VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről 239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról, valamint támogatási megállapodásról 240/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Várpalota Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról 241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Zirc Városi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás módosításáról 242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról 243/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodásról 244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról

2 1604 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról 251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról 252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosításáról 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapításáról 254/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 166/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról 255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház átadásával kapcsolatos 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat módosításáról 256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) IV. MELLÉKLETEK 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat mellékletei 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete

3 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 1605 I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 15. (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra,

4 1606 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép.

5 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 1607 A rendelet 17. -a hatályát veszti Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat hivatala gazdálkodására. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy január 1-étől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa. A évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b; 4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti ainak - a megváltozott feladatellátás, valamint a megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójában foglaltak figyelembe vételével - meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is. (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénynek, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett intézkedésekről az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés

6 1608 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. részét képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat évi költségvetésébe beépítésre kerülnek. 3. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv ának (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, - gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a rendelet 2. számú melléklete. 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, és január 2. napján hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

7 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

8 1610 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított évi ezer Ft Pápa Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe legfeljebb a támogatási összeg mértékéig beszámítja a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás 35 %-át, azaz ezer Ft-ot. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Pápa Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

9 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés e

10 1612 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított évi ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz ezer Ft-ot. Tapolca Város Önkormányzata II. félévi fizetési kötelezettsége ezer Ft. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a évi költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével történjen. 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni. Határidő: folyamatos, illetve február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban, valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az önkormányzati rendelet függelékét a január 1. napjától bekövetkező változásokkal összhangban módosítja. Felkéri a megyei főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére. Határidő: január 3. Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző

11 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: december 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző 247/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött, a Balaton-

12 1614 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett önkormányzatoknak. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestületének 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületét értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

13 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának évi felülvizsgálatáról készült a határozat mellékletét képező anyagot. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 638 e Ft-tal. Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft. elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám: , székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.). A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő megválasztásához. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló társasági szerződésmódosítást aláírja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

14 1616 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2011. (IX.29.) MÖK határozatát visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. A megállapodás tervezet 1. pontjában a Veszprém Megyei Jogú Önkormányzatának Közgyűlése szövegrészt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megnevezésre módosítja. 2. A megállapodás tervezet 2. pontjában szereplő, az Átadó tulajdonában lévő, a Petőfi Színház színházművészettel kapcsolatos önként vállalt feladat ellátását szolgáló ingatlanok felsorolásánál szereplő Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 1., a Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 1. meghatározást Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 2. meghatározásra módosítja. 3. A megállapodás tervezet 10. pontjában hivatkozott 12. pontot 9. pontra módosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 2. számú melléklete szerinti Ajándékozási szerződés tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ajándékozási szerződés tervezet I. Előzmények pontjából törli a veszprémi 5038 hrsz-ú ingatlan megnevezést, és kiegészíti az ingatlanok kifejezéssel. 2. Az Ajándékozási szerződés tervezet II. Ajándékozási szerződés 4.) pontjában szereplő ingatlanok értékét azok könyv szerinti értékében (.. Ft-ban) határozzák meg szövegezés ingatlanok bruttó nyilvántartási értékét ( -Ft-ban) határozzák meg szövegezésre módosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző 256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 222/2011. (XII. 15.), 224/2011. (XII. 15.) 1. pontjára, 225/2011. (XII. 15.), 226/2011. (XII. 15.), 229/2011. (XII. 15.), 231/2011. (XII. 15.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben