VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről 239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról, valamint támogatási megállapodásról 240/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Várpalota Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról 241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Zirc Városi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás módosításáról 242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról 243/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodásról 244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról

2 1604 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról 251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról 252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosításáról 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapításáról 254/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 166/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról 255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház átadásával kapcsolatos 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat módosításáról 256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) IV. MELLÉKLETEK 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat mellékletei 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete

3 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 1605 I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 15. (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra,

4 1606 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép.

5 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 1607 A rendelet 17. -a hatályát veszti Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat hivatala gazdálkodására. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy január 1-étől a évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa. A évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b; 4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti ainak - a megváltozott feladatellátás, valamint a megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciójában foglaltak figyelembe vételével - meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is. (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénynek, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett intézkedésekről az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés

6 1608 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. részét képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat évi költségvetésébe beépítésre kerülnek. 3. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv ának (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, - gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a rendelet 2. számú melléklete. 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, és január 2. napján hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

7 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

8 1610 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított évi ezer Ft Pápa Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe legfeljebb a támogatási összeg mértékéig beszámítja a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás 35 %-át, azaz ezer Ft-ot. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Pápa Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

9 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés e

10 1612 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított évi ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz ezer Ft-ot. Tapolca Város Önkormányzata II. félévi fizetési kötelezettsége ezer Ft. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a évi költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével történjen. 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni. Határidő: folyamatos, illetve február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban, valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az önkormányzati rendelet függelékét a január 1. napjától bekövetkező változásokkal összhangban módosítja. Felkéri a megyei főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére. Határidő: január 3. Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző

11 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: december 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző 247/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött, a Balaton-

12 1614 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 30. felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett önkormányzatoknak. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestületének 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületét értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

13 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának évi felülvizsgálatáról készült a határozat mellékletét képező anyagot. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 638 e Ft-tal. Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft. elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám: , székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.). A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő megválasztásához. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló társasági szerződésmódosítást aláírja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

14 1616 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2011. (IX.29.) MÖK határozatát visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. A megállapodás tervezet 1. pontjában a Veszprém Megyei Jogú Önkormányzatának Közgyűlése szövegrészt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megnevezésre módosítja. 2. A megállapodás tervezet 2. pontjában szereplő, az Átadó tulajdonában lévő, a Petőfi Színház színházművészettel kapcsolatos önként vállalt feladat ellátását szolgáló ingatlanok felsorolásánál szereplő Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 1., a Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 1. meghatározást Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 2. meghatározásra módosítja. 3. A megállapodás tervezet 10. pontjában hivatkozott 12. pontot 9. pontra módosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 2. számú melléklete szerinti Ajándékozási szerződés tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ajándékozási szerződés tervezet I. Előzmények pontjából törli a veszprémi 5038 hrsz-ú ingatlan megnevezést, és kiegészíti az ingatlanok kifejezéssel. 2. Az Ajándékozási szerződés tervezet II. Ajándékozási szerződés 4.) pontjában szereplő ingatlanok értékét azok könyv szerinti értékében (.. Ft-ban) határozzák meg szövegezés ingatlanok bruttó nyilvántartási értékét ( -Ft-ban) határozzák meg szövegezésre módosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző 256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 222/2011. (XII. 15.), 224/2011. (XII. 15.) 1. pontjára, 225/2011. (XII. 15.), 226/2011. (XII. 15.), 229/2011. (XII. 15.), 231/2011. (XII. 15.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 2. szám 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek:

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 6. szám II/I kötet 2011. június 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 97/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Hetyei József pályázatának tárgyalás

Részletesebben

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben.

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. április 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 91 XXIV. (LII.) évfolyam 2. szám 2014. április 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben