MAB intézményakkreditációra való felkészítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAB intézményakkreditációra való felkészítés"

Átírás

1 MAB intézményakkreditációra való felkészítés Koczor Zoltán MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 1

2 Az intézményi célok lebontása Finanszíroz hatóság Elismertség, keresettség Törvényesség jogszerűség Intézmény arculat Fő intézményi célok Kulcsmutatók Irányítható ság Részterületi célok Értelmiségi funkciók Tevékenységekig lebontott célok MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 2

3 A felsőoktatás eltérő megméretései MAB intézményakkreditáció MAB párhuzamos 1 akkreditáció, doktori iskola Önértékelés, FMD Dolgozói, hallgatói elégedettség (->humánerő forráskapacitás) 6 Rangsorok, benchmarkok FOI Minőségszabályozási rendszere Minisztériumi és OH póráz (pénzügyi, kapacitás ) MAB akkreditációra való felkészítés november Munkaerőpiaci értékelés, DPR Hazai és nemzetközi akkreditált tanúsító szervezet

4 Az intézményi célok súlyozása a minőségértékelés térképén A MAB IA értékei A MAB PA értékei Társadalmilag hasznos tudás Magas tudományos színvonal Keresett végzettek Oktatók A MAB DI értékei Tárgyi és személyi Infrastruktúra Az FMD önértékelés értékei Az ISO 9001-es folyamat-szabályozás értékei Közösség, feltételek Kutatók, innovációs stratégia Tanulás támogatás Kutatás Minisztériumi és OH értékelések MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 4

5 Az értékelés formája MAB intézményi MAB párhuzamos FMD (EFQM) OH ISO 9001 A A feldolgozáshoz szempontrendszer szükséges Kiértékelésminőségügyi prioritása értékelések Jogszabályok elvárásai, ESG szempontok Jogszabályok elvárásai, összehasonlítása, kiválóság Kiválósági szempontrendszer 1-9 (adottságok, eredmények) Infrastruktúra Folyamatok szabályozottsága, dokumentáltság, visszacsatolások MAB-os önértékelés, adatrendszer és működés, C-SWOT MAB-os önértékelés, adatrendszer és működés, C-SWOT FMD-s önértékelés, RADAR: pontszám Adatbázisok és objektum azonosítás Belső auditok, vezetőségi átvizsgálás, minőségmutatók Kimenet Akkreditált kar, intézmény Akkreditált szak Minőségdíj Engedélyezett kapacitás Független tanúsítás Független rangsorok Variálható szempontok Benchmarking alapú Rangsorbeli pozíció MAB akkreditációra való felkészítés november

6 Javasolható stratégia az intézményi rendszerműködtetésre Szabályozott keretrendszer a több szempontú értékelésre,mely valamennyi elemet felfűzi a tevékenységláncra Belsőleg generált visszacsatolási pontokrendszerlogika A külső ütemezések szerinti értékelési ritmus Logikailag kapcsolódó értékelési rendszer kialakítása Szervezet és felelősség illesztése MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 6

7 Erőforrások A felsőoktatási folyamat modellje Rendszerfejlesztés és projektek Vezetőségi felülvizsgálat CÉLÉRTÉKEK BEAVATKOZÁSOK Menedzsment Mérés, elemzés és fejlesztés Monitoring TÉNYADATOK Ígérvények figyelése Graduális oktatási folyamatok Felső vezetés felelőssége Hallgatói élet Kutatás, szolgáltatás Célok meghatározása Intézményi KULCS mutatók Továbbképzés Marketing Tervezés Oktatásszervezés Humánerőforrás kezelés Gazdálkodás, infrastruktúra fejlesztés Működés centrikus mutatók MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 7

8 Az akkreditáció folyamata a MAB szempontjából Az intézményakkreditáció folyamata Ssz. A tevékenység fázisai FELELŐSÖK DOKUMENTUM (Felhasznált) DOKUMENTUM (Eredmény) MEGJEGYZÉSEK 1. Program szerinti akkreditációs tennivalók meghatározása Akkreditációs ütemterv (MAB 2010.) 2. Aktualizált akkreditációs útmutató közreadása MAB MFB MAB Plénum Honlap információ az elfogadott útmutatóról Intézményakkreditációs útmutató tervezet 3. Az intézmények kiértesítése az akkreditációról MAB titkárság 4. LB-k megválasztása MAB plénum felkért bizottsági elnökök és tagok listája bizottsági listák, felkérések Az intézmény értesítése, kifogások kezelése 5. LB-k felkészítése LB elnökök, tagok oktatási anyag - LB működési rend - LB formanyomtatványok Oktatási jegyzőkönyv, jó gyakorlatok tára 6. Önértékelés kidolgozása intézmény (rektor) Intézményi önértékelési jelentés Intézményakkreditációs útmutató, az éves minőségértékelési jelentéseket, a belső adatbázisokat, a MAB-bal folyamatban lévő események oldalas jelentés az intézmény méretétől függően Akkreditálási egységenként (pl. intézmény, karok) MAB akkreditációra való LB felkészítés elnök november LB előmunkálata, írásos kiegészítések bekérése Írásos értékelés, LB elnök levele Intézményi önértékelési jelentés Éves jelentések, párhuzamos akkreditáció összefoglalói elérése szüksége szerint

9 Az akkreditáció folyamata a MAB oldaláról 8. Előlátogatás LB elnök, rektor Az LB munkaprogramja legalább 30 nappal az intézménylátogatás előtt 9. LB látogatás LB elnök, tagok LB jegyzőkönyv a látogatásról Az LB munkaprogramja, az intézmény valamennyi működéssel kapcsolatos dokumentuma Célja, hogy az LB az önértékelés és az adatszolgáltatás megfelelőségét értékelje, az előírt követelményeket ellenőrizze. 0. Akkreditációs jelentés elkészítése LB elnök, tagok LB jelentés tervezet jelentés, formanyomtatványok Az LB az előzetes anyagok és a helyszíni vizsgálatok alapján állítja össze a jelentést a MAB számára a vizsgálat megkezdésétől 120 napon belül 1. Ad hoc kollégium Ad hoc kollégiumi elnök előterjeszthető Lb jelentés LB jelentés tervezet 2. Intézményi véleményezés rektor Írásos értékelés LB jelentés tervezet A kollégium a jóváhagyott akkreditációs jelentést határozati javaslatként a MAB plénuma elé terjeszti, melyet 30 napon belül a MAB elnöke megküld az intézménynek Az LB korrekciós lehetősége, vagy észrevételezése lehetséges 30 napon belül 3. Döntés MAB plénum MAB határozat plénum jegyzőkönyv, fejlesztési időterv Közzététel a MAB szabályatai szerint 4. Fejlesztések az elfogadott javaslatok alapján rektor Jelentés a fejlesztésekről plénum jegyzőkönyv, fejlesztési időterv A fejlesztésekről általában írásos jelentés születik, de szükség esetén helyszíni kiegészíítő látogatás követheti 5. A fejlesztések elfogadása MAB plénum Lezáró határozat Jelentés a fejlesztésekről Hiányosság esetén a MAB plénum határoatot hoz a folytatásról MAB akkreditációra való felkészítés november 18. 9

10 Az értékelés hatóköre 1. A korábbi (MAB-os és egyéb) értékelések áttekintése, azokról történő visszajelzés 2. A jelenleg érvényes új elvárások meghatározása 3. A jelen állapot meghatározása (pillanatnyi, az előző 5 év október 15-i határral, egyes esetekben 3 éves visszatekintéssel ) 4. Adatgyűjtés (azonosítás), azok elérhetővé tétele 5. Elemzés 6. Az észrevételekre való változtatások 7. A lezárt változások visszajelzése MAB akkreditációra való felkészítés november

11 Önértékelési lépések 1. Külső, belső és különleges elvárások, a tervezésnél figyelembe veendő intézményi sajátosságok. 2. Az intézmény célja az adott témában, szegmensben. 3. A célok teljesülését elősegítő folyamatok (eljárások, a végrehajtást biztosító tevékenységelemek rendszere, a célelérés jellemző vezetői eszköztára, a mérések és visszacsatolások). A jellemző adottságok az elvárhatóhoz mérten. 4. A jellemző állapotok meghatározása, eredmények, hiányok, lehetőleg törekedve a szám-szerűségre és objektivitásra. 5. A területre jellemző erősségek és gyengeségek, a szükséges és a folyamatban lévő fejlesztések. MAB akkreditációra való felkészítés november

12 Akkreditációs önértékelés javasolt szerkezete Rektori bevezető Intézményi működés oldal + mellékletek Könyvtár Kollégium Egyéb szolgáltatók Adatbázisok A kar/központ/egyéb működésének értékelése v Kar: oldal Központ: oldal Informatikailag támogatott folyamatok áttekinthető elemei Egyéb papíros dokumentumok Szenátusi, kari tanácsi jóváhagyás MAB akkreditációra való felkészítés november

13 Az önértékelés fejezetei 1. Vezetői összefoglaló 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése (adatok és trendek bemutatásával) 3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (az ESG rendszere, az Ftv. 21. (6) alapján) 4. Összegzés: C-SWOT analízis következtetések, tennivalók MAB akkreditációra való felkészítés november

14 Vezetői összefoglaló Az intézményi alapdokumentumokra épített rövid elemzése (honnan hová tart az intézmény / kar) Az intézményben/karon folyó képzési, tudományos kutatási (művészeti) alkotótevékenység, a személyi, tárgyi feltételek meglétére vonatkozó rövid, összefoglaló értékelése A minőség fejlesztése érdekében foganatosított intézkedésekről, és azok hatásáról, ezen belül tételesen kitérve az előző akkreditációs határozat ajánlásaihoz készített intézkedési tervre és annak végrehajtására MAB akkreditációra való felkészítés november

15 Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése Az intézmény/kar szervezete, vezetési rendszere (intézmény/kar küldetése, jövőképe, értékrendje, intézmény vezetési rendszere) Az akkreditációs feltételek tényszerű bizonyítása Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek értékelő bemutatása, különös tekintettel a kutatási, fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenység eredményeire Az intézmény társadalmi, regionális, illetve egyéb vonatkozású hatásai MAB akkreditációra való felkészítés november

16 Az ESG elvárások A minőségbiztosítás 1 politikája és eljárásai A közvélemény 7 tájékoztatása A képzési programok 2 minőségbiztosítása Információs rendszer a képzési programok hatékony 6 menedzselésére 3 A hallgatók (teljesítményének) felmérése A hallgatók 5 Az 4 oktatógárda tanulásának támogatása minőségbiztosítása MAB akkreditációra való felkészítés november

17 Összegzés: C-SWOT analízis következtetések, tennivalók Csoportmunka C -SWOT Fejlesztési (cselekvési) projektek Az anyagok összeszerkesztése és jóváhagyása MAB akkreditációra való felkészítés november

18 A felvétel után 1-2 hónappal Intézményválasztás motivációja A marketing munka hatékonysága Beválás mérés (hallgatói karrier) Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Oktatási folyamaton belüli értékelés Marketing felmérés Közzétételi felületek Oktatási módszertan, tudás, szolgáltatás Tananyag fejlesztés éve végzettek Ágazati szervezetek karrierértékelése értékelése Szakok, szakirányok fejlesztése MAB akkreditációra való felkészítés november

19 Az oktatási folyamatban érintettek bevonásával Oktatók hallgatói véleményezése Beválás mérés (hallgatói karrier) Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Oktatási folyamaton belüli értékelés Marketing felmérés Az oktatási főfolyamat minőségének értékelése Oktatási módszertan, tudás, szolgáltatás Támogató folyamatok értékelése (pl.: büfé, Tananyag fejlesztés könyvtár, honlap) éve végzettek Ágazati szervezetek karrierértékelése értékelése Szakok, szakirányok fejlesztése MAB akkreditációra való felkészítés november

20 A végzés pillanatában Motiváció vizsgálat Az oktatási folyamat összhangjának felmérése Beválás mérés (hallgatói karrier) Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Oktatási folyamaton belüli értékelés Marketing felmérés Oktatási módszertan, tudás, szolgáltatás DPR adatbázis ZVB értékelés Tananyag fejlesztés éve végzettek Ágazati szervezetek karrierértékelése értékelése Szakok, szakirányok fejlesztése MAB akkreditációra való felkészítés november

21 A végzés után Diplomás pályakövetés Végzettek versenyképessége Beválás mérés (hallgatói karrier) Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Oktatási folyamaton belüli értékelés Marketing felmérés Társadalmi megítélések Munkaerőpiac Oktatási módszertan, tudás, szolgáltatás Tananyag fejlesztés éve végzettek Ágazati szervezetek karrierértékelése értékelése Szakok, szakirányok fejlesztése MAB akkreditációra való felkészítés november

22 LB vizsgálat alapelvei (Topár J.) Etikus magatartás Valósághű beszámolás Függetlenség Bizonyítékokon alapuló megközelítés Bizalom légköre Segítés, támogatás Folyamat centrikus értékelés MAB akkreditációra való felkészítés november

23 LB vizsgálat Az információszerzés módjai: Önértékelés Honlap Egyéb piaci információk Látogató bizottsági vizsgálat mintavétellel Dokumentum elemzés Interjú az érintettekkel Tevékenységek megfigyelése (folyamat, infrastruktúra ) MAB akkreditációra való felkészítés november

24 LB vizsgálat Mintavétel fókuszainak meghatározása, szerep- és feladatmegosztás (tervezett spontán elemek) A vizsgálat légköre: az intézmény/kar vezetés közreműködése, bevonása A tapasztalatok menet közbeni megosztása Az előzetes tervek szükség esetén módosításra kerülnek MAB akkreditációra való felkészítés november

25 LB jelentés I. Akkreditálandó egységenként Intézmény, kar Akkreditációs javaslat: Akkreditálható (A) 5 évre nincs olyan súlyos hiányosság, amely 5 évnél rövidebb periódusú LB vizsgálatot igényel Akkreditálható (A) 5 évnél rövidebb időre nem akkreditálható (NA) MAB akkreditációra való felkészítés november

26 LB jelentés II. Minőségértékelés (intézmény-kar) Értékelési szempontok, valamint a minőség- és teljesítménymutatók alapján. Értékelési szempontok: 1. Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet 2. Oktatás-, kutatásvezetés és fejlesztés 3. Minőségbiztosítás és fejlesztés (ENQA irányelvek) III. Az intézmény/kar további működésére vonatkozó minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások MAB akkreditációra való felkészítés november

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT

2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT 2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY Kategória Az értékelő csoport tagjai: Csoportvezető: Tagok: Dr. Csizmadia Tibor Dr. Csák Csilla Fábián Zoltán 1. A pályázó felsőoktatási

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató 2007-2011 időszakra vonatkozóan Jogszabályi háttér A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) 151. (5) bekezdése szerint az állami

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben