Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008."

Átírás

1 El adó: Dr. Koczor Zoltán

2 Ösztönös projekttevékenység

3 jan febr márc ápr máj jún Szervezett, szabályozott folyamat Irányítás, korrekciók Folyamatos értékelés Borravaló [Ft] Borravalók alakulása A B C Bevétel Célérték Bevétel [Ft] Deklarált célok Elkötelezett munkatársak Kijelölt utak

4 Ami tervezhet A Látogató Bizottság egy határozott cél érdekében együttm köd projektcsoport. A munkában résztvev k közös munkával képesek eredményesen m ködni. A feladat egyes fázisaihoz megfelel módszertan szükséges. A m ködés tapasztalatai alapján visszacsatolás szükséges, mely esélyt ad a célok elérésének

5 A projekt min ségirányítási területei Támogató eszköztár, Kompetens, alkalmas személyek, Tervezés és professzionális szabályozás Felmérés, mintavételezés Folyamatcentrikusság Bizottság A Látogató munkájának Hatékony eredményessége értékelési (kritériumok) módszerek

6 Az együttm ködés s feltételei telei A csoport tagjainak kölcsönös ismerete A feladatok összehangolása A csoportnormák, m ködési szabályok tisztázása (fontos, betartandó értékek a munka során: pl. pontosság, írásbeliség, egymás véleményének tiszteletben tartása, a problémák nyílt, kreatív kezelése, kompetenciák figyelembe vétele, szabad véleményalkotás az alkotó fázisban, a közös döntések fegyelmezett képviselete, információbiztonság stb.) A kommunikációs rendszer egyértelm meghatározása

7 Az LB tevékenys kenységének nek tervezése A látogatási folyamat fázisai. A fázisok funkciói, a funkciók hozzávet leges er forrás (id, személy stb.) igénye. Az el készítési folyamatok megosztása, ütemterv, kulcsesemények, mérföldkövek, a csoport bels kommunikációs rendszere. A látogatás folyamatának terve, információrögzítés, az arányos id k, reprezentativitás, együttm ködés.

8 A m ködésértékelés s elemei Az intézményi önértékelés áttekintése, megértése, feldolgozása Az elvárt kritériumokkal való összevetés és a m ködési összhang megítélése A kritikus pontok meghatározása, a látogatási folyamat megtervezése (Ellen rzési terv a tényeknek, adatoknak, a m ködés rendjének felülvizsgálatára. Kérdéslisták. Információrögzítés, arányosság, reprezentativitás, együttm ködés az LB-n belül) A látogatás megvalósítása (a helyszíni lehet ségek szerinti visszacsatolások, az LB folyamatainak koordinálása, id szakos egyeztetések) Az LB tapasztalatai alapján való konszenzus keresése Az értékelés írásos megvalósítása

9 Projekt folyamatok szabályozása (példa) Tevékenység Felel s Határid Elfogadási kritérium Ellen rzés Teljesülés: Aláírás: Korrekciós tevékenység: Teljesülés : Aláírás: Korrekciós tevékenység: Teljesülés : Aláírás: Korrekciós tevékenység: Eredmény: Eredmény: Eredmény: Teljesülés : Aláírás:. Korrekciós tevékenység: Eredmény: n. Teljesülés : Aláírás: Korrekciós tevékenység: Eredmény:

10 Kompetenciamátrix (példa) Intézményi kapcsolattartás Projekttervezés KOMPETENCIÁK Dokumentá lás Akkreditá ciós jelentés C rész A.B. X C.D X X X X X.Y X

11 A min ség g mérésem Az akkreditációs értékelés, mint mérési folyamat A jó mér eszköz sajátosságai, a pontosság, megismételhet ség és reprodukálhatóság Az objektivitás támogatása: az értékeléshez használt fokozatok szerint megjelenített szempontrendszer

12 A megbízhatóságának növelésének eszközei Csoportos értékelés Probléma részekre bontása Megítélés egyértelm sítése Motiváltság Nagy tapasztalat, jó érzék, érzékenység Vizsgálati körülmények rögzítése Alkalmazott skála megfelel sége Szakszer kérdésfeltevés

13 Az intézm zményi akkreditáci ció eljárási menete (2007/8/II/4.sz. MAB határozat egyszer sített megfogalmazása) 1. A MAB intézményi akkreditációs ütemezése szerinti soron következ intézményt értesíti a az akkreditáció tényér l és az intézmény f bb teend ir l. 2. A MAB Testülete elfogadja az akkreditációs értékelést végz bizottság elnökét és tagjait. (LB) 3. Az akkreditációs értékelés el készítése Az intézmény feladata: Intézményi önértékelés készítése. Az LB feladata: A látogatás lebonyolítása és az akkreditációs jelentés megfogalmazása. Az LB elnök az intézménylátogatás id pontját jóval megel z id pontban el látogatást tehet.

14 Az intézm zményi akkreditáci ció eljárási menete (2007/8/II/4.sz. MAB határozat egyszer sített megfogalmazása) 4. A helyszíni vizsgálat el készítése. se. A helyszíni vizsgálat célja, hogy a min sít k meggy z djenek arról, hogy az önértékelés és az adatszolgáltatás mennyire fedi le a valós m ködést, az el írt követelmények teljesülését. Az el készítés során el kell végezni a beérkezett (bekért) anyagok feldolgozását 5. Helyszíni vizsgálat lefolytatása. Az el készítés során szerzett információk alapján a vizsgálat lebonyolításának menete: A képzést végz kar(ok) / intézmény, illetve a kibocsátással rendelkez oktatást végz intézetek vizsgálata; Többkarú intézmény egészének értékelése.

15 Az intézm zményi akkreditáci ció eljárási menete (2007/8/II/4.sz. MAB határozat egyszer sített megfogalmazása) 6. Az akkreditáci ciós s jelentés összeállítása. A Látogató Bizottság az el zetes anyagok feldolgozása, a helyszíni vizsgálatokat végz szakértékel k véleménye, alapján összeállítja a jelentést a MAB számára. 7. Az LB jelentését az intézmény által m velt tudományágak szerint illetékes plénumtagokból álló ad hoc kollégium, hitéleti képzk pzések esetén n a Hit- és s vallástudom studományi bizottság véleményezi. A kollégium illetve a bizottság a jóváhagyott akkreditációs jelentést határozati javaslatként a MAB plénuma elé terjeszti.

16 Az intézm zményi akkreditáci ció eljárási menete (2007/8/II/4.sz. MAB határozat egyszer sített megfogalmazása) 8. A plénumvitát megel z en az intézmény betekintésre megkapja a MAB elnökét l a határozati javaslatot, melyhez megjegyzéseket f zhet. 9. A MAB plénuma a kollégium határozati javaslatát az intézmény ehhez f zött esetleges megjegyzései ismeretében tárgyalja meg, majd határozatot hoz az intézmény akkreditációs értékelésér l szóló akkreditációs jelentés elfogadásáról. A MAB határozatával elfogadott akkreditációs jelentés nyilvános. Határid : az LB a vizsgálat megkezdését l számított 120 napon belül elkészíti jelentését. A MAB elnöke a jelentést 30 napon belül megküldi az intézmény vezet jének, aki 30 napon belül tehet észrevételt.

17 El írás, értékelés, szabályozás Célok, stratégiák, eredménytervek Változó bemenetek Rendszer számára meghatározott bemenetek SZABÁLYOZÁSOK Változtatható szabályozási paraméterek MIN SÉGI INDIKÁTOROK mért önértékelt (EFQM szempontrendszer és kiértékelési metódus) visszajelzett Fejlesztési akciók

18 Értékelési stratégia (példa) Vizsgálandó: El zetes véleményezés: Értékelés: Intézm zményi szinten egységesen gesen meghatározva! A kijelölt terület az adatbázisokkal támogatva adott célrendszer szerint. Az FOI akkreditációs anyagának területhez kapcsolódó részletei, a kritériumok meghatározása A látogatás lefolytatása, egyéb szempontok figyelembe vétele csoportmunkában elvégzett értékelés, a kritikus elemek meghatározásával M ködési szintek kritériumainak meghatározása. Szintazonosítás x A szükséges fejlesztések: Els dleges tennivalók meghatározása, fejlesztési projektterv mélységig kidolgozva.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat

Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat A védjegy célja A kemping csillaggal tanúsító védjegy az Önkormányzati Minisztérium által létrehozott és m ködtetett tanúsító védjegy,

Részletesebben