IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás

2 Oldal: 2/39

3 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az irányítási rendszer célja, kialakítása MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Irányítási alrendszer főfolyamatai Irányítási rendszer dokumentálása Információbiztosítás struktúrája és eszközei MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Irányítási és szakpolitikák közzététele Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Vezetőségi átvizsgálás Munkaerő gazdálkodás Felkészültség, tudatosság, képzés Logisztikai tevékenység Kontrolling tevékenység Pénzügyi erőforrások Infrastruktúra és munkakörnyezet Folyamatstruktúra és működtetés A termék előállítási főfolyamatok, folyamatok tervezése, összeállítása, kidolgozása, módosítása, és módszerei Létesítményüzemeltetés Létesítményi, főjavítási és heti operatív munkák irányítása Létesítmény fenntartási munka végrehajtása Berendezés élettartam-gazdálkodás Konfigurációkezelés, tervezés, műszaki fejlesztés, ellenőrzés Szolgáltatás, és egyéb vállalkozásban végzett tevékenységek Azonosítás és nyomon követés Mérő- vizsgálóeszközök felügyelete... 29

4 Oldal: 4/39 8. Mérés, értékelés és fejlesztés A folyamatok ellenőrzése, mérése Nukleáris biztonság felügyelete Sugárvédelem Ipari biztonság Nem-megfelelőségek kezelése Helyesbítő intézkedések nem-megfelelőségek esetén Fejlesztés, megelőző intézkedés Függelékek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezeti felépítése Külső követelmények jegyzéke Folyamatok eljárásrendjeinek jegyzéke Végrehajtási utasítások jegyzéke Vezérigazgatói utasítások jegyzéke Iratminta jegyzék Belső szabályozók jegyzéke Akkreditált és tanúsított alrendszerek jegyzéke... 38

5 Oldal: 5/39 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer alapjai 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Paksi Atomerőmű Zrt.) a hazai nemzeti villamos társaságcsoport tevékenységén belül villamosenergiatermelési, gőz-, melegvíz-ellátási, valamint egyéb, az Alapszabályban rögzített tevékenységet végez. A társaság felett az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685/B. szerint többségi, meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá a számvitelről szóló évi C. törvény alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. anyavállalatának minősül. Az MVM Társaságcsoport, amelynek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is tagja, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott elismert vállaltcsoportot alkot. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a fentiekkel összhangban elkészítette az Alapszabályát, az igazgatóság kialakította a munkaszervezetét, és a Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). Az SZMSZ felépítése általános-, szervezeti-, és működési részre tagozódik, ebből a működési folyamatokat az Irányítási Rendszer (IRK) rögzíti. A veszélyhelyzeti működés esetén egy, az adott helyzetre kidolgozott irányítási, vezetési rend kerül bevezetésre, mely eltér a társaság normál működésétől, így az IRK-ban rögzített működési folyamatoktól. Veszélyhelyzetben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei a veszélyhelyzet kezeléssel létrehozott szervezet irányítása alá kerülnek, a működés részleteit az Átfogó Veszélyhelyzetkezelési és Intézkedési Terv tartalmazza. Az Z MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hosszú távú eredményes működésének érdekében integrált irányítási rendszert működtet, annak folyamatos fejlesztéséről gondoskodik. Az integrált irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága által elfogadott jövőkép és stratégia adják meg a kereteket és az aktuális célokat. A stratégiai célok megvalósításának eszköze, a társasági szinten egységes elvek szerint kiépített folyamatstruktúrára alapozott integrált irányítási rendszer működtetése. Az integrált irányítási rendszer részei a minőség-, és a tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek, az egyes tevékenységekkel összefüggő, így tanúsított hegesztő üzem, valamint akkreditált felnőttoktatási szervezet és az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségközpontú irányítási rendszerei. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelen Irányítási Rendszer e a folyamatstruktúrán keresztül az integrált irányítási rendszer működtetésének bemutató dokumentuma az érdekelt felek számára. Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe: A társaság fő tevékenysége: Villamosenergia-termelés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes körű tevékenységi listáját az aktuális Alapszabály rögzíti.

6 Oldal: 6/ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése meghatározta az érdekelt feleit - megrendelőit, tulajdonosait, alkalmazottait, hatóságokat, hivatalokat, szállítóit, oktatási intézményeket, érdekképviseleteket, gazdasági-, és hivatásrendi kamarákat, a város és a környező települések lakóit, a médiát, stb. - és azonosította az általuk támasztott elvárásokat, az elvárásokban megjelenő követelményeket. A követelmények teljesüléséhez a kereteket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere biztosítja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a megrendelők igényét a évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról (VET) által meghatározott feltételek mellett megtermelt villamos energiával elégíti ki. A villamosenergia-termeléséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. primer energiahordozóként nukleáris üzemanyagot használ. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez szükséges követelmények alapjául az évi CXVI. törvény az atomenergiáról (Atv.) végrehajtási utasítása, a 118/2011. (VII.11.) számú Kormányrendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről, valamint e rendelet mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) szolgálnak. Ezen belül is az NBSZ 2. kötete a Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei rögzíti a minőségközpontú irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez kötelezően alkalmazandó alapkövetelményeket. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH NBI) részére évente a Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) részeként igazolja. Az MVM Zrt., - mint a társaságcsoport stratégiai irányítója - a csoport tagjai részére előírja a tagok eredményes működését biztosító minőségközpontú irányítási rendszer bevezetését és alkalmazását. A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség szellemében elvárja a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését és működtetését is, mint a csoportszintű stratégiai célok megvalósításának eszközét. Azon tevékenységek érdekében, melyet MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem saját maga végez, együttműködik a MVM Társaságcsoport tagjaival, illetve kiterjedt beszállítói körrel tart fenn üzleti kapcsolatot. A nukleáris biztonság érdekében előírt követelményeket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a szerződésekben határozza meg. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tevékenységéből fakadó, szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt környezeti hatások maga által vállalt, de a vonatkozó előírásokat nagy biztonsággal kielégítő szinten tartása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően környezetközpontú irányítás rendszert működtet, melyet rendszeresen tanúsíttat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az MSZ EN ISO :2006 szabvány alapú üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végezteti a hegesztési szerviz tevékenységet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyes tevékenységeivel összefüggésben az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított irányítási rendszert működtető laboratóriumai rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditációval, valamint a felnőttképzési jogszabályok (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet) alapján kialakított képzési rendszere rendelkezik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) általi akkreditációval. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kiadott biztonsági normatívákat, illetve

7 Oldal: 7/39 stratégiai céljai megvalósításában, a működésfejlesztés területén több támogató programot valósít meg a NAÜ-vel szorosan együttműködve. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége aktív tagja (World Association of Nuclear Operators WANO), elfogadja és alkalmazza a WANO irányelveket és szakmai alapon szorosan együttműködik a tagokkal. Az üzemeltetési tapasztalatok cseréje érdekében a fontosabb eseményekről a WANO által kialakított formában tájékoztatják egymást az erőművek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége és munkavállalói elkötelezettek a kiépített integrált irányítási rendszer és alrendszerek működtetésében, fejlesztésében, azokat folyamatosan a nukleáris ipar sajátosságait figyelembe vevő NAÜ GS-R-3 jelű követelménydokumentum szerint, valamint a társaságcsoport többi tagja által is használt MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványokban megfogalmazott ajánlások alapján fejleszti.

8 Oldal: 8/39 2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint az MVM Zrt. által irányított társaságcsoport (MVM Csoport) meghatározó villamosenergia-termelő tagja, a paksi atomerőmű üzemeltetésének engedélyese, tevékenységének minden területén követelményként kezeli a nukleáris biztonság elsődlegessége melletti integrált vállalatirányítási szemlélet érvényre juttatását. Az integrált vállalatirányítás elvének gyakorlati alkalmazásával a társaság vezetősége arra törekszik, hogy a termelői tevékenysége során az általa alkalmazott technológiával együtt járó kockázatokat mindenkor a társadalmilag elfogadható szint alatt tartsa, ezzel is elismerve az emberi élet, a jelenlegi és a jövő nemzedékek egészségének, életfeltételeinek, a környezet és az erőmű környezetében lévő anyagi javak megőrzésének kiemelt fontosságát. A társaság vezetősége a társaság stratégiai céljait az MVM Csoport céljainak elérését és a saját hosszútávon fenntartható működési és fejlődési feltételeinek biztosítását szolgálva és támogatva határozza meg, figyelembe véve a társaság környezetének elvárásait. A társaság vezetősége a stratégiai célok elérése érdekében az integrált irányítási rendszert és az ahhoz működési alapot biztosító üzleti folyamatait a vonatkozó európai és hazai jogszabályok, az elismert vállalatcsoport működéshez meghatározott szabályozók, valamint a nemzetközi szakmai jó gyakorlat alapján alakítja ki és működteti. Az integrált irányítási rendszer fejlesztését az MVM Csoport céljaival és a csoportszinten meghatározott fejlesztési programokkal összehangoltan határozza meg és hajtja végre. A társaság az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja: az elismert érdekelt felek által megfogalmazott működési követelményeket kielégítő üzemeltetési gyakorlat fenntartásával, a legnagyobb hazai villamosenergia-termelői pozíció megtartását, a nukleáris energia biztonságos és innovatív felhasználásának, fejlesztésének feltételeit, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet magas színvonalát, a nukleáris energia felhasználásával együtt járó környezeti előnyök megtartását, a technológia sajátosságaiból fakadó környezetterhelés ésszerűen alacsonyan tartását, a keletkező radioaktív és hagyományos hulladékok tudatos kezelését, a veszélyes anyagok mennyisségének csökkentését és kezelését, az atomerőmű üzemeltetési feladataiban közreműködő beszállító és üzleti partnerek általi munkavégzés és teljesítmény kapcsán az engedélyesre érvényben lévő biztonsági, minőségi, környezetvédelmi követelményekkel összhangban lévő irányítását és felügyeletét, a megbízható, kellő felkészültséggel és gyakorlattal, a technológiai fejlődéssel párhuzamosan bővülő ismeretekkel rendelkező saját és beszállítói erőforrás felkészítését és alkalmazását, a tulajdonossal, a vevőkkel, a hatóságokkal, a lakossággal, a partnereinkkel és a saját munkatársainkkal kiegyensúlyozott kapcsolatot és a velük való folyamatos párbeszédet. A társaság vezetősége elkötelezett az atomerőmű biztonságos üzemeltetésére, valamint a célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítására, munkavállalói törekszenek arra, hogy

9 Oldal: 9/39 következetesen és maradéktalanul eleget tegyenek az elvárásoknak, így a célok elérését közösen szavatolják. A társaság vezetősége biztosítja, hogy az irányítási politikában és a szakterületi politikákban megfogalmazott célok teljesítésével a társaság kivívja és megtartja az üzleti partnerek és a társadalom elismerését, hatékonyan hozzájárul környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához, valamint az egész MVM Csoport jó hírnevének öregbítéséhez. Hivatkozott dokumentumok: STR-1 BIZT-POL GAZD-POL HUM-POL INF-POL IIR-POL OKT-POL KOMM-POL KOR-POL MIN-POL VAL-POL Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája (A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága 70/2011. (VII. 01.) számú határozatával elfogadott verzió.) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Biztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Gazdálkodási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humánpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Információbiztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Irányítási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Képzési politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Környezeti politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Minőségpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Változáskezelési politikája

10 Oldal: 10/39 3. A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések Az Irányítási Rendszer ében alkalmazott legfontosabb szakkifejezések, meghatározások és rövidítések az érvényben lévő hazai jogszabályokra (törvények, rendeletek) és szabványokra támaszkodnak, melynek megjelenési formája a Társasági szakkifejezéstár, ami az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. társasági Portál rendszerén belül (Kezdőlap/-Dokumentumtár-/Irányítási Rendszer /Függelékek) található. A kézikönyvben használt rövidítések: ÁFR Rendszerek és rendszerelemek műszaki állapotának fenntartási rendszere SAP TPR System Application Products (Egy ügyviteli szoftver, amely összekapcsolja a pénzügy-számvitel, logisztika és anyaggazdálkodás tevékenységeit) Társasági Portál Rendszer EDMS Enterprise Document Management System - Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer IMR VBJ NAÜ WANO NAT FAT OAH NBI KKÁT IRK SZMSZ BMR HOP EFQM Integrált Műszaki Rendszer PassPort/AS6 alkalmazás és az Elektronikus Dokumentációkezelő Rendszer (EDMS) együttese Végleges Biztonsági Jelentés Nemzetközi Atomenergia Ügynökség World Association of Nuclear Operators - Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége Nemzeti Akkreditáló Testület Felnőttképzési Akkreditáló Testület Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Irányítási Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzat Biztonsági Mutató Rendszer Heti Operatív munkák European Foundation for Quality Management - Európai kiválóság modell, a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének önértékelésére és elismerésére.

11 Elégedett érdekelt felek és vevők Érdekelt felek, ezen belül vevői igények Irányítási Rendszer Oldal: 11/39 4. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiáját a közgyűlés által meghatározott fejlesztési- és üzletpolitikával összhangban alakítja ki a társaság vezetése. A stratégiai célok megvalósításához az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. éves tevékenységét az Igazgatóság által megállapított középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi meg, hajtja végre az SZMSZ szerint kialakított szervezet működtetésével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez eszközül szolgáló folyamatstruktúrát olyan részletességgel dolgozta ki, hogy az SZMSZ szervezeti részben az egyes szervezetek által végrehajtandó üzemeltetési tevékenységeket teljes terjedelemben lefedjék. A SZMSZ-ben meghatározott feladatokat a kialakított folyamatok működtetésével hajtják végre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei. Irányítási alrendszer Stratégiai irányítás Operatív irányítás Erőforrás gazdálkodás Termelési Alrendszer (Értéktermelő főfolyamatok) Konfiguráció kezelés Berendezés élettartam gazdálkodás Létesítményi, főjavítási és HOP munkák irányítása Létesítmény üzemeltetés Létesítmény fenntartás Gazdálkodási alrendszer Felügyeleti alrendszer Logisztika 1. ábra Paksi Kontrolling Atomerőmű Zrt. folyamat Ellenőrzés alapú működési modellje Sugárvédelem Pénzügy-számvitel Nukleáris biztonság felügyelete Ipari biztonság A folyamat tevékenységeinek végrehajtási felelőssége egyértelműen meghatározott az SZMSZ-ben, egyfelől a társaság valamennyi tevékenységének tartalma, a végrehajtás követelményei, ahhoz tartozó felelősségek, másfelől valamennyi munkavállaló számára egyértelműen meghatározottak az általa végzendő tevékenységek és azokhoz tartozó felelősségek, amit az egyének munkaköri leírása dokumentál. A munkaköri feladatok ellátására vonatkozó szabályozókat minden munkavállaló köteles megismerni. A munkavállaló felelős a rábízott munkát az elvárt minőségben és biztonsággal végrehajtani.

12 Oldal: 12/39 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere alapjául a nemzetközi atomerőművi működtetési standardokat is figyelembe véve alakította ki a társaság vezetése az üzleti (működési) modelljét, amely négy alrendszerbe (irányítási, termelési, gazdálkodási, felügyeleti) foglalva határozza meg az eredményes működéshez szükséges funkciókat. Az alrendszereken belül a funkciók megvalósítására egységes elvek szerint kialakított folyamatstruktúrát főfolyamat, folyamat, elemi üzleti folyamat (tevékenység) működtet. Az üzleti (működési) modell főfolyamat szintű mélységben határozza meg az egyes funkcionalitások kapcsolatrendszerét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az üzleti modell és az irányítási rendszer alapvető eszközeként szolgáló folyamatstruktúrát meghatározott követelmények szerint, egységes elvek mentén tervezi meg, alakítja ki és működteti. A társasági szintű irányítási rendszer kialakításáért és működtetésért a vezérigazgató felel. Az üzleti modellben meghatározott alrendszerek tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a működés alapját képező főfolyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott alrendszergazdák felelnek. Az alrendszer alapját képező főfolyamatok tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a folyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott főfolyamatgazdák felelnek. Az egyes folyamatok tartalmi kialakításához követelményként szerepelnek a biztonsági, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, fizikai-védelmi, minőségi és gazdasági szempontok érvényesíthetőségéhez szükséges elemek, kiemelten a jogszabályi és hatósági előírások. A nukleáris biztonság szempontjainak érvényesítése minden folyamatban és a folyamat által szabályozott tevékenységben a differenciálás elvét követve valósul meg. A folyamatok kidolgozásáért, fejlesztéséért a kijelölt és megbízott folyamatgazdák felelnek. Az irányítási alrendszer, ezen belül a folyamat struktúra kialakítására és fejlesztésére vonatkozó felelősségeket az SZMSZ tartalmazza. Az egyértelmű felelősségre alapozott irányítási rendszer működtetésével elősegíti és erősíti a biztonsági kultúra kiterjesztését és javítását, valamint a minél magasabb biztonsági színvonal elérését. Az irányítási rendszer leírását az IRK és a hozzá tartozó dokumentációs rendszer foglalja magában. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a meglévő blokkok üzemeltetésével összefüggő, vagy azon túlmenően egyes kiemelt feladatokra, illetve vállalkozási feladatokra projektet alapíthat, működtetési kereteit és formáját a projektre kidolgozott projektirányítási dokumentáció tartalmazza. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az egyes tevékenységeivel összefüggésben, a vonatkozó követelmények kielégítése érdekében a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet szerint kialakított és a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzési rendszert, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditált rendszereket is működtet. A rendszerek felsorolását az IRK függeléke tartalmazza. Ezek a rendszerek felépítésükben, rendszerelemeikben, működésükben a konkrét szakmai egyediségen túl, mindenben a kialakított folyamatokra támaszkodva, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere által előírt irányítási követelményeket kötelesek betartani. A képzési központ és a laborok irányítási dokumentációját a 4.2 fejezetben ismertetett dokumentációs követelmények szerint kell kialakítani. A jelen kézikönyv függelékében feltüntetett, jellemzően jogszabályi előírások alapján készítendő szabályzatok - munkavédelem, sugárvédelem, tűzvédelem, átfogó veszélyhelyzet-kezelés stb. - által

13 Oldal: 13/39 lefedett speciális szakmai területek irányítási követelményeit az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az akkreditált rendszerek kialakításával megegyező elvek mentén és gyakorlat szerint elégíti ki Irányítási alrendszer főfolyamatai Az irányítási alrendszer stratégiai-, és operatív irányítási, valamint erőforrás gazdálkodási rendszerből áll. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási alrendszere összefogja a fentiekkel kapcsolatos követelményeket, célkitűzéseket Stratégiai irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a stratégiai tevékenységét az Igazgatóság által megállapított hosszú, középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi és végzi. A stratégiai irányítási főfolyamat célja: a társaság hosszú távú céljainak elérése, a változások menedzselése, a szervezeti működés fejlesztése, a társaság irányítótestületekkel való kapcsolattartás, a stratégiai célok megvalósítása, valamint a szervezeti tevékenységek folyamatos értékelése. A stratégiai irányítási főfolyamat elemei: a stratégiai monitoring, valamint a belső- és külső környezet elemzését szolgáló folyamatok Operatív irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. operatív irányítási főfolyamata a tulajdonosi elvárásokkal összhangban biztosítja a stratégiai célok eléréséhez szükséges operatív feladatok irányítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az operatív irányítási főfolyamat működtetésével biztosítja az atomerőmű minden üzemállapotában a nukleáris biztonság mindenkori fenntartása érdekében - figyelembe véve saját stratégia célkitűzéseit is - az atomerőmű üzemeltetése kapcsán elvégzendő feladatok tervszerű ütemezéséhez, feltételek biztosításához, végrehajtásához, végrehajtás értékeléséhez és a szükséges javító intézkedések meghatározásához az irányítási tevékenység ellátását, és az azzal együtt járó döntéshozatalt. Az operatív irányítási főfolyamat egyben eszköz is a szervezeti struktúra és a folyamatok végrehajtási szintjei közötti belső kommunikáció biztosításához a feladatok meghatározásán és egységes eszközzel történő nyilvántartásán, valamint a feladatok végrehajtása során gyakorolt vezetői ellenőrzés, beszámoltatási és értekezleti rendszer, bizottságok működtetésén keresztül, a szabályozási rendszer folyamatos működtetése, felügyelete, fejlesztése és dokumentálása segítségével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a változásokat generálhatja a tulajdonosi döntés, a külső szabályozó rendszer és az üzleti környezet változása, az iparági koncepcióváltozás, a költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre való törekvés. A működési változások végrehajtásának előfeltétele, hogy az előírt és elért biztonsági szint nem csökkenhet, még rövid időre sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szisztematikus és konzervatív megközelítést alkalmazva szükség szerint független szereplők bevonásával vizsgálja és tervezi a működési változásokat. A működést befolyásoló potenciális hatások és a tervezett változások hatásainak értékelésére kockázatmenedzsmentet működtet. A Társaság vezetése a biztonságért érzett felelősség tudatában minden jelentős változtatás esetén a biztonsági szempontokat jelentőségüknek megfelelő prioritással helyezi előtérbe.

14 Oldal: 14/39 A tervezett változtatás előkészítése és bevezetése kapcsán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók tájékoztatására és bevonására, a biztonsági kultúra színvonalának megtartására, és fejlesztésére. A Társaság vezetése a változtatások gyakorlati megvalósítását szabályozza és folyamatosan ellenőrzi annak biztosítására, hogy az atomerőmű biztonsága ne kerüljön veszélybe, így: a változásokat meghatározott és jóváhagyott kritériumok szerint a biztonságra gyakorolt hatásuknak megfelelően kategorizálja; a változások a biztonságra gyakorolt hatásuk függvényében különböző jóváhagyási szinteken kerülnek elfogadásra; a Társaság adott szervezete által minden esetben igazolt, hogy a tervezett változtatások milyen módon biztosítják folyamatosan az elfogadható biztonsági szinteket, ami magában foglalja az átmenet során használt rendelkezéseket is; a felülvizsgálati mechanizmus biztosítja, hogy az összeadódó kis változások ne sértsék a biztonságot; a jelentős változás tervezett előrehaladásának ellenőrzésére módszert dolgoz ki, és minden eltérést azonosít Erőforrás gazdálkodás A részletes leírás az IRK 6. fejezetében található. 4.1 fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ VAL-POL IST101 IST102 IST103 IST201 IST202 IST203 IST204 IST205 IST206 IST301 IST303 IOP002 IOP005 IOP008 IOP009 IOP010 Szervezeti és Működési Szabályzat Változáskezelési politika Üzleti környezet elemzése Stratégiai célrendszer meghatározása, aktualizálása, monitorozása Irányítási rendszer kialakítása, fejlesztése Jogi képviselet (belső jogi kontroll, jogi képviselet) Társaság képviselete (hazai- és nemzetközi) Igazgatósági döntések előkészítése, végrehajtása Felügyelő Bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása Szellemi alkotások kezelése Közgyűlés előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása A látogatóközpont működtetése Múzeum működtetése, üzem és ipartörténeti gyűjtemény kezelés Társaság operatív irányítása Operatív folyamatszabályozás, irányítási rendszer dokumentálása Projektirányítás Kockázatkezelés Értékelemzés

15 Oldal: 15/ Irányítási rendszer dokumentálása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a belső szabályozást az érvényes törvényekkel, jogszabályokkal, államigazgatási és közigazgatási szervek határozataival, valamint a bírósági döntésekkel összhangban hozta létre, valamint a jogszabályi környezet változásainak követését biztosítja, továbbá a tulajdonosi, az igazgatósági szintű rendelkezéseket beépíti a belső szabályozásokba. Külső követelményt állító szabályozók: Paksi Atomerőmű Zrt. Alrendszerek, főfolyamatok I. szint: A Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, Irányítási és szakpolitikák II. SZMSZ, IRK + Függelékek Folyamatok III. szint: Eljárásrendek Elemi üzleti folyamatok IV. Végrehajtási utasítások 2. ábra Irányítási rendszer dokumentálási struktúrája Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az irányítási rendszert olyan módon dokumentálja, hogy valamennyi munkatársa számára könnyen érthető, kezelhető és használható legyen. A szabályozások elkészíttetéséért, tartalmának ellenőrzéséért, kiadásáért, szükségessé váló módosítások átvezetéséért, szétosztásáért, visszavonásáért, archiválásért felelnek a folyamatok gazdái, a főfolyamat és alrendszergazdák, valamint a működésfejlesztési folyamatmenedzser és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője. I. szint: Az irányítási rendszer dokumentálási struktúra legfelső szintjén megjelenő dokumentumok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, irányítási-, és szakterületi politikák deklarálják, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az érdekelt feleinek elvárásait tudomásul veszi és tükrözi azok teljesítésére vonatkozó célkitűzéseit.

16 Oldal: 16/39 II. szint: A dokumentálási struktúra második szintjén elhelyezkedő Irányítási Rendszer, annak szerves részét képező függelékeivel együtt magába foglalja és/vagy meghivatkozza a minőségi termék biztonságos előállításához szükséges nyilatkozatait, céljait, az irányítási rendszer leírását, felépítését, irányítóira, végrehajtóira és értékelőire vonatkozó funkcionális kötelezettségeket, felelősségeket, jogosultsági szinteket és kapcsolatokat meghatározó dokumentumait az SZMSZ alapján. III. szint: A harmadik szinten helyezkednek el a társaság működési folyamatait leíró eljárásrendek. Az egyértelmű végrehajtást szolgáló eljárásrendek a folyamattal összhangban, annak előállítási technológiáját felhasználva, meghatározott informatikai alkalmazással kerülnek kidolgozásra és előállításra. IV. szint: Amennyiben a folyamatszintű szabályozás nem elégséges mélységű, illetve valamely külső előírás miatt a részletes dokumentálás az elvárás, úgy az adott folyamat egy vagy több tevékenységhez (elemi üzleti folyamathoz) tartozóan végrehajtási utasítás formájában kerül kidolgozásra. A társaság irányítási rendszerében, jellemzően az egész szervezetre vonatkozó, átmeneti időre szóló, soron kívüli szabályozást igénylő tevékenységek szabályozási eszköze, a vezérigazgatói utasítás. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél az Irányítási Rendszer készítéséért és aktualizálásáért a minőségirányítási szervezet vezetője felel, és a vezérigazgató hagyja jóvá. A kézikönyv függelékeit, az eljárásrendeket az eljárásrendek csatolmányait a területileg illetékes folyamatgazda készíti, a főfolyamat-gazda ellenőrzi, és az alrendszergazda (irányítási, gazdasági, termelési, felügyeleti) hagyja jóvá (validálja). Az irányítási dokumentáció vonatkozásában minden esetben az informatikai hálózaton elérhető példány az aktuális és érvényes. A szabályozásban beállt változásokról a kiadásért felelős szervezet figyelemfelhívást tesz közzé a Társasági Portálon. A közzététellel párhuzamosan érvényteleníti a régi példányokat, és azokat az archívumban helyezi el. A folyamatgazdáknak a külső és belső követelmények megváltozása esetén azonnal, illetve az éves önértékelések során kötelező felülvizsgálniuk, aktualizálniuk a saját szabályozásaikat (eljárásrend, végrehajtási utasítás, stb.). A folyamatgazdák kötelesek gondoskodni a szabályozásokban történt változások oktatásáról és igazolásáról is Élettörténeti dokumentumok kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felépített élettörténeti dokumentációs rendszere alá tartoznak a műszaki dokumentumok (követelmény dokumentumok) és az életrajzi dokumentumok (feljegyzések). Ezek készítése, kezelése kapcsán általános elvárás, hogy teljesüljenek az Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer (EDMS) hatékony használatának követelményei és biztosítottak legyenek az ahhoz szükséges technikai feltételek. Ezáltal lehetővé válik a társaság napi működéséhez szükséges dokumentumok egységes tartalmi és formai szempontok szerinti összeállítása, azonosítása, nyilvántartásba vétele, elosztása, nyomon követése, reprodukálhatósága függetlenül attól, hogy az adott dokumentum eredetileg is elektronikusan készült-e, vagy sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ügyiratkezelés és igazgatás folyamata során iratot kezel, tárol - amely lehet papír alapú és elektronikus -, ezen belül irattárazási rendet alakít ki, működtet, iratot érkeztet, minősített és nem minősített iratot kezel.

17 Oldal: 17/ Műszaki dokumentumok követelményei A műszaki dokumentáció, az atomerőmű rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein hatósági engedélyhez ide értve az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. engedélyezési jogkörét a szakterületi engedélyezéssel bezárólag kötött tevékenységek engedélyezési dokumentációja, kiegészítve a tevékenységhez kapcsolódó megvalósulási, átadási dokumentációval. A kezelésére az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak. A műszaki dokumentáció legnagyobb számban a konfigurációkezelés és berendezés élettartam gazdálkodás főfolyamat alatt keletkeznek, melyek tervezésekor különös gonddal és előrelátással szükséges figyelembe venni a dokumentálási követelmények teljesítését Az életrajzi dokumentáció - feljegyzések kezelése Az életrajzi dokumentáció, az atomerőmű technológiai rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein végzett üzemeltetési, karbantartási, illetve az azokhoz kapcsolódó ellenőrzések, vizsgálatok, valamint a sugárvédelem és radioaktív kibocsátás, hulladék kezelés során keletkezett, a műszaki dokumentációban meghatározott követelmények teljesülését igazoló feljegyzések. Ebbe a kategóriába sorolandók az integrált irányítási rendszer működtetésével és a megfelelőség igazolásával összefüggésben keletkező feljegyzések is. Az életrajzi dokumentáció kezelésére az általános élettörténeti dokumentáció kezelési követelményeken túlmutatóan az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak Információbiztosítás struktúrája és eszközei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a folyamatai végrehajtásának támogatásához kiterjedt, rendszerbe foglalt informatikai, és telekommunikációs eszközöket működtet. A folyamatokat végrehajtó szerepkör felelősségéhez igazítottan meghatározza az ahhoz szükséges információkat. Az informatikai, telekommunikációs eszközök segítségével, valamint adminisztratív úton szabályozza az információ ellátással kapcsolatos jogosultságokat. Az üzleti stratégiai célok munkavállalóikhoz való eljuttatásában, illetve a célok megvalósításának elősegítése érdekében Társasági Portál-rendszert (TPR) működtet. A portál alapvető eszközként szolgál munkavállalóik széleskörű információval való ellátásában, illetve Paksi Atomerőmű Zrt.: folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, belső és külső kommunikáció, csoportmunka, dokumentummenedzsment megvalósításában. A Társaság hatékony működéséhez szükséges információk mindenkori elvárások szerinti rendelkezésre állásának, sértetlenségének és bizalmasságának biztosítása érdekében, az MVM Csoport előírásokkal összhangban, információbiztonság irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk.

18 Oldal: 18/ és 4.3 fejezetekben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat IOP003 Iratkezelés és üzleti titokkezelés TKO201 Élettörténeti dokumentáció kezelés TKO202 Műszaki adatok egységes kezelése TLÜ201 Hosszútávú operatív üzemviteli dokumentációk biztosítása TLÜ202 Ideiglenes üzemviteli dokumentáció biztosítása TBE201 Létesítmény fenntartás dokumentáció biztosítása IIT001 A PA Zrt. IT eszközellátása TLF006 Telekommunikáció SZAB-IBIR Információbiztonsági szabályzat IOP011 IBIR működtetése, fejlesztése (várható bevezetés: )

19 Oldal: 19/39 5. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége kinyilvánította elkötelezettségét a jövőkép és stratégia szerinti célok, értékek és alapelvek, az IRK 2. fejezetében rögzített irányítási politikában és a szakterületi politikákban vállaltak mellett úgy, mint: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működésének alapvető jellemzője a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség; a biztonság garanciája a szabályozott működés, és a szervezeti egységek együttműködése; a biztonság iránti elkötelezettség folyamatos erősítése a hosszú távú, optimalizált és versenyképes gazdálkodás alapja; a biztonságos működés megvalósítóit elkötelezettség, együttműködés, nyíltság és őszinteség jellemzi; az integrált irányítási rendszeren belül a döntések helyének és a döntéshozó személyének szabályozottsága; a vezetés minden szinten elkötelezett az irányítási rendszer kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában, működtetésében és fejlesztésében. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiájának meghatározásához szükségesnek tartja az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak pontos ismeretét, a működtetés kialakításában azoknak való megfelelést Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kommunikációs politikát (KOMM-POL) fogalmazott meg a társaság kommunikáció területén képviselt elvei deklarálása céljából és a következő célok követését tűzte ki maga elé: - a legmagasabb szintű átláthatóság és nyitottság megvalósítását az atomerőmű működéséről pontos, megfelelő módú és időben nyújtott tájékoztatással, és - a társadalmi elfogadottság erősítését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a belső (a társaságon belüli) közvélemény minél pontosabb információt kapjon a társaság tevékenységéről, az irányítási és szakterületi politikáiról, a minőségi-, környezeti-, munka- és tűzvédelmi, fizikai-védelmi-, gazdasági célkitűzéseiről és azok érvényesítéséről. Ennek érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szabályozott módon működteti a szervezet különböző szintjei, funkcionális egységei, és tagjai között zajló kommunikációt; valamint a külső érdekelt felekkel történő interaktív kommunikációt. A társaság vezetése figyelmet fordít az alkalmazottak javaslatainak mérlegelésére, azok lehetséges megvalósítására. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a külső kommunikációs folyamatok során kiemelt módon gondoskodik az érdekelt felek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységével, irányítási rendszerének működésével, a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatos informálásáról. A jelzett problémákat kivizsgálja, a megfelelő lépések megtétele után az érdekelt felek visszajelzést kapnak.

20 Oldal: 20/39 A társaság kommunikációs tevékenységére vonatkozóan a kommunikációért felelős szervezet éves kommunikációs tervet készít, amelyet az MVM Zrt.-vel egyeztet. Szükség esetén az egyes részterületekre kiemelt projektekre külön kommunikációs tervek készülnek Irányítási és szakpolitikák közzététele A Társaság jövőképéből származtatott irányítási és szakterületi politikák (szakpolitikák) meghatározzák a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a minőség, a biztonság, a munka- és tűzvédelem, a fizikai-védelem, valamint a környezet iránti elkötelezettségét. Az irányítási és szakpolitikákat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése széles körben és formában közzé teszi, így azok minden érdekelt számára hozzáférhetők. A vezérigazgató felelős az érvényes politikák közzétételéért, minden munkatárs, és a nyilvánosság számára. A szakpolitikák megvalósítása csak a Társaság minden tagjának összefogásával lehetséges Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer képviselői Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. integrált irányítási rendszer működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért a Társaság vezérigazgatója felel. Az irányítási rendszer napi működtetését a minőségirányításért felelős szervezet vezetője végzi, aki felel a rendszer bevezetéséért, működőképességének biztosításáért, fejlesztési javaslatok megfogalmazásáért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezeti képviselője a biztonságért felelős szervezet vezetője, aki felelős a környezetközpontú irányítási rendszer működőképességének biztosításáért, a fejlesztéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért, valamint a Társaság környezettudatos fejlesztéséért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetközpontú irányítási rendszer operatív működtetéséért a Társaság környezetvédelemért felelős szervezet vezetője felel. Az akkreditált irányítási rendszerek kialakításáért, működtetéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért és a rendszerük fejlesztéséért az adott szervezeti egység megbízott vezetője felel. A munkáját az adott irányítási rendszer minőségügyi megbízottja és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője támogatja. A felelősségek egyértelműen meghatározottak az SZMSZ-ben Az irányítási célok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése főbb célkitűzéseit az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és valósítja meg. A stratégiai célkitűzések, prioritások és tervek meghatározása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetésének egyik elsődleges feladata. Ha az irányítási célokban módosításokat vezetnek be, akkor azt tervezetten a működőképesség fenntartása mellett végzik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a felelősök részére a célokat dokumentált módon juttatja el nagymértékben támaszkodva az operatív, középvezetői szint közvetítő szerepére. Teljesülésüket a vezetői átvizsgálások alkalmával értékeli, valamint a teljesülések visszaigazolását a határidők figyelembevételével folyamatosan elvégzi és aktualizálja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetése gondoskodik a környezeti tényezők azonosításáról, azok hatásainak értékeléséről. Az értékelt környezeti hatások jelentőségével arányosan gondoskodik azok monitorozásáról, szükséges megelőző, enyhítő intézkedések meghatározásáról, végrehajtásáról. Minden új tevékenység bevezetésekor, illetve tevékenység módosításakor

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT A FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12.

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

ISO 9001:2000 szerint tanúsított elearning

ISO 9001:2000 szerint tanúsított elearning ISO 9001:2000 szerint tanúsított elearning Kurinyecz Zsolt Generali-Providencia Zrt. Folyamatok Informatikai Támogatás Osztály zsolt.kurinyecz@generali.hu Generali-Providencia Biztosító Zrt. a minőség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

logisztikai tanúsítás

logisztikai tanúsítás Javallat az egészségügyi minőségfejlesztésre: logisztikai tanúsítás Sződi Sándor minőségszakértő, ügyvezető igazgató IFKA Minőségfejlesztési Központ Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) és a TÜV Rheinland

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27.

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár PAKSI ATOMERŐMŰ - BŐVÍTÉS 2 PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉS

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata A Helyi Obszervatórium Szervezeti Működési Szabályzata rögzíti a Helyi Obszervatórium belső működési rendjét, szabályozza a Tudományos Stratégiai

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben