IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás

2 Oldal: 2/39

3 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az irányítási rendszer célja, kialakítása MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Irányítási alrendszer főfolyamatai Irányítási rendszer dokumentálása Információbiztosítás struktúrája és eszközei MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Irányítási és szakpolitikák közzététele Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Vezetőségi átvizsgálás Munkaerő gazdálkodás Felkészültség, tudatosság, képzés Logisztikai tevékenység Kontrolling tevékenység Pénzügyi erőforrások Infrastruktúra és munkakörnyezet Folyamatstruktúra és működtetés A termék előállítási főfolyamatok, folyamatok tervezése, összeállítása, kidolgozása, módosítása, és módszerei Létesítményüzemeltetés Létesítményi, főjavítási és heti operatív munkák irányítása Létesítmény fenntartási munka végrehajtása Berendezés élettartam-gazdálkodás Konfigurációkezelés, tervezés, műszaki fejlesztés, ellenőrzés Szolgáltatás, és egyéb vállalkozásban végzett tevékenységek Azonosítás és nyomon követés Mérő- vizsgálóeszközök felügyelete... 29

4 Oldal: 4/39 8. Mérés, értékelés és fejlesztés A folyamatok ellenőrzése, mérése Nukleáris biztonság felügyelete Sugárvédelem Ipari biztonság Nem-megfelelőségek kezelése Helyesbítő intézkedések nem-megfelelőségek esetén Fejlesztés, megelőző intézkedés Függelékek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezeti felépítése Külső követelmények jegyzéke Folyamatok eljárásrendjeinek jegyzéke Végrehajtási utasítások jegyzéke Vezérigazgatói utasítások jegyzéke Iratminta jegyzék Belső szabályozók jegyzéke Akkreditált és tanúsított alrendszerek jegyzéke... 38

5 Oldal: 5/39 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer alapjai 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása Az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Paksi Atomerőmű Zrt.) a hazai nemzeti villamos társaságcsoport tevékenységén belül villamosenergiatermelési, gőz-, melegvíz-ellátási, valamint egyéb, az Alapszabályban rögzített tevékenységet végez. A társaság felett az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685/B. szerint többségi, meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá a számvitelről szóló évi C. törvény alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. anyavállalatának minősül. Az MVM Társaságcsoport, amelynek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is tagja, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott elismert vállaltcsoportot alkot. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a fentiekkel összhangban elkészítette az Alapszabályát, az igazgatóság kialakította a munkaszervezetét, és a Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). Az SZMSZ felépítése általános-, szervezeti-, és működési részre tagozódik, ebből a működési folyamatokat az Irányítási Rendszer (IRK) rögzíti. A veszélyhelyzeti működés esetén egy, az adott helyzetre kidolgozott irányítási, vezetési rend kerül bevezetésre, mely eltér a társaság normál működésétől, így az IRK-ban rögzített működési folyamatoktól. Veszélyhelyzetben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei a veszélyhelyzet kezeléssel létrehozott szervezet irányítása alá kerülnek, a működés részleteit az Átfogó Veszélyhelyzetkezelési és Intézkedési Terv tartalmazza. Az Z MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hosszú távú eredményes működésének érdekében integrált irányítási rendszert működtet, annak folyamatos fejlesztéséről gondoskodik. Az integrált irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága által elfogadott jövőkép és stratégia adják meg a kereteket és az aktuális célokat. A stratégiai célok megvalósításának eszköze, a társasági szinten egységes elvek szerint kiépített folyamatstruktúrára alapozott integrált irányítási rendszer működtetése. Az integrált irányítási rendszer részei a minőség-, és a tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek, az egyes tevékenységekkel összefüggő, így tanúsított hegesztő üzem, valamint akkreditált felnőttoktatási szervezet és az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minőségközpontú irányítási rendszerei. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelen Irányítási Rendszer e a folyamatstruktúrán keresztül az integrált irányítási rendszer működtetésének bemutató dokumentuma az érdekelt felek számára. Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe: A társaság fő tevékenysége: Villamosenergia-termelés Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes körű tevékenységi listáját az aktuális Alapszabály rögzíti.

6 Oldal: 6/ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer követelmény alapja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése meghatározta az érdekelt feleit - megrendelőit, tulajdonosait, alkalmazottait, hatóságokat, hivatalokat, szállítóit, oktatási intézményeket, érdekképviseleteket, gazdasági-, és hivatásrendi kamarákat, a város és a környező települések lakóit, a médiát, stb. - és azonosította az általuk támasztott elvárásokat, az elvárásokban megjelenő követelményeket. A követelmények teljesüléséhez a kereteket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere biztosítja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a megrendelők igényét a évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról (VET) által meghatározott feltételek mellett megtermelt villamos energiával elégíti ki. A villamosenergia-termeléséhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. primer energiahordozóként nukleáris üzemanyagot használ. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez szükséges követelmények alapjául az évi CXVI. törvény az atomenergiáról (Atv.) végrehajtási utasítása, a 118/2011. (VII.11.) számú Kormányrendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről, valamint e rendelet mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) szolgálnak. Ezen belül is az NBSZ 2. kötete a Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei rögzíti a minőségközpontú irányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez kötelezően alkalmazandó alapkövetelményeket. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH NBI) részére évente a Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) részeként igazolja. Az MVM Zrt., - mint a társaságcsoport stratégiai irányítója - a csoport tagjai részére előírja a tagok eredményes működését biztosító minőségközpontú irányítási rendszer bevezetését és alkalmazását. A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség szellemében elvárja a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését és működtetését is, mint a csoportszintű stratégiai célok megvalósításának eszközét. Azon tevékenységek érdekében, melyet MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem saját maga végez, együttműködik a MVM Társaságcsoport tagjaival, illetve kiterjedt beszállítói körrel tart fenn üzleti kapcsolatot. A nukleáris biztonság érdekében előírt követelményeket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a szerződésekben határozza meg. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tevékenységéből fakadó, szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt környezeti hatások maga által vállalt, de a vonatkozó előírásokat nagy biztonsággal kielégítő szinten tartása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően környezetközpontú irányítás rendszert működtet, melyet rendszeresen tanúsíttat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az MSZ EN ISO :2006 szabvány alapú üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végezteti a hegesztési szerviz tevékenységet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyes tevékenységeivel összefüggésben az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított irányítási rendszert működtető laboratóriumai rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditációval, valamint a felnőttképzési jogszabályok (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet) alapján kialakított képzési rendszere rendelkezik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) általi akkreditációval. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kiadott biztonsági normatívákat, illetve

7 Oldal: 7/39 stratégiai céljai megvalósításában, a működésfejlesztés területén több támogató programot valósít meg a NAÜ-vel szorosan együttműködve. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége aktív tagja (World Association of Nuclear Operators WANO), elfogadja és alkalmazza a WANO irányelveket és szakmai alapon szorosan együttműködik a tagokkal. Az üzemeltetési tapasztalatok cseréje érdekében a fontosabb eseményekről a WANO által kialakított formában tájékoztatják egymást az erőművek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége és munkavállalói elkötelezettek a kiépített integrált irányítási rendszer és alrendszerek működtetésében, fejlesztésében, azokat folyamatosan a nukleáris ipar sajátosságait figyelembe vevő NAÜ GS-R-3 jelű követelménydokumentum szerint, valamint a társaságcsoport többi tagja által is használt MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ EN ISO 9004:2010 szabványokban megfogalmazott ajánlások alapján fejleszti.

8 Oldal: 8/39 2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási politikája (IIR-POL) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint az MVM Zrt. által irányított társaságcsoport (MVM Csoport) meghatározó villamosenergia-termelő tagja, a paksi atomerőmű üzemeltetésének engedélyese, tevékenységének minden területén követelményként kezeli a nukleáris biztonság elsődlegessége melletti integrált vállalatirányítási szemlélet érvényre juttatását. Az integrált vállalatirányítás elvének gyakorlati alkalmazásával a társaság vezetősége arra törekszik, hogy a termelői tevékenysége során az általa alkalmazott technológiával együtt járó kockázatokat mindenkor a társadalmilag elfogadható szint alatt tartsa, ezzel is elismerve az emberi élet, a jelenlegi és a jövő nemzedékek egészségének, életfeltételeinek, a környezet és az erőmű környezetében lévő anyagi javak megőrzésének kiemelt fontosságát. A társaság vezetősége a társaság stratégiai céljait az MVM Csoport céljainak elérését és a saját hosszútávon fenntartható működési és fejlődési feltételeinek biztosítását szolgálva és támogatva határozza meg, figyelembe véve a társaság környezetének elvárásait. A társaság vezetősége a stratégiai célok elérése érdekében az integrált irányítási rendszert és az ahhoz működési alapot biztosító üzleti folyamatait a vonatkozó európai és hazai jogszabályok, az elismert vállalatcsoport működéshez meghatározott szabályozók, valamint a nemzetközi szakmai jó gyakorlat alapján alakítja ki és működteti. Az integrált irányítási rendszer fejlesztését az MVM Csoport céljaival és a csoportszinten meghatározott fejlesztési programokkal összehangoltan határozza meg és hajtja végre. A társaság az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja: az elismert érdekelt felek által megfogalmazott működési követelményeket kielégítő üzemeltetési gyakorlat fenntartásával, a legnagyobb hazai villamosenergia-termelői pozíció megtartását, a nukleáris energia biztonságos és innovatív felhasználásának, fejlesztésének feltételeit, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet magas színvonalát, a nukleáris energia felhasználásával együtt járó környezeti előnyök megtartását, a technológia sajátosságaiból fakadó környezetterhelés ésszerűen alacsonyan tartását, a keletkező radioaktív és hagyományos hulladékok tudatos kezelését, a veszélyes anyagok mennyisségének csökkentését és kezelését, az atomerőmű üzemeltetési feladataiban közreműködő beszállító és üzleti partnerek általi munkavégzés és teljesítmény kapcsán az engedélyesre érvényben lévő biztonsági, minőségi, környezetvédelmi követelményekkel összhangban lévő irányítását és felügyeletét, a megbízható, kellő felkészültséggel és gyakorlattal, a technológiai fejlődéssel párhuzamosan bővülő ismeretekkel rendelkező saját és beszállítói erőforrás felkészítését és alkalmazását, a tulajdonossal, a vevőkkel, a hatóságokkal, a lakossággal, a partnereinkkel és a saját munkatársainkkal kiegyensúlyozott kapcsolatot és a velük való folyamatos párbeszédet. A társaság vezetősége elkötelezett az atomerőmű biztonságos üzemeltetésére, valamint a célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítására, munkavállalói törekszenek arra, hogy

9 Oldal: 9/39 következetesen és maradéktalanul eleget tegyenek az elvárásoknak, így a célok elérését közösen szavatolják. A társaság vezetősége biztosítja, hogy az irányítási politikában és a szakterületi politikákban megfogalmazott célok teljesítésével a társaság kivívja és megtartja az üzleti partnerek és a társadalom elismerését, hatékonyan hozzájárul környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához, valamint az egész MVM Csoport jó hírnevének öregbítéséhez. Hivatkozott dokumentumok: STR-1 BIZT-POL GAZD-POL HUM-POL INF-POL IIR-POL OKT-POL KOMM-POL KOR-POL MIN-POL VAL-POL Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája (A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága 70/2011. (VII. 01.) számú határozatával elfogadott verzió.) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Biztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Gazdálkodási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humánpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Információbiztonsági politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Irányítási politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Képzési politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Környezeti politikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Minőségpolitikája MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Változáskezelési politikája

10 Oldal: 10/39 3. A kézikönyvben használt szakkifejezések, meghatározások, rövidítések Az Irányítási Rendszer ében alkalmazott legfontosabb szakkifejezések, meghatározások és rövidítések az érvényben lévő hazai jogszabályokra (törvények, rendeletek) és szabványokra támaszkodnak, melynek megjelenési formája a Társasági szakkifejezéstár, ami az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. társasági Portál rendszerén belül (Kezdőlap/-Dokumentumtár-/Irányítási Rendszer /Függelékek) található. A kézikönyvben használt rövidítések: ÁFR Rendszerek és rendszerelemek műszaki állapotának fenntartási rendszere SAP TPR System Application Products (Egy ügyviteli szoftver, amely összekapcsolja a pénzügy-számvitel, logisztika és anyaggazdálkodás tevékenységeit) Társasági Portál Rendszer EDMS Enterprise Document Management System - Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer IMR VBJ NAÜ WANO NAT FAT OAH NBI KKÁT IRK SZMSZ BMR HOP EFQM Integrált Műszaki Rendszer PassPort/AS6 alkalmazás és az Elektronikus Dokumentációkezelő Rendszer (EDMS) együttese Végleges Biztonsági Jelentés Nemzetközi Atomenergia Ügynökség World Association of Nuclear Operators - Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége Nemzeti Akkreditáló Testület Felnőttképzési Akkreditáló Testület Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Irányítási Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzat Biztonsági Mutató Rendszer Heti Operatív munkák European Foundation for Quality Management - Európai kiválóság modell, a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének önértékelésére és elismerésére.

11 Elégedett érdekelt felek és vevők Érdekelt felek, ezen belül vevői igények Irányítási Rendszer Oldal: 11/39 4. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer működtetése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiáját a közgyűlés által meghatározott fejlesztési- és üzletpolitikával összhangban alakítja ki a társaság vezetése. A stratégiai célok megvalósításához az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. éves tevékenységét az Igazgatóság által megállapított középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi meg, hajtja végre az SZMSZ szerint kialakított szervezet működtetésével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a meglévő blokkjai üzemeltetéséhez eszközül szolgáló folyamatstruktúrát olyan részletességgel dolgozta ki, hogy az SZMSZ szervezeti részben az egyes szervezetek által végrehajtandó üzemeltetési tevékenységeket teljes terjedelemben lefedjék. A SZMSZ-ben meghatározott feladatokat a kialakított folyamatok működtetésével hajtják végre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei. Irányítási alrendszer Stratégiai irányítás Operatív irányítás Erőforrás gazdálkodás Termelési Alrendszer (Értéktermelő főfolyamatok) Konfiguráció kezelés Berendezés élettartam gazdálkodás Létesítményi, főjavítási és HOP munkák irányítása Létesítmény üzemeltetés Létesítmény fenntartás Gazdálkodási alrendszer Felügyeleti alrendszer Logisztika 1. ábra Paksi Kontrolling Atomerőmű Zrt. folyamat Ellenőrzés alapú működési modellje Sugárvédelem Pénzügy-számvitel Nukleáris biztonság felügyelete Ipari biztonság A folyamat tevékenységeinek végrehajtási felelőssége egyértelműen meghatározott az SZMSZ-ben, egyfelől a társaság valamennyi tevékenységének tartalma, a végrehajtás követelményei, ahhoz tartozó felelősségek, másfelől valamennyi munkavállaló számára egyértelműen meghatározottak az általa végzendő tevékenységek és azokhoz tartozó felelősségek, amit az egyének munkaköri leírása dokumentál. A munkaköri feladatok ellátására vonatkozó szabályozókat minden munkavállaló köteles megismerni. A munkavállaló felelős a rábízott munkát az elvárt minőségben és biztonsággal végrehajtani.

12 Oldal: 12/39 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere alapjául a nemzetközi atomerőművi működtetési standardokat is figyelembe véve alakította ki a társaság vezetése az üzleti (működési) modelljét, amely négy alrendszerbe (irányítási, termelési, gazdálkodási, felügyeleti) foglalva határozza meg az eredményes működéshez szükséges funkciókat. Az alrendszereken belül a funkciók megvalósítására egységes elvek szerint kialakított folyamatstruktúrát főfolyamat, folyamat, elemi üzleti folyamat (tevékenység) működtet. Az üzleti (működési) modell főfolyamat szintű mélységben határozza meg az egyes funkcionalitások kapcsolatrendszerét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az üzleti modell és az irányítási rendszer alapvető eszközeként szolgáló folyamatstruktúrát meghatározott követelmények szerint, egységes elvek mentén tervezi meg, alakítja ki és működteti. A társasági szintű irányítási rendszer kialakításáért és működtetésért a vezérigazgató felel. Az üzleti modellben meghatározott alrendszerek tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a működés alapját képező főfolyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott alrendszergazdák felelnek. Az alrendszer alapját képező főfolyamatok tartalmi és funkcionális kialakításáért, azon belül a folyamatok meghatározásáért a kijelölt és megbízott főfolyamatgazdák felelnek. Az egyes folyamatok tartalmi kialakításához követelményként szerepelnek a biztonsági, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, fizikai-védelmi, minőségi és gazdasági szempontok érvényesíthetőségéhez szükséges elemek, kiemelten a jogszabályi és hatósági előírások. A nukleáris biztonság szempontjainak érvényesítése minden folyamatban és a folyamat által szabályozott tevékenységben a differenciálás elvét követve valósul meg. A folyamatok kidolgozásáért, fejlesztéséért a kijelölt és megbízott folyamatgazdák felelnek. Az irányítási alrendszer, ezen belül a folyamat struktúra kialakítására és fejlesztésére vonatkozó felelősségeket az SZMSZ tartalmazza. Az egyértelmű felelősségre alapozott irányítási rendszer működtetésével elősegíti és erősíti a biztonsági kultúra kiterjesztését és javítását, valamint a minél magasabb biztonsági színvonal elérését. Az irányítási rendszer leírását az IRK és a hozzá tartozó dokumentációs rendszer foglalja magában. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a meglévő blokkok üzemeltetésével összefüggő, vagy azon túlmenően egyes kiemelt feladatokra, illetve vállalkozási feladatokra projektet alapíthat, működtetési kereteit és formáját a projektre kidolgozott projektirányítási dokumentáció tartalmazza. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az egyes tevékenységeivel összefüggésben, a vonatkozó követelmények kielégítése érdekében a 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet szerint kialakított és a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzési rendszert, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) általi akkreditált rendszereket is működtet. A rendszerek felsorolását az IRK függeléke tartalmazza. Ezek a rendszerek felépítésükben, rendszerelemeikben, működésükben a konkrét szakmai egyediségen túl, mindenben a kialakított folyamatokra támaszkodva, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszere által előírt irányítási követelményeket kötelesek betartani. A képzési központ és a laborok irányítási dokumentációját a 4.2 fejezetben ismertetett dokumentációs követelmények szerint kell kialakítani. A jelen kézikönyv függelékében feltüntetett, jellemzően jogszabályi előírások alapján készítendő szabályzatok - munkavédelem, sugárvédelem, tűzvédelem, átfogó veszélyhelyzet-kezelés stb. - által

13 Oldal: 13/39 lefedett speciális szakmai területek irányítási követelményeit az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az akkreditált rendszerek kialakításával megegyező elvek mentén és gyakorlat szerint elégíti ki Irányítási alrendszer főfolyamatai Az irányítási alrendszer stratégiai-, és operatív irányítási, valamint erőforrás gazdálkodási rendszerből áll. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási alrendszere összefogja a fentiekkel kapcsolatos követelményeket, célkitűzéseket Stratégiai irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a stratégiai tevékenységét az Igazgatóság által megállapított hosszú, középtávú és éves üzleti tervekre alapozva tervezi és végzi. A stratégiai irányítási főfolyamat célja: a társaság hosszú távú céljainak elérése, a változások menedzselése, a szervezeti működés fejlesztése, a társaság irányítótestületekkel való kapcsolattartás, a stratégiai célok megvalósítása, valamint a szervezeti tevékenységek folyamatos értékelése. A stratégiai irányítási főfolyamat elemei: a stratégiai monitoring, valamint a belső- és külső környezet elemzését szolgáló folyamatok Operatív irányítás Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. operatív irányítási főfolyamata a tulajdonosi elvárásokkal összhangban biztosítja a stratégiai célok eléréséhez szükséges operatív feladatok irányítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az operatív irányítási főfolyamat működtetésével biztosítja az atomerőmű minden üzemállapotában a nukleáris biztonság mindenkori fenntartása érdekében - figyelembe véve saját stratégia célkitűzéseit is - az atomerőmű üzemeltetése kapcsán elvégzendő feladatok tervszerű ütemezéséhez, feltételek biztosításához, végrehajtásához, végrehajtás értékeléséhez és a szükséges javító intézkedések meghatározásához az irányítási tevékenység ellátását, és az azzal együtt járó döntéshozatalt. Az operatív irányítási főfolyamat egyben eszköz is a szervezeti struktúra és a folyamatok végrehajtási szintjei közötti belső kommunikáció biztosításához a feladatok meghatározásán és egységes eszközzel történő nyilvántartásán, valamint a feladatok végrehajtása során gyakorolt vezetői ellenőrzés, beszámoltatási és értekezleti rendszer, bizottságok működtetésén keresztül, a szabályozási rendszer folyamatos működtetése, felügyelete, fejlesztése és dokumentálása segítségével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a változásokat generálhatja a tulajdonosi döntés, a külső szabályozó rendszer és az üzleti környezet változása, az iparági koncepcióváltozás, a költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre való törekvés. A működési változások végrehajtásának előfeltétele, hogy az előírt és elért biztonsági szint nem csökkenhet, még rövid időre sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szisztematikus és konzervatív megközelítést alkalmazva szükség szerint független szereplők bevonásával vizsgálja és tervezi a működési változásokat. A működést befolyásoló potenciális hatások és a tervezett változások hatásainak értékelésére kockázatmenedzsmentet működtet. A Társaság vezetése a biztonságért érzett felelősség tudatában minden jelentős változtatás esetén a biztonsági szempontokat jelentőségüknek megfelelő prioritással helyezi előtérbe.

14 Oldal: 14/39 A tervezett változtatás előkészítése és bevezetése kapcsán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók tájékoztatására és bevonására, a biztonsági kultúra színvonalának megtartására, és fejlesztésére. A Társaság vezetése a változtatások gyakorlati megvalósítását szabályozza és folyamatosan ellenőrzi annak biztosítására, hogy az atomerőmű biztonsága ne kerüljön veszélybe, így: a változásokat meghatározott és jóváhagyott kritériumok szerint a biztonságra gyakorolt hatásuknak megfelelően kategorizálja; a változások a biztonságra gyakorolt hatásuk függvényében különböző jóváhagyási szinteken kerülnek elfogadásra; a Társaság adott szervezete által minden esetben igazolt, hogy a tervezett változtatások milyen módon biztosítják folyamatosan az elfogadható biztonsági szinteket, ami magában foglalja az átmenet során használt rendelkezéseket is; a felülvizsgálati mechanizmus biztosítja, hogy az összeadódó kis változások ne sértsék a biztonságot; a jelentős változás tervezett előrehaladásának ellenőrzésére módszert dolgoz ki, és minden eltérést azonosít Erőforrás gazdálkodás A részletes leírás az IRK 6. fejezetében található. 4.1 fejezetben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ VAL-POL IST101 IST102 IST103 IST201 IST202 IST203 IST204 IST205 IST206 IST301 IST303 IOP002 IOP005 IOP008 IOP009 IOP010 Szervezeti és Működési Szabályzat Változáskezelési politika Üzleti környezet elemzése Stratégiai célrendszer meghatározása, aktualizálása, monitorozása Irányítási rendszer kialakítása, fejlesztése Jogi képviselet (belső jogi kontroll, jogi képviselet) Társaság képviselete (hazai- és nemzetközi) Igazgatósági döntések előkészítése, végrehajtása Felügyelő Bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása Szellemi alkotások kezelése Közgyűlés előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása A látogatóközpont működtetése Múzeum működtetése, üzem és ipartörténeti gyűjtemény kezelés Társaság operatív irányítása Operatív folyamatszabályozás, irányítási rendszer dokumentálása Projektirányítás Kockázatkezelés Értékelemzés

15 Oldal: 15/ Irányítási rendszer dokumentálása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a belső szabályozást az érvényes törvényekkel, jogszabályokkal, államigazgatási és közigazgatási szervek határozataival, valamint a bírósági döntésekkel összhangban hozta létre, valamint a jogszabályi környezet változásainak követését biztosítja, továbbá a tulajdonosi, az igazgatósági szintű rendelkezéseket beépíti a belső szabályozásokba. Külső követelményt állító szabályozók: Paksi Atomerőmű Zrt. Alrendszerek, főfolyamatok I. szint: A Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, Irányítási és szakpolitikák II. SZMSZ, IRK + Függelékek Folyamatok III. szint: Eljárásrendek Elemi üzleti folyamatok IV. Végrehajtási utasítások 2. ábra Irányítási rendszer dokumentálási struktúrája Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az irányítási rendszert olyan módon dokumentálja, hogy valamennyi munkatársa számára könnyen érthető, kezelhető és használható legyen. A szabályozások elkészíttetéséért, tartalmának ellenőrzéséért, kiadásáért, szükségessé váló módosítások átvezetéséért, szétosztásáért, visszavonásáért, archiválásért felelnek a folyamatok gazdái, a főfolyamat és alrendszergazdák, valamint a működésfejlesztési folyamatmenedzser és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője. I. szint: Az irányítási rendszer dokumentálási struktúra legfelső szintjén megjelenő dokumentumok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és stratégiája, irányítási-, és szakterületi politikák deklarálják, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az érdekelt feleinek elvárásait tudomásul veszi és tükrözi azok teljesítésére vonatkozó célkitűzéseit.

16 Oldal: 16/39 II. szint: A dokumentálási struktúra második szintjén elhelyezkedő Irányítási Rendszer, annak szerves részét képező függelékeivel együtt magába foglalja és/vagy meghivatkozza a minőségi termék biztonságos előállításához szükséges nyilatkozatait, céljait, az irányítási rendszer leírását, felépítését, irányítóira, végrehajtóira és értékelőire vonatkozó funkcionális kötelezettségeket, felelősségeket, jogosultsági szinteket és kapcsolatokat meghatározó dokumentumait az SZMSZ alapján. III. szint: A harmadik szinten helyezkednek el a társaság működési folyamatait leíró eljárásrendek. Az egyértelmű végrehajtást szolgáló eljárásrendek a folyamattal összhangban, annak előállítási technológiáját felhasználva, meghatározott informatikai alkalmazással kerülnek kidolgozásra és előállításra. IV. szint: Amennyiben a folyamatszintű szabályozás nem elégséges mélységű, illetve valamely külső előírás miatt a részletes dokumentálás az elvárás, úgy az adott folyamat egy vagy több tevékenységhez (elemi üzleti folyamathoz) tartozóan végrehajtási utasítás formájában kerül kidolgozásra. A társaság irányítási rendszerében, jellemzően az egész szervezetre vonatkozó, átmeneti időre szóló, soron kívüli szabályozást igénylő tevékenységek szabályozási eszköze, a vezérigazgatói utasítás. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél az Irányítási Rendszer készítéséért és aktualizálásáért a minőségirányítási szervezet vezetője felel, és a vezérigazgató hagyja jóvá. A kézikönyv függelékeit, az eljárásrendeket az eljárásrendek csatolmányait a területileg illetékes folyamatgazda készíti, a főfolyamat-gazda ellenőrzi, és az alrendszergazda (irányítási, gazdasági, termelési, felügyeleti) hagyja jóvá (validálja). Az irányítási dokumentáció vonatkozásában minden esetben az informatikai hálózaton elérhető példány az aktuális és érvényes. A szabályozásban beállt változásokról a kiadásért felelős szervezet figyelemfelhívást tesz közzé a Társasági Portálon. A közzététellel párhuzamosan érvényteleníti a régi példányokat, és azokat az archívumban helyezi el. A folyamatgazdáknak a külső és belső követelmények megváltozása esetén azonnal, illetve az éves önértékelések során kötelező felülvizsgálniuk, aktualizálniuk a saját szabályozásaikat (eljárásrend, végrehajtási utasítás, stb.). A folyamatgazdák kötelesek gondoskodni a szabályozásokban történt változások oktatásáról és igazolásáról is Élettörténeti dokumentumok kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felépített élettörténeti dokumentációs rendszere alá tartoznak a műszaki dokumentumok (követelmény dokumentumok) és az életrajzi dokumentumok (feljegyzések). Ezek készítése, kezelése kapcsán általános elvárás, hogy teljesüljenek az Elektronikus Dokumentáció-kezelő Rendszer (EDMS) hatékony használatának követelményei és biztosítottak legyenek az ahhoz szükséges technikai feltételek. Ezáltal lehetővé válik a társaság napi működéséhez szükséges dokumentumok egységes tartalmi és formai szempontok szerinti összeállítása, azonosítása, nyilvántartásba vétele, elosztása, nyomon követése, reprodukálhatósága függetlenül attól, hogy az adott dokumentum eredetileg is elektronikusan készült-e, vagy sem. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ügyiratkezelés és igazgatás folyamata során iratot kezel, tárol - amely lehet papír alapú és elektronikus -, ezen belül irattárazási rendet alakít ki, működtet, iratot érkeztet, minősített és nem minősített iratot kezel.

17 Oldal: 17/ Műszaki dokumentumok követelményei A műszaki dokumentáció, az atomerőmű rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein hatósági engedélyhez ide értve az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. engedélyezési jogkörét a szakterületi engedélyezéssel bezárólag kötött tevékenységek engedélyezési dokumentációja, kiegészítve a tevékenységhez kapcsolódó megvalósulási, átadási dokumentációval. A kezelésére az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak. A műszaki dokumentáció legnagyobb számban a konfigurációkezelés és berendezés élettartam gazdálkodás főfolyamat alatt keletkeznek, melyek tervezésekor különös gonddal és előrelátással szükséges figyelembe venni a dokumentálási követelmények teljesítését Az életrajzi dokumentáció - feljegyzések kezelése Az életrajzi dokumentáció, az atomerőmű technológiai rendszerein, rendszerelemein, építményein, épületszerkezetein végzett üzemeltetési, karbantartási, illetve az azokhoz kapcsolódó ellenőrzések, vizsgálatok, valamint a sugárvédelem és radioaktív kibocsátás, hulladék kezelés során keletkezett, a műszaki dokumentációban meghatározott követelmények teljesülését igazoló feljegyzések. Ebbe a kategóriába sorolandók az integrált irányítási rendszer működtetésével és a megfelelőség igazolásával összefüggésben keletkező feljegyzések is. Az életrajzi dokumentáció kezelésére az általános élettörténeti dokumentáció kezelési követelményeken túlmutatóan az IRK fejezeteiben és a meghivatkozott dokumentumokban rögzített előírások vonatkoznak Információbiztosítás struktúrája és eszközei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a folyamatai végrehajtásának támogatásához kiterjedt, rendszerbe foglalt informatikai, és telekommunikációs eszközöket működtet. A folyamatokat végrehajtó szerepkör felelősségéhez igazítottan meghatározza az ahhoz szükséges információkat. Az informatikai, telekommunikációs eszközök segítségével, valamint adminisztratív úton szabályozza az információ ellátással kapcsolatos jogosultságokat. Az üzleti stratégiai célok munkavállalóikhoz való eljuttatásában, illetve a célok megvalósításának elősegítése érdekében Társasági Portál-rendszert (TPR) működtet. A portál alapvető eszközként szolgál munkavállalóik széleskörű információval való ellátásában, illetve Paksi Atomerőmű Zrt.: folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, belső és külső kommunikáció, csoportmunka, dokumentummenedzsment megvalósításában. A Társaság hatékony működéséhez szükséges információk mindenkori elvárások szerinti rendelkezésre állásának, sértetlenségének és bizalmasságának biztosítása érdekében, az MVM Csoport előírásokkal összhangban, információbiztonság irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk.

18 Oldal: 18/ és 4.3 fejezetekben hivatkozott dokumentumok: SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat IOP003 Iratkezelés és üzleti titokkezelés TKO201 Élettörténeti dokumentáció kezelés TKO202 Műszaki adatok egységes kezelése TLÜ201 Hosszútávú operatív üzemviteli dokumentációk biztosítása TLÜ202 Ideiglenes üzemviteli dokumentáció biztosítása TBE201 Létesítmény fenntartás dokumentáció biztosítása IIT001 A PA Zrt. IT eszközellátása TLF006 Telekommunikáció SZAB-IBIR Információbiztonsági szabályzat IOP011 IBIR működtetése, fejlesztése (várható bevezetés: )

19 Oldal: 19/39 5. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kötelezettségei Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége kinyilvánította elkötelezettségét a jövőkép és stratégia szerinti célok, értékek és alapelvek, az IRK 2. fejezetében rögzített irányítási politikában és a szakterületi politikákban vállaltak mellett úgy, mint: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működésének alapvető jellemzője a nukleáris biztonság iránti elkötelezettség; a biztonság garanciája a szabályozott működés, és a szervezeti egységek együttműködése; a biztonság iránti elkötelezettség folyamatos erősítése a hosszú távú, optimalizált és versenyképes gazdálkodás alapja; a biztonságos működés megvalósítóit elkötelezettség, együttműködés, nyíltság és őszinteség jellemzi; az integrált irányítási rendszeren belül a döntések helyének és a döntéshozó személyének szabályozottsága; a vezetés minden szinten elkötelezett az irányítási rendszer kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában, működtetésében és fejlesztésében. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. stratégiájának meghatározásához szükségesnek tartja az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak pontos ismeretét, a működtetés kialakításában azoknak való megfelelést Az érdekelt felek elégedettsége, társaság kommunikációja Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése kommunikációs politikát (KOMM-POL) fogalmazott meg a társaság kommunikáció területén képviselt elvei deklarálása céljából és a következő célok követését tűzte ki maga elé: - a legmagasabb szintű átláthatóság és nyitottság megvalósítását az atomerőmű működéséről pontos, megfelelő módú és időben nyújtott tájékoztatással, és - a társadalmi elfogadottság erősítését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a belső (a társaságon belüli) közvélemény minél pontosabb információt kapjon a társaság tevékenységéről, az irányítási és szakterületi politikáiról, a minőségi-, környezeti-, munka- és tűzvédelmi, fizikai-védelmi-, gazdasági célkitűzéseiről és azok érvényesítéséről. Ennek érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése szabályozott módon működteti a szervezet különböző szintjei, funkcionális egységei, és tagjai között zajló kommunikációt; valamint a külső érdekelt felekkel történő interaktív kommunikációt. A társaság vezetése figyelmet fordít az alkalmazottak javaslatainak mérlegelésére, azok lehetséges megvalósítására. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a külső kommunikációs folyamatok során kiemelt módon gondoskodik az érdekelt felek MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységével, irányítási rendszerének működésével, a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatos informálásáról. A jelzett problémákat kivizsgálja, a megfelelő lépések megtétele után az érdekelt felek visszajelzést kapnak.

20 Oldal: 20/39 A társaság kommunikációs tevékenységére vonatkozóan a kommunikációért felelős szervezet éves kommunikációs tervet készít, amelyet az MVM Zrt.-vel egyeztet. Szükség esetén az egyes részterületekre kiemelt projektekre külön kommunikációs tervek készülnek Irányítási és szakpolitikák közzététele A Társaság jövőképéből származtatott irányítási és szakterületi politikák (szakpolitikák) meghatározzák a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a minőség, a biztonság, a munka- és tűzvédelem, a fizikai-védelem, valamint a környezet iránti elkötelezettségét. Az irányítási és szakpolitikákat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése széles körben és formában közzé teszi, így azok minden érdekelt számára hozzáférhetők. A vezérigazgató felelős az érvényes politikák közzétételéért, minden munkatárs, és a nyilvánosság számára. A szakpolitikák megvalósítása csak a Társaság minden tagjának összefogásával lehetséges Irányítási rendszer tervezése, monitorozása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer képviselői Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. integrált irányítási rendszer működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért a Társaság vezérigazgatója felel. Az irányítási rendszer napi működtetését a minőségirányításért felelős szervezet vezetője végzi, aki felel a rendszer bevezetéséért, működőképességének biztosításáért, fejlesztési javaslatok megfogalmazásáért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezeti képviselője a biztonságért felelős szervezet vezetője, aki felelős a környezetközpontú irányítási rendszer működőképességének biztosításáért, a fejlesztéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért, valamint a Társaság környezettudatos fejlesztéséért. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetközpontú irányítási rendszer operatív működtetéséért a Társaság környezetvédelemért felelős szervezet vezetője felel. Az akkreditált irányítási rendszerek kialakításáért, működtetéséért, a társaság vezetése részére történő beszámolásért és a rendszerük fejlesztéséért az adott szervezeti egység megbízott vezetője felel. A munkáját az adott irányítási rendszer minőségügyi megbízottja és a minőségirányításért felelős szervezet vezetője támogatja. A felelősségek egyértelműen meghatározottak az SZMSZ-ben Az irányítási célok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése főbb célkitűzéseit az MVM Zrt.-vel összehangoltan tervezi és valósítja meg. A stratégiai célkitűzések, prioritások és tervek meghatározása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetésének egyik elsődleges feladata. Ha az irányítási célokban módosításokat vezetnek be, akkor azt tervezetten a működőképesség fenntartása mellett végzik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a felelősök részére a célokat dokumentált módon juttatja el nagymértékben támaszkodva az operatív, középvezetői szint közvetítő szerepére. Teljesülésüket a vezetői átvizsgálások alkalmával értékeli, valamint a teljesülések visszaigazolását a határidők figyelembevételével folyamatosan elvégzi és aktualizálja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetése gondoskodik a környezeti tényezők azonosításáról, azok hatásainak értékeléséről. Az értékelt környezeti hatások jelentőségével arányosan gondoskodik azok monitorozásáról, szükséges megelőző, enyhítő intézkedések meghatározásáról, végrehajtásáról. Minden új tevékenység bevezetésekor, illetve tevékenység módosításakor

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Verziószám: 1.0 Hivatkozási szám: K1314-0102-150608-01-E Dátum: 2015. június 08. TARTALOM 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

P O L I T I K Á K É S V E Z E T Ő I D E K L A R Á C I Ó

P O L I T I K Á K É S V E Z E T Ő I D E K L A R Á C I Ó P O L I T I K Á K É S V E Z E T Ő I D E K L A R Á C I Ó V E Z E T Ő I D E K L A R Á C I Ó Az atomerőmű vezetése elvárja a részvénytársaság területén dolgozó valamennyi szervezettől és közreműködőtől, hogy

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs 2013. évi L. törvény ismertetése Péter Szabolcs Szudán Csád Nigéria Szomália Krím - Ukrajna Irak Szíria Kiber hadviselés Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek végbe, ez

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, Erdős karbantartás, P éterné dr., MOL indirekt és segédanyagok, EBK és kútmunkálatok,

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció 2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató Biztonsági kultúra és kommunikáció MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelenleg egy atomerőmű működik az országban a hazai villamosenergia-termelés több

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

AZ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikái és vezetői deklarációja. Paks, augusztus 31.

AZ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikái és vezetői deklarációja. Paks, augusztus 31. AZ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. politikái és vezetői deklarációja 2016 2017 Paks, 2016. augusztus 31. vezetői deklaráció Az atomerőmű vezetése elvárja a részvénytársaság területén dolgozó valamennyi szervezettől

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben