Minőségiránytási kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségiránytási kézikönyv"

Átírás

1 Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/ Fax:66/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta: Palástiné Mester Judit Ibolya Érvényes: november 15-től

2 1. Be A minőségirányítási rendszert az intézmény az alábbi tevékenységeire alkalmazza: felnőtt és egyéb oktatás, felnőttképzési szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerünket a felnőttképzési akkreditációt szabályozó 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet előírásainak megfelelően alakítottuk ki. Amennyiben a jogszabályi előírások megváltoznak, a minőségirányítási rendszert felülvizsgáljuk és megtesszük a szükséges változtatásokat. 1.1 Felnőtt és egyéb oktatás A Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár célja a sikeres működés és a képzésben részt vevők teljes elégedettségének elérése. Törekszünk a képzéseinken a végzett szolgáltatás állandó fejlesztésére. Törekszünk arra, hogy a képzések állandó és folyamatosan tökéletesedő minőségét, fejlesztését és eredményességét biztosítsuk azáltal, hogy mindig a képzésben résztvevők igényeinek a legmaximálisabban megfelelő képzést biztosítsuk a lehető leggondosabb szakmai odafigyeléssel. A képzések minőségének biztosításához, a résztvevő és a minőségi igényeknek megfelelve, az alábbi módszereket alkalmazzuk: igényfelmérő lapok elégedettségmérő kérdőívek elégedettségmérő kérdőívek értékelése önértékelés 2 / 33

3 1.2 Felnőttképzési szolgáltatások Az intézmény a nyilvántartásba vett felnőttképzési szolgáltatások közül a következőket nyújtja: előzetes tudásszint felmérés képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Minőségirányítási rendszerünk működését igazoló képzési dokumentumok (képzésenként) a következők: tájékoztatók az adott képzésre jelentkezési lap felnőttképzési szerződés jelenléti ív haladási napló elégedettségmérő kérdőívek felnőttképzési szolgáltatások dokumentációja tanúsítványok másolata tanúsítványokról átvételi elismervény szerződés(ek) A képzési dokumentáció segítségével elemezzük, értékeljük és folyamatosan fejlesztjük felnőttképzési szolgáltatási folyamatainkat annak érdekében, hogy elérjük a tervezett eredményeket, és gondoskodunk arról, hogy az ehhez szükséges információk a rendelkezésünkre álljanak. A következőkben a minőségirányítási rendszer általános követelményeit, az intézmény működtetéséhez szükséges, a folyamatszabályozás szempontjából lényeges területeket, a területek eit és a folyamatok leírását fejtjük ki. 3 / 33

4 2. A minőségirányítási rendszer általános követelményei 2.1. A folyamatok, amelyek a képzésben részt vevők elvárásainak megfelelnek, az elégedettséget növelik és a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet előírásainak megfelelnek a következők: a képzések lebonyolításának rendszerei: képzési és értékelési folyamatok leírása: megtalálható az 5.1.-es pontnál; a felnőttképzési szolgáltatások folyamatleírása (előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása, a képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás folyamatleírása): megtalálható a 5.2.-es pontnál; információs, ügyfélszolgálati, kommunikációs (külsős és belső) és panaszkezelési folyamatok: megtalálható a 6.1., 6.2. és 6.3.-as pontoknál; a képzésben résztvevők igényeinek és elégedettségének feltárását, ezeknek fejlesztési tervbe történő becsatolásának, visszacsatolás kezelésének folyamatleírása: megtalálható a 6.4.-es pontnál; oktatók kiválasztásának, rendelkezésre állásának, továbbképzésének folyamatleírása (humánerőforrás-terv): megtalálható a 7-es pontnál; irat-és tananyag-kezelés leírása: megtalálható a 8-as pontnál; tárgyi feltételek biztosítása, a szakmai együttműködés biztosításának leírása: megtalálható a 9-es és 10-es pontoknál Meghatározza a folyamatok sorrendjét Megszabja a folyamatok hatékony működéséhez szükséges öket és leírásokat Az önértékelésben meghatározza azokat az információterületeket, amelyekről az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjteni a képzésben részt vevők elégedettségének vizsgálata és folyamatos javítása érdekében Egyértelműen rögzíti a képzésben részt vevő felnőttekkel, a partnerekkel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét. 4 / 33

5 3. A minőségirányítási rendszer szempontjából döntő fontosságú személyek és hatáskörük Sorszám Felelős személy(ek), testület 2.2. Hatáskör Előkészítés A munkatársakkal való megismertetés Hatálybaléptetés A működés ellenőrzése Felülvizsgálat és önértékelés Dokumentálás 3.2. Munkatársak Részvétel a kidolgozásban A rendszer napi munkába való beépítése és alkalmazása A minőségirányítási rendszer működtetéséért és fejlesztéséért : Palástiné Mester Judit Ibolya. 5 / 33

6 4. A folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok előfordulásának megelőzését célzó feladatok leírása Sorszám A terület megnevezése Feladatleírás Felelős A képzések minőségbiztosítása, az esetleges hibák megállapításának módja és a hibák előfordulásának megelőzése A lezajlott képzések vizsgálata az értékelések eredményeinek (haladási napló, jelenléti ív), a törvényi szabályozásoknak, valamint a képzésben részt vevők véleményének segítségével. Az esetleges nem-megégek feltárása, ellenőrzése, javítása, visszacsatolása a képzési folyamatba és a minőségirányítási rendszerbe. A hibák előfordulásának megelőzése érdekében a dokumentumok ellenőrzése Az emberi erőforrás terület minőségbiztosítása A szakmai folyamatok rendszeres felülvizsgálata Szükség szerint átszervezés, új oktató alkalmazása Az oktatók, kiválasztása, az adminisztrációs feladatok, a képzésben résztvevők eredménye, valamint a 6 / 33

7 hallgatók és a kollégák jelzései alapján az oktató munkájának nyomon követése Az adminisztratív folyamatok szabályozottsága Az adminisztratív és szervezési folyamatok követhetőségének, átláthatóságának biztosítása, felülvizsgálata, értékelése, a nemmegégek feltárása, elemzése és szükség szerint módosítása, a javítás visszacsatolása az adminisztratív folyamatokba, majd a minőségirányítási rendszerbe Dokumentációs rend biztosítása Ügyfélszolgálati és információs rendszer működtetése Panaszkezelési rendszer működtetése Tárgyi eszközök biztosítása A képzési helyszín és infrastruktúra megfelelő színvonalának folyamatos biztosítása Szakmai együttműködés Kapcsolatok ápolása a szakmai és közigazgatási szervezetekkel. 7 / 33

8 5. A képzések lebonyolításának rendszerei 5.1. A képzési és értékelési folyamat leírása Sorszám Folyamat megnevezése Folyamatleírás A folyamat e A folyamat erőforrás igénye A folyamat elvégzésének sikerességét jelző indikátor Az ügyfél elérésé-nek módja Az intézményt a jelentkezők a honlap, a tájékoztató anyagok hatására keresik fel. Az intézmény a következő helyeken hirdet: Csaba Tv, újság, weboldal, szórólap Humán erőforrás Kapcsolatfelvétel, előzetes információk A képzések előkészítés e és szervezése Az intézmény kommunikál az érdeklődőkkel, felméri a képzési igényeket. A tájékoztatás során az érdeklődők minden kérdésére válaszolunk, valamint tájékoztatjuk az érdeklődőket nem kizárólag a képzésekről, hanem az intézmény által nyújtott felnőttképzési szolgáltatásokról is. Az információkról az érdeklődők írásos tájékoztatót is kapnak. Humán és pénzügyi erőforrás Érdeklődőkkel folytatott találkozók Tájékoztatók, információk Kiküldött tájékoztatók a képzésekről és a felnőttképzési szolgáltatásokról Jelentkezés i lap, felnőttképzési szerződés A képzések megszervezése után, miután összesítettük a jelentkezőket a listákat leadjuk a gazdasági irodának és elküldjük a jelentkezőknek a felnőttképzési szerződéseket. A gazdasági irodán könyvelik, kik egyenlítették ki a képzés díját. Humán és pénzügyi erőforrás Jelentkezési lapok Felnőttképzési szerződések Képzési díjak befizetésének könyvelése Személyi és tárgyi feltételek biztosítása A személyi feltételek : az intézmény képzéseit a jogszabályban előírtaknak megfelelő végzettségű oktatók vezetik. Az oktatók megbízási, vagy alvállalkozói szerződéssel fogják oktatni a képzéseket. A szerződéseket a képzés megkezdése előtt köti az intézmény az oktatókkal. Humán és pénzügyi erőforrás megbízási és/vagy alvállalkozói szerződések bérleti szerződések A tárgyi feltételek biztosítása : az intézmény saját képzési helyszínén, vagy külsős helyszíneken tartja a képzéseket Felnőttképz ési szolgáltatás ok A képzés megkezdése előtt a jelentkezők előzetes tudásfelmérést vehetnek igénybe. A felnőttképzési szolgáltatásokról bővebben az 5.2-es pontban írunk. A felnőttképzési szolgáltatások megvalósulását az intézmény dokumentálja. Humán erőforrás Előzetes tudásfelmérők A felnőttképzési szolgáltatások dokumentálása A képzés lebonyolítása A képzéshez a következő dokumentációkat használja az intézmény : jelentkezési lap felnőttképzési szerződés jelenléti ív haladási napló elégedettségmérő kérdőív Humán erőforrás A képzések dokumentálásának megléte, azaz jelentkezési lap felnőttképzési szerződés jelenléti ív 8 / 33

9 záróteszt haladási napló tanúsítvány archiválva : tanúsítvány másolata tanúsítvány átvételi elismervény statisztikák, visszacsatolások elégedettségm érő kérdőív záróteszt tanúsítvány archiválva : tanúsítvány másolata tanúsítvány átvételi elismervény statisztikák. visszacsatolás ok A képzés lezárása A teljes programot elvégzők az erről szóló Tanúsítvány -t az utolsó kontaktórán, a képzést oktatótól vehetik át. A tanúsítványokról fénymásolatot készítünk és a jelenléti ívvel, a haladási naplóval együtt a képzés végeztével az intézmény eltárolja. A képzések zárásának dokumentációját az intézmény archiválja és 5 évig megőrzi. Humán erőforrás archivált tanúsítvány másolatok tanúsítvány átvételi elismervények lezárt jelenléti ívek és haladási naplók Visszacsatolások A képzésben résztvevők elégedettségét, véleményét, eredményeit és a továbbvitel arányát az ügy a képzés végén összegzi. Az összegzésről az intézmény tájékoztatja az érintetteket, az eredményeket, javító intézkedéseket visszacsatolja a képzési folyamatba, valamint az elégedettségmérő kérdőívek eredményét visszacsatolja a képzés-fejlesztési tervbe is azáltal, hogy a kérdőívek által megfogalmazott, a képzés fejlesztésével kapcsolatos célokat integrálja a képzés-fejlesztési tervbe. Humán erőforrás statisztikák elemzések az eredmények integrálása a képzésfejlesztési tervbe 9 / 33

10 5.2. Felnőttképzési szolgáltatások A következőkben a szolgáltatások biztosítására vonatkozó általános szabályokat, tevékenységeket írjuk le. Az intézmény a nyilvántartásban szereplő felnőttképzési szolgáltatások közül a következőket nyújtja: előzetes tudásszint felmérés képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Az előzetes tudásszint felmérés folyamatleírása Helye: Időpontja: Felelős: Célja: Módja: a képzés helyszíne a képzés megkezdése előtt A képzésben résztvevők gyakorlati kompetenciáinak, előzetes tudásának felmérése. Az akkreditált képzésnél az akkreditált programnak megfelelően az előzetes tudásszint felmérése a résztvevők nyilatkozata, hogy rendelkeznek alapvető számítógép felhasználói ismeretekkel. A többi képzésnél az előzetes tudásszint felmérése történhet írásban, vagy szóban, a képzés jellegétől függően. Az előzetes tudásfelmérésre előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség. Az intézmény az egyeztetett időpontban a résztvevő rendelkezésére áll. Az előzetes tudásfelmérés eredményéről tájékoztatjuk a résztvevőt, aki az eredmény beszámítását kérheti a képzési időbe, a résztvevő felmentést kaphat a képzés részeinek látogatása alól. A felmentést a bírálja el. 10 / 33

11 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Helye: Időpontja: Felelős: Célja: Módja: a képzés helyszíne a képzések megkezdése előtt Tanácsot adni a képzésben résztvevőnek az ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. A képzések megkezdése előtti képzési tanácsadásban az intézmény tájékoztatja a jelentkezőt a képzésekről, illetve javaslatot ad a jelentkezőnek, mely képzés felel meg legjobban a jelentkezőnek. A felnőttképzési szolgáltatásokról az intézmény tájékoztatja a képzésben résztvevőket és nyilvántartást vezet. 11 / 33

12 6. Támogató folyamatok Információs rendszer Belső kommunikáció A belső kommunikáció az intézmény és az oktatók közötti, vagyis az intézmény és a képzési oldal közötti folyamatokat mutatja be. A napi és a rövid távú munkafeladatokkal kapcsolatos, valamint a kitűzött eredmények és minőségi célok elérése érdekében az intézmény és a képzési oldal közötti folyamatos információ áramlás érdekében szükséges belső kommunikáció csatornái a következők lehetnek az információ milyenségétől függően: megbeszélések, értekezletek telefonos megbeszélés, értesítés Kommunikáció Kezdeményezője Iránya, címzettje Képzésért Oktató Képzésért Oktató, oktatók közössége Típusa, formája 1. Szóbeli egyeztetés Ellátandó feladatok, tevékenységek - Képzések minőségbiztosítása - A képzési tematikák végrehajtására, szakmai egyeztetés 2. Beszámoló - A minőségcélok adott évi teljesítéséről. Gyakoriság - szükség szerint - Év végén 1. Megbeszélés - Az oktatók beosztása - szükség szerint 2. Szóbeli beszámoltatás - Oktató beszámoltatása végzett tevékenységről. - Szükség szerint Oktató Képzésben 1. Vélemény-kérés - A konkrét képzésekkel - A konkrét képzések kapcsán résztvevők kapcsolatban visszacsatolás kérése 12 / 33

13 Külső kommunikáció Az intézmény állandó kapcsolattartásban áll a képzésben résztvevőkkel. A kapcsolattartás módja: személyes találkozók, és telefon. Az intézmény így értesíti a képzésben résztvevőket a fontosabb változásokról, valamint így értesül az igényekről és a felmerült kérdésekről, problémákról. A folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen, ezért a külső kommunikáció, a képzésben résztvevők felé biztosított információáramlás kiemelten fontos. A folyamatos információáramlás csatornái a következők lehetnek az információ milyenségétől függően: írásbeli értesítés szóbeli tájékoztatás Információ-áramlás a képzésben résztvevők és az intézmény között Az intézmény mindenképpen közvetlen, korrekt és professzionális munkakapcsolatot igyekszik kialakítani a képzésben résztvevőkkel, amely a rugalmas feladatmegoldásban nyilvánul meg. A közvetlen légkör kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a képzés szervezése, lebonyolítása során felmerülő változtatásokat, az információ gyors áramlása tegye lehetővé. A kérdőívek segítségével felmért hallgatói vélemények a képzési tevékenység színvonaláról mutatnak hiteles képet. A képzésben részt vevők az intézménnyel felvehetik a kapcsolatot személyesen, telefonon, vagy ben. A kommunikációs folyamatok e a. 13 / 33

14 Felelőse Külső kommunikáció Iránya, címzettje Típusa, f ormája Ellátandó feladatok, tevékenységek Gyakoriság Képzésért Képzésben résztvevők, 1. ek, - Szóbeli és írásbeli Szükség szerint. oktatók telefonok, tájékoztatás. személyes találkozók, tájékoztatók Felnőttképzési ügyintéző Érdeklődők, képzésben 2. ek, - Információs anyagok Szükség szerint. résztvevők, telefonok, előkészítése oktatók személyes találkozók, tájékoztatók 14 / 33

15 6.2. Ügyfélszolgálat Elengedhetetlen feladatunk az is, hogy tevékenységünkről, szolgáltatásainkról a képzésben résztvevőket korrekten tájékoztassuk, továbbá kritikai észrevételeiket, panaszaikat kellő odafigyeléssel kezeljük. Az intézmény az ügyfélfogadási tevékenységét az alábbiak szerint látja el: Cím 5720, Sarkad, Vár u. 2/b Telefonszám Elektronikus levelezési cím Weblap cím Ügyfélszolgálat idő hétfő - kedd 12:00-16:00 szerda - csütörtök 12:00-16:00 péntek - szombat - Az ügyfélszolgálati tevékenység tartalma: tájékoztatás az intézmény képzési lehetőségeiről, személyes kapcsolattartás a képzésben résztvevőkkel a beérkező panaszok felvétele, írásban történő rögzítése, a reklamáció továbbítása a nek. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a képzésben részt vevők megelégedettségére. Ennek megfelelően a beérkező reklamáció kezelése, a panaszkezelés folyamata szabályozottan történik. A panaszok kivizsgálása, orvoslása, a szükséges helyesbítő, illetve megelőző intézkedések meghozatala a hatásköre. A panaszkezelési folyamatleírásra a következő, 6.3.-as pontban térünk ki részletesen. 15 / 33

16 6.3. Panaszkezelés A panaszkezelés célja A képzésben részt vevők részéről érkező észrevételek, reklamációk, kezelésének szabályozása, a nyilvánosság biztosítása, a jogos észrevételek, reklamációk nyomán a működés és az oktatás jobbá tétele. A minden esetben kivizsgálja a panaszt és a panasz jellegének megfelelően jár el. A tanulságokat szükség szerint beépíti a minőségirányítás megfelelő pontjaiba A panaszkezelés alapjai Az azonosított nem megégek kezelésére a következők vonatkoznak: intézkedés a jelzett nem megég kiküszöbölésére a rendszeresen ismétlődő nem megégek kezelésére hozott, a továbbiakban folyamatosan alkalmazandó intézkedések az egyedi nem megégek kezelésére hozott eseti intézkedések Rendszeresen ismétlődő problémák kezelése Azoknak a panaszoknak a kezelésére, amelyek sajnálatos módon a jövőben esetleg rendszeresen ismétlődnek, a következő helyesbítő tevékenységeket fogjuk alkalmazni: a probléma átvizsgálása a probléma okainak megállapítása ök megkeresése 16 / 33

17 szükséges tevékenység meghatározása és bevezetése elvégzett tevékenység eredményeinek feljegyzése elvégzett helyesbítő tevékenység kommunikálása Eseti panaszok kezelése Az eseti panaszoknak két típusa fordulhat elő: Munkatársi reklamáció: A dönthet a panasz írásban, vagy szóban történő jóváhagyásáról, vagy elutasításáról, mindkettőt indokolja. Reklamáció a képzésben résztvevőktől: Ebben az esetben a képzésben résztvevő a nem megéget bármely oktatónál, vagy a nél jelentheti. A reklamáció bejelentése írásban történik. A reklamáció bejelentése után a kivizsgálja az ügyet a potenciálisan érintett partneri és oktatói kör tagjainak szóbeli megkeresésével. Ennek az intézkedésnek az oka, hogy az egyéni sérelmekből adódó panaszok okát az intézmény vezetése kiszűrje. Amennyiben a szóbeli információkérés során a panaszt a vezetés jogosnak ítéli meg, az intézmény mielőbb helyesbítő tevékenységet végez. A panaszoknál a panaszra a választ a panaszt tevő mindig írásban fogja megkapni Információ és dokumentálás Az intézmény az ügyfélszolgálati, információs és panaszkezelési rendszeréről tájékoztatja a képzésben résztvevőket, a panaszokról nyilvántartást vezet. 17 / 33

18 6.4. A képzésben részt vevők igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények képzés-fejlesztésbe történő visszacsatolásának folyamatleírása Sorszám A folyamat megnevezése A folyamat leírása A folyamat e Erőforrások A folyamat sikerességének indikátora Az elégedettség Az intézmény számára kiemelkedő Humán Az elkészült mérésére szolgáló jelentőségű, hogy a képzésben részt erőforrás kérdőívek. kérdőív vevők maximálisan elégedettek legyenek a nyújtott képzésekkel és felnőttképzési szolgáltatással. Ennek érdekében történik a folyamatos külső kommunikáció, információáramlás a képzésben részt vevőkkel, és az oktatókkal, illetőleg a konkrét képzéseken kitöltött, az elégedettség mérésére szolgáló kérdőívek A kérdőív A képzésben részt vevők a képzés Humán Kitöltött és kitöltésének módja végén kitöltenek egy értékelő erőforrás összegyűjtött kérdőívet. kérdőívek A kérdőívek A végső kiértékelést a Humán Kiértékelt kiértékelésének végzi, statisztikai erőforrás kérdőívek. módja mérőszámok és szöveges értékelés formájában A kérdőív A levonja a Humán Fejlesztett képzési fejlesztési tervbe konzekvenciákat, és szükség esetén erőforrás folyamat. történő az oktatóval együtt megoldási visszacsatolásá-nak javaslatot dolgoz ki. módja A megoldásokat átgondoljuk és a képzés-fejlesztési terv kidolgozása 18 / 33

19 során a képzési-fejlesztési terv egyes pontjainál feldolgozzuk, fejlesztési irányokat tűzünk ki a jövőre vonatkoztatva A kérdőívek A kérdőíveket és kiértékelésüket az Humán Archivált archiválása intézmény archiválja. erőforrás kérdőívek. 7. Az emberi erőforrás minőségbiztosítása és fejlesztése, humánerőforrás terv Az intézmény nagy hangsúlyt helyez a működéshez szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítására, amelyek a képzési tevékenység kiváló színvonalú végzéséhez, a többi meghatározó folyamat és a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, valamint mindezek folyamatos fejlesztéséhez szükségesek. Az intézmény szolgáltatásainak minőségét ha különböző mértékben is minden munkatársának teljesítménye befolyásolja. Ezért érdekelt abban, hogy a szakmailag a legjobban képzett, naprakész tapasztalattal és tudással rendelkező szakembereket kérjen fel a képzések oktatására. Az intézmény képzési tevékenységét a tervezi meg és készíti elő szakmailag. Az emberi erőforrások kiválasztásának és biztosításának módját az intézmény humánerőforrás terve szabályozza Humánerőforrás terv Ezen humánerőforrás-terv az intézmény felnőttképzési tevékenységére készült. A humánerőforrás-tervünk a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 6. értelmében tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek az oktatók kiválasztására, 19 / 33

20 rendelkezésre állására, valamint továbbképzésére vonatkoznak A minőségirányítási rendszer működtetéséhez, továbbfejlesztéséhez, a szervezet stratégiájának, céljainak megvalósításához szükséges erőforrásokat az intézmény vezetése meghatározta, és előteremtette A humánerőforrás terv folyamatleírásai Sorszám Feladat megnevezése Feladat leírása, folyamatszabályozás A toborzás folyamatleírása Az intézmény ajánlások alapján választja ki az oktatókat. A képzések vezetéséhez a megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal és attitűddel rendelkező oktatót kéri fel a. Az intézmény tapasztalt, a szakmában elismert szakembereket kér fel a képzések oktatásra. Mivel az oktatók ismeretség útján kerülnek hozzánk, ezért a toborzás folyamán elsősorban a képzések szakmai hátterét, valamint az oktatók potenciális rendelkezésre állásának lehetőségét tisztázzuk a jelentkező oktatóval. A toborzás folyamatának e a Az oktatók kiválasztásának folyamatleírása A kiválasztás során a következők dokumentumokat tároljuk az oktatókról: szakmai önéletrajz végzettséget igazoló dokumentumok A kiválasztás során elbeszélgetünk az oktatókkal, feltérképezzük az oktatók időbeli kapacitását, elkérjük az önéletrajzot és a végzettséget igazoló dokumentumokat. Amennyiben az oktató végzettsége, tapasztalat megfelel a 20 / 33

21 követelményeknek, az oktatót tájékoztatjuk a képzésekről, valamint a szerződéskötés feltételeiről. A folyamat e a Az oktatók rendelkezésre állásának folyamatleírása Az oktató köteles mindenkor szakmailag felkészülten, szellemileg pedig elvárható frissességgel levezetni a képzést. Az oktatók rendelkezésre állásáról, az oktató(k) beosztásáról ütemterv készül képzésekre lebontva. Öltözködésre vonatkozóan külön szabályozás nincsen, azonban az esztétikus, tiszta és kellemes megjelenést kölcsönző viselet elvárt alapkövetelmény. Az oktató váratlan akadályoztatása (betegség vagy egyéb ok) esetén a hiányzásnál a helyettesítést a oldja meg, amennyiben a megfelelő végzettségű és tapasztalattal rendelkező helyettesítő oktatót kéri fel. Amennyiben nem lehetséges helyettesítő oktató felkérése, a résztvevőket értesítjük az adott óra elmaradásáról és a pótlás időpontjáról. A folyamat e a Továbbképzések és az oktatók teljesítményének ellenőrzése Az intézmény törekszik a szakmai ismeretek korszerűsítésére, bővítésére. Döntően fontos a szakmai fejlődés, ezért az intézmény kizárólag olyan oktatókat foglalkoztat, akik önképzéssel is folyamatosan fejlesztik szaktudásukat. Az intézmény továbbképzéseket tervez biztosítani az oktatóknak. A továbbképzések megvalósulását dokumentáljuk majd. Az oktatók szakmai munkáját, teljesítményüket a ellenőrzi. A folyamat e a. 21 / 33

22 8. Az adminisztratív folyamatok szabályozottsága Felelős Felelősségek Képzésért a képzésben résztvevőkkel a kapcsolattartás biztosítása és megszervezése infrastrukturális és technikai feltételek megteremtése és azok zökkenőmentes biztosítása, a karbantartás biztosítása és megszervezése. a képzésben résztvevők és az oktatók visszajelzésének alapján a javaslatok beépítése az adminisztrációs folyamatba a képzésben résztvevőkkel kapcsolatot tartó munkatársak, oktatók pontos tájékoztatásának megszervezése visszajelzéseik alapján az ügyfélszolgálati, adminisztrációs és képzési folyamatok felülvizsgálata az ügyfélszolgálati adminisztratív feladatok megszervezése visszajelzések megszervezése a képzésben résztvevők és az oktatók felé 22 / 33

23 8.1. Irat és tananyag-kezelési szabályozások Sorszám Dokumentum típusa Dokumentum megnevezése Hozzáférés A dokumentum tárolásának helye A társaság alapdokumentumai Jogi dokumentumok Az intézmény képzési helyszíne A dokumentum tárolásának időtartama Ameddig a dokumentum hatályos, de legalább 5 év Pénzügyi dokumentumok Belső szabályzatok, határozatok, jegyzőkönyvek munkaszerződések, vállalkozási szerződések A tevékenységet Az intézmény képzési Ameddig a meghatározó dokumentumok, tananyagok Regisztrációs és akkreditációs dokumentumok helyszíne dokumentum hatályos, de legalább 5 év A minőségirányítással kapcsolatos szabályzatok,, oktatók dokumentumok Tananyagok, segédanyagok Képzési Az intézmény Az intézmény képzési Ameddig a dokumentumok Képzési programok munkatársai, képzésben résztvevők helyszíne dokumentum hatályos, de legalább 5 év A képzések dokumentációja (jelentkezési lapok, felnőttképzési szerződések, haladási naplók, jelenléti ívek, képzések zárásának dokumentumai) Napi dokumentációk Levelezés Az érintett munkatársak Az intézmény képzési helyszíne Ameddig a dokumentum aktuális 23 / 33

24 9. Tárgyi feltételek, eszközök és az egészséges környezet, egyenlő hozzáférés biztosítása 9.1. Tárgyi feltételek Az intézmény állandó képzési helyszínén zajlanak a képzések. Az intézmény a képzési helyszínen ellenőrzi, a biztosított tárgyi feltételek megfelelnek-e az akkreditációs követelményeknek A képzési helyszínek igénybevételének jogcíme Az állandó képzési helyszín az önkormányzat tulajdonában van A használatra feljogosító dokumentum megnevezése Alapító okirat Egészséges, egyenlő hozzáférést biztosító környezet Igény esetén az intézmény akadálymentesített helyszínre is szervez képzéseket. 24 / 33

25 10. A szakmai együttműködés biztosítása Szakmai konferenciák, civil kezdeményezések Az intézmény kiemelten kezeli a közönségkapcsolatok, a partneri kapcsolatok ápolását. Az intézmény szakmai munkájával hozzájárul munkatársai sikereihez, az eredményes munkavégzéshez. Az intézmény je kiváló szakmai kapcsolatokat ápol a környékbeli települések (pl. Békéscsaba, Battonya) közintézményeinek felnőttképzési ivel. A partnerkapcsolatok, szakmai kapcsolatok ápolásának, fejlesztésének, kiépítésének sége a é. 25 / 33

26 11. Az önértékelési rendszer Az önértékelési rendszer specifikációi Önértékelési rendszer leírása és az önértékelés alapján készített fejlesztési terv Önértékelési rendszer Minden jobbra törekvő ember, szervezet igénye, hogy munkáját rendszeres időközönként saját maga is és mások is értékeljék, hiszen az egyrészt feltárja addigi tevékenysége hibáit, másrészt ötleteket ad munkája javításához Alapelvek Az önértékelési rendszer a munkát támogató, javítást célzó, logikus folyamatként jelenjen meg az intézmény folyamatai között. Az intézmény irányított önértékelése a teljes működési területére vonatkozik Az önértékelés célja a felmérés és a fejlesztés Az irányított önértékelésnek kettős célja van: egyrészt állapotfelmérés: információgyűjtés az intézmény folyamatairól, másrészt ennek eredménye irányt szab a következő évre vonatkozó fejlesztési terv kidolgozásában. Vagyis a kétirányú folyamat: egyrészt adatot szolgáltat az eddigi működéséről, másrészt alapot nyújt a stratégiai tervezéshez. Az intézmény további fejlesztésével kapcsolatos döntések elősegítése. Az intézményi működés folyamatossága és a fejlődés biztosítása. Az intézmény által nyújtott minőség értékelése önértékelés útján. Fejlesztések meghatározása az önértékelés eredménye alapján Az önértékelési rendszer kiterjed 1. a vezetés szerepére a minőségi kultúra fejlesztésében 2. a humánerőforrások kezelésére 3. az intézmény stratégiájának meghatározására és a annak megvalósítására 4. a partnerkapcsolatokra és a partneri igények figyelembe vételének módjára 26 / 33

27 5. a teljes folyamatszabályozásra 6. a szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységre 7. a képzésben résztvevők visszajelzéseire a tanfolyam szervezéséről, a tananyagról, az oktatókról, a tájékoztatásról, a tárgyi feltételekről (hallgatói kérdőívek) 8. a munkatársak véleményére az intézményről, saját teljesítményükről (önértékelő ívek) 9. az intézmény kulcsfontosságú eredményeire, mutatóira. A/ Az önértékelés folyamatának lépései 1. Éves önértékelés végrehajtása a meghatározott rend szerint Lehetőség szerint az év végén, a kilenc meghatározott területre alkalmazott önértékelés. 2. Az önértékelés eredménye a. adatok elemzése, értékelése b. következtetések i. Az eddig elért eredmények tudatosítása ii. Fejlesztési prioritások meghatározása 3. Az önértékelés folytatása a. További tervezésre vonatkozó döntések a fejlesztési terv kidolgozása b. Fejlesztési tevékenységek megfogalmazása a fejlesztési tervben c. Minőségmegtartás B/ Önértékelés folyamatának keretrendszere 1. Vezetőségi szinten zajló folyamatok a. Minőségpolitika b. Minőségirányítási rendszer működtetése c. Tervezés a kiválasztott célcsoport számára kidolgozott képzési kínálat 2. Tanítás szintjén zajló folyamatok a. Hallgatók igényei, teljesítménye b. Tanárok felkészültsége c. Kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások nyújtása 3. Kimeneti eredmény a. Résztvevők elégedettségi szintje 27 / 33

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER Információs és ügyfélszolgálati rendszer működtetése A képzésre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel főbb lehetőségei: tömegkommunikációból történő információszerzés,

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer. SzTT által jóváhagyva: december 09.

Minőségirányítási rendszer. SzTT által jóváhagyva: december 09. Minőségirányítási rendszer SzTT által jóváhagyva: 2008. december 09. Az Eötvös József Középiskola minőségpolitikai nyilatkozatát a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 7. értelmében fogalmazta meg. Az célja,

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I.) Általános rendelkezés Szabályzatunk célja, hogy a Pomázi Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár, a könyvtár funkcióinak és a minőségbiztosítási rendszerének figyelembe vételével

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer Kritériumrendszer Minőségbiztosítási feladatok meghatározása Az elégedettség mérés folyamata: Az igény és elégedettség mérés előkészítése, munkaterv, módszerek megbeszélése Adatgyűjtés megtervezése Kérdőívek

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére.

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. I. A Battanoda Kft. 2011 októberében államilag elismert akkreditált oktatási intézmény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes /" Boda Mihály MIR vezeto JA,

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes / Boda Mihály MIR vezeto JA, SZLNKI FISKLA VEZETSÉGI ÁnnZSGÁLÁSJEGYZKÖNYVE ~ Készült..,~&..C.:L\U:)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI GINOP-6.1.2-15-2015-00001 DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE - KIEMELT PROJEKT - A dokumentum a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalának tulajdona.

Részletesebben

A BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

A BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 11.számú melléklet A BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató Kaposvár, 2012. július 16.. P.H.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közszolgáltatási feladatának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben