Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat"

Átírás

1 Kemping csillaggal min sítésének tanúsító védjegye M ködési szabályzat A védjegy célja A kemping csillaggal tanúsító védjegy az Önkormányzati Minisztérium által létrehozott és m ködtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvet célja, hogy összhangban a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeir l és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjér l szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakkal garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatásnyújtás min ségének a szakmai elvárásoknak megfelel színvonalára. A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások min sítése el re meghatározott, a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége által kidolgozott és az Önkormányzati Minisztérium által jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik. A védjegy további célkit zései: A kiváló min ség, és jelen m ködési szabályzatban rögzített min ségi követelményeknek megfelel szálláshelyszolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felel, vagy azokat nem vállaló vállalkozásokkal szemben. A tudatos fogyasztói (turista) magatartás el segítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése. A szolgáltatók min ségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint értékesítésre, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történ ösztönzése. A kit zött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket: A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszer ségének ellen rzése körében érvényesülnie kell a szakszer ség, függetlenség és a pártatlanság elvének. Az el re rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszer ségét és a min sítési kritériumok fennállását rendszeres id szaki ellen rzés garantálja. A védjegyhasználat jogát megszerz szolgáltatók együttm ködnek az ellen rzést, felülvizsgálatot végz szervekkel, nem akadályozzák a használat ellen rizhet ségét. Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen m ködési szabályzatba ütköz védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható. Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett vállalkozások neve folyamatosan nyilvánosságra kerül. Valamennyi pályázótól elvárt a min ség és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása. A kemping csillaggal tanúsító védjegy jelen m ködési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelz k oltalmáról szóló 997. évi XI. törvény 0. (5) bekezdésében foglalt el írásnak.

2 2. A tanúsító védjegy leírása.. A védjegy grafikus megjelenítése. sz. melléklet.2. A védjegy felirata: kemping + csillag felirat, Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége, Nemzeti Tanúsítvány.3. A védjegy összetev i, leírás: A védjegytábla 200 x 300 mm méret, fényes arany alapszínben, fekete gravírozással, vékony fekete lekerekített kerettel. Felül a NEMZETI TANÚSÍTÓ VÉDJEGY felirat ívesen elrendezve, fekete mm magas nagybet kkel (bet típus: kövér Times New Roman). Alatta a Magyar Kempingszövetség emblémája. Alatta felirat nagybet kkel MAGYAR KEMPINGEK SZAKMAI SZÖVETSÉGE (bet típus: Times New Roman) Ezek alatt fekete csillagok (darabszáma a min ségt l függ en) Utána fekete 36 x 68 mmes mez ben a védjegy emblémája: lakóbusz, lakókocsi és sátor sziluettje és a fa koronája arany színben, fekete kontúrokkal. Alatta 36 x 42 mmes fekete mez ben a kemping neve arany nagy bet kkel (bet típus: kövér Times New Roman). KEMPING, alatta helységnév Ezek alatt 40 x 8 mm fekete keret középen fekete sorszám részére. 2. Védjegyjogosult neve és székhelye: 2.. Önkormányzati Minisztérium (képviseli: önkormányzati miniszter) Budapest, József Attila utca A védjegy jogosultja a védjegyek és földrajzi árujelz k oltalmáról szóló 997. évi XI. törvény 9. (3) bekezdésében és a 23. () bekezdésében meghatározott jogosultságait kizárja. 3. A védjegyjogosultság hatálya: A védjegyjogosultság hatálya kiterjed mindazon szolgáltatókra, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, teljesítik a jelen szabályzatban rögzített min ségi követelményeket, és amelyek tevékenysége kiterjed a védjegyek nemzetközi, Nizzai Megállapodás szerinti osztályozási rendszerének 43. osztályára: Vendéglátás (élelmezés); id leges szállásadás. 4. Min ségi követelmények: A kempingek létesítési és üzemeltetési alapkövetelményei. A min sítend kempingnek rendelkeznie kell a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeir l és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjér l szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése szerinti kemping

3 3 szálláshelyüzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban el írt egyéb követelményekkel. A kemping létesítési és szálláshelyüzemeltetési engedély megszerzésének alapkövetelményei az alábbiak:. A terület bekerített és pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárm vel való közlekedésre alkalmas bels utak és az egész területen közvilágítás van. 2. Legalább segélyhívó telefon áll a vendégek rendelkezésére. 3. A kemping legalább 9 területegységgel rendelkezik, egy területegység nagysága átlagosan legalább 40 négyzetméter. 4. Nemenként elkülönített a) hidegmeleg vizes zuhanyzó és mosdó: mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos csatlakozó, b) vízöblítéses WC kefével és tartóval, WCpapírtartóval és papírral, és kézmosási lehet séggel. 5. A vendégek részére fedett helyiségben f z, mosó és mosogatóhely. 6. Hulladék(szemét)gy jt k, melyek rendszeres ürítése/kezelése megoldott. 7. A 45. pontban megjelölt tisztálkodási, mosási, f zési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk követelményei minden 250 f (egy területegységre átlagosan 2,5 f vel számolva) után (ha a kemping területén üdül házban is nyújtanak szálláshelyszolgáltatást, az üdül házban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények meghatározása során a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdül házban rendelkezésre állnak): db Mosdó 4 ebb l: meleg vizes 2 Zuhanyfülke 4 ebb l: meleg vizes 2 WC csésze 7 piszoár Mosogató ebb l: meleg vizes Mosómedence ebb l: meleg vizes F z hely Kémiai WC kiönt 8. Egész éves üzemelés esetén a f tési id szakban a 45. pontban leírt szolgáltatások f tött helyiségben biztosítottak órás recepció/portaszolgálat. 0. A közös helyiségek és a kemping közterületeinek naponkénti takarítása. Egycsillagos kemping Az egycsillagos kemping olyan szálláshely, amely megfelel a kempingek létesítési és üzemeltetési alapkövetelményeinek a következ kiegészítésekkel: ivóvíz min ség vízvételi lehet ség biztosított,

4 4 a zárt szennyvízelvezetés vagy a szennyvízkezelés megoldott, talaja gondozott, kell szilárdságú, es vízelvezetése megoldott, rendelkezik recepcióval, ahol els segélynyújtó láda áll rendelkezésre, területén éjjelnappal személyzet tartózkodik, vagy elérhet, ill. rzött, közúton jól megközelíthet, a kempingben kémiaiwc ürítése biztosított, az egész évben üzemel kempingben a szolgáltatásokat a téli id szakban f tött helyiségben kell biztosítani, közös helyiségeket és közterületeket naponta takarítják. Kétcsillagos kemping A kétcsillagos kemping megfelel az egycsillagos kemping követelményeinek a következ kiegészítésekkel: a területegységek legalább 25 %a minimum 60 m2, a mosdóhelyiségben legalább minden két mosdóhoz egy elektromos dugaszolóalj van felszerelve, szabadid s sportolási lehet ség a kempingben biztosított, a kempingben legalább egy európai idegennyelven beszél munkatárs van. Háromcsillagos kemping A háromcsillagos kemping megfelel a kétcsillagos kemping követelményeinek a következ kiegészítésekkel: élelmiszerüzlet (ideértve a zöldség, gyümölcsárusítást is) a kempingben vagy közelében (kb men belül), melegkonyhás vendéglátó üzlet a kempingben vagy közelében (2.500 méteren belül), a mosdóhelyiségekben annyi elektromos dugaszolóalj, ahány mosdókagyló, a területegységek legalább 50%a minimum 60 m2, portaszolgálatban m szakonként legalább két európai idegen nyelv ismerete, gyermekeknek játszófelület, a kempingben bebútorozott, televízióval felszerelt társalgó van, a mosóhelyiségben automata mosógép van, postai levélgy jt szekrény áll a vendégek rendelkezésére, a nemenként felefele arányban elkülönített zuhanyfülkék fröccsenés ellen biztosított fülkével és fogassal ellátottak. Négycsillagos kemping A négycsillagos kemping megfelel a háromcsillagos kemping követelményeinek a következ kiegészítésekkel: a területe parkosított jelleg, a területegységek legalább 25 %a minimum 80 m2, a területegységek legalább 80 %a növényzettel vagy más alkalmas és esztétikus módon egymástól elválasztottak és számozottak, a kempingbe bevezet beköt út és a bels közlekedési f utak burkoltak, a lakókocsik (utánfutók) és lakóautók számára a területegységek legalább 80 %ában minimum 6 Aes áramcsatlakozó áll rendelkezésre, a területegységek minimum 0 %án ivóvíz vételi és szennyvízelvezetési lehet ség biztosított (új építés kempingeknél, ill. 205t l)

5 5 mozgássérültek részére WC, fürd van kiépítve, sportolásra alkalmas és felszerelt terület vagy uszoda, illetve saját strand, további kiegészít szolgáltatások: sporteszközök és játékszerek kölcsönzése, széf, animáció, szervezett programok, a vizesblokkokban gyermekek számára kialakított mosdó és WC található, a kempingben az internethozzáférés megoldott, az éjszaka/csendrendelet idején érkez k részére a kemping mellett, kerítésen kívüli éjszakázó hely van kialakítva, minimum 4 db elektromos csatlakozóval, higiénikus kézszárítási lehet ség (papírtörl, vagy melegleveg s) biztosított, a n i vizesblokkban pelenkázóhely biztosított. Ötcsillagos kemping Az ötcsillagos kemping megfelel a négycsillagos kemping követelményeinek a következ kiegészítésekkel: a kempingben élelmiszerüzlet és alapvet higiéniai cikkeket árusító üzlet m ködik, a kempingben kempingcikkek árusítása, illetve rendelése biztosított, a kempingben melegkonyhás vendéglátó üzlet m ködik, a területegységek legalább 50 %a minimum 00 m2, a területegységek 00 %a növényzettel, vagy más alkalmas és esztétikus módon egymástól elválasztottak és számozottak, a bels közlekedési utak burkoltak, a területegységek 00 %a minimum 0 Aes dugaszolóaljzattal van ellátva, a parcellák 20 %a mér órával felszerelt max. 25 Aes elektromos csatlakozókkal van ellátva, a CEE áramcsatlakozás minden parcellán kötelez, de megoldott az átalakító a hagyományos magyar csatlakozásra is, a kemping területének 30 %án WiFi internetcsatlakozás kiépített, a kempingben a hírlapvásárlás lehet sége biztosított, bérelhet fürd szoba áll a vendégek rendelkezésére, a kempingben az akadálymentesítés 00 %osan megoldott, a területegységek 50 %ában ivóvíz és csatornacsatlakozási lehet ség van, a mosóhelyiségben szárítógép áll rendelkezésre, csecsem fürdet szoba és pelenkázó van kiépítve, hölgyek részére egészségügyi tasak áll rendelkezésre. Az egyes csillagosztályba tartozó kempingekre vonatkozó, a tisztálkodási, mosási, f zési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokkal kapcsolatos követelmények A következ táblázat 250 f tartozó normákat: re (00 területegységre) adja meg az egyes csillagosztályokhoz * ** *** **** ***** Mosdó ebb l: meleg vizes Mosdókabin ebb l: meleg vizes Zuhanyfülke ebb l: meleg vizes WC csésze

6 6 piszoár 2 2 Mosogató ebb l: meleg vizes * ** *** **** ***** Mosómedence ebb l: meleg vizes vagy automatamosógép F z hely Szárítógép Mozgássérültek részére WCfürd Bérelhet fürd szoba Csecsem fürdet Pelenkázó Kémiai WC kiönt A tanúsító védjegy elnyerésének feltétele, hogy a benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság az el re meghatározott szakmai követelményrendszer alapján pozitívan értékelje és meghatározza a kemping elnyert min sítését. 5. Tanúsítási szabályok: A védjegy elnyerésére pályázat benyújtásával van lehet ség. A védjegy használati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen m ködési szabályzat 7. pontjában meghatározott követelményeknek megfelel szolgáltató. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerz dés alapján, jelen m ködési szabályzat el írásainak betartása mellett van lehet ség. 6. A min ségtanúsítás szervezete: A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg. 6.. Létrehozó szerv Az Önkormányzati Minisztérium (turizmusért felel s tárca), mint a tanúsító védjegy tulajdonosa köteles: meghatározni a program m ködtetésének kereteit, kijelölni a Bíráló Bizottság tagjait, elkészíteni a Bíráló Bizottság Ügyrendjét, jóváhagyni a Min sít Bizottság tagjait, jóváhagyni a Min sít Bizottság Ügyrendjét, elfogadni, illetve szükség esetén felülvizsgálni jelen m ködési szabályzatot Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság tagjait a Létrehozó szerv jelöli ki. A Bíráló Bizottság a Létrehozó szerv által meghatározott hatáskörében eljárva: dönt a szálláshely min sítésér l, ennek alapján engedélyezi, vagy elutasítja a védjegyhasználat jogát, 2 2 2

7 7 felülvizsgálja a védjegyhasználatot az ellen rzések eredménye alapján, szükség esetén rendelkezik annak visszavonásáról. A Bíráló Bizottság tagjai: Önkormányzati Minisztérium Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége Nemzeti Turisztikai Bizottság 6.3. Min sít Bizottság A Min sít Bizottság tagjait a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége a szakért i közül jelöli ki. A Min sít Bizottság megvizsgálja a min sítési kritériumok meglétét a beérkezett pályázatoknál és azokhoz szakmai ajánlást készíteni a Bíráló Bizottság részére Adminisztrációs feladatok Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége, 8360 Keszthely, Martinovics u. /B. tel.: , Dr. Réfi Antal, 8360 Keszthely, Martinovics u. /B., , Az adminisztráció feladatokat a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége látja el, amely köteles: nyilvánosságra hozni a kempingek min sítésére el re meghatározott követelmény szempontrendszert, kidolgozni a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzétenni a szervezet honlapján, ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, vezetni a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást, gondoskodni a védjegy program pénzügyi forrásairól. 7. Pályázati feltételek Pályázati eljárásban részt vehet minden a 3.. pontban meghatározott szolgáltató, amely megfelel a 7. pontban rögzített pályázati követelményeknek, és a 7.2. pont szerinti hiánytalan pályázatot benyújtja. 7.. Pályázati követelmények A kempingek min sítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely: Rendelkezik a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeir l és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjér l szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése szerinti kemping szálláshelyüzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban el írt egyéb követelményekkel. Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén a min sítési követelmények megvalósulását a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége elnöksége jogosult ellen rizni. A kemping köteles kiírni a panasz fórumok közé a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége nevét és elérhet ségét A pályázat benyújtásának módja, elemei

8 8 A pályázat benyújtására, a szükséges mellékletekre vonatkozó részletes tájékoztatás a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége honlapján érhet el. A pályáztokat a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége honlapján elérhet formanyomtatványok kitöltésével, a pályázati díj befizetésének igazolásával, a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége titkársága részére kell magyar nyelven, a szükséges mellékletekkel postai vagy elektronikusan úton eljuttatni. A Bíráló Bizottság évente négy alkalommal indokolt esetben az Ügyrend szabályai szerint rendkívüli ülés is tartható minden negyedév végén ülésezik. Az adott ülésen elbírálandó pályázatok beadási határideje az adott naptári negyedév 45.ik napja, melyet a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége honlapján folyamatosan közzétesz A pályázat elbírálásának rendje A pályázatokat formai szempontból a Min sít Bizottság vizsgálja meg. A pályázati formanyomtatványban a pályázó köteles megjelölni általa elnyerni kívánt min sítési kategóriát, s a szálláshely szolgáltatásainak erre vonatkozó adatait a szakmai szempontrendszer alapján. A formai követelményeknek megfelel pályázóknál a Min sít Bizottság a pályázóval el zetesen egyeztetett id pontban, helyszíni bejárás során megvizsgálja a megjelölt min sítési kategóriára vonatkozó követelményeket, s azokról összefoglaló jelentést készít a Bíráló Bizottság részére. Az összefoglaló jelentés ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a védjegyhasználat jogosultság megadhatóe, s az milyen min sítési kategóriára vonatkozzon. A min sítésr l a Bíráló Bizottság szakmai szempontok alapján dönt. A Bíráló Bizottság a pályázat kedvez megítélése esetén engedélyezi a védjegyhasználatot az elnyert min sítési kategóriára. Ha Min sít Bizottság értékelése szerint a kemping nem felel meg az önbesorolásának, s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a Min sít Bizottság err l írásban értesítést küld a pályázónak. Az értesítés tartalmazza a pályázó által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a pályázó teljesítette a listában szerepl feltételeket, a Min sít Bizottság ismét megszervezi a helyszíni látogatást és vizsgálatot. Ha a kemping megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Min sít Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására. Ha a Bíráló Bizottság nem ért egyet a Min sít Bizottság javaslatával, a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége a köteles más szakemberekb l álló Min sít Bizottságot kijelölni, amely újra elvégzi a helyszíni látogatást és vizsgálatot a fent el írt eljárási rendre tekintettel, valamint új javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére. A fent rögzített eljárásokat követ en, a pályázatot a Bíráló Bizottság írásban hagyja jóvá, s ez alapján a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége évre 3 évre szóló védjegyhasználati szerz dést köt a pályázó kempinggel, s átadja annak a besorolást bemutató, sorszámozott táblát és az azt tanúsító igazolást. A kemping a táblát, mint védjegyet a kemping a f bejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni. 8. Védjegyhasználati szerz dés A védjegyhasználati jogot megszerz szolgáltatókkal a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége köti meg a védjegyhasználat keretét rögzít, a védjegyek és földrajzi árujelz k oltalmáról szóló 997. évi XI. törvény IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerz dést.

9 9 9. A védjegy használata A védjegyjogosultságot az elnyert min sítési kategóriára a szolgáltató 3 évre szerzi meg és használhatja a védjegyhasználati szerz désben foglaltaknak megfelel en. A szolgáltató a védjegyet a kempingen, a kereskedelmi kommunikációjában jogosult feltüntetni, a védjegyprogramban való részességére a program alapvet célkit zéseinek egyidej megjelölésével hivatkozni jogosult. 0. A védjegyhasználat jogszer ségének ellen rzése A védjegy használatának jogszer ségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége jogosult ellen rizni. A Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége elnökség helyszíni vizsgálatait a védjegyhasználati szerz dés megkötését l az érvényesség 3 éve alatt legalább egy alkalommal végzi. A védjegyhasználat jogát megszerz szolgáltatók az ellen rzések lebonyolítása során kötelesek együttm ködni. Az ellen rzést l való elzárkózás esetén vélelmezhet, hogy a szolgáltató kötelezettségének nem tett eleget. Az ellen rzésekre az ellen rzési jogosultság egyidej igazolása mellett, a Létrehozó szerv által megállapított tartalmú, hitelesített ellen rzési formanyomtatvány kitöltésével kerül sor. Az ellen rzés megállapításait a szolgáltató aláírásával ismeri el, annak vitatása esetén a formanyomtatványon észrevételt tehet. Az észrevételt a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége titkárság a Bíráló Bizottság részére továbbítja. A Bíráló Bizottság megvizsgálja az észrevételt, annak figyelembevételével dönt a védjegyhasználat további engedélyezésér l vagy a min sítés módosításáról, illetve a védjegyhasználat visszavonásáról.. A védjegyhasználati jog megsz nése Megsz nik a védjegyhasználat joga amennyiben: a védjegy használója jogosultságáról lemond, a Bíráló Bizottság visszavonja. A Bíráló Bizottság a védjegyhasználati jogot visszavonja, ha: a szolgáltató az ellen rzést l elzárkózik, az ellen rzésr l készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett, az ellen rzésr l készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasította, a védjegyhasználati szerz désben foglaltak megsértése esetén. 2. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat Védjegyhasználat megsértésének min sül, ha a szolgáltató a védjegyet jogosultság megszerzése nélkül, védjegyhasználati szerz dés megkötése nélkül, jogosultság visszavonása után is, más, a követelményeknek meg nem felel szolgáltatás vonatkozásában is használja.

10 0 Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelz oltalmáról szóló 997. évi XI. törvény 27. ában rögzítettek szerint jár el. k 3. Költségek 3.. Pályázati díj: osztályba sorolástól függetlenül , Ft, ÁFA mentes a védjegy tábla elkészítésének díja: 8.000, Ft, ÁFA mentes A pályázó a pályázat benyújtásakor a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége által meghatározott összeg, egyszeri pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díjat a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége köteles a honlapján közzétenni. 3.2 Védjegyhasználati díj A védjegyhasználat jogát megszerz szolgáltató a védjegyhasználati szerz désben meghatározott összeg védjegyhasználati díjat köteles fizetni a Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége részére, melynek el re meghatározott összegét a szakmai szervezet honlapján közzéteszi. A védjegyhasználati díj összege: egy két csillagos kempingeknél , Ft/év, ÁFA mentes három négy csillagos kempingeknél , Ft/év, ÁFA mentes öt csillagos kempingeknél , Ft/év, ÁFA mentes A védjegyhasználati díj minden megkezdett naptári év után fizetend. Sikeres pályázat esetén az els évben a védjegy pályázati díj összege a védjegyhasználati díjból levonásra kerül. 4. Záró rendelkezések Létrehozó szerv nevében: Varga Zoltán önkormányzati miniszter Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége nevében: Dr. Réfi Antal elnök Budapest, 200. április

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérl A Kormány a kereskedelemrl szóló

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben