A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év"

Átírás

1 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A MAB által visszautasított MA indítási kérelmek átdolgozása, ismételt beadása Tervezet képzések prioritáslistájának felállítása Tervezett szakirányú továbbképzések akkreditációs dokumentációjának elkészítése, benyújtása Mintatantervek átdolgozása a TVSz-nek megfelelően 2. Kutatás Felelős: kutatási rektorhelyettes, dékánok Ösztönzés kutatási pályázatokra Tudományos publikációk éves statisztikájának elkészítése (folyamatos) 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Megbízási szerződések optimális minimum felé közelítése Oktatói minősítési rendszer, teljesítménymutatók felülvizsgálata, nem oktatói minősítési rendszer kidolgozása A nyilatkozatot tett oktatók arányának növelése, B nyilatkozatot tett oktatók cseréje Fokozatszerzés inspirálása, szükség esetén minőségi csere Következő tanév személyi állományának megtervezése Státusszal le nem fedett nem oktatói munkakörök betöltése (folyamatos) 4. Szervezetfejlesztés Felelős: főtitkár, dékánok, kari titkárok Intézményi VIR kialakításának előkészítése A BTK-n és a HTK-n az oktatási egységek intézeti rendszerré alakítása 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok A tervezett (részlegesen önálló szervezeti egységek felelős gazdálkodásán alapuló) gazdálkodási rendszer elemeinek, mérési módszerének kidolgozása Szakok pénzügyi egyenlegének kiszámítása 1

2 6. Minőségbiztosítás, PR, belső kommunikáció Felelős: minőségbiztosítási koordinátor, kari titkárok, PR koordinátor (egyelőre nem betöltött) Intézményi DPR kialakításának előkészítése Oktatói és hallgatói jogviszonyjelentések frissítése a FIR-be (folyamatos) Szakos / kari / intézményi minőségbiztosítási önértékelő jelentések elkészítése Oktatói munka hallgatói véleményezése (folyamatos) 7. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok BTK kari könyvtár rekonstrukciója, bővítése BTK Reviczky utcai épülete (fel nem újított szárny) fűtési rendszerének korszerűsítése év Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A tervezett MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása Működő doktori iskoláink MAB megfeleltetési eljárásának lefolytatása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése Idegen nyelvű elsősorban angol kurzusok meghirdetése 2. Kutatás Felelős: kutatási rektorhelyettes, dékánok TDK-n, tanulmányi versenyeken való hallgatói részvétel fokozása Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése Tudományos eredmények széleskörű propagálása 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Oktatói minősítés elvégzése Folyamatos feladatok (lsd év) 4. Szervezetfejlesztés Felelős: főtitkár, dékánok, kari titkárok Intézményi VIR kialakítása Felkészülés a második körös intézményi akkreditációs eljárásra 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok, intézetvezetők Pénzügyi, gazdasági szabályzatok frissítése Szakok pénzügyi egyenlegének kiszámítása (folyamatos karbantartása) A tervezett, felelős gazdálkodáson alapuló gazdálkodási rendszer elindítása Kontrolling koncepció kialakítása, a rendszer kiépítésének megkezdése 2

3 6. Minőségbiztosítás, PR, belső kommunikáció Felelős: minőségbiztosítási koordinátor, kari titkárok, PR koordinátor (egyelőre nem betöltött) Intézményi DPR kialakítása Felkészülés a második körös intézményi akkreditációs eljárásra Intézményi adatbázis alapadatainak naprakészen tartása (folyamatos) Intézményi arculat fejlesztése, egységesítése Honlap tartalomfejlesztése Sajtómegjelenés (elektronikus, írott) fokozása Tudományos eredmények széleskörű propagálása 7. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Az Intézmény használatában lévő épületek állapotának felmérése (statikai, műszaki szempontból) Ingatlanberuházási programterv készítése ÁJK campus fejlesztése Kollégiumi felújítási program kidolgozása, megvalósításának megkezdése Akadálymentesítés Informatikai infrastruktúra fejlesztés Sport célú infrastruktúra fejlesztés év Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Kialakult képzési struktúra áttekintése, felülvizsgálata Távoktatási lehetőségek vizsgálata, esetleges e-learning képzések akkreditációja 2. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, dékánok A szervezeti egységekre vonatkozó pénzügyi hatékonysági mutatók bevezetése Kontrolling rendszer bevezetése 3

4 2011. év A évi MAB intézményi akkreditációs eljárása, valamint az Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a stratégiai- és intézményfejlesztési terv súlypontjainak újragondolását tették szükségessé. A MAB monitoring látogatására való tekintettel az intézmény intézkedési tervet dolgozott ki (lásd. 10. sz. melléklet). Felelős: dékánok, intézet- és tanszékvezetők Akkreditált képzési programok teljes körű mintatantervi és személyi felülvizsgálata belső audit formájában A tervezett BA és MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása. Szükség esetén korrekciója és ismételt benyújtása. A megszüntetett doktori iskolák tevékenységének lezárása, intézkedési terv a hallgatók átirányítására. Új doktori képzések felállítása és akkreditálása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése (pedagógus szakvizsga) Felkészülés meglévő szakok párhuzamos akkreditációjára. Idegen nyelvű elsősorban Erasmus kurzusok meghirdetése Karok közötti szinergiák megteremtése (áthallgatások, közös kurzusok) 2. Kutatás Felelős: rektorhelyettes, dékánok A kutatás minőségbiztosításának megteremtése. Pályázati tevékenység ösztönzése (TÁMOP, OTKA, OKA) Kutatói műhelyek működésének támogatása Hallgatói műhelyek támogatása (tehetséggondozás) TDK-n, tanulmányi versenyeken való hallgatói részvétel fokozása Tudományos rendezvények szervezése, azokon való részvétel kiemelt támogatása Publikációs tevékenység önálló intézményi kiadványokkal történő támogatása (Károli Könyvek sorozat) Tudományos eredmények sajtóban/médiában történő megjelentetése. Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése 3. Humánpolitika Felelős: főtitkár, stratégiai igazgató, dékánok, minőségbiztosítási koordinátor Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Oktatói minősítési rendszer, teljesítménymutatók kidolgozása A nyilatkozatot tett oktatók arányának növelése, B nyilatkozatot tett oktatók cseréje Fokozatszerzés inspirálása, szükség esetén minőségi csere A képzések biztosításához szükséges személyi állomány kontrolling rendszerű 4

5 tervezése Oktatói és nem oktatói állomány elégedettség mérésének bevezetése 4. Szervezet- és működésfejlesztés Felelős: stratégiai igazgató, dékánok Vezetői megbízások felülvizsgálata, meghosszabbítása, pályázatok kiírása (rektor, rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek, tanszék- és intézetvezetők) Intézményfejlesztési terv felülvizsgálata Kari stratégiai tervek kidolgozása a MAB ajánlásait figyelembe véve Szervezeti egységek működésének optimalizálása tanszékek összevonásával, intézet alá szervezésével A központi adminisztratív szervezeti egységek működésének átszervezése, feladatkörök optimalizálása Középiskolai vezetőtanárok hálózatának kiépítése SZMSZ és TVSZ teljes körű felülvizsgálata Kari bizottságok újraválasztása, ügyrendjének meghatározása, tevékenységének ellenőrzése Neptun adattisztítás, oktatói és hallgatói FIR konténerek megküldése (folyamatos) 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, stratégiai igazgató, dékánok, intézetvezetők Pénzügyi, gazdasági szabályzatok frissítése Képzések bevételeinek és költségeinek kiszámítása Alternatív költségvetési modellek készítése tesztelése (képzés alapú, szervezeti egység alapú, kreditköltség alapú, feladatalapú) A tervezett, felelős gazdálkodáson alapuló gazdálkodási rendszer elindítása Kontrolling koncepció kialakítása, a rendszer kiépítésének megkezdése A év gazdálkodásának független könyvvizsgálóval történő ellenőrzése Eszközbeszerzések központosítása 6. Minőségbiztosítás Felelős: rektor, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Minőségbiztosítási rendszer átalakítása az ENQA ESG modell alapján Minőségbiztosítási Nyilatkozat újrafogalmazása Minőségbiztosítási Kézikönyv átalakítása Minőségbiztosítási Szabályzat átalakítása Minőségfejlesztési Program megfogalmazása Minőségbiztosítás szervezetének felállítása Az önértékelés rendszerének felülvizsgálata Véleménykérő rendszer fejlesztése, kérdőívek felülvizsgálata A minőségkultúra fejlesztése oktatással Képzési és kutatási folyamatok minőségfejlesztése (lásd. 10. sz. melléklet) Oktatói állomány minőségfejlesztése (lásd. 10. sz. melléklet) Csatlakozás az Educatio DPR rendszeréhez, felkészülés a következő évi adatgyűjtésre (pl. informatikai hálózat tesztelése, kérdéssorok összeállítása) 5

6 7. PR, külső, belső kommunikáció Felelős: PR koordinátor, dékánok Intézményi arculat fejlesztése, egységesítése Honlap tartalomfejlesztése, arculatának egységesítése Sajtómegjelenés egyetemi szintű koordinálása (folyamatos) Oktatói, hallgatói hírlevél havi megjelenése Keresőoptimalizálás Oktatói, hallgatói fórumok 8. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Lásd korábbi évek feladatait Akadálymentesítés Pályázati források igénybevétele Épület felújítás év Az új felsőoktatási törvény várhatóan ez évtől hatályos, és az abban előre vetített változások határozzák meg az intézmény képzési, humánpolitikai, gazdasági, szervezetfejlesztési intézkedéseit. Az alábbiakban csak az ettől függetlenül fennálló határozhatjuk meg. Felelős: rektor, stratégiai igazgató, dékánok, intézet- és tanszékvezetők A tervezett BA és MA létesítési- és indítási akkreditációs dokumentációk elkészítése, MAB-hoz benyújtása. Szükség esetén korrekciója és ismételt benyújtása. A megszüntetett doktori iskolák tevékenységének lezárása (2012. szeptember 30.) Új doktori képzések felállítása és akkreditálása A kifutó kredites képzések lezárása Szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések kínálatának bővítése Felkészülés meglévő szakok párhuzamos akkreditációjára. Idegen nyelvű képzési modulok meghirdetése Karok közötti szinergiák erősítése 2. Kutatás Felelős: rektorhelyettes, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők A kutatás minőségbiztosításának továbbfejlesztése, szükség esetén korrigálása MTMT kutatói adatbázis teljes feltöltése, ezt követően annak gondozása (folyamatos) Pályázati tevékenység ösztönzése (TÁMOP, OTKA, OKA) Kutatói műhelyek nemzetközi kapcsolatainak bővítése (csereprogramok, rendezvények, stb.) 6

7 Hallgatói műhelyek támogatása, házi konferenciák szervezése Mentor, tutor hálózat kiépítése Tudományos rendezvények szervezése, azokon való részvétel kiemelt támogatása Publikációs tevékenység önálló intézményi kiadványokkal történő támogatása (Károli Könyvek sorozat) Tudományos eredmények sajtóban/médiában történő megjelentetése. Kutatói, doktoranduszi mobilitás ösztönzése 3. Humánpolitika Felelős: stratégiai igazgató, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Munkaviszonyos oktatók óraterhelésének optimális kihasználása, óraterhelés kimutatás elkészítése félévenként (folyamatos) Oktatói kiválóság mérése, mutatók kidolgozása, jutalmazási rendszer létrehozása A képzések biztosításához szükséges személyi állomány kontrolling rendszerű tervezése Oktatói és nem oktatói állomány elégedettség mérésének elemzése, intézkedési terv meghatározása 4. Szervezet- és működésfejlesztés Felelős: rektor, stratégiai igazgatók, dékánok Intézményfejlesztési tervben és a kari stratégiákban foglaltak végrehajtása SZMSZ felmerülő igények szerinti korrekciója Képzési és működési folyamatok korrekciója a minőségbiztosítási rendszer visszajelzései alapján Középiskolai vezetőtanárok hálózatának bővítése 5. Gazdálkodás Felelős: gazdasági igazgató, stratégiai igazgató, dékánok, intézetvezetők A gazdálkodási rendszer átalakítása az új Ftv. által meghatározott alapelvek szerint A év gazdálkodásának független könyvvizsgálóval történő ellenőrzése 6. Minőségbiztosítás Felelős: rektor, dékánok, minőségbiztosítási vezető, kari minőségbiztosítási vezetők Képzési programok folyamatszerű leírása és működtetése A kutatási tevékenységek folyamatszerű leírása és működtetése A jelentéskészítés gyakorlatának felülvizsgálata Teljesítmény jellemzők, minőségmutatók használhatóságának elemzése Adatszolgáltatási rendszer felülvizsgálata A hallgatói munka értékelésének felülvizsgálata, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre Tanulástámogatási tevékenységek elemzése, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre Hallgatói szolgáltatások elemzése, módszertani javaslat a minőségfejlesztésre A minőségkultúra fejlesztése oktatással DPR adatgyűjtés, és annak elemzése 7

8 7. PR, külső, belső kommunikáció Felelős: PR koordinátor, dékánok Honlap interaktív felületeinek fejlesztése Sajtómegjelenés egyetemi szintű koordinálása (folyamatos) Keresőoptimalizálás Oktatói, hallgatói fórumok 8. Infrastruktúra Felelős: rektor, dékánok Lásd korábbi évek feladatait Pályázati források igénybevétele A széttagoltság csökkentése érdekében, oktatási helyszínek új ingatlanban történő összevonása 8

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE FELHASZNÁLT SZAKMAI ANYAGOK TÁMOP-3.1.8 A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztése Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A Magyar

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

1. Feladatok. Értékelő:

1. Feladatok. Értékelő: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) ismételten pályázatot hirdet a TÁMOP és TIOP közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok és kiemelt projektek

Részletesebben

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/8/IX/2. sz MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: : Horányi Özséb egyetemi tanár Mankó Mária CSc kari

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben