A sajátos nevelési igényű gyermekek beszédészlelési, beszédértési problémái, és fejlesztési lehetőségeik a családon belül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sajátos nevelési igényű gyermekek beszédészlelési, beszédértési problémái, és fejlesztési lehetőségeik a családon belül."

Átírás

1 A sajátos nevelési igényű gyermekek beszédészlelési, beszédértési problémái, és fejlesztési lehetőségeik a családon belül. Készítette: Barta Vámos Péterné gyógypedagógus, Gósy-terapeuta

2 Beszédészlelés, beszédmegértés hiányosságai, mint diszlexiát kiváltó okok A beszédészlelés, beszédmegértés fejletlensége az anyanyelvi teljesítményt hátráltatja. Már óvodás gyermekünknél fontos elkezdeni a beszédre való figyelés készségének fejlesztését. A család mindennapjaiban működhet ez a legnagyobb és legjobb hatásfokkal. Elsősorban az édesanya, édesapa, a nagyszülők, rokon felnőttek, a nagyobb testvérek azok, akik a legtöbbet tehetik a családban élő kisgyermek fejlesztése érdekében.

3 Beszédészlelés A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. Ezen készség eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szót ismerjen fel. Segítségével lesz képes az olvasás-írás elsajátítására. Ha zavart ez a képessége, akkor diszlexia alakulhat ki, mely olvasási, írási, helyesírási nehézségeket egyaránt tükröz.

4 A beszédészlelés és beszédmegértés zavara Ha a gyermek az életkorának tartalmilag megfelelő verbális közlések észlelésében és megértésében rendszeresen téved, illetve a hozzá intézett megnyilatkozások egyértelmű feldolgozására nem képes, akkor a beszédészlelés és/vagy beszédmegértés zavara áll fenn.

5 Ok, etimológia Megkülönböztetünk biológiai és környezeti tényezőket. A biológiai tényezők közé tartoznak mindazok, amelyek a szüléstől felelősek a percepciós folyamatokért. Ezek lehetnek organikusak és funkcionálisak. A dekódolási folyamat zavarai a következő oki kategóriákra vezethetők vissza: a beszédszervek organikus zavara (szerzett vagy örökletes), az idegrendszer organikus, illetve funkcionális zavara(i), pszichés zavar, jelen tudásunk szerint nem ismert ok. Környezeti tényezők: verbálisan ingerszegény környezet. A kódváltó (kétnyelvű) környezetben élő gyermeket beszédmegértés szempontjából rizikó gyermeknek kell minősítenünk.

6 Rizikótényezők koraszülöttség (rövidebb terhességi időtartam és/vagy kis születési súly), nem normál lefolyású szülés, szülési sérülés (függetlenül annak rendeződésétől), szülési rendellenesség, gőgicsélés hiánya vagy kései indulása, 2 éves kor után induló beszéd, feltűnően lassú beszédfejlődés, a beszédprodukció hibája, hallássérülés, hosszan tartó hurutos állapot, családi érintettség a beszéd és nyelv területén, tartós elszakadás a családi környezettől.

7 Rendszerezés Enyhe fokú a zavar; ha az elmaradás a gyermek biológiai életkorához képest legfeljebb 1 év és csupán néhány részfolyamatot érint. Középsúlyos a zavar; ha az elmaradás a gyermek biológiai életkorához képest legfeljebb 1 évnél több, de 2 évnél kevesebb, függetlenül az érintett részfolyamat mennyiségétől. Súlyos a zavar; ha az elmaradás a gyermek biológiai életkorához képest legfeljebb 2 évnél több, de 3 évnél kevesebb, továbbá valamennyi vagy majdnem valamennyi részfolyamatot érinti. Nagyon súlyos a zavar; ha az elmaradás a gyermek biológiai életkoránál több mint 3 év és gyakorlatilag az összes részfolyamatot érinti.

8 Tünetek A mindennapi kommunikációban megfigyelhető esetleges reakcióhiány, téves reakció, gyakori visszakérdezés beszédfeldolgozási nehézségekkel. Az olvasás-, írástanulás, helyesírás zavara, a memoriterek megtanulásának nehézsége. Az idegen nyelv elsajátításának problémája. Az olvasottak bizonytalan értése, a lényegkiemelés képtelensége, a látszólagos memóriazavarok és az általános tanulási nehézségek.

9 Terápia A cél az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés helyreállítása, azaz az életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása; szükség esetén a következményes problémák csökkentése, megszüntetése.

10 Feladatok A fejlesztés menetét meghatározó tényezők: a gyermek életkora, az életkoron belül fontos, hogy óvodás vagy iskolás-e a gyermek (hétéves?!), az iskolás gyermek milyen típusú iskolába jár, beszédprodukció (van-e a gyermeknek és milyen beszédhibája), a beszédészlelési és beszédmegértési zavar mértéke, a következményes problémák jelenléte, mértéke (pl. olvasási nehézség, helyesírási probléma), gyermek taníthatósága (kooperációs készség, figyelem, türelem, motiváció), a terápiát végző személye, ill. a terápia rendszeressége, a szülő hozzáállása (hajlandó az otthoni fejlesztésre, hárít, bizonytalan).

11 A beszédészlelés fejlesztésének területei Szóismétlések: értelmes, gyakran használt szavak, majd a kisgyermek számára még jelentéssel nem bíró szavak utánmondatása (pl. heterogén, adóügy, frázis) először fennhangon, majd súgás után is. 5 évesnél idősebb gyermekektől elvárható a lassú tempóban mondott értelmetlen hangsorok pontos ismétlése (pl. mesipe, vunka, feréndekek). Szógyűjtések: A rövid szavaktól a hosszúkig lehet szavakat gyűjteni, segíthet egy képeskönyv, színes ábra a témát illetően. Később egyegy címet adunk, pl. óvodával, családdal, játékkal, főzéssel kapcsolatos szavak. Nagyobb gyermekkel azonos főfogalom alá tartozó szavakat gyűjtetünk, pl. gyümölcsök, virágok, bútorok, járművek. Hangfelismerési, hangkeresési játékok: szavakban ismerje fel a kígyóhangot (sz), motorhangot (r), vonathangot (s), cica hangot (c) stb. Később azt is el tudja dönteni, hogy a szó elején, végén vagy közepén van-e az adott hang. Hangidőtartamok: a magánhangzók rövid-hosszú időtartamának érzékeltetése. Kisgyermeknél: fuss helyben, ha hosszú, ugorj egyet, ha rövid hangot hallasz! Nagyobb gyermeknél: húzz rövid vagy hosszú vonalat egy papírlapra!

12 A beszédmegértés fejlesztése 1. Kommunikációs helyzetek: spontán beszélgetések. Mindig szánjunk rá időt, hogy meghallgassuk gyermekünket, ha közlésigénye van, de ne ostromoljuk direkt kérdésekkel! Esetleg kezdjünk el mesélni neki saját aznapi élményeinkről, és várjuk ki, míg ő is elkezd mesélni. Fontosak a közös tevékenységek közbeni háttérbeszélgetések. Vonjuk be a házimunkába, játsszunk vele, rajzoljunk együtt, barkácsoljunk, és közben sokat-sokat beszélgessünk! A felnőtt kezdeményezzen, de sose beszéltesse a gyereket direkt erőltetve, nehogy lelki problémákat okozzon. Beszéljünk lassan, tagoltan!

13 A beszédmegértés fejlesztése 2. A felnőtt meséje: lehet képeskönyvből vagy spontán mesélni. Beszélgessünk vele, ha közbekérdez, magyarázzunk neki szívesen! Óvatosan visszakérdezgethetünk a mese történetére, a válaszaiból megítélhetjük, hogy valóban képes-e követni és feldolgozni az elhangzottakat. Szókincs: a gyermek számára ismeretlen szavak megmagyarázása nagyon fontos. Képeskönyvekben mindent figyeltessünk meg részletesen, az ábrákon lévő tárgyakat, személyeket, eseményeket részletesen beszéljük meg. Legyen korának, érdeklődésének megfelelő a könyvválasztás. Rendszerezzük a gyermek fogalmait, gyűjtsük össze az azonos fogalomkörbe tartozó szavakat, gyümölcsök, állatok, játékok, szerszámok, színek, ruhadarabok nevei, stb. Mese visszamondatás: kérjük meg, hogy mesélje el a hallott mesét. Kérdéseket tehetünk föl, arra válaszoljon, majd játszhatunk olyat is, hogy ő kérdezzen tőlünk.

14 Szókincsbővítés a Varázsbetűvel A Varázsbetű programcsalád rengeteg szó és képanyagot tartalmaz. Ha valamelyik kép nevét nem ismeri a gyermek, vagy épp nem jut eszébe, a képre kattintva elolvashatja azt. Minden kép el van látva a szóképével is, így segíti a program a gyermeket az önálló használatban. Szó-kép egyeztető, főfogalom alá rendelő feladatai bővítik a gyermek szókincsét. A programban használt szavak szinte észrevétlenül épülnek be a későbbiekben a gyermek szóhasználatába is.

15 Játékötlet "A főnök azt mondta... " csoportos játék a beszédmegértés és koncentráció fejlesztésére Az irányító a kör közepére áll. Amennyiben utasításait úgy kezdi, hogy "A főnök azt mondta...", akkor mindenki köteles azokat végrehajtani. Ha csak magát az utasítást mondja, akkor tilos a végrehajtás. Az utasítások bármilyen közösen végezhető egyszerű cselekvésre vonatkozhatnak (pl. emeld fel a kezed, lépés indulj, állj stb.). Aki téveszt, az kiesik. A játék az utolsó résztvevő kieséséig tart-ügyes irányító mellett ez nem hosszú idő. Új irányítóval folytathatjuk a játékot. A mindenkori irányító egyik trükkje lehet, hogy a saját cselekvése eltér az általa közölt instrukcióktól (mást csinál, mint amit mond), ismételtet egy cselekvést, majd hirtelen vált stb.

16 Kellemes játékot, nagy kacagásokat kívánok!

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport Az én virágoskertem Sipos Márk-katica csoport Kedves Szülő! Kedves hozzátartozó! Ha még nem kötelezte el magát, kérem, hogy adójának 1%-át ajánlja fel a Bp. 16.ker-i NAPSUGÁR/VADVIRÁG ÓVODA részére, hogy

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

A hallás. I. Veszélyeztető tényezők a hallássérülés szempontjából

A hallás. I. Veszélyeztető tényezők a hallássérülés szempontjából Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Heves és Borsod Megyében végzi a hallás-, látás-, és beszédfogyatékos gyermekek széleskörű pedagógiai

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint:

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint: Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szívedben, éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) A Szatmári

Részletesebben