FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló évi CII. törvény módosításáról Budapest, július

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: 12 munkanap EüM GKM HM IRM KvVM OM ÖTM SZMM PM MeH LB LÜ név: egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt Állampol. Jogok Orsz. Biztosa MgSzH MVH B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek Véleménynyilvánítási határidő: 12 munkanap HNT MOSZ MAGOSZ Magyar Agrárkamara név: egyetért nem ért egyet észrevételt tett határidőben nem adott véleményt

3 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló: A hegyközségi szervezetek működését érintő gazdasági környezet megváltozása, valamint a kormányzati kiadások csökkentése, ésszerű felhasználása szükségessé tette a hegyközségi szervezetek törvényi szabályozásának felülvizsgálatát, és a hegyközségek költséghatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtését. A tervezett módosítás célja, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban működtethető hegyközségi szervezetek jöhessenek létre, a megalakult hegyközségek pedig a korábbiaknál rugalmasabban szervezhessék meg működésük pénzügyi alapjait. A tervezetben a módosításra tett javaslatokat három nagy csoportba lehet osztani. Az első csoportba tartozó módosításokat az indokolja, hogy a törvény 5. -ában az önálló hegyközség-alakítás feltétele a jelenlegi 50 hektárról 500 hektárra változik. Emiatt szükséges rendezni a jelenleg létező hegyközségek átalakulásának kérdéseit. A hegyközségi szervezeteknek a törvény hatályba lépését követően 90 napjuk van arra, hogy az új feltételek szerint átalakuljanak. Az átalakulás beolvadással, vagy összeolvadással történhet meg. Azokon a településeken pedig, ahol a törvényi kötelezés ellenére sem alakul át a hegyközség, vagy az érintett hegyközségek nem tudnak megállapodni az átalakulás feltételeiben, a borvidéki hegyközségi tanács hivatalból dönt az egyesülésről. Az átalakuláshoz kapcsolódóan a 6. és 7. elhagyását tartjuk indokoltnak, mivel ezek a rendelkezések az 1994-ben hatályba lépő törvényre vonatkozóan állapítottak meg átmeneti rendelkezéseket. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának előzetes felmérése alapján a törvénymódosítás eredményeképpen a hegyközségek száma az alábbiak szerint változna: Borvidék Hegyközségek száma jelenleg Hegyközségek várható száma a módosítást követően Csongrádi 10 4 Hajós-Bajai 7 3 Kunsági Ászár-Neszmélyi 13 4 Badacsonyi Balatonfüred-Csopaki Balatonfelvidéke 15 6 Etyek-Budai 6 6 Móri 3 2 Pannonhalmi 7 2

4 4 Nagy-Somlói 4 4 Soproni 8 8 Balatonboglári Pécsi 8 3 Szekszárdi 6 4 Villányi 6 5 Bükki 14 3 Egri 15 8 Mátrai Tokaji Zalai 16 4 Tolnai 19 4 Összesen: A második csoportba a hegyközségek működőképességének javítását célzó módosítások tartoznak, így a hegyközségi járulékminimum bevezetése, és új bírságolási lehetőségek meghatározása. A 49. -ban a hegybíró lehetőséget kap arra, hogy a hegyközségi tagsági kötelezettség bejelentését elmulasztót és az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítő hegyközségi tagot bírsággal sújtsa. A beszedett bírság a hegyközségi szervezetet illetné meg. A módosítással lehetővé válna, hogy a hegybíró a jogszabályban meghatározott határidőt követően is kiadhasson származási bizonyítványt, igazolást az ügyfél részére. A jelenlegi szabályozás szerint erre nincs lehetősége. Több olyan esetről is tudomásunk van, hogy a bortermelő a származási igazolás késedelmes megkérése miatt borát nem tudja forgalomba hozni, mivel származási igazolás hiányában forgalomba hozatali engedélyt nem kaphat. A késedelmes igénylést indokolt késedelmi bírság megfizetéséhez kötni, hogy az ügyfél továbbra is arra legyen ösztönözve, hogy származási bizonyítványt, igazolást a jogszabályban megjelölt időpontig igényelje. Ez a lehetőség a feketegazdaság visszaszorítását is szolgálja, mivel a származási bizonyítványt nem kapott termelő illegálisan próbálja meg borát értékesíteni. Új eleme a tervezetnek a hegyközségi járulékminimum. Ez a hegyközségek járulékbevételét tenné biztosabbá, tervezhetőbbé, továbbá növekedne a járulékbevételek összege is. A borvidéken belül is egységesebben történne a járulék meghatározása, mivel a járulék minimuma rögzítésre kerül. A harmadik csoportba tartozó módosításokkal a törvény szövegének pontosítására teszünk javaslatot, amelyek a hegyközségi szervezetek működésének tapasztalatai alapján váltak szükségessé. Ennek keretében módosul a 30. (2) bekezdése, aminek pontosítására az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese egy novemberében készült jelentésében hívta fel a figyelmet. A pontosító jellegű

5 5 módosítás lényege, hogy a bekezdés szövegébe a földrészlet kifejezés helyett a termőföld szó kerül be. Pontosításra kerül továbbá a hegyközségi tagsági státusz. A módosítás egyértelműen kimondja, hogy csak borvidéken alakítható hegyközség, azok tagjai tehát csak borvidéken folytathatnak szőlészeti és borászati árutermelő, illetve felvásárló tevékenységet. Borvidéken kívüli szőlészeti és borászati árutermelő, illetve felvásárló nem lehet tagja a hegyközségnek, azonban ilyen tevékenységet csak akkor folytathat, ha eleget tesz a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendeletben foglalt kötelezettségeinek. A kötelező tagságon kívül önkéntesen tagságot vállalhat az a természetes személy, aki a borvidéken belül 1000 m 2 -nél nem nagyobb területen szőlőt művel, vagy termését értékesíti, illetve árubort készít. A hegyközségi törvény módosításával egyidejűleg javaslatot teszünk a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény módosítására. A Bortörvény 7. -a értelmében árutermő szőlőt telepíteni és kivágni csak engedéllyel lehet. A Bortörvény 43. -a rendelkezik az engedélytől eltérő telepítések szankcionálásáról, de nem rendelkezik az engedély nélkül telepített ültetvények helyzetéről. Az engedély nélkül telepített, illetve kivágott ültetvények utólagos engedélyezésére vagy szankcionálására jelenleg nincs lehetőség, azonban a gyakorlatban számos ilyen eset szükséges kezelni. II. Kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés nem kapcsolódik közvetlenül a Kormányprogramhoz III. Előzmények: A hegyközségi szervezetek működését érintő gazdasági környezet megváltozása, a kormányzati kiadások csökkentése, ésszerű felhasználása szükségessé teszi a hegyközségek átalakulását, költséghatékonyabb működtetését. A normatervezet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa javaslatai alapján, és a szervezettel történő egyeztetések eredményeként került kidolgozásra. IV. Várható szakmai-, gazdasági-, társadalmi hatások: A törvény módosítása mintegy szőlőtermesztőt és adóraktárt érint közvetve. A jelenlegi szabályozás változatlanul hagyása a hegyközségi rendszer működésképtelenné válásához vezethet, ami az ágazati szereplők piacra jutásának, illetve az Európai Uniós támogatások elérésének megnehezülését, vagy lehetetlenné válását eredményezheti.

6 6 V. Fennmaradt vitás kérdések - VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): állami vagy szakmai felügyeletek által, a szolgáltatók által ügyfeleik felé A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: Miniszter, Államtitkár X X X X X X X X X X

7 7 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az igazságügyi miniszter előterjesztését a hegyközségekről szóló évi CII. törvény módosításáról, és elrendeli a törvényjavaslatnak az Országgyűléshez való benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat országgyűlési előadójának kijelöli a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert.

8 évi törvény a hegyközségekről szóló évi CII. törvény módosításáról Tervezet 1. A hegyközségekről szóló évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban együtt: hegyközségi szervezetek) megalakítását, egyesülését és szétválását, megszűnését, önkormányzatuk szervezetét, működését, közcélú feladataikat, valamint az azok ellátásához szükséges jogosítványaikat. 2. A Htv. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A törvény személyi hatálya a szőlő- és bortermelő, illetve felvásárló tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki. 3. A Htv. 3. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Szőlészeti és borászati árutermelő, illetve felvásárló tevékenység borvidéken csak hegyközség tagjaként folytatható, nem borvidéki településeken pedig csak akkor, ha a termelő eleget tett a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettségének. 4. A Htv. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. E törvény alkalmazásában a) termelő: aki 1000 m 2 -nél nagyobb területen szőlőt művel, vagy termését értékesíti, illetve árubort készít,

9 9 b) felvásárló: aki szőlőt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol. 5. A Htv. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) E törvény rendelkezései szerint hegyközséget kell alakítani a borvidéki településeken. Önálló hegyközség abban az esetben alakítható, ha azok közigazgatási területén legalább ötszáz hektár szőlőültetvény van, és ezek az ingatlanok legkevesebb tíz hegyközségi tag termelő használatában vannak. Hegyközség csak ugyanazon borvidék települései részvételével alakítható. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól az illetékes hegyközségi tanács kérelemre eltérést engedélyezhet, ha az (1) bekezdés alapján alakítandó hegyközség települései közötti távolság közúton több lenne, mint 60 kilométer, illetve ha az ötszáz hektárnál kisebb területen alakítandó hegyközség bevétele megalapozza az önálló hegyközség stabil, hosszú távú, adósságmentes működését. Nem engedélyezhető azonban olyan hegyközség megalakítása, amelynek területe nem éri el a 100 hektárt. (3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a közgyűlés által kijelölt személy nyújtja be az illetékes hegyközségi tanácshoz, amely a kérelmet közigazgatási határozatban bírálja el. A határozat ellen benyújtott fellebbezéseket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa bírálja el. 6. A Htv a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell/ a) a hegyközség elnevezését, székhelyét, valamint a hegyközséghez tartozó települések nevét, 7. lép: (1) A Htv a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés /A közgyűlés hatáskörét az alapszabályban kell meghatározni úgy, hogy annak kizárólagos hatáskörébe tartozzék/

10 10 d) döntés egyesülés, szétválás, valamint körhegybíróság alakítása (csatlakozás, kiválás) és más települések hegyközségéből településrész átcsatolása miatt kiváló hegyközségi tagok, valamint önkéntes tagságot vállalók felvételének és kiválásának kérdésében, (2) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az alapszabály lehetővé teheti a közgyűlésnek részközgyűlések formájában történő megtartását. 8. A Htv ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Harminc főt meg nem haladó taglétszám esetén csak elnököt kell választani. A választmány jogkörét ez esetben az elnök, a hegybíró és a közgyűlés által megbízott egy tag, vagy az elnök és két megbízott tag együttesen gyakorolja. 9. lép: (1) A Htv a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés /A hegybíró/ f) vezeti az ültetvénykatasztert, valamint a telepítések, kivágások és az újratelepítési jogok nyilvántartását, és rendszeresen ellenőrzi az ültetvénykataszterben nyilvántartott területek állapotát, annak valóságtartalmát, (2) A Htv ának (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: /A hegybíró/ h) az engedély nélkül telepített illetve kivágott szőlőültetvényekről értesíti a növénytermesztési hatóságot. (3) A Htv ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A hegybíró a tevékenységéről minden választmányi ülésen, illetve a 15. (2) bekezdésében említett esetben minden közgyűlésen beszámol a tevékenységéről. (4) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

11 11 (4) A hegybírót pályázat alapján a választmány jelöli, és a közgyűlés választja meg. Hegybíró csak olyan büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább középfokú szőlészeti és borászati szakképzettséggel rendelkezik, valamint a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy megválasztása esetén e vizsgát a hegyközség által meghatározott határidőn - de megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. A határidő elmulasztása vagy sikertelen vizsga esetén a hegybíró munkaviszonya megszűnik. (5) A Htv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Egy személy nem körhegybírói státusban, legfeljebb 3 hegyközségnél láthat el hegybírói feladatot. 10. (1) A Htv. 17/A. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A körhegybírósághoz csatlakozni, vagy abból kiválni az érintett hegyközségek eltérő megállapodásának hiányában - a naptári év első napjával lehet. A kiválási vagy csatlakozási szándékról az érintett hegyközséget legalább három hónappal korábban értesíteni kell. (2) A Htv. 17/A. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A körhegybírót pályázat alapján - az érdekelt hegyközségek közgyűlései külön-külön megválasztják. A körhegybíró megválasztásához a leadott szavazatok többsége szükséges. (3) A Htv. 17/A. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A körhegybíró valamennyi érintett hegyközség választmányának tagja és az üléseken tevékenységéről beszámol. 11. A Htv a helyébe a következő rendelkezés lép: 22. (1) A hegyközség egyesüléssel, több hegyközségre történő szétválással vagy a település borvidéki besorolásának törlésével szűnik meg. Az egyesülés történhet összeolvadással, illetve beolvadással (a továbbiakban együtt: egyesülés). (2) Összeolvadás esetén az egyesülő hegyközségek megszűnnek, és vagyonuk, valamint közigazgatási jogosítványaik a létrejövő új hegyközségre, mint jogutódra száll át.

12 12 (3) Beolvadás esetében a beolvadó hegyközség megszűnik, és annak vagyona, valamint közigazgatási jogosítványai az átvevő hegyközségre, mint jogutódra száll át, amelynek elnevezése és székhelye változatlan marad. Beolvadásra kerülhet sor akkor, ha a befogadó hegyközség taglétszáma, és szőlőültetvényének területe nagyobb a beolvadni szándékozó hegyközségnél. (4) Az egyesülésben érintett hegyközségek közgyűlései külön-külön, a jelen lévő tagok több mint felének szavazatával határoznak. A döntést követően az érintett hegyközségek egyesülési szerződést kötnek, amelyben megállapodnak az egyesülő hegyközség birtokában lévő okiratok és adatok átadásáról, valamint vagyonuk rendezéséről. (5) Az egyesülési szerződés megkötését követően az egyesüléssel létrejött hegyközség alakuló közgyűlést tart. (6) A hegyközségek egyesülése nem érinti tagjaik jogait és kötelességeit. 12. A Htv a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. (1) A hegyközség több hegyközségre szétválhat, ha a szétválással létrejövő hegyközségek megfelelnek az 5. -ban foglaltaknak. A szétválásról hozott közgyűlési határozatban rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. (2) A hegyközség jogai és kötelezettségei a vagyonmegosztás arányában a szétválással létrejövő jogutód hegyközségekre szállnak át. (3) A hegyközségek szétválása nem érinti tagjaik jogait és kötelességeit. 13. A Htv a helyébe a következő rendelkezés lép: 24. (1) Az összeolvadással létrejött hegyközség, illetve a szétválással létrejött hegyközségek alakuló közgyűlést tartanak, amelynek feladata az alapszabály megalkotása, valamint a tisztségviselők megválasztása. (2) Az érintett hegyközségi tagokból alakult, 3 vagy 5 tagú előkészítő bizottság összehívja az alakuló közgyűlést, és gondoskodik az alapszabály tervezetének elkészítéséről is.

13 13 (3) Az előkészítő bizottság a hegyközség tagjait az alakuló közgyűlés helyéről és idejéről írásban értesíti úgy, hogy azok az alakuló közgyűlésről legalább nyolc nappal korábban tudomást szerezhessenek. (4) Az alakuló közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Ha az alakuló közgyűlés nem határozatképes, az eredménytelen közgyűlést követő tizenöt napon belül új alakuló közgyűlést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon legalább tíz tag megjelent. (5) Az alakuló közgyűlés a határozatait - az alapszabály elfogadásáról hozott határozat kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalra egyebekben e törvény és az alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (6) Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés által választott elnök és jegyzőkönyvvezető ír alá, s két tag hitelesít. (7) Az alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályt közjegyzői okiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. 14. (1) A Htv. 26 -a (1) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: /A hegyközség tagja - lakóhelyétől (telephelyétől), székhelyétől függetlenül -/ b) az a felvásárló, aki egy naptári éven belül a hegyközség működési területén szőlőt, mustot, bort vásárol, c) az a természetes személy, aki a hegyközség működési területén 1000 m 2 -nél nem nagyobb területű szőlőt művel, és annak termését forgalomba hozza. (2) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A felvásárló minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek területéről felvásárol. (3) A Htv a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: Hegyközségi tagságot vállalhat minden olyan természetes személy, aki a hegyközség működési területén 1000 m 2 -nél nem nagyobb területen szőlőt művel (a továbbiakban: önkéntes tag). 15.

14 14 (1) A Htv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A termelő hegyközségi tagsági viszonya annak a hónapnak az első napjával keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi. (2) A Htv ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A hónap utolsó napjával megszűnik a hegyközségi tagsági viszonya annak a tagnak, aki a termelőtevékenységgel felhagy, illetve a szőlőültetvény használatát másnak engedi át. A felvásárló hegyközségi tagsági viszonya az év végével megszűnik, ha a tárgyévben felvásárlást nem folytat. (3) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegyzékből való törlését. A tagsági jogviszony ebben az esetben a bejelentés napjával szűnik meg. 16. A Htv ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Aki több hegyközségnek is tagja, - a hegybíró kivételével - tisztséget csak egy hegyközségben viselhet. 17. A Htv a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Származási bizonyítványt kizárólag a 3. (2) bekezdése szerinti termelők kaphatnak abban az esetben, ha eleget tettek a hegyközségi járulék megfizetésére vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. (2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos termőföldre elővásárlási, valamint előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközség azon tagját, aki ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. 18. (1) A Htv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 15 (1) A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak. Amennyiben egy borvidéken csak egy hegyközség alakul meg az 5. (1) bekezdése alapján, az a hegyközség jogosult ellátni a hegyközségi tanácsi feladatokat is. Ebben az esetben a hegyközség közigazgatási ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa bírálja el. (2) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A hasonló hagyományokkal és természeti adottságokkal rendelkező vagy egymással földrajzilag egységet képező borvidékek külön jogszabály szerint borvidéki régiót alakíthatnak. 19. A Htv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hegyközségi tanács a tagjai közül igazgatóválasztmányt, s ennek tagjai közül elnököt, amennyiben szükséges alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a titkár, akit a hegyközségi tanács pályázat alapján nevez ki. A titkár csak szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet. A titkár személyére egyebekben a 17. (4) - (5) bekezdésben a hegybíróra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A titkár tisztségénél fogva tagja a választmánynak 20. (1) A Htv ának d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: /A hegyközség/ d) a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben feltüntetett közigazgatási szervek, valamint a borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzéseket végző szervezetek számára megkeresésre adatot szolgáltat; (2) A Htv ának f) - j) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: /A hegyközség/ f) külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal egyedileg azonosítható adatokat továbbít a vámhatóságnak g) védi a hegyközség termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét segítő, közérdekű információkról; h) eljár a származás védelmet sértő esetekben; i) ellenőrzi szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel - tagjainál a jogszabályok és a rendtartási előírások betartását, és az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít;

16 16 j) rendezvényeket, borversenyeket szervez. 21. A Htv ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A rendtartás részét képezi a Borvidéki terv is. 22. (1) A Htv ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Szőlő művelési ágban nyilvántartott termőföld esetében a művelési ág megváltoztatásához a hegyközség engedélye szükséges. A művelési ág változására egyebekben a termőföldről szóló évi LV. törvény 42. -ában foglaltakat kell azzal az eltéréssel alkalmazni, hogy az ingatlanügyi hatóság a művelési ág visszaállításáról a hegyközség állásfoglalása alapján határoz. (2) A Htv ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A hegyközség a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területeket érintően a tulajdonosokat a vad védelméről és a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvénynek a jegyzőre vonatkozó szabályai szerint képviseli a vadászati jogot, és a vadászterület kiterjedésének megállapítását érintő kérdésekben. 23. (1) A Htv ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hegyközségi szervezetek közigazgatási ügyekben való eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A Htv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Alapszabályban, illetve szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a közigazgatási ügyben eljáró személy kizárás (Ket ) miatt vagy bármely más okból való akadályoztatása esetére a feltételeknek megfelelő másik személy kijelölésére vonatkozó szabályokat. (3) A Htv a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Aki a 28. (1) bekezdésében, vagy a 31. e) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, azt a hegybíró a mulasztás és a kötelezettség

17 17 jogszabályi helyének pontos megjelölésével, a teljesítés határnapjának kitűzésével felszólítja kötelezettsége teljesítésére. Amennyiben a mulasztó a felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a hegybíró forintig terjedő bírsággal sújtja. A bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A beszedett bírság a hegyközséget illeti meg. (6) Aki a szőlő, must, vagy bor származási igazolását, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az igazolást csak forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg, figyelemmel a 30. (1) bekezdésére. A bírság mértékének a kérelemben foglaltak értékével kell arányosnak lennie. 24. (1) A Htv ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A hegyközségi járulékminimumot minden hegyközségi tagnak meg kell fizetni függetlenül a területegysége, termésegységre eső járulék összegétől. A járulékminimum mértékéről a nemzeti tanács közgyűlése dönt és határozatban teszi közzé minden év november 30. napjáig. A borvidék hegyközségi tanácsa közgyűlésén december 15-ig megállapítja a borvidékre érvényes járulékminimumot, amely nem lehet kevesebb a nemzeti tanács által megállapított járulékminimumnál. (2) A Htv ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (3) (5) bekezdés számozása (4) (6) bekezdésre változik. (3) A hegyközségi járulékot évente a közgyűlés határozza meg. A hegyközségi járulék mértéke nem lehet kevesebb, mint a borvidék hegyközségi tanácsa által a borvidékre megállapított és közzétett járulékminimum mértéke. A kivetett járulékot és annak esedékességét a taggal írásban, a határozat reá vonatkozó részének kézbesítésével kell közölni. A hegyközségi járulékot szőlőtermelő esetén termőültetvényeinek területe és a szőlő vagy bortermés mennyisége, illetve szőlőterületének aranykorona-értéke alapján, a 26. (1) bekezdés c) pontja szerinti tag esetén a termésének mennyisége, felvásárló esetén a felvásárolt szőlő, must vagy bor mennyisége alapján kell meghatározni. 25. A Htv a a következő e) ponttal egészül ki: /Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy/

18 18 e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak rendjét és mértékét szabályozza. 26. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) a következő 8/A. -sal egészül ki: 8/A. (1) Ha a növénytermesztési hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az ültetvényt engedély nélkül telepítették, a telepítőt határidő megjelölésével forintig terjedő mulasztási bírság kivetése mellett, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv egyidejű tájékoztatásával kötelezi a telepítési engedély iránti kérelem utólagos benyújtására. (2) Amennyiben az utólagosan benyújtott telepítési engedély iránti kérelem a külön jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel és a mulasztási bírságot a telepítő befizette, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet jóváhagyhatja. Amennyiben a telepítő kötelezettségének nem tesz eleget, a növénytermesztési hatóság a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél kezdeményezi a telepített szőlő kivágását. (3) Ha a növénytermesztési hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az ültetvényt engedély nélkül vágták ki, a kivágást végzőt határidő megjelölésével a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv egyidejű tájékoztatásával kötelezi a kivágási engedély iránti kérelem utólagos benyújtására. (4) Amennyiben az utólagosan benyújtott kivágási engedély iránti kérelem a külön jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet jóváhagyhatja. Amennyiben a kivágást végző kötelezettségének nem tesz eleget, a növénytermesztési hatóság forintig terjedő mulasztási bírságot vet ki. Záró és átmeneti rendelkezések 27. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) E törvény 23. -ának (3) bekezdése és 26. -a a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

19 19 (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Htv a, 32. -ának (5) bekezdése, 45. -ának (1) bekezdése, az 55/A. -a (2) bekezdésének második mondata, valamint a Btv ának (2) bekezdése. 28. (1) E törvény hatálybalépését követő 90 napon belül meg kell alakítani az 5. - ban meghatározott feltételeknek megfelelő hegyközségeket. (2) Ha a törvény hatálybalépésekor meglévő hegyközség nem felel meg az 5. szerinti feltételeknek, köteles a szomszédos hegyközséggel, illetve hegyközségekkel egyesülni. Az egyesülési kötelezettség kiterjed azon hegyközségekre is, akik egyébként megfelelnek az önálló hegyközség-alakítás feltételeinek, abban az esetben, ha egy másik hegyközség csak így tud eleget tenni az (1) bekezdés szerinti feltételeknek. (3) Ha a (2) bekezdése alapján egyesülésre köteles hegyközségek nem kezdeményezik az egyesülést az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül, illetve nem tudnak megállapodni az egyesülés feltételeiről, továbbá ha az egyesüléssel létrejövő hegyközség nem felelne meg az 5. szerinti követelményeknek, a borvidéki hegyközségi tanács hivatalból dönt az egyesülésről, és arról azonnal végrehajtandó hatósági határozatot hoz. A határozat ellen benyújtott fellebbezéseket a nemzeti tanács bírálja el. (4) A (2) bekezdés alapján egyesülésre köteles hegyközség, vagy a borvidéki hegyközségi tanács az egyesülés helyett kezdeményezheti a nemzeti tanácsnál település borvidéki besorolásának törlését. A kezdeményezésről a település polgármesterét értesíteni kell. (5) E törvény hatálybalépését követő 60 nappal a borvidéki hegyközségi tanács jelentést készít a HNT részére a borvidék hegyközségei megalakulásának állásáról és a (2) bekezdése szerinti hatósági határozathozatal szükségességéről. (6) E törvény hatálybalépését követő 90 nappal a borvidéki hegyközségi tanács jelentést készít a borvidék hegyközségei megalakulásáról és a (2) bekezdés szerint meghozott hatósági határozatokról. 29. A 25. (1) (4) bekezdésben foglaltakat a hegybíró által vezetett ültetvénykataszterben május 16. után szereplő ültetvényekre kell alkalmazni.

20 20 Előterjesztés A hegyközségi szervezetek működését érintő gazdasági környezet megváltozása, valamint a kormányzati kiadások csökkentése, ésszerű felhasználása szükségessé tette a hegyközségi szervezetek törvényi szabályozásának felülvizsgálatát, és a hegyközségek költséghatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtését. A tervezett módosítás célja, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban működtethető hegyközségi szervezetek jöhessenek létre, a megalakult hegyközségek pedig a korábbiaknál rugalmasabban szervezhessék meg működésük pénzügyi alapjait. A tervezetben a módosításra tett javaslatokat három nagy csoportba lehet osztani. Az első csoportba tartozó módosításokat az indokolja, hogy a törvény 5. -ában az önálló hegyközség-alakítás feltétele a jelenlegi 50 hektárról 500 hektárra változik. Emiatt szükséges rendezni a jelenleg létező hegyközségek átalakulásának kérdéseit. A hegyközségi szervezeteknek a törvény hatályba lépését követően 90 napjuk van arra, hogy az új feltételek szerint átalakuljanak. Az átalakulás beolvadással, vagy összeolvadással történhet meg. Azokon a településeken pedig, ahol a törvényi kötelezés ellenére sem alakul át a hegyközség, vagy az érintett hegyközségek nem tudnak megállapodni az átalakulás feltételeiben, a borvidéki hegyközségi tanács hivatalból dönt az egyesülésről. Az átalakuláshoz kapcsolódóan a 6. és 7. elhagyását tartjuk indokoltnak, mivel ezek a rendelkezések az 1994-ben hatályba lépő törvényre vonatkozóan állapítottak meg átmeneti rendelkezéseket. A második csoportba a hegyközségek működőképességének javítását célzó módosítások tartoznak, így a hegyközségi járulékminimum bevezetése, és új bírságolási lehetőségek meghatározása. A 49. -ban a hegybíró lehetőséget kap arra, hogy a hegyközségi tagsági kötelezettség bejelentését elmulasztót és az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítő hegyközségi tagot bírsággal sújtsa. A beszedett bírság a hegyközségi szervezetet illetné meg. A módosítással lehetővé válna, hogy a hegybíró a jogszabályban meghatározott határidőt követően is kiadhasson származási bizonyítványt, igazolást az ügyfél részére. A jelenlegi szabályozás szerint erre nincs lehetősége. Több olyan esetről is tudomásunk van, hogy a bortermelő a származási igazolás késedelmes megkérése miatt borát nem tudja forgalomba hozni, mivel származási igazolás hiányában forgalomba hozatali engedélyt nem kaphat. A késedelmes igénylést indokolt késedelmi bírság megfizetéséhez kötni, hogy az ügyfél továbbra is arra legyen ösztönözve, hogy származási bizonyítványt, igazolást a jogszabályban megjelölt időpontig igényelje. Ez a lehetőség a feketegazdaság visszaszorítását is szolgálja, mivel a származási bizonyítványt nem kapott termelő illegálisan próbálja meg borát értékesíteni. Új eleme a tervezetnek a hegyközségi járulékminimum. Ez a hegyközségek járulékbevételét tenné biztosabbá, tervezhetőbbé, továbbá növekedne a

21 21 járulékbevételek összege is. A borvidéken belül is egységesebben történne a járulék meghatározása, mivel a járulék minimuma rögzítésre kerül. A harmadik csoportba tartozó módosításokkal a törvény szövegének pontosítására teszünk javaslatot, amelyek a hegyközségi szervezetek működésének tapasztalatai alapján váltak szükségessé. Ennek keretében módosul a 30. (2) bekezdése, aminek pontosítására az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese egy novemberében készült jelentésében hívta fel a figyelmet. A pontosító jellegű módosítás lényege, hogy a bekezdés szövegébe a földrészlet kifejezés helyett a termőföld szó kerül be. A hegyközségi törvény módosításával egyidejűleg javaslatot teszünk a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény módosítására. A Bortörvény 7. -a értelmében árutermő szőlőt telepíteni és kivágni csak engedéllyel lehet. A Bortörvény 43. -a rendelkezik az engedélytől eltérő telepítések szankcionálásáról, de nem rendelkezik az engedély nélkül telepített ültetvények helyzetéről. Az engedély nélkül telepített, illetve kivágott ültetvények utólagos engedélyezésére vagy szankcionálására jelenleg nincs lehetőség, azonban a gyakorlatban számos ilyen eset szükséges kezelni. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, augusztus. Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a regionális szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése és a korszerű származás és minőségvédelem

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

T/4410. számú. törvényjavaslat. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4410. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -ának (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Kollégiumainak Mőködési- és Házirendje A Kari Kollégiumi Tanács jóváhagyta: 2007. május 31-én A SZTE Egészségtudományi és Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2007. október I.

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 10/2000. (IV. 17.) rendeletének (Szervezeti és Mőködési Szabályzat) 46.. (2) bekezdés m) pontja szerint: a jegyzı az önkormányzat

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás)

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) I. A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (ÖNÁLLÓ) MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL A pénztár, a felszámolás esetét kivéve, csak végelszámolást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyiratszám: 11/704/2015. Készítette: Hornyák Attila Tárgy: A Településrendezési eszközök módosításával

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben