E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.február VII. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája Társasági adótörvény évi változásainak számviteli összefüggései Olvasói kérdések Saját gépjármű használati költségének elszámolása Személygépkocsi áfája esetén érvényesíthető levonási jog Visszafizetett prémium számviteli elszámolása Nyitómérleg összeállítása EVA-s végelszámolásnál Havi osztalékelőleg kifizetésének dokumentálása Jegyzett tőke emelése a hathónapos szabály szerint Törzstőke leszállítása Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Közvetített szolgáltatás elszámolása exportértékesítés esetén Kötelező értékcsökkenési leírás Önellenőrzés során feltárt hiba Elévült adótartozás könyvelése Év végi egyeztető számlák helyes elszámolása Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Megújult honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket és hozzáférhet az extratartalmakhoz. A kézirat lezárásának dátuma: január

2 A hónap témája Társasági adótörvény évi változásainak számviteli összefüggései Üzleti vagy cégérték A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. (a továbbiakban Tao. tv.) 1. számú melléklete 5/b. pontjának január 1-jétől hatályos előírása szerint a számviteli törvény 3. -a (5) bekezdés 1. pontja szerinti üzleti vagy cégérték után 10% értékcsökkenési leírást érvényesíthet a vállalkozás, feltéve, hogy az adóbevallásában nyilatkozik arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének. A társasági adóalapnál érvényesíthető értékcsökkenési leírás tekintetében azonban a Tao. tv. 1. számú mellékletének 4. pontjának előírását is figyelembe kell venni, mely szerint nem számolható el értékcsökkenési leírás azon eszközökre, amelyre a számviteli törvény szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. A számviteli törvény előírása alapján üzleti vagy cégérték kimutatására társaság (részesedés) vásárlása vagy üzletág vásárlása esetén van lehetőség, illetve kötelezettség. Ebből következően saját döntés alapján, adás-vételi ügylet hiányában egy adott társaság üzleti vagy cégértéke a könyvekbe nem vehető fel. Ha a részesedés csere útján kerül adott társaság tulajdonába, akkor is kerülhet üzleti vagy cégérték kimutatásra, mert a csere a Ptk. szabályai és így a számviteli törvény szabályai szerint is adás-vételnek minősül. Az üzleti vagy cégérték lehet pozitív vagy negatív. A pozitív cégértéket az immateriális javak között, míg a negatív cégértéket az időbeli elhatárolásokon belül halasztott bevételként kell kimutatni. Az immateriális javak között kimutatott üzleti vagy cégérték után lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. A számviteli törvény 49. -a (3) bekezdésének előírása szerint részesedés vásárláskor a részesedés bekerülési értéke a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték (vételár), cégvásárláskor üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték kimutatása esetén az üzleti vagy cégértékkel csökkentett, a negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenérték (vételár). Ha csere útján szerzi meg a társaság a részesedést, akkor az üzleti vagy cégérték kimutatása során a számviteli törvény 50. -ának (2) bekezdésére figyelemmel kell eljárni. A számviteli törvény előírása szerint részesedés vásárlás esetén csak akkor kell üzleti vagy cégértéket kimutatni, ha a vállalkozás a megvásárolt társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez. Minősített többséget biztosító befolyás akkor keletkezik, ha a szavazati arány a 75%-ot meghaladja. Részesedést több részletben is lehet vásárolni. Ha több részletben vásárolnak részesedést, akkor az üzleti vagy cégérték számítása csak arra a részesedés vásárlásra vonatkozik, amely vásárlással a társaságban minősített többséget biztosító befolyást szereznek. Így például, ha először vásárolnak 50%-os szavazati arányt biztosító részesedést, másodszor 10%-os szavazati arányt biztosító részesedést, harmadik alkalommal pedig 20%-os szavazati arányt biztosító részesedést, akkor üzleti vagy cégértéket a 20%-os szavazati arányt biztosító részesedésnél kell (lehet) számolni. Az alábbi pontokban szereplő a) és c) esetekben az üzleti vagy cégérték számításához a megvásárlás időpontjára vonatkozóan vagyonértékelést kell végrehajtani, mert az eszközök, kötelezettségek és saját tőke piaci értéke csak így állapítható meg. A b) esetekben az üzleti vagy cégérték számításához kapcsolódó piaci érték nem más, mint a részvényvásárlás időpontját megelőző tőzsdei átlagár. 2

3 Az alábbi a) pontban szabályozott cégvásárlásnál a vevő társaság nem az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betétjét vásárolja meg, hanem az adott társaság egészének vagy valamely elkülönült, önálló szervezeti egységének, telephelyének, üzletágának, üzlethálózatának összes eszközét és kötelezettségét veszi meg az eladó társaságtól. Ez esetben az eladó társaság a vevővel kötött megállapodásnak megfelelően az eszközöket piaci értéken értékesíti, a kötelezettségek elismert értékét a vevőre átterheli úgy, hogy azt az eszközértékesítés miatti követelése összegébe beszámítja. Üzleti vagy cégértéket ezen túlmenően akkor kell kimutatni, hogyha az lényeges. Az üzleti vagy cégérték számításánál mi minősül lényegesnek, azt a számviteli politikában kell rögzíteni. Pozitív üzleti vagy cégérték Pozitív üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített a számviteli törvény 3. -a (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott többletkifizetés összegét, azaz: a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek a számviteli törvény szerinti értékeléssel meghatározott értékével csökkentett értéke közötti különbözetet, ha a fizetett ellenérték a magasabb, vagy b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettő közötti pozitív különbözetet, vagy c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az ezen befektetésre jutó az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözetet, negatív számított saját tőke esetén a fizetett ellenértéket. Mivel az üzleti vagy cégérték számítása a piaci érték alapján történik, ezért a számítás során meghatározott pozitív üzleti vagy cégérték tartalmát tekintve a megvásárolt társaság, üzletág jövedelemtermelő képességét takarja, azaz a vásárló társaság a vásárlással milyen jövőbeni gazdasági haszonra (pl. osztalék formájában), milyen időtartamon keresztül tud szert tenni. Az immateriális javak között kimutatott pozitív üzleti vagy cégérték után a számviteli törvény általános szabályai szerint terv szerinti értékcsökkenés számolható el, mivel a számviteli törvény nem tartalmaz olyan tiltó előírást, amely szerint az üzleti vagy cégérték bekerülési értéke után nem lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni (ebben az esetben a társasági adóalapnál is érvényesíthető terv szerinti értékcsökkenés). Ugyanakkor a terv szerinti értékcsökkenés megállapításánál figyelembe kell venni a számviteli törvény 52. -a (6) bekezdésének az előírását is, mely szerint nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. Mivel a pozitív üzleti vagy cégérték az előbbiekben leírtak szerint a megvásárolt vállalkozás, üzletág jövedelemtermelő képességét takarja, ezért üzleti vagy cégérték is lehet olyan, hogy annak értéke nem csökken, hanem éppen ellenkezőleg, évről évre 3

4 nő. Ebben az esetben számviteli szempontból nem indokolt terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, de ekkor a társasági adóalapnál sem lehet értékcsökkenési leírást érvényesíteni. Az előbbiekben leírtakból következik, ha a megvásárolt társaság, üzletág jövedelemtermelő képessége ugyan megvan, de az folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, akkor indokolt lehet terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. A pozitív üzleti vagy cégértékre a számviteli törvény ide vonatkozó előírása alapján terven felüli értékcsökkenés is elszámolható. A számviteli törvény 53. -a (1) bekezdésének e) pontja alapján az üzleti vagy cégértéknél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A számviteli törvény előírásából következik, hogy a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál mind a két feltételt tartós és jelentős a veszteség teljesíteni kell. A jelentős nagyságrendet a számviteli politikában kell meghatározni, a tartós fennállást pedig az értékelés időpontját megelőző múltbeli időszak tapasztalati adatai alapján és az értékelés időpontját követő, jól előrevetíthető időszakra vonatkozó, bizonylatokkal megbízható módon alátámasztott adatokkal (információkkal) kell igazolni oly módon, hogy a figyelembe vett időszak együttesen legalább 12 hónapos időintervallumot öleljen fel. Jellemzően terven felüli értékcsökkenés elszámolása akkor merülhet fel, ha a megvásárolt társaságnál a tevékenység veszteségessé válik, vagy ha az érintett tevékenységet megszüntetik. Pozitív üzleti vagy cégérték kivezetése történhet átalakuláshoz, egyesüléshez kapcsolódóan is. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) 15. -a szabályozza, hogy milyen részesedéseket kell a vagyonmérlegben kiszűrni. A vagyonmérlegben a kiszűrendő részesedésekhez azonban kapcsolódhat üzleti vagy cégérték is. Attól, hogy az Átalakulási tv. szabályai szerint a részesedést ki kell vezetni a vagyonmérlegben, abból még nem következik, hogy a hozzá kapcsolódó üzleti vagy cégértéket is ki kell vezetni. Azt, hogy az állományba vett üzleti vagy cégértéket részben vagy egészen meg kell-e szüntetni vagy az változatlan összegben az egyesülés után is kimutatható, azt kell mérlegelni, hogy a jogutódnál a jövedelemtermelő képesség részben vagy egészben fennmarad-e (azaz az üzleti vagy cégérték állományba vételekor figyelembe vett jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó elképzelések, a várható megtérülésként meghatározott összegek a jogutódnál fennállnak-e). Ha a jogutódnál a jövedelemtermelő képesség részben, vagy egészben megszűnik, akkor a vagyonmérlegben az üzleti vagy cégértéket részben vagy teljes összegében le kell értékelni, ki kell vezetni. Így például, ha a jogutód nem viszi tovább, megszünteti a jogelőd (megvásárolt vállalkozás) tevékenységét, akkor a vagyonmérlegben az üzleti vagy cégértéket ki kell vezetni, mert e tekintetben a jövedelemtermelő képesség megszűnik. Negatív üzleti vagy cégérték Halasztott bevételként kell kimutatni cégvásárlás esetén a számviteli törvény 3. -a (5) bekezdésének 2. pontja szerinti különbözetként meghatározott negatív üzleti vagy cégértéket, azaz a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): ha a fizetett ellenérték kevesebb, mint a cégvásárlás időpontjában az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek a számviteli törvény szerinti értékeléssel megállapított értékével csökkentett összege és ez a különbözet a megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg, a fennmaradó többlet a negatív üzleti vagy cégérték, vagy 4

5 b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): ha az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a különbözet a negatív üzleti vagy cégérték, vagy c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): ha az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti negatív különbözet a negatív üzleti vagy cégérték. A számviteli törvény 45. -a (4) bekezdésének az előírása szerint a negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni. (Amennyiben a vállalkozó a negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolnia kell.) A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt az egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetni az alapul szolgáló részesedés bármilyen jogcímen történő könyvekből való kivezetése esetén, illetve átalakuláskor abban az esetben, ha a negatív üzleti vagy cégérték keletkezésére ható körülményekben, feltételekben olyan változások következnek be, amelyek a negatív üzleti vagy cégérték további kimutatását nem indokolják. Ezen előírásból következően, ha a vállalkozás például értékesíti a részesedését, üzletágát, telephelyét, stb., akkor a hozzá kapcsolódó, a halasztott bevételek között kimutatott negatív üzleti vagy cégértéket az egyéb bevételek közötti elszámolással az állományból ki kell vezetni. Így pl. ha a részesedés felét értékesíti a cég, akkor ha eltérő eljárásra okot adó körülmény nem merül fel a részesedéshez kapcsolódó üzleti vagy cégérték felét is el kell számolnia egyéb bevételként, fel kell oldania. Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása A Tao. tv. 1. számú melléklete 14. pontjának január 1-jétől hatályos előírása szerint az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás a korábban még használatba nem vett, műszaki gégek, berendezések és a járművek kivéve a személygépkocsi között nyilvántartott tárgyi eszköz üzembehelyezése adóévében a bekerülési érték (bruttó érték) 100%-ának megfelelő értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében helyezi üzembe. A Tao. tv. új szabályával összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy a számviteli törvény értékcsökkenési leírásra vonatkozó szabályai nem változtak, így továbbra is a 100e Ft alatti bekerülési értékű tárgyi eszközöket lehet egyösszegben, használatbavételkor értékcsökkenési leírásként elszámolni. Ha a Tao. tv-ben előbb nevesített tárgyi eszközök bekerülési értéke a 100e Ft-ot eléri vagy meghaladja, akkor a számviteli törvény általános szabályai szerint, a használati évekre kell a terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, egyösszegű értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. 5

6 Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYE- NES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Saját gépjármű használati költségének elszámolása Egy kft. tagja a cég érdekében használja a saját gépjárművét, mely egy Toyota Hilux pickup kisteherautó, 2494 cm3, össztömege: 2675 kg. Hogyan lehet elszámolni a saját gépjármű használat költségét? A NAV állásfoglalásban az alábbiak szerepelnek: c) pont: Amennyiben a magánszemély saját tulajdonú tehergépjárművét használja a kifizető érdekében, akkor költségei megtéríthetőek útnyilvántartás alapján. Lényeges különbség azonban, hogy a 9 forint személygépkocsi-normaköltség tehergépjárművek esetén nem alkalmazható. Milyen módon és milyen összeg számolható el költségként, ami nem számít jövedelemnek? Amennyiben a magánszemély saját tulajdonú tehergépjárművét használja a kifizető érdekében, akkor költségei megtéríthetőek útnyilvántartás alapján. Térítés esetében a magánszemélynek önálló tevékenységből származó bevétele keletkezik, így a bevétellel szemben a költségelszámolás az Szja tv. 3. számú mellékletében leírtak szerint történhet. A 3. számú melléklet IV/1. pontjának előírása szerint a bevétellel szemben a jármű fenntartásának, javításának és felújításának számlával (bizonylattal) igazolt költségei számolhatóak el a hivatali és a magáncélból megtett utak arányában (melyet az útnyilvántartás támaszt alá). Ezen túlmenően a melléklet IV/2. pontja alapján a jármű használatbavételének (üzembelyezésének) évében a jármű értékcsökkenési leírása is figyelembe vehető az éves bevétel 1%-áig, de legfeljebb a jármű nyilvántartási értékének az 50%-áig. Személygépkocsi áfája esetén érvényesíthető levonási jog A személygépkocsit (vtsz. 8703) terhelő általános forgalmi adó tekintetében érvényesíthető adólevonási joggal kapcsolatban szeretnék állásfoglalást kérni. Cégünk decemberében nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében lízingelt egy személyautót. Az első részlet megfizetése - a személygépkocsi vételárának az 50%-a lízing szerződés megkötésével egyidejűleg megtörtént, a havi lízingdíj 36 hónap alatt egyenletesen kerül megfizetésre és a maradványérték a személygépkocsi vételárának 10%-a. A futamidő végén lehetőség van a személygépkocsi megvásárlására a maradványértéken a lízingbe vevő cégnek, magánszemélynek vagy egyéb harmadik félnek. A személygépkocsit a cég teljes mértékben adóköteles termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz használja és hasznosítja, olyan megfelelően részletezett nyilvántartást fog vezetni, amelyből ez egyértelműen megállapítható lesz. : a kibocsátott számla és a havi részleteket tartalmazó számla áfa tartalmát visszaigényelhetem-e? A kérdésben hivatkozott nyílt végű pénzügyi lízing csak számvitelben minősül pénzügyi lízingnek (termékértékesítésnek), ezért az így használt személygépkocsit a számviteli törvény 23. -a (3) bekezdésének előírása szerint a lízingbe vevőnél tárgyi eszközként aktiválni kell, az után értékcsökkenési leírást kell elszámolni. Az áfa tv. előírása szerint viszont az ilyen ügylet - az induló részlet és a 36 havi 6

7 részlet - nem termékértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás (bérlet), ezért ehhez a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető, hogyha a vállalkozás (lízingbevevő) - jellemzően útnyilvántartás vezetésével dokumentálni tudja, hogy csak és kizárólag üzleti célú használat valósul meg. Megjegyzem, hogyha a futamidő végén a lízingbevevő vállalkozás megszerzi a tulajdonjogot és ehhez kapcsolódóan maradványértéket kell fizetnie, akkor ez a számla már nem szolgáltatásnyújtásról, hanem termékértékesítésről fog szólni, ennek áfáját azonban már nem lehet levonásba helyezni. Visszafizetett prémium számviteli elszámolása Az állami vállatoknál a vezetők a 2 millió Ft feletti prémiumot visszafizették. em, hogy a visszafizetett összeget a számviteli tv előírásait figyelembe véve, hogyan kell elszámolni? A visszafizetett vezetői prémiumot a számviteli törvény 77. -a (1) bekezdésében megfogalmazott alapelvből levezetve egyéb bevételként indokolt elszámolni. Nyitómérleg összeállítása EVA-s végelszámolásnál Szeretném a segítségét kérni egy cég vonatkozásában. A betéti társaság 2008-ban alakult, 2010-től bevételi nyilvántartást vezető EVA adóalany lett. A 2009-es beszámolójának mérlegében volt 1694e Ft tagnak adott kölcsön követelés, 803e Ft pénzeszköz, továbbá 100e Ft jegyzett tőke 17e Ft eredménytartalék, 1811eFt mérleg szerinti eredmény és 569e Ft rövid lejáratú kötelezettség. A 2009-es beszámolóban sem a tárgyévi, sem a korábbi évi eredmény nem került osztalékként történő előírásra, viszont az előírásoknak megfelelően az 1827e Ft-ra 457e Ft osztalékadót kiváltó adót vallottunk be neki, amit 3 év alatt be is fizetett ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és ig alig volt bevétele, mivel a tulajdonosok külföldön munkaviszonyban dolgoztak. Költségei ennek ellenére voltak a cégnek egy szerencsétlen (borzasztó drága) bankszámlacsomag, az évi kb. 144e Ft + áfás könyvelési díj és egyéb apróságok miatt. Ezt folyamatosan tagi kölcsön nyújtással finanszírozták, aminek az összege most 2349e Ft. A tagok most úgy döntöttek, hogy megszüntetik a céget, így jével elindult a végelszámolás. Mivel ezáltal kikerült az EVA hatálya alól, így nyitómérleget kell csinálnunk, ahol a kötelezettségeket fel kell tüntetnünk, majd a végelszámolás alatt azok rendezéséről is gondoskodnunk kell. Ebben a környezetben kérném a segítséget, hogy a nyitómérleget hogyan állítsuk össze, illetve a végelszámolást hogyan folytassuk le? Először is fontos hangsúlyozni, hogy az EVA bevételi nyilvántartás választásával a betéti társaság követelései, kötelezettségei nem szűnnek meg, azokat bevételi nyilvántartás vezetése esetén is nyilván kell tartani. Így a nyitómérleg összeállítása során a betéti társaság követeléseit, tartozásait, ha azok fennállnak a nyitómérlegben szerepeltetni kell akkor is, hogyha azok a társaság tulajdonosaival szemben vannak. Amennyiben a kérdésben szereplő taggal szembeni 1 694e Ft tagnak adott kölcsönkövetelés visszatéréskor is fennáll, mert azt evás időszakban nem fizette meg, akkor azt a nyitómérlegben követelésként szerepeltetni kell. Az evás időszakban a társaságnak nyújtott tagi kölcsön kérdésben szereplő 2 349e Ft-os öszszegét is kötelezettségként ki kell mutatni. A kérdésben nem szerepel, hogy visszatéréskor mennyi pénzeszköze, illetve egyéb eszköze van a betéti társaságnak. Mivel a betéti társaság tartozása meghaladja a követeléseit, ezért ha a kettő különbözetében nincs annyi pénzeszköz 7

8 vagy egyéb eszköz, amivel a tartozásokat ki lehet egyenlíteni, akkor betéti társaság végelszámolással nem tud megszűnni, a társaságot felszámolással lehet megszüntetni. Ha mégis végelszámolással szeretnének megszűnni, akkor a tagi kölcsöntartozásból az eszközzel (követeléssel, pénzzel stb.) nem fedezett részt a tagnak el kell engednie, de ehhez kapcsolódóan a társaságnak a társasági adót (ha az elengedés miatt nyereséges lesz), illetve az ajándékozási illetéket meg kell fizetnie. Ha a társasági adóra, illetékre nincs pénz, akkor azt megint tagi kölcsön teljesítésével tudják rendezni, és kezdődik a kör elölről (mert ennek a tagi kölcsönnek sem lesz eszközfedezete, amit újra el lehet engedni ). Ezért az elengedést megelőzően ki kell számolni a várható adó- és illetékhatásokat, ezt még tagi kölcsönként betéve kell a kölcsöntartozást elengedni, hogy ne keletkezzen újabb tagi kölcsön. Havi osztalékelőleg kifizetésének dokumentálása A kft tagjai minden hónapban osztalékelőleget vesznek fel. em, hogy az új Ptk. előírása alapján minden hónapban könyvelőként közbenső mérleget kell az ügyfelünknek készítenünk? A évi beszámoló 2015 májusában fog elkészülni, ebben a hónapban fogják a tulajdonosok elfogadni. Amennyiben januárban, februárban, márciusban, áprilisban is vesznek fel osztalékelőleget, akkor az első négy hónapban felvett osztalékelőleg évre felvett osztalékelőlegnek tekinthető-e? A évre elfogadott mérlegben még a fennmaradó, jóváhagyott osztalékot is ki fogják fizetni május hónapban. Szabályos-e ez így? Az Ptk. előírása szerint valóban az osztalékelőleg kifizetéséhez közbenső mérleget kell öszszeállítani, ezzel kell dokumentálni, hogy az osztalékelőleg kifizetéséhez a fedezet rendelkezésre áll. A régi Gt-vel szemben az új Ptk. nem szabályozza, hogy a közbenső mérleg meddig használható fel fedezet dokumentálásra. A számviteli törvény január 1-től hatályos szabálya mely 2014-re is alkalmazható azonban kimondja, hogy a közbenső mérleg a mérlegfordulónapot követő hat hónapig használható fel fedezetvizsgálatra, feltételezve, hogy a közbenső mérlegben szereplő fedezetet ezen időszak alatt nem használták még fel. Így a kérdés első részére a válasz az, hogyha havonta vesznek is fel a tagok osztalékelőleget, nem kell a könyvelőnek havonta közbenső mérleget készíteni, ha hat hónap alatt nem veszik fel osztalékelőlegként a közbenső mérlegben lévő fedezetet. A kérdés második fele, mi szerint január-április hónapokban is vesznek fel osztalékelőleget nem szabályos, jogszabályi előírásokkal ellentétes. A közbenső mérleg is két oszlopos, előző év és tárgyév adata. Ha a tagok 2015-ben akarnak osztalékelőleget felvenni, akkor a közbenső mérleg előző év oszlopában a 2014-es beszámoló adatoknak kellene szerepelnie, ami a tulajdonosok által elfogadott, jóváhagyott beszámolót jelenti. Mivel a 2014-es beszámoló elfogadása májusában történik, ezért január-április hónapokra nem tud a könyvelő közbenső mérleget összeállítani, így a tulajdonosok január-április hónapokra osztalékelőleget sem tudnak felvenni. Így fel sem merülhet az a kérdés, hogy az osztalékelőleg vagy évinek tekintendő-e. Megoldás lehet az, hogy előrehozzák a beszámoló készítést és a évi beszámolót januárban elkészítik, január hónapban a tulajdonosok azt elfogadják, mely elfogadáskor rendelkeznek az osztalék kifizetésének jóváhagyásáról is. Így 2015-ben osztalék és nem osztalékelőleg kerülhet kifizetésre akár több részletben is. 8

9 Jegyzett tőke emelése a hathónapos szabály szerint em, hogy a hathónapos szabályt hogyan kell értelmezni? A május 31-éig elfogadott, közzétett beszámoló alkalmas-e jegyzett tőkeemelésre, ha a jegyzett tőke emelése eredménytartalék terhére történik és a taggyűlés szeptember 1-jén döntene a jegyzett tőke emeléséről? Vagy a hat hónap letelt, mert december 31-től kell figyelni a hat hónapot? Az új Ptk. és a számviteli törvény is ebben a tekintetben egyértelmű szabályokat ad. E szerint a hat hónapot a beszámoló/közbenső mérleg mérlegfordulónapjától kell számolni és nem a beszámoló leadásától, közzétételétől. Így az éves beszámoló december 31-es mérlegfordulónapjától kell a hat hónapot számítani, ezért június 30-áig kellene a taggyűlésnek a jegyzett tőke emeléséről döntenie ahhoz, hogy a 2014-es beszámolót fedezet dokumentálásra fel lehessen használni. Ha a taggyűlés szeptember 1-jén fog dönteni a jegyzett tőke emeléséről, ahhoz már évre közbenső mérleget kell készíteni, a 2014-es beszámoló már nem használható. Törzstőke leszállítása Törzstőke jegyzett tőkén felüli saját tőke javára történő leszállítása mellett szeretnénk dönteni., hogy ebben az esetben korlátot jelent-e a törzstőkén felüli vagyon, azaz csak olyan összeggel lehet a törzstőkét leszállítani maximum, amekkora a törzstőkén felüli vagyon? A törzstőke kérdésben szereplő leszállítása tekintetében az új Ptk. nem tartalmaz ilyen korlátot. A tőkeleszállítás során az új Ptk. minimum jegyzett tőke követelményét kell teljesíteni, ami kft. esetében 3 millió Ft, azaz a jegyzett tőkét kft esetében 3 millió Ft alá nem lehet leszállítani. Ezen túlmenően, ha a kft jegyzett tőke leszállítást határoz el jegyzett tőkén felüli saját tőke javára, annyit szállít, le amennyit szeretne. Közvetített szolgáltatás elszámolása exportértékesítés esetén A számviteli törvény évi változásaihoz kapcsolódóan a korábbi e-számvitel számban leírtak szerint január 1-jétől az exportértékesítés nettó árbevételét nem lehet csökkenteni a külföldi szakaszra eső fuvarköltséggel. Amennyiben a számlán, szerződésben feltüntetésre kerül, hogy az árbevétel közvetített szolgáltatást is tartalmaz, lehet-e a fuvardíjat nem igénybe vett szolgáltatásként, hanem elábéként (szolgáltatásként) kezelni, iparűzési adó tekintetében így figyelembe venni? Közvetített szolgáltatásként el lehet számolni a kérdésben szereplő fuvardíjat, ha az teljesíti a számviteli törvény közvetített szolgáltatás fogalmát. Ennek érdekében úgy kell leszerződni a külföldi vevővel export vonatkozásában, hogy a termék eladási ára a fuvart nem tartalmazza, a fuvar árát külön kell az értékesítési szerződésben rögzíteni és a külföldi vevő a szerződésben hozzájárul, hogy a fuvarozás teljesítésébe harmadik felet is be lehet vonni. Ezek után, ha a fuvart harmadik fél bevonásával teljesítik, akkor az exportértékesítésről szóló kimenő számlán a fuvar árát külön kell feltüntetni és a fuvarnál nevesíteni kell, hogy az közvetített szolgáltatás. Így a harmadik fél által számlázott fuvardíjat a 8-as számlaosztályban közvetített szolgáltatásként el lehet számolni, az iparűzési adónál adóalap csökkentő tételként figyelembe lehet venni. 9

10 Kötelező értékcsökkenési leírás A cég jövedelmezősége (nyeresége) szempontjából lehet-e az, hogy a tárgyévben nem számolnak el értékcsökkenési leírást? A válasz röviden az, hogy nem. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása nem függ össze a vállalkozás nyereségességével. Az üzembehelyezéskor megállapított terv szerint értékcsökkenést akkor is el kell számolni, hogyha emiatt a vállalkozás veszteségessé válik. Az üzembehelyezéskor megállapított terv szerinti értékcsökkenést csak akkor lehet megváltoztatni, hogyha az eszköz használati körülményeiben változás következik be, melyet dokumentálni is kell. Azonban a használati körülményváltozás is jellemzően csak azt jelenti, hogy kevesebb értékcsökkenési leírást számolnak el az eszközre, de nem nullát. Például, hogyha nem használnak egy tárgyi eszközt, akkor az a számviteli törvény előírása alapján használati körülményváltozásnak minősül, így a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A tárgyi eszköznek azonban állásában is van erkölcsi avulása, fizikai állagromlása, így azt terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával ki kell fejezni, csak alacsonyabb összegben, mint a használat alatt. Ezen túlmenően a terv szerinti értékcsökkenést akkor lehet megváltoztatni, hogy a tárgyi eszközre beruházást, felújítást ráaktiválnak, mert ekkor új üzembehelyezés lesz, új használati idő és új maradványérték kerülhet megállapításra. Az új üzembehelyezésnél előfordulhat, hogy a tárgyi eszköz maradványértéke a tárgyi eszköz nettó értékével egyezik meg, és emiatt nem számolnak el terv szerinti értékcsökkenést. Önellenőrzés során feltárt hiba Megbízási szerződéshez kapcsolódó több éves járulék önellenőrzés kapcsán egyéni járulék téves levonására tettünk megállapítást. Ezt már a magánszemélyekkel kapcsolatosan nem tudjuk elrendezni. hogy hogyan szerepeltessük a könyvelésünkben? A kérdésből nem derül ki, hogy az önellenőrzés járulék hiányt vagy többletet jelent-e, de az egyéni járulékfizetési kötelezettség a magánszemélyt és nem a vállalkozást terheli. Így az egyéni járulék különbözetet előjelétől függően a magánszeméllyel szembeni követelésként vagy kötelezettségként kell kimutatni, melyet pénzügyileg rendezni is kellene. Amennyiben a pénzügyi rendezés nem fog megtörténni, akkor az így kimutatott követelést/kötelezettséget elévüléskor kell egyéb ráfordításként vagy rendkívüli bevételként elszámolni. Elévült adótartozás könyvelése Egy cég adótartozását a NAV elévülés miatt törölte. Hogyan kell ezt a számvitelben elszámolni? Van-e ennek adókövetkezménye? A cég végelszámolással szeretne megszűnni, ha adót kell emiatt fizetni, azt nem tudja kifizetni. Akkor végelszámolással nem tud megszűnni? Az elévült adótartozást rendkívüli bevételként kell elszámolni. Az így elszámolt bevétel a társasági adóalap része, azzal nem lehet társasági adóalapot csökkenteni. Ha az elszámolt bevétel miatt a vállalkozás nyereséges lesz, akkor társasági adófizetési kötelezettsége fog keletkezni. Ha ezt a kötelezettséget a vállalkozás nem tudja rendezni, akkor végelszámolással nem fog tudni megszűnni. Mivel a társasági 10

11 adófizetési kötelezettségnek nincs fedezete, ezért csak felszámolással tud megszűnni. Lehet az is, hogy a tulajdonos az adófizetési kötelezettség teljesítésére kölcsönt nyújt, de akkor a tulajdonossal szemben lesz a vállalkozásnak tartozása. Amennyiben ennek a tartozásnak sincs eszköz fedezete (bármilyen eszköz lehet, nemcsak pénz), akkor szintén nem tud végelszámolással megszűnni. Társasági adóalap csökkentésként jellemzően az adóellenőrzés, önellenőrzés keretében elszámolt bevételt vagy költség, ráfordítás csökkentést lehet figyelembe venni, illetve a bírságot, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben meghatározott jogkövetkezményeknek az elengedése miatt elszámolt bevételt, ha azt társasági adóalap növelő tételként az adóévben, vagy megelőző adóévekben figyelembe vették (pl. késedelmi pótlék elengedése). De a kérdésben nem ezekről az esetekről van szó. Év végi egyeztető számlák helyes elszámolása Az év végi záráshoz kapcsolódóan a folyószámla egyeztető leveleket ki kellene küldenünk. Ehhez volna kérdésem, hogy hogyan kell helyesen kezelni a bejövő és a kimenő számlákat? Mit kell követelésként, kötelezettségként és mit kell aktívpasszív időbeli elhatárolásként kimutatni? A 2014-es üzleti év mérlegfordulónapjáig jellemzően december 31-éig a szerződés szerint teljesített ügyleteket vevőkövetelésként és szállító tartozásként kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az áfa teljesítésük esetleg évi, illetve függetlenül attól, hogy a számlát 2014-ben vagy 2015-ben állították ki. Ezeknek a számláknak a folyószámla egyeztetőkön szerepelniük kell. Ebből következően időbeli elhatárolásba egyrészt olyan számlák szerepelhetnek, amelyeknek a szerződés szerinti teljesítése évi, de a bevétel, a költség évet terheli/illeti, mert ezek a számlák évben kerülnek vevőkövetelésként és szállítói tartozásként kimutatásra (ezek nem szerepelhetnek a évi folyószámla egyeztetőkön). Másik eset az lehet, hogy a szerződés szerinti teljesítés évi, ekkor a számlák a vevő-, szállítói folyószámlákon évre elszámolásra kerülnek így a folyószámla egyeztetőkön is szerepelnek, de a bevétel, a költség egy része évet illeti/terheli, ezt a évet illető/ terhelő bevétel, költség lehet még az időbeli elhatárolások között. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VII. évfolyam második szám, február Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. E-számvitel febuár, VII. évfolyam 2. szám

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben