Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve"

Átírás

1 A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve január 1

2 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők: Felelős tervező: dr. Gajdos István okl. építészmérnök TT Településtervezés, építészet szabályozás: Kámán Előd okl. településmérnök, tervező gyakornok A.D.U. Építész Iroda Kft. Zöldfelületek, környezetvédelem Pádárné Török Éva okl. táj- és kertépítészmérnök K /07 Közlekedés Szegő János okl. közl. építőmérnök K1d Balogh Balázs okl. közl. építőmérnök Közművesítés Dima András okl. építőmérnök, vízellátási, csatornázási szakmérnök vezető tervező TV-T TE-T TH-T január 2

3 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tartalom: ELŐZMÉNYEK JELENLEGI ÁLLAPOT A BEÉPÍTÉS JAVASLATA SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT TÁJVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT TÁJVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT KÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Rajzi munkarészek Összefoglaló vizsgálat m= 1:2 500 Környezetalakítási javaslat m= 1:2 500 Telekalakítási javaslat m= 1:2 500 Jelenlegi közúti hálózat m= 1: Közösségi közlekedési hálózat m= 1: Jelenlegi forgalmi rend m= 1:2 500 Távlati közúti hálózat m= 1: Tervezett forgalmi rend m= 1:2 500 Jóváhagyott munkarészek 1/2011. (I.28.) számú ÖK. rendelet Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve m = 1:2500 3

4 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve ELŐZMÉNYEK A településrendezési tervek már évek óta tartalmazzák az egykori katonai területek gazdasági hasznosításának tervét, jelenleg is az a településszerkezeti tervben. A terület korábban elzárt, katonai objektumként létezett. Nagy területen fekszik, de az épületállománya csekély, a terület nagyobb része ma már erdősült. A valamikori Pataki laktanya két település határán fekszik. A feltáró út Gyömrőn, a területek Péterin helyezkednek el. Közműellátását részben Péteri, részben Gyömrő területéről kapja. Az eredeti hasznosítás megszűnése után Gyömrő város igényt jelentett be a szolgálati lakásokra, így a lakások a hozzájuk tartozó területtel együtt, közigazgatási döntéssel és határváltoztatással Gyömrő területéhez csatolódtak, így két településhez tartozik az egykori laktanya területe ban az Állami Vagyonkezelő Péteri tulajdonába adta a lakásokon kívüli területrészeket. A terület arculata jelentősen megváltozott az elmúlt években. Az egykori katonai területeket fokozatosan hódítja vissza a természet. Az önkormányzat értékesíteni kívánja az egyes épületeket és a hozzájuk tartozó területeket. A településrendezési tervnek kell meghatározni azokat a kereteket, amellyel a tulajdonváltás lebonyolódhat és kialakul a területek új használata és megvalósul egymástól a tényleges elkülönítésük. (alaptérkép részlet, gyömrői kiegészítéssel) 4

5

6 JELENLEGI ÁLLAPOT A tervezési terület Gyömrő és Péteri közigazgatási határán fekszik, Péteri területén. A 3111 j. Gyömrőt Péterivel összekötő útról nyílik a kiszolgáló út, ami Gyömrő területén vezet a tervezési területhez. Az eredeti laktanya terület északnyugat-délkelet irányban fűződik fel az út mentén, ami egykor belső út is volt. Eredeti funkciójukat tekintve: - sportterület, (beépítetlen) - szolgálati lakások lakótelep, (beépített) - laktanya épületek, (beépített) - műveleti terület (lényegében beépítetlen) A területek egykor kerítéssel leválasztottak voltak egymástól és ma is kapuk választják el egymástól a különböző használatú területrészeket. Az eltérő területek helyrajzi számokkal is elkülönítettek egymástól. A katonai használat megszűnése után az egyes ingatlanokat kisebb gazdasági társaságok bérbe vették és lényegében eredeti formájukban használták az épületeket. Az épületek műszaki állapota a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt fokozatosan romlott, fenntartásuk egyre nagyobb gondot jelentett. Szükségessé vált a területre vonatkozó szabályozás elkészítése annak érdekében, hogy rendeződjön tulajdonjogilag és a használat szempontjából egyaránt az ingatlan és lehetősége nyíljon a további fejlesztéseknek. 5

7 A tervezési terület jelenlegi állapota A feltáró út Gyömrő területén Gyömrői lakóházak, volt szolgálati lakások, fszt + két szint Egykori sportpálya 6

8 A sportpálya erdős szegélye Egykori katonai épületek, a működő gazdasági területen Tervezett belső, saját használatú út 7

9 Belső út a tervezési területen Egykori legénységi épület A terület belső része 8

10 Jelenleg nem hasznosított terület Az erdősült területeket elválasztó belső kapu és kerítés A laktanya területéről nem sikerült fellelni a terület polgári használatra történő átadáskor felvett, a környezeti állapotáról szóló vizsgálati anyagot, sem pedig lőszerilletve vegyimentesítésről készített jegyzőkönyvet (ÁVK, Honvédség), így az esetleges szennyeződésekről nincs tudomásunk. A tervezési terület mai jellegét tekintve három részre oszlik: I. Egykori sportpálya, beépítetlen hrsz 082/7 és mellette erdő hrsz 082/8 II. Beépített és nagyobb részben ma is használt területrész, funkcionáló épületekkel hrsz 082/4 III. Részben beépített, ma nem hasznosított épületekkel, erdősült területekkel hrsz 082/5 és a hrsz 082/6 egy része 9

11 Területkimutatás A 082/6 hrsz terület csak kisebb részben tartozik a szabályozandó területhez. Az alrészletekből egy egy kisebb terület tartozik hozzá, így a b jelű erdő, a c jelű sajáthasználatú út, valamint a j jelű üzemi terület egy része. A 082/8 hrsz telek c - jelű alrészlete, ami erdő, szintén nem tartozik a tervezési területhez. HRSZ MŰVELÉSI ÁG TERÜLET 082/4 üzemi terület összesen: szabályozandó terület: 082/5 üzemi terület összesen: szabályozandó terület: 082/6 a üzemi terület b üzemi terület (b-ből szabályozandó) c kivett út (c-ből szabályozandó) d üzemi terület f erdő g üzemi terület h erdő j üzemi terület (j-ből szabályozandó) k erdő m m m m m m m m 2 (3.043 m 2 ) m 2 (1.702 m 2 ) m m m m m 2 ( m 2 ) m 2 összesen: szabályozandó terület: 082/7 üzemi terület összesen: szabályozandó terület: 082/8 a erdő, b üzemi terület c erdő összesen: szabályozandó terület: m m m m m m m m m m 2 Terület összesen: m 2 Szabályozandó terület összesen: m 2 10

12 Erdő a Erdő közút Erdő 082/7 Gyömrő Péteri Sportpálya 082/8 b üzemi terület 0152/1 közút lakótelep (Lakóterület) 0152/2 beépitett terület Erdő épület és udvar 0131 Kapu 0130/2 Gyömrő Péteri Erdő árok 079 e E3 078 saját használatú út saját használatú út c Erdő Trafó F F F F üzemi terület 082/4 F F saját használatú út l 3 L a saját használatú út 080 l 3 L d F+1 F üzemi terület 082/5 e 3 E 084 F Erdő b j F üzemi terület F Erdő d e E3 üzemi terület Jelmagyarázat: saját használatú út közigazgatási határ beépítésre szánt terület határa / szabályozandó terület határa értékesebb, megőrzendő faegyedek ligetes zöldfelület erdő erdőterület határa a szabályozandó területen Gyömrői lakótelep területe szilárdburkolatú út szilárdburkolattal nem rendelkező út gyalog út rossz minőségű térbeton / aszfaltozott terület meglévő lapostetős épület meglévő magastetős épület É M = 1:2500 Erdő h c e E3 b e E3 f 082/6 PÉTERI - ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGÁLAT augusztus A terv az állami alapadatok felhasználásával készült. saját használatú út

13 A BEÉPÍTÉS JAVASLATA A tervezési terület azon része, ahol a meglévő épületállomány jelen állapotában is hasznosítható, illetve részben már hasznosított hrsz 082/4, telekalakítással rendezhető. Kialakul a meglévő burkolat nyomvonalán vezetett belső feltáró út, ami saját használatú útként az érintett tulajdonosok birtokába kerül, fenntartása, a közvilágítás kiépítése a tulajdonosok feladata lesz A tervezett építménymagasság legfeljebb 6,0 m. A beépítettség 40%, az építhető bruttó szintterület 1,0. A telkek kisebb méretűek. A területrészen feltehetően megmarad az eredeti épületállomány felújítás után, illetve bővítések elképzelhetők, de alapvetően a jelenlegi beépítéssel lehet számolni. Az új szabályozás ezt erősíti. A rendezésbe bevont, de ma még nem hasznosított területek a nagyobb vállalkozások számára is megfelelő építési fejlesztési tevékenységet tesznek lehetővé. A tervezett paraméterek ennek megfelelően lettek megállapítva. Az építménymagasság 10,0 méter lehet. A beépítettség maximum 50%, az építhető bruttó szintterület 1,5. Építhető három normál szint, vagy nagyobb, csarnok jellegű épület, ami az egyéb gazdasági területeken jelenleg a községben nem építhető. A telek méretek jelentősebbek az elképzelések szerint, minimálisan 2500 m² alapterületűek. A feltáró út az önkormányzat tulajdonába kerül, és lehetővé teszi majd később a teljes terület használatba vételét, amikor ez lehetségessé válik. (Ma zömmel erdőművelés folyik a területen.) 11

14 SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT A tervezési területen kialakult állapotnak, valamint a létező elképzeléseknek a jelenlegi HÉSZ előírásai közül egyik sem megfelelő, ezért mindenképpen új építési övezet, övezetek alkalmazása szükséges. A terület jelenleg is gazdasági területbe sorolt a településszerkezeti terv szerint, de nincs építési szabályozása. A nagyobb részt használatba vett területeken a meglévő épületekhez illeszkedő telekméretek kisebbek, mint a minimális 1000 m² és az építménymagasság sem lehet túl magas, a 082/5 hrsz esetében pedig nagyobb telekméretek alakulnak ki és egyéb beépítési előírásokat szükséges alkalmazni. Az általános előírások továbbra is megfelelőek. A használatba vett részen nem lehetséges megfelelő méretű közút kialakítása, itt magánút létesítését tartjuk megfelelőnek. Az itt létesülő beépítésre szánt területet továbbra sem javasolt belterületbe vonni. Az ellátás illetve a közművesítés a terület tulajdonosainak a kötelezettsége legyen, ez ne terhelje az önkormányzatot. Javaslat a már beépült és használatba vett részen az övezeti előírásokra: Gksz-4. (1) Az építési övezetben a beépítési mód kialakult. Az épületeket a telkeken az egyéb építési szabályok (tűztávolság, oldalkert méretek, stb.) betartásával lehet bővíteni, elhelyezni. (2) A telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet. (3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 6,0 m (4) A szintterületi mutató nem lehet nagyobb, mint 1,0. (5) A legkisebb kialakítható telekméret 700 m2 (6) A telkek területének legalább 20%-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. (7) Az előkert legkisebb mérete utcasorba illeszkedő, a hátsókerté legalább a maximális építménymagasságnak megfelelő ott, ahol más beépített területtel nem érintkezik. A más beépített telekkel csatlakozó részeken legalább 6,0 m legyen. (8) A lakóterülettel érintkező telekhatáron a megengedett zajkibocsátás mértéke nappal 50 db, éjjel 40 db nagyságú lehet. A követelmény kielégíthető zajárnyékolással. (9) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni. 12

15 Új szabályozású területrész javaslata: Ebben az építési övezetben megengedhető komolyabb építési nagyságrend is, a jelenleginél nagyobb szintterületi mutató és építménymagasság, ami nagyobb gazdasági vállalkozások számára is vonzóvá teheti a terület beépítését. Ösztönözni kell, hogy a minimálisnál nagyobb telekméretekkel hasznosuljon a terület. Gksz-5. (1) Az építési övezetben az épületeket a szabadon álló beépítési mód szabályai szerint kell elhelyezni. (2) A telkek beépítettsége legfeljebb 50 % lehet. (3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 10,0 m (4) A szintterületi mutató nem lépheti túl az 1,5 értéket. (5) A legkisebb kialakítható telekméret m2 (6) A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető. (7) A telkek területének legalább 25%-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. (8) Az előkert legkisebb mérete 8,0 m, a hátsókerté 6,0 m legyen. (9) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni. (10) A telekhatárok mentén legalább egy sor fa telepítendő, cserjesávval együtt. 13

16 Erdő Gyömrő Péteri közút a F+2 Erdő F+2 F+2 Erdő árok 079 e E3 078 saját használatú út Erdő 082/7 F+2 082/8 b üzemi terület közút 0152/1 F F F+2 (Lakóterület) 0130/2 0152/2 F+2 beépitett terület épület és udvar Gyömrő Péteri Erdő saját használatú út e 3 E 084 c Erdő Trafó F F F F+1 F 082/4 F+1 F F F+1 Közút l 3 L a Parkoló F+1 Parkoló F+1 Parkoló 082/5 080 l 3 L d Távlatban tervezett közút Távlatban tervezett közút Parkoló Parkoló Jelmagyarázat: F F+2 F+1 közigazgatási határ beépítésre szánt terület határa / szabályozandó terület határa tervezett közterületi határvonal javasolt telekhatár értékesebb, megőrzendő faegyedek telepítendő fasor, facsoport megörzendő facsoport a szabályozandó területen meglévő ligetes zöldfelület meglévő erdő meglévő erdőterület határa a szabályozandó területen meglévő/tervezett szilárdburkolatú út / parkoló meglévő rossz minőségű térbeton / aszfaltozott terület meglévő lapostetős épület / szintszám meglévő magastetős épület / szintszám tervezett lapostetős épület / tervezett szintszám Gyömrői lakótelep területe F Parkoló É F+1 Erdő M = 1:2500 F+1 Parkoló F+1 Parkoló Közút F+1 F+1 Parkoló F+1 F+1 Parkoló Parkoló F+1 Erdő h c Erdő E b E d E 082/6 PÉTERI - KÖRNYEZET ALAKÍTÁSI JAVASLAT október A terv az állami alapadatok felhasználásával készült. saját használatú út

17 közút e 3 E a m m 2 Gyömrő Péteri /7 Sportpálya 21. árok 079 e E3 saját használatú út m m 2 082/8 0152/1 közút lakótelep (Lakóterület) b üzemi terület0152/2 épület és udvar /2 Gyömrő Péteri saját használatú út E e 3 c Erdő beépitett terület m m m /4 897 m m m m m 2 SH. út üzemi terület m SH. út m 2 L m 2 a l m m 2 saját használatú út saját használatú út 080 l 3 L d Önkormányzati út m m 2 üzemi terület m m 2 082/ m m d e E3 üzemi terület saját használatú út e E 3 j m 2 h /6 Jelmagyarázat: e E3 f SH. út 3. közigazgatási határ beépítésre szánt terület határa tervezett szabályozási vonal tervezett telekhatár saját használatú út /magánút (közös tulajdon) erdő határa telek sorszáma É M = 1:2500 c e E3 b PÉTERI - TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT augusztus A terv az állami alapadatok felhasználásával készült. saját használatú út

18 Tájvédelmi és környezetvédelmi vizsgálat A Péteri és Gyömrő települések határán elhelyezkedő tervezési terület tájszerkezete már jelentősen eltér a szomszédos budapesti agglomerációs övezetre jellemző intenzív fejlődésű településszegélyekre, ahol a főközlekedési utakra felfűzött nagy kiterjedésű, elsősorban zöldmezős beruházásként kialakított gazdasági szolgáltató területek meghatározó tájképi elemek. Az agglomerációval közvetlenül határos Péteri település is szükségesnek tartja a gazdasági lehetőségek fejlesztését. Az agglomerációs településekre jellemző zöldmezős gyakorlat helyett a sokkal környezettudatosabb barnamezős településfejlesztés megvalósítását tűzi ki célul. A volt Pataki laktanya és környezetének már korábban gazdasági, szolgáltató övezetbe átsorolt területének rendezésével, a telekosztás kialakításával és a keretfeltételek meghatározásával lehetővé válik egy régóta rendezetlen terület újjáélesztése. A tervezési területet minden irányból erdő veszi körül (jellemzően a korábbi katonai hasznosítású területekre). Mind Péteri, mind Gyömrő központi lakóterületei távol esnek a területtől, kivételt csak a katonai hasznosítás felszámolása után Gyömrő közigazgatási területéhez csatolt lakóterület, a volt szolgálati lakások épületei képeznek. A lakóterület már ma is kerítéssel van elválasztva a gazdasági épületektől, melyet egy néhány méter széles cserjesáv kísér a gazdasági terület telkein belül. A katonai hasznosíts megszűnése után az átadása került területek környezeti felméréséről nem találtunk írásos dokumentációt. A szomszédos területek az érvényben lévő településszerkezeti terv szerint gazdasági erdő övezetbe soroltak, melyek megfelelnek a jelenlegi területhasználatnak is (döntően akácerdők). Összefüggő fás állományt a 082/5-ös üzemi terület (jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint is GKSZ besorolású terület) be nem épített részén található beerdősült rész jelent (leggyakoribb fafaj az akácfa, ostorménfa és a nyárfa), az út 14

19 menti részeken azonban jelentős egyedszámmal van jelen az egyik legveszélyesebb gyomosító fafaj, a bálványfa. Értékesebb fás egyedek találhatók a volt legénységi szállás épületének közelében. Itt több 40 cm-es törzsátmérőt is meghaladó platán, erdei fenyő, kislevelű hárs és diófa is található. Külön meg kell említeni a volt sportpálya területét, melyet egy nagyon szép és egészséges tölgyfa állomány vesz körbe (Ø cm ). Ezen állomány megőrzését feltétlenül szükségesnek tartjuk. Magán a sportterületen az intenzív használat hiányában megindult az akác és nyárfa fajok spontán betelepülése. A tervezési területen védett természeti terület nincsen kijelölve, valamint az országos ökológiai hálózat, és a Natura 2000-es területek sem érintik. A fennmaradt épületek egy része üresen áll, csak néhánynak bérlője és azok is inkább raktározásra használják. A kisebb nagyobb átalakítási munkálatok során keletkezett építési törmelékeket az épületek mellett halmozták fel. 15

20 A tervezési terület környezetérzékenységi besorolása Felszín alatti vizek védelme, szennyeződésérzékenység: A 7/2005 (III.1) KvVM rendelet által módosított 27/2004.(XII.5.) KvVM Kormányrendelet értelmében, a felszín alatti vizek állapota szempontjából Péteri település területe Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület kategóriába tartozik. Levegőtisztaság-védelem: A 4/2002 (X.7.)KvVm rendelet értelmében Péteri a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomaráció kategóriába már nem tartozik bele. Zajvédelem: A vizsgálati terület a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteinek értelmében a területhasználat alapján a 4. Gazdasági terület kategóriába került besorolásra. A területen csak olyan tevékenység telepíthető, amely az ezen kategóriákhoz tartozó határértékeket nem lépi túl. 16

21 TÁJVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK A természeti és táji, tájképi értékek megőrzése érdekében biztosítani kell a szomszédos erdőszegély védelmét. Ennek érdekében az egyes telkeket le kell keríteni, felvonulási területet csak telken belül lehet kialakítani. Az tereprendezést úgy kell megoldani, hogy megváltozott hasznosítású területről elfolyó csapadékvizek ne az erdő irányába szivárogjanak. Új telek beépítésénél a zöldfelületek rendezését kertépítészeti kiviteli terv alapján kell elvégezni, melynek tartalmaznia kell fakivágás esetén az előírt fapótlásokat is. A dokumentáció az építészeti engedélyezési terv része kell, hogy legyen. A fásítást és növénytelepítést lehetőleg egységes telepítési tervek alapján kell elvégezni. A 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedeket, amennyiben nem az építési hely területére esnek, meg kell őrizni. A GKsz-4 övezetben 20%-os és a GKsz-5 jelű övezetben 25 %-os minimális zöldfelületi arányt kell kialakítani. A zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb foltokban, illetve a telekhatárok mentén egymáshoz kapcsolódva kell kialakítani, úgy, hogy az erdősültebb területeken, lehetőség szerint maximális mértékben meg kell őrizni az eredeti fás növényállományt. Ennek értelmében nem cél a nagyobb gyepes zöldfelületek kialakítása, hanem a fás állomány megőrzése, lehetőleg úgy, hogy a szomszédos telkek felé elválasztó sávot alkossanak. Az új létesítményeknél parkolót csak fásítottan lehet kialakítani, mégpedig úgy, hogy minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni. A fásításoknál min. 3 m magas, min. 4 cm törzsátmérőjű tájba illeszkedő, lehetőleg honos, légszennyezést tűrő fafajtákat kell alkalmazni. Beruházások megkezdése előtt, illetve az üzemelés közben a termőföldről szóló évi LV. törvény alapján a termőréteg védelméről gondoskodni kell. Az építési munkálatok alatt a meglévő fás növényzetet fakalodával kell körbevenni. A közvetlenül szomszédos területek növényállományának védelme is a beruházó feladata. A lakóterület zajterhelésének csökkentése érdekében a tervezett távlati gyűjtőutat minél hamarabb meg kell építeni, lehetővé téve ezzel a gazdasági terület kiszolgálását a lakosság terhelése nélkül. Az 1997 évi LXXVII Építési Törvény 8. (2) bekezdésének b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet lehetőséget ad az övezet alapú számításra. Et alkalmazva a terület biológiai aktivitásértéke változatlan, mivel a GKsz besorolás már jelenleg is érvényben van. A zajterhelés csökkentése érdekében forgalomtechnikai és passzív akusztikai eszközöket kell alkalmazni, annak érdekében, hogy az érvényben lévő 17

22 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendeletben szereplő határértékeknek megfeleljen a létesítmény. A védendő épületek különböző hasznosítású helyiségeiben előírt zajhatárértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 4.sz. melléklete tartalmazza. Az építési munkálatokból származó zajterheléssel kapcsolatosan a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 2.sz. melléklete meghatározó. Mivel a gazdasági terület meglévő lakóterülettel szomszédos, így annak fokozott védelme érdekében a lakóterület határán éjjel 40 dba, nappal 50 dba zajhatárérték teljesülését kell biztosítani. Levegőtisztaság védelmi szempontból a pontforrások (szellőzőrendszerek, kémények) kialakítását úgy kell megoldani, hogy a légszennyező anyagok kiülepedése a szomszédos területek hasznosítását ne zavarja, különösen igaz ez a lakóterület közvetlen szomszédságában kialakítandó telephelyekre. Káros légszennyezéssel járó, bűzt kibocsátó tevékenység a területen nem folytatható. A hatályos felszín alatti vízminőség-védelmi rendelet érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriához tartozó határértékei betartandók. A területen terepszint alatti építkezéssel a talaj- és rétegvíz áramlási útját elzárni nem szabad, annak megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés keretében gondoskodni kell. A területen semminemű szennyvíz szikkasztása nem engedélyezett. A keletkezett szennyvizeket közcsatornában kell elvezetni. A burkolt felületekről elvezetett szennyeződésnek kitett csapadékvizeket csak előtisztítás után lehet a közcsatornába vezetni. Az előtisztítást helyben, telken belül kell megoldani. A locsolásra alkalmas csapadékvizeket helyben kell tározni és a zöldfelületek fenntartásához felhasználni. A tervezési területen keletkező kommunális és technológiai hulladékot csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladéklerakón lehet elhelyezni. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII.26.)BM-KvVM együttes rendelet szabályozza. Amennyiben az építési kivitelezési munkák során szennyezett talaj, vagy veszélyes hulladék kerül elő azt jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. Tájvédelmi és környezetvédelmi szabályozás Zöldfelület- és tájvédelem Az építési engedélyezési eljárás részeként az engedélyezési dokumentációnak kertépítészeti engedélyezési tervvel is rendelkeznie kell. Ennek tartalma a következő: Fafelvétel (fafaj törzsátmérő, egészségi állapot), meglévő 40 cm-es törzsátmérőt meghaladó, illetve az összefüggő fás növényállomány feltérképezése Fakivágási engedélykérelem, (ha szükséges) pótlás meghatározása Kertrendezési terv a telekre és a telek előtti úttestig tartó utcaszakaszra (M=1:100, illetve 1:200 telekmérettől függően) Favédelemben részesülő fák meghatározása és kijelölése Fakivágás esetén a fák pótlását legkésőbb a használatbavételi engedély megkérése előtt el kell végezni. A pótlást a tömbön belül kell eltelepíteni. 18

23 Az építési munkálatok területén, illetve annak közelében a veszélyeztetett fákat favédelemmel (fakaloda) kell ellátni, melynek felállítása az építkező feladata, akkor is ha a fa nem az ő telkén áll (szomszéd, utca). Amennyiben az építési kivitelezési munkák során szennyezett talaj, vagy veszélyes hulladék kerül elő azt jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. Az építési és bontási hulladék kezelését a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. Beruházások megkezdése előtt, illetve az üzemelés közben a termőréteg védelméről gondoskodni kell. A kivitelezés megkezdése előtt humuszgazdálkodási tervet kell készíteni. Új létesítmény csak közcsatornával ellátva építhető. A közcsatornába kizárólag a jogszabályban meghatározott minőségű szennyvíz vezethető, amennyiben ez nem teljesül, előkezelő berendezést kell elhelyezni. Az esetleges szennyezésnek nagy valószínűséggel kitett csapadékvizek csak megfelelő előkezelés után szikkaszthatók, vagy vezethetők be a csapadékvíz elvezetését biztosító csatornahálózatba. A locsolásra alkalmas csapadékvizeket helyben kell tározni és a zöldfelületek fenntartásához felhasználni. Új légszennyező tevékenység telepítése esetén az érvényben lévő levegőtisztaságvédelmi jogszabályok alapján kell eljárni. 19

24 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT Közúti hálózati kapcsolatok Országos úthálózat A tervezési terület Péteri község külterületének észak-nyugati részén fekszik. Péteri országos főúthálózati kapcsolatait a jelű összekötő úton keresztül a 4.sz. elsőrendű főút biztosítja. A főút Péteri környezetében lévő 2x1 sávos szakaszán a forgalom ~ E/nap, ezen belül igen magas a teherforgalom aránya. Péteri központját keresztülszeli a 3111 jelű összekötő út, mely Monor és Gyömrő forgalmi kapcsolata, forgalma 3700 E/nap. Az országos közutak belterületi szakaszai a külső kapcsolatokon kívül a községen belüli forgalom nagy részét is lebonyolítják. Mivel ezek a külterületek fő megközelítési lehetőségei a belterület lakó-és intézményterületein is áthaladnak. Mindegyik országos közút 2x1 forgalmi sávos, csomópontjaik nincsenek megfelelően kiépítve. Települési úthálózat Az országos úthálózathoz kapcsolódóan Péteri belterületén elsősorban a 3111 sz. útról a lakóterületre mellékutak épültek ki. A lakóutcák 2x1 forgalmi sávosak. A tervezési terület feltáró útja is - mely Gyömrő városához tartozik a 3111 sz. útra alárendelten köt rá. A feltáró út 5-6 méter széles közepes minőségű aszfalt burkolatú út, mely az itt található különböző funkciójú területeket, épületeket kiszolgálja. A terület jelenlegi közúti, forgalmi helyzete A volt Pataki laktanya területének belső útjait az épületek elhelyezkedése és a szükség alakította ki. Terület feltárás szempontjából helyük nem átgondolt. Rossz minőségű aszfalt és földút jellemzi, nagy részét már visszahódította a természet. Szélességük változó, 3-5 méter közötti. Tömegközlekedés Vasúti közlekedés Péterin áthaladó a Budapest-Cegléd Záhony vasútvonal a nemzetközi vasúti hálózat része. A vonal kétvágányú, villamosított, naponta 45 gyorsvonat és 33 személyvonat bonyolítja le az utasforgalmat. Hosszúberek-Péteri a megállóhely megnevezése. 20

25 Autóbusz közlekedés Péteri helyközi és helyi autóbusz közlekedését a VOLÁNBUSZ járatai bonyolítják le. A tervezési terület a és a számú járatokkal közelíthető meg. A VOLÁN járatok megállóhelye a terület eredeti funkciójából adódóan kedvezőnek mondható, a feltáró út és a 3111.sz. út csatlakozásánál, a területtől mintegy m-re található. A vasút állomástól helyi VOLÁBUSZ járat biztosít kapcsolatot a községgel és közvetetten a tervezési területtel. Menetrend: 2211 sz. járat, Budapest (Örs vezér tere) - Maglód Gyömrő - Monor munkanapokon: 26 járat 2212 sz. járat, Kistarcsa - Maglód - Gyömrő - Monor munkanapokon: 1 járat 2216 sz. járat, Hosszúberek-Péteri v.mh. - Péteri, autóbusz forduló munkanapokon: 28 járat Parkolás A tervezési területen jelenleg parkolási probléma nincs. Parkolási igény a lakóépületeknél jelentkezik. A parkolás, kiépített közterületi parkolók segítségével megoldott. Kerékpáros és gyalogos közlekedés A Tervezési területen és környezetében kijelölt kerékpárút nem található, a kerékpáros forgalom a közúton bonyolódik le. Kiépített, kijelölt gyalogos járda csak részben található. 21

26

27

28

29 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Közúti közlekedés Országos úthálózat Az Országos Gyorsforgalmi Úthálózat Fejlesztési Terve irányozza elő a 4.sz. főút kiépítését. Az országos úthálózatfejlesztési tervben a községet délről elkerülő változat szerepel. Az új 4.sz. főút a távlati M4 gyorsforgalmi út része lesz. Települési úthálózat Az országos hálózatfejlesztések hatására a forgalmi helyzet alapvetően meg fog változni, a jelenlegi országos hálózati utak elsősorban helyi forgalmat fognak lebonyolítani, így a belső területeken jelentős hálózatfejlesztés nem indokolt. A megváltozó funkciónak megfelelően az utak forgalomtechnikai szabályozása szükséges, illetve a meglévő gyűjtő utakat a hálózati funkciónak megfelelően kell kialakítani. Egyes fejlesztendő lakóterületek tömbfeltárásai teszik szükségessé új utak kijelölését, illetve a meglévő hálózat hiányzó kapcsolatainak kialakítását. A terület tervezett közúti, forgalmi helyzete A meglévő, megmaradó feltáró út környezetében kialakított telkek, közvetlenül a feltáró útról vannak kiszolgálva. A 082/4 hrsz.-ú üzemi terület belső feltáró útja kiszabályozásra került, tulajdon viszonyát tekintve sajáthasználatú útként. Az út belső hurokrészén egyirányú közlekedés kijelölése javasolt. Az útszakasz csak célforgalom számára használható. A volt műveleti terület súlyvonalában kiszabályozásra került közút biztosítja az itt kiszabályozott telkek feltárását. Kialakítását tekintve zsákutca, a végén visszaforduló segíti a terület elhagyását. A feltáró út tervezési osztályba sorolása Megnevezés feltáró út külterületi szakasz feltáró út belterületi szakasz Tervezési osztály K.VI. B.VI. Környezeti körülmény C C d d Hálózati funkció 22

30 Tömegközlekedés Vasúti közlekedés A Budapest-Cegléd-Záhony vasúti fővonal korszerűsítése jelenleg folyamatban van, a vonalat 140 km/h sebességnek megfelelő paraméterekkel alakítják ki. Parkolás Az kiszabályozott területeken a tervezett létesítmények OTÉK és HÉSZ által előírtan biztosítandó parkoló férőhely igényét telken belül kell biztosítani. Kerékpáros közlekedés A települést országos jelentőségű kerékpáros hálózatfejlesztési terv érinti. A községen belül elsősorban a 4.sz. főút menti kerékpáros útvonalat kiegészítő északdéli kerékpáros útvonal kijelölése szükséges, amely a Közép-Magyarországi Régió fejlesztési terveiben is 2017-ig tartó megvalósítással szerepel. 23

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Izsófalva lakosságának alakulását a mellékelt ábra mutatja, a vizsgálat alá vont időszakban csökkenő tendenciát

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K DÁNY-SZENTKIRÁLY, LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ

T A R T A L O M J E G Y Z É K DÁNY-SZENTKIRÁLY, LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ T A R T A L O M J E G Y Z É K DÁNY-SZENTKIRÁLY, LAKÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: TERVI MUNKARÉSZEK MŰLEÍRÁSA... 44 ELŐZMÉNYEK... 44 REGIONÁLIS KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSSZERKEZET...

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A 2004-es alapterv közlekedés, vízi közmű és gázellátás szakági fejezetek leírásának 2011-es módosítása

A 2004-es alapterv közlekedés, vízi közmű és gázellátás szakági fejezetek leírásának 2011-es módosítása A 2004-es alapterv közlekedés, vízi közmű és gázellátás szakági fejezetek leírásának 2011-es módosítása Közlekedési vizsgálat és koncepció 1.1 Meglévő és várható közúti hálózat kapcsolatok, terhelési adatok

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu. Kisbajcs

9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu. Kisbajcs T P TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu Kisbajcs Szabályozási terv

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Mosonszolnok szabályozási terv módosítás

Mosonszolnok szabályozási terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszolnok szabályozási terv módosítás

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben