Tartalomjegyzék a felszerkezet statikai számításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék a felszerkezet statikai számításához"

Átírás

1 Tartalomjegyzék a felszerkezet statikai számításához 1. Kiindulási adatok Geometria; Terhelés; Szabványok; Anyagok, anyagmin ségek; A statikai számításról TDV Statikai váz; Keresztmetszetek; A feszítés A szerkezet felépítése Terhek Állandó terhek Önsúly; Szegély, burkolat, szgetelés; Támaszmozgás; A feszít pászmák relaxációja; Hasznos terhek A kocsipálya megoszló terhe; Járm teher; Az üzemi járda megoszló terhe; Fékez er ; Szélnyomás, széllökés; H mérsékletváltozás; Saruellenállás; A felszerkezet vizsgálata Feszültségvizsgálat betoláskor; Feszültségvizsgálat betoláskor a feszítésb l; Feszültségvizsgálat végleges állapotban széls érték terhercsoportosításból; Határnyomaték vizsgálat; A ridegtörés vizsgálata; Lehajlásvizsgálat; Feszültségvizsgálat üzemi terhekre; A f feszültségek vizsgálata üzemi igénybevételekb l; Nyírásvizsgálat; Támaszreakciók; 6. A pályalemez statikai számítása 66. A statikai számításban felhasznált szoftverek: AxisVM 7.0 vásárolt program MathCad 2001vásárolt program Microsoft Office 2000 vásárolt program ReBeKA vásárolt program TDV-RM9 vásárolt program 2 / 121

2 Statikai számítás az M43-as autópálya Tisza-hídja ártéri hídjának 1. Kiindulási adatok 1.1. Geometria felszerkezetéhez Az ártéri felszerkezet hatnyílású, m hosszú folytatólagos feszített vasbeton gerendahíd. A híd támaszközei: 42+4*45+42 m, a keresztmetszet egycellás szekrénytartó. A híd alaprajzát tekintve egyenes, a Tiszát mer legesen keresztezi, a hossz-szelvényt tekintve pedig egyenletes 1.14 %-os emelked ben van. A felszerkezet szakaszos el retolással kerül a helyére, a gyártópad az 1. hídf el tt helyezkedik el. A híd 13 zömb l áll, az els zömhöz 30 méteres betolócs rt er sítünk, a betolás alatti igénybevételek csökkentésének érdekében. A zömök mérete: 1. zöm 9.50 m zöm m 13. zöm 7.00m 3 / 121

3 4 / 121

4 5 / 121

5 1.2. Terhelés A felszerkezetet az ÚT :2004 Útügyi M szaki El írás szerinti A jel teherre méretezzük Szabványok ÚT :2004 Közúti hidak tervezési el írásai I., Általános létesítési szabályok; ÚT :2004 Közúti hidak tervezési el írásai II., Er tani számítás; ÚT : 2004 Közúti hidak tervezési el írásai IV., Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése; ÚT :2004 Közúti hidak tervezése, Általános el írások Anyagok, anyagmin ségek A felszerkezet betonja: C40/50 Betonacél: Feszít pászmák: B500B Centrális kábelek: DYWIDAG 1570/1770 -névleges átmér pászmánként: 15.7mm -névleges felület pászmánként: 150mm 2 -névleges szakítószilárdság (R pfk) : 1770 N/mm 2-0.1%-os egyezményes folyáshatár: 1500 N/mm 2 - ernyedés (1000 óra, 0.7* R pfk kezdeti feszültséggel): 2.5 % -megengedett feszültség feszítéskor: 1.1*0.7* R pfk =1363 N/mm 2 -megengedett feszültség használatkor: 0.65 * R pfk =1150 N/mm 2 -rugalmassági modulus: N/mm 2 -súrlódási tényez : 0.2 -véletlen iránytörés: 0.4 /m -ékcsúszás: 6 mm Excentrikus kábelek: VORSPANN-TECHNIK VT-CMM névleges felület 4 pászmára: 600 mm 2 -névleges szakítószilárdság (R pfk) : 1770 N/mm 2-0.1%-os egyezményes folyáshatár: 1500 N/mm 2 - ernyedés (1000 óra, 0.7* R pfk kezdeti feszültséggel): 2.5 % -megengedett feszültség feszítéskor: 0.7* R pfk =1239 N/mm 2 -megengedett feszültség használatkor: 0.65 * R pfk =1150 N/mm 2 -rugalmassági modulus: N/mm 2 -súrlódási tényez : véletlen iránytörés: 0.2 /m -ékcsúszás: 7 mm 6 / 121

6 2. A statikai számításról 2.1. TDV A felszerkezet globális vizsgálatát teljes egészében számítógépes programmal készítettük. A Grazi TDV GmbH. RM9-Spaceframe nev programja térbeli rúdszerkezet-számító program, amely a keresztmetszetek jellemz inek végeselemes analízise után elmozdulásmódszerrel számítja a rúdszerkezetek igénybevételeit és alakváltozásait. A program képes változó statikai vázakkal dolgozni és az azokon keletkez igénybevételeket különféle feltételekkel egymásra halmozni, illetve kombinálni. Er ssége a programnak továbbá a mozgó teher generálása. Mivel a mozgó terhek (koncentrált és/vagy megoszló) paraméterei rendkívül kötetlenül adhatóak meg és az ezekb l számított eredményeket minden szerkezeti elemre (rúd, támasz stb.) a vonatkozó hatásábra mértékadó leterhelése adja, a tervez mindig biztos lehet benne, hogy az adott szerkezeti elemben (természetesen a modellezés pontosságának határain belüli) keletkez lehetséges legnagyobb igénybevétel ill. alakváltozás rendelkezésre áll. A program a feszültségeket minden teherb l, a keresztmetszetek minden pontjában képes számolni (ez igaz a redukált feszültségekre is). A programban megadhatjuk a centrikus és excentrikus kábelek pontos geometriáját, a szoftver a veszteségeket az általunk megadott paraméterekkel számolja. Habár a program külföldi eredet, a számítás teljes egészében a hazai szabványoknak megfelel, azokkal összhangban van. A terhek és az anyagjellemz k a magyar szabvány szerint egyedileg megadottak, az igénybevételek és feszültségek számításának elve tudvalev leg szabványfüggetlen. A program természetesen tud különböz szabványok szerinti (pl. DIN, ÖNORM) méretezéseket önm köd en elvégezni, de mivel ezek az algoritmusok nem egyeznek a magyar el írásokkal, ezeket nem használjuk (általában kinullázott vagy eggyel egyenl paraméterek jelzik ezt a számítógépi dokumentációban). Tehát a program által esetlegesen kinyomtatott idegen szabványokra vonatkozó utalások kizárólag a számítás során fel nem használt programrészekhez tartozó kötelez en megadandó bemen adatok. A fent leírt módon számolt szerkezet statikája er sen id függ. A terhek, betonszilárdulások stb. ideje rendkívüli fontossággal bír. Az id hatása f leg az alakváltozásokra jelent s. Ezért e statikai dokumentáció és vizsgálat csak egy meghatározott id rendi sorrend esetén vállalható. Minden jelent s id pontbeli eltérés (váratlan szünet stb.) újabb mérlegelést igényel annak hatását illet leg. A szerkezet pályalemezének vizsgálatát, illetve az egyéb kiegészít vizsgálatokat az Axis VM végeselemes programmal, illetve az Uvaterv Rt. által vásárolt ReBeKA vasbeton keresztmetszet ellen rz programmal készítettük Statikai váz A betolással készül hidak számításának két f része a betolás folyamatának követése, valamint a híd végleges állapotában való vizsgálata. A betolás folyamán a szerkezet statikai váza folyamatosan változik. Továbbá a szerkezet éppen elkészült és betolandó zöme még koránt sem érte el a tervezett szilárdságát, ami a feszültségek ellen rzésekor kíván különös odafigyelést. A betolás folyamán csak a centrikus kábeleket feszítjük meg. A kábelek injektálását egy ütemben végezzük, miután a híd végleges helyére került. Ezután kerülhet sor az excentrikus kábelek elhelyezésére és megfeszítésére. A betolás alatt a szerkezet megtámasztási viszonyai eltérnek a végleges állapotáétól. Egyfel l az 1. hídf nél elhelyezett emel sajtó nem a végleges támasztengelyben van, másrészt a gyártópad is megtámasztja a szerkezetet, végül pedig a cs r is feltámaszkodik a támaszokra a betolás során. A szerkezet statikai váza végleges állapotában folytatólagos többtámaszú tartó. 7 / 121

7 8 / 121

8 9 / 121

9 2.3. Keresztmetszetek A keresztmetszet végeselemes hálózattal adható meg, így az összes keresztmetszeti jellemz t a program szolgáltatja. A statikai számítást elvégeztük az együttdolgozó szélességek figyelembevételével és azok figyelmen kívül hagyásával is, itt csak a kedvez tlenebb esetet dokumentáljuk. 10 / 121

10 p l c b c a c b <-- [ - ] c a c b L i l i,mez l i,tam l b l ca l b <-- [m] l i,mez /B f B f = 3,16 0,8 0,72 0,94 0,72 0,94 0,72 42, ,16 34,64 4,20 0,094 0,6 0,65 0,92 0,65 0,92 0,65 45, ,16 37,34 4,50 0,117 0,6 0,65 0,92 0,65 0,92 0,65 45, ,16 37,34 4,50 0,117 0,6 0,65 0,92 0,65 0,92 0,65 45, ,16 37,34 4,50 0,117 0,6 0,65 0,92 0,65 0,92 0,65 45, ,16 37,34 4,50 0,117 0,8 0,72 0,94 0,72 0,94 0,72 42, ,16 35,7 3,2 0,094 ALSÓ ÖV (beton) FELS ÖV (beton) c b c a c b <-- [ - ] c a c b l b l ca l b <-- [m] l i,lem /B a B a = 2,65 0,78 0,97 0,78 0,97 0,78 2,7 35,2 4,2 0,079 0,70 0,94 0,70 0,94 0,70 2,7 37,9 4,5 0,098 0,70 0,94 0,70 0,94 0,70 2,7 37,9 4,5 0,098 0,70 0,94 0,70 0,94 0,70 2,7 37,9 4,5 0,098 0,70 0,94 0,70 0,94 0,70 2,7 37,9 4,5 0,098 0,78 0,97 0,78 0,97 0,78 2,7 36,7 2,7 0, A feszítés A centrikus kábeleket páronként összevonva adtuk be a programba, így minden kábel a keresztmetszet tengelyében fut. A kábelek függ leges helyzetét az általunk a programban definiált viszonyítási ponthoz képest adtuk meg. A kábelek definiálásakor azok lehorgonyzás miatti iránytörését is megadtuk. A külpontos kábeleket is páronként, a keresztmetszet tengelyében definiáltuk, figyelembe véve a keresztmetszet magasságának változásából adódó különbségeket is. (Magyarán a kábelek függ leges koordinátáit a kábelpárt alkotó két kábel vertikális koordinátáinak átlagaként adtuk meg). A kábelekben kialakuló feszültségveszteséget a program kezeli. Ezek az alábbiak: ékcsúszási; súrlódási; a véletlen iránytörésb l adódó; a relaxációból keletkez ; a különböz feszítési id pontok miatt bekövetkez veszteség. A következ oldalon lev ábra egy szabadkábel normáler diagramját mutatja a híd teljes hosszán. 11 / 121

11 3. A szerkezet felépítése Az alábbi oldalakon a szabvány által megkövetelt részletességgel közöljük a programba bevitt adatokat. Bármennyire is hasonlóak lehetnek a különböz programok a szerkezet felépítésének tekintetében, a híd reprodukálásához elengedhetetlen az általunk használt szoftver ismerete. Ezt feltételeznünk kell tehát, mert különben a szerkezeti felépítés dokumentálása hatalmas terjedelmet igényelne. A könnyebb áttekinthet ség érdekében összefoglaljuk a szerkezeti elemek számozásának rendszerét: pontok: elemek: a vasbeton szerkezet csomópontjai; a betolócs r szerkezeti pontjai; a támaszok csomópontjai; /100 az ILM támaszok csomópontjai; a vasbeton szerkezet rúdjai; a betolócs r rúdjai; /10 a földrugók; /10 a bal oldali saruk; /10 a jobb oldali saruk; /10 az ILM támaszok; 180 az ideiglenes megtámasztás m-nél; a gyártópad támaszai; 1901 a cs r rugója betoláskor 12 / 121

12 13 / 121

13 Lényeges, hogy a betoláskor a program felosztja az egyes zömöket további elemekre, ami esetünkben a rúdelemek átszámozását is jelenti. Ezt a m veletet azonban a program önm köd en, a megkérdezésünk nélkül végzi, ezért nem dokumentáljuk. A kábelek számozását, a TDV-ben hozzájuk tartozó teherszámot, és a darabszámot az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A küls kábelek adaptálása a TDV-hez Zöm indul kábelszám Assignment LoadSet érkezik db Küls fels 16 Küls fels Küls fels 16 Küls fels 16 Küls alsó 16 Küls alsó 16 A fels és alsó öv és a konzol kábeleinek adaptálása a TDV-hez Zöm indul kábelszám Assignment LoadSet érkezik db Cs r alsó 2 Cs r alsó 2 Cs r alsó 2 Cs r alsó 2 Cs r fels 5 Cs r fels Cs Cs Cs , Cs , Cs ,6, / 121

14 A cs r keresztmetszeti adatait manuálisan vittük be a programba, úgy, hogy a cs rt hét szegmensre bontottuk, mindegyik egy-egy rúd a TDV-ben. Így jól követhet a cs r keresztmetszetének változása. A következ táblázat a cs r adatait tartalmazza. a km jele 1 2 fels keresztmetszeti méretek fels öv gerinc alsó öv öv gerinc alsó öv b v 0,90 0,030 h v 2,85 0,020 b v 0,90 0,030 0,70 0,020 2,73 0,016 0,80 0,025 A 0,222 0,15536 a súlypont a fels öv fels síkjától 1,46 1,49 Iy 0,3011 0,1813 Iz 1,766 1,214 Ix 4,760E-05 1,952E-05 3 fels öv gerinc alsó öv 0,70 2,49 0,80 0,020 0,016 0,025 0, ,37 0,1470 1,156 1,887E-05 4 fels öv gerinc alsó öv 0,70 0,020 2,25 0,016 0,80 0,025 0,14 1,24 0,1169 1,098 1,821E-05 5 fels öv 0,70 0,020 gerinc 2,01 0,012 alsó öv 0,80 0,025 0, ,13 0,0852 0,918 1,438E-05 6 fels öv gerinc alsó öv 0,70 0,020 1,77 0,012 0,80 0,020 0, ,94 0,0590 0,809 1,004E-05 7 fels öv 0,70 0,020 gerinc 1,65 0,012 alsó öv 0,80 0,020 0,0996 0,88 0,0507 0,787 9,901E Terhek 4.1. Állandó terhek Önsúly A vasbeton keresztmetszet súlyát a program automatikusan számolja. Végkereszttartók: 700 kn Támaszkereszttartók: 414 kn Iránytör k: 131 kn Szegély, burkolat, szigetelés Bal oldali szegély: 0.676m 2 *25kN/m 3 =16.9kN/m Jobb oldali szegély: 0.687m 2 *25kN/m 3 =17.2kN/m Burkolat: ( )m*12.13m*24kN/m 3 =40.76kN/m Korlátok: 2.8kN/m Támaszmozgás Minden támaszt ± 1cm-rel mozgatunk meg egyenként, illetve kettesével (1-es és 3-as, 2-es és 4-es, stb.). 39 / 121

15 A feszít pászmák relaxációja A feszít pászmák relaxációja 0.7 R p kezdeti feszültségen: 1000 óra alatt: 2.5%; 100 év alatt: 2.875%; a relaxáció végértéke: 7.19% Hasznos terhek A kocsipálya megoszló terhe A kocsipálya szélessége 12.0m, az ehhez tartozó megoszló teher 3.4 kn/m 2. A kocsipálya mértékadó leterheléséhez a programban sávokat kell definiálnunk. Mivel a program rúdszerkezetet számol, a tengelyhez képest kell megadnunk a sávok helyzetét. Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 11 Lane 12 Lane 13 megoszló teher baloldalon; megoszló teher jobb oldalon; a járda megoszló terhe baloldalon; a járda megoszló terhe jobb oldalon; koncentrált járm teher a baloldalon; koncentrált járm teher a jobb oldalon; koncentrált járm teher középen; Koncentrált járm teher A szerkezetet az ÚT jel Útügyi M szaki Leírás szerinti A jel teherre méretezzük. Ez a teher 800kN. A koncentrált járm teherrel való leterheléshez szintén sávokat definiáltunk. A dinamikus tényez értéke / 121

16 Az üzemi járda hasznos megoszló terhe Az üzemi járda terhe 2.5 kn/m Fékez er A szabvány alapján számolt fékez er értéke 323 kn Szélnyomás, széllökés A szélnyomás 0.8 kn/m 2 -es vízszintes megoszló er, a szerkezetre és a 2 m magasságú kocsioszlopra hat. A széllökés 3.0 kn/m 2 -es vízszintes megoszló er, az üres hídra hat. A terlet felületeket az ábra mutatja H mérséklet-változás Az egyenletes h mérsékletváltozás értéke a híd teljes szerkezeti magasságában 20 o C. Az egyenl tlen h mérsékletváltozásnak két különböz esetét adtuk meg mérnöki megfontolások alapján: a pályalemez fels síkja 5 o C-kal melegebb, mint a fenéklemez alsó síkja; a fenéklemez 2.5 o C-kal melegebb a pályalemez fels síkjánál Saruellenállás A saruellenállás a felszerkezet mozgása következtében fellép vízszintes er, amelyet a felszerkezet önsúlyából számolunk, a mozgó saruknál =0.03-as súrlódási tényez t feltételezve. A sarusúrlódási er ket az alépítmények statikai számításában közöljük. 5. A felszerkezet vizsgálata 5.1. Feszültségvizsgálat betoláskor Az alábbi két ábra a betolás alatt keletkez maximális feszültségeket mutatja. Feltételezve, hogy a zsaluzópadon elkészített zöm betonja a betolás kezdetekor elérte a C30-as min séget, láthatjuk, hogy a feszültség sehol sem haladja meg a C30-as betonra vonatkozó megengedett feszültségeket. b.eng=21.6 N/mm 2, h.eng=1.75 N/mm 2 Alsó széls szál. 41 / 121

17 42 / 121

18 Fels széls szál. 43 / 121

19 5.2. Feszültségvizsgálat betoláskor a feszítésb l A feszít er b l származó átlagos nyomófeszültség nem haladhatja meg a beton megengedett feszültségének 60%-át. Az alábbi két ábra a maximális feszültségeket mutatja a ventrikus feszítésb l. Feltételezve, hogy a zsaluzópadon elkészített zöm betonja a betolás kezdetekor elérte a C30-as min séget, láthatjuk, hogy a feszültség sehol sem haladja meg a C30-as betonra vonatkozó megengedett nyomófeszültség 60%-át. b.eng*0.6=12.96 N/mm 2. Alsó széls szál 44 / 121

20 Fels széls szál 45 / 121

21 5.3. Feszültségvizsgálat végleges állapotban a széls érték tehercsoportosításokból Alsó széls szál 46 / 121

22 Fels széls szál 47 / 121

23 5.4. Határnyomaték-vizsgálat 48 / 121

24 5.5. A ridegtörés vizsgálata Mivel a maximális nyomaték 1/1.1 részéb l keletkez feszültségek a beton húzó határfeszültségénél kisebbek, a szerkezet ridegtörés szempontjából megfelel. 49 / 121

25 5.6. Lehajlásvizsgálat A maximális lehajlá 5.4 mm < l/400=42.0/400=105 mm. 50 / 121

26 5.7. Feszültségvizsgálat üzemi terhekre Alsó széls szál 51 / 121

27 Fels széls szál Üzemi terhek esetén a szerkezetben húzófeszültség nem keletkezik. 52 / 121

28 5.8. A f feszültségek ellen rzése üzemi igénybevételekb l PRINCIPAL STRESSES SUPERPOSITION FILE: Üzemi.sup Units : Force(kN),Moment(kNm),Stress(N/mm2) ELEM X/L SIGP Stress Az alábbi oldalakon közöljük a f feszültségeket. A f feszültségek egyik pontban sem haladják meg a megengedett feszültségek értékét. A maximális értékek az alábbiak: I=2.17N/mm 2 < eng=2.4n/mm 2 II= N/mm 2 < eng=24.0n/mm / 121

29 5.9. Nyírásvizsgálat 90 / 121

30 Nyírási teherbírás a támaszok környékén (a támaszvonalak elõtt és után 3.70 m-es szakaszon (összesen 7.40m)). Anyagjellemzõk (C40): N N beton: bh40 26 mm 2 hh acél: mm 2 sh 420 Keresztmetszeti adatok: N mm 2 beton: v gerinc 253cm u b 4cm h h 2.80m kengyelszárak: n k 8 db k 20 mm t k 150 mm k 0 felhajlított acélbetét: n f 0 db f 0 mm t f 0 mm f 0 Mértékadó nyíróerõ: Q hf.max 9700 kn A nyírásvizsgálatkor a feszítõerõ 90%-a vehetõ figyelembe egyidejû normálerõként. Ennek a gerincekre esõ része: A teljes vasbetonkeresztmetszet felülete nyílásban: A vb 9.42m 2 N M 0.9 v gerinc h h A vb kn N M kn A nyírási határerõ alsó értéke: n a 0.1 n f 0.15 A nyírási határerõ felsõ értéke: T Ha 0.5 v gerinc h h hh40 n a N M T Hf 0.25 v gerinc h h bh40 n f N M T Ha 5435 kn Vasalás által felvehetõ erõ: T Hf kn t h h 1 tan rad t s t if t t 0 t 0 t kengyelek: 2 n k k T Hsk 0.85 h h sh sin k cos k 4 t k T Hsk kn felhajlított acélbetétek: 2 n f f T Hsf 0.85 h h sh sin f cos f 4 t f T Hsf 0.00 kn T Hs T Hsk T Hsf T Hs kn Beton által felvehetõ erõ: 5 T Hb 6 1 T Hs T Hf T Ha T Hb kn Nyírási teherbírás: T H T Hb T Hs T H kn > Q hf.max 9700 kn megfelel! 91 / 121

31 Nyírási teherbírás egyéb keresztmetszetekben. Anyagjellemzõk (C40): N beton: bh40 26 mm 2 hh Keresztmetszeti adatok: N mm 2 acél: sh 420 N mm 2 beton: v gerinc 253cm u b 4cm h h 2.80m kengyelszárak: n k 4 db k 20 mm t k 150 mm k 0 felhajlított acélbetét: n f 0 db f 0 mm t f 0 mm f 0 Mértékadó nyíróerõ: Q hf.max 5750 kn A nyírásvizsgálatkor a feszítõerõ 90%-a vehetõ figyelembe egyidejû normálerõként. Ennek a gerincekre esõ része: A teljes vasbetonkeresztmetszet felülete nyílásban: A vb 9.42m 2 N M 0.9 v gerinc h h A vb kn N M kn A nyírási határerõ alsó értéke: n a 0.1 n f 0.15 A nyírási határerõ felsõ értéke: T Ha 0.5 v gerinc h h hh40 n a N M T Hf 0.25 v gerinc h h bh40 n f N M T Ha 5435 kn Vasalás által felvehetõ erõ: T Hf kn t h h 1 tan rad t s t if t t 0 t 0 t kengyelek: 2 n k k T Hsk 0.85 h h sh sin k cos k 4 t k T Hsk 8374 kn felhajlított acélbetétek: 2 n f f T Hsf 0.85 h h sh sin f cos f 4 t f T Hsf 0.00 kn T Hs T Hsk T Hsf T Hs kn Beton által felvehetõ erõ: 5 T Hb 6 1 T Hs T Hf T Ha T Hb kn Nyírási teherbírás: T H T Hb T Hs T H kn > Q hf.max 5750 kn megfelel! 92 / 121

32 5.10. Támaszreakciók Az alépítmény statikai számításához szükséges alapérték reakciók. A tízre kerek elemek (pl. 120, 130) a teljes témaszreakciót mutatják, az 1, 2-re végz d ek (121,122,131,132) a sarureakciók. A 110-es támasz az 1. hídf, a 170-es a 11-es. Nx a reakcióer. Prog.:rm9 REV Date :26/05/ :23 Page : 0 Auth.: ** TDV-Graz-Austria ** UVATERV ENGINEERING CONSULTANTS LTD. H BUDAPEST M43 Tisza-hid Tervezö: Sarközi Örs Ákos RESULT REPORT Units: Force(kN) Moment(kNm) P:PRIMARY S:SECONDARY T:TOTAL S/R:SPLIT J/R:JOINED N:NORMAL L:LOCAL G:GLOBAL Cölöp_allando.supMINNxT:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz Cölöp_esetleges.supMINNxT:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

33 A hasznos teher alapértékéb l származó reakciók LL_0750.supMINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz LL_0750.supMAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz LL_0750.supMINMy T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

34 LL_0750.supMAXMy T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

35 A támaszmozgásból keletkez reakciók Sett_800.supMINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz Sett_800.supMAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

36 A h mérsékletváltozásból keletkez reakcióer k TE_900.supMINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz TE_900.supMAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

37 A szélteherb l származó reakciók WI_950.supMINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz WI_950.supMAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

38 A széls érték tehercsoportosításokból származó maximális reakciók. Max.sup MINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz Max.sup MAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

39 Reakciók az üzemi terhekb l. Üzemi.supMINNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz Üzemi.supMAXNx T:N:L Nx Qy Qz Mx My Mz / 121

40 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 6. A pályalemez statikai számítása 101 / 121

41 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 KIINDULÁSI ADATOK SZABÁLYZATOK A híd tervezése és méretezése során az alábbi szabályzatok elõírásait vettük figyelembe: - Közúti hidak tervezése és kiegészítõ elõírásai: ÚT , ÚT , ÚT ANYAGMINÕSÉGEK ÚT , ÚT Betonacél B500B megengedett feszültség: határfeszültség: A pályalemez betonja C40/50 N s_eng 300 mm 2 N sh 420 mm 2 megengedett feszültségek: -húzásra: -nyomásra: -hajlításból származó nyomásra: határfeszültségek: -nyomás: -húzás: kezdeti rugalmassági modulus: h_eng N mm 2 b_eng N mm 2 b_hajl_eng N bh mm 2 N hh mm 2 N E b mm 2 N mm 2 fajsúly: vb 25 kn m / 121

42 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 GEOMETRIAI ADATOK A híd ferdesége: 90 A kocsipálya szélessége: b kp m sin 1 1 Járda: h j 37 cm v j 25 cm b járda m Pályalemez:: h p 28 cm b p 14.53m Burkolat: v b 13 cm Felszerkezet:: b fsz b p 2v j m b fsz m 2.2. TERHEK Állandó terhek A pályalemez önsúlya: A program a beadott geometria alapján automatikusan számolja. A szigetelés és burkolat súlya: g 2 v b 1 cm 24 kn kn m 3 g m 2 A monolit járda és a vezetõkorlát megoszló terhe: g3 járda m 2 vb 1.21m g3 járda kn m 2 g3 korlát kn m g3 korlát 1.40 kn m Hasznos terhek A kocsipálya hasznos megoszló terhe: J ph palyateher b kp J ph 3.40 kn m 2 A járda hasznos megoszló terhe: p járda 5.0 kn m 2 "A" osztályú jármû: J kt 800 kn A tengelysúlyt csökkentõ tényezõ használati teherre: c hj tsulyred h J kt J ph c hj üzemi teherre: c uj tsulyred u J kt c uj J kt.eff c hj J kt J kt.eff 730kN 103 / 121

43 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 A számítás menete, statikai váz A statikai számítás keretén belül a Tisza folyó feletti híd pályalemezét vizsgáljuk. Az igénybevételeket az AxisVM 7.0 nevû végeselemes programmal határozzuk meg. Statikai váz A pályalemez keresztirányban tulajdonképpen konzolos kéttámaszú tartó. A végeselemes programban a híd felét modellezük, ez a pályalemez szempontjából minden kétséget kizáróan elegend részletességet jelent. A gerinceket, az alsó övlemezt, valamint a pályalemezt középfelületükkel helyettesítjük. Terhek, leterhelés A fentiekben kiszámolt terhek bizonyos kombinációi adják a pályalemez mértékadó igénybevételeit. A teherkombinációkat a tapasztalatok és mérnöki megfontolások alapján alakítottuk ki. A terhek különböz elhelyezését az alábbi vázlatokon közöljük. Vizsgálatok 1. Vizsgáljuk a pályalemezt mez középen (vagyis a két f tartó között) teherbírás és repedéstágasság szempontjából. 2. Ugyanígy vizsgáljuk a konzol tövének teherbírását negatív nyomatékra és repedéstágasságra, valamint 3. a mélyvonal függ legesében is ellen rizzük a teherbírást. 4. Megvizsgáljuk az esetleges vaselhagyás,vasritkítás lehet ségét a keresztirányú vasak esetén. A teherbírási és repedéstágassági vizsgálatokat kivétel nélkül az Uvaterv Rt. által vásárolt ReBeKA nev programmal végezzük. 104 / 121

44 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST / 121

45 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST / 121

46 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST / 121

47 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 Mértékadó fajlagos nyomatéki igénybevételek 108 / 121

48 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 Üzemi fajlagos nyomatéki igénybevételek 109 / 121

49 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 Szerkesztési megfontolások miatt 1.2 m-es sávokat fogunk ellenõrizni, ennek megfelelõen növeljük az igénybevételeket.az alábbi ábrákon a keresztmetszetek egy adott pontjának egyenesében láthatjuk az igénybevételeket. Magyarán ezek az ábrák a pályalemez igénybevétel-testjének egy-egy hosszmetszetei. A VASBETON PÁLYALEMEZ ELLENÕRZÉSE MEZÕKÖZÉPEN, POZITÍV NYOMATÉ ELLENÕRZÉS KERESZTIRÁNYÚ NYOMATÉKRA ÉS REPEDÉSTÁGASSÁGRA M max.mezõ kNm M max.mezõ 135kNm M üzemi.mezõ kNm M üzemi.mezõ 54 knm Az alkalmazott vasalás: 16/ ( ReBeKA 9.0 ) ( M43TISZA-HÍD.RBK ) Rendhagyo Beton- es Vasbeton Keresztmetszet Analizis - BetonSoft :38:30 Keresztmetszet: Mezo / 1. lap ( alapadatok ) A keresztmetszet megadasa soran bevitt adatok felsorolasa Szamitas soran figyelembe vett eloiras: UT (2002) Felhasznalt anyagok es jellemzoik: beton: jel nyomas huzas rugalmassag [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] C40/ acelbetet: jel szilardsag nyulas tapadas rugalmassag [N/mm2] [%.] [-] [N/mm2] B500B Beton korvonal: ket szimmetria tengelyu plemez nyilt korvonal pontjai: X Y 110 / 121

50 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 [mm] [mm] Soronkenti acelbetetek: jel darab atmero Xe Ye Xu Yu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B500B ( Mpoz ) Keplekeny allapotban a keresztmetszet nyomateki teherbirasanak szamitasa adott normalerohoz Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: Nyomatekvektor iranya: Beton modell tipusa: 0 kn 0.0 fok linearis Szelso szalak nyulasai es azok koordinatai: Beton: Felso: nyulas hely X= 600 mm, Y= 140 mm Betonacel: Also: nyulas hely X= -550 mm, Y= -97 mm Keresztmetszet elfordulasa: /m Nyomateki teherbiras: knm > M max.mezõ 135kNm ( Reped ) Rugalmas, berepedt allapotban, adott igenybevetel kombinaciora kialakulo repedestagassag meghatarozasa Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: 0 kn X iranyu hajlitonyomatek: 54 knm Y iranyu hajlitonyomatek: 0 knm Idotol fuggo kuszasi tenyezo: 1.25 Gyakori az igenybevetel: igen Berepedt allapotban a szelso szalak feszultsegei es azok koordinatai: Beton: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= 140 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= -140 mm Betonacel: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -97 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -97 mm Repedesmentes allapot feltetelezesevel szamitott feszultsegek a berepedt allapothoz tartozo also szelso szalban (lasd fent): Beton: feszultseg (esetleg fiktiv) 2.91 N/mm2 Betonacel:feszultseg N/mm2 Az atmerok/tapadasok (d_i/alfa_i) aranyszama: 8.0 mm Az also betonov merevito hatasa, Pszi tenyezo: 1.00 A repedestagassag merteke: mm < 0.2mm 111 / 121

51 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 A VASBETON PÁLYALEMEZ ELLENÕRZÉSE A KONZOL TÖVÉBEN ELLENÕRZÉS KERESZTIRÁNYÚ NYOMATÉKRA ÉS REPEDÉSTÁGASSÁGRA M max.konzol kNm M max.konzol 293kNm M üzemi.konzol kNm M üzemi.konzol 185kNm Az alkalmazott vasalás: 16/ ( ReBeKA 9.0 ) ( M43TISZA-HÍD.RBK ) Rendhagyo Beton- es Vasbeton Keresztmetszet Analizis - BetonSoft :42:02 Keresztmetszet: Konzol / 1. lap ( alapadatok ) A keresztmetszet megadasa soran bevitt adatok felsorolasa Szamitas soran figyelembe vett eloiras: UT (2002) Felhasznalt anyagok es jellemzoik: beton: jel nyomas huzas rugalmassag [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] C40/ acelbetet: jel szilardsag nyulas tapadas rugalmassag [N/mm2] [%.] [-] [N/mm2] B500B Beton korvonal: ket szimmetria tengelyu plemez- nyilt korvonal pontjai: X Y [mm] [mm] Soronkenti acelbetetek: jel darab atmero Xe Ye Xu Yu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B500B / 121

52 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 B500B ( Reped ) Rugalmas, berepedt allapotban, adott igenybevetel kombinaciora kialakulo repedestagassag meghatarozasa Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: 0 kn X iranyu hajlitonyomatek: 185 knm Y iranyu hajlitonyomatek: 0 knm Idotol fuggo kuszasi tenyezo: 1.25 Gyakori az igenybevetel: igen Berepedt allapotban a szelso szalak feszultsegei es azok koordinatai: Beton: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= 240 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= -240 mm Betonacel: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -197 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -197 mm Repedesmentes allapot feltetelezesevel szamitott feszultsegek a berepedt allapothoz tartozo also szelso szalban (lasd fent): Beton: feszultseg (esetleg fiktiv) Betonacel: feszultseg 3.50 N/mm N/mm2 Az atmerok/tapadasok (d_i/alfa_i) aranyszama: 8.0 mm Az also betonov merevito hatasa, Pszi tenyezo: 1.00 A repedestagassag merteke: mm < 0.25mm ( pl- ) Keplekeny allapotban a keresztmetszet nyomateki teherbirasanak szamitasa adott normalerohoz Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: Nyomatekvektor iranya: Beton modell tipusa: 0 kn 0.0 fok linearis Szelso szalak nyulasai es azok koordinatai: Beton: Felso: nyulas hely X= 600 mm, Y= 240 mm Betonacel: Also: nyulas hely X= -550 mm, Y= -197 mm Keresztmetszet elfordulasa: /m Nyomateki teherbiras: knm > M max.konzol 293kNm 113 / 121

53 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 A VASBETON PÁLYALEMEZ ELLENÕRZÉSE A MÉLYVONAL FÜGGÕLEGESÉBEN ELLENÕRZÉS KERESZTIRÁNYÚ NYOMATÉKRA ÉS REPEDÉSTÁGASSÁGRA M max.mv kNm M max.mv 85 knm M üzemi.mv kNm M üzemi.mv 58 knm Az alkalmazott vasalás: 12/ ( ReBeKA 9.0 ) ( M43TISZA-HÍD.RBK ) Rendhagyo Beton- es Vasbeton Keresztmetszet Analizis - BetonSoft :44:39 Keresztmetszet: Melyvonal / 1. lap ( alapadatok ) A keresztmetszet megadasa soran bevitt adatok felsorolasa Szamitas soran figyelembe vett eloiras: UT (2002) Felhasznalt anyagok es jellemzoik: beton: jel nyomas huzas rugalmassag [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] C40/ acelbetet: jel szilardsag nyulas tapadas rugalmassag [N/mm2] [%.] [-] [N/mm2] B500B Beton korvonal: ket szimmetria tengelyu plemez nyilt korvonal pontjai: X Y [mm] [mm] Soronkenti acelbetetek: jel darab atmero Xe Ye Xu Yu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B500B ( Mpoz ) Keplekeny allapotban a keresztmetszet nyomateki teherbirasanak szamitasa adott normalerohoz 114 / 121

54 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: Nyomatekvektor iranya: Beton modell tipusa: 0 kn 0.0 fok linearis Szelso szalak nyulasai es azok koordinatai: Beton: Felso: nyulas hely X= 600 mm, Y= 150 mm Betonacel: Also: nyulas hely X= -550 mm, Y= -107 mm Keresztmetszet elfordulasa: /m Nyomateki teherbiras: knm > M max.mv 85 knm ( Reped ) Rugalmas, berepedt allapotban, adott igenybevetel kombinaciora kialakulo repedestagassag meghatarozasa Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: 0 kn X iranyu hajlitonyomatek: 58 knm Y iranyu hajlitonyomatek: 0 knm Idotol fuggo kuszasi tenyezo: 1.25 Gyakori az igenybevetel: igen Berepedt allapotban a szelso szalak feszultsegei es azok koordinatai: Beton: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= 150 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= -150 mm Betonacel: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -107 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -107 mm Repedesmentes allapot feltetelezesevel szamitott feszultsegek a berepedt allapothoz tartozo also szelso szalban (lasd fent): Beton: feszultseg (esetleg fiktiv) Betonacel: feszultseg 2.92 N/mm N/mm2 Az atmerok/tapadasok (d_i/alfa_i) aranyszama: 6.0 mm Az also betonov merevito hatasa, Pszi tenyezo: 1.00 A repedestagassag merteke: mm < 0.25mm 115 / 121

55 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 A VASBETON PÁLYALEMEZ ELLENÕRZÉSE A JÁRDA BELSÕ ÉLÉNEK FÜGGÕLEGESÉBEN ELLENÕRZÉS KERESZTIRÁNYÚ NYOMATÉKRA ÉS REPEDÉSTÁGASSÁGRA M max.járda kNm M max.járda 59 knm M üzemi.járda kNm M üzemi.járda 36 knm Az alkalmazott vasalás: 12/ ( ReBeKA 9.0 ) ( M43TISZA-HÍD.RBK ) Rendhagyo Beton- es Vasbeton Keresztmetszet Analizis - BetonSoft :47:38 Keresztmetszet: Jarda / 1. lap ( alapadatok ) A keresztmetszet megadasa soran bevitt adatok felsorolasa Szamitas soran figyelembe vett eloiras: UT (2002) Felhasznalt anyagok es jellemzoik: beton: jel nyomas huzas rugalmassag [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] C40/ acelbetet: jel szilardsag nyulas tapadas rugalmassag [N/mm2] [%.] [-] [N/mm2] B500B Beton korvonal: ket szimmetria tengelyu plemez nyilt korvonal pontjai: X Y [mm] [mm] Soronkenti acelbetetek: jel darab atmero Xe Ye Xu Yu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B500B ( Mpoz ) Keplekeny allapotban a keresztmetszet nyomateki teherbirasanak szamitasa adott normalerohoz 116 / 121

56 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: Nyomatekvektor iranya: Beton modell tipusa: 0 kn 0.0 fok linearis Szelso szalak nyulasai es azok koordinatai: Beton: Felso: nyulas hely X= 600 mm, Y= 130 mm Betonacel: Also: nyulas hely X= -550 mm, Y= -89 mm Keresztmetszet elfordulasa: /m Nyomateki teherbiras: knm > M max.járda 59 knm ( Reped ) Rugalmas, berepedt allapotban, adott igenybevetel kombinaciora kialakulo repedestagassag meghatarozasa Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: 0 kn X iranyu hajlitonyomatek: 36 knm Y iranyu hajlitonyomatek: 0 knm Idotol fuggo kuszasi tenyezo: 1.25 Gyakori az igenybevetel: igen Berepedt allapotban a szelso szalak feszultsegei es azok koordinatai: Beton: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= 130 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= 600 mm, Y= -130 mm Betonacel: Felso: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -89 mm Also: feszultseg N/mm2 hely X= -550 mm, Y= -89 mm Repedesmentes allapot feltetelezesevel szamitott feszultsegek a berepedt allapothoz tartozo also szelso szalban (lasd fent): Beton: feszultseg (esetleg fiktiv) Betonacel: feszultseg 2.40 N/mm N/mm2 Az atmerok/tapadasok (d_i/alfa_i) aranyszama: 6.0 mm Az also betonov merevito hatasa, Pszi tenyezo: 1.00 A repedestagassag merteke: mm < 0.25 mm 117 / 121

57 ÚT-, VASÚTTERVEZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Dombóvári út Az ártéri felszerkezet statikai számítása Tervszám: /506 Rajzszám: 3-B.ST.2 A VASBETON PÁLYALEMEZ ELLENÕRZÉSE MEZÕKÖZÉPEN, NEGATÍV NYOMAT A pályalemez mezejében keletkeznek a legnagyobb pozitív nyomatékok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mezõben soha sincs negatív nyomaték. Képzeljünk csak el egy olyan teherállást, amikor a járdán tömeg van, és közvetlenül a szegélyek mellett végig kocsisor áll. Ebben az esetben a kéttámaszú konzolos tartót a jobbára a konzolokon terheljük, aminek egyenes következménye a mezõbeli negatív nyomaték. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a pályalemezben hol keletkezik annál nagyobb nyomaték, mint amekkorát 16/20-as vasalással fel lehet venni. Ahol a "satírozott" rész van, ott az igénybevétel meghaladja a 16/20-as vasalás teherbírását, vagyis ott a mértékadó igénybevételre meghatározott 16/10-et alkalmazzuk. Elõször kiszámoljuk, mennyi a nyomatéki teherbírása a pályalemeznek 16/20-as vasalással ( ReBeKA 9.0 ) ( M43TISZA-HÍD.RBK ) Rendhagyo Beton- es Vasbeton Keresztmetszet Analizis - BetonSoft :19:26 Keresztmetszet: Mezo_neg / 1. lap ( alapadatok ) A keresztmetszet megadasa soran bevitt adatok felsorolasa Szamitas soran figyelembe vett eloiras: UT (2002) Felhasznalt anyagok es jellemzoik: beton: jel nyomas huzas rugalmassag [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] C40/ acelbetet: jel szilardsag nyulas tapadas rugalmassag [N/mm2] [%.] [-] [N/mm2] B500B Beton korvonal: ket szimmetria tengelyu plemez nyilt korvonal pontjai: X Y [mm] [mm] Soronkenti acelbetetek: jel darab atmero Xe Ye Xu Yu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B500B ( Mpoz ) Keplekeny allapotban a keresztmetszet nyomateki teherbirasanak szamitasa adott normalerohoz Feladathoz tartozo bemeno adatok: Normalero erteke: Nyomatekvektor iranya: Beton modell tipusa: 0 kn 0.0 fok linearis Szelso szalak nyulasai es azok koordinatai: Beton: Felso: nyulas hely X= 600 mm, Y= 140 mm Betonacel: Also: nyulas hely X= -550 mm, Y= -97 mm Keresztmetszet elfordulasa: /m Nyomateki teherbiras: knm Ne feledjük, hogy a feljebb említettek miatt ez a teherbírási érték 1.2 m széles pályalemez-sávhoz tartozik, míg az Axis által közölt eredmélyek 1.0m-re vonatkoznak. A 90.2 knm-t tehát el kell osztanunk 1.2-vel, hogy helyes eredményt kapjunk. 118 / 121

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...

Részletesebben

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %. napirendi pont Tárgy: A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Sibrik M. út- MÁV, Ferihegyi

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) A következı oldalakon található mellékletek vázlatos ismertetést adnak az egyes födémrendszerekrıl, jó támpontot nyújtva az adott épületeknél

Részletesebben

A cölöpök definiciója

A cölöpök definiciója Cölöpalapozás A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöpcsúcson és a cölöpköpenyen függőleges méretére általában H>5.D jellemző a teherbíró réteg mélysége és a befogás szükséges

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Dr. Molnár Dániel Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet daniel.molnar@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

STATIKAI SZÁMÍTÁS BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 342-337. gyalogos fahídhoz

STATIKAI SZÁMÍTÁS BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 342-337. gyalogos fahídhoz BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 34-337 STATIKAI SÁMÍTÁS gyalogos fahídhoz MEGBÍÓ: Ubrankovics Kft. Ágfalva-liget TARTALOM: 1. Címlap. Statikai műszaki leírás 3. Statikai

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében

Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében ERGONÓMIA 5.6 2.4 Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében Tárgyszavak: fizikai terhelés; hőterhelés; bányászat; pulzus, testhőmérséklet. A munkavédelmi

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft.

ELŐZMÉNYEK. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. Baranovszky Ádám tervező Speciálterv Kft. ÚJRA HÍD AZ IPOLYON A PÖSTÉNYPUSZTAI IPOLY HÍD KIVITELI TERVEZÉSE BRIDGE AGAIN ON IPOLY, STRUCTURAL DESIGNING OF BRIDGE AT PÖSTÉNYPUSZTA OVER RIVER IPOLY 2012.

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez.

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez. Munkavédelmi és Technológiai Osztály 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Telefon: 06-1-45-54-100 06-30-535-7820 Fontos: Csak a Műszaki leírásban feltüntetett anyagú és szilárdságú MINŐSÍTETT és Alkalmassági

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK Közúti visszatartó rendszerek Fogalmak Biztonsági korlátok, beton terelő falak Tervezés menete egy konkrét példán keresztül Néhány egyéb példa. A Közúti visszatartó rendszerek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok

Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok Széchenyi István Egyetem Kooperációs Kutató Központ Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok alkalmazásának lehetıségére

Részletesebben

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató

Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése. Tervezési útmutató Lindab Z/C 200 ECO gerendák statikai méretezése Tervezési útmutató Készítette: Dr. Ádány Sándor Lindab Kft 2007. február ZC200ECO / 1 1. Bevezetés Jelen útmutató a Lindab Kft. által 1998-ban kiadott Lindab

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH Schöck Isokorb, WO, WU és BH SCHÖCK ISOKORB Ábra: Schöck Isokorb KX 10/7 10 ÚJ! Már minen teherbírási osztály kapható HTE moullal. Tartalom olal Schöck Isokorb föémugrás lefelé..........................................................

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA Minősítések: Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Oroszország, Csehország A Deltabeam egyelőre nem rendelkezik magyarországi minősítéssel (2010 folyamán várható).

Részletesebben

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) 1. A program telepítése A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le

Részletesebben

A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ

A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A MARCALTŐI RÁBA-HÍD ÁTÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE TECHNOLOGICAL DESIGN AT THE RECONSTRUCTION OF THE RÁBA BRIDGE AT MARCALTŐ Átadták a közúti forgalomnak a felújított

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07.

Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok május 07. Tartószerkezetek II. Használhatósági határállapotok 2010. május 07. Használhatósági határállapotok Használhatósági (használati) határállapotok: a normálfeszültségek korlátozása a repedezettség ellenırzése

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. A felületszerkezetek csoportosítása Felületszerkezetek Sík középfelület Görbült középfelület (héjszerkezet) Tárcsa Lemez Egyszeresen görbült Kétszeresen

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft. AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...

Részletesebben

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása A TELJES TEHERBÍRÁSI VONAL SZÁMÍTÁSA Az alábbi példa egy asszimmetrikus vasalású keresztmetszet teherbírási görbéjének 9 pontját mutatja be. Az első részben

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII. einforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. einforced Concrete Structures II. VIII. Vasbetonszerkezetek II. - Vasbeton rúdszerkezetek kélékeny teherbírása - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

1. gyakorlat Bevezetés

1. gyakorlat Bevezetés Acélszerkezetek (I.) 1. gyakorlat Bevezetés Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1. A szerkezeti acélok mechanikai tulajdonságai

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár IX. Reinforced Concrete Structures Vasbetonszerkezetek - Vasbeton keresztmetszet nyírási teherbírása - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 2014-1 - 1 Bevezetés

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik,

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

Általános szerelési feltételek és követelmények

Általános szerelési feltételek és követelmények II.2.13 Tárgyak rögzítése a Rigips szerkezetekre II.2.13.1 Válaszfalak, falak terhelése A falburkolat a késôbbiekben bárhol megterhelhetô, de csakis a megfelelô rögzítô elemek segítségével! A megfelelô

Részletesebben