PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Minden gondotokat Ö reá vessétek, mert neki gondja van reátok. 1Pt 5,7 PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: Dátum:2010. szeptember 1. Gudmann-Bokor Anita Intézményvezető

2 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK JOGI STÁTUSZA HELYZETKÉP Intézményünk tárgyi feltételei Küldetésünk Jövőképünk Gyermekképünk Intézményképünk Pedagóguskép Intézményünk nevelési célja Egészséges életmód alakítása Egészségvédelem, egészségmegőrzés, edzettség Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Hitéleti nevelés Esztétikai nevelés Játék Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Vers, mese Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Mozgás Szervezeti keret napirend, heti rend Óvodánk ünnepei, egyéb rendezvényei Óvodánk szakmai dokumentumai A bölcsődébe, az óvodába és iskolába lépés feltételei Az óvodába lépés és óvodáztatás feltételei Gyermekvédelem az intézményben Az intézmény és a család kapcsolata Az intézmény és a gyülekezet kapcsolata LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK FELHASZNÁLT IRODALOM

3 INTÉZMÉNYÜNK JOGI STÁTUSZA Az intézmény neve: Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája és Bölcsődéje Az intézmény székhelye: 2119 Pécel Eszperantó köz.1 Tel/Fax: 06-28/ Mobil: / Az intézmény típusa: Óvoda és bölcsőde Az intézmény alapítási éve: Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata: Óvodai nevelés a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, biztosítva a gyermekeket megillető jog, az egyenlő hozzáférés joga a református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az Országos Alapprogram alapján. Az intézmény fenntartója: A Péceli Református Egyházközség Címe: 2119 Pécel Kálvin tér.2 Tel./Fax: Az intézmény felügyeleti szerve: A Magyarországi Református Egyház fokozatos (egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati) iskolaügyi szervei, valamint a helyi önkormányzat. Az intézmény gazdálkodási jogköre: A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, önállóan gazdálkodó intézmény.

4 Az alapító okirat kelte: 2003.február.16. Nyilvántartási engedély száma és kelte: 16/2003 b Alapító okirat módosításának száma és kelte: VIII/204/3/ március /38/I 2008.szeptember.24 Az óvodai csoportok száma: 4 Bölcsődei csoport : 1 Az óvoda vezetője: Gudmann-Bokor Anita A program benyújtója: Az óvoda vezetője és pedagógus testülete.

5 1. HELYZETKÉP Intézményünket, a Harangvirág Református Óvodát a Péceli Református Egyházközség ban alapította, melynek célja a gyermekek református szellemi nevelése. Előzmények: től folyamatosan költöztek ki Budapestről Pécelre a családok, többségében fiatalok, ahol kisgyermekek vannak. Az önkormányzati óvodák maximális létszám mellett üzemeltek, nagyon sok gyermek kiszorult az óvodai nevelésből. Ekkor merült fel a presbitériumban a valamikor nagyon jól működő református oktatási intézményrendszer újra indításának gondolata. Az egyházi oktatás állami feladatvállalás keretében indulhatott újra 1990 után. Pécelen a reformátusvallás a Ráday család lévén igen nagy múltra tekint vissza. A volt gáz-cseretelep területe is 1948-ban államosított egyházi terület volt, amire bejelentettük igényünket. Sikerült az akkori önkormányzattal megállapodnunk, hogy Pécel óvodai férőhely gondjainak enyhítésére ők visszaadják ezt a területet a Hősök útjáig. A gyülekezet a régi harangozói lakást toldotta meg 1000 m 2 -rel. Eladtunk az utolsó temetőn kívüli földterületünket, ami a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk önrészéből jelentős részt biztosított. A Ráday Pál Alapítvány i s segítségünkre sietett téglajegyek kibocsájtásával, amiből szintén többmilliós támogatást kaptunk az óvoda építéséhez. A Kálvin téri lebontott iskolánk kárpótlásaként kapott 5 millió Ft-ot is az építésre használtuk fel. A gyülekezet és a település lakósainak nagy összefogással, a presbiterek szakértelmükkel támogatták az építkezést. Az épület elkészülte után elfogyott a pénzünk. Az induláshoz szükséges berendezések terén hatalmas segítséget kaptunk Bartha Attiláné alpolgármesternőnktől, aki a 9. kerületben bezárt óvodák berendezéséből segített sok használható dolgot térítésmentesen megkapnunk. Segítségünkre sietett a Budapesti Pasaréti Református Gyülekezet,ahol 1 vasárnap gyűjtést rendeztek az óvodának és egy teherautónyi játékkal,bútorokkal és sok hasznos dologgal ajándékoztak meg minket.a holland Education Alapítvány is értesült helyzetünkről Czövek Olivér nyugdíjas lelkipásztoron keresztül,ők is a segítségünkre siettek.

6 A nyitás előtt az óvoda épülettakarításában és berendezésében a dolgozók mellett, a már ide beíratott gyermekek szülei, nagyszülei, testvérei a gyülekezet lelkes tagjai napokon át jó hangulatban munkálkodtak. Egyetlen új bútorunk, játékunk nem volt az óvoda nyitásakor. 2003szeptemberében megnyitotta kapuit Óvodánk. Az első évben 75 gyermekkel 3 csoportban,a második évben már 4 csoporttal és 110gyermekkel, működtünk ben a Magyarországi Református Egyház precedens perben visszaperelte az államtól a ki nem fizetett kiegészítő támogatást, amiből 2008 nyarán nem kis átalakítással megkezdtük a bölcsődénk építését, melyet augusztus végi hálaadó Istentisztelet keretében, megnyitottunk. Jelenleg intézményünk 124 gyermeknek a napközbeni ellátását oldja meg. Bölcsődénkbe 20 hónapos kortól fogadunk gyermekeket. Óvodánkban a gyermekek többsége 3-4 évesen kezd el járni. Intézményünkbe a város szomszédos településeiből is járnak a gyerekek, (Isaszeg, Maglód, Budapest). Lakáskörülmények Családi házban él 97 % Sorházban,társasházban él 3 % Gyermekek száma a családokban 1 gyermeket nevel 13 család 2 gyermeket nevel 27 3 illetve több gyermeket nevel 68 Lakóhely szerinti megoszlás Péceli lakos 97 % Környező településről 3 % A szülők érdeklődése a keresztyén óvodai nevelés iránt nem csökkent. Örvendetes, hogy nő a keresztyén családokból érkezők száma.

7 Van kapcsolata valamilyen gyülekezettel 73 % Nincs kapcsolata 27 % Az országosan csökkenő gyermeklétszám ellenére még mindig többen jelentkeznek, mint akiket fel tudunk venni Jelentkező gyermekek száma Ebből felvehettünk Az óvodánk működésének 7 éve alatt - városunk óvoda rendszerének elismert tagja lett - pedagógiailag fejlődésen ment keresztül - Keresztyénnevelésünk egyre tudatosabb Az azonos szellemben nevelő óvodákkal kiterjedt a kapcsolatunk. Többször tartottunk közös csendes napokat más református óvodákkal. Nevelési évenként egyszer két napos lelki megerősödést, nyújtó napokat szervezünk Mátraházán. Intézményünk minden dolgozója részt vesz az évente megrendezésre kerülő Református Óvodák Országos találkozóin, az idei nevelési évben intézményünk adott otthont ennek a neves rendezvénynek, melyen 24 Református Óvoda 240 fővel vett részt, nyári továbbképzést szerveztünk és óvodánk vezetője tagja a református óvodák vezetői munkaközösségének. Lakókörnyezetünk pedagógiai életébe aktívan bekapcsolódtunk, sportversenyek, gyermekrajz pályázatok sikeres résztvevői vagyunk. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a világ felé nyitottak legyünk. Az óvodai nevelés gyakorlata mindig érzékenyen reagált a környezet igényeire, a változásokra, a változtatások szükségességére. Csoportjaink szervezési elve a homogenitás, vagyis a közel azonos korú gyermekek közössége. Jelenlegi megosztások

8 1 kiscsoport 1 középső csoport 1 nagycsoport 1 vegyes életkorú csoport 1 bölcsődei csoport 1.1. Intézményünk személyi feltételének változása Óvodapedagógus 9 fő Gondozónő 2 fő Dajka 6 fő Óvodatitkár 1 fő (élelmezési feladatokat is ellát) Bölcsődei takarító 1 fő Karbantartó-kertész 1fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: Könyvelő 1 fő Rendszergazda 1fő Logopédus 1 fő Óvodapedagógusaink főiskolai végzettséggel rendelkeznek,3 fő szakvizsgás képzést is szerzett. Pedagógiai munkánkat továbbra is 1 fő logopédus segíti, hetente 2 alkalommal 4 órában. Óvodánkban, a nevelőmunkában 6 fő dajka vesz részt, közülük mindenki elvégezte a dajkaképzőt. Az ő világnézetük sem lehet semleges, hiszen gondozás közben egész személyiségükkel nevelnek. Az intézményben folyó nevelő munkát segítő alkalmazottak összehangolt munkáját igyekszünk megteremteni.

9 1.2. Intézményünk tárgyi feltételei Rendelkezik az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez külön helyiséggel, tornateremmel. Korszerű, minden igényt kielégítő melegítő-tálaló konyhával. A nevelés tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések, (készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, nevelését, fejlesztését biztosító speciális eszközök, berendezések, szakmai anyagok) beszerzésénél figyelmet fordítunk, hogy a gyermekek fejlesztését biztosítsa, a nagymozgásoktól a finommotorikáig, a téri tájékozódás megvalósulásáig, a grafomotoros készség és tanulási képesség fejlesztését is szolgálja. Könyvtárállományunk: 740 kötet. Szakmai eszközeink folyamatos beszerzésénél, fejlesztésénél eddig is arra törekedtünk, hogy pedagógiai munkánkat minél jobban segítse. 2. Intézményünk-nevelésünk alapelvei Református óvodánkban a nevelési alapelvek a Biblia üzenetére épülnek, mely az élet minden kérdéséhez, így a gyermekeink neveléséhez is világos és határozott koncepciót ad. Útmutatására soha nagyobb szükségünk nem volt, mint ebben az értékválsággal küzdő világban. Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat, mely a másságot tolerálja, az egyéniséget tiszteletben tartja A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése, akik megállják a helyüket a társadalomban A gyermeki szabadság biztosítása olyan ésszerű szabályokkal, amelyek elősegítik a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását A gyermek tevékenységére épülő tanulás A családokkal való együttműködés és szükség szerint segítségnyújtás, gondoskodás

10 Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség biztosítása Minden érintett kapja meg a sajátos nevelési szükségletének megfelelő sérülés specifikus ellátást Titoktartási kötelezettség betartása minden szinten 2.1.Küldetésünk A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva az Ő szeretetében nevelünk. Fontosnak tartjuk azt a jogát, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. Figyelembe véve egyéni sajátosságait, személyiségét, képességeit készítjük fel az iskolai életre. Nevelésünkben az anyanyelvi nevelés, és a diszlexia prevenció kapnak hangsúlyosabb szerepet. Óvodánk vidám, kiegyensúlyozott gyermeket kíván nevelni úgy, hogy nevelésünk alapjának a bibliai zsinórmértéket tartjuk. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családjának megismerésére. Valljuk: Csak a megismert gyermek nevelhető. Elsősorban református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nem zárkózunk el azonban azoktól a családoktól, sem akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket. Keresztyén pedagógiánk alapelve: úgy neveljünk, ahogy Isten minket nevel Feltétel nélküli szeretet a gyermeknek éreznie kell, hogy egészen elfogadjuk őt, korlátozott voltában és kudarcaiban is, hiányos teljesítményei és adottságai ellenére is. Megbocsátásra való képesség fontos, hogy újra meg újra békességet teremtsünk, és megtapasztaljuk őszinteségre bűneink bocsánatát. Igazságra és való nevelés. Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.

11 2.2. Jövőképünk Mi a Harangvirág Óvoda és Bölcsőde nevelő közössége a keresztyén szellemiséghez híven szeretnénk a jövőben is életvidám, gondolkodó, a teremtett világ felé nyitott, döntésképes, elfogadó, toleráns, segítőkész gyermekeket nevelni. Továbbra is a Biblia tanítását alapul véve (mely a gyermekeink neveléséhez is világos és határozott koncepciót ad) szeretnénk valódi értékeket közvetíteni ebben az értékválsággal küzdő világban. A keresztyén értékek még teljesebb képviseletével, a munkánkban az egységes szokásrendszer kiépítésével, azok következetes betartatásával válik majd követhetővé a napi gyakorlatban. Szeretnénk, ha a fejlődés és a fejlesztés töretlen lenne lelki síkon is, szakmai téren és tárgyi eszközökben, cselekedeteink tükrözzék Istenhez való tartozásunkat, mely a gyermekekkel való foglalkozásban, a szülőkkel való együttműködésben egyértelműen megnyilvánul. Olyan intézmény szeretnénk lenni, melynek jellemzője a távolbalátás, tényeken alapuló döntés, csoportos együttműködés az egyén szakmai fejlődése érdekében. Bármely területen dolgozó munkatársak személyiségét és munkáját az együttműködési készség, szeretet és felelősség hassa át. Szeretnénk, ha minden nálunk dolgozó belső indíttatásból szolgálna közöttünk, ezért lelki életének fejlődése érdekében minden lehetséges alkalmat használjon fel, szakmai fejlődése érdekében rendszeresen képezze önmagát. A nevelőmunkában a szülők együttműködésére a jövőben kiemelten számítunk. Szeretnénk megtalálni azokat az utakat, formákat a szülők lelki gondozására, melyek megerősítik őt a szülői hivatás betöltésében, felelősségtudatának növekedésében és nem zavarja a gyermekekkel való foglalkozás napi tevékenységét Gyermekképünk Gyermekeink legyenek életvidámak és életképesek, akik tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, akiket Isten szeret, és akivel jó tervei vannak. A teremtett világ dolgai felé legyenek nyitottak. Istentől kapott talentumaikat bátran merjék felfedezni magukban.

12 Intézményünkben helyet kap az interkulturális gyermekek nevelését támogató szemlélet, az esélyegyenlőtlenséget,a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd,valamint a társadalmi egyenlőségek támogatását segítő elvek Intézményképünk ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! A református bölcsőde, óvoda a református iskolarendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, mely olyan, mint a piramis alapja, melyre ráépül a többi intézmény. Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka, akit a családoknak adott sáfárságra. Hisszük, hogy minden emberi élet értékes. Természetesen a nevelést teljes mértékben átvenni a családtól nem lehet, nem szabad, de velük együtt haladva, a közös célra tekintve óvodánk és a család betöltheti feladatát. Jelenlegi helyzetükben a legtöbb család önmagában nem képes felvállalni az evangélium szerinti nevelést, ezért a keresztyén hitben való nevelés, tanulás első lépcsőfoka óvodánk lehet. Tevékenységünk: óvó-védő szociális nevelő- személyiségfejlesztő esélyegyenlőségre törekvő feladatokat foglal magában. Fontos feladatunk továbbá, hogy a látható világ mellett a láthatatlan világra is nyíljon fel a tekintetük. A keresztyén nevelés az egész nevelési folyamatból ki nem szakítható, akkor jó, ha áthatja az egész légkört Pedagóguskép

13 Az itt dolgozó nevelő munkája, aki Istentől kapja feladatát a pásztoréhoz hasonlítható, aki vezeti, őrzi, táplálja a rábízottakat. Óvodapedagógusaink és gondozóink kiválasztásánál fontos szempont, hogy hitét gyakorló, keresztyén ember legyen, aki hitelesen tudja közvetíteni cselekedeteivel, munkájával a keresztyén értékrendet, az esetleges hátrányt csökkentő pedagógiai attitűdöt. Követelmény velük szemben, hogy törekedjenek, szakmailag fejlődjenek, rendszeresen tovább képezzék magukat és alkalmazkodjanak a változásokhoz. Kiemeljük az óvodapedagógus gyermekkel való kapcsolatában a minden esetben elfogadó, segítő, támogató attitűd jelenlétét. Elvárjuk az óvodapedagógusok és gondozónők illetve az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak összehangolt munkáját. 3. Intézményünk nevelési célja Sokoldalú, harmonikusan fejlődő személyiség kibontakoztatása, a keresztyén értékrend átadása a Biblia tanítása szerint, az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A gyermekek közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia kialakítása; felkészítés az egyes gyermekeknek megfelelő iskolai életre. 4. Az intézményi élet megszervezése A gyermek egyéni szükségleteihez, a különböző tevékenységekhez igazodó napirendre helyezünk nagy hangsúlyt, az érzelmi biztonságot segítő rendszeresség megteremtésével. A játéknak mindebben kitüntetett szerepe van, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtésével. Óvodai életünk teljes nyitvatartási idejében, a gyermekkel történő foglalkozások, tevékenységek mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja. A migráns gyermekek nevelésének kérdése valamennyi óvodai nevelőtestület részéről végig gondolandó, hiszen a migráns gyermekek nevelése bármikor megjelenhet az óvodában.(kt ) A pedagógus feladatai: a kulturális különbségeket, előzetes szokásokat felméri migráns gyermekek számára egyéni, magyar nyelvi fejlesztő foglalkozásokat dolgoz ki

14 a gyermekeket, az egyéni haladást segítő differenciált nevelésben részesíti lehetőséget teremt a befogadó csoportba járó többi gyermek részére, hogy megismerkedjenek a migráns gyermek hazájának egy-egy jellegzetességével, pl. földrajzi elhelyezkedés, nyelv, szokások, speciális ételek. stb. Segíti a migráns gyermeket abban, hogy megismerje országunk jellegzetességeit: földrajzi elhelyezkedés, szokások, speciális ételek stb. Figyelmet fordít arra, hogy az óvodai csoportban a gyermekek tiszteljék egymás identitását, segítséget nyújt a különbözőségek elfogadásához és tiszteletéhez Egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés átszövi a bölcsődei és óvodai életet. Felöleli az egészséges életritmus kialakítását, higiéniás tevékenységek egymásutániságának megtanulását. A helyes életvitel a gyermek testi-lelki harmóniáját biztosítja. Általa a gyermek testi komfortérzete nő, testi képességei fejlődnek. Az egészséges környezet megfelelő feltételt biztosít a gyermekek optimális fejlődéséhez. A feladat megoldásánál hitvallásunk szerint abból indulunk ki, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van teremtményeire. Hisszük, hogy minden reánk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. Tekintettel vagyunk a gyermekek testi-lelki igényeire, de valljuk, hogy a testi jó közérzet nem csupán a szervezet jó működésén múlik, hanem azt a lelkiállapot is befolyásolja. A napi áhítatok adják meg ennek a lelki hátterét. Természetesen előfordulhat olyan helyzet, amikor nincs idő arra, hogy a gyermek az önállóságot gyakorolja, de törekszünk arra, hogy ezek számát a lehető legkevesebbre csökkentsük. Ezt sok türelemmel, megfelelő időelosztással és a napirend tudatos szervezésével érjük el. Az óvodapedagógus és a gondozónő feladatai:

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja ELFOGADTA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 24-ÉN

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01.

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01. A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja Nagy Kálmán elnök-lelkész Nagy Tibor igazgató Kunhegyes, 2013. 09. 01. I N T É Z M É N Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bevezetés

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Pedagógiai Program. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Pásztó. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda.

Pedagógiai Program. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Pásztó. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda. Pedagógiai Program Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó, Deák Ferenc út 17. Pedagógiai Program 2014. Barna Tiborné

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben