G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: március 9. Érvényes: január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 08.

2 Tartalomjegyzék 1. Elrendelés Cél Érvényesség Kapcsolódó szabályozások Kiadvány/jegyzet, könyv: Folyóirat Kalkuláció Technikai ISSN szám kérése Árajánlatkérés A rovatszerkesztők feladata Fordítási honorárium Cikkírás Folyóirat megjelenési folyamat A rendezvény és a konferenciához kapcsolódó kiadványt az adott rendezvény, ill... 6 Pénzügyi feladatok: sz. melléklet sz. melléklet... 8 Változat: 1. 2/8

3 1. Elrendelés Hatálybalépés ideje: január 01. Készítette: Gazdasági Bizottság.. Dr. Bán Antal GB elnök Ellenőrizte:a könyvelésért felelős vezető:... Bodri Irén BODRICONT Kft. Ellenjegyezte:az ügyvezető igazgató: Lernyei Péter ügyvezető igazgató Hatályba léptette: az Egyesületi Elnökség: Orlay Imre főtitkár 2. Cél A (továbbiakban MEE ill. Egyesület) gazdálkodási kereteinek meghatározása, a gazdálkodással kapcsolatos fő feladatok, hatáskörök és felelősségek szabályozása, a gazdálkodás tervezését és folyamatos áttekinthetőségét biztosító információs rendszer létrehozása és működtetésének szabályozása, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek támogatása. A gazdálkodási renden belül a részletes feladatokat és előírásokat a Gazdálkodás rendje és a kapcsolódó további belső szabályozások határozzák meg. Jelen szabályozás célja, hogy a által kibocsátott, valamint a szállítóktól beérkezett számlák kezelésének folyamatát szabályozza. A szabályozás nem tér ki a számlázás speciális eseteire és különleges módjaira. Azokra a vonatkozó törvények (Sztv. és ÁFA tv.) előírásait kell alkalmazni. Egyesületünk célkitűzése az elektrotechnikában és a hozzá kapcsolódó tudományágakban dolgozó szakemberek mérnökök, technikusok, villanyszerelők és vállalkozók szakmai fejlődésének elősegítése rendezvény, konferencia, tanfolyamok szervezésével és a hozzá kapcsolódó kiadvány terjesztésével. Változat: 1. 3/8

4 A szabályzat hatálya kiterjed: 3. Érvényesség - A re (továbbiakban: MEE), mint jogi személyre, ezen belül: a MEE Központra Önálló jogi személyként működő szervezetekre Nem önálló jogi személyként működő önálló bankszámlával rendelkező szervezeti egységekre - A MEE Központra és a - Nem önálló jogi személyként működő szervezeti egységekre. Jelen utasítást ismernie kell azon munkakörök betöltőinek, akik - A MEE által kibocsátott, valamint a MEE-hez beérkező számlák kezelési (kiállítási, igazolási, kifizetési, könyvelési) folyamatában részt vesznek. Jelen szabályzat január 01. napjától visszavonásig érvényes. 4. Kapcsolódó szabályozások A Számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény (ÁFA tv.) Adózás rendjéről szóló évi XCI. Törvény (Art) A személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII tv. (SzJA.tv) A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről.114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 224/2000 (XII.19.) Korm. Rendelet. A szerzői jogról évi LXXVI. törvény Belső szabályozások: Árképzési szabályzat Számlarend és számlatükör Ezen szabályzat hatálya kiterjed a MEE budapesti központi titkárságára, az Egyesület szervezeteire. A MEE központ és szervezetei kiadásában megjelenő - kiadvány/jegyzet, - könyv, - folyóirat, - rendezvényhez kapcsolódó kiadvány. 1. Kiadvány/jegyzet, könyv: - felmérés készítése az oktatni kívánt szakképesítő tanfolyam és továbbképzéshez szükséges kiadvány/jegyzet elkészítéséről, illetve a meglévő kiadvány korszerűsítéséről. Változat: 1. 4/8

5 nyilvántartásba vétel (költségvetési szám adása), szerző, lektor felkérése, megbízási szerződéskötés (szerző, Felhasználási szerződés, lektor, megbízási szerződés minta), nyomdai kivitelezéshez árajánlatkérés, Országos Széchenyi Könyvtártól technikai ISBN szám, Készletnyilvántartás, a tárgyév december 31-ig leltárjelentés készítés. Egyéb művek kiadása előtt igény felmérést kell készíteni 2. Folyóirat A hivatalos folyóirata az EN ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer szerint működik. Az Elektrotechnika szaklap példányszámát meghatározza: A MEE minden jogi- és egyéni tagja térítésmentesen kapja kézhez. Az egyesületben a szaklapot elő lehet fizetni. Megjelenés: évi 11 alkalommal, minden hónap közepe, a (7-8. szám összevontan) jelenik meg. Előfizeti a lapot, aki nem tagja az Egyesületnek, régi előfizetők, honlapunkról tájékozódott és szétküldött propagandaanyagból, stb. Megrendelés alapján történik a számlázás. Szerkesztőségi munkatársak: felelős kiadó, főszerkesztő, rovatvezetők, tudósítók, hirdetésszervező, szerkesztőségi titkár Kalkuláció, éves ármegállapítás. 2.2 Technikai ISSN szám kérése Országos Széchenyi Könyvtártól. Köteles példány leadása a nyomdai kivitelező feladata Árajánlatkérés: - nyomdai kivitelezéshez, - szedés-, tördelésre, - expediálásra, majd ezek értékelését követően, döntést kell hozni, és szerződést kell kötni a folyóirat megjelenéséhez. A szerkesztőségnek készíteni kell egy folyóirat megjelenési ütemtervet, egyeztetve a hirdetésszervezővel és az alvállalkozókkal A rovatszerkesztők feladata: cikkek begyűjtése, lektoráltatása, továbbítása a szerkesztőségbe, a formai követelmények betartatása Fordítási honorárium: angol és német nyelven megjelenő Tartalomjegyzék és Összefoglaló díja Cikkírás honoráriuma: az elektronikus módon ( ), floppy lemezen, CDn, kéziratban, beküldött tanulmányok, hírek, szemlék, tájékoztatások, publikációk, stb. szerzői jogvédelem alá tartozó felhasználásának díja Folyóirat megjelenési folyamat: - Lapszámterv készítés, - Az beérkező cikkek iktatása, nyilvántartása, - Hirdetési tarifák kalkulálása közzététele, média ajánlat, Változat: 1. 5/8

6 - Hirdetések összegyűjtése a hirdetésszervezőtől, az írásbeli megrendelések visszaigazolása, - Előfizetők nyilvántartása, számlázása, - Expediáló cégnek a postázandó lista elektronikus módon való továbbítása - A folyóirat megjelenését követően a MEE honlapra felrakatni honlapkarbantartóval a folyóirat aktuális számát, és a szerkesztőségben lerakni a köteles példányt. - A hirdetést megrendelő felé számla (25 % ÁFA) és támpéldány kiküldése, hirdetési jutalék kifizetése - A szerzőktől a szerzői jog megvásárlása, 2. sz. melléklet (szerződéskötés, honoráriumának számfejtése, utalása) a szerzői támpéldányok postázása 5. A rendezvény és a konferenciához kapcsolódó kiadványt az adott rendezvény, ill. konferencia költségvetési számán kell nyilvántartani, eladásra nem kerül, ezért az Országos Széchenyi Könyvtártól technikai számot nem kell igényelni Pénzügyi feladatok: a. Elő- és utókalkuláció készítés (kalkuláció lap) szerző, lektor, adminisztráció, járulékok, helyiség bérleti díja, anyagköltség, MEE rezsi. b. VTSZ (ÁFA) szám megadása a mindenkor hatályos rendeletek figyelembe vételével c. eladási ár megállapítása a ténylegesen felmerült költség, MEE rezsi, nyereség, ÁFA figyelembe vételével d. Számlaadás az eladott kiadvány/jegyzet, könyv, folyóirat után e. A számlázás (ÁFA, SZJ szám) és a kifizetés (SZJA, TB, EÜ, stb.) a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően kell intézni. f. Kiadvány/jegyzet, könyv, folyóirat megrendelése csak írásban fogadható el (levélben, faxon, on.) g. MEE Szervezet által kiadott könyv, ill. folyóirat értékesítése esetén a nettó bevétel 10 %-a MEE központot illeti Változat: 1. 6/8

7 1. sz. melléklet KIADVÁNY/JEGYZET KALKULÁCIÓ Kiadvány/jegyzet címe: szervezet Előkalkuláció Utókalkuláció Összesen Ft Szerző díj Lektori díj adminisztráció járuléka (29%) Nyomda költség Raktár helyiség bérleti díja Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány) Összesen: MEE 20 % rezsi Mindösszesen: Nettó eladási ár/db ÁFA..% Bruttó eladási ár/db Változat: 1. 7/8

8 2. sz. melléklet Üi.: Szilágyi Zsuzsa Tel.: FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerzői jogvédelem alá tartozó saját tulajdonú vagyoni jog eladására és megvételére A (1055. Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. adószám: ) mint Felhasználó között a mai napon a vagyoni jog átruházására, eladására az alábbi felhasználói szerződés jött létre: A tulajdonos (eladó) neve:... Lakcíme:... Adóazonosító száma:...taj száma:... A szerző felajánlja az alábbi személyes vagyoni jogát, alkotását eladásra. A felajánlott mű tárgya és átadási formája: (pl. kézirat, floppy, stb..) Tudományos és ismeretterjesztő alkotás, műfordítás, tudományos előadás, elkészített tanulmány, alkalmazott grafika, multimédia, intermédia, művészeti kommunikáció, szoftverszerkesztés. (a megfelelő rész aláhúzandó!) A felajánlott vagyoni jog megnevezése, kiadási jog mélysége egyszeri többszöri kiadhatóság A felajánlott vagyoni jog átadásának időpontja: A szerzői vagyoni jog átruházásának jogdíja:... Ft 5. A jelen szerződés munkaviszonyt nem hoz létre. 6. Alkalmazott jogszabályok: Adótörvény : SZJA VI. fej. 18. (1), ill. VIII: fej. 39. (2) Társadalombiztosítási törvény: Az eladó tudomásul veszi, hogy a mű díjazásából 38% SZJA kerül levonásra. 8. A felek megállapodnak abban, hogy a vagyoni jog kifizetése a megjelenés, átadás után történik. 9. A szerző tulajdoni jogát a felhasználóra átruházza, ennek alapján a felhasználó a vagyoni joggal szabadon rendelkezik. 10. A szerző kijelenti továbbá, hogy más felhasználóval, ill. Szerzői Jogvédő Hivatallal nem kötött olyan szerződést, amely a jelen felhasználói szerződés megkötésében akadályozná, vagy korlátozná, ill. amelynek alapján a jelen szerződésben meghatározottaktól eltérő igényekkel léphetne fel a felhasználóval szemben. 11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény, valamint az egyes felhasználási szerződésekről szóló jogszabályok, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók. Dátum: felajánló felhasználó Változat: 1. 8/8

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

artisjus I. Bevezető rendelkezések I.1. Előzmény

artisjus I. Bevezető rendelkezések I.1. Előzmény Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetbe foglalva a 2011. december 19-i és azelőtti módosításokkal artisjus I. Bevezető rendelkezések I.1.

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kiadói Szabályzat

Debreceni Egyetem. Kiadói Szabályzat Debreceni Egyetem Kiadói Szabályzat 2015 Preambulum A Debreceni Egyetemi Kiadó (a továbbiakban: DUPress) a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szellemi teljesítményének hazai és nemzetközi reprezentációja

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Önköltség számítás szabályzat 1 Bevezetés A Számviteli Politika keretében a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetnek el kell készíteni

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NORRIA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: A Társaság Taggyűlése 2/2008. (III.06.) számú határozatával. I. A TÁRSASÁG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben