Budapest, február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2012. február"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM /2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól szóló /2012. ( ) NEFMI rendeletről Budapest, február készítette: látta: jóváhagyta: Brassói Sándor főosztályvezető Orbán Anikó Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Dr. Hoffmann Rózsa Dr. Halász Zsolt főosztályvezető-helyettes

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: február 7. közigazgatási egyeztetésre megküldés: február 7. közigazgatási egyeztetés lezárása: február 14.

3 2. Az egyeztetésben részt vevők 3 KIM NGM BM intézmény egyetért nem ért egyet észrevételt tett nem adott véleményt 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv Oktatási Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyetért X X nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Magyar Pedagógiai Társaság Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Szülők Egyesület a Gyermekekért Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Független Pedagógus Fórum Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanárképzők Szövetsége Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Hit Gyülekezete Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Rektori Konferencia Budapesti Kerületek Szövetsége Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Diákközéletért Alapítvány Országos Cigány Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 4

5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 5 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A rendelettervezet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja vonatkozásában a támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait határozza meg. 1.2.Az előterjesztés szükségességének okai A támogatások igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével március 15-ig rendeletben állapítja meg. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat a) új közfeladat ellátására b) meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására vagy c) közfeladat megszüntetésére irányul. A rendelettervezet szerinti támogatások a következők: A) A tehetséges, hátrányos helyzetű diákok számára nyújt támogatást a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (továbbiakban: AJTP), amelynek célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége nélkül nem jutnának el a felsőoktatási intézményekbe. Az AJTP-t 2000-ben indította el a Kormány 13 középiskola és 352 tanuló részvételével. Ez a szám a következő években megvalósult felmenő rendszerű bevezetés, továbbá a beiskolázás egész országra történt kiterjesztésének köszönhetően a 2008/2009. tanévre 3000 tanulóra nőtt, 11 közös igazgatású középiskola és kollégium, 12 középiskola és 13 önálló igazgatású kollégium vesz részt a programban. A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a alapján részt vesznek az AJTP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJTP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok számára biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között:

6 6 A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) az AJTP-ben részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a alapján részt vesznek az AJTP-ben. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJTP-ben egy tanévben maximum 3000 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet. 835 tanuló nem állami, illetve megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől), számukra az 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat, illetve a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A részt vevő középiskolák számára: Ft x 2165 fő időarányosan 8 hónapra (2012. jan. aug.) = Ft Ft x 2165 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szept. dec.) = Ft Összesen: Ft A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 2165 fő időarányosan 8 hónapra (2012. jan. aug.) = Ft Ft x 2165 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szept. dec.) = Ft Összesen: Ft A támogatási igény az AJTP esetében mindösszesen Ft. A nem állami fenntartású intézményekben tanulók létszáma 421 fő, az esetükben a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege: Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft

7 7 A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanulók létszáma 414 fő, az esetükben a a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege: Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft B) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) jelenleg 12 fenntartó jogosult a program lebonyolítására. Az AJKP célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai osztályokban, ennek eredményeképpen pedig minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik megfelelnek a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben rögzített feltételeknek. A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan 9. előkészítő évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJKP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJKP-ban részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között: A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKP-ben. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKP-ben egy tanévben maximum 900 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) 569 tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet.

8 8 331 tanuló nem állami, illetve megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől), számukra az 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat, illetve a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A részt vevő középiskolák számára: Ft x 150 fő (önkormányzati fenntartású intézményben tanuló 9. előkészítő évfolyamosok létszáma) időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft + A részt vevő középiskolák számára: Ft x 150 fő (önkormányzati fenntartású intézményben tanuló 9. előkészítő évfolyamosok létszáma) időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1. december 31.) = Ft A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 569 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft Ft x 569 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft A támogatási igény az AJKP esetében mindösszesen Ft. A nem állami fenntartású intézményekben tanuló 9. előkészítő évfolyamos tanulók létszáma 90 fő, az esetükben a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) + a 209 fő évfolyamos tanuló esetében Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanuló 9. előkészítő évfolyamos tanulók létszáma 75 fő fő, az esetükben a a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) + a 122 fő évfolyamos tanuló esetében Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft C) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: AJKSzP) való részvételre jelenleg 7 fenntartó jogosult. Az AJKSzP célja, hogy esélyt teremtsen a piacképes szakma megszerzésére azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, akik a Programban való részvétel nélkül nagy valószínűséggel nem jutnának el a szakképesítés megszerzéséig.

9 9 A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon szakiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKSzP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJKSzP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJKSzP-ben részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között: A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKSzP-ben. A támogatásként meghatározott összeg: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKSzP-ben egy tanévben maximum 640 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) 483 tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet. 157 tanuló megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben fog tanulni január 1-étől, számukra az 1. melléklet X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A korábbi évektől eltérően a Munkaerőpiaci Alapból nem áll rendelkezésre forrás az AJKSzP kollégiumainak támogatására, ezzel felére csökkentve a számukra nyújtható támogatás összegét. A tervezet ezt a csökkenést próbálja kompenzálni a kollégiumok esetében igényelhető emelt összeggel ez azonban csak részleges kompenzációt jelent az Munkaerőpiaci Alap forrásához képest. A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 483 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft Ft x 483 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft Összesen: Ft A részt vevő szakiskolák számára: Ft x 483 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft

10 Ft x 483 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft Összesen: Ft A támogatási igény az AJKSZP esetében mindösszesen Ft A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanulók létszáma 157 fő, az esetükben a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (szakiskolák számára 8 hónapra) Ft (szakiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft A három Arany János program évi költségvetési vonzata a programokban résztvevő fenntartók valamennyi típusát figyelembe véve összesen Ft, ebből a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontjában szereplő keret terhére (önkormányzati fenntartók számára biztosított forrás) összesen Ft, a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére (nem állami fenntartók számára biztosított forrás) Ft, a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére (megyei fenntartók számára biztosított forrás) Ft. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1.jogalkotás évi költségvetési törvényből adódó intézkedés, ld pont. 2.2.egyéb intézkedés Egyéb intézkedés nem szükséges. 2.3.alternatívák A választott megoldásokkal szemben más alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A miniszteri rendelet megalkotásával összefüggő célok és feladatok összhangban állnak a Nemzeti Együttműködés Programjával. Az előterjesztés a társadalmi esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját, támogatását szolgálja. 4. Előzmények, kapcsolódások A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontja. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet.

11 11 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet. Kapcsolódás az EU 2020 stratégiában vállalt kötelezettségek betartása a lemorzsolódás csökkentésére és a felsőoktatásban való továbbtanulás növelésére. 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. Kitörés a hátrányos helyzetből az oktatás szerepe a szegénység, az egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés leküzdésében elnökségi vitaindító anyag Egyenlőség az oktatásban és képzésben az Európai inkluzív növekedés támogatására előkészítés alatt álló bizottsági közlemény 5.2.Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Nem áll fenn előzetes véleményezési kötelezettség. 5.3.A tervezet az EKSz. 87. cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. Nem tartalmaz. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk - 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés egyeztetése során indokoltnak tartjuk bevonni az előterjesztés 2.3. pontjában foglalt társadalmi (civil) szervezeteket és a nemzeti konzultáció keretei között a széles szakmai nyilvánosságot 8. Vitás kérdések

12 12 Melléklet a /2012 számú előterjesztéshez /2012. (...) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: I. FEJEZET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA 1. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kiegészítő programtámogatása 1. (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához (továbbiakban: AJTP) kiegészítő programtámogatást igényelhetnek a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a) 12. (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény), b) 31. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), c) 38. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói (a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)

13 13 [az a) c) pont a továbbiakban együtt: igénylő], ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R.) alapján ő vagy jogelődje támogatásban részesült. A kiegészítő támogatás a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára igényelhető az 1. melléklet és a 2. melléklet, illetve 3. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. A támogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az önkormányzati fenntartó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság), a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról (www.ajtp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) Az Igazgatóság a kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (8) A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni.

14 14 (9) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. 2. Az AJTP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 2. (1) Az igénylő programtámogatás iránti kérelmet nyújthat be, ha az általa, vagy jogelődje által fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a óta meghirdetett, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett, és a , valamint a tanévben működteti az AJTP-t. (2) Az igénylő és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -ában meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet) 3. számú mellékletében, továbbá a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet (a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását. (3) A programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (4) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. 3. (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt május 25-éig a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatóságnak, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról (www.ajtp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell a) az 1. mellékletet,

15 15 b) a középiskolák számára igényelt programtámogatás esetében a 4. mellékletet, a középiskolai kollégiumok számára igényelt programtámogatás esetében az 5. mellékletet, valamint c) a 13. -ban foglaltak szerint a 16. mellékletet. (3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt az öt napos hiánypótlási határidőt követően június 13-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az Igazgatóság június 13-áig értesíti az önkormányzati fenntartót. (4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt. 4. (1) A 2. alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) június 25-éig. A bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál. A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. (2) A miniszter az 2. -ban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igények alapul vételével a programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 2. (3) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján július 10-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli az igénylővel és az általa fenntartott intézménnyel. (3) A programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a programtámogatást elnyert igénylő és az általa fenntartott intézmény az OFI-val augusztus 10-éig együttműködési megállapodást köt. (4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a programtámogatás összegét a miniszter augusztus 17-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (5) A programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (6) A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. II. FEJEZET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

16 16 3. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő programtámogatása 5. (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (továbbiakban: AJKP) részt vevő azon igénylő részére, amely az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencediktizenharmadik évfolyamos tanulói után, illetve az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskola kilencedik előkészítő évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült, a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatást igényelhet az 1. melléklet és kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. A kiegészítő programtámogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu) kinyomtatott példányát két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az Igazgatóság március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az OFI március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

17 17 (9) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. A kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. 4. Az AJKP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 6. (1) Programtámogatást igényelhet a tanév szeptember 1. és december 31. időszakára az AJKP-ban részt vevő igénylő az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik tizenharmadik évfolyamos, valamint az által működtetett középiskola kilencedik előkészítő évfolyamos tanulói után, ha a középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy a középiskola az AJKP megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. - a szerinti intézményi pályázaton jogot szerzett, a tanévben működteti az AJKP-t és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -ában meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását. (2) A programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (3) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. 7. (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton június 15-éig. (2) A programtámogatás igényléséhez kollégiumok esetében mellékelni kell az 1. mellékletet, a 8. mellékletet, középiskolák esetében az 1. mellékletet, a 9. mellékletet, a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozatot, valamint a 13. -ban foglaltak szerint a 16. mellékletet. (3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást követően június 29-éig egy eredeti példányban

18 18 megküldi az OFI részére. A hiánypótlás elbírálásáról és a nem továbbított igénylésről az Igazgatóság június 29-éig értesíti az önkormányzati fenntartót. (4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt. 8. (1) A 6. alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek július 9-éig. A bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál. A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. (2) A miniszter a 6. -ban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igények alapul vételével a kollégiumi programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 6. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (3) A támogatásra való jogosultság feltétele az OFI-val a tanév vonatkozásában kötött szerződésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását. (4) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartókkal és az érintett intézményekkel. (5) A támogatás utalványozásának feltétele, hogy a támogatást elnyert igénylő és az általa fenntartott intézmény az OFI-val augusztus 31-éig együttműködési megállapodást köt. (6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi programtámogatás összegét a miniszter szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (7) A programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (8) A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. III. FEJEZET A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI- SZAKISKOLAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

19 19 5. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának kiegészítő programtámogatása 9. (1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (továbbiakban: AJKSzP) részt vevő azon igénylő részére, amely az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy az általa vagy jogelődje által fenntartott szakiskola kilencedik-tizenharmadik évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült, a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatást igényelhet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. Támogatást igényelhet továbbá, aki az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben résztvevő középiskolai kollégiummal kötött, szeptember 1-jétől érvényes megállapodás alapján működteti az AJKSzP-t. A támogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJKSzP honlapjáról (www.ajkszp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és a kiegészítő programtámogatás összegét az Igazgatóság március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, az intézményi létszámadatokat, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az OFI március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

20 20 (8) A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (8) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. 6. Az AJKSzP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 10. (1) Programtámogatást igényelhet a tanév szeptember 1. és december 31. közti időszakára az AJKSzP-ben részt vevő igénylő az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevő intézmény) részére, ha az AJKSzP-ben részt vevő intézmény a évben vagy a évben meghirdetett, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a szerinti intézményi pályázaton az AJKSzP működtetésére jogot szerzett, a 2011/2012. tanévben már működtette az AJKSzP-t, valamint a 10. mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy partneri együttműködést valósít meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP működtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézményekkel. (2) Az az igénylő, aki az AJKSzP-ben részt vevő intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevő intézmény alapító okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt vevő intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni. (3) A programtámogatásra való jogosultság feltétele a) az OFI-val a 2011/2012. tanév vonatkozásában kötött szerződésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását, és b) az igénylő arra vonatkozó vállalása, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-be a és a tanévben bekapcsolódott kollégium a tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben részt vevő intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez, amelynek keretében hospitálási lehetőséget biztosít a régió érdeklődő kollégiumai számára. (4) A programtámogatás a) az igénylő által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (5) A (4) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe programtámogatás.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

Pályázati Kiírás. összhangban

Pályázati Kiírás. összhangban Pályázati Kiírás A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi vetéséről szóló 2014. évi C. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 28., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet 8/2014. (I. 31.) BM rendelet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben