Budapest, február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2012. február"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM /2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól szóló /2012. ( ) NEFMI rendeletről Budapest, február készítette: látta: jóváhagyta: Brassói Sándor főosztályvezető Orbán Anikó Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Dr. Hoffmann Rózsa Dr. Halász Zsolt főosztályvezető-helyettes

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: február 7. közigazgatási egyeztetésre megküldés: február 7. közigazgatási egyeztetés lezárása: február 14.

3 2. Az egyeztetésben részt vevők 3 KIM NGM BM intézmény egyetért nem ért egyet észrevételt tett nem adott véleményt 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv Oktatási Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyetért X X nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Magyar Pedagógiai Társaság Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Szülők Egyesület a Gyermekekért Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Független Pedagógus Fórum Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanárképzők Szövetsége Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Hit Gyülekezete Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Rektori Konferencia Budapesti Kerületek Szövetsége Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Diákközéletért Alapítvány Országos Cigány Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 4

5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 5 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A rendelettervezet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja vonatkozásában a támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait határozza meg. 1.2.Az előterjesztés szükségességének okai A támogatások igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével március 15-ig rendeletben állapítja meg. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat a) új közfeladat ellátására b) meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására vagy c) közfeladat megszüntetésére irányul. A rendelettervezet szerinti támogatások a következők: A) A tehetséges, hátrányos helyzetű diákok számára nyújt támogatást a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (továbbiakban: AJTP), amelynek célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége nélkül nem jutnának el a felsőoktatási intézményekbe. Az AJTP-t 2000-ben indította el a Kormány 13 középiskola és 352 tanuló részvételével. Ez a szám a következő években megvalósult felmenő rendszerű bevezetés, továbbá a beiskolázás egész országra történt kiterjesztésének köszönhetően a 2008/2009. tanévre 3000 tanulóra nőtt, 11 közös igazgatású középiskola és kollégium, 12 középiskola és 13 önálló igazgatású kollégium vesz részt a programban. A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a alapján részt vesznek az AJTP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJTP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok számára biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között:

6 6 A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) az AJTP-ben részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -a alapján részt vesznek az AJTP-ben. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJTP-ben egy tanévben maximum 3000 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet. 835 tanuló nem állami, illetve megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől), számukra az 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat, illetve a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A részt vevő középiskolák számára: Ft x 2165 fő időarányosan 8 hónapra (2012. jan. aug.) = Ft Ft x 2165 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szept. dec.) = Ft Összesen: Ft A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 2165 fő időarányosan 8 hónapra (2012. jan. aug.) = Ft Ft x 2165 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szept. dec.) = Ft Összesen: Ft A támogatási igény az AJTP esetében mindösszesen Ft. A nem állami fenntartású intézményekben tanulók létszáma 421 fő, az esetükben a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege: Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft

7 7 A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanulók létszáma 414 fő, az esetükben a a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege: Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft B) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) jelenleg 12 fenntartó jogosult a program lebonyolítására. Az AJKP célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai osztályokban, ennek eredményeképpen pedig minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik megfelelnek a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben rögzített feltételeknek. A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan 9. előkészítő évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJKP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJKP-ban részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között: A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKP-ben. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKP-ben egy tanévben maximum 900 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) 569 tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet.

8 8 331 tanuló nem állami, illetve megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől), számukra az 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat, illetve a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A részt vevő középiskolák számára: Ft x 150 fő (önkormányzati fenntartású intézményben tanuló 9. előkészítő évfolyamosok létszáma) időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft + A részt vevő középiskolák számára: Ft x 150 fő (önkormányzati fenntartású intézményben tanuló 9. előkészítő évfolyamosok létszáma) időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1. december 31.) = Ft A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 569 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft Ft x 569 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft A támogatási igény az AJKP esetében mindösszesen Ft. A nem állami fenntartású intézményekben tanuló 9. előkészítő évfolyamos tanulók létszáma 90 fő, az esetükben a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) + a 209 fő évfolyamos tanuló esetében Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanuló 9. előkészítő évfolyamos tanulók létszáma 75 fő fő, az esetükben a a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (középiskolák számára 8 hónapra) Ft (középiskolák számára 4 hónapra) + a 122 fő évfolyamos tanuló esetében Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft C) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: AJKSzP) való részvételre jelenleg 7 fenntartó jogosult. Az AJKSzP célja, hogy esélyt teremtsen a piacképes szakma megszerzésére azoknak a halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak, akik a Programban való részvétel nélkül nagy valószínűséggel nem jutnának el a szakképesítés megszerzéséig.

9 9 A rendelet-tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) azon szakiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKSzP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2010/2011. tanévi hozzájárulással megegyező összegű: Ft/fő/év. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJKSzP 2012/2013. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban ugyanennek a tanulócsoportnak a számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű. Az AJKSzP-ben részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja mind a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban, mind a 2012/2013. tanévben történő megvalósításhoz szükséges forrást szeptember 1 december 31. között: A tervezet a 2011/2012. tanévben időarányosan 8 hónapra (2012. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg: időarányosan Ft/fő/év. A 2012/2013. tanévben időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) a részt vevő kollégiumok azon, évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást, akik a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a alapján részt vesznek az AJKSzP-ben. A támogatásként meghatározott összeg: időarányosan Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKSzP-ben egy tanévben maximum 640 tanuló vehet részt. Ebből a létszámból helyi önkormányzat által fenntartott intézményben tanul (fog tanulni január 1-étől) 483 tanuló, az 5. számú mellékletben szereplő forrás terhére tehát az ezen létszám alapján számított hozzájárulást kalkulálja a tervezet. 157 tanuló megyei intézményfenntartó központ által működtetett intézményben fog tanulni január 1-étől, számukra az 1. melléklet X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat biztosítja a támogatást. A korábbi évektől eltérően a Munkaerőpiaci Alapból nem áll rendelkezésre forrás az AJKSzP kollégiumainak támogatására, ezzel felére csökkentve a számukra nyújtható támogatás összegét. A tervezet ezt a csökkenést próbálja kompenzálni a kollégiumok esetében igényelhető emelt összeggel ez azonban csak részleges kompenzációt jelent az Munkaerőpiaci Alap forrásához képest. A részt vevő kollégiumok számára: Ft x 483 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft Ft x 483 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft Összesen: Ft A részt vevő szakiskolák számára: Ft x 483 fő időarányosan 8 hónapra (2012. január 1. augusztus 31.) = Ft

10 Ft x 483 fő időarányosan 4 hónapra (2012. szeptember 1 december 31.) = Ft Összesen: Ft A támogatási igény az AJKSZP esetében mindösszesen Ft A megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményekben tanulók létszáma 157 fő, az esetükben a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére biztosítandó hozzájárulás összege Ft (szakiskolák számára 8 hónapra) Ft (szakiskolák számára 4 hónapra) Ft (kollégiumok számára 8 hónapra) Ft (kollégiumok számára 4 hónapra), mindösszesen: Ft A három Arany János program évi költségvetési vonzata a programokban résztvevő fenntartók valamennyi típusát figyelembe véve összesen Ft, ebből a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontjában szereplő keret terhére (önkormányzati fenntartók számára biztosított forrás) összesen Ft, a XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat terhére (nem állami fenntartók számára biztosított forrás) Ft, a X. fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 8. cím 2. alcím Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények előirányzat terhére (megyei fenntartók számára biztosított forrás) Ft. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1.jogalkotás évi költségvetési törvényből adódó intézkedés, ld pont. 2.2.egyéb intézkedés Egyéb intézkedés nem szükséges. 2.3.alternatívák A választott megoldásokkal szemben más alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A miniszteri rendelet megalkotásával összefüggő célok és feladatok összhangban állnak a Nemzeti Együttműködés Programjával. Az előterjesztés a társadalmi esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját, támogatását szolgálja. 4. Előzmények, kapcsolódások A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontja. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet.

11 11 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet. Kapcsolódás az EU 2020 stratégiában vállalt kötelezettségek betartása a lemorzsolódás csökkentésére és a felsőoktatásban való továbbtanulás növelésére. 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. Kitörés a hátrányos helyzetből az oktatás szerepe a szegénység, az egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés leküzdésében elnökségi vitaindító anyag Egyenlőség az oktatásban és képzésben az Európai inkluzív növekedés támogatására előkészítés alatt álló bizottsági közlemény 5.2.Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Nem áll fenn előzetes véleményezési kötelezettség. 5.3.A tervezet az EKSz. 87. cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. Nem tartalmaz. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk - 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés egyeztetése során indokoltnak tartjuk bevonni az előterjesztés 2.3. pontjában foglalt társadalmi (civil) szervezeteket és a nemzeti konzultáció keretei között a széles szakmai nyilvánosságot 8. Vitás kérdések

12 12 Melléklet a /2012 számú előterjesztéshez /2012. (...) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: I. FEJEZET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA 1. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kiegészítő programtámogatása 1. (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához (továbbiakban: AJTP) kiegészítő programtámogatást igényelhetnek a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a) 12. (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény), b) 31. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), c) 38. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói (a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)

13 13 [az a) c) pont a továbbiakban együtt: igénylő], ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R.) alapján ő vagy jogelődje támogatásban részesült. A kiegészítő támogatás a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára igényelhető az 1. melléklet és a 2. melléklet, illetve 3. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. A támogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2011/2012. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az önkormányzati fenntartó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság), a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról ( kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) Az Igazgatóság a kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (8) A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni.

14 14 (9) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. 2. Az AJTP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 2. (1) Az igénylő programtámogatás iránti kérelmet nyújthat be, ha az általa, vagy jogelődje által fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a óta meghirdetett, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett, és a , valamint a tanévben működteti az AJTP-t. (2) Az igénylő és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. -ában meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet) 3. számú mellékletében, továbbá a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet (a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet) 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását. (3) A programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (4) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. 3. (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt május 25-éig a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatóságnak, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról ( kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell a) az 1. mellékletet,

15 15 b) a középiskolák számára igényelt programtámogatás esetében a 4. mellékletet, a középiskolai kollégiumok számára igényelt programtámogatás esetében az 5. mellékletet, valamint c) a 13. -ban foglaltak szerint a 16. mellékletet. (3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt az öt napos hiánypótlási határidőt követően június 13-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekről az Igazgatóság június 13-áig értesíti az önkormányzati fenntartót. (4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt. 4. (1) A 2. alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) június 25-éig. A bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál. A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. (2) A miniszter az 2. -ban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igények alapul vételével a programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 2. (3) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján július 10-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli az igénylővel és az általa fenntartott intézménnyel. (3) A programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a programtámogatást elnyert igénylő és az általa fenntartott intézmény az OFI-val augusztus 10-éig együttműködési megállapodást köt. (4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a programtámogatás összegét a miniszter augusztus 17-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (5) A programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (6) A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. II. FEJEZET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

16 16 3. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő programtámogatása 5. (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (továbbiakban: AJKP) részt vevő azon igénylő részére, amely az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencediktizenharmadik évfolyamos tanulói után, illetve az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskola kilencedik előkészítő évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült, a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatást igényelhet az 1. melléklet és kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. A kiegészítő programtámogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJKP honlapjáról ( kinyomtatott példányát két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az Igazgatóság március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az OFI március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

17 17 (9) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. A kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. 4. Az AJKP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 6. (1) Programtámogatást igényelhet a tanév szeptember 1. és december 31. időszakára az AJKP-ban részt vevő igénylő az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik tizenharmadik évfolyamos, valamint az által működtetett középiskola kilencedik előkészítő évfolyamos tanulói után, ha a középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy a középiskola az AJKP megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. - a szerinti intézményi pályázaton jogot szerzett, a tanévben működteti az AJKP-t és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -ában meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását. (2) A programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (3) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. 7. (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton június 15-éig. (2) A programtámogatás igényléséhez kollégiumok esetében mellékelni kell az 1. mellékletet, a 8. mellékletet, középiskolák esetében az 1. mellékletet, a 9. mellékletet, a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozatot, valamint a 13. -ban foglaltak szerint a 16. mellékletet. (3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást követően június 29-éig egy eredeti példányban

18 18 megküldi az OFI részére. A hiánypótlás elbírálásáról és a nem továbbított igénylésről az Igazgatóság június 29-éig értesíti az önkormányzati fenntartót. (4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt. 8. (1) A 6. alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fős döntés-előkészítő bizottság tesz javaslatot a miniszternek július 9-éig. A bizottságba a miniszter két főt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy főt delegál. A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. (2) A miniszter a 6. -ban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igények alapul vételével a kollégiumi programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 6. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (3) A támogatásra való jogosultság feltétele az OFI-val a tanév vonatkozásában kötött szerződésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását. (4) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartókkal és az érintett intézményekkel. (5) A támogatás utalványozásának feltétele, hogy a támogatást elnyert igénylő és az általa fenntartott intézmény az OFI-val augusztus 31-éig együttműködési megállapodást köt. (6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi programtámogatás összegét a miniszter szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. (7) A programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (8) A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. III. FEJEZET A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI- SZAKISKOLAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA

19 19 5. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának kiegészítő programtámogatása 9. (1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (továbbiakban: AJKSzP) részt vevő azon igénylő részére, amely az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy az általa vagy jogelődje által fenntartott szakiskola kilencedik-tizenharmadik évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült, a tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatást igényelhet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet szerinti adatlapok benyújtásával. Támogatást igényelhet továbbá, aki az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben résztvevő középiskolai kollégiummal kötött, szeptember 1-jétől érvényes megállapodás alapján működteti az AJKSzP-t. A támogatás december 31-éig használható fel. (2) A kiegészítő programtámogatás mértéke a) az igénylő által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. (3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az adatlapok AJKSzP honlapjáról ( kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton február 29-ig. (4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. (5) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és a kiegészítő programtámogatás összegét az Igazgatóság március 14-ig megküldi az OFI részére. (6) A kiegészítő programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítő programtámogatás összegének adatait, az intézményi létszámadatokat, továbbá a kiegészítő programtámogatásra jogosult közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és a kiegészítő programtámogatás összegét az OFI március 21-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait ellenőrzés után utalványozás céljából március 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

20 20 (8) A kiegészítő programtámogatást a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím Központosított előirányzatok alatti forrás terhére a év április havi nettó finanszírozás keretében folyósítja. (8) Az OFI a kiegészítő programtámogatásra jogosult igénylővel március 29-éig közli a kiegészítő programtámogatás összegét. A támogatásra jogosult igénylő a támogatás összegét 5 munkanapon belül köteles az általa fenntartott, jogosult intézmény alszámlájára átutalni. 6. Az AJKSzP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 10. (1) Programtámogatást igényelhet a tanév szeptember 1. és december 31. közti időszakára az AJKSzP-ben részt vevő igénylő az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevő intézmény) részére, ha az AJKSzP-ben részt vevő intézmény a évben vagy a évben meghirdetett, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. -a szerinti intézményi pályázaton az AJKSzP működtetésére jogot szerzett, a 2011/2012. tanévben már működtette az AJKSzP-t, valamint a 10. mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy partneri együttműködést valósít meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP működtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézményekkel. (2) Az az igénylő, aki az AJKSzP-ben részt vevő intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevő intézmény alapító okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt vevő intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni. (3) A programtámogatásra való jogosultság feltétele a) az OFI-val a 2011/2012. tanév vonatkozásában kötött szerződésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását, és b) az igénylő arra vonatkozó vállalása, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-be a és a tanévben bekapcsolódott kollégium a tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben részt vevő intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez, amelynek keretében hospitálási lehetőséget biztosít a régió érdeklődő kollégiumai számára. (4) A programtámogatás a) az igénylő által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) az igénylő által fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (5) A (4) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fő után vehető igénybe programtámogatás.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER 100968-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 15. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 7., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (III. 7.) EMMI utasítás egyes, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 9., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30.

VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM JÚNIUS 30. VI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2014. JÚNIUS 30. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 11. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

1. Általános rendelkezések. 2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása 55582 Az emberi erőforrások minisztere 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelete egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének részletes szabályairól szóló 23/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Nemzeti Erőforrás Minisztérium OK-103033-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2011. április 2 E G Y E Z T E T É

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az egyes sajátos közoktatási feladatok évi támogatásáról

az egyes sajátos közoktatási feladatok évi támogatásáról Tájékoztató az egyes sajátos közoktatási feladatok 2011. évi támogatásáról A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpont a korábbi évekhez

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról

egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítő támogatásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 3698-1/2007-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatásáról Budapest, 2007. február A szociális

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Szakmai kérdésekben információ kérhető: alfred.kamp@nefmi.gov.hu,(06-1/795-4522).

Szakmai kérdésekben információ kérhető: alfred.kamp@nefmi.gov.hu,(06-1/795-4522). TÁJÉKOZTATÓ Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 2012. évi szabályairól A Magyarország 2012. évi központi

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e Az előterjesztés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosítását tartalmazza. A gyermekek védelméről és

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁJUS 19.

JOGSZABÁLYOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁJUS 19. II. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁJUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 16., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2015. (IV. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány.../2015. ( ) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 5920/2006.

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 5920/2006. OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 5920/2006. Tárgy: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló OM rendelet Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához, TÁJÉKOZTATÓ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Pályázati Kiírás. 2015. február.

Pályázati Kiírás. 2015. február. Jóváhagyom: Jóváhagyom:... Pintér Sándor Varga Mihály Budapest, 2015. február. Budapest, 2015. február. Pályázati Kiírás 2015. február. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁJUS 26. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁJUS 26. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁJUS 26. oldal JOGSZABÁLYOK 66/2008. (III. 29.) Korm. r. egyes, a képzési hozzájárulásra vonatkozó kormányrendeleteknek a 2008. március 9-i országos ügydöntõ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Iktatószám: 7694/2014.

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-62/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13-A/B

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13-A/B PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. december 13. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2013. Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

4/2008. (II. 19.) OKM rendelet

4/2008. (II. 19.) OKM rendelet 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben