ELŐTERJESZTÉS. Budapest, április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól Budapest, április készítette: látta: jóváhagyta: Brassói Sándor főosztályvezető Dr. Gloviczki Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár Dr. Halász Zsolt főosztályvezető-helyettes Zohány Márta sajtófőnök Orbán Anikó Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár

2 2 EGYEZTETÉSI LAP honlapon való közzététel időpontja: április. közigazgatási egyeztetésre megküldés: 2013.április 10. közigazgatási egyeztetés lezárása: április Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott észrevétele véleményt maradt fenn Miniszterelnökség Kormányiroda KIM BM HM NFM NGM KÜM VM 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Oktatási Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Magyar Államkincstár 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete észrevétele maradt fenn nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Hit Gyülekezete Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Diákközéletért Alapítvány Országos Cigány Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Innovatív Iskolaigazgatók Országos Közhasznú Egyesülete Könyvtárostanárok Egyesülete 3

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 4 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A rendelettervezet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 77. (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Arany János Programok támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait rögzíti a nem állami fenntartókra vonatkozóan. 1.2.Az előterjesztés szükségességének okai A támogatások évi igénylését, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - rendeletben állapítja meg. A jelen rendelettervezet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 77. -ában foglalt felhatalmazás alapján figyelembe véve a 35. -ában foglaltakat a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előrehaladását támogató Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program vonatkozásában a támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályait tartalmazza. A költségvetési törvény hivatkozott felhatalmazó rendelkezése értelmében a rendelet a nem állami intézményfenntartók vonatkozásában állapíthatja meg a támogatás felhasználásának szabályait. A költségvetési törvény felhatalmazása a finanszírozási szabályok megállapítását a augusztus 31-ig tartó időszakra rendeli el, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a nem állami fenntartók finanszírozása az EMMI fejezeti kezelési előirányzatából történik, és a fenti feladat ellátásához a forrás a évi költségvetési évre vonatkozóan, tehát december 31-éig rendelkezésre áll a fejezeten, a évi költségvetési törvény alábbi módosítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy a nem állami fenntartású köznevelési intézmények december 31-éig megkapják e kiemelt szakmai feladatok ellátása esetén a költségvetési támogatást: 35. (1) a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját augusztus 31-éig a b) pontban meghatározott 5. melléklet szerinti támogatások esetén december 31-éig megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: évi költségvetési törvény) december 31-én hatályos 38. (1) bekezdés a) e) és h) pontjának, (2), (3) és (5) (9) bekezdésének szabályait a b) s) pontok figyelembevételével kell alkalmazni, b) a évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása során a évi költségvetési törvény december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás időarányos részét kell figyelembe venni, a évi költségvetési törvénynek a december 31-én hatályos 5. melléklet 11. a) - c) pontja, továbbá a 11. d) pont da)-de) és dg) alpontja szerinti meghatározott támogatásokat pedig az oktatásért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kell biztosítani. Javaslatunk indokai: az adminisztrációs teher csökken a minisztérium és a fenntartók oldaláról is, hiszen nem kell két jogszabályt alkotni ugyanarról, és a fenntartónak sem kell kétszer benyújtania a szükséges dokumentumokat,

5 5 nem igényel plusz költségvetési forrást, hiszen a feladat forrása az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatán betervezett, rendelkezésre áll, a 2013 szeptemberétől szabályozó új finanszírozási jogszabály átmeneti rendelkezésében kezelhető az esetleges kettős finanszírozás elkerülése, a rendeletek államigazgatási egyeztetésének elhúzódása a támogatás célhoz jutását csak egyszer késlelteti. A költségvetési törvény módosítása elfogadásra került, ezért a rendelettervezet finanszírozási szabályai a 2012/2013. tanév január 1 augusztus 31-i és a 2013/2014. tanév szeptember 1 december 31-i időszakára vonatkoznak. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat a) új közfeladat ellátására b) meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására vagy c) közfeladat megszüntetésére irányul. A rendelettervezet szerinti támogatások a következők: A) A tehetséges, hátrányos helyzetű diákok számára nyújt támogatást az Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP), amelynek célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége nélkül nem jutnának el a felsőoktatási intézményekbe. Az AJTP-t 2000-ben indította el a Kormány 13 középiskola és 352 tanuló részvételével. Ez a szám a következő években megvalósult felmenő rendszerű bevezetés, továbbá a beiskolázás egész országra történt kiterjesztésének köszönhetően a 2008/2009. tanévre 3000 tanulóra nőtt (maximális összlétszám), 11 közös igazgatású középiskola és kollégium, 12 középiskola és 13 önálló igazgatású kollégium vesz részt a programban. AJTP kiegészítő hozzájárulás január 1 augusztus 31. A rendelet-tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a alapján részt vesznek az AJTP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2012/2013. tanév első 4 hónapjára a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendeletben meghatározott hozzájárulással megegyező összegű: legfeljebb Ft/fő/év. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja tervezet a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban: A tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) az AJTP-ben részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan legfeljebb Ft/fő/év.

6 6 A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJTP-ben a 2012/2013. tanév létszáma 2840 tanuló, ebből állami fenntartású intézményben tanul 2278 fő, nem állami fenntartású intézményben pedig 562 tanuló. A kiegészítő támogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft 562 fő után a középiskolák számára Ft 562 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft A nem állami intézményfenntartók számára a támogatás forrását az 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás előirányzat biztosítja. AJTP programtámogatás szeptember 1 december 31. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJTP 2013/2014. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban a évfolyamos tanulók után az AJTP-ben résztvevő középiskolák számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű, legfeljebb Ft/fő/év. A tervezet a 2013/2014. tanévben időarányosan 4 hónapra a résztvevő kollégiumok évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A kalkuláció az intézmények által szolgáltatott a 2013/2014. tanév új belépői esetében becsült létszámadatokkal számol. A programtámogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft 612 fő után a középiskolák számára Ft 612 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft B) Az Arany János Kollégiumi Programban (a továbbiakban: AJKP) jelenleg 11 közös fenntartású középiskola és kollégium és 2 középiskola jogosult a program lebonyolítására. Az AJKP célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai osztályokban, ennek eredményeképpen pedig minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban azok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik megfelelnek a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben rögzített feltételeknek. A rendelet-tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) azon középiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan 9. előkészítő

7 7 évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a alapján részt vesznek az AJKP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2012/2013. tanév első 4 hónapjára a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján biztosított hozzájárulással megegyező összegű: legfeljebb Ft/fő/év. AJKP kiegészítő támogatás január 1 december 31. Az AJKP-ban részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja a kiegészítő támogatást a rendelettervezet a január 1 augusztus 31. időszakban: A tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik esetében az Arany János programok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján támogatási döntés született a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendeletben rögzítettel megegyező összegű: időarányosan legfeljebb Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKP-ben a 2012/2013. tanév létszáma 866 tanuló, ebből állami fenntartású intézményben tanul 665 fő (ebből előkészítő évfolyamos 198 fő), nem állami fenntartású intézményben pedig 201 (ebből előkészítő évfolyamos 57 fő) tanuló. A kiegészítő támogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft 57 előkészítő évfolyamos tanuló után a középiskolák számára Ft 201 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJKP programtámogatás szeptember 1 december 31. A rendelet-tervezet támogatást biztosít az AJKP 2013/2014. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban a 9. előkészítő évfolyamos tanulók után az AJKPben résztvevő középiskolák számára is, a támogatás a fentivel megegyező összegű, legfeljebb Ft/fő/év. A tervezet a 2013/2014. tanévben időarányosan 4 hónapra a résztvevő kollégiumok évfolyamos tanulói után biztosít továbbá hozzájárulást. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan legfeljebb Ft/fő/év. A kalkuláció az intézmények által szolgáltatott a 2013/2014. tanév új belépői esetében becsült létszámadatokkal számol. A programtámogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft 78 fő 9. előkészítő évfolyamos tanuló után a középiskolák számára Ft 204 fő után a kollégiumok számára

8 Összesen: Ft 8 C) Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programban (a továbbiakban: AJKSzP) való részvételre jelenleg 7 intézménypár, 17 intézmény jogosult. Az AJKSzP célja, hogy esélyt teremtsen a piacképes szakma megszerzésére azon halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik a Programban való részvétel nélkül nagy valószínűséggel nem jutnának el a szakképesítés megszerzéséig. A rendelet-tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) azon szakiskolák számára biztosít kiegészítő hozzájárulást, amelyek olyan évfolyamos tanulókat oktatnak, akik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a alapján részt vesznek az AJKSzP-ben. A támogatásként meghatározott összeg a 2012/2013. tanév első 4 hónapjára biztosított hozzájárulással megegyező összegű: legfeljebb Ft/fő/év. A tervezet az AJKSzP-ben részt vevő kollégiumok számára szintén biztosítja a kiegészítő támogatást a január 1 augusztus 31. időszakban: A tervezet a 2012/2013. tanévben időarányosan 8 hónapra (2013. január 1 augusztus 31.) a Programban részt vevő kollégiumok azon évfolyamos tanulói után biztosít kiegészítő hozzájárulást, akik esetében az Arany János programok támogatásáról szóló 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján támogatásbi döntés született a tanév első, szeptember 1 december 31. időszakában. A támogatásként meghatározott összeg a 2012/2013. tanév első 4 hónapjára biztosított hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan legfeljebb Ft/fő/év. A támogatás kalkulációja továbbá annak alapján számol, hogy az AJKSzP-ben a 2012/2013. tanév létszáma 615 tanuló, ebből állami fenntartású intézményben tanul 515 fő, nem állami fenntartású intézményben pedig 100 tanuló (az érintett intézménypár szakiskolájában, a kollégium állami fenntartású). A kiegészítő támogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft 100 tanuló után a szakiskola számára (nem állami fenntartású kollégium nincs az AJKSzP-ben) Összesen: Ft AJKSzP programtámogatás szeptember 1 december 31. A rendelet-tervezet támogatást biztosít továbbá az AJKSzP 2013/2014. tanévben történő megvalósításához a szeptember 1 december 31. időszakban a évfolyamos tanulók után az AJKSzP-ben résztvevő szakiskolák számára, a támogatás a fentivel megegyező összegű, legfeljebb Ft/fő/év. A tervezet a 2013/2014. tanévben időarányosan 4 hónapra a résztvevő kollégiumok évfolyamos tanulói után is biztosítja a hozzájárulást. A támogatásként meghatározott összeg az előző tanévi hozzájárulással megegyező összegű: időarányosan Ft/fő/év. A kalkuláció az intézmények által szolgáltatott a 2013/2014. tanév új belépői esetében becsült létszámadatokkal számol.

9 9 A programtámogatás rendelet-tervezet alapján folyósítandó összege tehát Ft a 104 fő évfolyamos tanuló után a szakiskolák számára (nem állami fenntartású kollégium nincs az AJKSzP-ben) Összesen: Ft Tájékoztató jelleggel közöljük az Arany János programokban részt vevő állami fenntartású intézmények esetében jelentkező költségvonzatot is, a fajlagos összegek a nem állami intézményekével azonosak. Az állami fenntartású intézmények esetében a támogatás évi költségvetési törvényben biztosított összege, 2.7 mdft használható fel a évben is a évi költségvetési törvény 35. -a értelmében. A Nemzetgazdasági Minisztérium intézkedése, illetve tájékoztatása alapján a támogatás forrása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ előirányzatán rendelkezésre áll: AJTP kiegészítő támogatás: Ft a 2278 fő után a középiskolák számára Ft a 2278 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJTP Programtámogatás: Ft a 2388 fő után a középiskolák számára Ft a 2388 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJKP kiegészítő támogatás: Ft a 198 fő előkészítő évfolyamos tanuló után a középiskolák számára Ft a 665 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJKP programtámogatás: Ft a 216 fő 9. előkészítő évfolyamos tanuló után a középiskolák számára Ft a évfolyamos tanuló után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJKSZP kiegészítő támogatás: Ft a 515 tanuló után a szakiskolák számára Ft a 615 fő után a kollégiumok számára Összesen: Ft AJKSZP programtámogatás: Ft az 548 fő évfolyamos tanuló után a szakiskolák számára Ft a 652 fő évfolyamos tanuló után a kollégiumok számára Összesen: Ft

10 10 2. Az igénybe vett eszközök 2.1.jogalkotás évi költségvetési törvényből adódó intézkedés, ld pont. A költségvetési törvény felhatalmazása a finanszírozási szabályok megállapítását a augusztus 31-ig tartó időszakra rendeli el, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a nem állami fenntartók finanszírozása az EMMI fejezeti kezelési előirányzatából történik, és a fenti feladat ellátásához a forrás a évi költségvetési évre vonatkozóan, tehát december 31-éig rendelkezésre áll a fejezeten, a évi Kvtv. alábbi módosítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy a nem állami fenntartású köznevelési intézmények december 31-éig megkapják e kiemelt szakmai feladatok ellátása esetén a költségvetési támogatást Fenti módosító javaslatunkat a nemzetgazdasági tárca befogadta és benyújtja, március hónapban minden bizonnyal elfogadásra kerül, ezért a rendelettervezet finanszírozási szabályai a 2012/2013. tanév január 1 augusztus 31-i és a 2013/2014. tanév szeptember 1 december 31-i időszakára vonatkoznak. 2.2.egyéb intézkedés Egyéb intézkedés nem szükséges. 2.3.alternatívák A választott megoldásokkal szemben más alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A miniszteri rendelet megalkotásával összefüggő célok és feladatok összhangban állnak a Nemzeti Együttműködés Programjával. Az előterjesztés a társadalmi esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladását, támogatását szolgálja. 4. Előzmények, kapcsolódások A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 11. c) pontja. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet. Kapcsolódás az EU 2020 stratégiában vállalt kötelezettségek betartása a lemorzsolódás csökkentésére és a felsőoktatásban való továbbtanulás növelésére.

11 5. Európai uniós kapcsolódások EU2020 Stratégia Kitörés a hátrányos helyzetből az oktatás szerepe a szegénység, az egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés leküzdésében elnökségi vitaindító anyag Egyenlőség az oktatásban és képzésben az Európai inkluzív növekedés támogatására bizottsági közlemény 5.2.Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján. Nem áll fenn előzetes véleményezési kötelezettség. 5.3.A tervezet az EKSz. 87. cikke szerinti állami támogatást tartalmaz. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk - 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés egyeztetése során indokoltnak tartjuk bevonni az előterjesztés 2.3. pontjában foglalt társadalmi (civil) szervezeteket és a nemzeti konzultáció keretei között a széles szakmai nyilvánosságot

12 12 /2013. ( ) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 77. -ában 35. -ában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: I. FEJEZET AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM TÁMOGATÁSA 1. Az Arany János Tehetséggondozó Program kiegészítő programtámogatása 1. (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához a 2012/2013. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJTP kiegészítő programtámogatás) a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 35. (1) bekezdése szerinti köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) abban az esetben jogosult, ha a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ő vagy jogelődje vonatkozásában támogatási döntés született. (2) Az AJTP kiegészítő programtámogatás mértéke a) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2012/2013. tanévben időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. 2. (1) A támogatási kérelmet a fenntartó az 1-3. melléklet szerinti adatlapok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányával az OFI részére nyújtja be postai, valamint elektronikus úton május 3-ig. (2) Az OFI a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját. (3) Az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI május 29-éig közli. 3. (1) Az OFI az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartó a) megnevezését, b) KSH azonosítóját, c) az intézményi létszámadatokat és d) az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét

13 május 13-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. (2) A miniszter az (1) bekezdés a) - d) pontjai szerinti adatok alapján ellenőrzés után az AJTP kiegészítő programtámogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére május 31-éig folyósítja. (3) A fenntartó az AJTP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált. 2. Az AJTP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban 4. (1) A fenntartó AJTP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha a) az általa vagy jogelődje által fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. -a szerinti intézményi pályázatokon az AJTP megvalósítására jogot szerzett, b) a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévben működteti az AJTP-t, és c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 20/2012. (VIII. 8.) EMMI rendelet ában meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet] és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását. (2) Az AJTP programtámogatás mértéke a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra, b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év a 2013/2014. tanévben időarányosan a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. (3) Az AJTP programtámogatás az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítő szakmai szolgáltatás nyújtására használható fel. 5. (1) Az AJTP programtámogatás iránti támogatási kérelmet a fenntartó az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére postai, valamint elektronikus úton küldi meg május 25-éig. (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) az 1. mellékletet, b) a középiskolák számára igényelt AJTP programtámogatás esetében a 4. mellékletet, a középiskolai kollégiumok számára igényelt AJTP programtámogatás esetében az 5. mellékletet..(3) Az OFI a fenntartó által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézményeket. 6. (1) Az AJTP programtámogatásról öt fős döntés-előkészítő bizottság június 25-éig tesz javaslatot a miniszternek. (2) A döntés-előkészítő bizottságba a miniszter két főt, az OFI és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy-egy főt delegál. (3) A döntés-előkészítő bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg. 7. (1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével az AJTP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 4. (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. (2) A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján július 10-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli a fenntartóval és a fenntartó által fenntartott intézménnyel.

14 14 8. (1) Az AJTP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és az általa fenntartott intézmény az OFI-val augusztus 10-éig együttműködési megállapodást köt. (2) A miniszter az AJTP programtámogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére szeptember 15-éig folyósítja. (3) A fenntartó az AJTP programtámogatás összegét a folyósítástól számított 5 munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP programtámogatásra jogosulttá vált. II. FEJEZET AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TÁMOGATÁSA 3. Az Arany János Kollégiumi Program kiegészítő programtámogatása 9. (1) AZ Arany János Kollégiumi Programjához (továbbiakban: AJKP) kiegészítő programtámogatásra (a továbbiakban: AJKP kiegészítő programtámogatás) a 2012/2013. tanév január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára az AJKP-ben fenntartó abban az esetben jogosult, ha az általa vagy jogelődje által fenntartott a) középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmény kilencediktizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy b) középiskola kilencedik előkészítő évfolyamára járó tanulói után az R. alapján támogatásban részesült. (2) Az AJKP kiegészítő programtámogatás mértéke a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra, b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb Ft/fő/év időarányosan a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra. 10. (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet szerinti adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI-hoz lehet postai és elektronikus úton benyújtani május 3-áig. (2) Az OFI a fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt. (3) Az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI május 29-éig közli. 11. (1) Az OFI az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosult fenntartójának a) megnevezését, b) KSH azonosítóját, c) az intézményi létszámadatokat és d) az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét május 13-áig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. (2) A miniszter az (1) bekezdés a) - d) pontjai szerinti adatok alapján ellenőrzés után az AJKP kiegészítő programtámogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a május 31-éig folyósítja. (3) A fenntartó az AJKP kiegészítő programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJKP kiegészítő programtámogatásra jogosulttá vált. 4. Az AJKP programtámogatása a szeptember december 31. időszakban

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII.

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII. A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben