RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtására Készítette: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 6.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közlöny 132. számban megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet), melynek igényléséhez szükséges adatokat és adatlapot a Magyar Államkincstár szeptember 30-án tette fel az elektronikus rendszerébe. 1.) A BM rendelet alapján a támogatási igényt az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok nyújthatják be október 6-áig tűzifa (keménylombos,- lágylombos tűzifa) vagy szén (barnakőszén) vásárlására. a.) A támogatás mértéke a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében Ft/erdei m 3 +áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m 3 +áfa, szén esetében 3500 Ft/q+áfa. Önkormányzatunk szerepel e Kormány rendelet mellékletben, így ezek a támogatási összegek vonatkoznak ránk. b.) A pályázatot legkésőbb a BM rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon lehet postai úton benyújtani az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez történő megküldésével. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. c.) A BM rendelet előírásai szerint a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - helyi önkormányzati rendeletében úgy szabályozza, hogy ca.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti - az aktív korúak ellátására, - az időskorúak járadékára, - az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - a lakásfenntartási támogatásra jogosultak - tekintet nélkül arra, a természetbeni vagy pénzbeli juttatási formára - valamint cb.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok előnyben részesülnek az elbírálás során. Háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerülhet sor, valamint az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa, valamint a szén szállításából származó költségek megfizetését ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is az önkormányzat költségvetéséből kell teljesíteni (ezt a képviselő-testületnek már a pályázat benyújtására irányuló határozatába is szükséges belefoglalni).

3 3 2.) ATűzifa vásárlásra vonatkozó előírások Tűzifa vásárlása esetén a támogatást a települési önkormányzat 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5 35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. A Magyar Államkincstár elektronikus rendszerének nyilvántartása alapján a január március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m 3 /ellátott - tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzatunk. 3.) Szén vásárlására vonatkozó előírások Szén vásárlása esetén a támogatást a települési önkormányzat mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja. Szén vásárlása esetén a Rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó korlátozást, hogy kitől lehet azt beszerezni. A Magyar Államkincstár elektronikus rendszerének nyilvántartása alapján a január március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzatunk. 4.) Földes Nagyközség Önkormányzata a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerének nyilvántartása alapján - keménylombos tűzifából maximum 996 m 3, - lágylombos tűzifából maximum 1494 m 3, - szénből maximum 2988 q mennyiségre nyújthat be igényt. /vagy - vagy/ (A Magyar Államkincstár a benyújtott pályázatokat 10 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős Belügyminiszter részére. A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt.) A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot az önkormányzatnak az erre megalkotott helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére. A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználásáról legkésőbb március 31-éig kell elszámolnia az önkormányzatnak. A települési önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön: - a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról, - határozza meg az igényelt tüzelőanyag típusát és mennyiségét, - és állapítsa meg a megalkotandó önkormányzati rendelet szempont rendszerét, hogy ki, milyen feltételekkel és milyen mértékben lehet jogosult szociális célú tüzelőanyag juttatására, hogyan kell igazolnia, hogy rendelkezik e a megfelelő fűtő berendezéssel... stb.

4 4 (Emlékeztető: Háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerülhet sor, Szociális juttatás megnevezése jogosultak száma 1. Lakásfenntartási támogatásban részesülők Rendszeres szociális segély (Rsz.) 29 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátásra méltányossági jogosultak Közgyógyellátásra alanyi + normatív jogosultak (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala Hatósági Osztály) 5. Ápolási díjban részesülő (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala Hatósági Osztály) 6. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok 7. 3 vagy több gyereket nevel éven felüli egyedülálló nyugdíjas fűtőanyag mennyiség /jogosult - és döntsön arról, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó költségek kifizetését az önkormányzat mely kiadásainak terhére kívánja teljesíteni. - szükséges a helyi szociális rendelet módosítása is, melyben a képviselő-testület meghatározza a tüzelősegély fogalmát mint az önkormányzati segély természetbeni juttatásának egyik formáját, ill. meghatározza, a jogosultak körét, egy jogosult részére kiosztható apriték fa mennyiségét,. stb. Földes, október 3. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

5 5 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (X.6.) számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról A Képviselő-testület 1.) a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet, és a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében kimutatott adatok, valamint a település lakosainak igénye alapján (a Földesnek maximum igényelhető összegeket írjuk:) m 3 mennyiségű keménylombos tűzifa, /vagy/ m 3 mennyiségű lágylombos tűzifa, /vagy/ q mennyiségű barnakőszén tüzelőanyag pályázati támogatási igény benyújtását határozza el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. Határidő: azonnal 2.) A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 3.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Belügyminiszter által megítélt szociális tüzelőanyag szállításából származó költségek megfizetését ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetés ez irányú módosításáról és a számlák kifizetésekről gondoskodjon. Határidő: értelemszerű, ill. a jogszabályban foglaltak alapján 4.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális célú tüzelőanyag kiosztásával kapcsolatos új önkormányzati rendeletének megalkotása során, a szociális tüzelőanyagra pályázók jogosultságának elbírálásánál előnyben részesíti a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletben megjelölt szociális juttatásokban részesülő családokat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi rendelet elkészíttetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Földes, október 6. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben