Ámon Katalin. Elbocsátó, szép üzenet. Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ámon Katalin. Elbocsátó, szép üzenet. Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről"

Átírás

1 Ámon Katalin Elbocsátó, szép üzenet Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről Az oktatási szakma és valószínűleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetői is megdöbbenéssel fogadták a kormány által bemutatott Széll Kálmán Terv azon pontját, amely szeptembertől 15 éves korra csökkentené a tankötelezettséget. 1 Holott a januárban bemutatott közoktatási törvénytervezetben amelyeket a pedagógus szakmának is átadtak véleményezésre még 17 éves kor szerepelt. 2 Jelenleg 18 éves korig kötelező iskolába járni pontosabban addig kötelező az intézményeknek az oktatási rendszeren belül tartani a gyerekeket. Amennyiben a tankötelezettség 15 éves korig tartana, elsősorban a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerbe nehezen integrálódó gyerekek kerülnének ki a tanintézményekből. A nehéz szociális helyzetben élő gyerekek legnagyobb része a megfelelő anyagi háttér és a szülők alacsony képzettsége miatt rosszul teljesít az iskolában. A kormány egyrészt azzal érvel a tanköteles kor csökkentése mellett, hogy a motiválatlan tanulók ezáltal nem akadályoznák a sikeresebbeket a tanulásban, másrészt az állam azzal tenne szert megtakarításokra, hogy megszabadítja a rendszert a kevésbé sikeres, nagyobb pedagógiai odafigyelést igénylő gyerekektől, és a munka világa felé tereli azokat, akik az iskolában nem értek el megfelelő eredményeket. 1 A kormányfő mindenkit megdöbbentett: a 15 az tizenöt és kész, március Az új közoktatási törvény tervezetének vitaanyaga, december 3.

2 Az érveléssel kapcsolatban két alapvető probléma merül fel. Egyrészt, nehezen tartható az az állítás, hogy a 15 éves gyerekek munkavállalásra biztatásával, és ezáltal az alacsonyan képzett munkaerő számának és arányának növelésével élénkíthető a gazdaság. A másik probléma, hogy a kormány az oktatási rendszer, azon belül is a szakképzés színvonalának növelését amit kiemelt célként kezel nem érdemi intézkedésekkel igyekszik elérni, hanem a szociális problémákat szorítaná ki az iskolarendszerből. Csapó Benő oktatáskutató a közoktatási törvénytervezet vitaestjén számos konkrét intézkedési javaslatot tett, többek közt többletforrások teremtésére, a pedagógusok bérének emelésére, az óvodai helyek számának növelésére. A legfontosabb szempont mégis az, hogy egy iskolarendszer akkor a legsikeresebb, ha egyenlő esélyt teremt a tanulóknak, csökkentve ezzel a társadalmi különbségeket. 3 Nemcsak az oktatás, hanem az egész társadalmi-gazdasági rendszer teljesítménye romlik, ha 15 éves, képzetlen gyerekek kerülnek ki az iskolákból. Mivel a közoktatási törvény szeptembertől már az alsó tagozatban lehetővé tenné a buktatást, továbbá a törvényhozók kilenc évre bővítenék az általános iskolai oktatást, a rosszul teljesítő, nehéz szociális helyzetben lévő gyerekek nagy része akár az általános iskola elvégzése nélkül eshetne ki az iskolarendszerből. Orbán Viktor a Széll Kálmán Terv ismertetésekor azt nyilatkozta, a kormány nem tartja ördögtől valónak, ha valaki 15 évesen kikerül a munka világába. Ma Magyarországon a munkavégzés alsó korhatára ezzel szemben 16 év. Ez természetesen nem vonatkozik a feketegazdaságra, a rosszul fizetett, nehéz fizikai munkákra úgy tűnik, jogharmonizáció hiányában ez számítana az egyetlen megélhetőségi lehetőségnek az iskolából kikerülő 15 éves gyerekeknek. Azon túl, hogy a kormány jelenleg nem kínál számukra más alternatívát, egyúttal komoly gazdasági kényszert is teremt, mivel az iskolát elhagyó fiatalok nem rendelkeznek társadalombiztosítási jogosultsággal, nem áll rendelkezésükre diákkedvezmény és a családi pótlék bizonyos része (vagy egésze) sem. Az általános iskolát befejezők jelentős része funkcionális analfabéta, 4 ezért nagy a veszélye annak, hogy e fiatalok nem lesznek képesek bonyolultabb szerkezetű szövegek, például egy munkaszerződés megértésére. Ezen kívül más kockázatai is lehetnek annak, ha 3 A tudomány ellent mond Hoffmann Rózsának, január Orbán lemond a szegény gyerekekről, március 2.

3 egy 15 éves gyereket teljes mértékben kirekesztenek az iskolából, a legális munka világából vagy a felnőttek felügyeletéből. A szociális ellátórendszer nem fogja tudni megvédeni őket az anyagi, szexuális és egyéb visszaélésektől, amelyeket velük szemben elkövethetnek. A kormány létrehoz Magyarországon egy, a középosztálytól már gyerekkorban leszakadó, munkanélküliekből és alkalmi munkásokból álló réteget, amelynek egyetlen túlélési esélyt a szociális segély jelent majd. Egyértelmű tehát, hogy nincs gazdasági racionalitása a tervezetnek. A Széll Kálmán Tervhez fűzött magyarázatban a kormány a 15 éves korig tartó tankötelezettség tervét annak esélyeként fogalmazza meg, hogy az érintettek szabadon választhassanak az oktatás és a munka között. Mivel nem tűnik biztosítottnak, hogy a munkaerőpiac befogadja a 15 éves gyermekeket, nehéz elfogadni azon kormányzati érvelést is, hogy a 18 év alattiak felelős döntést képesek hozni jövőjükről. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy valóban lehetőségük lesz dönteni: ha ugyanis egy 15 éves gyermeket rossz eredményei vagy magatartása miatt el akarnak tanácsolni egy oktatási intézményből, szeptembertől egyetlen másik iskolának sem lesz kötelező befogadni őt. Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke szerint a kormány a pedagógusok kiengeszteléseként hozta létre az intézkedés tervezetét: fizetésemelés helyett leveszi a hátrányos helyzetű gyerekek tanításának terhét a vállukról. Az alku viszont csak első olvasatra tűnhet vonzónak: a 15 éves és idősebb diákok számának csökkenése a középfokú oktatásban tanító pedagógusok jelentős részének elbocsátásával járhat. 5 A szakmai véleményezésre bocsájtott oktatási törvénytervezet nem tartalmazta a 15 éves korig tartó tankötelezettséget. Az csak a megszorító intézkedések között szerepel, ráadásul olyan gazdasági alapú érvelésbe csomagolva, amely nem veszi figyelembe a munkaerő-piaci viszonyokat, az iskolából kikerülő gyerekek jövőbeli lehetőségeit. Mindez arra enged következtetni, hogy a kormánynak nem célja a társadalmi egyenlőtlenségek visszaszorítása az oktatási rendszerben. Magyarországon a diákok társadalmi háttere eddig is erősen meghatározta iskolai teljesítményüket, az OECD-országokon belül ná évre viszik le a tankötelezettséget, interjú Trencsényi Lászlóval, március 3.

4 lunk mérték az egyik legjelentősebb eltérést az iskolák teljesítményében, emiatt az iskolák növelték, és nem csökkentették a társadalmi különbségeket. 6 Nem várhatunk szolidaritást egy olyan közösségtől, amely a korai szelekción keresztül a lehető legfiatalabb korban megpróbálja más társadalmi közegbe terelni középosztálybeli és hátrányos helyzetű tagjait. Ezt erősítette meg Pokorni Zoltán, a Fidesz frakcióvezetőhelyettese is, aki egy, az új közoktatási törvényről rendezett vitán (amelyen egyébként a 15 éves korig tartó tankötelezettség még fel sem merült) azt közölte: a középosztálybeli szülők már most is kivonják gyermekeiket az integrációból. Ennek oka, hogy e szülők nem akarják problémás gyerekekkel teli környezetben, veszélyben tudni gyermekeiket, így az oktatási szegregáció ellen az államnak nem is érdemes küzdenie. 7 Az intézkedés nagyban nehezíti a roma gyermekek társadalmi integrációját is. A roma gyerekek nagy részéről már most is lemond az oktatási rendszer azzal, hogy szegregált, rosszabb felszereltségű intézményekbe és kisegítő iskolákba küldi őket, jelentős részben indokolatlanul. Az Oktatáskutató Intézet 2008-as, Liskó Ilona és Fehérvári Anikó által vezetett kutatásából egyértelműen kiderül, hogy még a szegregált, elvileg a gyengébben teljesítő roma tanulók felzárkóztatására szánt oktatási intézményekben is komoly előítéletekkel rendelkeznek a tanárok. 8 Zolnay János szociológus 2010-ben publikált szakmai háttéranyaga alapján a roma tanulók százaléka most is cigány többségű csoportokban tanul, főleg elkülönült intézményekben. 9 Az elkülönítésnek ezt a szakma által elítélt változatát a jelenlegi kormány oktatási tervezete támogatja, illetve ki is egészíti az eltávolítás egy újabb lehetséges módszerével, a 15 éves kort követően. 6 Zolnay János szociológus szakértői anyaga a Kasszának, február 16. aspx 7 A tudomány ellent mond Hoffmann Rózsának, január Fehérvári Anikó-Liskó Ilona (2008): Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 9 Zolnay János szociológus szakértői anyaga a Kasszának, február 16. aspx

5 A Széll Kálmán Tervből és a közoktatási törvényjavaslatokból a racionális gazdasági és szakmai érvek mellett még egy fontos elem hiányzik: maga a gyermek. Az ENSZ Magyarország által is elfogadott Gyermekjogi Egyezménye az ő érdekeik elsődlegességét hangsúlyozza. A közoktatási törvénytervezet és a megszorító intézkedések azonban kizárólag az iskolarendszer (a tehetséggondozás ), és az állam teljesítőképességére (az oktatással kapcsolatos költségek csökkentésére vagy a korai munkába állásra) vannak tekintettel. Egy oktatási reformot ígérő intézkedéscsomagtól azonban joggal várhatnánk el, hogy a gyermek érdekét állítsa a középpontba.

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ETNIKAI ÉS SZOCIÁLIS ALAPON Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat szeretne, és nem cigány, akkor nincs sok lehetősége, egyetlen állami ösztöndíjra

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 - Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 5 2 TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. április 28. A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza?

1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza? 1. Mekkora a tartós mélyszegénység és mi okozza? Hogyan alakult ki a tartós szegénység és munkanélküliség? Miért nem sikerül csökkenteni lassan két évtizede? Hogy megérthessük a probléma szerteágazó okait,

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi:

Részletesebben

Varga Aranka: Hátrányos helyzet az iskolarendszerben. Bevezetés

Varga Aranka: Hátrányos helyzet az iskolarendszerben. Bevezetés Varga Aranka: Hátrányos helyzet az iskolarendszerben Bevezetés A hátrányos helyzet a tudományos diskurzus, a szakpolitikai intézkedések és a napi pedagógiai munkafolyamatosan fókuszban lévő területe. A

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22.

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22. III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 16. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A SZEGEDI ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI DESZEGREGÁCIÓT TÁMOGATÓ HALLGATÓI MENTORPROGRAM ÖT ÉV TAPASZTALATAI Szerkesztette: Fejes József

Részletesebben

több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól

több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól MESSING VERA MOLNÁR EMÍLIA több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól Az alábbi cikk megírásához az a felismerés vezetett, hogy több, egymással párhuzamosan, különbözõ

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

I. A szegregáció szociológiai fogalma

I. A szegregáció szociológiai fogalma Az oktatási szegregáció kérdései Az országgyűlési biztos 2003. évi munkájáról 2004. május 19-én számolt be az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának. A meghallgatáson felmerült annak az igénye,

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben