Projekt adatok. A projekt bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatok. A projekt bemutatása"

Átírás

1 Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Projekt adatok A projekt bemutatása A Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Berufsförderungsinstitut Wien és Berufsförderungsinstitut Burgenland szervezettel együtt benyújtott, Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében (rövidített neve: AT-HU ISA) című L00148 számú pályázatuk alapján támogatást nyertek el. A projekt vezető partnere a Berufsförderungsinstitut Wien. A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. a Berufsförderungsinstitut Burgenland szervezettel együtt partnerként vett részt a projekt megvalósításban. Projektidő: 26 hónap Projektkezdés: július 01. Projektzárás: augusztus 31. Támogatás összege: ,50 ERFA; (nemzeti társfinanszírozás A projekt főbb tevékenységei: Ausztriai és magyar példák kölcsönös bemutatása 5 db magyarországi és 5 db ausztriai tanulmányút során Stratégiaalkotó workshopok, stratégia és munkaterv kidolgozása a munkáltatók és iskolák közötti kapcsolat fejlesztéséhez Képzési programok kidolgozása magyar és osztrák pedagógusok és munkáltatók részére Pilot képzések megvalósítása pedagógusok és vállalatok részére Ausztriában és Magyarországon Szupervízióval és tanácsadással támogatott kísérleti mentorprogram megvalósítása A középfokú képzésből középiskolai végzettség megszerzése nélkül lemorzsolódó tanulók esélytelenek a munkaerő-piaci boldogulásra. A Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. tanulói körében a hátrányos helyzetű tanulók aránya 16,8 %, lemorzsolódási arányuk %-os. Az iskolák nem felkészültek módszertanilag ennek a helyzetnek a javítására. A korábbi szakképzési rendszer a tanulókat nem készítette fel a szakmájukra, így a vállalkozások nem jutottak megfelelő munkaerőhöz. Emiatt német és osztrák mintára duális szakképzést vezettek be Magyarországon a 2012/13-as tanévtől, melynek lényege, hogy az elméleti képzés az iskolákban, a gyakorlati képzés a vállalkozásoknál zajlik. Ausztriában, hagyományosan duális szakképzést folytatnak, 15 évesen 9 év tankötelezettség teljesítését követően követően léphetnek be a fiatalok. A magyar és osztrák szakemberek együttműködése pedagógiai és didaktikai kérdésekre, illetve különösen a hátrányos helyzetű tanulók képzési módszertanára fókuszált. A projekt célja: A hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a munkába álláshoz vezető út elősegítése a szakképzésen, különösen a duális képzési rendszeren keresztül. Osztrák és magyar szakemberek tapasztalatainak kölcsönös megosztása a hátrányos helyzetű tanulók nevelésének elméletéről és gyakorlatáról, a munkaerő-piaci, iskolai esélyegyenlőségük és szociális integrációjuk elősegítése érdekében. A hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka hatékonysága érdekében oktatói kompetenciák fejlesztése magyar és osztrák oldalon, valamint a tanulókat fogadó munkáltatók felkészítése. Képzési programok kidolgozása és pilot-képzések megvalósítása pedagógusok és vállalatok részére. Célcsoportok: pedagógusok gyakorlati képzőhelyet biztosító vállalkozók hátrányos helyzetű szakmai képzésben résztvevő, illetve részt venni kívánó fiatalok 1 2

2 Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Tanulmányutak, workshopok A projekt során 10 tanulmányút valósult meg, 5 Ausztriában és 5 Magyarországon az alábbi témákban: Oktatási módszerek Tanárok szerepe és feladata Család és iskola kapcsolata Gyakorlati hely, leendő munkahely és iskola kapcsolata Magyarországi és ausztriai jogi környezet megismerése A duális szakképzés bevezetése Magyarországon számos kihívás elé állítja a pedagógusokat, a cégeket, az üzemeket és a gyakorlati képzőhelyeket. A tanulmányutakon elhangzottakból a két ország szakképzési rendszerével kapcsolatban javaslatok kerültek összegyűjtésre. A javaslatok több területen is vizsgálják a szakképzési rendszert, annak működését és a szakmai támogatás lehetőségét. A javaslatokból ötlettár és best-practice brosúra került összeállításra. Ötlettár: célja a hátrányos helyzetűek bevonásának lehetősége a duális képzésbe, mely elősegíti a munkaerő-piaci érvényesülésüket. Best-practice: a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka osztrák és magyar oldali gyakorlatának bemutatására szolgál (koncepció, módszerek, munkaadók motiválása). A workshopok során pedagógusok, szakmai vezetők és munkáltatók, vállalkozók képviselői vettek részt a stratégia és munkaterv kidolgozásában, mely az iskolák és a munkaadók közötti együttműködés fejlesztésére és a hátrányos helyzetű tanulók támogatására irányul. Pilot képzések megvalósítása A tanulmányutak során szerzett tapasztalatok és az elkészült stratégia és munkaterv alapján két 10 órás akkreditált képzési program került kidolgozásra osztrák szakértők és pedagógusok segítségével: A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő pedagógusok, oktatók számára 3 4

3 Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében felkészítő alapképzés a duális szakképzésben közreműködő munkáltatók, gyakorlati oktatók számára A képzések fő vállalati szakember és fő pedagógus részvételével valósultak meg magyar oldalon a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft., osztrák oldalon a BFI Burgenland intézményében, magyar és osztrák résztvevőkkel. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismerte a HH-SNI-s, illetve a tágabb értelemben vett hátrányos helyzetű tanulók alapvető jellemzőit, viselkedésformáit, mozgatóit. Megismerte a szakmatanulási folyamatuk során potenciálisan előforduló jelenségeket, problémahelyzeteket és azok lehetséges kezelésének módját a gazdasági szereplőknél, illetve iskolai körülmények között megvalósuló szakmai gyakorlati és elméleti képzés során. Nagyon könnyen félreismerjük a másikat, beletesszük egy kis dobozba többlet negatív információt teszünk rá, ezzel eltávolítjuk magunktól, egyre veszélyesebbnek, nehezebbnek képzeljük el őt, és egyre kevésbé látunk okot, hogy foglalkozzunk vele. (Rettegi Zsolt mentálhigiénés szakember) A projekt kétnyelvűségéből adódóan és a szakkifejezések jobb érthetősége érdekében Szakkifejezések kétnyelvű lexikona került összeállításra, mely tartalmazza a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozás témakörben leggyakrabban előforduló szakmai kifejezéseket..hogy egy nyelvet beszéljünk Kísérleti mentorprogram A 2013/2014-es tanévben megvalósításra került a projekt során kidolgozott módszerek gyakorlati alkalmazására épített mentori program. Ennek lényege, hogy a Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. együttműködő iskoláiban a 2012/13-as tanévben törvényi kötelezettségre elindult a duális szakképzés. Az ebben résztvevő hátrányos helyzetű fiatalok sikeres iskolai és gyakorlati szakképzési előmenetele érdekében a 2013/14-es tanévben mentori program valósult meg szakképző iskolák és vállalatotok bevonásával. Ennek keretében a projektben felkészített pedagógusok és vállalati szakemberek részvételével 20 hátrányos helyzetű tanuló mentorálása valósult meg. A hátrányos helyzetű tanuló önismeretének, önbecsülésének, motivációinak fejlesztése, szakmaképének erősítése, továbbá a fejlődés útjában álló személyes környezeti akadályok leküzdése a szülők és iskolatársak, partnerszervezetek bevonásával volt a fő cél. A mentori feladatokat 4-4 iskolai szakember és gyakorlati oktató párban végezte 40 héten át, összesen 1600 órában egyéni és csoportos formában. 1 mentorpár 5 fő tanuló támogatását végezte. 2 mentorpárt a Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola szakembereiből és gyakorlati oktatóiból választott ki a magyar partner. 2 mentorpár a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium szakembereiből, az Epcos Elektronikai Alkatrész Kft., valamint a Jabil Circuit Magyarország Kft. vállalati gyakorlati oktatóiból alakult ki. A mentorprogramot a pedagógusok és vállalati szakemberek segítése érdekében szakmai támogatás, szupervízió egészítette ki 2-2 magyar és osztrák szupervízor segítségével. A szupervízió keretében lehetőség nyílott a tapasztalatok, problémák megbeszélésére. Az osztrák partnerek szakmai tapasztalatok átadásával, és tanácsadással segítették a mentorok munkáját. 120 óra személyes és távtanácsadás keretében is lehetőségük volt a mentoroknak a problémák megbeszélésére. A távtanácsadás skype, és telefon útján valósult meg. A mentor-hálózat hosszútávon hozzájárulhat a hátrányos helyzetűekkel foglalkozók szakmai fejlődéséhez, emberi és szakmai megújulásához. 5 6

4 Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

5 Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program látni a tanulókon a változásokat, vannak kérdéseik, céljaik a jövőre nézve tanár-diák kapcsolatunk átalakult barátias, bizalmi vizsonnyá szükséges a pszichológiai és szakmai segítség a tanároknak is sokszor nem oldottuk meg a helyzetet, de azzal hogy meghallgattuk őket már segítettünk a szupervízió során tanácsolt technikák a menet során beépültek fiatalon tartott minket is 9 10

6 LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz Wien PROJEKT PARTNER 1 Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft. Akacs Mihály utca Szombathely PROJEKT PARTNER 2 BFI Burgenland Grazer Straße Oberwart EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. Jabil Circuit Magyarország Kft. LUK Savaria Kft. Delphi Hungary Kft. BPW- Hungária Kft. Vasi Volan Zrt. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Burgenlandi Munkáskamara Burgenlandi Szakszervezeti Szövetség Burgenlandi Munkaügyi Hivatal Burgenlandi Gazdasági Kamara Burgenlandi Iparszövetség Bécsi Munkáskamara KIVITELEZŐ Vasi Central Kft. Szent Flórián krt Szombathely 11

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 1. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely PROJEKT PARTNER 2. BFI Burgenland Grazer Straße 86. 7400 Oberwart KiviTELEző:

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Tájékoztató a felsőfokú gépészképzés helyzetéről Szombathely, 2015. április 3. 2013-ban a régió vezető vállalatai: BPW-Hungária Kft., DELPHI

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítványunk

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 03. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege:

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 03. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege: A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004 jelű KOMP - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása során hatodik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben ezúttal arról

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

KÉPZÉSI KONCEPCIÓ - MK

KÉPZÉSI KONCEPCIÓ - MK KÉPZÉSI KONCEPCIÓ - MK 0178. sz. Turisztikai coach Oberwarti és Oberpullendorfi járások/vas megye 2010 március 2010 július EXPAK AT.HU Copyright by L&R Sozialforschung Lechner, Reiter & Riesenfelder Sozialforschung

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

Workshop jegyzőkönyv

Workshop jegyzőkönyv Munkaügyi Együttműködési Fórum Workshop jegyzőkönyv Szakképzési rendszerek összehasonlítása az osztrák-magyar határ két oldalán A szeminárium célja a szakképzéssel kapcsolatos szakmai tapasztalatcsere.

Részletesebben

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló A 2.6.2.-12/1-2013-0068 program célja Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

FÜGGELÉK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

FÜGGELÉK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ FÜGGELÉK A KOSSUTH LAJOS EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKKÖZÉPISKOLA (MISKOLC, DAYKA GÁBOR U. 4.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Miskolc, 2014. 1 A mentorlás intézményi programjának

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben