Nyugat-magyarországi Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Tájékoztató a felsőfokú gépészképzés helyzetéről Szombathely, április 3.

2 2013-ban a régió vezető vállalatai: BPW-Hungária Kft., DELPHI Hungary Kft., EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a TDK csoport tagja, iqor (korábbi nevén Jabil Circuit Magyarország Kft.), LuK Savaria Kft., és Opel Szentgotthárd Kft. mivel nem tudták a meglévő forrásokból mérnökigényeiket kielégíteni, és emiatt jövőbeli fejlesztéseik is veszélybe kerültek megszólították Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Kormányhivatal vezetését, hogy segítsenek problémáik megoldásában. Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Kormányhivatal vezetése a cégek kérésének megfelelően felvette a kapcsolatot egyetemünkkel, és májusában megkezdődtek az egyeztető tárgyalások a helyi mérnökképzés elsőként gépészmérnök-képzés elindítása ügyében. Az egyetemen belül a probléma megoldására először a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) került kijelölésre, azonban az általa kínált megoldás, miszerint nem helyben, hanem az SKK által működtetett zalaegerszegi kihelyezett képzési központban folyna a képzés, és nem a cégek által kért gépészmérnöki BSc, hanem mechatronikai mérnök BSc képzés kerülne megvalósításra, a cégek számára elfogadhatatlan volt. Hosszas egyeztetések után, amelyben Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár úr (akkor még nem ebben a minőségében) is segítette egyetemünket, végül megszületett az a Vas Megyei Kormányhivatal által koordinált háromoldalú megállapodás, amelyet egyetemünk, a fent említett cégek és Szombathely Megyei Jogú Város írta alá a szombathelyi mérnöki képzések megteremtésének ügyében. E megállapodás rögzíti azokat a feltételeket, amelyek mentén munkánkat Rektor Úr megbízásával novemberében megkezdtük. A számunkra meghatározott cél első lépésben Szombathelyen a gépészmérnöki BSc szak akkreditálása és indítása (2015. szeptemberében) volt, a fenti cégek részvételével, duális formában. E feladathoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítására célzott támogatásként évben 100 MFt összegű költségvetési támogatást kapott egyetemünk. A munka előrehaladásának felügyelete, illetve a kapcsolódó döntések operatív kezelése érdekében, a szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a Vas Megyei Kormányhivatal Egyeztető Fórumot hozott létre a háromoldalú megállapodás aláíróinak részvételével, amely általában havi rendszerességgel ülésezik. E fórumot minden hónap 10-ig egyetemünk tájékoztatja munkánk előrehaladásáról, hogy a fórum pontos és részletes képet kapjon a feladat elvégzésének érdekében tett lépéseinkről, ezeket a lépéseket összefoglalva most a projekt mérföldköveire fókuszáló bemutatást adunk. Első mérföldkő, a gépészmérnöki BSc szak akkreditációja és a szükséges infrastruktúra kialakítása. A Természettudományi Karon teljesen hiányzott, de az egyetemen sem állt rendelkezésre a szak akkreditációjához szükséges minősített gépészmérnök oktatókból álló szakmai gárda. A Természettudományi Karon az alapozó tantárgyak (fizika, kémia stb.) kivételével hiányzott a szak működtetéséhez szükséges laboratóriumi/gyakorlati háttér. Az akkreditációs anyag kidolgozására és benyújtására a november 1-től március 28-ig terjedő időszak állt rendelkezésre, miközben kezdetben háromfős csapatunk (Prof. Dr. Horváth Béla (szakfelelős), Dr. Németh István (szakindítás koordinátora), Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna (dékáni hivatalvezető)) e tevékenységet egyetemi feladataink felett, azok teljes ellátása mellett végezte. A feladat nem volt kicsi, de sikerült megtalálnunk azokat a megoldásokat, amelyek biztosították, hogy a rendelkezésre álló rövid idő ellenére megfelelő szakmai gárdát toborozzunk és a cégekkel együttműködve biztosítsuk a képzés laboratóriumi/gyakorlati hátterét. Ennek eredményeként a határidőre benyújtott akkreditációs anyagunkat a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának július 4-ei ülése 2014/7/XIV/4. számú határozatával 2

3 támogatta, és ez alapján az Oktatási Hivatal a gépészmérnöki BSc szakot szombathelyi képzési helyszínnel nyilvántartásba vette. Az első mérföldkövön sikeresen túljutottunk, azonban nem feltételek nélkül. Az Oktatási Hivatal határozatának mellékleteként megküldésre került a MAB szakértői véleménye, melyben a MAB a szak indításával kapcsolatos feladatokat fogalmazott meg megjegyzés formájában. Továbbá előírta, hogy az egyetem március 30-ig mutassa be a MAB-nak a megjegyzésben felsoroltak orvoslására tett intézkedéseit. A MAB megjegyzésének első és második pontjában felvetett problémák, melyek a szak tantervében történő kisebb módosítást és az oktatói állomány tovább bővítését javasolták már megoldásra kerültek, illetve az oktatói állomány bővítése továbbra is folyamatban van, jelenleg a Műszaki Intézetnek már 11 főállású oktatója van. Azonban a megjegyzés harmadik pontjában a MAB által megfogalmazott kívánalom, miszerint: A gyakorlati képzéshez feltétlenül fontos a saját (egyetemi) laboratóriumi háttér megteremtése. teljesítésére irányuló tényleges tevékenységünk források hiányában csak márciusában kezdődhetett meg. Ugyanis ekkor, március 25-én, kaptuk meg Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár úr döntése alapján azt a négyszázmillió forint értékű támogatást, amely az intézmény struktúraátalakításához kapcsolódva, a duális gépészmérnökképzés fejlesztését szolgálja. E forrást a gépészmérnökképzést támogató műszerállomány kialakítására fordítjuk, a műszerek beszerzésének folyamatát március 31-vel megkezdtük évben egyetemünk a gépészmérnökképzés 2014-ben megkezdett kialakítási folyamatának támogatását szolgáló további 120 MFt összegű költségvetési támogatást kapott, e forrást a képzéshez kapcsolódó humán erőforrás fenntartására, bővítésére és lehetőség szerint további eszközök beszerzésére fordítjuk majd. A képzéshez kapcsolódó további támogatási források megnyitása várható 2015-ben, ezeket elsősorban a fent megfogalmazott kívánalomnak megfelelően a képzést támogató laboratóriumi háttér kialakítására kívánjuk fordítani. A megfelelő laboratóriumi körülmények infrastrukturális hátterének biztosítása érdekében, mivel hely csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre Karunk épületében, dolgoztuk ki Szombathely Megyei Jogú Várossal (SzMJV) együttműködve azt a megoldást, amelynek keretében SzMJV a duális gépészmérnökképzés támogatására Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központot hozott létre Közgyűlésének január 29-ei határozatával. A határozat értelmében a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetileg, szakmailag és pénzügyileg önálló egységeként - Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központot hozott (DFKKK) létre, ill. ezzel párhuzamosan a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. nevét Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változtatta. Továbbá a Szombathely, Szent László király utca 6. szám, 5487/28 hrsz. alatti ingatlanon található EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. I. számú korábbi telephelyének hasznosítására elkészült előzetes városfejlesztési akcióterv alapján, amelynek I. üteme az F épület hasznosítása, az F épületet a duális gépészmérnökképzéshez kapcsolódó oktató épület, laboratóriumok és előadó termek kialakítására jelölte ki. Sajnos azonban SzMJV Önkormányzatának idei évi költségvetése nem teszi lehetővé az ingatlan fenti céloknak megfelelő kialakítását, így a MAB által megfogalmazott kívánalomnak megfelelő laboratóriumok kialakításának helykérdése még megoldásra vár. 3

4 Második mérföldkő, a gépészmérnöki BSc szak beiskolázási kampányának sikeres zárása. E tevékenységünk megvalósítása folyamatban van. Ehhez kapcsolódva sajnos ki kell emelnünk egyik fontos hiányunkat, hogy egyetemünkön jelenleg még nincsen egy jól működő PR csoport, amelyik egy új termék ez esetben egy a karunkon előzmények nélküli képzés piacra történő bevezetésének komplex munkáját kezelni tudná. Ezért született az Egyeztető Fórum július 17-i ülésén az a döntés, amelynek értelmében a gépészmérnöki BSc szak beiskolázási kampányát a képzésben érintett cégek kommunikációs szakembereiből álló munkacsoport szervezze a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. (NyPJMK) ügyvezető igazgatójának (Szijártó Zsolt) vezetésével. A munkacsoport munkájában természetesen részt vesz egyetemünk is. A megfelelő minőség biztosításának érdekében a jövőben e tevékenység egyetemünk által kerül megvalósítása, egy hatékony PR csoport kialakításával. A beiskolázási kampányhoz kapcsolódóan első lépésben elkészítettük a Műszaki Intézet honlapját, a gépészmérnöki BSc szak honlapját, amely tartalmazza a duális képzésre történő jelentkezés regisztrációs felületét is, és amely a nagyon egyszerű címen érhető el. A képzés Facebook oldala és népszerűsítő kiadványa is elkészült, ez utóbbi a honlapon is elérhető. A duális képzésre történő regisztráció január 8-val lezárult, ezt követte, január e között, az egyetem és a partner vállalatok által közösen lebonyolított kiválasztási eljárás, melynek keretében a duális képzésre jelentkezett 221 fő közül 50 duális hallgató került kiválasztásra, ez országos szinten is kimagasló jelentkezői létszám. A kiválasztott hallgatók január végéig értesítést kaptak arról, hogy a duális képzésre kiválasztattak, így már ennek tudatában adhatták be február 15-ig, a hagyományos felvételi eljárás keretében, jelentkezésüket karunkra. Az 50 duális hallgató a gépészmérnöki BSc szak akkreditált 80 fős kapacitásának több mint felét jelenti, ami mutatja partnervállalataink elkötelezettségét a Szombathelyen megvalósítandó duális képzéssel kapcsolatban. A beiskolázási kampány költségét Szijártó Zsolt, a kommunikációs munkacsoporttal egyeztetve 18 MFt-ban határozta meg. Az Egyeztető Fórum október 9-ei ülése ezt a költségtervet elfogadta és az a megállapodás született, hogy a háromoldalú megállapodást aláíró három fél a költségeket egyenlő mértékben vállalja, így egyetemünkre a kampányhoz kapcsolódóan 6 MFt költség jutott, amelyet a évi, korábban említett, a képzés indítására nyújtott célzott támogatásból fedeztünk. Nagyon fontos lenne a fent megjelölt és már biztosított keret terhére, a képzést népszerűsítő kampány folytatása, mivel a hatályos felvételi eljárás szabálya szerint a jelentkezett hallgatók az eljárás során módosítani tudják jelentkezési sorrendjüket. Így csak egy pozitív, a képzés iránt történő érdeklődést fenntartó kampány tudja majd biztosítani azt, hogy szeptemberében megfelelő létszámmal indulhasson a képzés. Harmadik mérföldkövünk a képzés hagyományos és duális tananyagának rendelkezésre állása. A gépészmérnöki BSc tananyag tartalmi részeinek kidolgozása elkezdődött, ehhez kapcsolódóan első lépésben ugyancsak elkészült egy duális tantervi háló, amelyben szereplő tananyag modulok egyeztetése a képzésben résztvevő partner vállalatokkal folyamatban van. A tananyagfejlesztő tevékenységünket segíti majd pozitív elbírálása esetén az az összesen 400 millió forint összköltségvetésű pályázatunk, amelyet a TÁMOP F/2015. konstrukció felhívására nyújtott be február 24-én egyetemünk, konzorciumban a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-vel és a Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A tervezett projekt megvalósítási időtartama nagyon rövid, április 1-től november 30-ig terjed, a 4

5 rendelkezésre álló idő alatt fő célunk, hogy a Nyugat-Pannon Térség gazdasági szereplőinek elvárásaihoz, a térség társadalmi céljaihoz igazodva megteremtsük a szombathelyi Gépészmérnöki BSc képzés területén a duális képzési rendszer alapjait, nemzetközi, és hazai duális képzések tapasztalatainak felhasználásával. Ezzel hozzájárulunk Egyetemünknek, konzorciumi és együttműködő partnereinknek Magyarország gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítéséhez, a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. E mérföldkövek sikeres teljesítése után szeptemberében indulhat majd a gépészmérnöki BSc képzés Szombathelyen, amelynek mottójával szeretnénk zárni beszámolónkat: Minőségi képzés! Szombathelyi gépész! Szombathely, április 3. Dr. Németh István koordinátor Prof. Dr. Horváth Béla szakvezető A beszámolóban foglaltakkal egyetértek. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 5

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

EQAVET és EUROPASS fejlesztések

EQAVET és EUROPASS fejlesztések A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések A duális szakképzés bevezetése Az államilag támogatott szakképzés tervezésének rendszere Tájékoztató a tanév rendjéről A szakképzés 2013. szeptember 1-jén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben