A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI ( ) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK TÁMOP /1 PÁLYÁZATI PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG.

2 Projekttervek Kapcsolódó intézkedés száma Projektgazda 1. Pályaorientációs térségi rendszer létrehozása 1.1 Kontakt Alapítvány 2. Térségi vállalkozások fejlesztése Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése 2.3 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 4. Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása 1.2 GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése 2.3 Kontakt Alapítvány 6. Helyi termék, helyi vásárló összefogás a fenntartható közösségi gazdaságért 7. A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése, a térség gazdasági potenciájának fejlesztésére Gödölye Szociális Szövetkezet GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

3 1. Térségi pályaorientációs rendszer létrehozása Projektgazda: Kontakt Alapítvány Együttműködő partnerek: Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, KINCS Alapítvány, Tudás-Akadémia Alapítvány, CKÖ, Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja, Szent István Egyetem, GAK Nonprofit Közhasznú Kft.. Célja: éves korosztály és szüleik valós és élményszerű információkkal történő ellátása, melyek alapján valós döntéseket hozhatnak az iskolaválasztás és szakmaválasztás terén. Célcsoportja: általános iskola 7-8 osztályos tanulói. A projekt indokoltsága: A fiatalok pályaválasztásában kevés tudatos elem található. A média, a szülők, barátok véleménye alapján történik a szakma-választás. Emiatt a tanulók nagy része nem a számára megfelelő képzést választja, nem lesz motivált a szakmai elsajátítására, nagy eséllyel nem helyezkedik el a szakmájában. A pályaválasztási és pályaorientációs szolgáltatások nem kielégítőek. A pályaválasztási előkészítő munka fő színtere az iskola, viszont a tapasztalatok alapján a képző intézményekben sem működik hatékonyan és hiányoznak a humánkapacitások is. A projekt illeszkedése a stratégiához: 1. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása Tevékenységek: - már meglévő és működő pályaorientációs elemek feltérképezése, - cégek megkeresése, lehetséges együttműködés kidolgozása, - gyárlátogatások megszervezése iskolák számára, - középiskolák tanműhelyeinek bemutatása általános iskoláknak, - pályaorientációs tanácsadás megszervezése, - pályaorientációs kiállítás szervezése tanulók és szüleik számára.

4 Várt eredmények, indikátorok: A térség iskoláiban a rendszeres és széles spektrumú pályaorientációs foglalkozásoknak köszönhetően, a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik egy valós képet kapnak egyrészt a diák kompetenciáiról, a térségi munkaerőpiaci lehetőségekről, valamint az egyes szakmák valós mibenlétéről. Így megalapozott döntést tudnak hozni a pályaválasztást illetően. Többen választanak kompetenciáiknak képességeiknek megfelelő szakmákat és olyanokat, mellyel elhelyezkedési esélyeik megnőnek. Csökken a pályakezdő munkanélküliek és a folyamatos átképzésben részt vevő álláskeresők száma. Költségvetése: Ft Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - pályaorientációs tanácsadók - pszichológusok - védőnők - koordinátor

5 2. Térségi vállalkozások fejlesztése Projektgazda: Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Együttműködő partnerek: Arundo Tanácsadó Kft., Hírnök Média, Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kerepesi Vállalkozók Egyesülete, GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja. A projekt célja: - A kistérségben működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez és versenyképességük növeléséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása egyedi és csoportos tanácsadás igénybevételén keresztül. - Az önkormányzatok és helyi vállalkozások kapcsolatának erősítése. Célcsoportja: A térség mikro-, kis- és középvállalkozásai A projekt indokoltsága: A tapasztalatok szerint a vállalkozásoknak nyújtott tanácsadások nem érnek el a kis- és középvállalkozók széles rétegéhez, és sok párhuzamosság is van. Emiatt nem jutnak olyan személyre szabott információhoz, szakmai segítséghez, amely szükséges lenne fejlődésükhöz. A projekt illeszkedése a stratégiához: 2.1 Foglalkoztatás-ösztönzési célú vállalkozási tanácsadás és hálózatfejlesztés. A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása Tevékenységei: - Vállalkozói esték megrendezése a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében a térség különböző településein, az ottani önkormányzattal vagy vállalkozói egyesülettel együttműködésben. A rendezvényeken különböző témakörben meghívott előadók, valamint a PMVA munkatársa tartanak előadásokat (vállalkozásvezetési ismeretek, marketing- és piac, valamint jogi ismeretek, forrásteremtési információk, stb.).

6 - Vállalkozások közötti hálózatfejlesztés. -,,Vállalkozásbarát Önkormányzat díj létrehozása. Várt eredmények, indikátorok: - A bemutatott lehetőségek, eszközök, valamint a hiányosságok felismerése arra ösztönzi a vállalkozások vezetőit, hogy fejlesszék tudásukat, bővítsék ismereteiket és aktívan keressék az eszközöket, lehetőségeket, melyek segítik vállalkozásukat a fennmaradásban, versenyképességük fejlődésében. - A Széchenyi Terv pályázatain való sikeres részvétel a tudatos projektfejlesztések révén. Költségvetése: Ft. Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - projektmenedzser - előadók

7 3. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése Projektgazda: GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja, Kontakt Alapítvány, Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft., Humán Sztráda Nonprofit Közhasznú Kft.. A projekt célja: - A projekt célja megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátájának növelése a kistérségben - munkaadók felkészítése megváltozott munkaképességű személyek sikeres foglalkoztatására Célcsoport: - Megváltozott munkaképességű munkavállalók, - Munkáltatók, különös tekintettel a 20 fő statisztikai létszám fölötti cégekre. A projekt indokoltsága: A megemelt rehabilitációs hozzájárulás nagy anyagi terhet ró a munkáltatókra, a megváltozott munkaképességű munkavállalók megtalálása, alkalmazása és integrálása a támogatások ellenére nagyon nehézkes. Személyre szabott intézkedések szükségesek. A projekt illeszkedése a stratégiához: 2.3 A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációja A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: - Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése. - A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése, a térség gazdasági potenciájának fejlesztésére. Tevékenységei: - munkaadói felmérés a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának akadályairól - megváltozott munkaképességű célcsoporttal foglalkozó szervezetek megkeresése, bevonása az együttműködésbe - tudásbővítő konferencia munkaadók számára a partnerszervezetekkel együttműködésben

8 - kiadvány megjelentetése a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos hasznos információkról, jogszabályokról, előnyökről, jó gyakorlatokról - megváltozott munkaképességűek sikeres foglalkoztatását segítő szolgáltatási csomag összeállítása a munkaadói igényeknek megfelelően - szolgáltatások (tájékoztatás, egyéni konzultáció, kiválasztás, beillesztés, foglalkoztató szervezet felkészítése stb.) megvalósítása Várt eredmények, indikátorok: A megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedése sikeresebbé válik, hosszú távú reintegrációjuk a munkaerőpiacon megnövekszik. Költségvetése: ,- Ft. Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - esélyegyenlőségi szakember - szociális munkások, mentorok - projektmenedzser

9 4. Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása Projektgazda: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Szent István Egyetem. Célja: A vállalkozások, a helyi gazdaság dinamikus fejlődéséhez szükséges a munkaerőpiac igényeinek megfelelő minőségi képzési rendszer kialakítása, a különböző szintű és formájú képzések és a munkaerő-piaci igények összehangolása. Célcsoport: - cégek, - felnőttképzési intézmények, - szakközépiskolák és szakiskolás, - munkaügyi központ. A projekt indokoltsága: Sok munkáltató számára nehézséget jelent a jó, megfelelően képzett és motivált munkavállalók felkutatása, valamint képzésük megszervezése. Sok esetben a munkáltatók belső képzések megvalósítására kényszerülnek, hogy az adott munkaerő-hiányt pótolni tudják. E képzések a kistérségi képzőintézményekkel való kapcsolat bővítéséhez jelentős lehetőségeket tartogathatnak. A projekt illeszkedése a stratégiához: 1.1 A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési rendszer kialakítása. A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: - Pályaorientációs térségi rendszer létrehozása - Térségi vállalkozások támogatása Tevékenységek: - igényfelmérés a cégek körében a hiányszakmák és együttműködési hajlandóság terén, - képzések indítása a munkaügyi központ támogatásával, - önköltséges képzések indítása felnőttképzési intézmények keretei közt, szükség esetén több cég együttműködésében

10 - iskolarendszerű képzések beindítása (hosszú távon) Költségvetése: Ft Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - projektmenedzser - projektasszisztens

11 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése Projektgazda: Kontakt Alapítvány Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja, A Gödöllői és Aszódi Kistérségek szociális intézményei. A projekt célja: - Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők a foglalkoztatásának növelése. - A célcsoport társadalmi- és munkaerő piaci integrációja. - Szakmai együttműködési hálózat működtetése. Célcsoport: munkatapasztalattal, szakképzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolai végzettségűek és inaktívak. A projekt indokoltsága: A munkaerő-piacról kiszorult alacsony iskolai végzettségű álláskeresők, valamint inaktívak munkavállalási esélyei nagyon lecsökkennek, gyakorlatilag lehetetlen a spontán reintegrációjuk. Ehhez szükségesek a személyre szabott programok, felzárkóztató képzések. A projekt illeszkedése a stratégiához: 2.3 A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációja A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése Tevékenységei: - Célcsoport toborzása: a kistérségben élő munkatapasztalattal, szakképzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolai végzettségűeket és inaktívakat megszólítása, 60 fő programba való bevonása. - Egyénre szabott szolgáltatási csomag kidolgozása Aszód és Gödöllő kistérségekben, amely a célcsoport tagjait segítik abban, hogy önálló életvitelre képessé váljanak. - Egyéni tanácsadás: munkavállalási tanácsadás, álláskereséséi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, informáló tanácsadás, pályakorrekciós tanácsadás, döntés előkészítő tanácsadás. - Csoportos foglalkozások: impulzus csoportfoglalkozás, pályaorientációs csoportfoglalkozás, motivációt erősítő csoportfoglalkozás, Mosoly Klub

12 önbizalom erősítés, Te(a)ház, pszichológiai támogatás, kulcskompetencia feltáró és fejlesztő csoportfoglalkozás, álláskereső Klub - Egyéb: irodai szolgáltatás, Film Klub, számítógépes ismeretek oktatása, angol, jogi segítségnyújtás, felzárkóztató képzés. Várt eredmények, indikátorok: A projektben résztvevők munkavállalási esélyei megnőnek, csökken a térségben a tartós munkanélküliek és inaktívak száma. Költségvetése: Ft Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - projektmenedzser - munkavállalási tanácsadók - szociális munkások, mentorok - projektasszisztens - pénzügyi szakember

13 6. Helyi termék, helyi vásárló összefogás a fenntartható közösségi gazdaságért Projektgazda: Gödölye Szociális Szövetkezet A projekt célja: - hosszú távon fenntartható, helyi szükségletekre épülő közösségi gazdaság létrehozása és működtetése Gödöllőn; - munkahelyteremtés a közösség hátrányos helyzetű tagjai számára; - a hátrányos helyzetű személyek szociális és gazdasági helyzetének javítása; - iskolai gyermekétkeztetés biztosítása a Gödöllői Waldorf Iskolában; - étel-készítés és házhozszállítás: egészséges ételek, speciális diéták és betegségmegelőző étrendek készítése és forgalmazása; - helyi igényekre alapozott termelési-értékesítési rendszer létrehozása és működtetése; - helyi termékekre épülő kereskedelmi hálózat kiépítése és működtetése szociális bolt és házhoz szállítás formájában; - helyi közösség hosszú távú működtetése, folyamatos fejlesztése. Célcsoport: - hátrányos helyzetű személyek, - iskolások, - helyi terméket előállító térségi vállalkozók. A projekt indokoltsága: A projekt egyrészt a gazdaságfejlesztési, másrészt a munkahely teremtési törekvéseket támogatja. A helyi termékek helyi piacával erősíti a térség vállalkozásait, ezzel egy időben munkahelyeket hoz létre a nyílt munkaerő piacon nehezen boldoguló hátrányos helyzetű személyeknek. A projekt illeszkedése a stratégiához: 2.2 Kistérségi munkahely-teremtési akciók integrációja A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése, a térség gazdasági potenciájának fejlesztésére

14 Tevékenységei: - Hátrányos helyzetű célcsoport bevonása 7. Toborzás, kiválasztás, célcsoport tagok felmérése - Célcsoport képzése és fejlesztése 8. Szakmai képzés 9. Egyéni mentorálás 10. Közösségépítő és kompetencia-fejlesztő tréningek 11. Gyermekfelügyelet és idősgondozás a célcsoport tagok hozzátartozói részére - Célcsoport foglalkoztatása - Szövetkezet műszaki infrastruktúra kialakítása 12. Épület-felújítás 13. Bolt és raktár működtetése - Szövetkezet üzleti tevékenység működtetése 14. Egészséges táplálkozás kísérleti műhely működtetése 15. Gyermekétkeztetési szolgáltatás működtetése 16. Diétás étrend házhoz szállítási szolgáltatás működtetése 17. Kiskereskedelmi tevékenység működtetése Várt eredmények, indikátorok: Megnő a térségi termelő vállalkozások forgalma és bevétele. Hátrányos helyzetű személyek munkavállalási esélyei megnőnek. Költségvetése: Ft. Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - projektmenedzser - projektasszisztens - pénzügyi szakember - mentorok - szociális szakemberek

15 7. A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése, a térség gazdasági potenciájának fejlesztésére Projektgazda: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Együttműködő partnerek: A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának tagjai A projekt célja: - A paktum tagok közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztése, belső piac kialakítása, mely a térségi vállalkozások gazdaságai stabilitását is támogatja. - A paktum szervezeti megerősítése, hosszú távú működésének biztosítása. Célcsoport: A foglalkoztatási partnerség tagjai. A projekt indokoltsága: - A paktum partnerek részéről megjelenő fontos igény a paktumban résztvevők szervezetek tevékenységének megismerése, kapcsolódási pontok feltárása. - A paktum hosszú távú stabil működésnek feltétele a megszilárduló bizalmas üzleti és partnerségi együttműködések. - A helyi igényekre a helyi együttműködések és közös projektek biztosítják a leghatékonyabb megoldásokat. A projekt illeszkedése a stratégiához: 3.3 Térségen belüli hálózatépítés, partnerségi kapacitásépítés, tudatosítás A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez: Helyi termék, helyi vásárló összefogás a fenntartható közösségi gazdaságért Tevékenységei: - partnerségi hálózatépítés folytatása, megerősítése, - szolgáltatási igények felmérése, - a foglalkoztatási paktum szolgáltatási kapacitásának felmérése, - belső piac kialakítása, - a partnerség bővítése - közös projektek generálása.

16 Várt eredmények, indikátorok: Nő a térségen belüli üzleti együttműködések aránya, ez által nő a gazdasági stabilitás is. Megszilárdul a foglalkoztatási paktum kapcsolatrendszere, ami a biztosítja a partnerség hosszú távú működését. Helyi szükségleteket kielégítő közös projektek jönnek létre a partnerek együttműködésében. Költségvetése: Ft. Tervezett időbeli ütemezése: Humánerőforrás igény: - projektmenedzser - projektasszisztens - pénzügyi szakember

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Bankszámla szám: 10103104-74342600-00000006 Adószám: 18169531-1-42

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv Dunaújváros Városmarketing Terve Operatív terv Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Gazdaság fejezet... 6 Potenciális befektetők megkeresése... 7 A város logisztikai funkciójának erősítése... 8 Befektetői és

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Józsefváros Magdolna-negyed, szociális városrehabilitáció

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY ZÁRÓ KIADVÁNY TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0008 Összeállította: VASTAG ERIKA, projektmenedzser VÉRTESI-NAGY MÓNIKA, fejlesztési munkatárs a West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben