1-2. szám TARTALOMJEGYZÉK: A Hungarotransplant Kht. hírlevele. II. évfolyam, május A HUNGAROTRANSPLANT TEVÉKENYSÉGÉNEK ELSÕ ÉVE DR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-2. szám TARTALOMJEGYZÉK: A Hungarotransplant Kht. hírlevele. II. évfolyam, 2003. május A HUNGAROTRANSPLANT TEVÉKENYSÉGÉNEK ELSÕ ÉVE DR."

Átírás

1 A Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május 1-2. szám TARTALOMJEGYZÉK: A HUNGAROTRANSPLANT TEVÉKENYSÉGÉNEK ELSÕ ÉVE DR. BORSI JÓZSEF A 2002-ES ÉV SZÁMOKBAN DONOR ÉS RECIPIENS DEMOGRÁFIA TORNAI ERZSÉBET DR. BORKA PÉTER A DONÁCIÓ KOORDINÁCIÓ PIRAMIS ALAPJA: DONÁCIÓS FELELÕSÖK DR. BORKA PÉTER ELKÉPZELÉSEK A SEBÉSZETI ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS KLINIKA JÖVÕJÉRÕL DR. JÁRAY JENÕ HEPATITIS B MÁJTRANSZPLANTÁCIÓ IGEN-NEM DR. TELEGDY LÁSZLÓ DR. GÖRÖG DÉNES A TÜDÕTRANSZPLANTÁCIÓ HELYZETE MAGYARORSZÁGON DR. LANG GYÖRGY CIVIL SZERVEZETEK A SZERVTRANSZPLANTÁCIÓRÓL ÁDÁM AURÉL ELNÖK, VESEBETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MINDENT MEGTESZÜNK A TRANSZ- PLANTÁCIÓK SZÁMÁNAK NÖVELÉSÉÉRT. SPÓNER HAJNALKA ELNÖK, MAGYAR TÜDÕTRANSZ- PLANTÁLTAK ORSZÁGOS EGYESÜLETE FONTOS FELADATUNK AZ ÚJ MÛTÖTTEK SEGÍTÉSE. SZÉKELY GYÖRGY ELNÖK, MAGYAR SZERVÁTÜLTETET- TEK ORSZÁGOS SPORT, KULTURÁLIS ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE KOMPLEX MÓDON SZABÁLYOZNI KELLENE AZ EGÉSZ SZERVÁTÜLTETÉS ÜGYÉT SZALAMANOV ZSUZSA ELNÖK, TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY AZ ELMÚLT ÉVBEN 54 KÓRHÁZBAN JÁRTUNK.

2 A HUNGAROTRANSPLANT TEVÉKENYÉGÉNEK ELSÕ ÉVE Dr. Borsi József ügyvezetõ igazgató A Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám 2 A Hungarotransplant Egészségügyi Koordinációs Közhasznú Társaság január 15.-tõl kezdte meg operatív tevékenységét. Létrejöttét valamennyi transzplantáciában érintett szakember évek óta szorgalmazta. Az elõterjesztéseikbõl, leveleikbõl kiderült, hogy a donációval, transzplantációval kapcsolatos valamennyi feladat koordinációjára gondoltak, amikor létrehozását kérték az egészségügyi minisztertõl. Égetõ feladat volt a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése hogy a sürgõs esetekben megfelelõ háttér álljon rendelkezésre a magyar betegek szervhez juttatásához, illetve, több lehetõség, esély álljon rendelkezésre olyan betegeknek, akik számára az itthoni donorokból nincs lehetõség megfelelõ szerv beültetésére. Hol tartunk egy év elteltével? Jó néhány probléma és nehézség ellenére is a Kht. elsõ éve igen eredményes volt. Európában egyedülálló módon, több mint 20%-kal emelkedett a megvalósult donációk száma Magyarországon. A növekedés mértéke az, ami Európában egyedülálló, hiszen legtöbb országban jelentõs donorszám csökkenés következett be, és csak néhány országban volt 5, maximum 10 %-os növekedés. Természetesen az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy vannak még megoldásra váró gondok. A Kht. tevékenysége, mûködése még nem került beillesztésre a transzplantációs jogszabályok keretébe. A transzplantációs jogszabályok felülvizsgálata, az új intézményhez való igazítása a megalakuláskor a tárca részérõl elmaradt. Bizonyos értelemben tisztázatlan volt az Egészségügyi Minisztérium és a Kht., valamint a felügyelõ bizottság szerepe, kapcsolata, hiszen az Egészségügyi Minisztérium elsõ Közhasznú társaságaként jött létre ez az intézmény. Nem volt pontosítva, hogy a koordináció kifejezés mit jelent, mire terjed ki a koordináció a donáció, transzplantáció folyamatában. Hol van a Hungarotransplant helye abban a sokszereplõs rendszerben, amelyben a résztvevõk a transzplantációs programok és centrumok, az egyetemek, donorkórházak, dialízis központok, civil szervezetek, minisztérium, OEP, ANTSZ és sorolhatnám tovább. Örömmel mondhatom, hogy az utóbbi idõben jelentõs elõrelépés mutatkozott ezeknek a kérdéseknek a tisztázásában. Nehézséget okozott például, hogy a Kht. cégbejegyzésében tevékenységi körei között az egyéb egészségügyi szolgáltatás" szerepel, amely az ÁNTSZ felfogásában nem jelent egészségügyi szolgáltatói tevékenységet. Az egészségügyi szolgáltatónak a jogszabályok értelmében sokkal több jogosítványa van, többek között az OEP-pel közvetlenül köthet szerzõdést. Ez hátrányosan érintett bennünket. Kiderült, hogy a jogszabály alapján koordinációért a Hungarotransplantot illetõ díjtételeket a kórházaktól egyesével kell beszednünk, amely díjat az OEP a kórházaknak utalta át, és ezt követõen a kórházak az általunk kiállított számla alapján fizettek nekünk, amit precízen és gyorsan intéztek, de technikailag mégis egyszerûbb lenne, ha közvetlenül az OEP-pel lehetne szerzõdnünk. Hátrányosan érintett bennünket az is, hogy az egészségügyet alapvetõen szektor-semlegesen érintõ 50%-os béremelésbõl a Kht. munkatársai kimaradtak, hiszen a béremelés feltétele OEP-pel való szerzõdéses kapcsolat volt. Ebbõl adódóan a Hungarotransplant munkatársai nem részesültek benne, ami sajnos már most nehézséget okoz a koordinátori munkakörök betöltésénél. A gondok és nehézségek ellenére a Hungarotransplant célkitûzései és tevékenysége széles körben elfogadottak és nagy támogatásra találtak. A nemzeti szervkészlettel való optimális gazdálkodás megvalósítása, a várólistán lévõ betegek lehetõ leghamarabb transzplantációra kerülése, a donációban és szervátültetésben jártas szakemberek számának növelése, ezek a legfontosabb célkitûzések, valamint, hogy a rendszerbõl kizárható legyen a szervkereskedelemnek gyanúja is. A szervkereskedelem Magyarországon természetesen kizárt, de ismertté kell azt tenni, hogy Magyarországon egy olyan rendszer mûködik, amely ezt teljességgel lehetetlenné teszi. A Hungarotransplant az elmúlt évben gyakorlatilag négy területen fejtette ki tevékenységét, ez a donációs riadók gyakorlati szervezése és lebonyolításának koordinálása, a nemzetközi Donor Action program adaptálása a donációk ösztönzésével, képzési programok szervezése, a koordinátori szakma hazai meghonosítása, valamint a nemzetközi kapcsolatfelvétel, és együttmûködések kialakítása. Ezeken a területeken kivétel nélkül komoly eredményeket értünk el. Kialakítottuk központi és országos munkaszervezetünket, amelyben az Országos Koordinációs Központ mûködik egy vezetõvel, négy koordinátorral. Ezt a központot megfelelõ felszereltség, kiváló infrastrukturális feltételek, és jó logisztika jellemzi. Az általunk újonnan bevezetett donorjelentõ zöld számon koordinátoraink éjjel-nappal várják az egész országból ide befutó donorjelentéseket. A transzplantációt végzõ intézményekben dolgoznak a Hungarotransplant Kht. fõállású koordinátorai, az úgynevezett klinikai vagy centrum koordinátorok, akik valamennyien felsõfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, és többen idegen nyelven is beszélnek. Az Országos Koordinációs Központ vezetõje, és a Kht. igazgató helyettese, az országban elsõként elnyerték az ETCO Európai Transzplantációs Koordinátor címét. A donációs felelõsi hálózatot is kiépítettük, országszerte összesen 23 kórházban dolgozik részállású, vagy önkéntes donációs felelõsünk, akik a kórház donációs folyamatát segítik, részt vesznek képzéseinken, és a Donor Action program magyarországi megvalósításában Az elmúlt évben 4 koordinátori tanfolyamot tartottunk Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Pécsett, négy alkalommal pedig a donációs felelõsöknek szerveztünk képzést. Elsõ ízben került tavaly sor a Hungarotransplant Transzplantációs Tanfolyam megszervezésére, az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézettel együttmûködésben Budapesten, melyen 16 intenzíves szakorvos vett részt. Ebben az évben két- három hasonló tanfolyamot tervezünk.

3 3 A Felvettük a kapcsolatot a szervátültetettek és a vesebetegek civil szervezeteivel. A Szervátültetettek Szövetségével együttmûködünk a kórház-látogatási programban. A civil szervezetektõl az elmúlt év során nagyon sok segítséget kaptunk, melyet ezúton is köszönök. Orvos-szakmai rendezvényeken 24 alkalommal jelentünk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a kórházak intenzív osztályainak rendszeresen szakmai anyagokat küldjünk, és ezekkel is hozzájáruljunk a szakmai standardok terjesztéséhez. Hírlevelünk 1200 példányban került el a szakma, az egészségpolitika, és a civil szervezetek képviselõihez. Több, mint 90 alkalommal szerepeltünk a médiában, ez azért lényeges, mert kiemelten fontosnak tartjuk a transzplantáció és a donáció társadalmi elfogadottságát és társadalmi támogatottságát. Ezek a média megjelenések is hozzájárultak az elmúlt év eredményességéhez. Elõkészítettünk egy együttmûködési megállapodást az Eurotransplanttal, és bízunk abban, hogy gyakorlati elindítását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hamarosan jóváhagyja. Ebben a szerzõdésben a két intézmény megállapodik abban, hogy a területén felhasználásra nem kerülõ szerveket egymás számára felajánlja. Így lehetõség nyílik arra, hogy az egyébként eltemetésre kerülõ szervek megmentsék mások életét. Az együttmûködés másik eleme, hogy az Eurotransplant lehetõséget nyújtana arra, hogy amennyiben Magyarországon sürgõsen szervre lenne szükség, valamilyen akut állapot, mérgezés, vagy a beültetett szerv kilökõdése miatt, akkor a magyar beteg az Eurotransplant sürgõsségi listájára kerülhessen, gyakorlatilag ugyanolyan jogokkal, minthogyha teljes jogú tagjai lennénk az Eurotransplantnak. Ez egy létfontosságú lépés lenne, mint ahogyan Járay professzor úr is támogató állásfoglalásában kifejtette, a magyarországi májátültetési program kiterjesztéséhez, és az elvégzett májátültetések számának növeléséhez alapvetõen szükséges lenne egy backup" lehetõségének a biztosítása. Vagyis annak a lehetõségnek a megteremtése, hogyha az adott szerv technikai, vagy immunológiai, biológiai okból éppen kilökõdik, akkor a beteg sürgõsen alkalmas szervhez juthasson. A megállapodás harmadik eleme, hogy az Eurotransplant képzési, oktatási programmal segítené a magyarországi transzplantációs szakmát. A megállapodás negyedik eleme, hogy amennyiben az egészségpolitika és a szakmai szereplõk úgy döntenek, hogy az Eurotransplant egyenjogú tagjává váljon Magyarország, akkor az Eurotransplant elengedi a már várólistán lévõ magyar betegek regisztrációs díját a csatlakozás pillanatában. Ez nagyon jelentõs anyagi kedvezmény lenne. Számos országgal valósult meg kétoldalú kapcsolatfelvétel és együttmûködés. Tavaly az Egészségügyi Minisztérium támogatásával Budapesten szerveztük a 2. európai nemzetközi szervcsere szervezetek negyedik konferenciáját. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium küldötteként két alkalommal is módom volt az Európa Tanács Transzplantációs Szakbizottságában való részvételre, de legfontosabb gyakorlati eredményekkel járó együttmûködésnek a tüdõátültetési programban való részvételt tartom. Az Országos Korányi Intézet és a bécsi egyetem Mellkassebészeti Osztálya közötti együttmûködésnek megfelelõen a Hungarotransplant Kht. végezte az összes tüdõtranszplantáció koordinációs munkáját. Minden egyes sikeres donáció, transzplantáció nagy boldogsággal tölti el a Hungarotransplant valamennyi munkatársát, így volt ez akkor is, amikor hamburgi klinikán májátültetésre váró magyar kisfiúnak sikerült idõben magyar donor májat kijuttatnunk. Jelentõs eredmény az is hogy 18%-ról 26%-ra emelkedett a multiorgan donációknak az aránya, de sajnos nemzetközi összehasonlításban ez még mindig alacsony, ebben is mindenképpen elõbbre kell jutnunk, mint ahogy tovább kell növelnünk a donációk számát is. A Kht. rövidtávon minden bizonnyal képes lesz a multiorgan donációk számát növelni, a nemzetközi sürgõsségi szervcsererendszert kialakítani, de a donorok számának jelentõs növekedése, a szervátültetések számának nagyfokú emelkedése és a társadalmi elfogadottság és támogatottság általánossá válása csak hosszabb távon valósítható meg. Reméljük sikerül beilleszkednünk a donáció és a transzplantáció intézményrendszerébe, és abban bízunk, hogy ezt az egészségügyi tárca a jogszabályok felülvizsgálatával, és az új helyzetnek megfelelõ rendezésével is fogja segíteni. DONOR ÉS RECIPIENS DEMOGRÁFIA A 2002-ES ÉV SZÁMOKBAN Tornai Erzsébet az Országos Koordinációs Központ vezetõje Dr. Borka Péter Hungarotransplant igazgató helyettese Az elmúlt év kiemelkedõen sikeres volt a hazai szervátültetés történetében. A megvalósult donációk száma 22%-kal emelkedett az elõzõ évkez képest. Ez a növekedés Európában egyedülálló, csak a kétmilliós, 2000 óta Eurotransplant tagállam Szlovénia tudta felülmúlni. A donorszám emelkedése 11,5%- kal növelte a veseátültetések számát, valamint az összes átültetett szerv vonatkozásában 16,2%-os emelkedés következett be. A donorszám emelkedést 13,7%- ról 16,7%-ra (egy millió lakosra számítva) a többi transzplantációs program teljesítmény növekedése nem követte. A szív-, valamint a vese-hasnyálmirigy együttes átültetési programok az elõzõ évi aktivitásuk megismétlésére voltak képesek, a májátültetések száma elmaradt a megelõzõ évhez képest. A tüdõtranszplantációk hazai programjának elindulása is egyre közelebb kerül. Addig is nagy elõrelépést jelentett a hazai, tüdõátültetésre szoruló betegek transzplantációs esélyeinek javulásában a januárjától mûködõ együttmûködés a bécsi központtal, melynek keretében a hazai cadaver donorok tüdeje kivételre és beültetésre kerülhet Bécsben, lehetõség szerint magyar beteg számára. A múlt évben Bécsben beültetett 20 magyar tüdõ Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám

4 közül négyet kapott magyar beteg, ötödik honfitársunk más országból jutott az életmentõ szervhez. Ezzel emelkedett 20-ra az elmúlt 7 év során a tüdõtranszplantációra került magyar betegek száma. Egyikük retranszplantációra szorult, melynek elvégzésével ismét jó állapotba került. ben abból ered, hogy kórházlátogatásainkon, tanfolyamainkon és a donációs felelõsök képzése során is azt kérjük, hogy az agyhalál észlelését követõen azonnal jelezzenek az Országos Koordinátori Központba. A donációs alkalmasság megítélése ezt követõen, már a koordinátor aktív közremûködésével történik. Donációk (cadaver) Vese tx (cadaver + élõ) pmp (+21%) 16,7 268 (9 LRD) 299 (10 LRD) (+11,5%) 29,9 Összes jelentés Élõ donoros transzplantáció Összes donáció Csak vese donáció 3 szerv donáció 4 szerv donáció 5 szerv donáció Máj tx ,7 Szív tx 9 9 0,9 Vese+pancreas tx 7 7 0,7 Tüdõ tx (Bécs) 0 20 (5 magyar) 2 (0,5) Total tx (+ 16,2%) 34,5 Multiorgan donation 18 % 24,6 % A többszerv-donációk arányában is mutatkozik emelkedés, 18%-ról 24,6%-ra, nõtt a többszerv donorok aránya. A 219 donorjelentés 57 kórházból érkezett, közülük 14 az elõzõ évben, vagy soha eddig nem jelentett donort. A donorjelentések 80%-a végzõdött ténylegesen szervkivétellel. A 167 cadaver és 10 élõ donorból összesen 403 szerv került eltávolításra, melyek közül 352-t ültettek be. Transzplantációs aktivitás A 177 megvalósult donáció közül 5 esetben 5, 9 esetben 4, 27 esetben pedig 3 szerv kivétele történt, 135 volt a csak vese" donorok száma. 56,7 %-a a donoroknak férfi volt, ami a veserecipiensek nemi megoszlásához igen hasonlatos. RECIPIENS DEMOGRÁFIA Ffi Donorok 56,7 43,3 Vese recipiens 60,1 39,9 Máj recipiens 50,0 50,0 Szív recipiens 100,0 0,0 Tüdõ recipiens 50,0 50,0 Pancreas recipiens 71,4 28,6 A máj és tüdõ recipiensek nemi megoszlása fele-fele, a többi esetben a férfiak nagyobb aránya jellemzõ, a szívátültetettek között pedig kizárólag csak férfiak szerepeltek 2002-ben. Nõ Kivétel Beültetés Élõ donor Eurotrp. beültetés Hist. VESE Budapest Szeged Pécs Debrecen Vese total Máj (Bp) Szív (Bp) Pancreas(Pécs) Tüdõ (Bécs) DONOR DEMOGRÁFIA Halálok Eset % CVA % Trauma 75 36% Egyéb 7 3% Az elmúlt évben folytatódott a halálokok arányeltolódása, tovább nõtt az agyi érkatasztrófa (CVA) valamely formája miatti halálozások részaránya. A koponyát ért traumás esetek 36%-ra szorultak vissza, ami a javuló úthálózat, a fiatalodó gépkocsipark, a biztonsági öv és a légzsákok jótékony hatásával, valamint a koponyasérülések ellátásának fejlõdésével hozható összefüggésbe. A jelentett és megvalósult donációk közötti 20%-os különbség rész- A Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám 4 Donor Vese recipiens Máj recipiens Szív recipiens Tüdõ recipiens Pancreas recipiens A pos. 38,21 32,53 50,00 44,44 47,06 28,57 A neg. 5,66 9,00 11,11 11,11 5,88 42,86 B pos. 16,98 16,26 11,11 22,22 5,88 14,29 B neg. 0,47 3,11 0,00 0,00 5,88 0,00 AB pos. 6,60 11,42 11,11 0,00 0,00 0,00 AB neg. 0,94 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 pos. 25,47 21,80 16,67 22,22 29,41 0,00 0 neg. 5,66 4,84 0,00 0,00 5,88 14, A donorok és recipiensek vércsoportmegoszlásában hosszú távon egyensúlyra célszerû törekedni. Ennek hiányában fennáll a veszélye, hogy bizonyos vércsoportúak számaránya megnõ a várólistán, aminek az utólagos kompenzációja sokkal nehezebb feladat. Mind a donorok, mind a recipiensek korfája lassú elöregedést mutat. Mindkét tényezõ a hosszú távú grafttúlélés ellen ható tényezõ, ezért a recipiens kiválasztás és szervallokáció szabályainak következetes alkalmazása különösen fontos. Átlag donor életkor 46,51 Átlag vese recipiens életkor 45,54 Átlag máj recipiens életkor 39,28 Átlag szív recipiens életkor 53,44 Átlag pancreas recipiens életkor 45,14 Átlag tüdõ recipiens életkor 40,11

5 Donor Vese Máj Szív Pancreas Tüdõ 10 évesig év év év év év év év A DONÁCIÓ KOORDINÁCIÓS PIRAMIS ALAPJA: DONÁCIÓS FELELÕSÖK Dr. Borka Péter Hungarotransplant igazgató helyettese 5 A A spanyol koordinátori rendszer hatékonysága miatt hasonló, háromszintû koordinátori hálózat kialakítását tûztük ki célul, ami sikeresen megvalósult. Ennek legnépesebb, alsó szintjét képviselik a donációs felelõsök (DF), akik kivétel nélkül aneszteziológus orvosok valamely kórház intenzív osztályán. Mindegyik kórházzal együttmûködési szerzõdést, a donációs felelõsökkel külön szerzõdést kötöttünk. Közülük kilenccel megbízási szerzõdést írtunk alá, ennek alapján munkájukat havi megbízási díjjal ismerjük el. A többiek azonos feladat- Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám

6 körrel, de önkéntesen végzik ugyanazt a munkát. E különbségtétel a Hungarotransplant indulásakor elkerülhetetlen volt, mert az elõzetes tervekben csak kilenc donációs felelõs, illetve a megbízásukra elkülönített pénzeszköz volt meghatározva, illetve állt rendelkezésünkre. A megbízásos donációs felelõsök kiválasztása során az egyenlõ területi megoszlást vettük figyelembe, ezért a budapesti régiót három, a vidékieket 2-2 DF képviseli. Elõzetesen errõl a négy transzplantációs központot tájékoztattuk, akik a megoszlással egyetértettek. Az önkéntes/megbízásos megkülönböztetést átmenetinek szántuk, megszüntetésének lehetõségét továbbra is keressük. Azok a donorkórházak, ahol a Hungarotransplant megbízásos donációs felelõsei dolgoznak, átlagban 7,1 donort jelentettek a 2002-es év során. Az önkéntes donációs felelõssel mûködõ kórházak 4,4, a donációs felelõs nélkül dolgozó donorjelentõ kórházak átlagban 2,6 donort jelentettek. A donációs felelõsi rendszer elsõ éves mutatói rávilágítanak ezen intézmény kiterjesztésének hasznára, bõvítésének igényére. A donációs felelõsök kiválasztásánál az egyes kórházak ellátási profiljának, betegforgalmának, ágylétszámának (ITO), felszereltségének (CT) figyelembe vételével kalkulált donációs potenciál alapján lehet a megbízásos DF-k körét átalakítani, ill. bõvíteni. A 2003-as évben a Donor Action programban újdonság, hogy on-line hozzáférhetõvé vált: Az internetes elérés többszintû hozzáférési hierarchia segítségével, szabályozott jogosultsági csomagok" révén biztosítja a bevitt adatok megfelelõ védelmét, ugyanakkor a kialakuló adatbázisok elérhetõségét. A magyar nyelvû változathoz szükséges fordítási munkálatok a befejezéshez közelednek. Ennek elkészültével a DF-k megkapják a részletes tájékoztatót, és a megfelelõ internetes hozzáféréssel rendelkezõk megkezdhetik a jelentõsen leegyszerûsödött és még inkább felhasználóbarát szoftver alkalmazását saját kórházuk donációs potenciáljának vizsgálatában. A hazai egységes donációs protokoll megszületését követõen a donációs felelõsök lesznek az elsõk, akik a saját kórházukra adaptálva tesztelik az elmélet gyakorlatba történõ átültethetõségét. Véleményük alapján lehet az elsõ változat módosításaival a végleges protokollt kialakítani, mely az ország összes kórháza számára útmutatóul szolgálhat a donációs folyamat eseménysorának hatékonyabb végigviteléhez. A DF-i hálózat SWOT analízise Erõsségek 23 kollégával rendszeres kapcsolat kialakítása és fenntartása párhuzamos, azonos képzés biztosítása 2x2 alkalommal továbbképzés, a Donor Action (DA) programmal a középpontban DA diagnosztikus adatgyûjtés és értékelése Tapasztalatcsere Közös (általános) gondok felismerése (vírusszerológia, fax, kijelölt dolgozó (OTNY), hozzátartozók elutasítása stb.) A donációkat akadályozó helyi problémák felderítése (pl. OEP-tõl érkezõ pénzösszeg felhasználása) Átlagos donációs aktivitás: megbízásos DF(9) 7,1, önkéntes DF(14) 4,4, DF nélkül(35) 2,6!!! A Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám 6 Gyengeségek két esetben komoly feszültség az önkéntes/megbízásos különbségtétel miatt, mindkét DF távol maradt a képzésektõl és nem vett részt a DA adatgyûjtésben jelentõs életkori/tapasztalatbeli különbségek osztályvezetõ fõorvos, friss szakorvos fluktuáció, személycserék eltérõ aktivitás képviseleti rendszer : a magas beosztású donációs felelõs adminisztratív terhei miatt fiatalabb kollégáját delegálta maga helyett Lehetõségek képzés kiterjesztése mindenkire DA program on-line elérésének lehetõvé tétele, magyar nyelven TPM távoktatáshoz való hozzáférés biztosítása (Barcelonai Egyetem) Hungarotransplant Transzplantációs Tanfolyam általánossá tétele a DF-k között Országos donációs protokoll kialakításába való bevonás quality controll! Országos felmérés (ágyszám/mennyiségi és minõségi betegforgalom/mortalitási mutatók) alapján a DF-i megbízások bõvítése Kórházi tudományos ülések szervezése a DF által Veszélyek önkéntes/megbízásos megkülönböztetés fennmaradása alacsony donorszerv utilizációs arány fennmaradása, ennek donációs kedv csökkentõ hatása költségvonzat nagyságrendje ELKÉPZELÉSEK A SEBÉSZETI ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS KLINIKA JÖVÕJÉRÕL Dr. Járay Jenõ egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának új igazgatója 1968-ban, a végzést követõen kerültem az Urológiai Klinika mûvese osztályára, és szembesültem azzal, hogy aki krónikus veseelégtelenségben szenved, félig emberi halott. A 70-es évek elején, a sebészeti gyakorlatomat töltöttem az I sz. Sebészeti Klinikán. Akkor szervezõdött az a munkacsoport, mely a veseátültetés megvalósítását tûzte ki célul maga elé, amelyet késõbb meg is valósított, s mivel hogy a gyakorlatomat ott töltöttem, és értettem a mûvese kezeléshez, átmentem Sebészeti Klinikára.

7 A veseátültetéseket 1971-és 1973 között készítettük elõ ban elvégeztük, az akkor visszatért, és késõbb ennek a klinikának az elsõ igazgatója, Dr. Perner Ferenc vezetésével az elsõ átültetést, amely számunkra az elsõ volt, egyben az elsõ sikeres Magyarországon, hiszen a beteg 25 évig élt átültetett vesével. Folytak az átültetések, ezek száma évrõl-évre egyre nõtt ben, mivel a II. Sz. Sebészeti Klinikát át kellett építeni, mert az épület teljesen tönkre ment, az akkori egészségügyi kormányzat úgy döntött, hogy a szervátültetések központjává teszi. A klinika átépítésében igen jelentõs tevékenységet vállaltam, természetesen a szervezési munkákban, és az orvos-technológiai berendezések tervezésében ben költöztünk ide, és kezdtük meg a munkát. A klinika vezetését 2003-ban vettem át. Ekkora már ezen a klinikán több száz veseátültetést végeztünk. Összesen több ezerre tehetõ az általunk elvégzett veseátültetések száma. A kérdés az, hogy hogyan tovább? A Transzplantációs és Sebészeti Klinikának a szellemi és fizikai kapacitása lehetõvé teszi az évi 200 veseátültetés elvégzését, ami Európában már egy komoly, nagy számnak mondható. Tavaly 177-et végeztünk. Általában 150 és 170 között volt évente a veseátültetések száma. Ezt szeretném növelni évi 200-ra, ami azt jelenti, hogy Európában az elsõ 10 olyan intézet között leszünk, ahol a veseátültetéseket ilyen nagy számban végzik. Ennek megfelelõen a visszatérõ betegek száma is meglehetõsen nagy lesz. Jelenleg körülbelül 1200 beteget gondozunk, akiknél a veseátültetés sikeres volt, és ma is átültetett vesével élnek. Ezeknek a betegeknek az ambuláns kontrollját tisztességesen meg kell szervezni, és el kell látni õket. Ezt nagyon hangsúlyozottan mondom, mert a veseátültetés egy gazdaságos beavatkozás. Gazdaságos a betegnek, mert jobb életminõséget biztosít, nincs helyhez kötve, nem kell bemennie bizonyos periódusonként mûvese-kezelésre stb., pszichoszociálisan stabilabb lesz, nem lesznek fejfájásos periódusai. Elõnyös a társadalomnak is, hisz a veseátültetés lényegesen olcsóbb beavatkozás ugyanazon betegnek konzervatív, dialízissel történõ kezelése helyett. Ezért mindenütt a veseátültetést preferálják a világon, az Egyesült Államoktól Európán át, most már hazánkban is. Tehát egy nagy felfutó veseátültetési-programot szeretnék ebben az intézetben meghirdetni, amely mögött egy nagy ambulancia dolgozik. Nem mindegy ugyanis, hogy a mûtõbõl kikerülõ, a már távozó beteg távolabbi kontrollja milyen. Abban az esetben, ha a kontroll során valamiben is tévedünk, mert nem ismeri fel az orvos a szövõdményt, vagy nincsenek meg a technikai lehetõségei, pl. amennyiben a bejövõ betegnél nem tudja eldönteni, hogy az akkor kialakult vizelésképtelenség mibõl adódik, ez azért van, mert elzáródott a húgyvezeték, vagy, mert a szerv kilökõdött, vagy nem ivott elegendõ folyadékot, amihez ultrahang, biopszia és a biopsziának az azonnali kiértékelése szükséges, akkor tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Egy néhány napos kihagyás után a vese már örökre elvész, úgy a beteg, mint a kezelõorvos számára. Egy nagyon jól mûködõ, jól felkészült, korszerû ambulanciára lenne szükség. Terveim közé tartozik, hogy növelni szeretném a májátültetések számát. Ez az intézet a jelenlegi 20 helyett, /idén talán 30 lesz/, a következõkben ötven májátültetést is el tud végezni. Felkészült kollégák vannak. Erre felkészült a csapat, és erre felkészült az intenzív osztály is. Megfelelõ háttér-ambulancia mûködik. Egy új 7 A kolléganõ, aki idáig infektológiával foglalkozott, fogja a továbbiakban a máj-ambulanciát vezetni. Tehát ezt is a veseátültetésekhez hasonlóan nagyobb számra kell felfuttatni. A májátültetésen belül változtatni kell. El kell egy kicsit mozdulni az élõ donoros májátültetések felé. Az egyik kollégánk most Hamburgban dolgozik fél éven keresztül, ahol az élõ donoros májátültetést tanulmányozza, amelyet gyerekeknél végeznek. Tavaly is és az idén is történt gyerekek részére ilyen beavatkozás. Szülõkbõl a 2-es 3-as szegmentumot ültették át. Ez meglehetõsen drága, a magyar állam ezért millió forintot fizet ki a hamburgi központnak. Megítélésem szerint ezt olcsóbban el lehet itthon végezni. Az élõ donoros májátültetés nem új dolog. Az Egyesült Államokban kezdték, aztán Japánban folytatták nagyobb számban, ahol nagyon sokáig, 1999-ig az agyhalál törvényt nem fogadták el. Az agyhalál tényét tagadták vallási okokból, ezért csak élõ donorból történtek vese-, illetve májátültetések. A dolog lényege, az, hogy mivel a májnak speciális vérellátása van, bizonyos szegmentekre, lebenyekre osztható föl, és a gyerekek esetében kisebb lebeny is el tudja látni a máj funkcióit, a gyerekkel együtt fejlõdik, a donor mája pedig regenerálódik. A harmadik terület, ahol szeretnénk tovább lépni, az a hasnyálmirigy átültetése, amit Pécsett jó eredménnyel végeznek. Ez olyan terület, ahol mi is be tudunk segíteni. A cukorbeteg és egyben veseelégtelen betegekben nem csak vesét, hanem hasnyálmirigyet is át lehet ültetni. Ezt egyik kollégám kinn az Egyesült Államokban tanulta. Három évet töltött kinn, és a közelmúltban jött haza. A béta sejt átültetésre szintén lenne lehetõség. Azokat a sejteket ültetnénk át, amelyek az egyes típusú cukorbetegek számára nélkülözhetetlenek, de valamilyen oknál fogva ezekben a betegekben elpusztultak, és nem tud a szervezet inzulint elõállítani. Ez csak az egyes típusú cukorbetegségre igaz. Kezdetben olyan veseátültetett betegeknél szeretnénk béta sejtet átültetni, akik egyes típusú cukorbetegségben is szenvednek. A késõbbiekben merészkedünk majd át olyan területre is, akik nem veseátültetettek, de cukorbetegségben szenvednek. Ennek a szervezése folyik pillanatnyilag, amely nem kis feladat, és remélem, hogy nyár elején, vagy közepén el tudunk vele indulni. Amin még javítani kell a szervátültetések területén, az-az infrastruktúra. Donor szám elég lenne több szervátültetéshez is, de többek között nehézséget okoz, hogy a szállítás éjjel nem megoldott helikopterrel, földi úton pedig sokszor nehézkes, pedig 4-6 óra áll csak rendelkezésre, a szerv eljuttatására, így elõfordulhat, hogy szállítási nehézségek miatt hiúsul meg a transzplantáció. A Hungarotranszplant ügyvezetõ igazgatójával, Dr. Borsi Józseffel tervezzük részállású koordinátorok képzését és alkalmazását az intenzív osztályokon, akik tehermentesítenék az ottani kollégákat a transzplantációs elõkészületektõl. Nem vonnánk el õket az intenzív osztályon fekvõ betegek ellátásától. A részállású koordinátorokat felkészítenénk minden olyan tennivalóra, /szakmaira, jogira/, ami a transzplantációs elõkészületekhez szükséges. Fontos feladatomnak tartom még itt a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán a szakembergárda megõrzését. Az itt dolgozó munkatársak kvalifikált orvosok, nõvérek, akik pontosan tudják percrõl-percre, hogy mi fog történni a beteggel, felkészültek, így feladatom, hogy megtartsam õket az intézményben, és megfelelõ anyagi megbecsülést kapjanak munkájukért, és jó hangulatban dolgozzanak. Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május. 1-2.szám

8 Dr. Telegdy László infektológus, hepatológus fõorvos, Szent László Kórház Dr. Görög Dénes egyetemi adjuntus, SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika HEPATITISZ B MÁJTRANSZPLANTÁCIÓ IGEN NEM 1995-ben elkezdtük a májtranszplantációt. Azóta élõ probléma, hogy a hepatitis-b vírus okozta cirrózisos betegekkel mi legyen óta minden évben volt 3-4 beteg, lehet, hogy lett volna több is, de híre ment, hogy az az immunglobulin, amelyet, a transzplantációt követõen adni kell a betegnek, hogy a hepatitis-b vírus ne betegítse meg az új májat, nagyon drága, így lehet, hogy nem is küldtek hozzánk beteget. Hogy valójában hány ilyen beteg lett volna azt, nem tudjuk, de így is volt évente 3-4. A transzplantációs program kezdetén jeleztük az Egészségügyi Minisztériumnak, hogy az akkori nyugat-európai tapasztalatok alapján mûtét alatt el kell kezdeni az immunglobulin adását a B vírus ellen a betegnek, és lehet hogy addig kell kapnia, amíg él. Nyilván a mûtét alatt és a mûtétet követõen két-három hétig nagyobb dózisban, késõbb az ellenanyagszint mérés alapján, hogyha bizonyos határ alá megy az ellenanyag szint, meg kell ismételni injekció formájában. Egész pontosan a költségeket nem lehet elõre kiszámítani. Azt elõre egy-egy betegnél nem lehet tudni, hogy mennyi lesz az ellenanyagszintje. Egy hozzávetõleges adat volt ban, az elsõ évben 7 millió forint lett volna, a további években milliós nagyságrendû. Ezt jeleztük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, aztán amikor a májtranszplantáció finanszírozása átkerült az Egészségügyi Minisztériumhoz, akkor feléjük is, de gyakorlatilag erre soha nem kaptunk választ, sem azt, hogy nem finanszírozzák, sem azt, hogy igen. Most jelen pillanatban is van két fiatal beteg, akinek hepatitis-b vírusos májcirrózisa van. Az egyik betegnek nyelõcsõ visszérbõl folyamatosan életveszélyes vérzései voltak. A beteg írt a Minisztériumnak, hogy engedélyezzék számára a transzplantációt, és finanszírozzák a szükséges immunglobulint. A Minisztérium válasza az volt, hogy a Transzplantációs Klinika nem jelezte ezt a problémát, holott a klinika a betegek érdekében ezt évrõl-évre jelentette az Egészségügyi Minisztérium felé. A hepatitis B világszerte az egyik leggyakoribb fertõzõ betegség: a WHO 350 millióra becsüli a krónikus fertõzöttek számát. Évente 1 millióan halnak meg a B-vírus okozta cirrózisban, hepatocellularis carcinomában és májelégtelenségben. Magyarországon a prevalencia 0,5-1%, ez alacsony ugyan, de ötven-százezer fertõzöttet, évi halált jelent. Évi mintegy 600 akut B-hepatitis fordul elõ. A B-vírus okozta hepatitis vér, vérkészítmények, A Hungarotransplant Kht. hírlevele II. évfolyam, május, 1-2.szám 8 fertõzõzött vérrel szennyezett tû, testváladékokkal történõ érintkezés révén és szexuális úton terjed. A vírus áthatol a nyálkahártyákon. A láthatatlan bõrsérüléseken bejutó, parányi mennyiségû vér vagy testnedv (nyál, ondó, hüvelyváladék) is fertõzést okozhat. Ezért fennáll a fertõzés veszélye tetoválás, akupunktúra, testékszer felhelyezés, közös borotva, fogkefe használata kapcsán is. Különösen veszélyeztetettek az intravénás droghasználók, valamint a szexuális partnerüket gyakran váltogató nõk és férfiak. A vírust hordozó anya újszülöttjét is megfertõzheti. Vannak tünetmentes és egészséges vírushordozók, akiknél a nem okoz betegséget, vérük mégis nagy mennyiségû vírust tartalmaz, amirõl esetleg nem is tudnak. A heveny hepatitis B tüneteit a vírushordozás hónapokkal megelõzheti, és a tünetek megszûnése után is fennállhat. Felnõttkorban az esetek egytizedében krónikus májgyulladásba megy át a betegség, ami évekig elkíséri a beteget, és évek alatt májzsugorodás, évtizedes fennállás esetén májrák is kialakulhat. A krónikus átmenet annál gyakoribb, minél fiatalabb a beteg; újszülött korban 90%-os, mert az újszülött fejletlen immunrendszere nem képes leküzdeni a vírust. A krónikus hepatitis diagnózisának felállításához, a kezelés megtervezéséhez májbiopsziára van szükség. Ez gyakorlott szakorvos kezében általában biztonságos beavatkozás. A hepatológiában is érvényesül a modern orvostudomány nagy dilemmája: igen nagy fajlagos költséggel járó vizsgálatok és terápiás eljárások kevés beteg életét hosszabbítják meg, míg az emberiség széles tömegei számára az alapellátás is alig elérhetõ, a megelõzés ami pedig nem igényli a legfejlettebb technológiát és hosszú távon költséghatékony lenne nagy erõfeszítések ellenére is lassabban halad, mint a magas" tudomány. A legbiztosabb védelmet a B vírus elleni aktív védõoltás jelenti. Magyarországon az egészségügyben dolgozóknak, a fertõzés szempontjából fokozott veszélynek kitett betegeknek (pl. mûvese-kezeltek, rendszeresen vért kapók), B vírushordozó családtagjainak, a 14 éves korosztály számára kötelezõ és ingyenes a védõoltás. Oltják a vírus hordozó anyák gyermekeit újszülött korban. Az oltóanyag gyógyszertárakban receptre beszerezhetõ ben doboz hepatitis B elleni védõoltást adtak be, ebbõl a 14 éves populáció, aki kötelezõ jelleggel oltottak körül volt. Azért beszélünk ritkábban a B vírus okozta fertõzésrõl, mint a C vírus okozta megbetegedésrõl, mert jóval kevesebb embert érint. Ám B vírus sokkal gyorsabban teszi tönkre a májat, mint a C vírus. A C vírus év alatt vezet májzsugorodáshoz, a B vírus néhány év alatt, és a májrák kialakulása is sokkal gyakoribb. Magyarország szerencsés helyzetben van a B vírus szempontjából. Egyik a legalacsonyabb incidenciájú országoknak. Egy százalék alatt van a vírushordozók száma. A szomszédos Ukrajnában és Romániában sokkal magasabb a fertõzöttség aránya 2-4 százalék, és a távol-keleten 8 százalék a vírushordozók száma. A migráció így fertõzõdési veszélyt hord magában. A májtranszplantáció lehetõsége a B-cirrózis végstádiumában korlátozott. A máj 100%-ban újra fertõzõdik, 50%-ban rapid cirrózishoz vezet, 3 éven belül a máj elvesztéséhez, az immunglobulin kezelés nélkül. Mi akkor tudunk hepatitis-b vírus okozta cirrózisos betegnél májátültetést végezni, ha a Minisztérium finanszírozza az immun-

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015. Június XV. évfolyam 1. szám n SZERVUSZ Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola 1 Budai László Mihály A lámpás versei Egy lélek útja Egy test, mit a magány koptatott

Részletesebben

A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének

A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének TRANSZPLANTÁCIÓ Kórház 2011/9. 18 A szervátültetés indikátora az egészségügy működésének DR. SZEPESI ANDRÁS, BENE ZSOLT Együttműködés nélkül nem folytatható eredményesen a szervdonáció és a transzplantáció,

Részletesebben

26. 27. 14. Nemzeti Vese Program. Nemzeti Vese Program. tartalom. (magas vérnyomás, vérsze gényszegénység,

26. 27. 14. Nemzeti Vese Program. Nemzeti Vese Program. tartalom. (magas vérnyomás, vérsze gényszegénység, Nemzeti Vese Program p r i o r i t á s o k tartalom A májusi lapszámunkban ír - tam: A kialakuló koalíció, a megfogalmazott Nemzeti Vese Program hatása, ha sikeres lesz, ma még felmérhetetlen. Minden attól

Részletesebben

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Indikátorrendszer 2009 Egészségbiztosítási Felügyelet 2010. március Bevezetés Az Egészségbiztosítási Felügyelet az Indikátorrendszer

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2013.

Szakmai Beszámoló 2013. Szakmai Beszámoló 2013. Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda 1 Felelős kiadó: dr. Jákó Kinga, dr. Miskovits Eszter Grafika: Szabó Endre Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2014. 2 Előszó

Részletesebben

Betegtájékoztató a tüdőátültetésről

Betegtájékoztató a tüdőátültetésről Betegtájékoztató a tüdőátültetésről Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet és a bécsi AKH Szív- és Mellkassebészeti Klinika közös kiadványa Összeállította: Dr.Csiszér Eszter Dr.Czebe Krisztina

Részletesebben

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Béres Alexandra edzéstanácsaival Vese Világnap Magasvérnyomásés vesebetegség A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató

Részletesebben

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató

Előszó. Mihály Sándor Szervkoordinációs igazgató 1 2 Előszó Az Országos Vérellátó Szolgálat több szervezeti egysége végez feladatot a hazai szervdonációs és transzplantációs programok működtetése érdekében. Bár az intézetben nem találkozunk a szervátültetésre

Részletesebben

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább.

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább. Viziten az Országos Mentőszolgálatnál A miniszterelnök programjában a sürgősségi betegellátás kiemelt helyen szerepel. Az ellenzék szerint ez a kérdés valamennyi kormányprogramnál visszaköszönt... HUNGA

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

SZÁSZ ANNA. Esély az életre VESÉT AKAROK KAPNI ÉN A MÁTÉ AZON NYOMBA MOST AZONNAL. Mire jó?

SZÁSZ ANNA. Esély az életre VESÉT AKAROK KAPNI ÉN A MÁTÉ AZON NYOMBA MOST AZONNAL. Mire jó? CIVIL VILÁG SZÁSZ ANNA Esély az életre Egy gyerekrajz, kilenc éves kisfiúé: Jobbról balról két babszem (a vese, mint tudjuk, bab alakú, páros szerv), közte a dülöngélõ, nyomtatott nagybetûkkel írott szöveg:

Részletesebben

Ön dönt, Orvosként dolgozni Európában Villáminterjú Dr. med. Marghescu Sándor emeritus professzorral. PR és Kommunikációs Ügynökség

Ön dönt, Orvosként dolgozni Európában Villáminterjú Dr. med. Marghescu Sándor emeritus professzorral. PR és Kommunikációs Ügynökség HUNGA COORD SAJTÓIRODA Ön dönt, hogy személyi jövedelemadójának egy százalékával segíti-e lapunk megjelenését. PARASZOLVENCIAMENTES GYÓGYÍTÁSÉRT KÖZHASZNÚ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18041332-1-01

Részletesebben

Str atégia az életért

Str atégia az életért 1 Kiadja: Magyar Szervátültetettek Szövetsége Felelős kiadó: Székely György elnök Projektvezető: Székely György Munkatársak: Török Iván, Vakhal Péter, Tilhof Ingrid, Kotáné Cziegler Andrea, Székelyné

Részletesebben

Nemzeti AIDS stratégia

Nemzeti AIDS stratégia Nemzeti AIDS stratégia 2004 2010 Készítette a Nemzeti AIDS Bizottság Budapest, 2004. június Bevezetô Immáron két évtizede élünk együtt a HIV- fertôzés és az AIDS fenyegetésével. Eljött az ideje a tapasztalatok

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: II. évf. 1. szám 2011. RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról II. évf. 1. szám 2011. MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Húsz éve a rák ellen Nógrádi Tóth Erzsébet Együtt a tüdőrákosok gyógyulásáért

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. Tisztelt Olvasóink! A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Rácz Jenő Tagok: Dr. Svébis Mihály, Dr. Antal Gabriella Torda Júlia V égre itt a nyár. A

Részletesebben

2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2005. február X. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Üzenet a végekrôl TARTALOM A végekrôl szólok, a végekrôl üzenek. Onnan, ahol a gyermekorvos a területen, nagyvárostól

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Megújult az elülső klinikatelep Több esély az újszülötteknek

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

XIX. évfolyam 2014/1. szám

XIX. évfolyam 2014/1. szám XIX. évfolyam 2014/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Szubspecialitás TarTALOM 18 éve a finoman lebegtetett szakmapolitikai megnyilvánulások azt sejttették, hogy ahogy a többi volt

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013.

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013. IV. évf. 2. szám 2013. április RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Fiatalokat is fenyeget a rák Illyés András Aki időt nyer, életet

Részletesebben