JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:"

Átírás

1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám Cg ) április 24-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyűléséről Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag Budapesti Elektromos Művek Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyelő bizottság elnöke Hermann Lüschen felügyelőbizottsági tag Király Miklós felügyelőbizottsági tag Kunzer Ferenc felügyelőbizottsági tag Puskás István Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzőkönyvvezető A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELMŰ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A mai közgyűlésen a 2006-os üzleti év eredményeiről számolunk be Önöknek. Amint az Önök előtt ismeretes, az elmúlt években sikerült az ELMŰ-t a legnyereségesebb magyar szolgáltató vállalattá fejlesztenünk. A 2006-os év megmutatta, hogy immár nagy erőfeszítéseket igényel az elért eredményszint megtartása és a jövő számára való biztosítása. Egy folyamatosan változó piaci környezet és a szabályozásból, valamint a politikai keretfeltételekből adódó növekvő rizikók új kihívások elé állítanak bennünket. A augusztus 1-vel újonnan bevezetett kiegyenlítő alap, amely a hálózati bevételeknél a regionális előnyöket és hátrányokat hivatott kiegyenlíteni, terhelte leginkább társaságunkat. Az ELMŰ Nyrt április 24-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

2 Sikerként értékeljük azt, hogy ilyen körülmények között ma Önöknek mégis egy, az előző év szintjét megközelítő eredményt mutathatunk be. Erről és más témákról kívánunk Önöknek részvényeseinknek ma számot adni. Ebben az értelemben kívánom, hogy közgyűlésünk sikeres legyen. A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 29. pontja alapján az Igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,06 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a KELLER Rt. Részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Szabó József urat és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Szabó József urat és Milosovics Gábor urat igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Kővágó Ferenc urat, Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjét javasolja megválasztani. A közgyűlés Kővágó Ferenc urat jegyzőkönyv-hitelesítőnek igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat március 23-i számában jelent meg. 2

3 Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait: 1. A üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről - Az Igazgatóság jelentése a felelős válallatirányításról - A Felügyelő Bizottság jelentése - A könyvvizsgáló jelentése - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása - A konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. Alapszabálymódosítás 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 5. Az Audit bizottság tagjainak megválasztása 6. Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. A üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: Tisztelt Részvényesek! Az ELMŰ Nyrt., mint Magyarország vezető áramszolgáltatója, a nehezedő működési feltételek mellett is meg tudta őrizni vezető pozícióját az elmúlt évben ban a gazdasági és szabályozói környezet változásai új feladatok elé állították Társaságunkat. Az év második felében munkánk meghatározó elemévé vált az uniós előírások által megkövetelt unbundling feladatok végrehajtása. Az átalakulás lényege, hogy elválik egymástól a hálózati és az energiaértékesítési tevékenység. A jogi lehetőségek értékesítési oldalon mind szélesebb körű kihasználását 2006-ban is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai hátráltatták. A termelői szektor felszabadítását továbbra is hosszú 3

4 távú megállapodások korlátozzák, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben nem épülnek. Mivel a közüzemi árak az év utolsó negyedében a versenypiaci áraknál alacsonyabbak voltak, a fogyasztók egy jelentékeny része a versenyszférából visszatért a közüzembe. A 2007 év elején megfigyelhető tendenciák alátámasztják várakozásainkat, hogy a piaci szerződések lejáratát követően 2007-ben a fogyasztók jelentős része ismét a közüzemet választja ban az előző évhez hasonlóan millió Ft értékben ruháztunk be hálózatunk korszerűsítésébe, mely az ellátás biztonságának javítását, a hálózat hatékonyságának növelését és a hálózati veszteségek csökkenését eredményezte. A főbb rekonstrukciós munkák között említést érdemel az Angyalföldi, a Katona, a Vérmező, a Kőbánya és Kispest, illetve a Dunavarsányi alállomások korszerűsítése, továbbá jelentős összeget fordítottunk a Kaszásdűlő-Budaközép 120 kv-os kábel cseréjére. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb, az Önök kiemelt érdeklődésére számot tartó adatokat külön is ismertessem. Beszámolómban törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Számszaki adatainkat illetően elmondható, hogy: A üzleti év adózás előtti eredménye millió Ft. Ugyanezen időszakban az értékesítés nettó árbevétele millió Ft, ami 12,1 %- kal haladja meg az előző évet. A villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel (energiaadó nélkül) eléri a millió Ft-ot, és ezzel 8,2 %-kal haladja meg a tavalyi értéket. Az értékesítés nettó árbevétele 2006-ban valamivel több mint 220 M Ft volt, ami az előző évhez képest 12,1 %-os növekedést jelent. A 2006-os üzleti évben a társaság GWh villamos energiát szerzett be a közüzemi fogyasztók ellátására. Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve, a évi GWh villamos energia értékesítésen belül a legnagyobb, több mint 40%-os részarányt a háztartási fogyasztók ellátása jelentette. A háztartási fogyasztás korábbi években mutatkozó kismértékű ingadozása stagnálása után az elmúlt évben érezhetően növekedett. A lakosság körében egyre inkább elterjednek a korszerű, komfort-növelő háztartási berendezések. A nyári időszakra jellemző a légkondicionálók fokozott üzemeltetése, népszerűek a ventillátorok-, légtisztítók. A téli időszakban egyre inkább teret nyernek a kisegítő fűtési megoldások (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventillátorok). A korszerű konyhatechnika keretében terjednek a kombi gáztűzhelyek, gyorsforralók. Az újonnan épülő lakóparkok további értékesítési lehetőséget jelenthetnek. A teljesítménydíjas értékesítés a korábbi években a piacnyitás következtében drasztikusan visszaesett ban ez a folyamat lelassult, sőt az év vége felé a trend megfordult. Az ipari villamosenergia-fogyasztás azonban mind a verseny-, mind a közüzemi 4

5 piacon továbbra is növekedett. Egyes húzó-ágazatok (kereskedelem, közlekedés-szállítás, gyógyszeripar) növekvő energia-igénye várhatóan 2007-ben a közüzemi értékesítést erősíti. Az alapdíjas fogyasztás minimális mértékű csökkenést mutat, szemben a korábbi évek növekedő trendjével. A kisipari, szolgáltatói szektor tevékenysége átalakul, koncentrálódik. Fogyasztási igényeik részben a teljesítménydíjas körben jelennek meg (bevásárlóközpontok, üzletközpontok, vásárcsarnokok). A kis-üzleti vállalkozói kör egy részénél átmenetileg recessziós folyamatok voltak megfigyelhetők. Társaságunk tevékenységében a hazai villamos energia piac teljes körű liberalizációjának megvalósulásához közeledve a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztói kapcsolatok erősítése és minőségének javítása. Az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az ügyfélszolgálat és a számlázás terén. Értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos információcserét segítették. Az elmúlt évben számos ügyfélszolgálati irodánkat megújítottuk, a korábbiaknál lényegesen jobb ügyintézési körülményeket biztosítva fogyasztóink részére. Modernizálási munkánk eredményeként 17 ügyfélszolgálati irodánk többségében kiépítettük az informatikai és a távközlési hálózatot, ügyfélirányító berendezést telepítettünk, továbbá önkiszolgáló pultot alakítottunk ki. Két nagy forgalmú irodánkban Energia Pont elnevezéssel tanácsadó szolgáltatást vezettünk be, amelynek révén ügyfeleink hasznos információhoz juthatnak a hatékony villamos energia felhasználással kapcsolatban, az áramszolgáltatással kapcsolatos szokásos ügyeik intézésével egy időben tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint a hazai villamos energia piac újdonságairól, érdekességeiről is. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe telefonos ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével. Bizonyos fogyasztói csoportok körében gyorsan népszerűvé vált az olyan áramügyek saját mobiltelefonról történő ügyintézésének lehetősége, mint például a mérőállás bejelentése, a postai csekk kérése vagy a részfogyasztás módosítása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük, hogy társaságunk internetes honlapján egyre szélesebb körben biztosítsuk interaktív elektronikus szolgáltatások elérését, ezáltal is hozzájárulva személyes és telefonos ügyfélszolgálataink leterheltségének csökkentéséhez. A folyamatos fejlesztés eredményeként honlapunkon ma már mód nyílik többek között a mérőállás és a közvilágítási hiba elektronikus bejelentésére, de a havi áramköltség áramdíj kalkulátor segítségével történő kiszámítására és a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szolgáló felhatalmazás adására is. Társaságunk 2006-ban befejezte a versenypiaci és a közüzemi üzleti és lakossági ügyfelek átfogó kezelését biztosító IS-U számlázási rendszer teljes körű bevezetését. Az SAP rendszerekbe integrált, zárt számlázási rendszer lefedi üzleti folyamatainkat, többek között a leolvasások vezérlését, a számlakészítést, továbbá a folyószámla rendszer kezelését, de támogatást nyújt a műszaki terület munkaütemezési, munkavezérlési feladatainak elvégzéséhez is. Az elmúlt évben társaságunk számos értékesítési és marketing akcióval ösztönözte a lakossági és kis üzleti fogyasztókat abban, hogy elektromos háztartási-, szórakoztató elektronikai-, illetve irodatechnikai eszközeiket a korábbinál korszerűbb, energiatakarékos 5

6 berendezésekre cserélhessék. A klímaberendezések, illetve az elektromos fűtőkészülékek vásárlását kedvezményekkel, áramdíj jóváírással segítő programjaink több ezer ügyfelünknek biztosítottak lehetőséget villamos energia fogyasztásuk optimalizálására. Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lakossági fogyasztóinkat megismertessük az áramdíj fizetés korszerű, időt- és energiát kímélő megoldásaival, elsősorban is a csoportos beszedési megbízás előnyeivel. A kulcs- és nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ELMŰ új szervezeti felépítésével, az új számlázási rendszer bevezetésének tapasztalataival, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták. A hazai energiaszolgáltatók körében egyedülálló módon, 2006 szeptemberében indítottuk útjára Energia Suli elnevezésű programunkat, amely társaságunk hosszú távú kötelezettségvállalása a felnövekvő generáció energia- és környezettudatos nevelése mellett, egy okosabb és felelősebb jövőért. A program célja, hogy megismertessük a fiatalságot az energia izgalmas világával, felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosság és a környezetvédelem közös felelősségére. Az iskolaprogram központi fóruma az internetes honlapunkról elérhető Energia Suli website, amely hónapról hónapra új oktatási segédanyagokkal, letölthető munkalapokkal, foglalkoztató feladatokkal járul hozzá a fizika-, valamint a természet- és környezetórák színesítéséhez, a reáltudás élményszerű átadásához. Az elmúlt évben is folytattuk azt a 2005-ben életre hívott kreatív kampányunkat, amelynek célja, hogy felhívjuk a lakosság, a városvezetés, a jogszabályalkotók, valamint a média figyelmét a vadplakátolás városképromboló hatására, s hogy társadalmi összefogásra buzdítsunk a jelenség felszámolása, illetve törvényi szabályozásának megvalósítása érdekében. Az elmúlt évek hagyományait követve, társaságunk 2006-ban is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Budapesti Úszó Európa Bajnokság és a Budapesti Őszi Fesztivál sikeréhez, de adománnyal támogattuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének tevékenységét is. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is. Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására. A levezető elnök megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, így szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2007. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 6

7 A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről Az Igazgatóság jelentése a felelős vállalatirányításról A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (hatálybalépés: július 1.) a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles a felelős vállaltirányítási jelentést a felügyelő bizottság és az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni. A Gt (2) bekezdése alapján az igazgatóság a jelentésben összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben folytatott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy a részvénytársaság milyen eltérésekkel alkalmazta a budapesti értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az igazgatóság a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat ezen jelentésben és a mellékelt nyilatkozatban foglalt eltérésekkel alkalmazza. A jelentés és a nyilatkozat írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését A felügyelő bizottság beszámolója A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság üzleti évről szóló beszámolóját. 7

8 1.4. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.4. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évről szóló jelentését Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.5 és 1.6 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság évi éves beszámoló mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni MFt eredményből MFt, ez részvényenként Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 288 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását MFt adózás utáni eredménnyel. 8

9 Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a tőzsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezdő napja május Alapszabály módosítás A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a értelmében a 309. (2)-(4) bekezdései a felügyelő bizottságra is alkalmazandóak. Ennek megfelelően a felügyelő bizottság többségének független tagokból kell állnia. Az a személy minősül függetlennek, aki a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. E követelménynek való megfelelés érdekében a felügyelő bizottság tagjainak számát 6-ról 7- re kell emelni, ami az alapszabály IV. 42. pont első mondatának módosítását igényli ( A felügyelő bizottság 6 főből áll. ). A fentieknek megfelelően az alapszabály IV. 42. pont első mondata az alábbiakra módosul: A felügyelő bizottság 7 főből áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 837 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály IV. 42. pont első mondatát (eredeti megszövegezés: A felügyelő bizottság 6 főből áll. ) az alábbiak szerint módosítja: A felügyelő bizottság 7 főből áll. 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Ez év december 13. napján lejár a megbízatásom az igazgatóságban. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh március 7-én kelt levelében személyemet javasolta ismételten megválasztani igazgatósági tagként az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 9

10 7/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Emmerich Endresz urat december 13-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Dr. Andreas Radmacher úr felügyelő bizottsági tagsága április 21-én lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Dr. Andreas Radmacher urat javasolja ismételten megválasztani felügyelő bizottsági taggá az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és a szavazatelsőbbségi részvényes igen szavazatával a következő határozatot hozta: 8/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Andreas Radmacher urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Harald Nolte úr felügyelő bizottsági tagságáról a mai napi hatállyal lemondott. Az EnBW Energie Baden-Württenberg AG Marcus Quack urat javasolta független felügyelő bizottsági taggá választani. Quack úr az EnBW opratív területén senior managerként tevékenykedik. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 9/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Egy további felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges a Gt ának való megfelelés érdekében. 10

11 Az Igazgatóság Dr. Schneider Péter urat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Kunzer Ferenc úr, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének mandátuma április 25-én lejár. Az üzemi tanács Kunzer Ferenc úr újbóli megválasztását javasolta felügyelő bizottságba három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Kunzer Ferenc urat április 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Levezető Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nevében Nolte úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak gratulál a megválasztáshoz és örül a jövőbeni együttműködésüknek. 5. Az audit bizottság tagjainak megválasztása A Gt (1) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál egy minimum három főből álló audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjaiból választja meg. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Hermann Lüschen urat, Dr. Schneider Péter urat és Markus Quack urat javasolják az audit bizottság tagjává választani felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára. Levezető elnök elrendeli Hermann Lüschen úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. 11

12 A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 12/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Hermann Lüschen urat április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz ig az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Dr. Schneider Péter úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 189 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Marcus Quack úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. 6. Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Előadja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 15/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat: 12

13 A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó Igazgatósági tagok: ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok: ,- Ft/hó. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért összegben állapítja meg ,-Ft + ÁFA/év ,-Ft.+ ÁFA/év Igen Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Ezzel az idei évi rendes közgyűlés napirendi pontjainak végére értünk. Mialatt ma a 2006-os üzleti évet lezártuk, tekintetünket már a jövőre vetjük. Amint Önök is tudják, a kormány a villamos energiáról szóló törvény teljes átdolgozását készíti elő. Ez a törvény és az ebből adódó új piaci modell az egész iparágban újra fogja osztani a lapokat. A mi társaságunk, az Önök társasága, az ELMŰ számára azon fog múlni, hogy hogyan állja meg a helyét az új szabályozási környezetben. Természetesen az ilyen változások lehetőségeket is jelentenek gondolok itt pl. az új energia szolgáltatások fejlődésére és értékesítésére. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket az esélyeket eltökélten kihasználja. Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közreműködést, és a közgyűlést bezárja. k.m.f. Emmerich Endresz elnök Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető 13

14 Kővágó Ferenc jegyzőkönyv-hitelesítő Ellenjegyezte: 14

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2004. január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A Felelős Társaságirányítási jelentést a

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 2 E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2015. április 2. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2012. üzleti évre Jóváhagyta: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. közgyűlése 2013. április 29-én. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.275.000 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A TVK mindig is elkötelezett volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

Éves, rendes Közgyűlésére

Éves, rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK AZ ALTERA NYRT 2013. április 29 i Éves, rendes Közgyűlésére 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása A

Részletesebben