JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:"

Átírás

1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám Cg ) április 24-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyűléséről Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag Budapesti Elektromos Művek Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyelő bizottság elnöke Hermann Lüschen felügyelőbizottsági tag Király Miklós felügyelőbizottsági tag Kunzer Ferenc felügyelőbizottsági tag Puskás István Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzőkönyvvezető A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELMŰ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A mai közgyűlésen a 2006-os üzleti év eredményeiről számolunk be Önöknek. Amint az Önök előtt ismeretes, az elmúlt években sikerült az ELMŰ-t a legnyereségesebb magyar szolgáltató vállalattá fejlesztenünk. A 2006-os év megmutatta, hogy immár nagy erőfeszítéseket igényel az elért eredményszint megtartása és a jövő számára való biztosítása. Egy folyamatosan változó piaci környezet és a szabályozásból, valamint a politikai keretfeltételekből adódó növekvő rizikók új kihívások elé állítanak bennünket. A augusztus 1-vel újonnan bevezetett kiegyenlítő alap, amely a hálózati bevételeknél a regionális előnyöket és hátrányokat hivatott kiegyenlíteni, terhelte leginkább társaságunkat. Az ELMŰ Nyrt április 24-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

2 Sikerként értékeljük azt, hogy ilyen körülmények között ma Önöknek mégis egy, az előző év szintjét megközelítő eredményt mutathatunk be. Erről és más témákról kívánunk Önöknek részvényeseinknek ma számot adni. Ebben az értelemben kívánom, hogy közgyűlésünk sikeres legyen. A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 29. pontja alapján az Igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,06 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a KELLER Rt. Részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Szabó József urat és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Szabó József urat és Milosovics Gábor urat igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Kővágó Ferenc urat, Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjét javasolja megválasztani. A közgyűlés Kővágó Ferenc urat jegyzőkönyv-hitelesítőnek igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat március 23-i számában jelent meg. 2

3 Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait: 1. A üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről - Az Igazgatóság jelentése a felelős válallatirányításról - A Felügyelő Bizottság jelentése - A könyvvizsgáló jelentése - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása - A konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. Alapszabálymódosítás 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 5. Az Audit bizottság tagjainak megválasztása 6. Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. A üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: Tisztelt Részvényesek! Az ELMŰ Nyrt., mint Magyarország vezető áramszolgáltatója, a nehezedő működési feltételek mellett is meg tudta őrizni vezető pozícióját az elmúlt évben ban a gazdasági és szabályozói környezet változásai új feladatok elé állították Társaságunkat. Az év második felében munkánk meghatározó elemévé vált az uniós előírások által megkövetelt unbundling feladatok végrehajtása. Az átalakulás lényege, hogy elválik egymástól a hálózati és az energiaértékesítési tevékenység. A jogi lehetőségek értékesítési oldalon mind szélesebb körű kihasználását 2006-ban is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai hátráltatták. A termelői szektor felszabadítását továbbra is hosszú 3

4 távú megállapodások korlátozzák, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben nem épülnek. Mivel a közüzemi árak az év utolsó negyedében a versenypiaci áraknál alacsonyabbak voltak, a fogyasztók egy jelentékeny része a versenyszférából visszatért a közüzembe. A 2007 év elején megfigyelhető tendenciák alátámasztják várakozásainkat, hogy a piaci szerződések lejáratát követően 2007-ben a fogyasztók jelentős része ismét a közüzemet választja ban az előző évhez hasonlóan millió Ft értékben ruháztunk be hálózatunk korszerűsítésébe, mely az ellátás biztonságának javítását, a hálózat hatékonyságának növelését és a hálózati veszteségek csökkenését eredményezte. A főbb rekonstrukciós munkák között említést érdemel az Angyalföldi, a Katona, a Vérmező, a Kőbánya és Kispest, illetve a Dunavarsányi alállomások korszerűsítése, továbbá jelentős összeget fordítottunk a Kaszásdűlő-Budaközép 120 kv-os kábel cseréjére. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb, az Önök kiemelt érdeklődésére számot tartó adatokat külön is ismertessem. Beszámolómban törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Számszaki adatainkat illetően elmondható, hogy: A üzleti év adózás előtti eredménye millió Ft. Ugyanezen időszakban az értékesítés nettó árbevétele millió Ft, ami 12,1 %- kal haladja meg az előző évet. A villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel (energiaadó nélkül) eléri a millió Ft-ot, és ezzel 8,2 %-kal haladja meg a tavalyi értéket. Az értékesítés nettó árbevétele 2006-ban valamivel több mint 220 M Ft volt, ami az előző évhez képest 12,1 %-os növekedést jelent. A 2006-os üzleti évben a társaság GWh villamos energiát szerzett be a közüzemi fogyasztók ellátására. Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve, a évi GWh villamos energia értékesítésen belül a legnagyobb, több mint 40%-os részarányt a háztartási fogyasztók ellátása jelentette. A háztartási fogyasztás korábbi években mutatkozó kismértékű ingadozása stagnálása után az elmúlt évben érezhetően növekedett. A lakosság körében egyre inkább elterjednek a korszerű, komfort-növelő háztartási berendezések. A nyári időszakra jellemző a légkondicionálók fokozott üzemeltetése, népszerűek a ventillátorok-, légtisztítók. A téli időszakban egyre inkább teret nyernek a kisegítő fűtési megoldások (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventillátorok). A korszerű konyhatechnika keretében terjednek a kombi gáztűzhelyek, gyorsforralók. Az újonnan épülő lakóparkok további értékesítési lehetőséget jelenthetnek. A teljesítménydíjas értékesítés a korábbi években a piacnyitás következtében drasztikusan visszaesett ban ez a folyamat lelassult, sőt az év vége felé a trend megfordult. Az ipari villamosenergia-fogyasztás azonban mind a verseny-, mind a közüzemi 4

5 piacon továbbra is növekedett. Egyes húzó-ágazatok (kereskedelem, közlekedés-szállítás, gyógyszeripar) növekvő energia-igénye várhatóan 2007-ben a közüzemi értékesítést erősíti. Az alapdíjas fogyasztás minimális mértékű csökkenést mutat, szemben a korábbi évek növekedő trendjével. A kisipari, szolgáltatói szektor tevékenysége átalakul, koncentrálódik. Fogyasztási igényeik részben a teljesítménydíjas körben jelennek meg (bevásárlóközpontok, üzletközpontok, vásárcsarnokok). A kis-üzleti vállalkozói kör egy részénél átmenetileg recessziós folyamatok voltak megfigyelhetők. Társaságunk tevékenységében a hazai villamos energia piac teljes körű liberalizációjának megvalósulásához közeledve a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztói kapcsolatok erősítése és minőségének javítása. Az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az ügyfélszolgálat és a számlázás terén. Értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos információcserét segítették. Az elmúlt évben számos ügyfélszolgálati irodánkat megújítottuk, a korábbiaknál lényegesen jobb ügyintézési körülményeket biztosítva fogyasztóink részére. Modernizálási munkánk eredményeként 17 ügyfélszolgálati irodánk többségében kiépítettük az informatikai és a távközlési hálózatot, ügyfélirányító berendezést telepítettünk, továbbá önkiszolgáló pultot alakítottunk ki. Két nagy forgalmú irodánkban Energia Pont elnevezéssel tanácsadó szolgáltatást vezettünk be, amelynek révén ügyfeleink hasznos információhoz juthatnak a hatékony villamos energia felhasználással kapcsolatban, az áramszolgáltatással kapcsolatos szokásos ügyeik intézésével egy időben tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint a hazai villamos energia piac újdonságairól, érdekességeiről is. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe telefonos ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével. Bizonyos fogyasztói csoportok körében gyorsan népszerűvé vált az olyan áramügyek saját mobiltelefonról történő ügyintézésének lehetősége, mint például a mérőállás bejelentése, a postai csekk kérése vagy a részfogyasztás módosítása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük, hogy társaságunk internetes honlapján egyre szélesebb körben biztosítsuk interaktív elektronikus szolgáltatások elérését, ezáltal is hozzájárulva személyes és telefonos ügyfélszolgálataink leterheltségének csökkentéséhez. A folyamatos fejlesztés eredményeként honlapunkon ma már mód nyílik többek között a mérőállás és a közvilágítási hiba elektronikus bejelentésére, de a havi áramköltség áramdíj kalkulátor segítségével történő kiszámítására és a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szolgáló felhatalmazás adására is. Társaságunk 2006-ban befejezte a versenypiaci és a közüzemi üzleti és lakossági ügyfelek átfogó kezelését biztosító IS-U számlázási rendszer teljes körű bevezetését. Az SAP rendszerekbe integrált, zárt számlázási rendszer lefedi üzleti folyamatainkat, többek között a leolvasások vezérlését, a számlakészítést, továbbá a folyószámla rendszer kezelését, de támogatást nyújt a műszaki terület munkaütemezési, munkavezérlési feladatainak elvégzéséhez is. Az elmúlt évben társaságunk számos értékesítési és marketing akcióval ösztönözte a lakossági és kis üzleti fogyasztókat abban, hogy elektromos háztartási-, szórakoztató elektronikai-, illetve irodatechnikai eszközeiket a korábbinál korszerűbb, energiatakarékos 5

6 berendezésekre cserélhessék. A klímaberendezések, illetve az elektromos fűtőkészülékek vásárlását kedvezményekkel, áramdíj jóváírással segítő programjaink több ezer ügyfelünknek biztosítottak lehetőséget villamos energia fogyasztásuk optimalizálására. Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lakossági fogyasztóinkat megismertessük az áramdíj fizetés korszerű, időt- és energiát kímélő megoldásaival, elsősorban is a csoportos beszedési megbízás előnyeivel. A kulcs- és nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ELMŰ új szervezeti felépítésével, az új számlázási rendszer bevezetésének tapasztalataival, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták. A hazai energiaszolgáltatók körében egyedülálló módon, 2006 szeptemberében indítottuk útjára Energia Suli elnevezésű programunkat, amely társaságunk hosszú távú kötelezettségvállalása a felnövekvő generáció energia- és környezettudatos nevelése mellett, egy okosabb és felelősebb jövőért. A program célja, hogy megismertessük a fiatalságot az energia izgalmas világával, felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosság és a környezetvédelem közös felelősségére. Az iskolaprogram központi fóruma az internetes honlapunkról elérhető Energia Suli website, amely hónapról hónapra új oktatási segédanyagokkal, letölthető munkalapokkal, foglalkoztató feladatokkal járul hozzá a fizika-, valamint a természet- és környezetórák színesítéséhez, a reáltudás élményszerű átadásához. Az elmúlt évben is folytattuk azt a 2005-ben életre hívott kreatív kampányunkat, amelynek célja, hogy felhívjuk a lakosság, a városvezetés, a jogszabályalkotók, valamint a média figyelmét a vadplakátolás városképromboló hatására, s hogy társadalmi összefogásra buzdítsunk a jelenség felszámolása, illetve törvényi szabályozásának megvalósítása érdekében. Az elmúlt évek hagyományait követve, társaságunk 2006-ban is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Budapesti Úszó Európa Bajnokság és a Budapesti Őszi Fesztivál sikeréhez, de adománnyal támogattuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének tevékenységét is. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is. Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására. A levezető elnök megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, így szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2007. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 6

7 A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről Az Igazgatóság jelentése a felelős vállalatirányításról A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (hatálybalépés: július 1.) a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles a felelős vállaltirányítási jelentést a felügyelő bizottság és az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni. A Gt (2) bekezdése alapján az igazgatóság a jelentésben összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben folytatott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy a részvénytársaság milyen eltérésekkel alkalmazta a budapesti értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az igazgatóság a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat ezen jelentésben és a mellékelt nyilatkozatban foglalt eltérésekkel alkalmazza. A jelentés és a nyilatkozat írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését A felügyelő bizottság beszámolója A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság üzleti évről szóló beszámolóját. 7

8 1.4. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.4. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évről szóló jelentését Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.5 és 1.6 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság évi éves beszámoló mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni MFt eredményből MFt, ez részvényenként Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 288 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását MFt adózás utáni eredménnyel. 8

9 Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a tőzsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezdő napja május Alapszabály módosítás A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a értelmében a 309. (2)-(4) bekezdései a felügyelő bizottságra is alkalmazandóak. Ennek megfelelően a felügyelő bizottság többségének független tagokból kell állnia. Az a személy minősül függetlennek, aki a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. E követelménynek való megfelelés érdekében a felügyelő bizottság tagjainak számát 6-ról 7- re kell emelni, ami az alapszabály IV. 42. pont első mondatának módosítását igényli ( A felügyelő bizottság 6 főből áll. ). A fentieknek megfelelően az alapszabály IV. 42. pont első mondata az alábbiakra módosul: A felügyelő bizottság 7 főből áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 837 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály IV. 42. pont első mondatát (eredeti megszövegezés: A felügyelő bizottság 6 főből áll. ) az alábbiak szerint módosítja: A felügyelő bizottság 7 főből áll. 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Ez év december 13. napján lejár a megbízatásom az igazgatóságban. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh március 7-én kelt levelében személyemet javasolta ismételten megválasztani igazgatósági tagként az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 9

10 7/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Emmerich Endresz urat december 13-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Dr. Andreas Radmacher úr felügyelő bizottsági tagsága április 21-én lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Dr. Andreas Radmacher urat javasolja ismételten megválasztani felügyelő bizottsági taggá az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és a szavazatelsőbbségi részvényes igen szavazatával a következő határozatot hozta: 8/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Andreas Radmacher urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Harald Nolte úr felügyelő bizottsági tagságáról a mai napi hatállyal lemondott. Az EnBW Energie Baden-Württenberg AG Marcus Quack urat javasolta független felügyelő bizottsági taggá választani. Quack úr az EnBW opratív területén senior managerként tevékenykedik. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 9/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Egy további felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges a Gt ának való megfelelés érdekében. 10

11 Az Igazgatóság Dr. Schneider Péter urat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Kunzer Ferenc úr, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének mandátuma április 25-én lejár. Az üzemi tanács Kunzer Ferenc úr újbóli megválasztását javasolta felügyelő bizottságba három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Kunzer Ferenc urat április 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Levezető Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nevében Nolte úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak gratulál a megválasztáshoz és örül a jövőbeni együttműködésüknek. 5. Az audit bizottság tagjainak megválasztása A Gt (1) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál egy minimum három főből álló audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjaiból választja meg. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Hermann Lüschen urat, Dr. Schneider Péter urat és Markus Quack urat javasolják az audit bizottság tagjává választani felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára. Levezető elnök elrendeli Hermann Lüschen úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. 11

12 A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 12/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Hermann Lüschen urat április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz ig az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Dr. Schneider Péter úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 189 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Marcus Quack úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. 6. Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Előadja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 15/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat: 12

13 A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó Igazgatósági tagok: ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok: ,- Ft/hó. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért összegben állapítja meg ,-Ft + ÁFA/év ,-Ft.+ ÁFA/év Igen Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Ezzel az idei évi rendes közgyűlés napirendi pontjainak végére értünk. Mialatt ma a 2006-os üzleti évet lezártuk, tekintetünket már a jövőre vetjük. Amint Önök is tudják, a kormány a villamos energiáról szóló törvény teljes átdolgozását készíti elő. Ez a törvény és az ebből adódó új piaci modell az egész iparágban újra fogja osztani a lapokat. A mi társaságunk, az Önök társasága, az ELMŰ számára azon fog múlni, hogy hogyan állja meg a helyét az új szabályozási környezetben. Természetesen az ilyen változások lehetőségeket is jelentenek gondolok itt pl. az új energia szolgáltatások fejlődésére és értékesítésére. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket az esélyeket eltökélten kihasználja. Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közreműködést, és a közgyűlést bezárja. k.m.f. Emmerich Endresz elnök Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető 13

14 Kővágó Ferenc jegyzőkönyv-hitelesítő Ellenjegyezte: 14

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai: JEGYZÕKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 2003. április 30-án a cég Budapest XIII. ker. Népfürdõ u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyûlésérõl

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

"A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. "

A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. 1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása 1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. " 2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2006. április 28-án tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2009. április 29. napjának 11

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31 TR Investment Nyrt TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.03.31 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZATI JAVASLATOK

KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZATI JAVASLATOK KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZATI JAVASLATOK az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. július 22-én 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT A FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment Unbundling a folyamatirányítás tükrében énes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. számokban* ÉMÁSZ ELMŰ Szolgáltatási terület: 4.134

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. május 25-én 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. folytatólagos közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben