JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:"

Átírás

1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám Cg ) április 24-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyűléséről Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag Budapesti Elektromos Művek Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyelő bizottság elnöke Hermann Lüschen felügyelőbizottsági tag Király Miklós felügyelőbizottsági tag Kunzer Ferenc felügyelőbizottsági tag Puskás István Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzőkönyvvezető A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELMŰ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A mai közgyűlésen a 2006-os üzleti év eredményeiről számolunk be Önöknek. Amint az Önök előtt ismeretes, az elmúlt években sikerült az ELMŰ-t a legnyereségesebb magyar szolgáltató vállalattá fejlesztenünk. A 2006-os év megmutatta, hogy immár nagy erőfeszítéseket igényel az elért eredményszint megtartása és a jövő számára való biztosítása. Egy folyamatosan változó piaci környezet és a szabályozásból, valamint a politikai keretfeltételekből adódó növekvő rizikók új kihívások elé állítanak bennünket. A augusztus 1-vel újonnan bevezetett kiegyenlítő alap, amely a hálózati bevételeknél a regionális előnyöket és hátrányokat hivatott kiegyenlíteni, terhelte leginkább társaságunkat. Az ELMŰ Nyrt április 24-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

2 Sikerként értékeljük azt, hogy ilyen körülmények között ma Önöknek mégis egy, az előző év szintjét megközelítő eredményt mutathatunk be. Erről és más témákról kívánunk Önöknek részvényeseinknek ma számot adni. Ebben az értelemben kívánom, hogy közgyűlésünk sikeres legyen. A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 29. pontja alapján az Igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,06 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a KELLER Rt. Részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Szabó József urat és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Szabó József urat és Milosovics Gábor urat igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Kővágó Ferenc urat, Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjét javasolja megválasztani. A közgyűlés Kővágó Ferenc urat jegyzőkönyv-hitelesítőnek igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megválasztja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat március 23-i számában jelent meg. 2

3 Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait: 1. A üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről - Az Igazgatóság jelentése a felelős válallatirányításról - A Felügyelő Bizottság jelentése - A könyvvizsgáló jelentése - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása - A konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. Alapszabálymódosítás 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 5. Az Audit bizottság tagjainak megválasztása 6. Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. A üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a üzleti év gazdasági fejlődéséről Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: Tisztelt Részvényesek! Az ELMŰ Nyrt., mint Magyarország vezető áramszolgáltatója, a nehezedő működési feltételek mellett is meg tudta őrizni vezető pozícióját az elmúlt évben ban a gazdasági és szabályozói környezet változásai új feladatok elé állították Társaságunkat. Az év második felében munkánk meghatározó elemévé vált az uniós előírások által megkövetelt unbundling feladatok végrehajtása. Az átalakulás lényege, hogy elválik egymástól a hálózati és az energiaértékesítési tevékenység. A jogi lehetőségek értékesítési oldalon mind szélesebb körű kihasználását 2006-ban is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai hátráltatták. A termelői szektor felszabadítását továbbra is hosszú 3

4 távú megállapodások korlátozzák, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben nem épülnek. Mivel a közüzemi árak az év utolsó negyedében a versenypiaci áraknál alacsonyabbak voltak, a fogyasztók egy jelentékeny része a versenyszférából visszatért a közüzembe. A 2007 év elején megfigyelhető tendenciák alátámasztják várakozásainkat, hogy a piaci szerződések lejáratát követően 2007-ben a fogyasztók jelentős része ismét a közüzemet választja ban az előző évhez hasonlóan millió Ft értékben ruháztunk be hálózatunk korszerűsítésébe, mely az ellátás biztonságának javítását, a hálózat hatékonyságának növelését és a hálózati veszteségek csökkenését eredményezte. A főbb rekonstrukciós munkák között említést érdemel az Angyalföldi, a Katona, a Vérmező, a Kőbánya és Kispest, illetve a Dunavarsányi alállomások korszerűsítése, továbbá jelentős összeget fordítottunk a Kaszásdűlő-Budaközép 120 kv-os kábel cseréjére. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb, az Önök kiemelt érdeklődésére számot tartó adatokat külön is ismertessem. Beszámolómban törekedve az elvárt tömörségre - szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Számszaki adatainkat illetően elmondható, hogy: A üzleti év adózás előtti eredménye millió Ft. Ugyanezen időszakban az értékesítés nettó árbevétele millió Ft, ami 12,1 %- kal haladja meg az előző évet. A villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel (energiaadó nélkül) eléri a millió Ft-ot, és ezzel 8,2 %-kal haladja meg a tavalyi értéket. Az értékesítés nettó árbevétele 2006-ban valamivel több mint 220 M Ft volt, ami az előző évhez képest 12,1 %-os növekedést jelent. A 2006-os üzleti évben a társaság GWh villamos energiát szerzett be a közüzemi fogyasztók ellátására. Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve, a évi GWh villamos energia értékesítésen belül a legnagyobb, több mint 40%-os részarányt a háztartási fogyasztók ellátása jelentette. A háztartási fogyasztás korábbi években mutatkozó kismértékű ingadozása stagnálása után az elmúlt évben érezhetően növekedett. A lakosság körében egyre inkább elterjednek a korszerű, komfort-növelő háztartási berendezések. A nyári időszakra jellemző a légkondicionálók fokozott üzemeltetése, népszerűek a ventillátorok-, légtisztítók. A téli időszakban egyre inkább teret nyernek a kisegítő fűtési megoldások (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventillátorok). A korszerű konyhatechnika keretében terjednek a kombi gáztűzhelyek, gyorsforralók. Az újonnan épülő lakóparkok további értékesítési lehetőséget jelenthetnek. A teljesítménydíjas értékesítés a korábbi években a piacnyitás következtében drasztikusan visszaesett ban ez a folyamat lelassult, sőt az év vége felé a trend megfordult. Az ipari villamosenergia-fogyasztás azonban mind a verseny-, mind a közüzemi 4

5 piacon továbbra is növekedett. Egyes húzó-ágazatok (kereskedelem, közlekedés-szállítás, gyógyszeripar) növekvő energia-igénye várhatóan 2007-ben a közüzemi értékesítést erősíti. Az alapdíjas fogyasztás minimális mértékű csökkenést mutat, szemben a korábbi évek növekedő trendjével. A kisipari, szolgáltatói szektor tevékenysége átalakul, koncentrálódik. Fogyasztási igényeik részben a teljesítménydíjas körben jelennek meg (bevásárlóközpontok, üzletközpontok, vásárcsarnokok). A kis-üzleti vállalkozói kör egy részénél átmenetileg recessziós folyamatok voltak megfigyelhetők. Társaságunk tevékenységében a hazai villamos energia piac teljes körű liberalizációjának megvalósulásához közeledve a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztói kapcsolatok erősítése és minőségének javítása. Az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az ügyfélszolgálat és a számlázás terén. Értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos információcserét segítették. Az elmúlt évben számos ügyfélszolgálati irodánkat megújítottuk, a korábbiaknál lényegesen jobb ügyintézési körülményeket biztosítva fogyasztóink részére. Modernizálási munkánk eredményeként 17 ügyfélszolgálati irodánk többségében kiépítettük az informatikai és a távközlési hálózatot, ügyfélirányító berendezést telepítettünk, továbbá önkiszolgáló pultot alakítottunk ki. Két nagy forgalmú irodánkban Energia Pont elnevezéssel tanácsadó szolgáltatást vezettünk be, amelynek révén ügyfeleink hasznos információhoz juthatnak a hatékony villamos energia felhasználással kapcsolatban, az áramszolgáltatással kapcsolatos szokásos ügyeik intézésével egy időben tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint a hazai villamos energia piac újdonságairól, érdekességeiről is. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe telefonos ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével. Bizonyos fogyasztói csoportok körében gyorsan népszerűvé vált az olyan áramügyek saját mobiltelefonról történő ügyintézésének lehetősége, mint például a mérőállás bejelentése, a postai csekk kérése vagy a részfogyasztás módosítása. Kiemelt fontosságúnak tekintjük, hogy társaságunk internetes honlapján egyre szélesebb körben biztosítsuk interaktív elektronikus szolgáltatások elérését, ezáltal is hozzájárulva személyes és telefonos ügyfélszolgálataink leterheltségének csökkentéséhez. A folyamatos fejlesztés eredményeként honlapunkon ma már mód nyílik többek között a mérőállás és a közvilágítási hiba elektronikus bejelentésére, de a havi áramköltség áramdíj kalkulátor segítségével történő kiszámítására és a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szolgáló felhatalmazás adására is. Társaságunk 2006-ban befejezte a versenypiaci és a közüzemi üzleti és lakossági ügyfelek átfogó kezelését biztosító IS-U számlázási rendszer teljes körű bevezetését. Az SAP rendszerekbe integrált, zárt számlázási rendszer lefedi üzleti folyamatainkat, többek között a leolvasások vezérlését, a számlakészítést, továbbá a folyószámla rendszer kezelését, de támogatást nyújt a műszaki terület munkaütemezési, munkavezérlési feladatainak elvégzéséhez is. Az elmúlt évben társaságunk számos értékesítési és marketing akcióval ösztönözte a lakossági és kis üzleti fogyasztókat abban, hogy elektromos háztartási-, szórakoztató elektronikai-, illetve irodatechnikai eszközeiket a korábbinál korszerűbb, energiatakarékos 5

6 berendezésekre cserélhessék. A klímaberendezések, illetve az elektromos fűtőkészülékek vásárlását kedvezményekkel, áramdíj jóváírással segítő programjaink több ezer ügyfelünknek biztosítottak lehetőséget villamos energia fogyasztásuk optimalizálására. Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lakossági fogyasztóinkat megismertessük az áramdíj fizetés korszerű, időt- és energiát kímélő megoldásaival, elsősorban is a csoportos beszedési megbízás előnyeivel. A kulcs- és nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ELMŰ új szervezeti felépítésével, az új számlázási rendszer bevezetésének tapasztalataival, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták. A hazai energiaszolgáltatók körében egyedülálló módon, 2006 szeptemberében indítottuk útjára Energia Suli elnevezésű programunkat, amely társaságunk hosszú távú kötelezettségvállalása a felnövekvő generáció energia- és környezettudatos nevelése mellett, egy okosabb és felelősebb jövőért. A program célja, hogy megismertessük a fiatalságot az energia izgalmas világával, felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosság és a környezetvédelem közös felelősségére. Az iskolaprogram központi fóruma az internetes honlapunkról elérhető Energia Suli website, amely hónapról hónapra új oktatási segédanyagokkal, letölthető munkalapokkal, foglalkoztató feladatokkal járul hozzá a fizika-, valamint a természet- és környezetórák színesítéséhez, a reáltudás élményszerű átadásához. Az elmúlt évben is folytattuk azt a 2005-ben életre hívott kreatív kampányunkat, amelynek célja, hogy felhívjuk a lakosság, a városvezetés, a jogszabályalkotók, valamint a média figyelmét a vadplakátolás városképromboló hatására, s hogy társadalmi összefogásra buzdítsunk a jelenség felszámolása, illetve törvényi szabályozásának megvalósítása érdekében. Az elmúlt évek hagyományait követve, társaságunk 2006-ban is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Budapesti Úszó Európa Bajnokság és a Budapesti Őszi Fesztivál sikeréhez, de adománnyal támogattuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének tevékenységét is. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is. Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll esetleges kérdéseik megválaszolására. A levezető elnök megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, így szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2007. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 6

7 A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről Az Igazgatóság jelentése a felelős vállalatirányításról A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (hatálybalépés: július 1.) a értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles a felelős vállaltirányítási jelentést a felügyelő bizottság és az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni. A Gt (2) bekezdése alapján az igazgatóság a jelentésben összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben folytatott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy a részvénytársaság milyen eltérésekkel alkalmazta a budapesti értéktőzsde felelős vállalatirányítási ajánlásait. Az igazgatóság a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat ezen jelentésben és a mellékelt nyilatkozatban foglalt eltérésekkel alkalmazza. A jelentés és a nyilatkozat írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését A felügyelő bizottság beszámolója A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság üzleti évről szóló beszámolóját. 7

8 1.4. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.4. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évről szóló jelentését Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.5 és 1.6 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság évi éves beszámoló mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni MFt eredményből MFt, ez részvényenként Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 288 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását MFt adózás utáni eredménnyel. 8

9 Kihirdeti, hogy az igazgatóság határozata alapján a tőzsdei szabályokat figyelembe véve az osztalék kifizetésének kezdő napja május Alapszabály módosítás A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a értelmében a 309. (2)-(4) bekezdései a felügyelő bizottságra is alkalmazandóak. Ennek megfelelően a felügyelő bizottság többségének független tagokból kell állnia. Az a személy minősül függetlennek, aki a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. E követelménynek való megfelelés érdekében a felügyelő bizottság tagjainak számát 6-ról 7- re kell emelni, ami az alapszabály IV. 42. pont első mondatának módosítását igényli ( A felügyelő bizottság 6 főből áll. ). A fentieknek megfelelően az alapszabály IV. 42. pont első mondata az alábbiakra módosul: A felügyelő bizottság 7 főből áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 837 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály IV. 42. pont első mondatát (eredeti megszövegezés: A felügyelő bizottság 6 főből áll. ) az alábbiak szerint módosítja: A felügyelő bizottság 7 főből áll. 3. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Ez év december 13. napján lejár a megbízatásom az igazgatóságban. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh március 7-én kelt levelében személyemet javasolta ismételten megválasztani igazgatósági tagként az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 9

10 7/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Emmerich Endresz urat december 13-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. 4. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Dr. Andreas Radmacher úr felügyelő bizottsági tagsága április 21-én lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Dr. Andreas Radmacher urat javasolja ismételten megválasztani felügyelő bizottsági taggá az alapszabálynak megfelelően három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal és a szavazatelsőbbségi részvényes igen szavazatával a következő határozatot hozta: 8/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Andreas Radmacher urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Harald Nolte úr felügyelő bizottsági tagságáról a mai napi hatállyal lemondott. Az EnBW Energie Baden-Württenberg AG Marcus Quack urat javasolta független felügyelő bizottsági taggá választani. Quack úr az EnBW opratív területén senior managerként tevékenykedik. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 9/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Egy további felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges a Gt ának való megfelelés érdekében. 10

11 Az Igazgatóság Dr. Schneider Péter urat, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Kunzer Ferenc úr, a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének mandátuma április 25-én lejár. Az üzemi tanács Kunzer Ferenc úr újbóli megválasztását javasolta felügyelő bizottságba három éves időtartamra. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottság munkavállalói küldöttjének megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Kunzer Ferenc urat április 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. Levezető Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nevében Nolte úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak gratulál a megválasztáshoz és örül a jövőbeni együttműködésüknek. 5. Az audit bizottság tagjainak megválasztása A Gt (1) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál egy minimum három főből álló audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjaiból választja meg. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Hermann Lüschen urat, Dr. Schneider Péter urat és Markus Quack urat javasolják az audit bizottság tagjává választani felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára. Levezető elnök elrendeli Hermann Lüschen úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. 11

12 A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 12/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Hermann Lüschen urat április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz ig az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Dr. Schneider Péter úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 189 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Schneider Péter urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. Levezető elnök elrendeli Marcus Quack úr audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2007. (IV. 24.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Marcus Quack urat április 24-i hatállyal három évre az audit bizottság tagjává választja. 6. Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Előadja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 15/2007. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat: 12

13 A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó Igazgatósági tagok: ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok: ,- Ft/hó. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért összegben állapítja meg ,-Ft + ÁFA/év ,-Ft.+ ÁFA/év Igen Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Ezzel az idei évi rendes közgyűlés napirendi pontjainak végére értünk. Mialatt ma a 2006-os üzleti évet lezártuk, tekintetünket már a jövőre vetjük. Amint Önök is tudják, a kormány a villamos energiáról szóló törvény teljes átdolgozását készíti elő. Ez a törvény és az ebből adódó új piaci modell az egész iparágban újra fogja osztani a lapokat. A mi társaságunk, az Önök társasága, az ELMŰ számára azon fog múlni, hogy hogyan állja meg a helyét az új szabályozási környezetben. Természetesen az ilyen változások lehetőségeket is jelentenek gondolok itt pl. az új energia szolgáltatások fejlődésére és értékesítésére. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket az esélyeket eltökélten kihasználja. Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közreműködést, és a közgyűlést bezárja. k.m.f. Emmerich Endresz elnök Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető 13

14 Kővágó Ferenc jegyzőkönyv-hitelesítő Ellenjegyezte: 14

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai: JEGYZÕKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 2003. április 30-án a cég Budapest XIII. ker. Népfürdõ u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyûlésérõl

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2006. április 28-án tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

"A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. "

A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. 1. Napirendi pont A 2002. üzleti év zárása 1. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2002. évi gazdasági fejlõdésérõl. " 2. sz. határozati javaslat: "A Közgyûlés

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2005. április 22-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út. 13.) 2003. április 29-én, 10 órai kezdettel Miskolcon tartott évi rendes közgyûlésérõl.

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet) Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 1/2005 JEGYZŐKÖNYV Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. február 22-án de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2006. április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 1/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. (04. 27.) sz. határozat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

rendkívüli közgyűlésén

rendkívüli közgyűlésén KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel, a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén Jelenlévők:

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZŐ KÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai: JEGYZŐ KÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2008. április 23-án a cég Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről 2014. október 27. Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta:

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai A Pannonplast Rt. 2005. április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: 1/I/2005. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés megállapítja,

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2005. április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben