Nemzetek Meséi Tehetséggondozó csoport 3 4. osztályosok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetek Meséi Tehetséggondozó csoport 3 4. osztályosok részére"

Átírás

1 A Tehetséggondozó Műhelyek már elindultak, heti rendszerességgel működnek. A műhelyeket tagozatonként mutatjuk be. Erzsébet utcai alsó tagozat műhelyei: Nemzetek Meséi Tehetséggondozó csoport 3 4. osztályosok részére Erdő, mező, hegy völgy, falu minden mesél itt. A mesék földje ez csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek? Benedek Elek Intézményünk fontosnak tartja a tehetséges gyermekek felkarolását. Egyik fontos szempont a jó szövegértő képesség fejlesztése. Ha érdekelnek a mesék és szeretsz olvasni. Szeretettel várlak a csoportban a 4. c osztályban, minden héten szerdán 6. órában. Tehetséggondozó csoport célja: A szövegben való tájékozódás fejlesztése A szövegek sokrétű feldolgozása Más népek kultúrájának megismerése Szabadidő hasznos eltöltése A kommunikációs készség fejlesztése Bejutási feltételek: Egy szövegértési teszt kitöltése Egy rövid mese elmondása Az osztályfőnökök ajánlása Hernyik Andrea

2 Szeretsz énekelni, játszani? Talán még bábozni is szeretnél? Akkor jelentkezz a HANGOLDA tehetséggondozó csoportba! Céljaink, feladataink: Ötletes bábfigurák készítése Kreativitás fejlesztése Zenei képességek fejlesztése Közösségformálás A foglalkozások kedden a 6. órában lesznek. Ruskó Róbertné Rozi néni Sarkig tárt világ Természetismereti és környezetvédelmi tehetséggondozó kör 4. osztályos tanulóknak Kedves gyerekek! Szeretettel várlak benneteket a természetismereti és környezetvédelmi tehetséggondozó körbe. A kör célja, hogy: Felkeltse az érdeklődéseteket az élő és élettelen természet, valamint a környezetvédelem fontossága iránt Mélyebb ismereteket szerezzetek a természetismeret témakörében Megtanít bennetek az önálló ismeretszerzésre, melynek során tapasztalataikat lerajzolhatjátok, lefotózhatjátok, leírhatjátok stb. Megismerhetitek Gyömrő természeti értékeit Hogyan lehet a tehetséggondozó körbe bekerülni? Ki kell tölteni egy szabadidős tesztet Egy természetismereti tudást mérő tesztet Szükséges hozzá az osztályfőnököd ajánlása is A foglalkozások időpontja: csütörtökönként a 6. órában a 4/d osztályos tanteremben Kissné Barta Tímea tanító néni

3 Tehetséggondozó pedagógus: Seresné Mészáros Katalin Immár 2. éve működik iskolánkban a Rejtvényfejtők Klubja. Mint ahogy a neve is mutatja a gyerekekkel különböző rejtvényeket, csalafinta feladatokat oldunk meg, sőt már készítünk is a már megismert feladattípusokhoz hasonlókat. Hetente egyszer szerdánként az 5. órában igencsak megmozgatjuk az agytekervényeinket, fejlesztjük logikus gondolkodásunkat, kitartásunkat. SZÍNVARÁZS 3 4. osztály A tehetséggondozás fontos feladatoknak tartja iskolánk. Rajz szakkörömben fantázia dús rendkívül jó kézügyességű gyerekkel szeretnék kincset érő, kiállításokon bemutatható remekműveket készíteni. Maximális létszám 20 fő! A felvétel az osztályfőnökök javaslata és 2 db bemutatkozó rajz alapján történik. 1. Legkedvesebb nyári élményem 2. Az első foglalkozáson készült mű A foglalkozások ideje: minden hétfő 6. óra. Remélem, igazi DRÁGAKÖVEKRE lelek! Zsuzsa néni 3. d

4 Csokonai utcai alsó tagozat műhelyei: HALLOM LÁTOM Tehetséggondozó foglalkozás / ZENE ÉS VIZUALITÁS / Erre a foglalkozásra azokat a 2., 3. és 4. osztályos gyermekeket hívom, akik jó zenei adottságokkal rendelkeznek. Szerencsés, ha szívesen fejezik ki magukat rajzban, mozgással illetve egyéb manuális tevékenységgel. A részképességek fejlesztése mellett hatékonyan fejlődik a tanulók személyisége, komunikációs készsége. A beválogatáshoz Duró Zsuzsa tesztgyűjteményét használom fel. A szakkör heti 1 órás, maximum 8 fő részére. Helye: Csokonai Iskola Ideje: Hétfő 5. óra Eszközeink: - Hanghordozók - Rajzeszközök - Művészeti könyvek, albumok Programunkban szerepel még egy koncert vagy színházlátogatás. Ha szeretnél az iskola falai között egy csodálatos világba kerülni, akkor közöttünk a helyed! 2010/2011 Tanév Nemesné Kálló Tünde Tehetséggondozó pedagógus

5 JÁTÉKOS TEHETSÉGGONDOZÁS Ki tekinthető tehetségesnek? Tehetségen azt a veleszületett adottságra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területen az átlagosat messze túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. A tehetséggondozó foglalkozás neve: Játékos tehetséggondozás Időpontja minden szerdán 5. órában Helyszín: a Csokonai úti épület Korcsoport: harmadik évfolyam A foglalkozásokra a beválogatást a Tímár- féle tesztek alapján végezzük. A foglalkozások kiscsoportos formában történnek A tehetséges tanulók a következő tehetségterületeken fejlesztjük: problémamegoldó gondolkodás, matematikai gondolkodás, logika. Ízelítő a program tematikájából:- táblás játékok internetes fejlesztő, logikai játékok szövegértés, anyanyelvi játékok figyelemkoncentrációs játékok gondolkodtató feladatok logikai feladatok dramatizálás az emlékezet fejlesztésére irányuló játékos feladatok A feladatok megoldását egyénileg illetve csoportosan végezzük, az adott feladatnak megfelelően. A tehetséggondozó foglalkozás célja: a tanulók motiváltságának növelése kevésbé erős oldaluk fejlesztése játékos formában. Év végén újra elvégezzük a megfelelő méréseket. Szabóné Varga Erika tanítónő

6 Időpont: Csütörtök h-ig. Helyszíne: Csokonai Iskola, 4.b osztályterme. Korcsoport: 9-10 éves tanulók. Tehetséggondozó tevékenység neve: Tehetséggondozás Logo pedagógiával és Lapoda Meseszerkesztéssel. Tehetségterület: logikai-matematikai, térbeli-vizuális, szókincsfejlesztéskifejezőkészség. A tehetségterülethez szükséges tehetségjellemzők: kiváló logikai képességek, nagyon jó problémamegoldás, rendkívüli kreativitás. A tehetséggondozó foglalkozás célja: a tehetséges tanulók gondozása, a tanulók sikerélményhez juttatása. A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, erre ugyancsak jó lehetőség nyílik a Comenius Logoban és a Lapoda Mesében. Ebben a tanévben kitűzött célunk: indulni a Logo Országos Tanulmányi Versenyen. A tehetséggondozó foglalkozás munkaformája: Egyéni, páros és csoportos - a témától függően. A tehetséggondozó foglalkozás tematikája, óraszáma: 37 óra. Tavalyi munkáink a COMENIUS LOGO-ban programozással, a LAPODA MESÉben szerkesztéssel készültek. A foglalkozásokat tartja: Földvári Lászlóné

7 Felső tagozat műhelyei: Ökomatek tehetséggondozás Időpontja: szerda 6. óra Tehetséggondozó tanár: Németh Zoltánné A tehetséggondozó foglalkozásokba 8-14 év közötti gyerekeket vonok be. Érdekes és változatos programokkal szeretném összekapcsolni és továbbfejleszti a gyermekek nyelvi, természettudományos, matematikai és számítástechnikai ismereteit, megvalósítva a játszva tanulni elvet ebben a korosztályban. A gyerekek számára érdekes tevékenységet, tanulást kínálok fel, amely alakítja a gyermekek vizuo-motoros képességeit. Nemcsak matematikai-logikai, idegen nyelvi, hanem számítástechnikai képességeiket is szeretném tovább fejleszteni, amely hozzájárul a gyermekek sokoldalú fejlődéséhez, és multikulturális szemléletének kialakulásához. A munka egy közös honlapon, internet segítségével, angol nyelven folyik majd. A tanulók természettudománnyal, matematikával és logikával kapcsolatos feladatokat fognak megoldani és a megoldásokat feltöltik egy közös internetes oldalra, ahol a megoldásokért pontot kapnak. A legjobban teljesítők jutalomban részesülnek, és angol nyelvű, interaktív feladatokkal bővített matematika és természetismeret órán vehetnek majd részt.

8 Gondangol tehetséggondozó foglalkozás Időpontja: Tehetséggondozó tanár: Vozzsanyikovné Papp Irén Tehetséggondozó tevékenység célja: Idegen nyelvi készségek és képességek fejlesztése, szorosan összekapcsolva az anyanyelvi, gondolkodási, problémamegoldó, kommunikációs, képességek fejlesztésével-szituációk, dalok, hallás utáni megértés, drámapedagógiai módszerek segítségével. A tehetségterülethez szükséges tehetségjellemzők jó kommunikációs képesség és ennek továbbfejlesztése idegen nyelven, angolul, logikus gondolkodás, összefüggések felismerése nyelvtani szerkezetek alkalmazása a szituációnak megfelelően átalakítva, kreativitás tanult szerkezet, szókincs alkalmazása más környezetben, esetleg élőbeszédben... Emlékezet fejlesztés, memoriter, versek, színdarabok megtanulásával, előadásával ok-okozati összefüggések felismerése a nyelvtani szabályok alkalmazásánál olvasás és íráskészség fejlesztés idegen nyelven a meglévő érdeklődést, motivációt kihasználva, projectmunka keretében. Ki tekinthető tehetségesnek idegen nyelvből? : Megfelelően motivált az angol nyelvtanulás iránt, jó nyelvi képességű, könnyen tud idegen nyelvi szerkezeteket megtanulni, tudja azokat alkalmazni, nem felejti el a tanultakat. Tehetségazonosítás módszere: mérések: Renzulli-Hartman, Intelligenciavizsgálat, Kreativitásvizsgálat, kreatív szabadidős tevékenységek kérdőív, osztályfőnök, szülők véleménye alapján történik. A tehetséggondozásban résztvevő tanulók száma, kora: osztály angolosok, meghívásos alapon, fő A tehetséggondozó foglalkozás munkaformája: egyéni fejlesztés, csoportos és pármunka, projectek készítése keretében folyik majd.

9 Tehetséggondozó program a német nyelvi fakultáció dúsító programja Tehetséggondozó tanár: Szimet Éva Korosztály: évesek (8. évfolyam) A dúsító programot a meglevő tankönyvünk mellett kiegészítésül országismereti információkkal fogjuk bővíteni. Szeretném megismertetni a gyerekekkel Németországot, Ausztriát és Svájcot. Az alapismeretek megszerzése után szeretném továbbmélyíteni a tudásukat. Anélkül a háttértudás nélkül, amelyet az országismeret közvetít, a nyelv elsajátítása sohasem lehet teljes. Autentikus szövegek feldolgozásával, különböző feladattípusokkal, térképek, táblázatok segítségével szeretnénk elmélyedni az egyes témákban, amennyire az adott órakeret engedi. Az országismeret megszerzése mellett lehetőség nyílik a szókincs bővítésére és a beszédkészség fejlesztésére is. Munkaforma: egyéni fejlesztés, csoportos és pármunka, projektmunka

10 ANYANYELV-ÉSZ Tehetséggondozó tanár: Oláh Marianna A tanórák keretében zajló gazdagító program célja, hogy diákjaink egyéni érdeklődésüknek, tehetségterületüknek megfelelő támogatást kapjanak a magyar nyelv és irodalom órán. A program kiemelt céljai: Egyéni önkifejezési formák támogatása (versmondás, prózamondás, próza és versalkotás, képzőművészet, színjátszás) A nyelvi és gondolkodási készségek és képességek tudatos együttfejlesztése játékkal, rejtvénnyel és újszerű pedagógiai módszerekkel (a tehetséges és lemaradó diákoknál is) Az intelligencia területek komplex fejlesztése (főleg: vizuális, mozgásos, zenei) Egyéni tanulási stílusok feltárása, annak megfelelő tanulás-módszertani fejlesztés A diákok által tanult ismeretek összekapcsolása, együtthasználása - így a program eredményei minden tanulási területen jelentkeznek így minden a helyére kerül

11 MOZGOLÓDÓ A tehetséggondozó foglalkozás ideje: csütörtök 6. óra Tehetséggondozó tanár: Török Sándor A tehetséggondozó program célja, hogy a mozgásos képességterületen tehetséges (5-6. osztályos) diákjaink egyéni képesség-feltárási és az alapkészségeket fejlesztő megtámogatást kapjanak. Egy szűrés után a legjobb teljesítményt nyújtó gyerekek olyan tanórán kívüli programban vesznek részt, ahol a három alapmozgást fejlesztjük célirányosan: futás, ugrás, dobás. Ezek azok a nagymozgásos területek, melyek minden más sportág mozgásrendszerének, a tanulók fizikai képességeinek alapját adják. A programot záró projectben a tanulóknak a Nagy Sportágválasztó rendezvény keretein belül Budapesten lehetősége van felmért képességeinek és érdeklődésének megfelelően kipróbálni sportágakat. A kiemelt fejlesztés, a felmérések eredményei és a személyes élmény adja a tudatos sportút választásának lehetőségét a családok számára.

12 Kreatív gondolkodás fejlesztése matematika-logika segítségével Tehetséggondozó tanár: Feketéné Csorba Anikó Időpontja: szerda 7. óra Tanórán kívüli kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások (5-8. o.) Változatos matematikai tevékenységek, játékok során törekszünk - a különböző matematikai problémák egyértelmű megfogalmazására - a matematikai nyelv logikai elemeinek használatára - az összes megoldás keresésére - a kombinatorikus gondolkodás fejlesztésére - a gondolkodási műveletek megfelelő alkalmazására - az önálló problémamegoldó képesség fejlesztésére Mindezeket reményeink szerint jókedvvel, kellően motiváltan tesszük!

13 Terület: problémamegoldás - gondolkodásfejlesztés Tehetséggondozó tanár: Leiichterné Kajli Edit A tanév során azokat a képességeket fogjuk fejleszteni, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tanulási folyamatok eredményességéhez. A kreativitás fejlesztése mellett megtanuljuk, hogyan kell egy tervet végiggondolni és elkészíteni, hogyan kell minden szempontot, lehetséges felmerülő problémákat figyelembe venni. A foglalkozásokon természetesen játszunk is - sokat -, logikai fejtörőket próbálunk megoldani. Elsajátítjuk az együttdolgozás, együttműködés technikáit. Kibontakoztatjuk kreativitásunkat, lehetetlen tárgyakat tervezünk az utókornak, és mindezek közben jól szórakozunk.

14 Tehetségfejlesztő tanár: Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor Az iskolai tehetséggondozás programban a zenei tehetségterületen végzek tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységet a 2010/2011. tanév során. Pedagógiai munkámban egyaránt rendkívül fontosnak tartom a gyermekek hangszeres zene iránti igényének felkeltését, fenntartását, a bennük szunnyadó tehetség felébresztését, és a jó készség elsajátításához szükséges rendszeres felkészülés meglétét, mert a tanítványokat ezen az úton lehet leghatékonyabban zeneértőkké, műkedvelőkké, szakemberekké emelni, ezen az úton fejleszthetők a zentanulás segítségével más tehetségterületeken is. A tantervben meghatározott feladatokon túl a zeneművek elmélyültebb megismertetését, a társas zenélést, az improvizációt és az iskolánkban jól működő társművészetekkel való (elsősorban a néptánc) együttes munkát kiemelt feladatként kezelem. Fontos, hogy a programban ne csak a legkiemelkedőbb képességű tanulók vehessenek részt, hanem olyanok is, akik bizonyos meghatározható szempontoknak akár már nagyobb részben megfelelnek és az elmélyültebb munka irányába komoly érdeklődést mutatnak. Az időről időre újból érvényt szerző magtapasztalások szerint szép számmal léteznek olyan gyerekek is, akikből a gondos törődés a felmérés pillanatában gyengébbnek mutatkozó képességeket mozgat meg, vagy bizonyos részterületek fejlesztésével más részterületeken, sőt más tehetségterületeken is komoly fejlődést mutatnak. A hatékony műhelymunkához az egészséges versenyszellem elengedhetetlen, ezért az eddiginél több alkalmat biztosítunk a gyerekek részére tudásuk összeméréséhez hangversenyeken, versenyeken és közös iskolai programokon.

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában. Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai a 8. évfolyammal.

Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában. Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai a 8. évfolyammal. Tehetséggondozás a Széchenyi István Általános Iskolában Felvételi előkészítő: magyar-matematika (Zsámboki Zsolt, Kissné M. Vera, Tóthné Cz. Judit) Matematikából az előző évek felvételi anyagának megoldásai

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben