Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı"

Átírás

1 Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

2 Tartalom A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

3 A megújuló energiák fajtái Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelıdik, vagy megújul. A források egy lehetséges besorolása: A Nap A Föld forgási energiája A gravitáció A geotermális energia

4 A megújuló energiák fajtái (forrás: PYLON Kft.)

5 A Föld megújuló energia potenciálja

6 A gyakorlatban hasznosított Biomassza Napenergia Geotermia Szélenergia Vízenergia megújuló energiák fajtái Egyéb: apály-dagály, a tengerhullámok és a tengerek hıjének hasznosítása; hidrogén, metanol

7 Biomassza A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levı szerves anyagok és élılények összessége. Csoportosítása halmazállapot szerint Szilárd Folyékony Gáznemő Csoportosítása származási hely szerint Elsıdleges Másodlagos Harmadlagos

8 Biomassza Szilárd - Világátlagban a felhasznált energia kb. 10 %-át, fejlıdı országokban 35 %-át biomassza felhasználásával nyerik (tőzifa, faapríték, pellet, brikett) Folyékony - A bio-hajtóanyagok elıállítása nem a potenciális lehetıségek, hanem az igények szerint alakul - hazai termeléső alapanyagokból ezer tonna használható fel biodízel/biogázolaj gyártására Gáznemő - részben hulladékból és melléktermékekbıl, részben speciálisan erre a célra termelt növényekbıl állítható elı

9 Napenergia A napenergia hasznosítás közvetlen módjai: fotovillamos (aktív) hasznosításkor napelemek segítségével villamos energia állítható elı, amellyel közvetlenül, vagy tárolás után villamosenergiafogyasztóberendezések mőködtethetık. hıenergia hasznosítás, amely passzív vagy aktív módon történhet: passzív hasznosítás történhet az épületek megfelelı tájolásával, egyéb építészeti megoldásokkal (jelen tanulmányban nem részletezzük) aktív hasznosítás esetén napkollektor, valamint gépészeti eszközök segítségével vizet melegítünk fel a napenergia segítségével (használati melegvíz készítés, főtésrásegítés, naperımő).

10 Geotermia Alkalmazás módja: - Közvetlen (hévíz kutak) - Közvetett (hıszivattyú) Alkalmazási célok: belsı terek főtésére, hőtésére melegvíz-szolgáltatásra termálfürdıkben ipari célokra mezıgazdasági célokra

11 Szélenergia Alkalmazások: Szélerımővek (1000 kw felett) Szélgenerátorok (1000 kw alatt) Szélmotorok (helyi igények, tanyavillamosítás, öntözırendszerek, vízszivattyúzás) Szélkerék (néhány kw) Magyarország földrajzi területének kb. 65%-a alkalmatlan, szélerımővek telepítésére, un. tiltott területnek minısül (település belterülete, vízfelület, védett terület, villamos távvezeték megközelítés stb.)

12 Vízenergia Törpe vízerımő - teljesítménye nem haladja meg az 1MW-ot; korábban malomként funkcionáltak (rendkívül vízállás-függık) Folyami vízerımő - a folyókra telepített, azok mozgási energiáját hasznosító, általában közepes teljesítményő erımővek Gát erımő - gát által felduzzasztott folyó vizének helyzeti (potenciális mozgási) energiáját hasznosító erımő ( speciális alkalmazási területe a villamosenergiatárolás: szivattyús tározós erımő)

13 Egyéb megújuló energiák Apály-dagály Tenger hıje Tengerhullámok Hidrogén (ha megújuló energiából állítják elı) Metanol (ha megújuló energiából állítják elı)

14 A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

15 Környezetvédelem és megújuló energiaforrások A fosszilis energiahordozók felhasználásának környezetkárosító hatásai: légszennyezés vízszennyezés talajszennyezés üvegházhatás

16 Környezetvédelem és megújuló energiaforrások

17 Környezetvédelem és megújuló energiaforrások

18 Környezetvédelem és megújuló energiaforrások A meglévı energiakészletek mérsékelt felhasználására és az energiafelhasználással járó környezeti terhelés csökkentésére két fı megoldási lehetıség van: A VILÁG ENERGIAFOGYASZTÁSA 2060-IG 1600 az energiatakarékosság, a megújuló energiaforrások minél szélesebb körő használata. Energiafogyasztás (Exajoule/év) egyéb ár-apály energia napenergia új biomassza szélenergia vízenergia hagyományos biomassza atomenergia földgáz kıolaj szén Év

19 A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

20 Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Az EU Bizottság energiahatékonyság-növelésre és megújuló energia hasznosításra vonatkozó céljai összefoglalóan a következık: az energiahatékonyság 20%-os növelése 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése 2020-ra (bázisév 1990) a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra emelése az EU teljes energiafogyasztásában 2020-ra a gépjármő-üzemanyag bioüzemanyaghányadának 10%-ra emelése 2020-ra

21 Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban A megújuló energiaforrások aránya a primerenergia-felhasználáson belül az EU tagországaiban 2020-ban (mértékegység: %) (forrás: EU) 50% 45% 40% 35% 30% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% SE LV FI AT PT DK EE SI RO FR LT ES DE EL IT BG IE PL UK NL SK BE CY CZ HU LU MT EU

22 Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban A megújuló energiaforrások aránya a villamosenergia-termelés energiaráfordításain belül az EU tagországaiban 2005-ben és 2010-ben (%) (forrás: EU)

23 Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Az EU Bizottság eszközei az energiahatékonyságnövelésre és megújuló energia hasznosítás támogatására : Energiapolitika Direktívák Kutatás-fejlesztés, demonstráció Piacösztönzés, tudatformálás Programok: FP7, Intelligent Energy for Europe, Technológia Platformok, Joint Implementation, CO2 kereskedelem stb.

24 A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

25 Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon Az energetikával összefüggı problémák: 70% feletti importfüggıség Ellátásbiztonság Környezeti fenntarthatóság Versenyképesség Energiahatékonyság szintje Növekvı energiaárak szociális problémák Lehetséges megoldások: Energiahatékonyság növelése Helyi energiatermelés, környezetkímélı megújuló energiaforrások alkalmazása A legjobb elérhetı technológiák alkalmazása Fenntartható termelés és fogyasztás

26 Fıbb energetikai adatok változása ( ) (forrás: KSH, Magyar Energia Hivatal) GDP Végsı energia felhasználás Villamosenergia-felhasználá s Földgáz fe lha sználás Háztartás i villamosenergia ár Ipari villamose nergia ár Háztartás i földgáz á r Ipari földgáz ár Háztartás i távhı ár Ipari távhı ár Összenergia -felhasználás % (2000=100% )

27 Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon (forrás: Energia Központ Kht.) Az energiaforrások szerkezete 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Többi energiahordozó Import villamos energia Atomerımővi villamos energia Földgáz Kıolaj és kıolajtermékek Szénféleségek 10% 0% Év TJ Megújuló energia hasznosítás Magyarországon ( ) Bioüzemanyagok Fotovillamos Szélenergia Vízenergia Biogáz Egyéb biomassza Fahulladék Fa Termikus napenergia Geotermia Év

28 Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon

29 Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon Elsıdleges biomassza: fa, mezıgazdasági növényi melléktermék Másodlagos biomassza: állati eredető Harmadlagos biomassza: hulladékok

30 Napenergia Magyarországon Magyarországon átlagosan évi 2100 napsütéses órák száma ez évente kb kwh/m 2 beérkezı hıenergiát jelent Területi eloszlása nem egyenletes, de a különbségek nem jelentısek Kb. 50 ezer négyzetméter beépített napkollektor A mezıgazdaságban három kiemelt területe van: a növényházak, a szárítás és a technológiai melegvíz-készítés A fotovoltaikus alkalmazások kb. 75 %-a az autonóm áramellátás és kb. 25 %-a a közvetlen villamos hálózatba történı táplálás

31 Biomassza Magyarországon a megújuló energia hasznosítás döntı részét, kb. 80%-át a biomassza képviseli, és a megújuló energia alkalmazások növelésének egyik legkézenfekvıbb lehetısége elsıdleges a biomasszán belül a fa a bioüzemanyagok a biogáz potenciál kb. 300 MW nagyobb kapacitású biogáz üzem, illetve mintegy 40 kommunális biogáz üzem létesítése várható

32 Szélenergia Magyarországon Jelenleg 63 darab szélerımő mőködik Magyarországon, összesen 112,075 MW kapacitással Magyar Energia Hivatal 330 MW teljesítményő szélerımő beépítésre és hálózatra csatlakoztatására adott engedélyt

33 Vízenergia Magyarországon Hernádon 2 db 500 kw teljesítményő vízerımő Kesznyéteni Vízerımő 4,4 MW Tiszalöki Vízerımő 11,5 MW Kiskörei Vízerımő 28 MW Rábán és a Hernádon, illetve mellékfolyóikon üzemel a hazai kis- és törpe vízerımővek döntı többsége

34 Geotermális energia Magyarországon Magyarország rendelkezik a Föld nyolcadik legnagyobb geotermális potenciáljával - a termálvízkészlet hıtartalmának jelenleg 5% hasznosul (kb. 900 db mőködı termálkút). Hasznosítás formái: Balneológia Mezıgazdasági hıhasznosítás Kommunális hıhasznosítás, ill. melegvízellátás Ipari célok

35 A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

36 A KKV-k energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási lehetıségei Eszközök: Energiafelhasználás- csökkentés, energiahatékonyság-növelés Energiaellátó rendszer korszerősítése, megújuló energiaforrások alkalmazásával Hatások: Energiaköltségek csökkentése Versenyképesség növelése Egészséges és fenntartható környezet Éghajlatváltozás hatásainak csökkentése

37 A KKV-k energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási lehetıségei Az energiarendszer strukturált elemzése 1. Energetikus (energia menedzser) alkalmazása, kinevezése 2. Az elemzés célterületeinek meghatározása 3. A rendszer határainak definiálása 4. Adatgyőjtés 5. Folyamábra (Sankey diagram) készítése 6. Energia információs rendszer kialakítása, mőködtetése 7. Adatfeldolgozás, indikátorok 8. Teljesítmény gazdálkodás és energiagazdálkodás 9. Értékelés az energia menedzsment rendszer alapján 10. Intézkedési terv kidolgozása 11. Az intézkedési tervben szereplı projektek megvalósítása

38 Az energiarendszer strukturált elemzése 1. Energetikus (energia menedzser) alkalmazása, kinevezése felelıs a teljes információgyőjtési, elemzési és döntéselıkészítési munka koordinálásáért 2. Az elemzés célterületeinek meghatározása az energiafelhasználás súlyponti területei fajlagos energiafelhasználások általános ( rezsi ) jellegő energiafelhasználás humán befolyásoló tényezık

39 Az energiarendszer strukturált elemzése 3. A rendszer határainak definiálása meg kell határozni, hogy a vizsgálat mely tevékenységekre, épületekre, berendezésekre terjedjen ki 4. Adatgyőjtés Energiaszámlák Mérési adatok a beépített mérık leolvasásával Berendezések mőbizonylatai Kézikönyvek, egyéb irodalmi adatok Célvizsgálat keretében végzett eseti mérések Számítások, mőszaki becslések Energia veszteség feltáró vizsgálatok (energia audit) jegyzıkönyvei

40 Az energiarendszer strukturált elemzése 5. Folyamábra (Sankey diagram) készítése melyrıl leolvasható, hogy melyek a nagy energiafogyasztású helyek, technológiák, illetve a rendszer energiaveszteségei is megjeleníthetık

41 Az energiarendszer strukturált elemzése 6. Energia információs rendszer kialakítása, mőködtetése az adatok győjtése és feldolgozása révén figyelemmel lehet követni az energiafelhasználás szezonális különbségeit, a súlyponti területek energiafelhasználásának alakulásait 7. Adatfeldolgozás, indikátorok a vállalkozás egészére vonatkozó adatok szervezeti egységekre vonatkozó adatok termelési folyamatokra vonatkozó adatok

42 Az energiarendszer strukturált elemzése 8. Teljesítmény gazdálkodás és energiagazdálkodás A berendezések energiavételezése idıben jelentısen különbözı lehet, pl. Folyamatos üzem, állandó terheléssel, Folyamatos üzem periódikusan változó terheléssel, Szakaszos üzem a gyártási követelményekhez igazodva, Napszaktól függı szakaszos üzem stb. Néhány fontosabb lehetséges megoldás a csúcs-csökkentésre: A nagy teljesítményfelvételő berendezések párhuzamos üzemének csökkentése üzemidı-eltolással, vagy szakaszos üzem bevezetésével. A bojlerek és forróvíz tárolók üzemeltetésének munkaidın kívüli (esetleg éjszakai) idıszakra való eltolása.

43 Az energiarendszer strukturált elemzése 9. Értékelés az energia menedzsment rendszer alapján A rendszer mőködése keretében értékelni kell, hogy az energiafogyasztás mennyisége és hatékonysága idıben hogyan változott, mely technológiai területeken és fogyasztó berendezéseknél volt meghatározó, egy elıre meghatározott (elvárt) szinthez képest hogy alakult

44 Az energiarendszer strukturált elemzése 10. Intézkedési terv kidolgozása Az intézkedési tervben célszerő a tervezett beavatkozásokat három csoportba sorolva feltüntetni: 1. Költségmentesen és azonnal bevezethetı intézkedések (pl. főtési hımérséklet csökkentése, tudatformálás stb.) 2. Alacsony költséggel bevezethetı intézkedések (termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, munkaszervezési beavatkozások a technológiáknál stb.) 3. Beruházást igénylı beavatkozások (pl. fosszilis tüzelıanyagról megújuló energia alkalmazására való áttérés)

45 Az energiarendszer strukturált elemzése Az intézkedési tervben felsorolt feladatokat az alábbiak szerint kell bemutatni: 1. A feladat megnevezése, tartalma 2. Az elvégzendı részfeladatok meghatározása 3. Témafelelıs, résztvevık 4. Határidık 5. A várható eredmények 6. Az eredmények mérésének, értékelésének módja 7. Becsült költségvetés, és a javasolt finanszírozási források

46 Az energiarendszer strukturált elemzése 11. Az intézkedési tervben szereplı projektek megvalósítása I. szakasz Elı-megvalósíthatósági tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése Üzleti terv Környezeti hatásvizsgálatok II. szakasz Építési engedélyezési eljárás Szakhatósági engedélyezés Elıtervek, kiviteli tervek készítése A megvalósításban részt vevı vállalkozások pályáztatása, pályázati dokumentun

47 A KKV-k energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási lehetıségei A részletes elemzés várható eredményei: Teljes körő áttekintés az energia rendszer mőködésérıl, az energia felhasználásról, a kapcsolódó költségekrıl és az emissziókról A lényeges energiafogyasztók azonosítása, az energiahatékonyság-növelés és a megújuló energia hasznosítás lehetséges területeinek, mértékének és módjának meghatározása A folyamatos monitoring lehetıségének megteremtése

48 Tartalom A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

49 Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A KKV-k számára elsıdlegesen a következı technológiák állnak rendelkezésre: Hıellátás napkollektorral, hıszivattyúval vagy biomassza tüzeléssel Villamosenergia-ellátás napelemmel vagy szélgenerátorral

50 Napkollektoros hıellátás (forrás: Kardos Labor Kft.) Hazai adottságok Hasznosítási lehetıségek

51 Ahonnan származik (forrás: Kardos Labor Kft.)

52 Direkt és szórt sugárzás (forrás: Kardos Labor Kft.)

53 Napkollektoros hıellátás A hazánkban alkalmazott napkollektor típusai: Üvegfedés nélküli mőanyag abszorberek Síkkollektorok Vákuumcsöves napkollektorok

54 Síkkollektor (forrás: Kardos Labor Kft.)

55 Vákuumcsöves kollektor (forrás: Kardos Labor Kft.)

56 Felhasználási területek Használati melegvíz Technológiai melegvíz Épületfőtés és hőtés

57 Megéri-e napkollektort használni? Az elérhetı megtakarítások (Kardos Labor Kft. számításai) Használati melegvíz (HMV), technológiai melegvíz Főtés rásegítés Szezonális medencével kombinált főtés Éves energia megtakarítás, amennyiben a nyári hónapokban nincs túltermelés: 60-65% Rossz hıszigeteléső ház esetén: 8-10% Átlagos hazai kivitelezéső ház esetén: 20-30% Közel passzív ház esetén akár 50% Összes főtési energiaigény 40-50%

58 Háztartási rendszer (forrás: Kardos Labor Kft.)

59 Kıkút Gyöngyöspuszta, napi 9800 liter HMV elıállítása (forrás: Kardos Labor Kft.)

60 Ipari üzem melegvíz-ellátása (forrás: Kardos Labor Kft.)

61 Megvalósult napkollektoros rendszer Csiki-Bege Autó Pláza: 2 db Apricus AP30 típusú napkollektor (Kardos Labor Kft.) napi 2500 liter 50 C-os használati melegvíz megtérülés kb. 7 éven belül

62 Napkollektoros melegvíz-ellátás megtérülése (forrás: Kardos Labor Kft.) Energiahordozó 1 KWh-ra vetített költség (Ft) Napi felhasználás 100 liter víz (15 C-ról 50 C-ra delta T=35 C) (Ft) Éves költség (Ft) 300 nap Elektromos áram Földgáz (100 Ft/m 3 ) Éves energiaköltség napkollektor használatakor Elektromos áram esetén Elektromos áram esetén Megtakarítás Földgáz esetén Földgáz esetén 9 144

63 Napkollektoros melegvíz-ellátás 2 m 2 napkollektorra vetített beruházási költség (nettó, Ft) 220,000 megtérülése (forrás: Kardos Labor Kft.) Napi 100 liter melegvíz elıállításához 2 m 2 napkollektor szükséges, amely az éves energiaigény kb.:60%-át fedezi. Elektromos áram 9 Megtérülés Földgáz 24

64 Példa a napkollektoros hıellátásra (forrás: Kardos Labor Kft.) Thermosolar TS 300 típusú szelektív síkkollektorok, 10 év garanciával Eloxált alumíniumból készült szerelıkeret, a kollektorok ferdetetıre szereléséhez Digitális, mikroprocesszoros szabályozás a kollektor köri szivattyú fordulatszámának változtatásával Szoláris szerelési egység szivattyúval, és minden szükséges szerelvénnyel Gumimembrános zárt tágulási tartály Tőzzománc belsı felületvédelmő, hıszigetelt, két hıcserélıs melegvíztároló Környezetbarát, nem mérgezı fagyálló hıátadó folyadék. Melegvíz fogyasztók száma Kollektorfelület Bojler térfogat Fıbb anyagár Teljes rendszerár csıvezetékkel és kivitelezéssel Nettó Bruttó Nettó Bruttó 3-4személy 2 db / 4 m² 300 liter személy 3 db / 6 m² 300 liter

65 Hıszivattyús hıellátás A hıszivattyú mőködési elve A hıszivattyú alkalmazási területei A hıszivattyú típusai 1. Levegı/víz 2. Szonda/víz 3. Víz/víz

66 Hıszivattyús hıellátás főtésre - hőtésre

67 Hıszivattyúk hınyerı (primer) oldalának típusai (forrás: Hidro-Geodrilling Kft.)

68 Hıszivattyús rendszer főtési módban

69 Hıszivattyús rendszer hőtési módban

70 Hıszivattyús hıellátás A hıszivattyú alkalmazás szempontjai, feltételei Hıforrás Engedélyeztetés Hıszigetelés Hıleadók Hıszivattyú berendezés Megtérülés Kapcsolódás meglévı rendszerekhez

71 Hıszivattyús hıellátás (Hidro-Geodrilling Kft. számításai)

72 Hıszivattyús hıellátás A hıszivattyú további elınyei földgáz tüzeléssel szemben: Nincs szükség kémények építésére, felújítására, nagyobb rendszereknél főtési személyzetre. Nincs tőz- és robbanásveszély, gázmérgezés. Nyári idıszakban a hıszivattyúval hőteni lehet a helyiségeket. Földgázt csak egy irányból tudunk importálni, a földgáz üzemő hıellátás ellátásbiztonsági kockázata ezért magas. A hıszivattyú mőködéséhez szükséges áramot viszont a szabad piacon be lehet szerezni, akár hazai, akár külföldi erımővektıl.

73 Biomassza alapú hıellátás A szilárd biomassza-tüzelés jellemzıi Fıbb alapanyagforrások Hagyományos erdıgazdálkodás Energiaerdık és fás energetikai ültetvények Lágyszárú energetikai ültetvények

74 Biomassza alapú hıellátás Felhasználás Közvetlen tüzelés Pellet Felhasználói csoportok és biomassza tüzelıanyagok Fogyasztói csoport Lakások, családi házak hıellátása Intézmények, épületcsoportok, hıellátása Tüzelıanyag pellet, brikett, esetleg apríték apríték, kisebb egységeknél: pellet Berendezések Kiskazánok (20-60 KW), kandallók Kiskazánok ( KW) Kazánok (melegvíz; KW) Mezıgazdasági, ipari üzemek apríték, esetleg bálázott anyag Kazánok (melegvíz-, gız, forróvíz-, termoolaj) (0,2-10 MW) Távhıszolgáltatás, erımővek apríték, nagybála Kazánok

75 Biomassza alapú hıellátás A pellet tüzelés elınyei Környezetvédelem Kényelem Ellátásbiztonság Költséghatékonyság

76 Biomassza alapú hıellátás A biomassza-tüzelés berendezései Szalmatüzelı berendezések Hasábfa-tüzelés Apríték- és pellet-tüzelés

77 Biomassza alapú hıellátás Alkalmazás feltételei Folyamatos, az ökológiai szempontoknak is megfelelı alapanyag-ellátás biztosítása Alacsony szállítási távolságok Csökkentett igényekre történı méretezés Fatüzelésnél speciális kéménybélés (acél)

78 Biomassza alapú hıellátás (példa) 500 m2 alapterülető üzem éves főtési költségeivel: kwh/m2/év energiafelhasználás napos főtési idıszak - napi órás üzemelés - Hatásfok 90%, pellet főtıérték ~18 MJ/kg Teljesítmény (kw) Kazán ára (bruttó, ezer Ft) Éves energiaigény (GJ/év) Felhasznált tüzelıanyag mennyiség (pellet: kg/év illetve földgáz: m 3 /év) Pellet Földgáz Tüzelıanyag egységára (pellet: Ft/kg illetve földgáz: Ft/m 3 ) Éves tüzelıanyag költség (ezer Ft)

79 Napelemes villamosenergia-ellátás Felhasználási területek: Tetszıleges céllal felhasználható elektromos áram elıállítása Tanyavillamosítás, hétvégi házak villamosítása Egyedi vízellátás Vadkárelhárítás Sebességmérı és sebességjelzı rendszerek Közúti jelzések független áramellátása Autonóm utcai, köztéri világítás Híradástechnikai átjátszó tornyok áramellátása Távfelügyeleti eszközök (pl. vízszintszabályozás) áramellátása

80 Napelemes villamosenergia-ellátás (forrás: KLNSYS Bt.) A napelemes rendszerek lehetnek: Szigetüzemőek (jelenleg mőködı berendezések 75%-a) Szigetüzemő rendszer Világítás DC/AC inverter Váltóáramú fogyasztók Számítógé p Szabályozó Napelemes modul Televízió Video Világítás Egyenáramú fogyasztók Televízió Rádió Akkumulátor Telefon

81 Napelemes villamosenergia-ellátás (forrás: KLNSYS Bt.) A napelemes rendszerek lehetnek: Hálózatra kapcsoltak (jelenleg mőködı berendezések 25%-a) Visszatöltés Szabályozó Napelemes modul DC/AC inverter Oda-vissza mérı Akkumulátor Egyenáram Rádió Váltóára m Televízió Hálózati áramellátá s

82 Napelemes villamosenergia-ellátás (forrás: KLNSYS Bt.) Elektromos hálózat Napelemek Fogyasztók Inverter Oda-vissza mérı Hálózatba visszatápláló napelemes rendszer

83 Napelemes villamosenergia-ellátás (forrás: KLNSYS Bt.) Napelemes autonóm áramforrás (példa) Beépített névleges napelem teljesítmény: 1 kwp Napelem felület: 8 m2 Napelemek rögzítése: tetıre szerelhetı szerelvényekkel Beépített akkumulátor kapacitás: 20 kwh (100 órás kisütésre vonatkozólag) Kimenı feszültség: 12/24/48 VDC és 240VAC,50 Hz Kimenı teljesítmény: 400 W Napi átlagban állandó terhelés mellett kivehetı éves energiamennyiség: 800 kwh (déli tájolást és 65 fokos napelem dılésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbantartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos energia költsége: 125 Ft/kWh (30 éves energia termelést és amortizálódást figyelembe véve)

84 Napelemes villamosenergia-ellátás (forrás: KLNSYS Bt.) Villamos hálózatba tápláló napelemes rendszer (példa) Beépített névleges napelem teljesítmény: 2 kwp Napelem felület: 16 m2 Napelemek rögzítése: tetıre szerelhetı szerelvényekkel Kimenı feszültség: 240VAC,50 Hz A fogyasztó/hálózat napenergiából nyerhetı éves energiamennyisége: 2400 kwh (déli tájolást és 30 fokos napelem dılésszöget és magyarországi átlag adatokat figyelembe véve) Beruházási költség: ,-Ft Karbantartási költség 30 év alatt: ,-Ft Villamos energia költsége: 43 Ft/kWh (30 éves energia termelést és amortizálódást figyelembe véve)

85 Szélgenerátoros villamosenergiaellátás és szélerıgépek alkalmazása (forrás: KLNSYS Bt.) A szélgenerátorok lehetnek szigetüzemőek vagy hálózatra kapcsoltak.

86 Szélgenerátoros villamosenergiaellátás (forrás: KLNSYS Bt.) Rendszerelemek: - Szélgenerátor - Szabályozó egység - Akkumulátor - Inverter Elhelyezés: - tetıre (nem ajánlott) - földön álló oszlopra (a tartóoszlop és a telepítés költsége a teljes beruházás mintegy %-t teszi ki) 2-3 m/s szélnél indulnak el m/s szélnél adják le a névleges teljesítményt pl: 6 kw-os generátor adatai (INCLIN 6000 Neo): Rotorátmérı: 4m Súly: 156 Kg Rögzítés: 7 m magas tartóoszlop, 3pontos feszítés, pontonként 8 köbméter betonozás (talajtól, szélerıtıl függ)

87 Alkalmazás feltételei Szélgenerátoros villamosenergiaellátás (forrás: KLNSYS Bt.) - Földön álló oszlopra szerelt szélgenerátor esetén 6m-es magasságig nem szükséges építési engedély - Falra, illetve tetıre történı telepítés esetén 3 m- rel haladhatja meg a tetıgerinc magasságát külön engedélyeztetés nélkül (többlet költség, zavaró rezgések, a szerkezet károsítása, generátor mőködését befolyásoló turbulenciák)

88 Szélerıgépek és szélgenerátorok (forrás: Nyír-Öko-Watt Kft.) Típus: Ajánlás: Teljesítmény: Állvány magasság Irányár AER 6 Fóliaházak, kiskertek. Zöldséges kert liter/óra 6 m 565 e Ft AER 7 Kiskertek és vadászterületek vízellátása liter/óra 7 m 925 e Ft AER 10 Kertészetek, magángazdaságok, állattenyésztések és vadászterületek vízellátására liter/óra 10 m e Ft AER 12 Kertészetek, magángazdaságok, állattenyésztések vízellátására, víztárolók feltöltésére liter/óra 12 m e Ft AER 21 Termıföld öntözés, legeltetés, állattartás, belvíz-, árvíz elleni küzdelem, szennyvizek szállítása, halastavak, kis tavak feltöltése, vadászati területek liter/óra 21 m e Ft AER/G 12 V 1000W-os ÁRAM- FEJLESZ Tİ Hétvégi házak, vadászházak, tanyák, hodályok és egyéb építmények villamos energia ellátására 12 V 1000 W/óra fogyasztásig, Ah akkumulátor-telep töltésére. A berendezéssel és az inverter segítségével 220 V váltakozó áram elıállítható e Ft

89 Szélgenerátoros autonóm villamosenergiaellátás és szélerıgépek alkalmazása Szélerıgépek hasznosítása Termıföldek öntözése Legeltetéses állattartás fejlesztése, itatók vízfeltöltése Talajvízszint szabályozás Szennyvizek szállítása, tisztítása, levegıztetése Halastavak, holtágak, víztározók, vizes élıhelyek életbenntartása, az elpárolgott víz pótlása Vadgazdálkodási területen a vadak helyben tartása, itatók, dagonyázók vízellátása

90 A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetıségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési lehetıségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások A megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei

91 Energiahatékonyság-növelési és megújuló energia projektek finanszírozási lehetıségei Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból (Kódszám: KEOP ) Energetikai hatékonyság fokozása (Kódszám: KEOP ) Harmadik feles finanszírozás (Kódszám: KEOP ) Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA) Az Európai Unió 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (EU-FP7) Kereskedelmi bankok finanszírozási konstrukciói Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) - háztartások

92 Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból (Kódszám: KEOP ) A pályázók köre: Vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, valamint azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint non-profit szervezetek. A támogatás formája és intenzitása: vissza nem térítendı támogatás Támogatás mértéke: az összes elszámolható ktg. min. 10%-a, max. az 50%-a. Elnyerhetı támogatás összege: Min. 1 millió forint, max. 800 millió forint. Rendelkezésre álló forrás: évre 13,26 milliárd forint Beadási határidı: október 24-tıl folyamatosan További információ:

93 Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása (Kódszám: KEOP ) A pályázók köre: Kis- és közepes vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, valamint azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint non-profit szervezetek. A támogatás formája és intenzitása: vissza nem térítendı támogatás Támogatás mértéke: az összes elszámolható ktg. min. 10%-a, max. az 50%-a. Elnyerhetı támogatás összege: max. 500 millió forint. (A támogatott projekt mérete el kell hogy érje a min. 10 millió forintot.) Rendelkezésre álló forrás: évre 8,76 milliárd forint Beadási határidı: október 24-tıl folyamatosan További információ:

94 Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás (Kódszám: KEOP ) A pályázók köre: Harmadik feles finanszírozást végzı szervezetek pályázhatnak. A támogatás formája és intenzitása: vissza nem térítendı támogatás Támogatás mértéke: Világítás és egyéb elektromos rendszerszintő korszerősítés esetén 10 %. Főtéskorszerősítés esetén 14,5 % Elnyerhetı támogatás összege: min. 1 millió, max. 50 millió forint. Rendelkezésre álló forrás: közötti idıszakban 15 milliárd forint. Beadási határidı: október 24-tıl folyamatosan További információ:

95 Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program GOP A Mikro és kisvállalkozások technológiai fejlesztése A pályázat keretében rendelkezésre álló forrás: 2008 évre 7,4 milliárd forint. Pályázatok benyújtása április 4-tıl december 31- ig lehetséges. További információ:

96 Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA) Támogatható projektek: Abszolút energia-megtakarítást eredményezı projektek. A pályázók köre: Természetes személyek Jogi személyek Jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok Feltétel: Elért energia-megtakarítás: legalább: 50 GJ/év/ MFt Gazdaságos beruházás A támogatás formája és intenzitása: Kedvezményes kölcsön beruházásokhoz, max. 80 %. Kamat: jegybanki alapkamat 1/3-a + 2,5% Elnyerhetı támogatás (hitel) összege: max. 100 millió Ft Beadási határidı: folyamatos További információ:

97 Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA) az energiatermelés-, szállítás-, átalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényeinek csökkentését, a veszteségek mérséklését korszerő, energiatakarékos technológiai rendszerek alkalmazását, elterjesztését, a hulladékhı hasznosításokat, valamint az energiahordozóként hasznosítható melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, biomassza, a nap-, a szél- és a geotermikus energiaforrások hasznosítását, a távfőtéses lakások hı- és melegvíz felhasználásának szabályozását, mérését és ezáltal az energiafogyasztás csökkentését, a villamosenergia-felhasználás mérséklését, az energiatermeléssel kapcsolt hıszolgáltatást, az ipari-, lakossági- és kommunális fogyasztóknál az energiafelhasználás hıszigeteléssel történı mérséklését, a kül-, és beltéri-, továbbá közvilágítási rendszerek korszerősítését, az energiatakarékos készülékek és berendezések széleskörő alkalmazását

98 A megújuló energia projektek további finanszírozási lehetıségei Az Európai Unió 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (EU-FP7) A hatéves keretprogram négy specifikus programra tagolódva Kooperáció, Ötletek, Emberek, Kapacitások magában foglalja az EU új kutatásprogramjának fı célkitőzéseit. Az Energia témakör célja a jelenlegi (fosszilis tüzelıanyagokra alapuló) energetikai rendszer átalakítása egy nagyobb energiahatékonyságon alapuló rendszerré, figyelembe véve a jelenlegi ellátás biztonságával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokat is. A KKV-k, mint konzorciumi tagok pályázhatnak önálló kutatási tevékenységgel, vagy a KKV feladata az új technológiával szemben támasztott igények megfogalmazása, a kutatás-fejlesztést végzı konzorciumi tagok munkájának folyamatos segítése, az új eljárás telepítése, kísérleti üzemeltetése stb.

99 ÖSSZEFOGLALÁS A hagyományos energiaellátási rendszerek egyre kevésbé felelnek meg a fenntartható fejlıdés követelményeinek A növekvı energiaárak és az energiaimport-függıség veszélyezteti a magyar gazdaság fejlıdését, ezen belül a vállalkozások versenyképességét Megoldás: Energiatakarékosság, energiahatékonyság-növelés A helyi energiaellátó rendszerek fejlesztése, új és megújuló energiaforrások széles körő alkalmazása

100 Magnum vectigal est parsimonia Marcus Tullius Cicero Köszönöm a megtisztelı figyelmet! Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18.

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Kihívások, amelyekre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11. KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.8 Tartalom 1.Helyzetértékelés 2.KEOP determinációk (belsı

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 Wagner Solar Hungária Kft. Székhely: Dunakeszi 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér A konstrukció célja létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázatról Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft Energiaracionalizálást támogató pályázati források Energiahatékonysági Információs Nap 2010. március 31. Bükiné Foki Ariel regisztrált pályázati tanácsadó ÚMFT forrás megosztás összegben Operatív programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai aktualitások A 2007-2020 időszakra szóló új

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft. 2009. december 4.

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft. 2009. december 4. Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft. 2009. december 4. Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon 1.) BEVEZETŐ A fotoelektromos napenergia-technológia fejlődése és terjedése miatt, ma már egyre szélesebb

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MÉRETŐ KISERİMŐVEK

HÁZTARTÁSI MÉRETŐ KISERİMŐVEK HÁZTARTÁSI MÉRETŐ KISERİMŐVEK HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁSA, A CSATLAKOZÁS MŐSZAKI FELTÉTELEI ÉS HÁLÓZATI HATÁSAI Szén István Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergietikai Intézet szen.istvan@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1 Jelentős tétel a termelési költségei között az energia? Ennek

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Az energetikai pályázatok alapköve a Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia mottója: függetlenedés az energiafüggőségtől

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Napelemes rendszerek kialakítása Világítási rendszerek korszerűsítése Energetikai audit Külső nyílászáró-csere és utólagos hőszigetelés Energetikai pályázat GINOP 4.1.1.-16. VEKOP 5.1.1. 5.1.2-16. Épületenergetikai

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai 14:30 14:45 Napelemes piaci körkép

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

Energetikai pályázatok

Energetikai pályázatok Energetikai pályázatok Mészáros Géza GOND-OLD Tanácsadó Bt. Energia és versenyképesség konferencia 2005. Február 24. Tartalom A pályázati támogatások háttere Hazai források EU források Pályázási tanácsok

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK 1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes

Részletesebben

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Előadó: Csikai Mária Budapest, 2012. február 22. Energiaklub Think&Do Önkormányzati programjaink/ anyagaink Éghajlatvédelmi stratégia (ennek a SEAP

Részletesebben

Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a "Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerősítése (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L

Részletesebben

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY COMFORT CONSULTING Mérnöki Tanácsadó Kft TANULMÁNY A meglévı épületek energetikai jellemzıinek energiafogyasztás alapján történı tanúsítási módszere Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények Fenntartható fejlıdés és atomenergia 6. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat

Részletesebben

ENERGIAHASZNOSÍTÁS. (Lesz-e energiaválság?) Az energiagazdálkodás fogalma

ENERGIAHASZNOSÍTÁS. (Lesz-e energiaválság?) Az energiagazdálkodás fogalma /9 ENERGIAHASZNOSÍÁS (Lesz-e energiaválság?) Az energiagazdálkodás fogalma Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja a rendelkezésre álló energia gazdaságos hasznosítása. Az energiagazdálkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Ireland. Luxembourg. Austria

Ireland. Luxembourg. Austria Üdvözöljük a Megújuló Energia Információs Nap résztvevőit 1 Köszöntő Néhány gondolat a megújuló energia hasznosítás jelentőségéről Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttműködése:

Részletesebben

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara Kihívások 2013-2050 Globális háború a 3 stratégiai erőforrásért: energia + ivóvíz + termőföld olajcsúcs,

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének lehetősége és egyben kötelessége is kihasználni

Részletesebben

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős

Részletesebben

Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében

Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében Állami feladatok az épületenergetikai és klímavédelmi támogatási rendszerek kialakításában és működtetésében Tanulmány Készült az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából Megbízott: Pro-Conf

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2013. FEBRUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani legújabb szolgáltatásunkat: Amennyiben Ön korábban megnyert pályázata (melynek beadása nem a mi szolgáltatásunk keretében történt)

Részletesebben

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA WAGNER SOLAR ALAPINFORMÁCIÓK 2 Alapítva: 2002 13 éve megújulunk Magyar tulajdonosi háttér Pest megyei régió stabil, a megújuló energia hasznosítása területén

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ENERGETIKAI ÉS VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET VEGYIPARI GÉPÉSZETI INTÉZETI TANSZÉK Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA AVAGY Christian Friedrich Schoenbein és MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove TÜZELİANYAG-FLEXIBILIS (1839-1868), KISERİMŐVEK, továbbá KITEKINTÉS A MINDENNAPOK Oláh György professzor úr VILÁGÁBA nyomában

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010. Magyar Mérnöki Kamara 1

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010. Magyar Mérnöki Kamara 1 Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, 2010 Magyar Mérnöki Kamara 1 Első gondolatok a gépész szemszögéből Magyarországi építészeti trendeknek megfelelő épület a gépészeti helyiség (12) szűkös: minél

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András

EU 2014 2020. a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! 2015. október 6. Décsi András EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra MUT Győr-Moson-Sopron megyei csoportja 2016. Január 12. A megújulóenergia-felhasználás területei Villamos energia

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Fodor Béla Környezettechnika 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Megj.: - A napenergia, biomassza s geotermikus energia tématerületén részben a Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008. Változtatva: - 1/52 KÖRNYEZETVÉDELEM 9. Előad adás 2008.11 11.17. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN dr.balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com MET ENERGIA FÓRUM 2011.06.8-9. BALATONALMÁDI BEMUTATKOZUNK

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

Konferencia az energiahatékonyságról - 2010. január 20. -

Konferencia az energiahatékonyságról - 2010. január 20. - Konferencia az energiahatékonyságról - 2010. január 20. - Energiahatékonyság uniós forrásból európai uniós pályázati lehetőségek kis- és középvállalkozások számára Előadásvázlat Aktuális pályázati körkép

Részletesebben

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL www.rehau.com Construction Automotive Industry BEVEZETİ GONDOLATOK KLÍMAVÁLTOZÁS 150 m² 300 m² > 300 m² A globális felmelegedés tudományos tény, amit

Részletesebben

Hogyan segíti az MTVSZ Közösségi Energia programja a hazai energia kezdeményezéseket, kiemelten önkormányzatoknál?

Hogyan segíti az MTVSZ Közösségi Energia programja a hazai energia kezdeményezéseket, kiemelten önkormányzatoknál? Hogyan segíti az MTVSZ Közösségi Energia programja a hazai energia kezdeményezéseket, kiemelten önkormányzatoknál? Botár Alexa, éghajlat-energia programvezető, MTVSZ Mitől számít egy kezdeményezés közösséginek?

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA GEOTERMIKUS SZAKOSZTÁLYA Merre tart a világ MÁFI 2010. május 17. A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei Ádám Béla Magyar H szivattyú

Részletesebben

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva Videó az ITKERT megvalósításáról A tavaly elkészült ITKERT megvalósításának menetéről készült egy kis videó

Részletesebben

Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. március 21.

Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. március 21. Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás Sekély földhő hasznosítása hőszivattyúval, projekt tapasztalatok alapján. Esélyek, lehetőségek. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. március 21. : 1141 Bp., Zsigárd

Részletesebben