EU-s források felhasználásának gyakorlata. Domokos Béla, csoportvezető, ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU-s források felhasználásának gyakorlata. Domokos Béla, csoportvezető, ÉARFÜ Nonprofit Kft."

Átírás

1 EU-s források felhasználásának gyakorlata Domokos Béla, csoportvezető, ÉARFÜ Nonprofit Kft.

2 Előadás tartalma Szabályozók Közreműködő Szervezeti feladatok Egy pályázat életútja Állami támogatások rendszere ÉAOP eredményei (számok, képek) 2

3 Szabályozók EU-s jogszabályok Hazai jogszabályok SLA szerződés NFÜ-ÉARFÜ között Interaktív /Egységes Működési Kézikönyv (IMK/EMK) EMIR felhasználói kézikönyvek Belső szabályzók o Belső (KSZ) állásfoglalások o Belső (KSZ) eljárásrendek o IH állásfoglalások, utasítások, tájékoztatók o NFÜ-IH eljárásrendek o ROP általános útmutatók 3

4 Hazai jogszabályok 16/2006 (XII.28.) HeHVM-PM rendelet eljárási rendelet (eljárási alapelvek, projekt-kiválasztási eljárások, közbeszerzési eljárások, nyomonkövetés) csak ÚMFT 255/2006 (XII.8) Korm. rendelet intézményi rendelet (intézményrendszer szereplői, feladatai, összeférhetetlenség, panaszkezelés) csak ÚMFT 281/2006 (XII.23) Korm. rendelet pénzügyi végrehajtási rendelet (pénzügyi lebonyolítás, hitelesítés rendje, közbeszerzések ellenőrzése, szabálytalanságok, támogatások ellenőrzése, biztosítéknyújtás) csak ÚMFT 30/2012 (VI. 8) NFM rendelet ROP állami támogatásokat szabályzó rendelet (állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozás) ÚMFT és ÚSZT 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet ÁMR rendelet ÚMFT és ÚSZT 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról ÚSZT 4/2011 (I. 28.) Korm. Rendelet egységes végrehajtási rendelet (16, 255, 281 összedolgozva) csak ÚSZT + közbesz., kifogás, szabálytalan. ÚMFT-re 26/2012. (X. 24.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról csak ÚSZT + közbesz., kifogás, szabálytalan. ÚMFT-re 4

5 Közreműködő Szervezeti feladatok Pályáztatás Projektkiválasztás Szerződéskötés Projekt megvalósítása o Tartalomváltozás o Nyomonkövetés o Támogatásigénylés (kifizetés) o Helyszíni ellenőrzés o Közbeszerzés ellenőrzés o Követeléskezelés Kifogás és Szabálytalanság kezelés ÉAOP kommunikáció 5

6 Egy pályázat életútja Pályázat benyújtása Befogadási alapkritériumok ellenőrzése => befogadás vagy elutasítás Formai ellenőrzés Hiánypótlás Szakmai, tartalmi értékelés Döntés-előkészítő ülés (DEB, SZEM, közvetlen IH), dönt. javaslat Döntési javaslat IH általi jóváhagyása, kötelezettségvállalás Szerződéskötés Projekt megvalósítása Projekt fenntartási kötelezettsége nap + HP hónap 3-5 év (HP) +3 (TK) N A P 6

7 Pályáztatás Társadalmasítás NFÜ honlapján keresztül, társadalmi, szakmai szervezetek, potenciális pályázók részvételével Pályázati kiírás megjelenése NFÜ honlapján (www.nfu.hu, + újsághirdetés Ügyfélszolgálat Folyamatos rendelkezésre állás, GYIK o.. 7

8 Pályáztatás A Pályázati kiírás tartalmaz minden fontos információt, amely a pályázat összeállításához szükséges: o Mi a kiírás célja; ki pályázhat; mire lehet pályázni (támogatható tevékenységek); milyen költségek számolhatók el; mennyi pénzre lehet pályázni; az ellenőrzés, értékelés szempontjai; a megvalósítás folyamata, szabályai Egy pályázat a következőket tartalmazza: o Pályázati adatlap a pályázat részleteiről; nyilatkozatok; tervdokumentáció, műszaki leírás a fejlesztésről; a költségeket alátámasztó dokumentumok (költségvetések, árajánlatok); minden olyan nyilatkozat, kimutatás, igazolás, amely segíti a szakértőket a szakmai értékeléskor Szakmai értékelés célja, hogy olyan pályázatok kerüljenek támogatásra, akik egységnyi forrással minél jobban hozzájárulnak az Operatív Program céljainak a megvalósításához o.. 8

9 Projektkiválasztás - Érkeztetés Pályázat iktatása, EMIR iktatószámmal való ellátása Befogadási és jogosultsági kritériumok ellenőrzése Döntés a pályázat befogadásáról Értesítés befogadásról Értesítés elutasításról 9

10 Projektkiválasztás Jogosultsági ellenőrzés Teljességi kritériumok ellenőrzése Értékelés Hiánypótlás megfelelő benyújtás Ismételt ellenőrzés határidőn túli benyújtás Értékelés (pályázat+hiánypótlás alapján) 10 Értékelés (pályázat alapján) Általában adatlap, költségtábla nem hiánypótoltatható (ez nem biztos, hogy mindig jó) Elenyésző azon pályázatok száma, ahol nem kell hiánypótolni

11 Projektkiválasztás Tartalmi értékelés Előzetes helyszíni szemle tartása lehetséges 100 MFt támogatás fölött, támogatási keret 120%-áig Minden pályázatot általában 2 szakmai értékelő értékel, NFÜ ettől eltérhet (50 millió Ft támogatás felett), (akiknek a személyét az NFÜ hagyja jóvá), a pályázati útmutatóban közzétett szakmai értékelési szempontrendszer alapján (Tartalmi jogosultsági és pontozásos értékelés) Minőségbiztosítás A ROP IH végzi a bírálatot a szakmai értékelések és a helyszíni szemlék figyelembevételével. A végső döntést a ROP IH vezetője hozza meg Alapvetően a pályázatoknak a szakmai értékelésen kapott pontszámai határozzák meg a pályázatok támogathatóságát és sorrendjét. 11

12 Szerződéskötés A ROP IH vezető támogató döntését követően Max nap áll rendelkezésre, plusz a max. 30 napos hiánypótlás Sok dokumentum, igazolás, nyilatkozat bekérése, ami rögzíti, hogy mit és hogyan kíván megvalósítani a kedvezményezett: o Költségek véglegesítése o TSZ mellékletek összeállítása o.. 12

13 Projekt megvalósítása - Tartalomváltozás Szerződésmódosítással vagy változás bejelentéssel Minden lényeges változást be kell jelenteni, amik a következők lehetnek: o Adatváltozás o Műszaki, szakmai tartalom változása o Költségvetés változása o Szerződéses vállalások (Indikátorok, kötelezettségek, horizontális szempontok) változása o Kedvezményezett személyének a változása o Projektmegvalósítás kezdetének, megvalósítás határidejének, megvalósítás időtartalmának módosítása 13

14 Projekt megvalósítása - Támogatásigénylés Támogatás igénylés előfeltétele: Megkötött támogatási szerződés Támogatás folyósítás előfeltétele: Biztosítékok rendelkezésre állása Egyéb támogatási szerződésben előírt feltétel teljesítése Finanszírozási típusok: Előleg Időközi kifizetési igény, lehetőség szállítói finanszírozásra Záróegyenleg kifizetési igény Alapvetően utófinanszírozás, de az előleg lehetősége adott Kifizetés 60 v 45 (ÚSZT) nap alatt + hiánypótlás ideje (max. 30 nap) Szállítói finanszírozásnál 30 nap alatt fizetünk ki Késedelmi kamatot fizetünk a pályázónak, ha a mi hibánkból csúszik a kifizetés 14

15 Projekt megvalósítása - Helyszíni ellenőrzés Dokumentumalapú ellenőrzésen túl, a helyszínen győződünk meg arról, hogy valós-e amit a pályázó állít Leggyakrabban kifizetési igénykor végezzük (megvalósult e fizikailag, amit el akar számolni) Előfordulhatnak rendkívüli szemlék is: o o Szabálytalansági gyanú kivizsgálásakor Tartalomváltozásról szóló vagy nyomonkövetéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor 15

16 Projekt megvalósítása Kifogáskezelés és szabálytalanság Kifogás a projektkiválasztás és megvalósítás alatt: o o Pályáztatás, döntés, szerződéskötés, folyósítás, követelés előírás ellen Kétlépcsős kifogáskezelés Szabálytalanság kezelés a megvalósítás alatt: EU pénzügyi érdekeinek a megsértése esetén Leggyakoribb előidézői: o Nem azt, vagy nem úgy valósítja meg a kedvezményezett, amire a támogatást kapta o Közbeszerzési törvény előírásait megsértette Általában felfüggeszti a kifizetéseket a szabálytalansági eljárás lefolytatásának végéig 16

17 Állami támogatások rendszere Alapszabály: Az EU tiltja az állami támogatások nyújtását a tagállamoknak, mivel az összeegyeztethetetlen a közös piaccal A Római Szerződés 87. cikke szerint állami támogatásnak minősül az a támogatás, amely a kedvezményezett vállalkozás; állami forrásból származik; meghatározott vállalatot vagy áru termelését előnyben részesíti; torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget; érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A fenti kritériumok mindegyikének megfelelő állami támogatások csak kivételes és indokolt esetben egyeztethetők össze a közös piaccal. Az irányító hatóságnak és a közreműködő szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy csak a jogszabályokban meghatározott keretek között nyújtsanak állami támogatást. 17

18 Állami támogatások rendszere Mi nem állami támogatás: szociális jellegű intézkedés (pl. szociális lakástámogatás magánszemélyek részére) általános intézkedés (pl. kutatás-fejlesztési célú költségek leírása az adóból) piaci magánbefektető típusú viselkedés a szabályozási rendszerből adódó intézkedés (pl. különböző társasági adókulcs) csekély összegű, ún. de minimis támogatás Az ÉAOP tekintetében: alapvetően a közlekedésfejlesztés, környezetvédelmi fejlesztés, humáninfrastruktúra fejlesztés 18

19 Állami támogatások rendszere Mentességek a támogatás tilalma alól: Horizontális kivételek: (KKV, K+F, környezetvédelem, foglalkoztatás, képzés, megmentés és szerkezetátalakítás) Ágazati kivételek: (gépjárműipar, szénbányászat, acélipar, szintetikus szál ipar, hajóépítő ipar, szállítás, mezőgazdaság, halászat) Regionális kivételek Ezekre a kivételekre az EU általános csoportmentességi rendeletet alkotott (800/2008/EK rendelet), jellemző mentességek az ÉAOP-ban: regionális támogatási beruházás, KKV támogatás, képzési célú támogatás 19

20 Állami támogatások rendszere Nem csoportmentességi rendeletben szabályozott támogatások: de minimis, vagyis kis összegű támogatás, amelyet a 1998/2006/EK rendelet alapján lehet nyújtani a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, kulturális célú támogatás, amelyet egyedi eljárásban engedélyeztetett a kormány az EU-val 20

21 ÉAOP eredményei Észak-Alföldi Operatív Program Pályázati felhívások Keret ( ): 324,1 Mrd HUF 2013 Összesen ( ) db 2 98 Mrd HUF 1,52 262,76 Kiemelt projektek közkiadása Támogatott projektek közkiadása Leszerződött projektek közkiadása db 0 52 Mrd HUF 0 54,52 db Mrd HUF 40,92 273,89 db Mrd HUF 63,37 312,28 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 38,42 186,21 Lezárt projektek közkiadása db Mrd HUF 26,46 128,3 21

22 ÉAOP eredményei ,92 63, ,1 287,49 248,91 38,42 147,79 26,46 101,84 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret ( ) Támogatott projektek közkiadása Leszerződött projektek közkiadása Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek közkiadása 22

23 Mrd Ft Az OP előrehaladása (évente) 350,00 300,00 250,00 284,82 248,24 314,67 312,29 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 191,88 163,00 186,21 168,98 146,08 147,79 98,65 97,15 76,80 22,79 51,81 0,00 16,67 13,33 0,00 0, dec dec dec dec dec dec okt. 21. Támogatott projektek közkiadása (Mrd Ft) Leszerződött projektek közkiadása (Mrd Ft) Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) a 6. (TA) prioritás nélkül 23

24 ÉAOP eredményei Indikátorok A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%,2010)* OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) ,13 - A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)* ,1 - Teremtett munkahelyek száma (db) Támogatások hatására indukált magánberuházások (millió Euro) , ,49 77,7 % ,08 199,08 126,8 % 24

25 ÉAOP eredményei Indikátorok Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)** Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)** Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)** OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) , , ,01-25

26 A SIGNTECH Debrecen Kft új telephelyének kialakítása a versenyképesség fokozása, új munkahelyek teremtése érdekében 26

27 HUNGUEST Hotel Béke gyógyfürdő fejlesztése 27

28 Hajdúböszörményi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése 28

29 Debrecen Halköz rekonstrukciója 29

30 Hasznos linkek Hasznos információk érhetők el a következő honlapokon Eredmények menüpont alatt a döntések megtalálhatók www. ujszechenyiterv.gov.hu Pályázati kiírások, társadalmasítások EU-s források, kiemelten Kedvezményezettjeinknek felület 30

31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET 31

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Eljárásrendi változások bemutatása a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innováció a fogászatban tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.3.1/F KMOP-2011-1.1.4/F 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Az ESZA Nonprofit Kft.

Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben