Tatai Ágnes Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok SZOLVENCIA II-QIS 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tatai Ágnes 2010. Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok SZOLVENCIA II-QIS 5"

Átírás

1 Tatai Ágnes Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok 1

2 Az 1. pillér elemei eszközök viszontbiztosítás tőke többlet szavatolótőke-szükséglet minimális tőkeszükséglet kockázati marzs legjobb becslés biztosítástechnikai tartalékok helyettesíthető cash flow-k: megfigyelhető piaci érték 2

3 Legjobb becslés első szintű szabályozás Szolvencia II keretirányelv A tartalékok összetevői Legjobb becslés + kockázati marzs: alapértelmezett VAGY 2009/138/EC Megfigyelhető piaci érték: ha a kötelezettség pénzáramai megbízhatóan replikálhatóak olyan pénzügyi eszközökkel, melyeknek megbízható piaci értéke megfigyelhető 77(1) 77(4) 3

4 Legjobb becslés első szintű szabályozás Szolvencia II keretirányelv 2009/138/EC A legjobb becslésre vonatkozó alapelvek Várható jelenérték A legjobb becslés a jövőbeli cash flow-k valószínűséggel súlyozott átlagának felel meg, a pénz időértékét a releváns kockázatmentes hozamgörbe szerint figyelembe véve Aktuális információk, megfelelő aktuáriusi módszerek Számítása aktuális és hiteles információkon és realisztikus feltételezéseken alapul, és megfelelő, alkalmazható és releváns aktuáriusi és statisztikai módszerekkel történik Minden pénzáram figyelembevétele Figyelembe vesz minden bejövő és kimenő cash flow-t, amely a biztosítási kötelezettségek rendezéséhez szükséges azok teljes tartama alatt Bruttó értékelés Számítása a viszontbiztosítóktól és SPV-ktől eredő megtérülések levonása nélkül történik; azokat külön kell értékelni 77(2) 4

5 Kockázati marzs első szintű szabályozás Szolvencia II keretirányelv 2009/138/EC A kockázati ráhagyásra vonatkozó alapelvek Átruházási érték A kockázati ráhagyásnak akkorának kell lennie, hogy hozzáadásával a biztosítástechnikai tartalékok nagysága megegyezzen azzal az értékkel, amelyre egy biztosítónak vagy viszontbiztosítónak a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek átvállalásához és teljesítéséhez szüksége lenne. Tőkeköltség A kötelezettségeknek azok teljes időtartama alatti fedezéséhez szükséges szavatolótőke-szükséglettel egyező nagyságú figyelembe vehető szavatoló tőke előteremtési költségének meghatározásával kell kiszámítani A tőkeköltség ráta Minden (viszont)biztosító esetében azonos, és időközönként felül kell vizsgálni 77(3) 77(5) 5

6 Legjobb becslés első szintű szabályozás Szolvencia II keretirányelv Egyéb rendelkezések A cash flow-előrevetítésben figyelembe veendő további elemek: költségek infláció garantált és diszkrecionális nyereségrészesedés beágyazott garanciák és opciók Szegmentálás homogén kockázati csoportok, de legalább ágazatok szerint Viszontbiztosítóra eső tartalékrész partnerkockázati korrekció Adatminőség és közelítések Összevetés a tapasztalattal A tartalékszint megfelelősége 2009/138/EC

7 7

8 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 8

9 Szegmentálás Minimálisan: Lines of Business (LOB végrehajtási rendelet) A LOB-ok alábontandók a kötelezettség kockázati profiljának megfelelően Különböző célra lehet más-más szegmentálás (a cél a fontos, tartalom a jogi forma felett) A legjobb becslésre és kockázati marzs-ra ugyanaz a szegmentálás alkalmazandó Aktív viszontbiztosítás (arányos esetében a direkt üzlettel megegyező, nem-arányos esetében kevéssé részletes) Nem-élet: 12 kategória, élet: 16 kategória (ezek még változhatnak!) 9

10 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 10

11 Cash-flow előrevetítés Időhorizont: az összes bejövő- és kimenő cash flow elem teljes időhorizontját figyelembe kell venni az értékeléskori szerződések tekintetében. A pénznemenkénti kötelezettségekre külön-külön kell a számítást elvégezni. Bejövő cash-flow elemek: díjak (új üzletek: NEM; szerződés határai!) maradványérték, visszakövetelés Kimenő cash-flow elemek: károk, szolgáltatások (diszkrecionális nyereségrészesedés!) költségek egyéb (pl.: adók) 11

12 Cash-flow előrevetítés Költségek: a szerződéshez kötődő, a kötelezettség rendezéséhez kapcsolódó minden költség (inflációt, menedzsment döntéseket figyelembe véve) adminisztratív befektetés kezelési kárrendezési szerzési Közvetlenül allokálható Közvetlenül nem allokálható (overhead) realisztikus feltételezések objektív, dokumentált szabályok nem élet esetén külön a díj- és kártartalékra 12

13 Cash-flow előrevetítés Egyéb, kimenő: a szerződéshez köthető, adó jellegű elemek díjfizetéshez kötött adók (pl. tűzbiztosítási hozzájárulás) szolgáltatáshoz köthető adók garancia alaphoz történő hozzájárulás 13

14 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 14

15 Feltételezések A Cash flow előre vetítéshez a létező szerződésekkel kapcsolatban az alábbiakkal kapcsolatos feltételezéseket kell számításba venni: szerződéses opciók és pénzügyi garanciák ügyfélviselkedés menedzsment döntései diszkrecionális nyereségrészesedés 15

16 Feltételezések / opciók és garanciák A szerződéses opciók esetében az ügyfélnek joga van előre meghatározott módon a szolgáltatást módosítani a szerződés megújítása vagy módosítása nélkül (Pl.: visszavásárlás, díjmentesítés); pénzügyi garanciák esetén az ügyfél átháríthatja a pénzügyi kockázatait vagy addicionális szolgáltatásban részesülhet pénzügyi változók alakulásától függően (hozamvisszaadás, garantált minimum). 16

17 Feltételezések / ügyfélviselkedés Ügyfélviselkedés : azon tényezők, melyek megváltoztatják a jövőbeli Cash-flow-kat megfelelő statisztika és/vagy szakértői megítélés szükséges figyelembe kell venni a pénzügyi és nem pénzügyi, külső- és belső tényezőket azt kell alapul venni, hogy az ügyfél megvizsgálja az opciót, és növekszik a tudatossága A múltbeli statisztikákból meríteni: mennyire voltak sikeresek a múltbeli ügyfél opciók lehívásai, mennyire befolyásolták azokat menedzsment döntések és a gazdasági környezet. 17

18 Feltételezések /Menedzsment döntések Menedzsment döntések : azok az elemek, melyek megváltoztatják a jövőbeli Cash-flow-kat a későbbiekben majd (IM13) az erre vonatkozó feltevéseknek megfelelő, részletes menedzsment akció terven kell alapulnia elsősorban a szimulációs technikák alkalmazása során érdekes Megjelenési formái: eszköz allokáció megváltoztatása (készpénz és likviditás menedzsment, ALM) nyereség-visszajuttatás, vagy termékek megváltoztatása költségek, költség allokáció megváltoztatása Kritériumok: objektív reális ellenőrizhető 18

19 Feltételezések / diszkrecionális nyereségrészesedés Főbb szempontok: A nyereségrészesedést a pénzáramok között figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy garantált vagy nem. A menedzsment döntések jelentős hatása miatt a profit felosztás módjának jól dokumentáltnak kell lennie. Kulcselemek: Hogyan oszlik meg a profit és a veszteség a tulajdonosok, ügyfelek között, továbbá az ügyfelek különböző csoportjai között Milyen megtérülést várnak el a befektetők a befektetett tőkén Mik azok a lényeges körülmények, melyek befolyásolják a diszkrecionális nyereségrészesedést Mi a társaság befektetési stratégiája Alapértelmezés szerint a társaságnak az értékelés napján rendelkezésre álló eszközportfóliót kell figyelembe vennie 19

20 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 20

21 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 21

22 Kockázati ráhagyás A kockázati ráhagyás kiszámítása azon a feltevésen alapul, hogy egy üres társaság átveszi a teljes portfóliót diverzifikációs hatás figyelembe vétele (ez még változhat: pl.: élet - nem-élet) CoC 0 CoC: 6% t (1 SCR RU ( t) t ( t 1) ) r Az r diszkont ráta: nem feltétlen ugyanaz, mint a tartalékszámításnál (nem tartalmaz illikviditási prémiumot) tükrözi a referencia társaság: SCR RU (t ) 1 underwriting kockázatát maradvány piaci kockázatát a viszontbiztosításokkal, SPV-kel kapcsolatos hitelkockázatát működési kockázatát a tartalékok veszteségelnyelő képességét figyelembe veszi, a halasztott adók veszteségelnyelő képességét nem SCR BSCR SCR Adj RU ( t) RU ( t) RUop( t) RU ( t) 22

23 Kockázati ráhagyás A kockázati ráhagyás LOB-okra osztása a LOB részesedése a teljes SCR-ból az üzlet kifutásáig E megközelítés alapján LOB-onként kellene SCR-t számolni az üzlet kifutásáig (úgy, mintha csak az az egyetlen LOB létezne) Egyszerűsítések alkalmazhatóak és alkalmazandóak, melyeknek öt szintje van: 1) elvégezni minden jövőbeli teljes SCR kalkulációt 2) egyes modulok, almodulok kockázatait közelítő eljárással meghatározni 3) a teljes SCR becslése valamilyen arányosítással 4) duráció segítségével egy lépésben meghatározni az SCR-t 5) a kockázati ráhagyást a legjobb becslés valamilyen %-ában meghatározni 23

24 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 24

25 Megfigyelhető piaci érték A tartalékok egészben történő meghatározása az alábbi három feltétel teljesülése esetén lehetséges a kötelezettség pénzáramai megbízhatóan replikálhatóak a replikálást pénzügyi instrumentumok adják ezek a pénzügyi instrumentumok megbízható piaci árral kell rendelkezniük, melyek megfigyelhetőek Az, hogy "megbízhatóan replikálhatóak nem csak azt jelenti, hogy a pénzügyi instrumentumok pénzáramainak ugyanazt a várható értéket kell produkálniuk, mint a kötelezettségek pénzáramainak, hanem ugyanazt a változékonysági mintát is. Megbízható piaci ár (piac konzisztencia): mély, likvid és transzparens piac Ha a pénzáramok egy részére teljesül, és szétválasztható szétválasztás (egyébként: alapmódszer BE+RM) 25

26 Megfigyelhető piaci érték A biztosítási kötelezettségek pénzáramai nem replikálhatóak megbízhatóan az alábbi esetekben A jövőbeli pénzáram egy vagy néhány tulajdonsága (mely a társaságra specifikus kockázati mintákon alapszik) nem található meg aktívan kereskedett instrumentumokban A jövőbeli pénzáram egy vagy néhány tulajdonsága (mely az ügyfelek viselkedésén alapszik) nem található meg aktívan kereskedett instrumentumokban (kivéve ha ez a viselkedés nem befolyásolja a kötelezettség értékét) A jövőbeli pénzáram egy vagy néhány tulajdonsága a társaságra specifikus faktorok fejlődésétől függ (pl.: költségek, szerzési jutalékok) A jövőbeli pénzáram egy vagy néhány tulajdonsága olyan a társaságspecifikumon kívüli faktorok fejlődésétől függ, melyekre nincsenek olyan pénzügyi instrumentumok, melyek megbízható piaci értéke megfigyelhető 26

27 Tartalékképzés a QIS5 specifikáció alapján Szegmentálás Cash flow előrevetítés Feltételezések Diszkontálás Kockázati ráhagyás Megfigyelhető piaci érték Viszontbiztosító (SPV) részesedése 27

28 Megtérülés viszontbiztosításból (SPV-ből) A viszontbiztosításból (SPV-ből) származó megtérülés az alábbiak szerint kalkulálandó Alapértelmezett módszerként (a viszontbiztosítási szereződésből eredő) valószínűségekkel súlyozott jövőbeli pénzáramok, melyek figyelembe veszik a pénz időértékét és a partner nemfizetés kockázatából származó várható veszteségeket Egyszerűsítésként indirekt módon: a legjobb becslés és a nettó legjobb becslés különbözete figyelembe véve a partner nemfizetés kockázatából származó várható veszteségeket Főbb elvek: külön az SPV-ből, pénzügyi vb-ből való megtérülést külön a díjtartalékra és kártartalékra a megtérülésre nem kell kockázati ráhagyást számolni a megtérülés lényegesen eltérő időzítését figyelembe kell benni 28

29 Kérdések? Köszönöm a figyelmet! 29

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

Viszontbiztosítás és Szolvencia II.

Viszontbiztosítás és Szolvencia II. Viszontbiztosítás és Szolvencia II. MSc Szakdolgozat Írta: Gondos Réka Biztosítási és pénzügyi matematika MSc Aktuárius szakirány Témavezető: Kerényi István Minősített magyar aktuárius Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása

A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása A Szolvencia II keretdirektíva-javaslat és a CRD elemeinek összehasonlítása Készítette: Boziné Kristóf Katalin az Aktuárius munkacsoport közreműködésével 2008. január Tartalomjegyzék I. Bevezetés: A CRD

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

Balázs Árpád Tardos Ágnes. A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései

Balázs Árpád Tardos Ágnes. A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései Balázs Árpád Tardos Ágnes A kapcsolat: A Basel II, és az IFRS [Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összefüggései Cikkünk a Basel II és az IFRS előírásai közötti szinergiákról és eltérésekről ad

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

A KAPCSOLAT: A BASEL II ÉS AZ IFRS (NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK) ÖSSZEFÜGGÉSEI *

A KAPCSOLAT: A BASEL II ÉS AZ IFRS (NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK) ÖSSZEFÜGGÉSEI * 48 Balázs Árpád Tardos Ágnes A KAPCSOLAT: A BASEL II ÉS AZ IFRS (NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK) ÖSSZEFÜGGÉSEI * Cikkünk a Basel II és az IFRS előírásai közötti szinergiákról és eltérésekről

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások?

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? című vitairatához 0. Előzmények A PSZÁF honlapján 2012 szeptemberében jelent meg

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció Szolvencia II - áttekintés Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció 1 A Szolvencia II projekt állása, a felügyelés alapjai 2 Hol tart a folyamat? 1. szintű szabályozás elfogadva: 2009 év végén

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Rakó Ágnes 20112. december 3. Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 (EU:

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben