B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2015/ szám

2 Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére március 31-én órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú tanácstermében. Napirend: 1. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr. Daróczy Gabriella tanszékvezető adjunktus 2. A Neveléstudományi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr.habil F. Lassú Zsuzsa tanszékvezető egyetemi docens 3. A Társadalomtudományi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr. Lehmann Miklós tanszékvezető adjunktus 4. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Szabóné Dr. Szitányi Judit, a kari Oktatási Bizottság elnöke 5. Az ELTE TÓK Tanulmányi Bizottság ügyrendje Előterjesztő: Szuhy Gabriella mestertanár, TB elnök 6. Minőségbiztosítás aktuális kérdései Előterjesztő: Dr. Serfőző Mónika főiskolai docens, a Minőségfejlesztési Bizottság elnöke 7. Az egyetemi szenátusi előterjesztés kari véleményezése: 8. Egyebek

3 Szakmai közélet hírei IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Dr. Árva Valéria febr. 21-én a szlovákiai Stúrovo-ban előadást tartott a IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Nemzetközi Konferencián: Mint egy kétnyelvű családban. Beszámoló egy kétnyelvű óvodai csoportról készülő esettanulmányról címmel a Korai fejlesztés szekcióban. Trentinné Dr. Benkő Éva febr. 21-én a szlovákiai Stúrovo-ban előadást tartott a IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Nemzetközi Konferencián: "Kreatív hallgatói alkotások vagy tételhúzós vizsga? Egy CLIL pedagógusképzési kurzus értékelési gyakorlatának vizsgálata" címmel a Pedagógusképzés, pedagóguspálya szekcióban. Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék március 18-án Német nemzetiségi gyermekirodalmi konferenciát tartott nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók számára a 123. teremben, melyre az egész országból érkeztek előadók. A rendezvényt Dr. habil. Mikonya György dékán nyitotta meg. A díszvendég Josef Michaelis magyarországi német szerző volt, aki felolvasott a műveiből. A rendezvényt az NKA támogatta. Publikációk ÉNEK-ZENEI TANSZÉK Kismartony Katalin: Dalok kölcsönhatásai ( jól asszimilált idegen hatások lehetőséget adnak a gazdagodásra. Bartók, 1942.) In: A Magyar Kodály Társaság hírei (ISSN ), XXXVII. évfolyam 2016/1., p. Szesztay Zsuzsa: Furulya- és dudamuzsika zongorán (Válogatás Bartók Béla: Gyermekeknek III IV. füzetből). In: A Magyar Kodály Társaság hírei (ISSN ), XXXVII. évfolyam 2016/1., p. Turmezeyné Heller Erika (2015): Zenei nevelésünk erősségei és gyengeségei az utóbbi évtizedek kutatási eredményeinek tükrében, 10 p. A zenei élmény befogadása, 10 p. A zenei nevelés hatása más fejlesztési területekre, 8 p. A populáris kultúra, mint kihívás az iskolai nevelés számára, 8 p.

4 In: S. Szabó Márta (szerk.): Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése, IV. fejezet: Zenepedagógia: elmélet és gyakorlat, Szaktanárnet-könyvek 30., Debreceni Egyetemi Kiadó. IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Márkus Éva, Trentinné Benkő Éva (szerk.) Gyermeknevelés: Idegen nyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban. Különszám. HU ISSN , 239 p. (2016) Trentinné Benkő Éva (2016): Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a két nyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában, Gyermeknevelés, 4/ 1. sz Mellékletek: 1. Emlékeztető a Kari Tanács február 18-i üléséről 2. Emlékeztető az ELTE Szenátusának i üléséről

5 1.sz melléklet ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Emlékeztető a Kari Tanács február 18-i üléséről Az ülésen megjelentek a Kari Tanács tagjai és az állandó meghívottak. Távolmaradását előre jelezte: Dr. habil F. Lassú Zsuzsa, Dr. Endrődy-Nagy Orsolya, Dr. Pataky Gabriella, Mesterházy Ferenc, Nevigyánszky Éva, Dr. Demeter Katalin, Balázsné Tóbiás Ildikó, Traumberger Zsófia, Juhász Dóra, Holczer Léna. A nyílt szavazásban résztvevők száma az 1-5. napirendi pontnál 19 fő. Az ülésről jegyzőkönyvként hangfelvétel készült. Az ülés napirendje: 1. Javaslat a címzetes egyetemi docensi cím odaítéléséről 2. A Kari Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő:Szabóné Dr. Szitányi Judit, a kari Oktatási Bizottság elnöke 3. A 2015/2016. tanév II. félévi rendezvényterv aktualizálása Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 4. A Kari Tanács 2015/2016. tanév II. félévi munkaprogramjának jóváhagyása 5. Egyebek A Kari Tanács az ülés fenti napirendjét egyhangúan elfogadta. Dr. Mikonya György dékán javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira: Elnök: Dr. Márkus Éva tanszékvezető egyetemi docens Tagok: Dr. Lehmann Miklós adjunktus Lázárné Obbágy Katalin könyvtáros A Kari Tanács a javaslatot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta. 1. Dr. Mikonya György dékán előterjesztésében a Kari Tanács megvitatta a címzetes egyetemi docensi cím adományozására tett javaslatot. Dr. Mikonya György dékán javasolta elfogadásra a Természettudományi Tanszék felterjesztésében Bihariné dr. Krekó Ilona ny. főiskolai docens részére a címzetes egyetemi docensi cím adományozását. Mészárosné Dr. habil Darvay Sarolta egyetemi docens tanszékvezető írásos előterjesztését kiegészítette azzal, hogy Bihariné dr. Krekó Ilona szakmai munkája feltétlenül indokolttá teszi a címzetes egyetemi docensi cím odaítélését. A Kari Tanács titkos szavazással, 19 érvényes szavazattal - 19 igen, 0 nem szavazattal - határozatban javasolta Bihariné dr. Krekó Ilona részére a címzetes egyetemi docensi cím adományozását. (Határozati szám: 2015/ sz.)

6 2. A Kari Tanács megvitatta az Oktatási Bizottság előterjesztéseit. Szabóné Dr. Szitányi Judit, az Oktatási Bizottság (OB) elnöke beszámolt az Oktatási Bizottság február 11-i ülésén elhangzottakról. Szabóné Dr. Szitányi Judit OB elnök javasolta az alábbiak elfogadását: - Az Informális tanulás, szakmai programokon való részvétel címmel meghirdetendő szabadon választható kurzus Javaslat: Legen jól megkülönböztethető a Konferenciák, szakmai programok, kirándulások kurzustól. Legyen jól megkülönböztethető a demonstrátori feladatkörtől, valamint a projekthét rendezvényeinek látogatása nem értendő bele. Tartozzon hozzá 30 kontakt óra szeptemberi kezdéssel, februári meghirdetéssel kerüljön bevezetésre. A Kari Tanács az Informális tanulás, szakmai programokon való részvétel címmel meghirdetendő szabadon választható kurzust a fenti javaslatokkal együtt, nyílt szavazással, 19 igen szavazattal, egyhangúlag, határozatban elfogadta. (Határozati szám: 2015/ sz.) - A Matematika Tanszék Képességfejlesztő sakk címmel meghirdetendő szabadon választható kurzus A Kari Tanács Képességfejlesztő sakk címmel meghirdetendő szabadon választható kurzus nyílt szavazással, 19 igen szavazattal, egyhangúlag, határozatban elfogadta. (Határozati szám: 2015/ sz.) *** A Kari Tanács megvitatta a tanító szak záróvizsgájának részleges módosítását. Egyetértettek abban, hogy a változtatáshoz további átgondolásra, kipróbálásra lesz szükség. A részletek kidolgozásához az alkalmas óravázlatok összegyűjtésére, a hozzájuk kapcsolódó szempontsorok összeállítására, valamint a források megjelölésére kerül majd sor. Próbavizsga szervezésének határideje május 31. Hozzászólt Dr.habil Mikonya György, Dr. Daróczi Gabriella, Tihanyiné Dr. Hős Ágnes, Dr. Lénárd András, Golyán Szilvia. 3. A Kari Tanács megvitatta a 2015/2016. tanév II. félévi rendezvényprogram pontosítását, kiegészítését. Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes megköszönte a tanszékek kiegészítő javaslatait, majd kiemelten szólt a rendezvényterv új programjairól, a tanszékek felajánlásairól. Elismerően szólt a Vizuális Nevelési Tanszék február 12-i Comenius nemzetközi záró konferenciájáról, Dr. Pataky Gabriella adjunktus szervező munkájáról. Hozzászólt Dr. Lehmann Miklós, Varga Levente, Tihanyiné Dr. Hős Ágnes,

7 A Kari Tanács a 2015/2016. tanév II. félévi rendezvényprogram pontosítását az esetleges további kiegészítés befogadásával - nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta. (1. sz. melléklet) 4. A Kari Tanács megvitatta a 2015/2016. tanév II. félévi tanácsülések munkaprogramját. A Kari Tanács a munkaprogramot nyílt szavazással, egyhangúlag, határozatban elfogadta. (2. sz. melléklet) (Határozati szám: 2015/ sz.) 5. Egyebek Dr. habil Mikonya György dékán elismerően szólt Bereczkiné Dr. Záluszky Anna adjunktus közreműködésével a kari könyvtárban megrendezett Gyermekkönyv kiállításról. Tihanyiné Dr. Hős Ágnes elismeréssel szólt arról, hogy Bereczkiné Dr. Záluszki Annát felkérték a évi gyermekkönyvek szakmai szűrizésére. Dr. Daróczi Gabriella tanszékvezető megköszönte a kari Könyvtár rugalmas, gyors intézkedését a bemutató megvalósításában. Ezt követően Dr. habil Mikonya György dékán tájékoztatta a jelenlévőket a délelőtti Dékáni Kollégiumi ülésen elhangzottakról, a felsőfokú intézmények szervezeti változásairól. Bejelentette, hogy Endrődy-Nagy Orsolyának és Rácz Katalinnak doktori avatása a mai napon lesz. Dr. habil Mikonya György dékán és Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes felhívta a figyelmet a március én, Inárcson megrendezésre kerülő stratégiai műhelymunka programjára, legfontosabb céljára. Dr. Daróczi Gabriella tanszékvezető felvetette a műveltségterületes képzések tanítási gyakorlatának változtatási igényét. Hozzászólt Tihanyiné Dr. Hős Ágnes, Dr. habil Mikonya György. Megállapodtak abban, hogy az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes részére feljegyzést készítenek a gyakorlati képzés konkrét változatására és a gyakorlatvezetők kifizetési igényére. Dr. habil Mikonya György dékán szólt arról, hogy a doktori képzésben résztvevők jelezték érdeklődésüket az írástanítás felé. Kérte a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakmai segítségét. Dr. habil Döbrössy János bejelentette, hogy Deákné Kecskés Mónika adjunktus szeptemberben habilitálni fog. Dr. Lénárd András tanszékvezető tájékoztatta a jelenlévőket a távlati informatikai fejlesztésekről: karnak szerepe lesz e-lerningben. Három éven belül a karon jó minőségű, megnövekedett sávszélességű wifi lesz, amit központi keretből finanszíroznak. Három e-lerning elemet vezetnek majd be, minden kar ebből meghatározhatja azt, hogy melyiket használja. Létrejön az Országos Módszertani Centrum (OMC). Hozzászól Dr. habil Mikony György, Lázárné Obbágy Katalin, Tihanyiné Dr. Hős Ágnes. Dr. Lénárd András tanszékvezető tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az ELTE E-learning Munkacsoportja javaslatokat tett az egyetem vezetése számára, kedvező döntés esetén a következő intézkedésekre kerülhet sor: - azokon a karokon, ahol nem áll rendelkezésre a kiválasztott LMS, az egyetem központi apparátusa biztosítja az LMS felületek kialakítását; - a digitális technológiák által igényelt teljes körű és jó minőségű Wifi lefedettség megteremtése 3 éven belül az egyetem minden oktatási funkciónak helyt adó épületében;

8 - minden kar vagy intézet meghatározza azt az LMS rendszert, amit a következő 5 évben használni kíván; - az ELTE létrehozza az Oktatás-módszertani Képzési Centrumot (OMKC). Az OMKC a tervek szerint 2016 szeptemberétől kezdi meg a szolgáltatások nyújtását az oktatók számára. Az OMKC felelős az E-learning stratégia megvalósításáért és továbbfejlesztéséért. Tihanyiné dr. Hős Ágnes tájékoztatta a jelenlévőket a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap pályázat 18 millió keretéből beszerzett számítógépparkról, az eszközök elosztásáról és tartalékolásáról. Dr. habil Mikonya György dékán bejelentette, hogy a Dékáni Kollégium megállapodása szerint szakmai könyvgyűjtő központot hoz létre karunkon azzal a céllal, hogy a képzők részére szakmai könyvek gyűjteményét rendszeresen megküldik. Dr. Golyán Szilvia adjunktus egyeztette, hogy az iskolai gyakorlatok nem maradnak el a kari napok időszakában. A féléves oktatási programban rögzített a csoportos gyakorlatok ideje. Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes tájékoztatta a jelenlévőket az Erasmus+ Kredit mobilitási pályázat keretében 2016/2017. tanévtől megvalósuló beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és karunk közötti együttműködésünkről, az oktatói-hallgatói mobilitás lehetőségéről. Kérte a segítséget a hallgatók mozgósításában az ukrajnai kiutazásához. Budapest, február 18. Látta: Dr. Mikonya György dékán Légler Judit a Kari Tanács titkára

9 1.sz. melléklet 2016 január január 20. január január 28. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 2015/2016. tanév II. félévi rendezvényterve A német alkotói és fordítói verseny meghirdetése Helye: a tanszéki honlapon és hirdetőtáblákon Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Baloghné Nagy Gizella) Témanap Helye: I. em és Neveléstudományi Tanszék (felelős: Rádi Orsolya) Műhelymunka bemutató Neveléstudományi mesterszakos, Kora gyermekkor pedagógiája szakirányos hallgatók kutatásainak bemutatója Helye: ELTE PPK Kazinczy utca Neveléstudományi Tanszék (felelős: Serfőző Mónika) Zenepedagógiai konferencia Helye: II. em Ének-zenei Tanszék (felelős: Turmezeyné Heller Erika, Döbrössy János) január 29. Vizuális Mentorműhely Helye: Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Bakos Tamás) január - február Kiállítás az első éves tanítók és óvodapedagógusok munkáiból Helye: I. emeleti kiállítótér Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Bakos Tamás) február ENViL LLP Comenius nemzetközi konferencia német és angol nyelven Közös Európai Keretrendszer a vizuális műveltségért Helye: fszt. 4. Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Pataky Gabriella) február óra Műhely Winkler Mártával Helye: I terem Neveléstudományi Tanszék, IPK (felelős: Lanszki Donát) február 23. Tehetség nap TÓK HÖK Helye: II. em óra február 25. Játékpedagógiai műhely 3. Helye: egyeztetés alatt óra Neveléstudományi Tanszék (felelős: Kerekes Valéria) március óra Az Óbudai Árpád Gimnázium kiállítása Helye: I. emeleti kiállítótér Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Bakos Tamás, Micheller Erzsébet) március óra Iskolapélda filmvetítés szakmai beszélgetés Winkler Mártával Helye: I. em Neveléstudományi Tanszék (Kolosai Nedda) március 9. Kézműves kiállítás a technikai kurzusok munkáiból Helye: II. emeleti vitrinek Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Gécziné Laskai Judit, Siposné Tavaszi Virág) március óra március 16. március óra március óra Pedagógus portrék: Kolláth Erzsébet (ELTE Gyertyánffy Gyakorló Általános Iskola) Helye:.. Neveléstudományi Tanszék (felelős:.) Ember és társadalom műveltségterületes találkozó Helye: Pipitér bisztró Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Cúthné Gyóni Eszter, Lehmann Miklós) Német nemzetiségi gyermekirodalmi konferencia Helye: fszt. 19.; I. em. 113.; 123. Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Márkus Éva) Lehet szeretni a nyelvvizsgát? Cambridge nyelvvizsga alsó tagozatban; Előadó: György Mariann) (British Council) Helye: I.

10 március óra március 23. március 31. április óra március végétől április 11-ig április április 4-8. április 4-8. április 5-6. április óra április április április 4. április óra április 6. április 6. április óra április 7. április óra április óra április 7. em Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Árva Valéria) Matematikát tanítók klubja Helye: I. em Matematika Tanszék (felelős: Zsinkó Erzsébet) Erkölcstan oktatói műhely Helye: fszt. 4. Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Lehmann Miklós, Demeter Katalin) Játékpedagógiai műhely 4. Helye: fszt. 18. Neveléstudományi Tanszék (felelőls: F. Lassú Zsuzsa) Verbális és literális tevékenységek kompetenciaalapú megközelítése c. konferencia Helye: II. em Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Daróczi Gabriella) Óvodák kiállítása Helye: I. emeleti kiállítótér Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Vastag Ágnes, Pataky Gabriella, Bércesi-Dienes Erika) Játékpedagógiai műhely 5. Helye: egyeztetés alatt az időpont függvényében Neveléstudományi Tanszék (felelős: F. Lassú Zsuzsa) Kari Napok Hallgatói Önkormányzat programjai felelős: Hajnal Antónia Bernadett, Tóth Márton, Traumberger Zsófia Projekt Napok Helye: Neveléstudományi Tanszék (felelős: Aggné Pirka Veronika, Lanszki Donát) Kari tudományos diákköri kutatóműhelyek találkozója c. konferencia Helye: I. em v. II. em felelős: Vitályos Gábor Áron Magyar Nyelv Napja Helye: Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Koósné Sinkó Judit) Matek Tea Helye: I. em Matematika Tanszék (felelős: Pintér Marianna) Módszertani délelőtt és tankönyv/tananyag bemutató a II- III-IV. évfolyamos hallgatóknak Helye: I. em Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Trentinné Benkő Éva) EUROEXAM angol/német próba nyelvvizsga Helye: fszt. 19.; I. em. 113.; 127.; 128. Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Árva Valéria) Röplabda és kosárlabda évfolyam bajnokság Helye: A terem Testnevelési Tanszék (felelős: Vári Péter) Testösszetétel mérés a TÓK munkatársai számára Helye: III. em Természettudományi Tanszék (felelős: Vitályos Gábor Áron) Bálványos Huba Vizuális Módszertani Műhely Az óvodai vizuális nevelés aktuális kérdései Helye: I. em Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Bakos Tamás, Pataky Gabriella, Vastag Ágnes) Tanító szakos hallgatók Országos IKT Alkalmazói Versenye Helye: Digitális Pedagógiai Tanszék (felelős: Lénárd András) II. Országos Népdaléneklési Verseny Helye: II. em Ének-zenei Tanszék (felelős: Deákné Kecskés Mónika) Testnevelési Műveltségterületi Nap Helye: 26T Testnevelési Tanszék (felelős: Tihanyiné Hős Ágnes) Angol mese és színjátszó délután Helye: I. em Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Árva Valéria) Az angol és német nyelvű műfordítói verseny eredményhirdetése Helye: I. em Idegen Nyelvi és

11 15.30 óra április óra április 8. április óra április 11. április csütörtökönként szombatonként április óra április óra április 20. április óra április óra április óra Irodalmi Tanszék (felelős: Görgényiné Epres Erika, Baloghné Nagy Gizella) Ifjúságsegítő találkozó Helye: I. em Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Déri András, Ladáné Dauda Györgyi) Így tedd rá Balatoni Katalin előadása Helye: II. em Ének-zenei Tanszék (felelős: Döbrössy János) Kubai fotókiállítás Helye: II. emeleti vitrinek Vizuális Nevelési Tanszék (felelős: Pataky Gabriella) 14-től A 35 éves Zenés Színpad bemutatója és előadásai Helye: II. em. és 200. Ének-zenei Tanszék (felelős: Frigyesi Tibor, Döbrössy János) Mindennapos éneklés országos konferencia Helye: II. em (plenáris) és szekciótermek Ének-zenei Tanszék (felelős: Kismartony Katalin) Bölcsődék Napja Helye: III. em. TE Természettudományi Tanszék (felelős: Venyingi Beáta) Erkölcstan oktatói műhely Helye: fszt. 4. Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Lehmann Miklós, Demeter Katalin) Föld Napja fenntarthatóságra nevelés Helye: III. em Természettudományi Tanszék (felelős: Hill Katalin, Bauer Zita) Föld Napja rendezvény a Fővárosi Állat- és Növénykertben Helye: külső helyszín Természettudományi Tanszék (felelős: Bauer Zita) Learn English Family How can parents help their small children to acquire a second language and what help does the British Council offer them? Helye: I. em Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (felelős: Árva Valéria) április 27. Ember és Társadalom műveltségterület kirándulás Helye: Vác Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Cúthné Gyóni Eszter, Lehmann Miklós) április 22. v. május 13. v. május óra Szakmai Nap bölcsődei szakemberek számára Helye: I. em. 100.; II. em. 200.; III. em. 308.; 308.; 309. Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Természettudományi Tanszék (felelős: Bereczkiné Záluszki Anna, Kolosai Nedda, Mészárosné Darvay Sarolta) május Ne ítélj elsőre! c. fotókiállítás Helye: Neveléstudományi Tanszék (felelős: Endródy-Nagy Orsolya, Sándor Mónika) május 6. Együttélés-együttműködés Helye: Neveléstudományi Tanszék (felelős: Sándor Mónika, Endrődy-Nagy Orsolya) május 11. Gyermekfilozófia műhely Helye: fszt. 4. Társadalomtudományi Tanszék (felelős: Demeter Katalin, Lehmann Miklós) május óra Informatika Műveltségterületes találkozó és szakmai nap Helye: I. em Digitális Pedagógiai Tanszék (felelős: Lénárd András) május óra A kar zenei együtteseinek záróhangversenye Helye: II. em Ének-zenei Tanszék (felelős: Döbrössy János) Budapest, február 18. Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes

12 2.sz. melléklet A Kari Tanács 2015/2016. tanév II. félévi munkaprogramja Január Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve 2. Egyebek Február 18. (Esz.: ) 6. Javaslat a címzetes egyetemi docensi cím odaítéléséről 7. A Kari Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő:Szabóné Dr. Szitányi Judit, a kari Oktatási Bizottság elnöke 8. A 2015/2016. tanév II. félévi rendezvényterv aktualizálása Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 9. A Kari Tanács 2015/2016. tanév II. félévi munkaprogramjának jóváhagyása 10. Egyebek Március 3. (Esz.: ) 1. A Neveléstudományi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr.habil F. Lassú Zsuzsa tanszékvezető egyetemi docens 2. Az egyetemi szenátusi előterjesztések kari véleményezése: - Gazdálkodási ésvagyongazdálkodási Szabályzat módosítása - Adatvédelmi Szabályzat módosítása - BEK módosítása 3. Egyebek Április 7. (Esz.: ) 1. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr. Daróczy Gabriella tanszékvezető adjunktus 2. A Társadalomtudományi Tanszék beszámolója Előterjesztő: Dr. Lehmann Miklós tanszékvezető adjunktus 3. Az Oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Szabóné Dr. Szitányi Judit, a kari Oktatási Bizottság elnöke 4. Minőségbiztosítás aktuális kérdései Előterjesztő: Dr. Serfőző Mónika főiskolai docens, a Minőségfejlesztési Bizottság elnöke 5. Az egyetemi szenátusi előterjesztés kari véleményezése: 6. Egyebek

13 Május 5. (Esz.: ) 1. Dékánhelyettesi pályázat véleményezése 2. Tanszékvezetői pályázatok véleményezése 3. Az egyetemi szenátusi előterjesztés kari véleményezése: 4. Döntés a év júniusi záróvizsgákon közreműködő elnökök, illetve külső bizottsági tagok felkéréséről Előterjesztő: Turmezeyné Dr. Heller Erika dékánhelyettes 5. Javaslat a kari és az egyetemi kitüntetések adományozására 6. Egyebek Június 2. (Esz.:06.27.) 1. A Kar évi költségvetésének teljesítése és a évi kari költségvetés Előterjesztők: Dr. Mikonya György dékán Balázsné Tóbiás Ildikó gazdasági referens 2. Az oktatási Bizottság előterjesztései Előterjesztő: Szabóné Dr. Szitányi Judit OB elnök 3. Tájékoztatás a kar alapítványairól Előterjesztő:Dr. Döbrössy János tanszékvezető egyetemi docens 4. Tájékoztatás az alapítványi jutalmazásokról 5. Az egyetemi szenátusi előterjesztések kari véleményezése: 6. A 2016/2017. tanév oktatási rendje Előterjesztő Dr. Mikonya György dékán 7. A 2016/2017. tanévi rendezvényterv javaslat elfogadása Előterjesztő: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes dékánhelyettes 8. Egyebek

14 2.sz melléklet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a március 7-i ülésen meghozott határozatai Határozatok tára XXX/2016. (III. 7.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervéről XXXI/2016. (III. 7.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 3.f. sz. melléklete, a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

15 Az egyes érdemi és ügyrendi határozatok, bejelentések, kérdések és válaszok 1. Napirend előtt Mezey Barna rektor bejelentette, hogy február 21-én életének 65. évében elhunyt Vass János habilitált egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékének vezetője. Búcsúztatására és temetésére március 7-én 11:00- kor került sor a budakeszi temetőben február 28-án életének 93. évében elhunyt Székely György történész, az ELTE korábbi rektora, az MTA rendes tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének professor emeritusa, az Egyetem tiszteletbeli professzora, a Budapesti Történeti Múzeum volt főigazgatója, a magyar és az egyetemes közép- és kora újkor kiemelkedő kutatója. Vass Jánost és Székely Györgyöt az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját halottjának tekinti. A Szenátus egyperces néma felállással adózott emléküknek. 2. A Szenátus a kiküldött napirendet 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. A napirend elfogadása előtt Kiss Edina elnök (EHÖK) kérte új napirendként felvenni az EHÖK Alapszabály módosításának jóváhagyását, hogy a választásokat már az új rendelkezésekre figyelemmel kerülhessen sor. Az új napirendi pont felvételét Mezey Barna rektor figyelemmel az előterjesztés terjedelmére és késői beterjesztésére nem támogatta, így a napirendre vétel egyik feltétele nem teljesült. Az előterjesztést a soron következő, március 21-i ülésen tárgyalja a Szenátus. 3. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére, Kisfaludi András rektorhelyettes, Király Miklós dékán (ÁJTK), Juhász Gábor dékán (TáTK), Frei Zsolt (TTK), Scheuer Gyula kancellár, Orosz Éva rektorhelyettes, Szalay Péter rektorhelyettes hozzászólásával, 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a XXX/2016. (III. 7.) Szen. sz. határozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervéről (1. sz. mell.). A vita során az alábbi módosító javaslatok hangzottak el, amelyek tárgyában a Szenátus a következők szerint határozott: Az Intézményfejlesztési Terv Egészségtudományi kutatások ("Egészséges társadalom és jólét" S3 programpont) című pontja kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: a társadalom demográfiai problémáival összefüggő, elsősorban az elöregedő társadalomra jellemző problémákra fókuszáló egészségügyi, jogi és igazgatási, valamint szociális jogi kutatások. Az indítványt a Szenátus 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Az Intézményfejlesztési Terv Fenntartható fejlődés, környezet védelem, klímaváltozás ( Fenntartható környezet S3 programpont) című pontja kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: környezetvédelmi jog általános, ágazati és nemzetközi kérdéseinek kutatása.

16 Az indítványt a Szenátus 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Az Intézményfejlesztési Terv 2.4. Az ELTE nemzetközi pozíciója című pontjának Az Egyetem a nemzetközi hálózatokban című része a nyolcadik bekezdést követően kiegészül az alábbi mondattal: Jelentős eredménye az időszaknak az ÁJTK European and International Business Law LLM képzése. Az indítványt a Szenátus 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Az Intézményfejlesztési Terv függelékének 35. oldalán található táblázat 5. sorának a fejlesztés tartalma című oszlopába írt leírás utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: ( ) Az elmúlt évtizedekben a megtervezett szolgáltatási funkció hiánya mellett további igényként felmerült a Campuson lévő karok Informatikai Kar, Társadalomtudományi Kar és Természettudományi Kar egyre növekvő helyhiánya, valamint hogy az ELTE Informatikai Kar egy része jelenleg egy olyan épületben került elhelyezésre, melyre bontási határozat van érvényben, ez a határozat a területrendezési tervvel lép hatályba. Az indítványt a Szenátus 65 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 4. A Szenátus Rikker Emília igazgatási vezető előterjesztésére, Surján Péter dékán (TTK) hozzászólásával, 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a XXXI/2016. (III. 7.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 3.f. sz. melléklete, a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (2. sz. mell.). 5. Az Egyebek között Mezey Barna rektor bejelentette, hogy Közel négy millió forintos támogatásban részesültek Egyetemünk oktató-kutatói a Nemzeti Kulturális Alap lezárult kollégiumi pályázatain. A Bölcsészettudományi Kar három, az Egyetemi Levéltár kettő, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy projektjét támogatták a különböző grémiumok. A 2015-ös év legjobb, 19. századi magyar irodalomtörténeti témájú tanulmányának járó Martinkó András-díjat Vaderna Gábor, a BTK XVIII XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének adjunktusa vehette át. A bárdköltészet lehetőségei. Berzsenyi Dániel 1803-as költeményei című tanulmány az Irodalomtörténeti Közlemény 2015/6. számában jelent meg. A díjat január 30-án adták át a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Kim Jong-deok, a Koreai Köztársaság kulturális minisztere kitüntetésben részesítette Csoma Mózest, a BTK Koreai Tanszékének vezetőjét, elismerve ezzel a koreai kultúra magyarországi megismertetése érdekében kifejtett tevékenységét. Az elismerést Őex. Lim Geun-hyeong, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete január 21-én adta át a koreai nagykövetségen.

17 2016. február 5-én az ELTE Tudományos Tanácsa első alkalommal rendezte meg az Egyetemi Könyvtárban a Tudományos Kutatás Napját: a rendezvényen előadást tartott Gósy Mária, a Bölcsészettudományi Kar Fonetika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Frei Zsolt, a Természettudományi Kar Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára valamint Valki László, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékének professor emeritusa. Az ELTE ígéretes kutatója elismerésben negyven évnél fiatalabb kutatók részesülhetnek. A pályázatra összesen 75 pályamunka érkezett, ezek közül 12 kutató részesült egyenként 1 millió Ft-os támogatásban tól az ELTE BTK Ruszisztikai Központjából elérhető és kutatható az Oroszországi Állami Könyvtár teljes, digitalizált állománya. A nemzetközi projekt keretében megvalósult együttműködés során minden kutató saját virtuális dolgozószobát alakíthat ki február 3. és 5. között az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája szervezésében köszöntötték a külföldről érkezett hallgatókat. Az immár hagyományos Orientációs Napokon a diákok megismerkedhettek Egyetemünk működésével és diákszervezeteivel, sikeresek voltak a BEAC sportprogramjai és az interaktív foglalkozások is. Kubinyi Enikő, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) fiatal kutatóknak szóló 2015-ös Starting Grant pályázatán 1,2 millió eurós támogatást nyert el. Az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársának csoportja kutyák egészséges öregedésével foglalkozik a következő öt évben ilyen komplex megközelítésre eddig még nem volt példa a négylábúak etológiai vizsgálatában. Hogyan választanak szakot és kart a legjobban érettségiző diákok? Milyen tudományterületi és személyes preferenciák mentén döntenek? Az ELTE PPK Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportja a 2008 és 2015 között érettségiző diákok választásait vizsgálta. Az elemzésből többek között az is kiderül, a kiváló hallgatók 24%-a Egyetemünket választotta ez a legjobb eredmény a hazai egyetemek között. A hallgatók a 2015/2016-os tanév őszi félévében ismét véleményezhették oktatóik munkáját. Ebben a szemeszterben a Neptunban elérhető Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése kérdőívek több mint 70%-át (71,59%) töltötték ki. Orosz Éva rektorhelyettes a bejelentéshez kapcsolódva tájékoztatta a Szenátust, hogy a magas kitöltési arány csak látszólagos, a kérdőívek körülbelül 50%-a használható érdemben, a többi része értékelhetetlen, ennek orvoslása érdekében részletes elemzés készül a tárgyban. Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa 2015 tavaszán pályázatot hirdetett az Egyetemen folyó szakokon átívelő vagy multidiszciplináris kutatások támogatására. A pályázat célja a karok és szakok közötti tudományos együttműködések erősítése, valamint a graduális hallgatók kutatómunkába történő bevonása volt. A 9 nyertes pályázó átlagosan 2-2,5 millió Ft összegű támogatásban részesült. A Magyar Tudományos Akadémia köztestülete megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre. Tizenegy osztályból nyolc osztályban kerültek intézményünk oktató-kutatói a grémiumokba, összesen 38 új ELTE-s vesz részt a testület munkájában február 19-én már negyedik alkalommal rendezték meg az ELTE és a BEAC közös szervezésében az ELTE Infopark Kupát. A mára már hagyományos futball torna célja, hogy az ELTE Lágymányosi Campusának környezetében működő cégek a sport által élő kapcsolatba kerüljenek egymással és az egyetemmel, s nem utolsó

18 sorban futballtudásukat is összemérhessék. A kupának az idei évben is a Tüskecsarnok adott otthont. Budapest, március 7. Hitelesítő: Dr. Mezey Barna rektor a Szenátus elnöke dr. Rikker Emília igazgatási vezető a Szenátus titkára

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 5. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. február 12-én 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

LIBELLI HISTORIAE ACADEMIAE AGRIENSIS. Adatok és adalékok a főiskola történetéhez 2010 2011

LIBELLI HISTORIAE ACADEMIAE AGRIENSIS. Adatok és adalékok a főiskola történetéhez 2010 2011 LIBELLI HISTORIAE ACADEMIAE AGRIENSIS Adatok és adalékok a főiskola történetéhez 2010 2011 Líceum Kiadó Eger, 2012 Szerkesztette: Dr. Nagy József ny. főiskolai tanár ISSN 1787-2774 A kiadásért felelős

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-88 Fax: 487-8196 ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Készült 2014. április 10-én,

Részletesebben

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola.

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola. A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE V. évfolyam 1. szám, 2012. február 28. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita A MTF Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában részt vevő kutatási főirány-vezetők

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE TÓK HÖK Küldöttgyűlés jegyzőkönyve 2015. november 24. (ELTE TÓK, 123.) IDŐPONT: 2015. november 24. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 123. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00 A megjelent küldöttgyűlési

Részletesebben

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév

Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév Pedagógusok a betöltött munkakör, végzettség és szakképzettség szerint 2015 2016. tanév Ssz. Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 1. Asztalos Sándorné osztály 2. Balázsné Mónus Anikó szak 3. Bányai Csabáné

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Győr 2010 1 1/2010. (02.17.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató Főigazgatósági Tájékoztató SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató A Főigazgatósági Tájékoztató RTF formátumban letölthető a JGYTF

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

1986. szeptember 19. A Kazinczy Ferenc Társaság Elnöksége kezdeményezi a Sárospataki Népfőiskola felújítását, téli tanfolyam megszervezésével.

1986. szeptember 19. A Kazinczy Ferenc Társaság Elnöksége kezdeményezi a Sárospataki Népfőiskola felújítását, téli tanfolyam megszervezésével. 1986. szeptember 19. A Kazinczy Ferenc Társaság Elnöksége kezdeményezi a Sárospataki Népfőiskola felújítását, téli tanfolyam megszervezésével. 1987. Január 31. Az első téli tanfolyam programjának megbeszélése

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2010/11. 1. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny pdf-formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

1999-ben beadott pályázatok adatai

1999-ben beadott pályázatok adatai 1999-ben beadott pályázatok adatai sorszám kezdő iktatószám ELTE munkaszám Támogató Pályázat címe Témavezető Tanszék Nyert összeg 1 462/1999 1620 Tantárgypedagógiák az óvodapedagógus- és tanítóképzés folyamatában:

Részletesebben

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12.

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget. (Csíkszentmihályi

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. május 26. (ELTE TÓK, fsz.2.)

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. május 26. (ELTE TÓK, fsz.2.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. május 26. (ELTE

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára Meghívó a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA 2016. április 27. 1. Nyitógondolatok Idén 17. alkalommal rendezzük meg a közösségi konferenciát,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek a Társaság évi tevékenységéről Budapest, 2016. március ELŐTERJESZTÉS a Társaság évi tevékenységéről A határozati javaslat

Részletesebben

A tantestület. a tanári testület 9

A tantestület. a tanári testület 9 a tanári testület 9 A tantestület A nevek mellett zárójelben azt tüntettük fel, hogy az adott tanár mikor kezdett az iskolában tanítani. (Többeknél gyermeknevelés vagy hosszabb külföldi munkavállalás miatt

Részletesebben

KURZUSKÍNÁLAT 2013/2014 tavaszi félév

KURZUSKÍNÁLAT 2013/2014 tavaszi félév Szervezeti egység: Személyiség-és Egészségpszichológia, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Kapcsolattartó: Markó Krisztina KURZUSKÍNÁLAT 0/0 tavaszi félév Tárgy kód PSZB-05, PSZB0-05 PSZB-05, PSZB0-05

Részletesebben

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői

a) TUDOMÁNYOS TANÁCS Elnök: Prof. Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, dékánhelyettes, tudomány- és kutatásszervezői A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÁCSAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai elnökének és közalkalmazott tagjainak megbízása visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum üléséről

EMLÉKEZTETŐ a Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum üléséről EMLÉKEZTETŐ a Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum üléséről Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 1. emeleti tárgyaló Időpont: 2010. május 5. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Ellenırzı Bizottság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR. KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév. OM azonosító: FI 87515 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014-es tanév OM azonosító: FI 87515 Az Egészségügyi Kar bemutatása A Miskolcon 1998-ban újraindult egészségügyi főiskolai képzés 2001-ben a Miskolci

Részletesebben

Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Intézményvezető helyettes: Tonka Lászlóné Illés Erika Noé Krisztina Munkaközösség vezetők Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Foglalkoztató

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2011. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2011. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2011. évi határozatai Győr 2011 1/2011. (02.16.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a jegyzőkönyvhitelesítők

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. TANÉV

MUNKATERV 2015/16. TANÉV MUNKATERV 2015/16. TANÉV Értekezletek Tantestületi értekezletek Évnyitó értekezletek: augusztus 26-27. Rendkívüli értekezlet a PP, az SzMSz elfogadásáról: október 21. Félévi értekezlet: február 3. Évzáró:

Részletesebben

Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, 2. félév, 2016. február május, 30-as terem

Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, 2. félév, 2016. február május, 30-as terem Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. február május, 30-as terem Gyakorlati táj. Kántor Judit -9.30 9.45- Ének-szolf. 1. Alkotási gyakorlatok 1- csop.! Testnevelés Az óvodai viz. nev.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Emlékeztető. az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) 2015. május 21-i üléséről

Emlékeztető. az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) 2015. május 21-i üléséről Emlékeztető az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) 2015. május 21-i üléséről Jelen volt 13 fő a 24 szavazati jogú tagból, így az ülés határozatképes (a jelenléti ívet az 1. sz.

Részletesebben

Felsőoktatás-pedagógia és felsőoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK

Felsőoktatás-pedagógia és felsőoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Felsőoktatás-pedagógia és felsőoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi MA szak Felsőoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsőoktatás-pedagógia,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2013/2014. tanévének

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2013/2014. tanévének A Nyugat-magyarországi Egyetem 2013/2014. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2013/2014. tanévének évkönyve NYME-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2015. Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR * TANULMÁNYI TÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév őszi szemeszter * JOGÁSZKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT POLITOLÓGIA BA KÉPZÉS POLITIKATUDOMÁNY MA KÉPZÉS KRIMINOLÓGIA

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP. 2015. december 3. (csütörtök)

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP. 2015. december 3. (csütörtök) FÓKUSZBAN AZ EMBER A 2007-2013 programozási időszak zárókonferenciája A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program sikerei 2015. december 3-4. Győr, Széchenyi

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. EHÖK Elnökségi. 2014. március 5. (17.00) Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)

Jegyzőkönyv. EHÖK Elnökségi. 2014. március 5. (17.00) Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) Jegyzőkönyv EHÖK Elnökségi 2014. március 5. (17.00) Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) Napirend: 1. Vendégünk Dr. Mezey Barna rektor úr, téma a rektori pályázat 2.

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TAÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2015/2016. 1. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. szeptember 10-én 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) -

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanácsülések, új EHÖK elnök, népegészségügy, Emeritus Klub

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága 3/2016. TSPBB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Távol vannak: a Társadalmi és Sportcélú

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR * TANULMÁNYI TÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév őszi szemeszter * JOGÁSZKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT POLITOLÓGIA BA KÉPZÉS POLITIKATUDOMÁNY MA KÉPZÉS KRIMINOLÓGIA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete. Az Általános Orvostudományi Kar A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 21. számú melléklete Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2015 Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember

1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember 1841-1990 - 2015 Egészséges természet + egészséges élelmiszer = egészséges ember (biodiverzitás, élelmiszerlánc-biztonság, népegészségügy) c. jubileumi konferencia programja Az 1841-ben alapított Magyar

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

305. szám 2015. március 2.

305. szám 2015. március 2. Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 305. szám 2015. március 2. Hírek, információk 1. A Bölcsészettudományi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 009/00. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Tanulmányi ek és tehetséggondozó pályázatok Óbuda-Békásmegyer iskoláiban Pedagógiai Szolgáltató Intézet 0 Budapest, Szérűskert u.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-13/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (egységes szerkezetben az 1-6. számú módosításokkal) D E B R E C E N 2009. december 16. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK------------------------------------------------------------------

Részletesebben