HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása"

Átírás

1 Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai Intézet) Az egyesület alapításának ideje: év február hó 14. nap A nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: 61445/94/3 A nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napja: Nyilvántartási száma: 6266 Adószám: KSH szám: Bankszámlaszám: Az adatokban történő változások:..... Megnyitva: év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Ez a könyv. számozott oldalt tartalmaz.

2 2 A Magyar Germanisták Társaságának 1/2006 ( ) számú határozata: Kertész András javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Kricsfalusi Beatrix) és hitelesítők (Albertné Balázsi Julianna és Paksy Tünde) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Komlósiné Knipf Erzsébet, Harsányi Mihály és Szendi Zoltán) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2006 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója 3.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Az új tisztségviselők megválasztása 4.2. Tiszteletbeli tagok választása 6. Szünet 7. A szavazás eredményének ismertetése 8. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2006 ( ) számú határozata: A közgyűlés Kertész András elnök beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Magyar Germanisták Társaságának 4/2006 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2006 ( ) számú határozata: A közgyűlés Orosz Magdolna Jahrbuch szerkesztő beszámolóját nyílt szavazással, három ellenszavazattal elfogadta. A Magyar Germanisták Társaságának 6/2006 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Orosz Magdolnát (42 igen, 9 nem, 1 tartózkodás) elnökké, Hessky Reginát (49 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) alelnökké, Wild Katalint (51 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) kamarássá, Radek Tündét (49 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) titkárrá, Csúri Károlyt (50 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) külügyi koordinátorrá és Masát Andrást (50 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) az évkönyv szerkesztőjévé választotta. A MGT alapszabálya 11. (1) értelmében az Elnökség tagjainak megbízási ideje az alelnök kivételével öt év. Az alelnök esetében két év. Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Gera Judit 2005-ben

3 3 megválasztott alelnök. Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich (52 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Prof. Dr. August Stahl (52 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Prof. Dr. Marga Reiss (52 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a Magyar Germanisták Társaságának megválasztott tiszteletbeli tagjai lettek.

4 4 A Magyar Germanisták Társasága május 25-én Budapesten megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai 1. Tagfelvétel Az elnökség az elmúlt közgyűlés óta 10 új tag felvételéről döntött: Komáromy András (ELTE), Kukorelli Eszter (ELTE), Vörösné Dr. Rada Roberta (ELTE), Dr. Scheibl György (SZTE); Dr. René Kegelmann (EKF), Szilágyi Anikó (PE), Dabóczi Viktória (SZTE); Dr. Balogh Tamás (ELTE), Dr. Boócz-Barna Katalin (ELTE), Horváth Katalin (ELTE). 2. Elnökségi beszámolók A Közgyűlés Orosz Magdolna elnök, Wild Katalin kamarás, Dirk Hohnsträter (DAAD) a Jahrbuch szerkesztője (Masát András képviseletében) és Csúri Károly külügyi koordinátor beszámolóját nyílt szavazással, egyhangúlag, A Közgyűlés elfogadta továbbá a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A közhasznúsági jelentés megtalálható a honlapon. 3. Az Alapszabály módosítás A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály az elnökség által előterjesztett módosításait és megbízta az elnökséget a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg előállításával. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható a társaság honlapján. 4. Személyi ügyek Az elnök bejelenti, hogy az MGT alapszabálya 12. (1) értelmében a mai közgyűlésen lejár a évi közgyűlésen megválasztott alelnök mandátuma és megköszöni Hessky Regina alelnök munkáját, aki azonban volt alelnökként még egy évig tagja marad az elnökségnek. Bejelenti továbbá, hogy Gera Judit volt alelnök elnökségi tagsága is lejár és megköszöni a munkáját. A Közgyűlés Szendi Zoltánt (PTE) az MGT alelnökévé választotta (49 igen, 2 nem, 0 tartózkodás). A MGT alapszabálya 11. (1) értelmében az alelnök megbízatása 1 évre szól. Az elnökség tagja marad továbbá az alapszabály 10. (5) értelmében Hessky Regina volt alelnök 1 évig. Az Alapszabály Díjosztási mellékletének 1 (4) értelmében a Gragger Róbert-Díj öt tagú bizottságában Orosz Magdolna helyett szükségessé vált egy új tag megválasztása. A Közgyűlés az Alapszabály 19. (1) értelmében 5 évre Hessky Reginát választotta (47 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) a Gragger Róbert Díj Bizottság új tagjának. 5. Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

5 5 A Magyar Germanisták Társasága május 30-án Pécsett megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2008 ( ) számú határozata: Orosz Magdolna javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Radek Tünde) és hitelesítők (Nagy Márta és Horváth Katalin) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Komlósiné Knipf Erzsébet, Schauer Hilda és Berzeviczy Klára) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2008 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója 3.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Az új alelnök megválasztása 4.2. Tiszteletbeli tag választása 5. Szünet 6. A szavazás eredményének ismertetése 7. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2008 ( ) számú határozata: A közgyűlés Orosz Magdolna elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolój) nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 4/2008 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2008 ( ) számú határozata: A közgyűlés Masát András Jahrbuch szerkesztő beszámolóját nyílt szavazással, három ellenszavazattal elfogadta.

6 6 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2008 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Gácsi-Iványi Zsuzsannát (34 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) alelnökké) választotta. A MGT alapszabálya 11. (1) értelmében az Elnökség tagjainak megbízási ideje az alelnök kivételével öt év. Az alelnök esetében két év. Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Szendi Zoltán 2006-ban megválasztott alelnök. Prof. Dr. Pierre Béhar (35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a Magyar Germanisták Társaságának megválasztott tiszteletbeli tagja lett. Tagfelvétel: Az elnökség az elmúlt közgyűlés óta 6 (hat) új tag felvételéről döntött: Dr. Muráth Ferencné Péntek Judit (PTE, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Intézet, Szakfordító és Terminológia Tanszék), Simon-Szabó Ágnes (SZTE BTK Germán Filológiai Intézet, Német Nyelvű Irodalmak Tanszék), Dr. Einhorn Ágnes (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest) Dr. Uzonyi Pál (ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Nyelvészeti Tanszék); Garics Erika (ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke), Szalay Zoltán (ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke, doktorandusz). Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

7 7 A Magyar Germanisták Társasága május 29-én Debrecenben megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2009 ( ) számú határozata: Orosz Magdolna javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Radek Tünde) és hitelesítők (Horváth Katalin és Komáromy András) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Bassola Péter, Petneki Katalin, Pabis Eszter) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2009 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója (külügyi beszámolóval együtt) 3.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Alapszabálymódosítás Gragger-Díj adományozása 5. Személyi ügyek 5.1. Az új alelnök megválasztása 6. Szünet 7. A szavazás eredményének ismertetése 8. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2009 ( ) számú határozata: A közgyűlés Orosz Magdolna elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolój) nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 4/2009 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2009 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag,

8 8 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2009 ( ) számú határozata: A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály alábbi egy pontban leírt módosítását. Az Alapszabály az alábbiak szerint módosul: Alapszabály eredeti szöveg: Díjkiosztási melléklet 1. Gragger Róbert-díj (3) Az alapító a díj létrehozására szánt pénzbeli adományát törzsvagyonként különíti el, díjazásra annak csak hozadékai használhatók fel. A díjazott a mindenkori törzstőke kétéves teljes kamataiban részesíti. Alapszabály új szöveg: Díjkiosztási melléklet 1. Gragger Róbert-díj (3) Az alapító a díj létrehozására szánt pénzbeli adományát törzsvagyonként különíti el és egyben úgy rendelkezik, hogy a mindenkori díj összegének meghatározását a Gragger Róbert Díj Kuratóriumára bízza azzal a kitétellel, hogy a Kuratórium díjként a a kamat megközelítőleg teljes összegét és a korábbi díjkiosztásokkal összevetve hasonló nagyságrendben adományozza a díjazottnak. A Magyar Germanisták Társaságának 7/2009 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Komlósiné Prof. Dr. Knipf Erzsébetet alelnökké választotta. A MGT alapszabálya 11. (1) értelmében az alelnök megbízási ideje két év. Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Dr. Gácsi-Iványi Zsuzsanna 2008-ban megválasztott alelnök. Tagfelvétel: Az elnökség az elmúlt közgyűlés óta 13 (tizenhárom) új tag felvételéről döntött: 1. Szilvási Zsuzsanna Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (nyelvészet) 2. Lénárt Orsolya doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 3. Nagy Ágota Kinga doktorandusz Pannon Egyetem Veszprém 4. Dr. Müller Márta ELTE BTK Germanisztikai Intézet Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja 5. Dr. Rózsa Mária Országos Széchényi Könyvtár 6. Kovács Beáta doktorandusz, DE Germanisztikai Intézet, Német Nyelvű Irodalmak Tanszék 7. Pappné Forgács Edit doktorandusz, DE Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszék 8. Hornyákné Huber Ágnes egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék 9. Modrián Józsefné Horváth Bernadett doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvészeti Tanszék

9 9 10. Iványi-Szabó Rita doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 11. Kovács Bálint doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 12. Tóth Ildikó doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 13. Tóth Vera doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke. Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

10 10 A Magyar Germanisták Társasága május 28-án Budapesten megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2010 ( ) számú határozata: Orosz Magdolna javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Radek Tünde) és hitelesítők (Garics Erika és Komáromy András) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Bassola Péter elnök, Berzeviczy Klára, Harsányi Mihály) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2010 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója (külügyi beszámolóval együtt) 3.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Az új alelnök megválasztása 4.2. A Gragger Róbert-díj Kuratórium új tagjainak megválasztása 5. Szünet 6. A szavazás eredményének ismertetése 7. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2010 ( ) számú határozata: A közgyűlés Orosz Magdolna elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolój) nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 4/2010 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2010 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag,

11 11 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2010 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Prof. Dr. Földes Csabát alelnökké választotta (45 igen, 3 nem, 4 tartózkodás). Az MGT Alapszabálya 11. (1) értelmében az alelnök megbízási ideje két év. Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Komlósiné Prof. Dr. Knipf Erzsébetet 2009-ben megválasztott alelnök. Az Alapszabály Díjosztási mellékletének 1 (4) értelmében a Gragger Róbert-díj öt tagú Kuratóriumában szükségessé vált három új tag megválasztása. A Közgyűlés az Alapszabály 19. (1) értelmében 5 évre Gácsi-Iványi Zsuzsannát (DE) (53 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), Bernáth Árpádot (SZTE) (51 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) és Boócz-Barna Katalint (ELTE) (52 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) választotta meg a Gragger Róbert-díj Kuratórium új tagjainak. Tagfelvétel: Az Elnökség ill. a Közgyűlés az elmúlt közgyűlés óta 4 (négy) új tag felvételéről döntött: 1. Rétfalvi Árpád Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (nyelvészet) 2. Lénárt Orsolya doktorandusz, ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke 3. Nagy Ágota Kinga doktorandusz Pannon Egyetem Veszprém 4. Dr. Müller Márta ELTE BTK Germanisztikai Intézet Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

12 12 A Magyar Germanisták Társasága május 27-én Veszprémben megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2011 ( ) számú határozata: Orosz Magdolna javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Radek Tünde, ELTE) és hitelesítők (Balogh F. András, ELTE és Dávid Gábor Csaba, ELTE) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Balkányi Magdolna (DE) elnök, Szilágyi-Kósa Anikó (PE), Kegyesné Szekeres Erika (ME) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2011 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója (külügyi beszámolóval együtt) 3.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Az új elnökség megválasztása 4.2. Tiszteletbeli tagok megválasztása 5. Szünet 6. A szavazás eredményének ismertetése 7. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2011 ( ) számú határozata: A közgyűlés Orosz Magdolna elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolój) nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 4/2011 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2011 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag,

13 13 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2011 ( ) számú határozata: A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály alábbi két pontban leírt módosítását. Az Alapszabály az alábbiak szerint módosul: Alapszabály eredeti szöveg: 11. (1) Az Elnökség tagjainak megbízási ideje az alelnök kivételével öt év. Az alelnök esetében két év. (2) Az elnök és az elnökségi tagok újabb megbízására egy ciklus kihagyása után kerülhet sor. Alapszabály új szöveg: 11. (1) Az Elnökség tagjainak megbízási ideje az alelnök kivételével három év. Az alelnök esetében két év. (2) Az elnök és az elnökségi tagok mandátumuk lejárta után egy ciklusra ugyanabban vagy egy másik elnökségi funkcióban újraválaszthatók. A Magyar Germanisták Társaságának 7/2011 ( ) számú határozata: A Közgyűlés tehát Bassola Pétert elnökké (31 igen, 1 nem, 1 tartózkodás), Gácsi- Iványi Zsuzsannát (31 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) külügyi koordinátorrá, Gera Juditot (31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) kamarássá, Szendi Zoltánt (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a Jahrbuch der ungarischen Germanistik szerkesztőjévé, Kispál Tamást (32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) titkárrá választotta, a módosított Alapszabály értelmében megbízási idejük három év. A megválasztott új alelnök, Horváth Géza (32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) megbízási ideje két év. Ugyancsak az Alapszabály értelmében Komlósiné Knipf Erzsébet alelnök megbízási ideje lejárt. Az Elnökség tagja marad még egy évig Orosz Magdolna leköszönő elnök és Földes Csaba alelnök. Tagfelvétel: Az Elnökség ill. a Közgyűlés az elmúlt közgyűlés óta 1 (egy) új tag felvételéről döntött: Flögl Szilvia, Pécsi Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Német nyelvészet doktorandusza. A Közgyűlés szavazással 2 (kettő) új tiszteletbeli tag megválasztásáról döntött: Prof. Dr. Prof. h. c. Gerd Antost (Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg)) (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Ernstet (Universität Wien) (32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) választotta meg az Alapszabály értelmében titkos szavazással. Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

14 14 A Magyar Germanisták Társasága június 1-én Szegeden megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2012 ( ) számú határozata: Bassola Péter javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Kispál Tamás) és hitelesítők (Radek Tünde és Szabó Judit) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Komlósiné Knipf Erzsébet elnök, Petneki Katalin, Szabó Erzsébet) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2012 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Elnökségi beszámolók 2.1. Az elnök beszámolója (külügyi beszámolóval együtt) 2.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 2.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 3. Személyi ügyek 3.1. Az új alelnök megválasztása 3.2. Új kamarás választása 3.3. Gragger Róbert Díj Bizottság új tagjának megválasztása 4. Szünet 5. A szavazás eredményének ismertetése 6. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2012 ( ) számú határozata: A közgyűlés Bassola Péter elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolója) nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 4/2012 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2012 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag,

15 15 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2012 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Salánki Ágnest alelnökké választotta (35 igen, 0 nem, 2 tartózkodás). Az MGT Alapszabálya 11. (1) értelmében az alelnök megbízási ideje két év. Ugyanezen pont értelmében az elnökség tagja marad további egy évig Horváth Géza, 2011-ben megválasztott alelnök. A Közgyűlés Rada Robertát kamarássá választotta (36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás). Az MGT Alapszabálya 11. (1) értelmében a kamarásnak, mint az Elnökség tagjának, megbízási ideje három év. Mivel azonban a 2011-ben megválasztott Gera Judit kamarás mandátumának lejárta előtt mondott le, ezért Rada Roberta mandátuma a jelenlegi elnökség mandátumának végéig, azaz két évig tart. Az Alapszabály Díjosztási mellékletének 1 (4) értelmében a Gragger Róbert-díj öt tagú Kuratóriumában szükségessé vált egy új tag megválasztása. A Közgyűlés az Alapszabály 19. (1) értelmében 5 évre Orosz Magdolnát (36 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) választotta meg a Gragger Róbert-díj Kuratórium új tagjának. Tagfelvétel: Az Elnökség ill. a Közgyűlés az elmúlt közgyűlés óta 4 (négy) új tag felvételéről döntött: 1. Morvai Edit Goethe Intézet 2. Haase Zsófia Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék 3. Zsellér Anna Pannon Egyetem Veszprém, Germanisztikai Intézet 4. Elisabeth Peschke SZTE Germán Filológiai Intézet, Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

16 16 A Magyar Germanisták Társasága május 31-én Budapesten megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2013 ( ) számú határozata: Bassola Péter javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Kispál Tamás) és hitelesítők (Petneki Katalin és Radek Tünde) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Orosz Magdolna elnök, Berzeviczy Klára, Bognár Zsuzsa) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2013 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, azzal a változtatással, hogy az elnökségi beszámolók előtt új tagok felvételéről szavaz a közgyűlés, elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Új tagok felvétele 3. Elnökségi beszámolók 2.1. Az elnök beszámolója (külügyi beszámolóval együtt) 2.2. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 2.3. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Az új alelnök megválasztása 4.2. Új külügyi koordinátor megválasztása 5. Szünet 6. A szavazás eredményének ismertetése 7. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2013 ( ) számú határozata: A közgyűlés Bassola Péter elnök beszámolóját (elnöki beszámoló és a külügyek beszámolója) a következő kiegészítéssel nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta: Tagdíj január 1-től: dolgozók 3000 Ft, diákok és nyugdíjasok 1500 Ft, gyesen, gyeden lévők és átmeneti munkanélküliek ingyenes tagság. A Magyar Germanisták Társaságának 4/2013 ( ) számú határozata: A közgyűlés a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 5/2013 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag,

17 17 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2013 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Gácsi-Iványi Zsuzsannát alelnökké választotta (31 igen, 0 nem, 2 tartózkodás). Az MGT Alapszabálya 11. (1) értelmében az alelnök megbízási ideje két év. Ugyanezen pont értelmében az Elnökség tagja marad további egy évig Salánki Ágnes, ben megválasztott alelnök. A Közgyűlés Horváth Andreát külügyi koordinátorrá választotta (32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás). Az MGT Alapszabálya 11. (1) értelmében a külügyi koordinátornak, mint az Elnökség tagjának, megbízási ideje három év. Mivel azonban a 2011-ben megválasztott Gácsi-Iványi Zsuzsanna külügyi koordinátor mandátumának lejárta előtt mondott le, ezért Horváth Andrea mandátuma a jelenlegi Elnökség mandátumának végéig, azaz egy évig tart. Tagfelvétel: Az Elnökség ill. a Közgyűlés az elmúlt közgyűlés óta 11 új tag felvételéről döntött: 1. Dötschné Dr. Hollós Zita Károli Gáspár Református Egyetem 2. Dr. Gombocz István University of South Dakota, óraadó PPKE 3. Grunda Marcell Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet 4. Kasko Natália Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet 5. Dr. Katschthaler Karl Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet 6. Majoros Krisztián Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet 7. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta Eszterházy Károly Főiskola, Német Nyelv és Irodalom Tanszék 8. Dr. Németh János korábban Pannon Egyetem, Germanisztikai Intézet 9. Dr. Reder Anna PTE Germanisztikai Intézet 10. Tóth Máté Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet 11. Trippó Sándor Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

18 18 A Magyar Germanisták Társasága május 30-án Debrecenben megtartott évi pótközgyűlésének határozatai A Magyar Germanisták Társaságának 1/2014 ( ) számú határozata: Bassola Péter javaslatát a jegyzőkönyv-vezető (Kispál Tamás) és hitelesítők (Csatár Péter és Petneki Katalin) személyeire, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjaira (Bernáth Árpád elnök, Kertész András, Komlósiné Knipf Erzsébet) a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. A Magyar Germanisták Társaságának 2/2014 ( ) számú határozata: A jelenlévő tagság a Közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással elfogadta. Napirend: 1. Megnyitó 2. Tájékoztató új tagok felvételéről 3. Elnökségi beszámolók 3.1. Az elnök beszámolója 3.2. A külügyi koordinátor beszámolója 3.3. A kamarás beszámolója és a közhasznúsági jelentés előterjesztése 3.4. A JuG szerkesztőjének beszámolója 4. Személyi ügyek 4.1. Új tiszteletbeli tagok megválasztása 4.2. Az új elnökség megválasztása 5. Szünet 6. A szavazás eredményének ismertetése 7. Egyebek A Magyar Germanisták Társaságának 3/2014 ( ) számú határozata: A közgyűlés Bassola Péter elnök beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Magyar Germanisták Társaságának 4/2014 ( ) számú határozata: A közgyűlés a külügyi koordinátor beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Magyar Germanisták Társaságának 5/2014 ( ) számú határozata: A közgyűlés a kamarás beszámolóját és a évről szóló közhasznúsági jelentést nyílt szavazással egyhangúlag,

19 19 A Magyar Germanisták Társaságának 6/2014 ( ) számú határozata: A Közgyűlés a Jahrbuch szerkesztőjének beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, A Magyar Germanisták Társaságának 7/2014 ( ) számú határozata: A Közgyűlés Masát Andrást elnökké (31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), Horváth Andreát külügyi koordinátorrá (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Péteri Attilát kamarássá (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Szendi Zoltánt az évkönyv szerkesztőjévé (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Kispál Tamást titkárrá (30 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) választotta, az Alapszabály értelmében megbízási idejük három év. A megválasztott új alelnök, Szentpétery- Czeglédy Anita (31 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) megbízási ideje két év. Ugyancsak az Alapszabály értelmében Salánki Ágnes alelnök megbízási ideje lejárt. Az Elnökség tagja marad még egy évig Gácsi-Iványi Zsuzsanna alelnök. Tagfelvétel: Az Elnökség az elmúlt közgyűlés óta 3 új tag felvételéről döntött: 1. Dr. Mujzer-Varga Krisztina ELTE Germanisztikai Intézet 2. Dr. Andreas Nolda SZTE Germán Filológiai Intézet 3. Sántáné Túri Ágnes SZTE Germán Filológiai Intézet A Közgyűlés szavazással 3 (három) új tiszteletbeli tag megválasztásáról döntött: Prof. Dr. Konstanze Fliedlt (Universität Wien) (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), Prof. Dr. Claudia Riehlt (Ludwig Maximilian Universität München) (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Prof. Dr. Monika Schwarz-Frieselt (Technische Universität Berlin) (33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) választotta meg az Alapszabály értelmében titkos szavazással. Egyebek Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt.

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: év május hó 31. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: év május hó 31. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező nevelőtestületi értekezletről

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező nevelőtestületi értekezletről JEGYZŐKÖNYV A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező nevelőtestületi értekezletről Az intézmény neve, címe: Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. május 28. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV amely készült a 2009. május 28. napján,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. augusztus 29-én, 08.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

Kaiser József Cinglér Erika Gede Márton dr. Révész Márta Horváth Sándor. 1./ Budapest VIII. Kálvária utca... szám alatti bérbeadása K. L.

Kaiser József Cinglér Erika Gede Márton dr. Révész Márta Horváth Sándor. 1./ Budapest VIII. Kálvária utca... szám alatti bérbeadása K. L. Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. július 13-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 12. számú jegyzőkönyve (2013. MÁJUS 13.) Határozatok: 74/2013. 75/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 12. számú jegyzőkönyve (2013. MÁJUS 13.) Határozatok: 74/2013. 75/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 12. számú jegyzőkönyve (2013. MÁJUS 13.) Határozatok: 74/2013. 75/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2014. évi rendes Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2014. évi rendes Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2014. évi rendes Közgyűléséről Készült a Veszprém Megyei Sporttanács tanácstermében 2014. február 1-jén, 10:00 órakor A közgyűlésen jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően az elnök ismerteti a jelenlévőkkel a közgyűlés alábbi napirendi pontjait:

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően az elnök ismerteti a jelenlévőkkel a közgyűlés alábbi napirendi pontjait: JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. június 4-én, szombaton, 9,30 órakor, Szegeden, a RHZ Rendezvényházban, 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. szám alatti előadótermében, a Magyar Közjegyző-helyettesek és Közjegyzőjelöltek

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. március 7-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG. Jegyzőkönyv

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG. Jegyzőkönyv 1 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG Sorszám: 17. Ikt.sz.: I-1393-2/2015. Jegyzőkönyv Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. november 17-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 152/2012. (IX. 13.) önkormányzat határozat 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HÍREK. A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai

HÍREK. A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai HÍREK A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai KTE XI. Nyári Akadémiája Kecskemét, 2007. július 2-5. között. Helyszín: a helyi ÁFEOSZ Szakközépiskola. Téma: Arculattervezés Marketing

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Van Holnap! Sztómaviselő és Vastagbél-daganatos Betegeket Segítő Zsákos Alapítvány

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Van Holnap! Sztómaviselő és Vastagbél-daganatos Betegeket Segítő Zsákos Alapítvány kuratóriumi ülésén, Budapesten, 2015. november 14-én 16:00-kor Budapest, XI. Orlay a Napirend: 1. NEA pályázat 2. Semmelweis Garancia Védjegy használatának megszerzése 3. Legyen egy Kék Napod megmozdulás

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B.

JEGYZİKÖNYV. Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. december 10-ei 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe:

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola Tóth Péterné Miskolc Móra Ferenc út 1/a Arany János Általános Iskola és

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 22.-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2010. június 22-én tartott rendes, zárt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér Ferenc Dr.

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben