JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről."

Átírás

1 Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 21/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Hiányzó: - Debreczeni Lajos korelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés a törvényi előírásoknak megfelelően lett összehívva. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szűr Tímea és Ikladiné dr. Petres Veronika személyében, akiket a Testület egyhangú igen szavazattal elfogad. Javasolja a napirend elfogadását, mely a következő: 1. Ünnepélyes megnyitó Tájékoztató a választás eredményéről Megbízólevelek átadása Előadó: Halák Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke 2. Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele Előadó: Halák Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke 3. Polgármesteri program ismertetése 4. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Előadó: Debreczeni Lajos, korelnök 5. Szervezi és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétel 7. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 8. Közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának és napirendjének meghatározása 9. Egyebek (térfigyelő kamerarendszer kiépítése; Horánygyöngye út terve) Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 1

2 1./ Ünnepélyes megnyitó, tájékoztató a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Halák Miklós, a HVB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt megjelent Választópolgárok! Engedjék meg, hogy ünnepélyes alakuló ülésünkön köszöntsem a megjelenteket és hivatalosan elsőként, a Helyi Választási Bizottság és a magam nevében is gratuláljak közbizalmat kapott régi-új vezetőinknek demokratikus és törvényes keretek között történt - megválasztásához. Mint ismeretes, dr. Sólyom László volt Köztársasági Elnök október 3. napjára írta ki a helyi önkormányzati általános választásokat. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőasszony előterjesztése alapján július 29-én tartott ülésén a 175/2010. (07.29.) számú határozatával a Helyi Választási Bizottság tagjait megválasztotta. A határozat értelmében a Helyi Választási bizottság elnökévé személyemet, elnökhelyettesévé Mócsai Lászlónét választotta, Böszörményi Istvánt, pedig bizottsági tagnak, míg Surján Sándornét bizottsági póttagnak jelölte ki, akik Molnár Zsolt polgármester előtt a hivatali esküt letették. A választásokat, a hagyományok szerint két szavazókörben rendeztük meg. Az 1. szavazókör Szigetmonostoron, a Községházán volt, amelynek elnökévé Sallai Józsefnét választották. A 2. szavazókör Horányban volt, a Révház szavazásra megfelelően átalakított helységében, ahol Rózsa Ferencné lett a bizottság elnöke. A szavazás törvényességének megfigyelésére a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dombos Jánosnét és Huba Csaba Jenőt delegálta, akik a szavazatszámláló bizottság többi rendes- és póttagjaival együtt szintén esküt tettek. Az önkormányzati választásokon Szigetmonostor-Horány választókerületében 3 polgármesterjelöltet, és 19 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. Jelölés visszautasítására az ajánlószelvények hiánya, illetőleg egyéb ok miatt egyetlen esetben sem került sor. A HVB-hez a kampányidőszakban nem érkezett panasz. A HVB, a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján október 4.-én hajnalban megállapította a helyi önkormányzati választások mára közismert, de akkor még nem hivatalos végeredményét, és erről a település lakosságát közleményben tájékoztatta. A HVB választási eredményeket megállapító határozatai ellen panasz, illetve kifogás nem érkezett, ezért a HVB közleményben is megállapított végeredménye október 5-én jogerőre emelkedett. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati általános választások megszervezését- és lebonyolítását, a Szavazatszámláló Bizottságok működését, a Helyi Választási Iroda munkáját, kiválónak, eredményesnek és törvényesnek minősítette. Külön megköszönném Molnár Zsolt ismételten megválasztott polgármester úr, Lindmayer Eszter megbízott jegyzőasszony, Vidráné Hajós Márta és Szilágyi Szabina HVI tagok sokoldalú és nélkülözhetetlen segítségét a hivatal részéről, valamint Sallai Józsefné és Rózsa Ferencné szavazatszámláló bizottsági elnökök, illetve mindazok áldozatos munkáját, akik a szavazás zökkenőmentes és professzionális lebonyolításában részt-vettek. A szigetmonostori választópolgárok aktivitása megfelelt az országos átlagnak, az 1873 választópolgárból 952-en jelentek meg a szavazáson, mely 50,83 %-ot jelent. Kérem, engedjék meg, hogy a megválasztott képviselő testületnek és Molnár Zsolt polgármester úrnak a HVB és a magam nevében ismételten is sikeres és eredményes következő 4 évet kívánjak. Végezetül pár szóban emlékeznék a négy évvel ezelőtti beiktatási ünnepségre, arra, ami a 2006 szeptemberi események után hangzott el. Az akkor elmondottak lényege az volt, hogy az összefogás, az egymás segítsége, a megoldások keresése és megtalálása csodákra képes, míg a széthúzás, az acsarkodás láthatjuk, láthattuk - csak káoszt és felfordulást eredményezett, ami nemcsak országos, vagy nagyvárosi, hanem helyi szinten is sok esetben igazolódott, - de szerencsére nem nálunk. Nálunk csak a csoda része történt meg, hiszen lett faluházunk, és európai színvonalú új iskolával büszkélkedhetünk, ami mindannyiunk közös érdeme! Érdeme a községünk választott vezetőinek a sikeres pályázat miatt és érdemünk nekünk, akik megtöltik gyerekekkel az iskolát 2006 óta nagyot fordult a világ, egykor meghatározó politikai szereplők tűntek el, törpült el támogatottságuk, míg mások az ismeretlenségből törtek elő. De rájuk és ránk is érvényes, hogy mindig azok az országok és azok a települések emelkedtek föl és ki, ahol az egymás megértése, segítése működött, ahol az alapvető értékekben és célokban 2

3 egyetértettek a választott képviselők. Ma országos szinten erre minden esély megvan, nem kell elvtelen kompromisszumokra hivatkozni a döntések meghozatalakor, vagy elodázásakor, most gyorsan és határozottan lehet cselekedni. Közhelyként hangzik, de ennek ellenére igaz, hogy ha a pozitív hozzáállás, ha a hogyan lehet és nem a miért nem lehet vezérli egy közösség vezetését, akkor ott minden megvalósítható, ott minden jó és hasznos cél elérése lehetséges. Másik, manapság már szintén közhely az, hogy akinek van célja, annak csak idő kérdése, hogy mikor éri azt el. Nekünk, hála Istennek, vannak céljaink bőségesen, van miért együttműködnünk! És reméljük, hogy időnk is lesz rá 4 évvel ezelőtt azt javasoltam, hogy ne feledjék, még ha nem is azonos oldalon tevékenykednek, hogy soha nem ellenségei, csak nemes ellenfelei legyenek egymásnak, és mindnyájan álljanak községünk, közösségünk oldalán és akkor a siker nem marad el! Ezt csak azzal egészíteném most ki, - ami, szerintem a vezetésnek is az alapelve kellene, hogy legyen hogy mindig hallgassanak a lelkiismeretük szavára és soha ne tegyenek olyat a közösségre hivatkozva, amit magánemberként sem tennének meg. Bízom benne, hogy négy év múlva mindannyian ismét itt köszönthetjük majd egymást, épségben, egészségben, jókedvűen, bizakodóan egy olyan remek ciklus után, amely nemcsak nekünk, családjainknak, községünknek, de egyben hazánknak is biztonságot, felemelkedést, sikereket, boldogságot és jólétet hozott! Köszönöm figyelmüket! Halák Miklós HVB elnök beszéde után a Polgármester úr és a Képviselők letették az esküt, és átvették a megbízó leveleket az elnök úrtól. 2./ Polgármesteri program ismertetése Molnár Zsolt: A Képviselő-testület fel tud sorakozni a polgármesteri program mögé. Feladatok kezdődtek el, mint pl. az Óvoda és a Faluház felújítása, Horány csatornázása, úttervek elkészítésének kezdeményezése, közösségi terek átalakítása-felújítása, közterületek parkosítása. Az alábbi kulcspontok szerepelnek a négy éves programban: közlekedésfejlesztés, vállalkozásösztönzés és munkahelyteremtés, infrastruktúrafejlesztés, szolgáltató önkormányzat, közösségépítés és kultúra, szociális program. A célok megvalósításához négy forrás van: a település saját és átengedett bevételei, vízdíjból származó bevétel megállapodás alapján, pályázati támogatások, vállalkozói tőke bevonása. Az önkormányzati munka nyilvános. Kérem a testületet, hogy fogadja el a programot. A polgármesteri program teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete. 213/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Zsolt évi polgármesteri programját elfogadja. A polgármesteri program teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ezt követően a Polgármester úr bemutatja a hivatal dolgozóit és az intézményvezetőket az új testületnek. 3./ A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Debreczeni Lajos: A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének mértékét törvény határozza meg. A határozati javaslat szerint a polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap 10-szeresében, a költségtérítést pedig az illetmény 20%-ában javaslom megállapításra. 3

4 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő döntés született: 214/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Zsolt polgármester illetményét visszamenőlegesen, október 4-től a köztisztviselői illetményalap ( Ft) 10-szeresében, azaz Ft-ban határozza meg, valamint ezen illetmény 20%-ának megfelelő összegű, azaz Ft költségtérítést állapít meg. A Képviselő-testület az illetmény emelésének fedezetét Szigetmonostor Község Önkormányzatának évi költségvetésének tartalékalapjából való átcsoportosításával biztosítja. Felelős: Pénzügy Határidő: azonnal Debreczeni Lajos: Szeretném kérni a Képviselő-testület tagjait, hogy minden gördülékenyen menjen a testületi üléseken. Polgármester úr tartsa be a hozzászólásokra vonatkozó előírásokat. Ismert napirendi pontokat tárgyaljon a testület. 4./ Szervezi és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása Molnár Zsolt: A jelenleg a működéshez szükséges változásokat kell átvezetni. Ikladiné dr. Petres Veronika: A 2. módosításában a lehetőség szerint kifejezést vegyük ki. Molnár Zsolt: A 6. -ban a Szociális Bizottság tagjaként 5 fő szerepel, az Intézményfenntartó Bizottság tagjaként pedig 2 fő. Egyhangú 7 igen szavazattal a következő rendelet született: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (10.14.) rendelet Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2007.(III.19.) rendelet, és annak módosításáról szóló 3/2008. (I.21.) számú rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.19.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) és az azt módosító 3/2008. (I.21.) számú rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az SZMSZ 6. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A Képviselőtestület tagjainak száma: 6 fő és a Polgármester. A Képviselő-testület tagjainak névsorát tartalmazó 6. számú melléklet az alábbiak szerint módosul: Molnár Zsolt polgármester, Szűr Tímea képviselő, dr. Atzél Gábor Ferenc képviselő, Bencsik Erzsébet képviselő, Debreczeni Beáta képviselő, Debreczeni Lajos képviselő, Ikladiné dr. Petres Veronika Katalin képviselő. 2. A Képviselő-testület az SZMSZ 6. (6) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A testületi ülést a hónap harmadik csütörtöki napjára hívja össze a Polgármester. 4

5 3. A Képviselő-testület az SZMSZ 6. (10) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A Polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább ¼-ének (azaz 2 fő) képviselőnek, vagy bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára. 4. A Képviselő-testület az SZMSZ 6. (12) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A képviselőtestület összehívását a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja. 5. A Képviselő-testület az SZMSZ 16. (2) bekezdés b) pontját az alábbiak szerint módosítja: Az egyik példányt 15 napon belül meg kell küldeni Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének. 6. A Képviselő-testület az SZMSZ 23. (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A Képviselőtestület a következő állandó bizottságokat a következő létszámmal hozza létre: a) Ügyrendi Bizottság 3 fő b) Szociális Bizottság 5 fő c) Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 fő d) Kulturális-Sport, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 5 fő e) Intézményfenntartó Bizottság 2 fő (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 7. (2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a jegyző gondoskodik. Szigetmonostor, október 14. Molnár Zsolt polgármester Lindmayer Eszter mb. jegyző 5./ Alpolgármester megválasztása, eskütétel Molnár Zsolt: Az alpolgármestert titkos szavazás keretében kell megválasztani. Megkérem Debreczeni Beátát, Debreczeni Lajost és Ikladni dr. Petres Veronikát, hogy a leadott szavazatokat számolják majd össze. Alpolgármesternek javaslom megválasztani Szűr Tímeát. 5

6 215/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztására vonatkozó titkos szavazás összesítéséhez az alábbi képviselőket kéri fel: Debreczeni Beáta, Debreczeni Lajos, Ikladiné dr. Petres Veronika. Ezt követően a Képviselő-testület tagjai titkos szavazással szavaznak, majd a cédulákat átadják a kijelölt képviselőknek. Debreczeni Lajos: Egyhangú 7 igen szavazattal a testület elfogadja a polgármester úr javaslatát, és Szűr Tímeát választja meg alpolgármesternek. Titkos szavazás eredményeként egyhangú 7 igen szavazattal a következő döntés született: 216/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűr Tímeát választja meg alpolgármesternek, mely tisztséget társadalmi megbízatásban végez el. Szűr Tímea, megválasztott alpolgármester leteszi az alpolgármesteri esküt. 6./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Molnár Zsolt: Az alpolgármester eddig nem vett fel tiszteletdíjat. Timi sem tart rá igényt. Kérdésem, hogy a testület tagjainak állapítsunk-e meg tiszteletdíjat? Bencsik Erzsébet: Ne állapítsunk meg. Debreczeni Beáta: Szerintem se. 217/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői tiszteletdíjat nem állapít meg. 7./ Közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának és napirendjének meghatározása Molnár Zsolt: A közmeghallgatás november 13-án, szombaton 10 órakor lesz. 218/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatást november 13-án, szombaton 10 órakor tarja meg. 6

7 8./ Egyebek Molnár Zsolt: Két témában folyt előkészítés: az térfigyelő rendszer kialakítására 3 ajánlat érkezett, az útterv elkészítésére pedig 2. Debreczeni Lajos: Javaslom, hogy napoljuk el. Van két új testületi tagunk. Az építésügyi jogszabály felülvizsgálatát megvárnám. Molnár Zsolt: A változás nem fogja érinteni ezt az utat. Debreczeni Lajos: Más lépcsők lesznek, bár ezt tényleg nem fogja érinteni. Visszavonom a javaslatomat. Ikladiné dr. Petres Veronika: Jelentős árkülönbségek vannak az ajánlatok között. Szeretném jobban megismerni az anyagokat. Molnár Zsolt: Az úttervezésre adott ajánlatok készítőivel volt már kapcsolata az önkormányzatnak. A kérdéses pontokra rákérdeztem. A Bokút-Terv Kft. ajánlata fele annyi, mint az Unitef ajánlata. Bencsik Erzsébet: A terveknek mennyi a szavatossági idejük? Molnár Zsolt: Általában két év, de meg lehet hosszabbítatni. Bencsik Erzsébet: A Horánygyöngye utat a csatorna miatt most nem fogjuk elkezdeni leburkolni, de a tervezési munkát érdemes elkezdeni. Szűr Tímea: A Bokút Kft. ajánlata baráti ár. Ikladiné dr. Petres Veronika: A költségvetésben rendelkezésre áll erre pénzösszeg? Molnár Zsolt: Igen. Dr. Horváth P. András, ügyvéd: Fontos szempont a teherbírása az útnak, mivel a híd levezető útja lesz. Molnár Zsolt: A rendezési tervben gyűjtőútként szerepel, így a tervezés is arra vonatkozik. 219/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigetmonostor Község Önkormányzata a Horánygyöngye út, Monostori út egy szakasza és a 657 hrsz. út korszerűsítése útépítési engedélyes terve elkészítése mellett dönt. A munkával a Bokút-terv Mérnöki és Vállalkozó Kft-t bízza meg, az alábbi feltételekkel: - A terv három önállóan engedélyezett szakaszban készüljön - vállalási ár nettó Ft - Számlázási ütem, engedélyezésre való benyújtáskor 75% építési engedélyt követően 25% - A terv magában foglalja az út telekhatárok közötti teljes területét, felszíni csapadékvíz elvezetés, zöldfelület kialakítás, járda építés megtervezésével valamint közműtanulmány 7

8 készítésével, valamint mennyiség és költségszámítást három szakaszra, és az engedélyhez szükséges dokumentációk beszerzésében történő eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására és a munka díjának ütemezés szerinti kifizetésére. Felelős: Molnár Zsolt polgármester Határidő: október Molnár Zsolt: Másik témánk a térfigyelő rendszer kialakítása. Négy helyszínre lenne szükséges kamerát kihelyezni. Az eltérések a központ árában vannak. Dr. Horváth P. András: Ez egy idő előtti döntés véleményem szerint. Van olyan hely, ahol van már kamera. Bencsik Erzsébet: Javaslom, hogy vegyük most le ezt a napirendi pontot. Célszerű lenne, ha mindenki megismerné a ¾ éves beszámolót. Ikladiné dr. Petres Veronika: Két ajánlatban szerepel összeg az üzemeltetésre. Molnár Zsolt: Arra nem kértünk ajánlatot. 220/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző bizottságot, hogy a szigetmonostor védett kapui térfigyelő rendszer kiépítésének napirendet megtárgyalja. Felelős: Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző bizottság Határidő: folyamatos Molnár Zsolt: Következő pontban szavazzuk meg a bizottságok összetételét. 221/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjainak Debreczeni Beáta, Debreczeni Lajos, Ikladiné dr. Petres Veronika képviselőket választja meg. 222/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjainak dr. Atzél Gábor, Bencsik Erzsébet, Debreczeni Beáta képviselőket választja meg. 223/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak dr. Atzél Gábor, Bencsik Erzsébet, Debreczeni Beáta képviselőket választja meg. 8

9 224/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális-Sport, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak Bencsik Erzsébet, Debreczeni Lajos, Ikladiné Dr. Petres Veronika képviselőket választja meg. 225/2010. (10.14.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményfenntartó Bizottság tagjainak dr. Atzél Gábor, Ikladiné Dr. Petres Veronika képviselőket választja meg. Molnár Zsolt: Jövő héten rendkívüli testületi ülést kell tartanunk az óvoda közbeszerzési eljárása miatt, és akkor azon az ülésen a bizottságok külsős tagjait is meg tudjuk választani. Az M0 kapcsán írtam levelet a minisztériumba, de válasz még nem érkezett. Az egyik üzlet gyűjtést szervez az iszapkárosultak támogatására. Felkérték az önkormányzatot, hogy az összegyűjtött dolgokat segítsünk elszállítani a károsultaknak. Természetesen segítünk. Én egy havi fizetésemet ajánlom fel. Bencsik Erzsébet: Szükségessé vált az iskola házirendjének és pedagógiai programjának módosítása. Az utóbbit a következő ülésen kérem napirendre tűzni. Ezt követően Molnár Zsolt 19 óra 45 perckor bezárja az ülést. kmf. Molnár Zsolt polgármester Lindmayer Eszter mb. jegyző Hitelesítette: Szűr Tímea Ikladiné dr. Petres Veronika 9

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző aljegyző alpolgármester a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző aljegyző alpolgármester a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. október 27-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez 1 A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. A HVI vezetője településen (fővárosi kerületben),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-10/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14 én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 18/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 1631/5/2015 Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján délelőtt 9 óra 15 perckor tartott nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Jegyz könyv. Horváth Dezs polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban a körjegyz asszonynak van kiegészítése, kéri ismertesse.

Jegyz könyv. Horváth Dezs polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban a körjegyz asszonynak van kiegészítése, kéri ismertesse. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2011. február 17-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben