Író-olvasó találkozó Sztakó Zsolttal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Író-olvasó találkozó Sztakó Zsolttal"

Átírás

1 Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., október Családsegítő tábor Kovácspatakon Kitüntetés Puha Andreának A Kuttyomfitty Társulat a Nefelejcs Házban Író-olvasó találkozó Sztakó Zsolttal

2 Családsegítő tábor Kovácspatakon: o. Budapesten jártunk: o. Könyvtár látássérülteknek Lőcsén: o. A Kuttyomfitty Társulat Szencen: 24. o. Jachman Margit: Szív kell, és szaktudás: 16. o.

3 Tartalom Hadas Katalin: Mi is segíthetünk Orvostörténet: dr. Kiss László Gerley Jánosról Újságírói díjat kapott Puha Andrea Arcképcsarnok: Körtvélyesi Piroska gyógypedagógus Látogatóban a látássérültek lőcsei könyvtárában Strédl Terézia: A pedagógiai terápia jelentősége Otthonápolási ügynökségek Nyílt nap a csallóközaranyosi idősotthonban Lanstyák Edit: Élethosszig tartó továbbképzés értelmi sérültek részére Keskeny út családsegítő tábor Kovácspatakon Haris Szilárd: Segítő kezek Százdi Sztakó Zsolt Somorján Budapesten jártunk Játék Az elvarázsolt királykisasszony a Nefelejcs Házban Könyvajánló: Erkölcs és egészség Sztakó Zsolt: Hat hét Kovácsfalván II. Magyar szlovák és szlovák magyar szótár Címlapkép: Elkészültek az ikebanák (Tóth Enikő, Kovácspatak). A 2. oldalon Bobvos Gergely, Pék László és Tóth Erika felvételei láthatók Carissimi Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek. Kiadja a Szlovák Humanitárius Tanács (vydáva Slovenská humanitná rada, Budyšínska 1, Bratislava; IČO: ) a Carissimi Nonprofit Alappal együttműködve. Felelős szerkesztő: Tóth Erika. Nyelvi szerkesztő: Szórád György. Szakmai tanácsadók: prof. MUDr. Kovács László DrSc, MPH, tanszékvezető egyetemi tanár, Comenius Egyetem; Mgr. Köböl Tibor szociális tanácsadó, Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete, tel.: ; PaedDr. Strédl Terézia PhD, adjunktus, tanszékvezető, Selye János Egyetem. Grafika, tördelés: namedia Nagy Attila. Nyomja: Valeur Kft., Dunaszerdahely. Terjeszti: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. Levélcím: Carissimi, Bučinová 14, Bratislava. Telefon: Honlap: Ingyenes kiadvány. Megjelenik kéthavonta. ISSN , ISSN (online). Engedélyezési szám: EV 3982/10. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Mi is segíthetünk Az egyetem elvégzése után, amikor dolgozni kezdtem, minden sérült gyermeket intézetbe irányítottunk, mondván, hogy ott majd jó kezekben lesz, szakemberek felügyelik további fejlődését. Az intézetek bentlakásosak voltak, gyakran több száz kilométerre a gyermek otthonától, így a szülőkkel, testvérekkel való találkozások évi pár alkalomra zsugorodtak. Ilyenkor a szülők nem egyszer sírva tették meg az utat hazafelé, mert gyermekük alig ismerte meg őket, s nem is örült a látogatásuknak. Nem örült, mert ritkán találkoztak, s elszokott tőlük. Akikkel a mindennapjait töltötte, akik törődtek vele, azok voltak számára a közeliek, s a távolból érkezőkben inkább idegeneket látott. Már nem tudott érzelmileg kötődni hozzájuk. Az intézetben mindent megkapott, amire szüksége volt a fizikai fejlődéshez, de mint azt a kutatások is kimutatták, érzelmileg bizony nélkülöznie kellett a szülői, családi szeretetet, a meghitt otthoni légkört. Azóta változott egy és más a világban. Az 1990-es évek elején, amikor Dániában jártam, csodálkozva láttam, hogy mennyi kerekes székes és más fogyatékos látható az utcákon. Ott voltak a múzeumokban, képtárakban, játszótereken. Ott mindenkinek természetes volt, hogy ők is szeretik a szépet, jobban meg akarják ismerni a világot, szeretnének úgy élni, mint mások. Ahhoz azonban, hogy úgy élhessenek, több segítséget igényelnek. Ha munkába állnak, külön segítőre, ellenőrzésre van szükségük, több türelemmel kell lenni irántuk. De ha dolgozhatnak, nő az önbecsülésük, jobban méltányolják azt, aki dolgozik, mert megtapasztalják, hogy a munkavégzés erőfeszítéssel jár, és boldogabbak, hogy ők is tesznek valamit a másik emberért. Úgy tűnik, hogy éppen a türelem veszett ki világunkból. Mindenki siet valahová, senki sem szeretne semmit lekésni az életben, s ha valamit nem kap meg vagy ér el azonnal, annak már nem is tud igazán örülni. Pedig ezek az emberek főleg türelmet, tapintatot igényelnek. A tárlatvezetőnek például meg kell tanulnia, hogy az értelmi fogyatékosoknak számukra is érthető szöveget kell mondania. Kerülnie kell az idegen kifejezéseket, bonyolult megfogalmazásokat. Az értelmileg sérültek képtelenek felfogni a kétértelmű szöveget, s nem tudnak következtetéseket levonni a hallottakból. Egyszerűen kell nekik mindent megmagyarázni, mert ők nem ismerői a témának, csak esztétikai élményekkel és egy kis tudással gazdagodva szeretnének távozni a kiállításról. Hasonló a helyzet egy étteremben is. Az étlapokat igyekeznek minél mutatósabbra készíteni, érdekes, díszes, nehezen olvasható betűformákat alkalmaznak, az ételeknek fantázianevet adnak. A pincérnek segítenie kellene, elmagyaráznia, mit tartalmaz az adott étel, stb. Itt is türelemre van szükség. Nem rohanhat azonnal a másik asztalhoz rendelést felvenni. Minden vendégnek annyi időt kell szentelnie, amennyire szüksége van ahhoz, hogy ott kellemesen érezhesse magát. Ha az ilyen embert gúnyos megjegyzéssel illetné, óriási kárt okozna önbecsülésében. Az érintett elveszíthetné önbizalmát, s lehet, hogy hónapokig nem lenne hajlandó kitenni a lábát otthonról, mert erre a kellemetlen élményre gondolna. És sorolhatnám tovább az élet kínálta helyzeteket, ahol találkozhatunk velük. Legyünk irántuk türelmesek, hiszen nem tehetnek arról, hogy ilyen nehéz terhet kell cipelniük. Segítsünk könnyebbé tenni az életüket. Tudjuk, hogy ha többen visznek valamit, megoszlik a súlya, ez a lelki nehézségekre is igaz. Ha mindenki csak egy kis töredéket vesz is le mások terhéből, már érezhetővé válik a segítség. Figyeljünk oda a körülöttünk élőkre, s ha tudunk segíteni, ne legyünk restek! Dr. Hadas Katalin 3

4 orvostörténet Gerley János, a fogyatékos emberekről való gondoskodás felvidéki úttörője A 2014-es év egyik kiemelkedő orvostörténeti emléknapja október 29-e: százötven évvel ezelőtt, 1864-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a pozsonyi Országos Közkórház. Erdélytől eltekintve, ez volt a korabeli Magyarország első országos kórháza (a több mint fél évszázaddal idősebb, híres pesti Rókus Kórház nem országos, hanem csak városi intézmény volt). A pozsonyi Országos (később Állami) Közkórház históriájával a szlovák orvostörténészek már többször foglalkoztak, bár többnyire csak annak 1919 utáni, tehát már csehszlovák korszakára összpontosították figyelmüket. Kevésbé közismert tehát, hogy akár mai terminológiával élve fogyatékosokat és egészségkárosodottakat ellátó intézmény is lehetett volna belőle. Idézzük fel az építése és főleg az épület rendeltetése körüli bonyodalmakat. A kórház történetét először annak szemorvosa, a korábbi híres országos szemész, Kanka Károly írta meg az 1865-ben a kórház doktorai által szerkesztett Kórházi Szemle című lap 1. számában. Még 1858-dik évi Május hó elején hozzáfogtak az építéshez, melyet oly gyorsan és sürgősen folytattak, hogy ugyanazon év ősz táján már födél alá jött a főépület írja. Mi okozta tehát a hatéves késést? Több tényező összejátszása: kitör az olasz háború, 1860-ban megbukik a Bach-féle abszolutizmus, s rövid időre visszatér az 1848-as törvények alapján álló magyar éra. Az egészségügyi közigazgatás az újra felállított Magyar Királyi Helytartótanács kezelésébe kerül, amely azon a véleményen van, hogy az épületet más célra kell fordítani. Sőt, a Pester Lloyd pozsonyi levelezője már azt is tudni véli, hogy a hatóság az ország költségén Pozsonyban fölállított, de még föl nem szerelt közkórházi épületet a katonaságnak átadni laktanyául tervezi. Ezt a kósza hírt a Pozsony megyei főorvos, Gerley János április 14-én kelt levelében a Gyógyászat című pesti lap hasábjain megcáfolja, már ekkor jelezve, hogy az épületet egy jótékony célra kell elrendezni végén véget ér a magyar éra, a 48-as érzelmű megyei főorvosok sorra lemondanak így tesz Gerley is, visszatér a provizóriumnak nevezett neoabszolutizmus. A kórház ügye ismét megfeneklik. A volt megyei főorvos újra szükségét látja annak, hogy tollat ragadjon nyarán, megint csak a Gyógyászatban, tesz közzé egy kétrészes tanulmányt A pozsonyi közkórház ügyében címmel. Mint bevezetőjében írja, ahhoz a kérdéshez kíván hozzászólni, mi célra fordíttassék ezen szép és nagy palota?. Talán meglepő, hogy orvosként ismét nem ajánlja, sőt kereken és határozottan kizárja a közkórházzá való alakítást. Érvei meglehetősen logikusak. Úgy véli, egy országos kórháznak, melynek feladata 12 felsővidéki (felvidéki) megye lakosságát kórházilag ellátni, nem az ellátandó terület szélén, egy szélső megye legszélső határán (Pozsonyban), hanem annak közepén, valahol Nyitra vagy Barsmegye szélén kellene megnyílnia. Az árvai, liptói, zólyomi, komáromi stb. beteg ember ugyanis nem eredhet neki oly költséges útnak és oly messze világnak érvel tovább doktorunk. Ugyanakkor Pozsony vármegye egykori főorvosaként áttekintése van a két Pozsony (a megye és a város) kórházi helyzetéről, és úgy véli: a Pozsony városban fönnálló gyógyintézetek a szükségletnek teljesen megfelelnek. Szerinte a város-, irgalmas barátok-, Erzsébet apácák-, evangyelmi- (evangélikus), izraelita- és gyermekkórházban 280 betegnek van helye, és Dr. Kiss László ez elég, sőt a nyári hónapokban ezek az intézmények majdnem félig üresen állnak. A második kizárandó lehetőség Gerley szerint a tébolydára alakítás. Figyelemre méltó és az ő korában még újszerű az indoklása: Az elmegyógyászat újabbkori vívmányai méltán egy külön szakmáját képezi a gyógyászatnak, és külön alkotott intézetet is igényel. Különösen azt hiányolja, hogy a pozsonyi épület körül, ha tébolydává alakítanák, hiányozna a tágas kert és azok a melléképületek, melyek szükségesek...a testgyakorlatnak, szórakozásnak, mindennemű foglalatoskodásnak. Harmadik helyen kizárná a lelencházzá való átalakítást is. Elvből nem pártolja az ilyen típusú intézmények felállítását, mivel tapasztalata szerint a lelencház az erkölcstelenségnek bűnbakja, mely jóllehet a védtelen csecsemőknek menhelyt ad, s így az emberiség szolgálatában működik, mégis az erkölcstelenséget és embertelenséget neveli és gyámolítja.... Kétségtelenül bátor és egyéni szemléletet mutatnak doktorunk kizárásai, de akkor mit tartana célszerűnek orvosként: mi legyen a már álló épület sorsa? Az első olvasatra 4

5 Gerley János meglepő választ így adja meg: Egy ápoló-intézet tehát...az a tevőleges eredmény, melyhez a kizárási okoskodás útján jutottam, és melyre az ún. kórházi épületet alakítani tanácsosnak, sőt szükségesnek tartom. Értek pedig egy ápoló intézetet, mely ugyan némi tekintetben egy pótló intézete a tébolydának lehetne, általában azonban egy önálló intézet legyen, melyben nemcsak a gyógyíthatlan (!) elmebetegek, kivált jó indulatúak, hanem főképpen más okokból szerencsétlen és gyámolítlan nyomorúak vétetnének föl, p. o. nyavalyatörősek, hülyék, bénultak és másnemű gyógyíthatlan sínylődők. A nyavalyatörős -t ma epilepsziásnak, a hülyé -t értelmi sérültnek neveznénk. Gerleynek különösen ez utóbbiakkal, azoknak is speciális fajtájával, a kreténekkel volt gazdag tapasztalata. Így jellemzi őket:...törpe, senyves testtel, elmekorlátozottsággal vagy teljes butasággal nemcsak családok és községeknek terhére esnek, de magok is minden okszerű ápolás, elhelyezés és nevelés hiányában lelkileg és testileg elkárhoztatva tengődnek, keserves életökben gyötrődnek, és undorító mutatványul szolgálnak a világnak, mennyire elfajulhat az emberi méltóság. A tapasztalatokat pedig azáltal szerezte, hogy 1861-ben mint Pozsony megyei főorvos elrendelte: a járásorvosok járásukban a hülyék számát írják össze, jómaga pedig vizsgálati és tanulmányozási tárgyul tűzte ki maga elé ezen fontos közegészségi ügyet. A már említett, 1861 végi visszarendeződés következtében a tervezett felmérés félbeszakadt. Gerley így csak egy volt járási orvosa becslésére támaszkodhat, aki szerint csak a pozsonymegyei Csallóközben a hülyék száma 2-3 százra fölmegy. Mennyi mag van itt magában egy ápolóház vetőföldjére! vonja le a konklúziót Gerley, majd zárszóként megismétli javaslatát. Kimutatván így egy ápoló intézet célszerűségét és szükségét hazánkban, alakítsuk azt a kérdéses kórházi épületet egy ápolóintézetté, szereljük föl ezt célszerűen, hogy a számtalan szerencsétlen sínylődőnek legyen egy kis menhelye hazánkban is, és bizton számíthatjuk, hogy a családapa vagy község még az ország túlsó széléről sem fogja sokalni azt a költséget és messze utat, hogy vérét vagy tagját célszerűen elhelyezhesse. Az istennek áldása pedig és az üdvös siker ki nem marad! Dixi et salvavi animam. Azaz szóltam, és megmentettem lelkemet. Ezékiel próféta szavait azok szokták idézni, akik azért figyelmeztetik a vétkeseket, nehogy e figyelmeztetés hiányában jómaguk is vétkesnek számítsanak. Nos, az illetékesek vétkeseknek azért nem neveznénk őket, talán Gerley szavára is hallgatva, végül is döntöttek, és bő két év múlva országos közkórházként nyitották meg a pozsonyi palotát. Itt talán be is fejezhetnénk a történetet, de nem a kórházépítést ellenző Gerleyét. Ő ugyanis magánorvosként, saját szakállára folytatta a csallóközi értelmi sérültek összeírását, felmérését. Vizsgálatai eredményét a kórház megnyitását követő évben, 1865 nyarán mutatta be nem akármilyen hallgatóságnak! Ekkor Pozsonyban ülésezett a Magyar orvosok és természetvizsgálók XI. vándorgyűlése. Itt hangzott el A gyügeség (Cretinismus) Csallóközben című előadása. Bevezetőjében megmagyarázza, miért hagyott fel az addig általa is használt hülye megnevezéssel: Én a gyügye, gyügeség szót alkalmasabbnak tartom, gyügyögő, gyügyögni, együgyű, élhetetlenséget jellemző szóból származtatik, csallóközi tájszó és ugyanabban az értelemben használtatik e tájon, mint cretin, és jobb hangzású magyar szó, mint a hülye. Ma már tudjuk, hogy a kretenizmus súlyos szellemi visszamaradottsággal, törpenövéssel, aránytalan testalkattal járó veleszületett kór, melynek oka a pajzsmirigyhormon hiánya a magzati fejlődés során. Gerley korában természetesen ezt még nem tudták, és így nem létezhetett oki (kauzális) kezelés sem. Ezért Gerley most is hangsúlyozza, hogy a megoldást csak a célszerűen szervezett növeldében és ápoldában lehet keresni. Érdekes módon nem említi az 1862-ben egy országos ápoló-intézetre tett javaslatát. Előadása végén sem erre tett javaslatot, hanem indítványozta a kretének országos összeírását és azt, hogy ennek alapján a következő évi vándorgyűlés majd dolgozzon ki ajánlást a kretenizmus elhárítását célzó intézkedésekre. Előadásának értékét jelzi, hogy az a vándorgyűlés Munkálatain kívül a budapesti Orvosi Hetilapban és a pozsonyi Természettudományi Egylet német nyelvű évkönyvében is megjelent. Nem rajta múlott tehát, hogy újabb figyelemre méltó kezdeményezése is pusztába kiáltó szó maradt csupán. A következő évben kitört porosz osztrák háború, majd a kolerajárvány nemcsak a vándorgyűlés elmaradását okozta, hanem a kretének országos összeírásának kudar- 5

6 cát is. Az 1867-ben Rimaszombatban ülésező újabb vándorgyűlésen Verebélyi József, Trencsén megye volt főorvosa Gerley indítványának sorsáról azt jelentette, hogy csak 19 hatósági bejelentés érkezett ráadásul ezek is hiányosak és felületesek. Talán jó, hogy Gerley erről már nem szerezhetett tudomást, hiszen május 20-án, tehát pár hónappal a vándorgyűlés előtt elhunyt. Véget ért egy életpálya, amely 1816-ban kezdődött. Ekkor a Nyitra megyei Holicson a Hardlicska szülőknek fiuk született, aki a keresztségben a János nevet kapta. Orvos lett belőle Pesten ben még Hardlicska néven adta ki a szembetegségek differenciáldiagnózisáról szóló, latin nyelvű orvosavató értekezését ban magyarosította nevét Gerleyre. Később Pozsonyban működött gyakorló orvosként, ill ben rövid ideig ő volt a megyei főorvos. Talán a névváltoztatás miatt is, Gerley neve ma alig ismert tájainkon. Pedig előadása és kezdeményezése fontos mérföldkő volt a (csallóközi) kretenizmus történetében: felébresztette az orvosi érdeklődést a téma iránt. Abban, hogy nem kórházat szeretett volna az épületben, sem a negatívumot kell látnunk, hanem éppen ellenkezőleg: az Gerley János kitüntetés elsők közt jelezte Magyarországon (így természetesen a mai Szlovákia területén is), hogy a fogyatékosok, egészségkárosodottak megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. E figyelem része kell, hogy legyen, ha indokolt, az intézeti ápolás lehetősége is. Sütő András írja: Önmagát becsüli minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. A fogyatékosokról való gondoskodás sem a huszadik század találmánya, ahogy sokan gondolják. Ezért becsüljük meg jobban Gerley János törekvéseit is! Dr. Kiss László Dr. Szegő Tamás-díj Puha Andreának Dr. Szegő Tamásné és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1996-ban alapítványt hoztak létre dr. Szegő Tamás emlékére, aki jogászként, újságíróként, rádiósként mindig kiállt az egyszerű, elesett emberekért, és segített azokon, akik eltévedtek a jog és az élet útvesztőiben. Az alapítvány célja, hogy kitüntetésben (ösztöndíjban) részesítsen évente egy alkalommal két-három 30 év alatti újságírót, aki az írott vagy elektronikus média bármely területén publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért. Az alapítvány kuratóriuma a beküldött, magas színvonalú pályázatok közül Simon Krisztiánnak a vs.hu-n megjelent Hosszú az út a felszínre c. multimédiás megariportját ítélte a legkiemelkedőbbnek. Ezen kívül az alapítvány kuratóriuma idén három ösztöndíjat is kiadott. Dr. Szegő Tamás-díjban részesült Neuberger Eszter a hvg.hu-n megjelent, a menekültek ügyeivel foglalkozó riportsorozatáért, Szántó Erika az Élet és Irodalomban publikált, kisebbségek életét bemutató irodalmi riportjaiért, valamint Puha Andrea a hallássérültek mindennapjait érzékeltető Szájkóder blogon megjelent három írásáért. A Szegő-díj számomra igazán kellemes meglepetés volt, úgy hívták fel rá a figyelmem, hogy érdemes volna pályáznom, én pedig éltem a lehetőséggel, azt gondolva, hogy miért is ne? Az, hogy sikerült díjazottként végeznem, leginkább két okból kedves a szívemnek. Az egyik, hogy újságírónak készültem, és bár hallássérültként feladtam egy kicsit a szakmát, s másfelé vettem az irányt, jó érzés, hogy ennek ellenére úton-útfélen mindig kapok egy jelzést, hogy újságírónak is jó vagyok/lennék. A másik, hogy ez is egy jel arra, hogy megéri írnom a blogom, foglalkozni az ezzel kapcsolatos tervekkel, munkákkal. Hiszek benne, hogy ez a blog majd kinövi magát, és valami több lesz. És minél több visszajelzés érkezik, annál inkább hiszek benne. Összességében úgy gondolom, hogy klassz dolog egy ilyen díj. Motiválja az újságírókat, hogy nem csak a bulvármédia berkeiben érdemes kóvályogni, hanem az elesettek körül is van bőven írni való téma. Forrás: Szájkóder Puha Andreának, akinek lapunkban számos írása jelent meg, szívből gratulálunk a kitüntetéshez. 6

7 arcképcsarnok A gyerekek érdekeit tartotta szem előtt Bemutatjuk Körtvélyesi Piroska gyógypedagógust Névjegy: Tanulmányok: 1957 érettségi (Magyar Tannyelvű Pedagógiai Iskola, Komárom) 1971 logopédia-szurdopedagógia (hallássérültek pedagógiája)-biológia szak (Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar, Nagyszombat) 1977 tiflopedagógia (látássérültek pedagógiája) szak (Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar, Pozsony) 1983 doktorátus (ugyanott, tiflopedagógiából) Munkahelyek: 1957 óvónő (Komárom, Béke utcai óvoda) 1958 igazgató (Megyercs, óvoda) 1959 óvónő, igazgató (Komárom, Komenský utcai egész hetes óvoda) igazgató (Komáromi Kórházi Alapiskola) logopédus (Komáromi Járási Egészségügyi Intézet) Komáromi Járási Pedagógiai Központ, járási metodikus, az iskolai logopédiai kabinet vezetője a kerületi pedagógiai intézet logopédiai kabinetjének tagja (Pozsony) Társadalmi munka: a Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság ortoptikai alszekciójának elnöke a tiflopedagógiai szekció elnöke Miért lett óvónő? Kiskoromban a kedvesnővérekhez a zárdába jártam óvodába Komáromban, és nagyon szerettem Márta nővért. Rendkívül kedves, szívélyes volt, sokat énekeltünk, verseket tanultunk. Nagy hatással volt rám. A végén mégis pályát módosított. Az óvodás gyerekek különböző szociális környezetből érkeztek, volt közöttük roma származású is. Az egész hetes óvodára azért volt szükség hétfőn reggel hozták, és szombaton délután vitték őket haza, mert a főleg a hajógyárban dolgozó szülőknek az éjszakai műszak alatt nem volt kire bízniuk gyermekeiket. Sok volt köztük a beszédhibás, ezért kezdtem el logopédiát tanulni. Szerettem volna az óvodában maradni és csak logopédiára beiratkozni, de ez nem volt lehetséges, kellett hozzá választani a felső tagozatra valamilyen tantárgyat. A biológiát választottam. Mikor 1971-ben végeztem, mivel akkor még kevés szakképzett gyógypedagógus volt, felajánlották a szlovák kisegítő iskola igazgatói helyét, de nem vállaltam el, mert nem szakosodtam kisegítő iskolára. A kórházi iskola igazgatói posztját viszont elvállaltam, mert ez közelebb állt hozzám. Hogyan működött a kórházi iskola? 1966-ban a szemészeten nyílt meg, később a gyermekosztályon, a sebészeten, a fül-orr-gégeosztályon és a fertőzőn is elkezdődött a tanítás. A tanulókat szeretetteljes bánásmódban részesítettük, és mindenkivel egyénileg foglalkozunk. Azon fáradoztunk, hogy eltereljük figyelmüket a betegségükről és attól való félelmüktől, hogy lemaradnak a tanulásban. A kórházi tanításnak a gyógyulási folyamatot kell elősegítenie. Arra törekedtünk, hogy pozitív élményekben legyen részük, és ne érje őket stresszhatás. A tanítás a megszokott pedagógiai munkától abban tért el, hogy az osztályban különböző évfolyamokba járó tanulók voltak, alap- és középiskolások egyaránt. Emellett óvoda és napközi is működött. A tanítás olyan nyelven folyt, amilyen tannyelvű iskolából jött a gyermek, tehát magyarul, szlovákul, sőt oroszul is, hiszen a városban állomásozó szovjet katonáknak a családjuk is itt volt. Volt pontos órarendünk, külön a magyar és külön a szlovák iskolások részére, a gyermek állapotától függően egy, két, három vagy négy órát tanulhatott naponta. Megtörtént, hogy az egyik nyolcadikos kezdetben nem akart tanulni. Ráhagytam, nem erőltettem; aztán két nap múlva már ő is könyvet kért. Aki nem érezte jól magát, annak felolvastunk, vagy elbeszélgettünk vele, pszichoterápiát kapott. Ezeknek a gyerekeknek szeretetre volt szükségük. Vigasztaltuk őket, ha szomorúak voltak. Nagy bizalommal voltak irántunk. Akkoriban nem engedték be hozzájuk a szülőket, kicsit a szüleiket is pótoltuk számukra. Olyan trükkökhöz folyamodtam, hogy szóltam a szobaorvosnak, hogy erre meg arra van 7

8 Körtvélyesi Piroska gyógypedagógus szüksége a gyereknek, így nagy nehezen három hét után beengedték hozzá az édesanyját után már velük lehettek a szülők, akkor meg az volt a zavaró a tanulásban, hogy szinte állandóan ott voltak. A tantestület nagysága változó volt, egy időben tízen is tanítottunk, de aztán csökkent a létszám, mivel a tanuló is kevesebb lett. A szemészeten lévő osztályban a tompalátó és kancsal tanulók általában háromhetes ortoptikai és pleoptikai gyakorlatokon vettek részt a kétszemes (binokuláris) együttlátás megszilárdítása végett. Ugyanis a látási figyelem a jól látó szemre összpontosul, és a gyengét a gyermek kevesebbet használja. Így az működésben elmarad, és tompalátású lesz. A tompalátás megszüntetésére szemtakarásos (okklúziós) kezelést kaptak: a jó látásélességű szemüket letakarták, és ezáltal a másikat kényszerítettük munkára, így kellett tanulniuk. Eleinte a tankönyvükből nem tudtak olvasni, készítettem számukra nagy betűs segédeszközöket, majd fokozatosan csökkentettük a betűnagyságot. Megtanultak leragasztott szemmel olvasni, és a harmadik héten már a saját könyveiket tudták használni. Amíg a szemük rendbe nem jött, otthon is kellett a tapasz. Akinél gyakorlatokkal és a szem leragasztásával nem értek el javulást, azt műteni kellett. Műtét után úgy tanultak, hogy felvettem magnóra a tananyagot, és fülhallgatón keresztül hallgatták. A műtéteket Joachim József neves szemorvos, a szemészeti osztály alapítója végezte. Híre az országhatáron túlra is eljutott ig dolgozott ott. Miután nyugdíjba mentem, megszűnt az iskola igazgatósága, és a kórházi iskolát a szlovák kisegítő iskolához csatolták. Már korábban is tervezték, de ellenálltam. Nem volt jó döntés, mert ezek a gyerekek nem értelmi sérültek, hanem betegek. Jelenleg a sebészeten és a gyermekosztályon folyik csak tanítás. Egyébként az a fajta kórházi tanítás, amelyet mi végeztünk, nem volt a környező országokban sem. Magyarországon is csak a közelmúltban vezették be a mi példánk alapján. Időközben a látássérültek pedagógiájára is szakosodott. A tiflopedagógiával azért kezdtem el foglalkozni, mert a szemészeten szembesültem a látássérült gyermekek problémáival. A főorvos úr biztatott a továbbtanulásra, hogy ennek van jövője. A doktorátusomat is tiflopedagógiából szereztem, és Kornél Čajka docens úr felkért, hogy maradjak a tanszéken. De nem akartam Komáromot, a munkahelyemet, a családot itt hagyni. A Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaságban is ez volt a szakterületem. Az ortoptikai alszekcióban a kancsal és tompalátó gyerekekkel foglalkoztunk. Azért volt rá szükség, mert sok óvodáskorút érint ez a probléma. Hozzám tartoztak az országszerte létesített ortoptikai központok. Szemináriumokat, konferenciákat, mintatanításokat tartottunk. A 8 tiflopedagógiai szekcióban is több hazai és nemzetközi gyógypedagógiai konferencia és szeminárium szervezője voltam; kiadtunk nyolc tanulmánykötetet és több CD-t. Cikkeim, tanulmányaim jelentek meg gyógypedagógiai szaklapokban. A szekcióhoz tartoztak azok a Szlovákiában működő iskolák, óvodák, amelyekben látáskárosodott gyermekek tanultak. Szoros szakmai kapcsolatot tartottunk fenn magyar-, lengyel-, cseh- és bajorországi gyógypedagógiai társaságokkal. Nyugdíjaséveit sem tölti tétlenül. Nem unatkozom ben megválasztottak a Komáromi Protestáns Nőegylet elnökének. Sok más mellett a református egyházban lévő fogyatékos gyermekek és szüleik részére zenés szeretetvendégségeket szervezek, s több alkalommal társszervezője voltam a halmozottan sérült fiatalok és segítőik szakmai napjának. Továbbra is aktívan részt veszek a szakmai konferenciákon, szimpóziumokon itthon és külföldön. Rendszeresen tanulmányozom a gyógypedagógia legújabb fejleményeit. Tevékenykedem a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaságban, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körében, tagja vagyok a Komáromi Öregdiák című újság szerkesztőbizottságának. Munkája nem maradt észrevétlen. Többször részesítettek járási és kerületi kitüntetésben. Felemelő érzés volt számomra, amikor a szlovákiai gyógypedagógia elméletének és gyakorlatának fejlesztésében való részvételemért 1984-ben egykori tanáraimmal együtt vehettem át a Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság elismerő oklevelét. Megkaptam az oktatási miniszter elismerő oklevelét, az oktatási minisztérium gyógypedagógiai osztályától pedig köszönőlevelet ban gyógypedagógusi tevékenységem elismeréseként a Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság a szlovák gyógypedagógia jeles személyiségei közé sorolt be, és egyedüli magyarként bekerültem az Efeta című szakfolyóirat évkönyvébe. Visszatekintve elégedett az életével? Igen, azt csináltam, amit szerettem. Nyugdíjba vonulásomkor a sebész főorvos azzal búcsúzott el tőlem, hogy úgy fog rám emlékezni, mint aki mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, védte őket, és mindent el tudott érni, amire szükségük volt. Mindig igyekeztem megkönnyíteni a fogyatékkal élő gyermekek helyzetét, hogy az oktatás-nevelés során ne kerüljenek hátrányba egészséges társaikkal szemben. Igyekeztem segíteni őket jogaik érvényesítésében, a mindennapi életbe való beilleszkedésükben. Nem utolsósorban el kell mondanom, hogy munkám sikeres végzéséhez a férjem és a lányom által megteremtett biztos, kiegyensúlyozott családi háttér nagyban hozzájárult, ezért hálával tartozom nekik. Tóth Erika

9 a lőcsei könyvtár Hatvannyolc éve a látássérültek szolgálatában A nagy múltú szepességi város, Lőcse nevének hallatán nemcsak Korponay Julianna, a lőcsei fehér asszony alakja vagy Mikszáth Kálmán A fekete város című regénye ugrik be az embernek, hanem az is, hogy ott van a szlovákiai vakok és gyengén látók képzésének központja. Az iskola és a rehabilitációs központ mellett Matej Hrebenda vak szlovák nemzetébresztőről és népi íróról elnevezett könyvtáruk is van a látássérülteknek. Igazgatója, František Hasaj nagyon büszke az intézményre, mely 1946-ban Braille-írásos nyomdaként alakult, és ma már a technikai vívmányoknak köszönhetően a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtja. Tevékenységének gerincét a látássérülteknek szánt speciális könyvek és folyóiratok előállítása és kölcsönzése alkotja. Az ott folyó munkával készséges kalauzomnak, a digitális könyvtár magyarul is beszélő vezetőjének, Norbert Véghnek a kíséretében ismerkedhettem meg. Évi tízezer küldemény A könyvállományt 5500 hangos- és 2500 Braille-írásos könyv alkotja, a gyengén látók számára pedig síkírásos, nagyobb betűs kiadványokat nyomtatnak. Évente 200 új hangos- és 120 Braille-írásos könyv készül náluk, a nyilvántartott felhasználók száma hétezer körül van. A legfontosabbnak a könyvtári információs szolgáltatások részlegét tartják, hiszen itt kerülnek közvetlen kapcsolatba az olvasókkal. Alena Repaská részlegvezető: Nálunk kezdődik minden; a kiadási bizottság évente négyszer ülésezik, az választja ki a kiadásra váró könyveket. Amikor elkészülnek, visszakerülnek hozzánk, feldolgozzuk, nyilvántartásba vesszük, majd eljuttatjuk őket az olvasóhoz. Városunkban (az épületünkben levő gyermek- és a főtéri felnőttkönyvtárban) ezer felhasználónk van, és további ezer országszerte, ugyanis 30 városi (vagy járási) könyvtár zenei részlegén fiókkönyvtárat működtetünk. Erre az olvasóval való közvetlenebb kapcsolat végett van szükség, hogy például Rimaszombatban vagy Komáromban személyesen is elmehessen a könyvtárba, elbeszélgethessen a könyvtárossal. Vannak tíz darabból álló hangoskönyv-válogatásaink, amelyeket könyvtárról könyvtárra vándoroltatunk, negyedévenként. Másik tevékenységünk, hogy évente tízezer speciálisan becsomagolt hangos- vagy Braille-írásos könyvet postázunk az itthoni és külföldi olvasóknak. A szolgáltatás ingyenes, és miután elolvasták, vissza is ingyen küldhetik. Arra azonban nincs lehetőség, hogy a csomagba síkírásos nyomtatványt is tegyünk, mert büntetés jár érte. A folyóirat-szerkesztőség Tizennyolc különböző, Braille-írással és/vagy hangos formában, illetve nagy betűs síkírással megjelenő periodikus kiadvány készül nálunk; ezek az elektronikus könyvtárunkba is bekerülnek. A legrégebbi és legjelentősebb a látássérültek életével foglalkozó Nový život, amely a 65. évfolyamánál tart ismerteti a négytagú szerkesztőség munkáját Gabriela Rerková főszerkesztő. Van női és ifjúsági magazin, továbbá különböző szakterületekre sport, zeneoktatás, kultúra, tudomány, irodalom, vallás fókuszáló folyóiratunk. Ezenkívül válogatásokat készítünk szlovák folyóiratokból (Život, Zdravie, Slovenka, Diabetik). A lapokat jelképes előfizetési díj ellenében lehet megrendelni. Szerkesztőségünkben történik az asztali és falinaptárak nyomdai előkészítése is. Tapintható képekkel kiegészített falinaptárunk 1988-ban jelent meg először. Érdekes volt látni a gyakorlatban, hogyan történik számítógépen a Braille-írásos újságok korrektúrája. Ezt a feladatot amely azért is fontos, mert bizony az olvasók szóvá teszik, ha hibát találnak két vak munkatárs végzi. Megcsodálhattam a nyomdát is, ahol hatalmas, nagy teljesítményű gépeken készülnek a hagyományosaknál jóval terjedelmesebb Braille-írásos könyvek: óránként 1600 pontírásos oldalt képesek kinyomtatni. Egy kisebb, régebbi típusún pedig már a jövő évi naptárt nyomtatták, lapjain a pontírás mellett nagy betűs síkírás is van. A hangstúdiók František Hasaj Jó egy évtizede a japán nagykövet 18 millió koronát ajándékozott a könyvtárnak, ebből sikerült a legkorszerűbb technikával felszerelni két hangstúdiót. A hangoskönyvek felvétele mindennap folyik, kivételes esetben hétvégén is, ha a színész vagy az önkéntes felolvasó csak akkor ér rá. A könyv terjedelmétől függően a felvétel két-három, néha hat napig is eltart. A kész anyagot a technikus megvágja, és MP3 formátumba konvertálja. WMA formátum 9

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal

Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek VI. évfolyam,., február Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal Kulcs az autistákhoz Látogatás a lőcsei Gyógypedagógiai Múzeumban carissimi.lap@gmail.com Összefogás

Részletesebben

Integrálódunk? Integrálódunk!

Integrálódunk? Integrálódunk! Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010/2 A siketek világnapja A nyitott gerincről Az apát is be kell vonni Integrálódunk? Integrálódunk! A siketek világnapja Pozsonyban A siketek

Részletesebben

Munkaterápia a kolostorban

Munkaterápia a kolostorban Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., április Munkaterápia a kolostorban Bauer Ferenc professzor az újszülöttgyógyászatról A korai hallásszűrés fontossága carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

A halláskárosodás genetikája

A halláskárosodás genetikája Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/6., november december A halláskárosodás genetikája A szájüregi és arcizmok serkentése A Bárka mozgalomról Boldog karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot

Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/1., január február Szegregáció vagy integráció? vitaindító Kizáró gondnokság és választójog Siketen is várni a hangot A Carissimi nonprofit

Részletesebben

Dr. Kiss László: A kerekes székes amerikai elnök Óvodai integráció tréning óvónőknek

Dr. Kiss László: A kerekes székes amerikai elnök Óvodai integráció tréning óvónőknek Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., február Dr. Kiss László: A kerekes székes amerikai elnök Óvodai integráció tréning óvónőknek Dr. Kádasi Lajos: Gerincvelői izomsorvadások

Részletesebben

Reuma, a sokféle betegség

Reuma, a sokféle betegség Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/5., szeptember október Reuma, a sokféle betegség Önálló élet segítséggel Fogadd el, fogadj el! Szociális tanácsadás látássérülteknek

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

Előítélet nélkül a szerelemhez való jog. Az alternatív kommunikáció eszközei. Krónikus obstruktív tüdőbetegség a csendes gyilkos

Előítélet nélkül a szerelemhez való jog. Az alternatív kommunikáció eszközei. Krónikus obstruktív tüdőbetegség a csendes gyilkos Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/1., január február Előítélet nélkül a szerelemhez való jog Az alternatív kommunikáció eszközei Krónikus obstruktív tüdőbetegség a csendes

Részletesebben

A gyermekkori izomsorvadásról

A gyermekkori izomsorvadásról Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010. június Bemutatkozó szám A gyermekkori izomsorvadásról Az én történetem Őssejtbeültetés lehetőség vagy veszély? Minden tetőről lehet

Részletesebben

Figyelem- és aktivitászavar

Figyelem- és aktivitászavar Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/2., március április Autizmus-világnap A verőértágulat gyógyítása Figyelem- és aktivitászavar Segít a Human International carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Gyermekkori gerincbetegségek. A Braille-írás Akik segítenek: Hermann Szeréna 10 éves a Carissimi nonprofit alap

Gyermekkori gerincbetegségek. A Braille-írás Akik segítenek: Hermann Szeréna 10 éves a Carissimi nonprofit alap Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/3., május június Gyermekkori gerincbetegségek A Braille-írás Akik segítenek: Hermann Szeréna 10 éves a Carissimi nonprofit alap www.carissimi.sk

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

Cukorbetegség diabéteszes láb Jelnyelv versus orális módszer I. A kutya öröm és biztonság Építünk vagy rombolunk? vita

Cukorbetegség diabéteszes láb Jelnyelv versus orális módszer I. A kutya öröm és biztonság Építünk vagy rombolunk? vita Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/2., március április Cukorbetegség diabéteszes láb Jelnyelv versus orális módszer I. A kutya öröm és biztonság Építünk vagy rombolunk?

Részletesebben

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/3., május június Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának IntegrArt

Részletesebben

Kerekes széken a tengernél. Két finn tánc. Interjú Bíró Szabolccsal. A sclerosis multiplexről

Kerekes széken a tengernél. Két finn tánc. Interjú Bíró Szabolccsal. A sclerosis multiplexről Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010/1 Kerekes széken a tengernél Két finn tánc Interjú Bíró Szabolccsal A sclerosis multiplexről www.carissimi.sk Két finn tánc A történetet

Részletesebben

A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára)

A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012. január n 1. szám n Ára:0,60 (20,-Sk) A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára) 2 Pedagógusfórum

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 71. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS ARANY JÁNOS PROGRAMOK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRÁJA PÉNZ7 PROGRAM GAZDASÁGI JÁTÉKOK

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége

Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége Minden évben az oktatási törvény értelmében január 15-től február 15-ig folyik a beiratkozás az adott év szeptemberéig

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)... amikor gyermeked neveled, legyen belőle bár tanító, vagy földi munkás,

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben