Protean PM fejstatisztika rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Protean PM fejstatisztika rendszer"

Átírás

1 Protean PM fejstatisztika rendszer Valamely gép fejenkénti selejtadatainak diagramm formájában történő megjelenítésére van lehetőség ebben az online riportban. Ez a statisztika tulajdonképpen egy figyelőrendszer, amely szabadon konfigurálható és különféle típusú hibajelzéseket ad. Ettől függetlenül a fejadatokat a program beállítható időközönként és egyéb speciális esetekben adatbázisba menti és ezek változatos formában lekérdezhetőek. A riport a felső részén található nyomógombsorral vezérelhető, konfigurálható. Két különböző adatblokkban tárolódnak az online adatok: Mód van az adatok változatos megjelenítésére: Online statisztika adatai jelennek meg a diagramon A futó műszak adatai jelennek meg a diagramon, ezek az adatok kézzel nem törölhetők, csak a műszakváltással együtt törlődnek A diagram két vagy háromdimenziós megjelenítése válaszható ki. Kétdimenziós megjelenítésnél a selejtkategóriák egymás mellé kerülnek. Százalékos, vagy darabszámos kijelzés A selejtkategóriákat egymásra rakva jeleníti meg, ha minden selejtkategória látható a diagramon Táblázatban jelennek meg az adatok

2 Kiválasztja a megjelenítendő selejtkategóriát Az online statisztika, vagy egyes részeinek törlése Hibalista megjelenítése Fejstatisztika beállítások Fejstatisztika diagram nyomtatása Történelmi adatok a fejekre vonatkoztatva, változatos lehetőségekkel Bejövő adatok ellenőrzése, szerviz célokat szolgál Megjelenítés beállítása A kiválasztott selejtkategória lesz látható a diagramon. Ha nyomógombon kattintunk, akkor a megjelenítés a listában következő elemre áll, ha a legördítő gombot használjuk, akkor a lenti ábrán látható szerkezetű listából lehet kiválasztani a megjelenítendő adatot. Fogóadatok törlése Az online adatok fejstatisztikáját, vagy egyes részeit tetszés szerinti időközönként törölni lehet. Ha nyomógombon kattintunk, akkor a teljes fejstatisztika törölhető, ha a legördítő gombot használjuk, akkor a lenti ábrán látható szerkezetű listából lehet kiválasztani a törölni kívánt adatot. Fejhiba jelző és fejletiltó rendszer Az Protean PM rendszer képes a fejstatisztika döntései alapján, a hibásnak minősített befogók kitiltására a folyamatból. Ezzel egyfelől csökkenthető a gép által gyártott selejt mennyisége, másfelől a hibajelző rendszer révén felkelti a kezelőszemélyzet figyelmét, hogy melyek azok a befogók, amelyeknek javítása, ellenőrzése szükséges. Amennyiben a Protean PM hangos hibajelző rendszere telepítve van az adott gépen, akkor a fejhibák ebben is bemondásra kerülnek a jobb figyelemfelkeltés végett. A letiltás történhet automatikusan, vagy a kezelőszemélyzet által - jelszóval védetten - kézzel.

3 Az automatikus tiltás kétféle okból történik: Ha valamely selejt, vagy az összes selejt egy befogóban meghaladja a beállított százalékos határértéket és az utolsó fejadat-törlés óta a beadagolt alapalkatrészek száma annyi, hogy egy darab selejt nem tudja a selejtszázalékot a határérték fölé emelni, akkor a fej letiltásra kerül. A fej mindaddig tiltott marad, amíg azt kézzel nem engedélyezik, vagy nem törlik a hozzá tartozó fejadatokat. Ha valamely befogóban beállított számú (általában három) egymást követő körülfordulás alkalmával ugyanolyan típusú selejtet észlel a fejstatisztika, akkor a fej letiltásra kerül. A fej mindaddig tiltott marad, amíg azt kézzel nem engedélyezik. A hibás fejek az Protean PM fogóstatisztikájában nyomon követhetők, a fejhibák naplózásra kerülnek. A fejek engedélyezése elvégezhető úgy, hogy hosszú ideig (kb. 10 másodpercig) nyomva tartják a gép hibanyugtázó nyomógombját. Működő Protean PM esetén ilyenkor az online fejstatisztika is nullázódik. Fogóadatok törlése A letiltott fejek engedélyezésének egyik módja, hogy a fejstatisztikát, vagy egyes részeit törlik. Ezzel a módszerrel nem engedélyeződnek a kézzel letiltott fejek és a ciklikus hibára letiltott fejek, csak azok, amelyek a selejtszázalék túllépése miatt automatikusan lettek kitiltva a folyamatból. A fenti ábra szerinti valamely selejtkategóriára kattintva annak adatai törlődnek, a statisztikai hibára automatikusan letiltott fejek újra engedélyezettek lesznek. Fejstatisztika beállításai Ezen paraméterek alapján hozza meg döntéseit a fejstatisztika. Az itt beállított határértékek túllépésekor kerül a hibás befogó letiltásra, tehát ezekkel a paraméterekkel állítható a fejletiltó rendszer érzékenysége. Az alábbi ábrán a beállító dialógusablak látható, amely a kiválasztott gépegység Fogóadatok lapjáról érhető el. A Módosítások érvényesítéséhez 3. szintű jelszó szükséges.

4 Az alábbi táblázat a beállítási lehetőségeket mutatja: Beállítás Magyarázat Selejt riasztás határértékei Selejttípusra és összes selejtre megadja, hogy milyen százalékos határérték vagy eltérés fölött generáljon hibajelet a fejstatisztika, és kerüljenek letiltásra a fejek. Fejhibák kijelzése Engedélyezi a fejstatisztika hibaüzeneteit. Törlődjenek a hibás Fejletiltás engedélyezve Ciklikushiba számlálója Xp Ha a fejet kézzel engedélyezik a fejhiba listáról, akkor a fej adatai automatikusan törlődnek, ha ez a kapcsoló be van kapcsolva. Engedélyezi a kézi és-automata fejletiltást, ha lehetséges. Megadja, hogy adott fejben hány egymást követő azonos hiba után adjon a fejstatisztika hibaüzenetet, vagy tiltsa le a fejet. Ez a korrekciós szám egyenlíti ki a fogószámozás és fejazonosító pozíciója közötti különbséget. Fejhibák listája Ezen a listán jelennek meg a hibás fejek a hiba keletkezési időpontjával és okával együtt, valamint a letiltást végző neve, ha kézzel tiltott a fej. Funkció Letiltás Törlés Mindet törli Magyarázat A Letiltás nyomógombbal kérhetjük egy fej kézi letiltását. A "Törlés" nyomógombbal engedélyezhetjük azt a fejet, amelyiken a választósáv áll. Ezzel a nyomógombbal engedélyezhetjük az összes fejet. A műveletek elvégzéséhez a kezelőszemélyzetnek rendelkeznie kell egy legalább 1-es szintű jelszóval.

5 Kézi fejletiltás Adja meg a szükséges paramétereket, majd nyomja meg az Letiltás gombot. Ha a művelet sikerült, akkor letiltott fej felkerül a fejhiba listára. Az alábbi táblázat a beállítási lehetőségeket mutatja: Beállítás Magyarázat Fej száma Megjegyzés Jelszó A Fejszám mezőben kell megadni a letiltandó befogó számát. A fejszám egy, és a gép fejszáma közé kell essen. A letiltás oka adható meg, ha az magyarázatra szorul. A megjegyzés mezőt nem kötelező kitölteni. A Jelszó mező egy érvényes 1. szintű jelszót kell, hogy tartalmazzon. Az Letiltás nyomógomb csak akkor válik engedélyezetté, ha a program minden bevitt adatot helyesnek talál.

6 Riportok történelmi adatokból A fejadatok riport sokféle beállítás szerint képes adatokat kigyűjteni az adatbázisból, ezek a riportok további feldolgozás céljából kimenthetőek. A generált riport megjelenik táblázat és diagram formájában. A diagram kinyomtatható, a táblázat pedig kimenthető többféle adattábla formátumban, CSV formátumban, valamint közvetlenül megnyitható a Microsoft Excel programban, ha a telepítve van a számítógépen. A diagram balról jobbra egérrel történő kijelöléssel zoomolható, jobbról balra való kijelöléssel pedig a zoomolt állapot megszüntethető, egérrel történő húzással pedig a diagramterület mozgatható. Be kell állítani a kívánt szempontokat, majd az ok gombra kattintva a riport legenerálódik. Amennyiben nem található az adatbázisban a feltételeknek megfelelő adat, akkor hibajelzést ad a program. Az Időszak csoportban megadhatók a riport időhatárai. A kezdő és záró időhatárok egy-egy órával vagy nappal egy gombnyomásra eltolhatók egyszerre is a mezők közti nagyobb fel és le nyilakkal. A dátum és idő is többfajta módszerrel változtatható (gépelés, görgetés, kiválasztás), kinek melyik a szimpatikus. A Műszakok vagy Rendelések nyomógombokkal egy-egy műszak, vagy terméktípus gyártási ciklus időhatárai választhatók ki. A Riport felbontása legördülő listában kiválasztható, hogy milyen időegységek adatait csoportosítsa egy-egy sorba a riportáló program. A megjelenő riport egy táblázatból és egy diagramból áll. A táblázat menthető többféle fájlformátumban, vagy megnyitható a Microsoft Excel programban. A diagram kinyomtatható, a diagram megjelenítési módja többféleképpen beállítható.

7 Riport mentése másként A Windows-ban megszokott módon mentheti a riport adatait akár saját gépére, akár a hálózat egy megosztott könyvtárába, többféle fájlformátumban. Ezek az alábbiak lehetnek: Excel munkalapok (*.xls) Excel CSV fájlok (*.csv) DBASE IV. táblák (*.dbf) Paradox 7 táblák (*.db) Text fájlok (*.txt) Karbantartás, hibaelhárítás A fogóstatisztika és a fejletiltó rendszer hibátlan működésének alapfeltétele a gépeken elhelyezett 1-es fej érzékelők helyes működése, ezért ezeket időszakosan ellenőrizni - és ha szükséges, akkor javítani - kell. Ha egy hibás fejet az Protean PM fogóstatisztikája egy másik fejnek jelez, akkor módosítani kell a fejstatisztika beállításait. Ezt az Protean PM karbantartásával megbízott személy tudja elvégezni. Ha egy fej letiltása a Protean PM-ban a gépen egy másik fej letiltását eredményezi, akkor a gépet vezérlő PLC programját kell módosítani. Ezt az Protean PM karbantartásával megbízott személy tudja elvégezni. Előfordulhat, hogy egy berendezésen vannak letiltott befogók, de ezek az Protean PM hibalistáin nem láthatóak. Ez akkor fordulhat elő, ha számítógép lefagyás, vagy helytelen számítógép leállítás történik, amikor vannak letiltott befogók. Ezeket a fejeket úgy lehet engedélyezni, hogy először kézzel tiltani, majd engedélyezni kell őket. Egyéb problémákkal vagy kérdésekkel forduljanak bizalommal a rendszer készítőjéhez ben a címen, vagy telefonon a 20/ (Strommer Csaba) számon.

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Kezelői Kézikönyv 2013.

Kezelői Kézikönyv 2013. VECTOR KFT. Cattle Muster System Húsmarha Nyilvántartó Rendszer Kezelői Kézikönyv 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 2. Alapfogalmak...5 2.1 Általános kezelési ismeretek...5 2.2 Törzsadatok...7 2.3

Részletesebben

Kisvállalkozói Ügyviteli Program

Kisvállalkozói Ügyviteli Program Kisvállalkozói Ügyviteli Program Bemutató Verzió V1.1.0.0 Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu

Részletesebben

06-21-24-24-551. netbank@borsodtakarek.hu. Számlavezető kirendeltségen (személyes ügyintézés, nyitvatartási időben)

06-21-24-24-551. netbank@borsodtakarek.hu. Számlavezető kirendeltségen (személyes ügyintézés, nyitvatartási időben) TÁJÉKOZTATÓ ÉS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Internetbanking témakörben 1. Elérhetőségek az Internetbanking szolgáltatással kapcsolatban A Internetbanking Szolgáltatást a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 Alapfogalmak... 3 A modul használatának

Részletesebben

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis

Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Integrált Egészségügyi Infrastrukturális Adatbázis Felhasználói útmutató 1.1 verzió Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÁTTEKINTÉS... 4 2.1. A

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

AR-1001/AR-1011. Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver. Kezelési leírás

AR-1001/AR-1011. Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver. Kezelési leírás AR-1001/AR-1011 Beléptetőrendszerek és munkaidő nyilvántartó szoftver/kliens szoftver Kezelési leírás Tartalomjegyzék Általános leírás...3. oldal Általános alkalmazás...3. oldal Kompatibilis Soyal olvasók/vezérlők...5.

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt.

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt. KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ Felhasználói leírás 1.0 verzió Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a Copyright Jelen dokumentumhoz fűződő valamennyi jog a tulajdonát képezi.

Részletesebben

1.0-s verzió 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Rendszerfelügyelet és számlázás

1.0-s verzió 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Rendszerfelügyelet és számlázás 1.0-s verzió 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A fel nem sorolt jogok az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogokra vonatkozó jogszabályai alapján fenntartva. A Xerox Corporation

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör Felhasználói kézikönyv FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat Díjfizetői szerepkör 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 REGISZTRÁCIÓ... 4 3 BEJELENTKEZÉS, ELFELEJTETT JELSZÓ, JELSZÓ MÓDOSÍTÁS, REGISZTRÁCIÓHOZ TARTOZÓ

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

ALARMSYS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

ALARMSYS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET ALARMSYS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A teljes részletességű Felhasználói Kézikönyv, és a legfrissebb szoftver verziók a www.villbau.hu weboldal Támogatás menüjéből tölthetők le. Telepítés / Regisztrálás Az AlarmSys

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci Számlázás s á z á l m á Sz álói dokumentáció Felhaszn A jelen dokumentáció azok részére nyújt segítséget, akik már rendelkeznek egy telepített CobraConto.Net Vállalatirányítási rendszer programcsomaggal,

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció Felhasználói Dokumentáció Program 7.7.9 és magasabb verziók Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Telepítés...4 2.1 Rendszerkövetelmények...4 2.2 Letöltés és telepítés...4 2.3 Több program futtatása egy gépen...4

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

Armada Adóidőzítő rendszer

Armada Adóidőzítő rendszer Armada Adóidőzítő rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 fax 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET:

Részletesebben

Belföldi és deviza vevői számlázás

Belföldi és deviza vevői számlázás Belföldi és deviza vevői számlázás Net-Soft Számítástechnikai és Vállalkozásügyviteli Kft. Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 21. 1. em. 15. v: 2.0.0.1. program verzió. (Paradox adatbázis kezelő) 2015.04.01.

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció

Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció EKOP 2.1.25-2012-2012-0001 kódszámú Az Önkormányzati ASP központ felállítása tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó ASP központ IPARKER rendszer moduljai Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció 1/80

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

IPThermo for Windows. klímafelügyelő és -szabályzó szoftver. Felhasználói kézikönyv

IPThermo for Windows. klímafelügyelő és -szabályzó szoftver. Felhasználói kézikönyv IPThermo for Windows klímafelügyelő és -szabályzó szoftver Felhasználói kézikönyv Procontrol 2014 2014 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentumban található védjegyek a bejegyzett

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalomszolgáltatási Igazgatóság Utolsó módosítás: 2011.06.03. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen,

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben