HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év"

Átírás

1 HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása év Babos Zsuzsanna A pedagógusszerep változásai korunkban Babos Zsuzsanna Dokumentum-elemzés, összehasonlítás, feldolgozás A játék személyiség/képességfejlesztő hatása óvodás korban Babos Zsuzsanna Elemzés, feldolgozás, játékgyűjtemény összehasonlítás Dr. Bábosik Zoltán Sajátos nevelési igényű tanulók felkészítése a munka világára Dr. Bábosik Zoltán Annak elemzése,hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a munkavégzést megalapozó ösztönző-reguláló és a szervező-végrehajtó fejlesztése milyen hatásszervezéssel a legoptimálisabb. A témában írt cikkek és tanulmányok áttekintése,különös tekintettel a Szakképzési Szemle és a Szakoktatás című folyóiratokra. Mindez kiegészítendő a témához kapcsolódó komparatív elemzéssel. Problémaérzékenység, elemzőkészség, lényegkiemelés Sikeres motivációs eljárások sajátos nevelési igényű tanulók körében Dr. Bábosik Zoltán A tevékenységmotiváció technikáinak,valamint a motiválási folyamatban szerepet játszó biogén és szociogén szükségletek sajátos nevelési igényű tanulók körében fellelhető együtteseinek meghatározása. A tevékenységmotiváció törvényszerűségeinek felvázolása,valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükséglettérképének megrajzolása. Problémaérzékenység,elemzőkészség,lényegkiemelés,motivációval kapcsolatos pedagógiai és pszichológiai felkészültség. 1

2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megoldásmódjai Nyugat- Európában Dr. Bábosik Zoltán A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjával kapcsolatos személyi-tárgyiés szervezeti feltételek komparatív elemzése nyugat-európai országokban. A sajátos nevelési igényű tanulók nyugat-európai integrációjával kapcsolatos szakirodalom kellő terjedelmű összegyűjtése és komparatív elemzése. Problémaérzékenység, elemzőkészség, idegen-nyelvű szakirodalom olvasásával kapcsolatos felkészültség. Egy alternatív iskola nevelési hatásrendszerének elemzése Dr. Bábosik Zoltán Egy alternatív iskolamodell személyiségfejlesztési koncepciójának és az erre épülő hatásszervezési megoldásmódjainak elemzése, kimutatva a pozitívumok mellett az esetleges hiányosságokat is. Egy alternatív iskolamodell elemzése,a személyiségfejlesztési koncepció tudatossága és a hatásszervezési megoldásmódok eredményessége szempontjából. A reformpedagógiai és alternatív pedagógiai modellek kellő mélységű ismerete. Dr. Bácskai Erzsébet Humán pályára készülők megküzdési stratégiájának összehasonlító vizsgálata Dr. Bácskai Erzsébet A humán pályaszocializáció aktualitása napjainkban. Személyiségnyalábok, amelyek egy-egy pálya követelményeinek megfeleltethetők Különböző profilú középiskolákban tanulók pályairányulásának vizsgálata Megküzdési stratégia vizsgálata tesztfelvétellel, annak feldolgozása Kitartás, terhelhetőség, jó lényeglátás, kreativitás SNI-s és más fogyatékkal élő serdülők megküzdési stratégiái Dr. Bácskai Erzsébet Annak vizsgálata, hogy a fogyatékkal élő kinek a megküzdési stratégiáját építi be modellként a sajátjába Megküzdési stratégia vizsgálata tesztfelvétellel, annak feldolgozása Szituációk szimulálása, s annak megoldási módjai összehasonlító vizsgálata Jó szervezőkészség, kiváló időgazdálkodás, jó lényeglátás, kreativitás Személyiségfejlesztő csoportmunka SNI gyermekek körében Dr. Bácskai Erzsébet Verbális szabad interakciós/tematikus csoportok szervezése, a témák szerinti foglalkozások feldolgozása Kortárscsoport szerepe a személyiségfejlődésben Szituációs játékok vezetése, videofelvétel készítése, csoportdinamikai 2

3 történések bemutatása Elhivatottság, kiváló önérték-tudat, hiteles, stabil személyiség, jó empátiás készség, tárgyilagosság, határozottság Konduktorjelöltek, konduktorok, pedagógusok érzelmi intelligenciája Dr. Bácskai Erzsébet Hogyan érhetők tetten a konduktorjelöltek, konduktorok, pedagógusok érzelmi intelligenciája tesztfelvétel, és összehasonlító vizsgálat elkészítése különböző pedagógiai intézményekben Tesztfelvétel, értékelés, visszajelzés adás Elköteleződés a téma mellett, következetesség,, kiváló kritikai érzék,, hiteles, stabil személyiség, jó empátiás készség, tárgyilagosság, Pedagógusok kiégésének komplex vizsgálata Dr. Bácskai Erzsébet Különböző pedagógiai intézményekben dolgozó pedagógusok kiégésének összehasonlító vizsgálata Tesztfelvétel, értékelés, visszajelzés adás Kiváló pedagógiai tapintat, jó szervezőkészség, titoktartás, kiváló idő- és energia-gazdálkodás, jó lényeglátás Pető András és Hári Mária konduktív pedagógiai módszerének néhány pszichológiai aspektusa Dr. Bácskai Erzsébet Hogyan lehet felfedezni Pető András és Hári Mária írásaiban és gyakorlati tevékenységükben az alapvető lélektani megközelítéseket? Dokumentumelemzések; videó- és filmfelvételek elemzése Elköteleződés a téma mellett, következetesség,, kiváló pedagógiai/pszichológiai érzék és tájékozottság, tárgyilagosság, Biró Katalin pedagógiai pszichológiai szemléletének bemutatása - a konduktív pedagógia történetének tükrében Dr. Bácskai Erzsébet Hogyan alakult ki Bíró Katalin pedagógiai pszichológiai szemlélete, emberképe korábbi tanulmányaiban, és hogyan bontakozott ki a Pető Intézetben a kezdetektől folytatott szakértői tevékenységében Dokumentumelemzések, interjúk Dr. Bíró Katalinnal Kiváló pedagógiai tapintat, jó szervezőkészség, elköteleződés a téma mellett, következetesség 3

4 Czigléné Farkas Katalin Differenciált foglalkozás SNI tanulóval a tanulás kezdő szakaszában, integrált nevelést folytató közoktatási intézményben. Czigléné Farkas Katalin A tanulás kezdő szakaszában figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a gyermekek eltérő fejlettséggel, előzetes ismeretekkel, szokásrendszerrel kezdik meg iskolai tanulmányaikat. Az egyéni fejlesztést igénylő gyermekek kiválasztása szakvélemény, kompetens személyek jelzései, valamint szűrés alapján történik. Az egyéni foglalkozás azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek csoportbeli létét segítse. Fejlessze azokat a képességeket, amelyek a csoportban való tanulását, helytállását megkönnyítik. A hagyományos frontális osztálymunka nem alkalmas, a differenciált foglalkoztatás kínálja a megoldást. - Differenciált fejlesztést végző alapfokú oktatási intézmény kiválasztása - A kiválasztott tanuló megfigyelése a tanórán, valamint egyéni képességfejlesztő és rehabilitációs foglalkozáson. - Megfigyelni és dokumentálni a team munkát, aminek keretében a habilitációs, rehabilitációs tevékenység folyik. (osztálytanító, konduktor, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, stb.) - A rendelkezésre álló dokumentumok tanulmányozása (szakvélemények, pedagógiai vélemények, orvosi diagnózis). - Az egyéni fejlesztési terv és a feladatsorok elemzése figyelembe véve a tanuló státuszát - Interjú osztálytanítóval, fejlesztő pedagógussal, esetleg szülővel. - Legyen ismerete a fejlődés és pedagógiai pszichológiából. - Neveléselmélet, didaktika, különösen az SNI tanulás integrált inkluzív nevelése esetén Kooperatív tanulás egy inkluzív iskolában Czigléné Farkas Katalin A kooperatív tanulási módszer fontos jellemzője, hogy a gyermekek csoportokban tanítják egymást. Homogén és heterogén csoportokat válogatnak össze e célnak megfelelően. A csoportokat változtatják annak érdekében, hogy a csoportbeli szerepek ne merevedjenek meg. A módszerek és a foglalkozás sajátos. A téma kutatása azért izgalmas, mert a kooperatív tanulást egy inkluzív iskolában kell megfigyelni. - Keresni az operatív tanulási módszert alkalmazó integrált intézményt - Megismerni a módszer lényegét - Megfigyelni a gyakorlati alkalmazást - Megfigyelni az integráció lehetőségét a kooperatív tanulásban - Esetleírások SNI tanulók tevékenységéről - Összehasonlítani egy integrált és egy kooperatív tanulási módszert alkalmazó integrált intézményt Didaktikai, neveléselméleti, pszichológiai, alternatív pedagógiai ismeretek. 4

5 Gál Franciska Kisiskoláskorú mozgássérültek játszóképességének fejlesztése Gál Franciska A kisiskoláskorú mozgássérülteknél alkalmazható oktató és fejlesztő játékok elméleti hátterének feltérképezése, játékgyűjtemény sérülésspecifikus összeállítása, gyakorlati alkalmazása Releváns szakirodalom megismerése, oktató-és fejlesztő /játékok összeállítása és kipróbálása egyénileg és csoportos keretek között kisiskoláskorú mozgássérültek körében Előzetes pszichológiai, pedagógiai: konduktív pedagógiai, neveléselméleti, didaktikai, játékelméleti ismeretek Kisiskoláskorú mozgássérültek fejlesztése kooperatív munkaformával és projektorientált oktatással Gál Franciska Adaptív és differenciált nevelés-oktatás tervezése nyílt oktatási keretek között, kooperatív munkaformák gyakorlati alkalmazásával kisiskoláskorú mozgássérültek körében Releváns szakirodalom megismerése, kiscsoportos fejlesztési tervek, feladatbank összeállítása és kipróbálása, valamint projektorientált oktatás tervezése, szervezése, lebonyolítása csoportos keretek között kisiskoláskorú mozgássérültek körében Előzetes pszichológiai, pedagógiai: konduktív pedagógiai, neveléselméleti, didaktikai ismeretek Kiss Virág Fogyatékkal élők ábrázolása fotókon Kiss Virág Számos fotón jelennek meg fogyatékkal élők a fotótörténet során. Egész irányzatok alapulnak a nehézségek, problémák bemutatására, de ismerünk siket illetve mozgássérült fotómodellt is. képek és alkotók gyűjtése, rendszerezése problémakörök szerinti rendezés, elemzés esetleg saját fotósorozat készítése a kutatásban bemutatott elméleti keretekbe illesztve kreativitás, fotós alapismeretek (közben is megszerezhető a konzulens vagy mások segítségével), megfigyelőképesség, elemző-képesség Matematika az óvodai vizuális nevelésben Kiss Virág Az óvodai vizuális nevelés sok matematikai tartalmat is közvetít (pl. nagyobb-kisebb, több-kevesebb ). Konkrét óvodai tevékenységek elemzése révén a kutatásnak a feladata ennek részleteit, arányait és lehetőségeit megfogalmazni. 5

6 matematika és vizualitás kapcsolatának rövid elemzése óvodai vizuális gyűjtése, elemzése a témához kapcsolódóan Az eredmények feldolgozása, elemzése, javaslatok megfogalmazása mennyiségi összehasonlítás: melyik matematikai téma/probléma szerepel leginkább, melyik hiányzik stb. továbbiak (új) kidolgozása adott, esetleg hiányzó matematikai problémakörökhöz, témákhoz. kreativitás, matematikai gondolkodásmód, megfigyelőképesség, elemzőképesség Szociális fejlesztése vizuális tevékenységeken keresztül az óvodai nevelésben Kiss Virág A vizuális nevelés területe a szociális fejlesztésére is lehetőséget nyújt. Ehhez kapcsolódik a művészettel nevelés fogalma is. A kutatás azt vizsgálja, milyen szociális kompetencia-fejlesztés található meg a vizsgált óvodai vizuális tevékenységekben művészettel nevelés fogalmának vizsgálata szociális kompetencia fogalmának vizsgálata hospitálás, óvodai vizuális tevékenységek vizsgálata, elemzése a témához kapcsolódóan alkalmazott módszerek vizsgálata rendszerezés, elemzés feladat-kidolgozás (lehetőségek) kreativitás, megfigyelőképesség, jó szociális képességek, elemző-képesség, Kozékiné Hammer Zsuzsanna A diagnózis különböző aspektusainak hatása az egyéni- és a családi élettörténetre, kapcsolatokra, a nehézségekkel való megküzdésre. Kozékiné Hammer Zsuzsanna A probléma megjelenésétől sokszor hosszú és fájdalmas út vezet a probléma felismeréséig és még hosszabb út az adekvát kezeléséig, ami negatívan hathat a sérült gyermek egyéni életútjára is, de a családban lévő családtagok kapcsolatára, kapcsolatrendszerére egyaránt. Ezen a folyamaton sokféleképpen haladhatnak a sérült gyermekkel rendelkező családok. A szélsőségeket említvén: a probléma tagadásától a felnagyításáig, a segítségkeresés hanyagolásától az egy időben történő többféle segítségforma igénybevételéig, a diagnózis meg nem hallásától a diagnózis felnagyításáig. A szélsőségek közötti kontinuumon helyezhetők el a családok. A legoptimálisabb megoldás, a valódi probléma feltárása és a legadekvátabb kezelési forma megtalálása és alkalmazása a diagnózis elfogadásával és, mint problémával való megküzdéssel alátámasztva. Ezen ideális helyzet létrejöttéhez egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szakemberek közös munkájára együttesen lenne szükség, nem kizárván egymást, hanem összefogva egymással a gyermekért, a családért. Az itt leírt rendszerszemléletre építvén, a diagnózis útjának feltérképezése 6

7 mentén, a segítségformák igénybevételén keresztül az egyéni és a családi történetek, kapcsolatok megfigyelése kerül középpontba. Egyéni, családi és párkapcsolati történetek narratív elemzése az átlagtól való eltérés gyanújának vagy tényének megjelenésétől a különböző diagnózisok eltérő módon való közlésétől a különböző segítségek igénybevételéig. A téma iránti érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, rendszerszemléletben való gondolkodás. A konduktív pedagógiai módszer pszichológiai aspektusai a múltban és a jelenben, az elméletben és a gyakorlatban Kozékiné Hammer Zsuzsanna A konduktív pedagógia kialakulásától napjainkig témában íródott szakmai és közéleti írások irodalmi áttekintése, hangsúlyt fektetve a konduktív pedagógia és a pszichológia tudományának és gyakorlatának közös és nem közös aspektusaira.. Esetleírások áttekintése és esetkezelések megfigyelése hasonló nézőpontból. Szakmai és közéleti írásos anyagok áttekintése, esetleírások áttekintése, esetvezetések, megfigyelése, esetbeszámolók rögzítése és tanulmányozása Téma iránti kíváncsiság, pszichológiai és pedagógiai érdeklődés, objektivitás. Testvérkapcsolatok Kozékiné Hammer Zsuzsanna A testvérkapcsolatok hosszabb időn keresztül vannak jelen az egyéni élettörténetet tekintve, mint a szülőkkel meglévő valódi kapcsolat. Testvérek közötti korkülönbség jóval kisebb, mint a generációk közötti életkori különbség, ebből kifolyólag is, a velük meglévő kapcsolat legalább olyan fontos lehet, mint a szülőkkel lévő kapcsolat. Mind a pedagógia, mind a pszichológia azonban viszonylag keveset foglalkozik a témával, jóval nagyobb hangsúlyt kap a szülő-gyermek kapcsolat megismerésére való igény, mint a testvérkapcsolatok jellegzetességeinek, erőforrásainak feltérképezése. Mind egészséges gyermekekkel, mind egészséges és fogyatékkal élő gyermekekkel, mind pedig csak fogyatékkal élő gyermekekkel rendelkező családokban, hangsúlyos szerepe van a testvérkapcsolatoknak. Gyakori jelenség például, hogy fogyatékkal élő és egészséges gyermekkel rendelkező családoknál, az egészséges gyermekek egyáltalán nem tudnak vagy csak intenzív bűntudat kíséretében képesek előbbre jutni a sérült testvérüknél. Az egészséges gyermekek lelki életével általában kevesebbet foglalkoznak mind a szülők, mind a szakemberek, mint a fogyatékkal élő gyermekek testi-lelki életével. Háttérbe kerülnek, a figyelem fókusza nem rájuk helyeződik, ők ezáltal sérülnek. Ezen téma több szempontú feltérképezése a cél. Testvérkapcsolatok vizsgálata interjús és kérdőíves módszerek segítségével, különböző összetételű családokban. Fogékonyság a témára, a téma fontosságának elfogadása, rendszerszemléletben való gondolkodás, statisztikai vizsgálatok végzésére való nyitottság. 7

8 Fogyatékkal élő gyermekek és családjaiknak segítésében résztvevő szakemberek kapcsolattartása Kozékiné Hammer Zsuzsanna A sérült, fogyatékkal élő gyermekek gyógyulásának, állapotjavulásának egyik fontos összetevője, a gyermekkel foglalkozó szakemberek egymás közötti kommunikációja, kapcsolattartása, a közös gondolkodás. Fontos annak vizsgálata, hogy az intézmények, szakemberek között hogyan történik vagy nem történik a kapcsolatfelvétel, hogyan gondolkoznak magukról, egymásról, ki a felelős, az összekötő. Ki veszi fel a kapcsolatot a Családsegítő Központ szociális munkásával, az iskola tanítójával és gyógypedagógusával, a Gyermekjóléti Központ pszichológusával, a fejlesztő pedagógussal, a gyermekorvossal? Interjú módszerével a téma feltérképezése, a sérült gyermekkel rendelkező szülőkkel és a különböző szakmákhoz tartozó szakemberekkel készített interjúkon keresztül. Nyitottság, pszichológiai, pedagógiai és szakmapolitikai kérdések iránti érdeklődés, a segítő hálózat megismerése iránti vágy. Az identitás megőrzésének módja a szegregáció vagy az integráció Kozékiné Hammer Zsuzsanna A fogyatékkal élő gyermekek és azok családjai gyakran izolálódnak, szegregálódnak a társadalmon belül. Magányosakká, távolságtartókká válhatnak. Kiszorítva érzik magukat a társadalom többségéhez képest, és ki is vannak szorítva. Ezek által azonban kiszorítottként is kezdenek viselkedni, ami tovább fokozhatja ezt a negatív kört. Az identitásuk az izoláltságuk révén megmarad, de az integrálódásukat a környezet nehezen teszi lehetővé. A Pető Intézet kiváló és egyedülálló módszertani és szakmai ismereteket ötvözvén egy izolálódott, identitását nagyon féltő intézményként, hasonlóan működik és hasonló képet fest magáról, mint egy fogyatékkal élő gyermek és annak családja. Kérdés, hogy ennyire elszigetelten, a ránk hagyományozódó, eredeti módszerre támaszkodva, képes-e az Intézet integrálódni egy olyan világba, ahol a fejlődés, újabb módszerek alkalmazása, a nyitottság eleve elvárt, az újabb diagnózisok megjelenése, a halmozottan sérült gyerekek nagy százalékban való létezése pedig tény. Ez az identitást nagyon féltő-őrző szemlélet vajon mennyire tevődik át az Intézetben dolgozó szakemberek gondolkodására és munkájára. Lehetséges-e újabb ismereteket, információkat, szakmákat integrálni a konduktív pedagógiát munkájuk egyetlen alapjaként használó szakemberek munkájába. Szükséges-e, hogy a konduktor hallgatók más felsőoktatási intézményekben tanuljanak párhuzamosan azért, hogy társtudományok ismeretanyagát is magukba szívhassák konduktív munkájuk többszintű elvégzéséhez. Szociálpszichológiai szempontok alapján az identitás megőrzésének kérdését kutatandó interjús és kérdőíves módszerekkel, dokumentumok és esetvezetések tanulmányozása által. Szociálpszichológiai, szociológiai, szakmapolitikai érdeklődés, objektivitás, nyitottság. 8

9 Dr. Mascher Róbert Népművészeti, kézműves technikák és tanításuk mozgássérült gyermekcsoportban Dr. Mascher Róbert Mozgássérült gyermekek számára is hasznosítható kézműves technikák felkutatása, kipróbálása és dokumentálása konduktív szempontokat is figyelembe véve. Szakirodalom kutatása és népi iparművészek, mesteremberek felkeresése. Próbák elvégzése, rendszerezés és dokumentálás. Nem feltétel, de előnyt, könnyebbséget jelenthet, ha a jelentkező már rendelkezik némi tapasztalattal a kézművesség terén. Egy technikatörténeti érdekesség, találmány bemutatása, alkalmazása az iskolában Dr. Mascher Róbert Valamely választott technikai berendezés, tárgy, vagy technológia feldolgozása és a tapasztalatok oktatásban hasznosíthatóságának kidolgozása. Technikatörténeti kutatás, kísérletek elvégzése, rendszerezés és dokumentálás. - A fényképezés megismertetése, alkalmazása általános iskolában Dr. Mascher Róbert A fotózás, mint technológia, és mint művészeti, önkifejezési eszköz bemutatása. Program kidolgozása, miként lehet akár az analóg, akár a digitális fényképezést a növendékekkel megismertetni, milyen célravezető at javasol, tart működőképesnek. Fotótörténeti és technikai áttekintés megírása, majd módszertani kísérletek folytatása mozgássérült gyermekcsoporttal. Rendszerezés és dokumentálás. A hatékony munka érdekében javasolt, hogy a fotózásban már némi tapasztalatot szerzett, érdeklődő hallgató válassza ezt a témát. Dr. Matos László Az Orff- és a Kodály-koncepció alkalmazhatósága a különböző összetételű konduktív csoportokban Dr. Matos László A két ismert zenepedagógiai módszer/koncepció keveredési lehetőségei énekórán, különös tekintettel a Pető Intézet sérültjeire A módszerek ismertetése, ötletek, javaslatok kidolgozása, amely alapján bármilyen összetételű csoportban alkalmazhatóvá válnak 9

10 A MPANNI óvodai programja és a zene dallami, ritmikai és zenehallgatási javaslatok az éves programhoz Dr. Matos László Az óvodai program ismertetése, a programhoz kapcsolódó meglévő zenei anyag elemzése, kiegészítése, új ötletek, mellyel színesebbé tehető a program zenei része Az óvodai program elemzése elsősorban zenei szempontból, felmérés (konduktorok, hallgatók és a sérült gyermekek zenei tájékozottsága, tudásszintje) Elsősorban óvodapedagógusi szakirányon lévő hallgatók Az alsó tagozatos ének-zene tankönyvek szakmai elemzése, használhatóságuk a konduktív csoportokban Dr. Matos László Az alsó tagozaton használt összes ének-zene tankönyv részletes zenei elemzése dalanyag, ritmika, nehézségi fok, zenei írás-olvasás stb. Kutatás, a könyvek elemzése minden zenei-zenepedagógiai szempont alapján Elsősorban tanító szakirányon lévő hallgatók Alternatív zenepedagógiai megoldások és lehetőségek a konduktív csoportokban Dr. Matos László Az európai, ázsiai és amerikai zenepedagógiai rendszerek (Orff, Kodály, Dalcroze stb.) elemzése, javaslatok egyes elemek átvételére és használatára a konduktív csoportok vonatkozásában A legfontosabb zenepedagógiai rendszerek kutatása, szakkönyvek és leírások tanulmányozása Elsősorban tanító szakirányon lévő hallgatók A zeneterápia, mint a fejlesztés egyik lehetséges eszköze a konduktív csoportokban Dr. Matos László A zeneterápia jellemzése, eredete, típusai, elemeinek használati lehetőségei a MPANNI csoportokban Magyarországi iskolák felkutatása és meglátogatása, ahol bármilyen formában használják a zeneterápiát 10

11 Dr. Molnár Krisztina A mesepedagógia lehetőségei a mozgássérült gyermek, a fogyatékkal élő ember nevelésében, életében Dr. Molnár Krisztina A mese az utóbbi években egyre erőteljesebben a tudományos érdeklődés középpontjába kerül a pszichológia és a pedagógia vonatkozásában. Különösen kiemelendő az érzelmi intelligencia fejlesztése, illetve a mesék terápiás hatásrendszere. Felmerül a kérdés, hogy a mozgássérült, illetve más fogyatékkal (is) élő gyermek és felnőtt esetében milyen specifikumai vannak a mesepedagógiának. Elsősorban tartalomelemzés (teoretikus kutatás: a meseirodalom témaspecifikus motívumai), de szóbeli kikérdezés, megfigyelés és hatásvizsgálat is releváns módszer lehet. Gyermekirodalom, pedagógia, pszichológia Pintér Henriett A kutatás célja Nyelvtan és problémamegoldás Pintér Henriett A mozgássérült csoportokban a nyelvtan és a problémamegoldás hatékonyságának vizsgálata követéses módszerrel különböző on keresztül. A vizsgálat elsősorban a sajátos nevelést igénylő gyermekek gondolkodásának rugalmasságára, a gondolkodás eredetiségére, valamint a problémamegoldó képesség hatékonyságának vizsgálatára terjed ki. Újfajta fejlesztési lehetőségekkel a sajátos nevelést igénylő tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése, esélyeinek növelése, a hallgatók kutatási tapasztalatainak növelése. Tájékozódás a szakirodalomban a kijelölt témában, a vizsgálat megszervezése, a mérőeszköz elkészítése, a vizsgálat lebonyolítása, az eredmények értékelése és elemzése. Neveléselméleti és didaktikai alapok, anyanyelvi (különösen nyelvtani) módszertani tájékozottság. Személyiségjegyek tükröződése a fogalmazásban Pintér Henriett Különböző fogalmazások elemzésével a személyiségjegyek (beleélés, azonosulás, elutasítás, véleményformálás) megnyilvánulásának vizsgálata mozgássérült tanulóknál speciális szövegelemzésen keresztül. Tájékozódás a szakirodalomban a kijelölt témában, a vizsgálat megszervezése, a mérőeszköz elkészítése, a vizsgálat lebonyolítása, az eredmények értékelése és elemzése. Neveléselméleti és didaktikai alapok, anyanyelvi (különösen szövegtani) módszertani tájékozottság és szakmai nyitottság. 11

12 Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna Virtuális sporteszköz alkalmazása a rehabilitációban Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna A teljesítőképesség javulására szolgáló fejlesztő eszközöknek köszönhetően a rehabilitáció során az alkalmazható lehetőségek köre szélesedik. Az eddigi kutatások kibővítése, a virtuális sporteszköz új mérőeszközként való alkalmazása Mozgásfejlődés, anatómiai, élettani ismeretek, fogyatékos-specifikus ismeretek. Vibrációs tréning hatása a központi idegrendszer sérültekre Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna A központi idegrendszer sérülése következtében a motoros képességek fejlesztést igényelnek. Az eszköz kiegészítheti a konduktív pedagógia módszerét azzal, hogy fizikai fejlesztő hatásán túl bizonyítottan befolyásolja az egyén pszichés állapotát. A protokoll szerinti mérőeszközök alkalmazása, a célcsoport kiválasztása, a gép alkalmazása Anatómiai, élettani ismeretek, fogyatékos-specifikus ismeretek. Kontraktúra, deformitás megelőzése sportmozgással Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna A mozgássérülésből adódó mozgáshiány következtében eltérések, deformitások alakulhatnak ki, ami az élet előrehaladtával fokozódhat. Feladatsorok kidolgozása a megelőzéshez. Kidolgozni preventív at, feladatsorokat, azokat kipróbálni. Mozgásfejlődés, anatómiai, élettani ismeretek. A hallgatók életmódja Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna Az egészséges életmód kialakítása összetett és tudatos folyamat. A Pető Intézet hallgatói a képzés során átlagon felüli terheléssel szembesülnek. Ennek káros hatási többek között a mozgásszervi problémák. Felmérések készítése az adott korosztálykörében. Igények felmérése. Lehetőségek felkutatása. Prevenció felkutatása. Élettani, pedagógiai, pszichológiai, szociális ismeretek Fogyatékossági ismeretek Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna Az integráció egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. Ennek megvalósulása csak akkor lehetséges, ha megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a fogyatékosságról, illetve a fogyatékossággal élők az épekről. Kérdőívek segítségével a társadalom adott csoportjának vizsgálata a témával kapcsolatban. fogyatékossági ismeretek 12

13 A mozgásnevelés és az egészséges életmódra nevelés a mozgássérülteknél Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna Az egészséges életmódra nevelés egyik fontos része a mozgásnevelés. A tanórai és azon kívüli lehetőség kialakítása. A mozgássérültek körében a lehetőségek feltárása. Szabadidős tevékenységek, sport. Motoros képességek ismerete, anatómiai, élettani ismeretek. Dr. Schaffhauser Franz A holosztikus emberkép nyomában Frankl, Moreno, Pető és Hári munkáiban. Dr. Schaffhauser Franz A legjelentősebb 20. századi pszichológiai irányzatok elméleti hátterének a kutatása, különös tekintettel az elméleti alapul szolgáló emberfelfogások feldolgozása, értelmezése Forráskutatás és feltárás levéltárakban, könyvtárakban, kutatás elektronikus könyvtárakban, adattárolókban Összehasonlító elemzések, értelmezések Tartalomelemzési módszerek megtanulása és alkalmazása Forráskutatásra és elsődleges értelmezésre való képesség; Különböző elméleti koncepciók szisztematikus összehasonlítására és elemzésére való képesség Tudományos viták egyes részleteiben való eligazodásra és állásfoglalásra való képesség Integráció - inklúzió kutatások Dr. Schaffhauser Franz A legjelentősebb hazai és nemzetközi integráció - inklúzió kutatásokban való tájékozódás. Önálló, kisléptékű és kis volumenű kutatás megtervezése, megszervezése és megvalósítása Szakirodalom kutatása és feltárása könyvtárakban, kutatás elektronikus könyvtárakban, adattárolókban Összehasonlító elemzések, értelmezések Empirikus kutatási módszerek, tartalomelemzési módszerek megtanulása és alkalmazása Önálló kutatásra és a kutatási eredmények elsődleges értelmezésre való képesség; Különböző elméleti koncepciók szisztematikus összehasonlítására és elemzésére való képesség Különböző empirikus kutatások eredményeinek összehasonlítására való képesség Tudományos viták egyes részleteiben való eligazodásra és állásfoglalásra való képesség 13

14 Értékpedagógiák Dr. Schaffhauser Franz A legjelentősebb 20. századi értékpedagógiai irányzatok elméleti hátterének a kutatása, különös tekintettel az elméleti alapul szolgáló értékelméleti, értékszociológiai koncepciók feldolgozása, értelmezése Forráskutatás és feltárás könyvtárakban, kutatás elektronikus könyvtárakban, adattárolókban Összehasonlító elemzések, értelmezések Empirikus kutatási módszerek és tartalomelemzési módszerek megtanulása és alkalmazása Forráskutatásra és elsődleges értelmezésre való képesség; Különböző elméleti koncepciók szisztematikus összehasonlítására és elemzésére való képesség Empirikus vizsgálati eredmények másodelemzésére való képesség Tudományos viták egyes részleteiben való eligazodásra és állásfoglalásra való képesség Dr. Szegfű Mária Szövegértési vizsgálatok: A mondatszerkesztés szerepe a szövegértésben összehasonlító vizsgálat vagy ép és ms. gyermekek között, vagy korosztály szerint. Dr. Szegfű Mária A mondat meghatározott szerkezeteinek értelmezése tömörségük (pl. az igeneves szerkezetek), bizonyos szempontból elvontságuk (pl. a névszói állítmány) stb. következtében különbségeket mutat/mutathat egyrészt az ép és a mozgássérült gyermekek, másrészt korosztályok között. A kutatás célja 1. ilyen szerkezetek gyűjtése; 2. a hipotézis igazolása; 3. javaslatok a szövegértést könnyítő szerkesztési változatokra. Szakirodalmi tájékozódás. Alsó tagozatos tankönyv(ek) mondatszerkesztési sajátosságainak rendszerezése, a problematikus szerkezetek kiválasztása. Az ezeket a szerkezeteket tartalmazó, illetve ezeket helyettesítő (könnyebben értelmezhető) rövid szövegek/mondatok megfogalmazása. A kétféle szöveg értelmezése sikerességének felmérése két csoportban (ép és ms., ill. két korosztály). Az eredmények értékelése. A mondatszerkesztést érintő nyelvtani ismeretek (Magyar nyelv és helyesírásból kollokvium). Mondatszerkesztési sajátosságok összehasonlító vizsgálata vagy ép és ms. gyermekek között, vagy korosztály szerint Dr. Szegfű Mária A mondat szerkezet szerinti főbb típusainak: tő- és összetett mondatok, az összetett mondaton belül az alá- és mellérendelők (a kötőszókra is kiterjesztve) használata. A típusok előfordulása gyakoriságának felmérése a beszélt és az írott nyelv használatban, két csoportban (ép és ms., ill. két korosztály). A kutatás célja 1. a gondolkodás és a mondatszerkesztés közti összefüggés vizsgálata, 2. a tudatos anyanyelvi fejlesztés ezzel kapcsolatos lehetőségeinek megfogalmazása. Szakirodalmi tájékozódás. Önálló anyaggyűjtés a választott két csoport beszélt és írott nyelvhasználatáról. Az anyag alapján a mondatszerkesztési típusok 14

15 megállapítása, előfordulásuk gyakoriságának összehasonlítása. Az eredmények értékelése. A mondatszerkesztést érintő nyelvtani ismeretek (Magyar nyelv és helyesírásból kollokvium). Szókincsvizsgálatok összehasonlító vizsgálatok vagy ép és ms. gyermekek között, vagy korosztály szerint. Dr. Szegfű Mária A szókincsen belül több terület vizsgálható, előtérbe helyezve azokat, amelyek várhatóan különbségeket mutatnak a választott két csoport (ép (ép és ms., ill. két korosztály) között. A kutatás célja 1. a szókincs ezen területeinek felderítése, 2. a szókincs összefüggése a mozgássérültségből adódó, illetve a korosztályi sajátosságokkal, 3. az eredmények felhasználása az anyanyelvi fejlesztésben. Szakirodalmi tájékozódás. A szókincs vizsgálandó területeinek kijelölése, a szókincsvizsgálat adekvát módszerének meghatározása. Önálló anyaggyűjtés a választott csoportokban (ép és ms., ill. különböző korosztályok). Az anyag rendszerezése, statisztikai feldolgozása. Az eredmények értékelése. A szókinccsel kapcsolatos nyelvtani ismeretek (Magyar nyelv és helyesírásból kollokvium). Udvariassági nyelvi formulák gyűjtése (a megszólítás, köszönés, az említés, a tegezés-magázás, a kérés-megköszönés stb.) Dr. Szegfű Mária A társadalmi viszonyok átalakulásának egyik nyelvi következménye az udvariassági formulák változása. A nyelvhasználati különbségek a generációk között, illetve a településtípusok (nagyvárosok kistelepülések) között vizsgálhatók. A kutatás célja: 1. a választott viszonylatban a mai nyelvhasználat feltérképezése az udvariassági formulákat illetően, 2. az eredmények alapján a társadalom és a nyelvhasználat összefüggéseinek megfogalmazása. Szakirodalmi tájékozódás. Kérdőív összeállítása, tesztelése, majd önálló anyaggyűjtés. Az adatok feldolgozása. Az eredmények értékelése. A kommunikáció alapfogalmainak ismerete. Dr. Zsebe Andrea A nevelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban Dr. Zsebe Andrea A nevelés módszereinek megválasztása a pedagógiai folyamat szerves része. A kiválasztás szempontjai igen sokrétűek, a megvalósítás pedig, az egész folyamat eredményességére hatással van. A közoktatás különböző területein alkalmazott nevelési módszerek gyakorisága szerteágazó információk forrása lehet. A sikeres pedagógiai munka egyik alappillére a helyesen megválasztott nevelési módszerek alkalmazása. Előfordulásuk vizsgálata a gyakorlatban iránymutató lehet mind az átfogóbb elméleti, mind a hosszabb ütemezésű empirikus kutatásuk számára. Szakirodalom kutatása és feldolgozása könyvtárakban, elektronikus 15

16 adathordozókban Kisebb volumenű, feltáró jellegű empirikus kutatás megtervezése és kivitelezése A felmérés eredményeinek feldolgozása, értelmezése Forráskutatásra és értelmezésre való képesség Neveléstörténeti és neveléselméleti alapismeretek A magyarországi konduktív pedagógiai hálózatban működő intézmények nevelőmunkáinak sajátosságai Dr. Zsebe Andrea Mátyásiné Kiss Ágnes A Nemzetközi Pető Intézet fontos célkitűzése, hogy Magyarország különböző régióiban folyó konduktív pedagógiai munkát segítse, hálózati rendszerbe szervezze, valamint a szakmai támogatást biztosítsa. Napjaink társadalmi igénye, hogy a konduktív pedagógiai munka megjelenjen különböző fejlesztő munkát végző szakmai csoportokban is, így a konduktorok nemcsak szakma specifikus szegregált intézményekben és inkluzív nevelést folytató közoktatási intézményekben működnek, hanem különböző rehabilitációs, egészségügyi, stb. team munkák tagjaként is képviselik a módszert. Az általuk megvalósított fejlesztő-nevelőmunka sajátosságainak feltérképezése, rendszerezése hasznos segítséget nyújthat Főiskolánk fejlesztési-kutatási projektjeinek megtervezéséhez. Az eddigi empirikus kutatások másodlagos elemzése Magyarország különböző régióban folyó konduktív nevelőmunka megismerése Kisebb volumenű, feltáró jellegű empirikus kutatás megtervezése és kivitelezése A felmérés eredményeinek feldolgozása, értelmezése Összehasonlító elemzések elvégzésére való képesség A konduktív pedagógia történetében való jártasság Jó kommunikációs és szervező készség. Az óvodai nevelés alapelvei a gyakorlatban a különböző Helyi Óvodai Programok tükrében Dr. Zsebe Andrea Az óvodai nevelés irányelveit, feladatait és tevékenységi formáit meghatározó alapdokumentum csak, mintegy keretet ad az óvodákban folyó szakmai munkának. Az egyes óvodák által kidolgozott helyi óvodai programok sokszínűen, a lehetőségek különböző szegmenseit kihasználva tervezik és valósítják meg az óvodás korú gyermekek önálló életvezetésre nevelését. Az alapprogramok elemző vizsgálatával olyan információk birtokába juthatunk, melyek elősegíthetik, mind az elméleti, mind a gyakorlati óvodapedagógia fejlődését. Forrásmunkák, dokumentumok felkutatása, elemzése könyvtárakban, elektronikus adathordozókon, a gyakorlatban Az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok egybevetése, elemzése Összehasonlító elemzések elvégzésére való képesség Neveléstörténeti és óvodapedagógiai alapismeretek 16

17 Mozgássérült gyermekek tanuló-és iskolaképének vizsgálata közoktatási intézményekben Dr. Zsebe Andrea Cserna Mária (konduktor Esztergom) Az esztergomi módszertani központban működő konduktív pedagógiai fejlesztés a magyarországi konduktív pedagógiai hálózat tagja. Az iskolában, más sérültekkel egyetemben, bentlakó és bejáró mozgássérült gyermekek fejlesztése folyik. A szakmai munka továbbfejlődését segítheti elő azon kérdések vizsgálata, hogy a mozgássérült gyermekek tanuló- és iskolaképe eltér-e, s ha igen mennyiben a hasonló életkorú, ép mozgású gyermekek tanuló-és iskolaképétől. Továbbá vizsgálat tárgyát képezheti, hogy az Intézet iskolájában bentlakó jelleggel tanuló sérült gyermekek, és a családjuk körében élő, bejáró mozgássérült gyermekek iskolaképe milyen hasonlóságokat, vagy különbségeket mutat. Megjelenik -e az iskola, mint "második otthon" jellege az iskolaképben. Az esztergomi intézmény megismerése, tájékozódás, adatgyűjtés Kis mintán, felmérő jellegű empirikus vizsgálat megtervezése Az eredmények feldolgozása, elemzése, javaslatok megfogalmazása Jó kommunikációs és szervező készség Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek Kutatás-módszertani alapismeretek Játékosság az óvodai tanulásban Dr. Zsebe Andrea A játék és tanulás összefonódása a gyakorlati óvodai nevelésben. Az alapvető tevékenységformák kapcsolata az óvodai napirendben. A játékosság helye, szerep az óvodai tanulásban. A téma szakirodalmi megismerése, tájékozódás, adatgyűjtés Kis mintán, felmérő jellegű empirikus vizsgálat megtervezése Az eredmények feldolgozása, elemzése, javaslatok megfogalmazása Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek Kutatás-módszertani alapismeretek 17

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

TDK verseny. 2015. november 27-én 16 órakor megrendezésre kerülő házi TDK versenyt az OTDK szabályai szerint rendeztük meg.

TDK verseny. 2015. november 27-én 16 órakor megrendezésre kerülő házi TDK versenyt az OTDK szabályai szerint rendeztük meg. TDK verseny 2015. november 27-én 16 órakor megrendezésre kerülő házi TDK versenyt az OTDK szabályai szerint rendeztük meg. A TDK levezető elnöke: A zsűri: Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna, főiskolai docens

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket és leendő 1. osztályos gyermeküket. intézményünk nyílt napjaira, szülői értekezletére.

Kedves Szülők! Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket és leendő 1. osztályos gyermeküket. intézményünk nyílt napjaira, szülői értekezletére. Kedves Szülők! Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket és leendő 1. osztályos gyermeküket intézményünk nyílt napjaira, szülői értekezletére. Az elsős tanító nénik: Babics Zoltánné és Szilveszter Eszter

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

1. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv megvalósítása érdekében végzett tevékenység

1. Az Integrációs Program Cselekvési Feladatterv megvalósítása érdekében végzett tevékenység Az előterjesztés 1. számú melléklete Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javításáról,

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Krisztina Felnőttképzési és Szakképzési Központ A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Konzulens: Dr.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI V. rész PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI Készítette: TOMATÁS TÍMEA Intézményegység vezető 1. Utazó gyógypedagógusi hálózat... 3 1.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja és feladata... 3 1.2 A habilitációs,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben