PÁLYÁZATMENEDZSMENT GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATMENEDZSMENT GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS"

Átírás

1 GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS 2013

2 2

3 1. BEVEZETŐ A) A pályázati menedzsment fogalma és szerkezete A pályázati menedzsment több, mint egyszerű pályázatírás. Feltételezi azt, hogy egy szervezet (civil szervezet, önkormányzat, vállalkozás, egyéb közintézmény) a pályázati források felkutatásával, pályázatok írásával és projektek lebonyolításával állandó jelleggel foglalkozik, mi több, erre irányított humán erőforrással is rendelkezik. A pályázati menedzsment magába foglal minden egyes lépést, folyamatot az esetleges források felkutatásától kezdve egészen a megkapott támogatás elszámolásáig: a pályázat megírását, a projekt támogatási szerződés szerinti lebonyolítását, stb. Amennyiben egy szervezetnek egy időben több pályázata is fut (ezek különböző fázisban vannak), úgy szükségesnek mutatkozik az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére állandó figyelmet szentelni, humán erőforrást fordítani. 1. sz. ábra: A pályázati menedzsment ciklusa A pályázati menedzsment ciklusa Küldetés (misszió) Általános célkitűzések Értékelés, elszámolás Projekt kidolgozása Forráskeresés Megvalósítás Szerződéskötés Döntés követése Pályázat megírása A projektötletnek összhangban kell lennie a szervezet küldetésével és általános célkitűzéseivel. A projekt kidolgozását követően jelennek meg az ehhez kapcsolódó specifikus pályázatmenedzselési tevékenységek (forráskeresés, pályázatírás, döntés és szerződéskötés), majd ezt követően a pályázatban megfogalmazott tevékenységek végrehajtása és értékelése a projekttel együtt halad. Egy szervezet párhuzamosan több pályázatmenedzsmenti folyamatot is bonyolíthat. Ez egyrészt a szervezet által kidolgozott és végrehajtási folyamatban levő projektek számától, másrészt a projekt nagyságától függ, amely akár több támogatási forrás igénybevételét is feltételezi. 3

4 Ilyen értelemben a szervezetben párhuzamosan több ciklus is létezhet, éppen ezért szükséges lehet egy egységes nyomonkövetési rendszert kialakítani, vagyis egy felelőst megnevezni, aki maga a folyamat szempontjából tartja nyilván az előrehaladást. A ciklikus felfogás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy hosszú távon a szervezet pályázatai menedzselésében fejlődjön és tapasztalatokat halmozzon fel. B) A pályázati menedzsment és projektmenedzsment közötti összefüggés Egy pályázat tulajdonképpen egy, a kiíró által elvárt struktúrában bemutatott projektet jelent. Amennyiben egy megfelelő módon kidolgozott projekttel rendelkezünk, ennek pályázati űrlapra való adaptálása nem jelent komolyabb fejtörést. A kettő között mégis adódnak különbségek. A legszámottevőbb különbség az, hogy míg a projekt megtervezése, végrehajtása és értékelése inkább egy szervezeten belüli tevékenységet feltételez, addig egy projekthez kapcsolt pályázat lebonyolítása egy külső tényezőt (a támogatót) is bevon. Ezért a teljes pályázati folyamat során a projekt különböző lépéseit egy olyan külső szemlélővel is meg kell értetni, aki ugyan nem vesz részt közvetlenül a végrehajtásban, de mégis jogában áll a támogatást megvonni, amennyiben úgy látja, hogy a támogatási szerződésbe foglaltak nem teljesülnek. Éppen ezért, a pályázati menedzsmentben a folyamatos kommunikálás, informálás lényeges elemet képez és középtávon komoly sikerekhez vezet a forrásszerzés területén. A tartalmi részeket tekintve a már lefektetett elképzelések kerülnek részletesebb megfogalmazásra, a célok, várt eredmények viszont változatlanok. A költségvetésnél apró, de mégis lényeges különbség adódhat. Míg egy belső használatra készülő projektterv esetében, és a végrehajtási fázisban is többnyire a konkrét kifizetéseket vagy bevételeket eredményező lépések fontosak a költségvetés számára, addig a pályázat esetében olyan bevételi és kiadási tételek is megjelenhetnek, amelyek nem feltételeznek konkrét pénzmozgást. A pályázatok menedzselése egy projekt minden területét átfogja. A kulcsfontosságú pénzügyi terület mellett a nyertes pályázat, támogatási szerződés kihatással van mind a projekt kommunikációsnépszerűsítő tevékenységére, mind az eredmények mérésére, kiértékelésre. Megfigyelhetjük, hogy sok esetben a projektmenedzsmentben használt technikák megjelennek a pályázati űrlapokban. Egy Gantt-diagramm vagy logikai keretmátrix elkészítése az európai uniós pályázatok esetében majdnem mindig elvárt. Mi több, ezek képezik a pályázat két leglényegesebb pontját. 4

5 ELSŐ LÉPÉS: PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE Hol és hogyan keressünk kiírásokat?(információs források) Az Internet jelenti azt a felületet, ahol létező elképzeléseink, projektjeink finanszírozásához a legkönnyebben kereshetünk pályázati kiírásokat, forrásokat. A nyomtatott formában terjedő pályázati felhívások egyre inkább háttérbe szorulnak. Újsághirdetések, újságcikkek, hírportálok Általános, hírértékű információk gyűjtésére alkalmas, azonban részletes információk megszerzéséhez kevésbé. Amennyiben a sajtóban érdekes hírre találunk, érdemes vagy pályázati tanácsadóhoz fordulni, vagy kiemelten pályázatokkal foglalkozó honlapokat felkeresni, hogy pontosan megtudjuk, miről van szó. Szakmaspecifikus honlapok, portálok Romániában több olyan szakportál is kifejlődött az elmúlt években, amely többnyire, vagy esetenként kizárólag pályázatokkal, valamint ilyen forrásokból támogatott fejlesztésekkel foglalkozik. Ezek közül a legrégebbi, a 2001-ben indított PONT pályázatfigyelő (www.palyazatok.ro), amely magyar nyelvű felületeken ad részletes és naprakész tájékoztatást pályázati felhívásokról, határidőkről és egyéb, pályázatokhoz, támogatási forrásokhoz köthető újdonságokról. A szerkesztők emellett háttérelemzéseket is gyakran közzétesznek. Pályázati kivonatokat tartalmazó es értesítő is kérhető napi vagy heti rendszerességgel. A Románia számára előírt strukturális és kohéziós alapokkal kapcsolatos pályázatokkal és egyéb hírekkel a fonduri-structurale.ro oldal foglalkozik a legátfogóbban. A 2007-ben indított projekt mára már referenciaértékű anyagokat, információkat tesz közzé. A honlapot tanácsadói konzorcium működteti, de célja nem a közvetlen kliensszerzés, hanem az átfogó tájékoztatás, éppen ezért az ott megtalálható információk igen kiterjedtek, széleskörűek. es értesítő is kérhető, ennek elsődleges célja a figyelemfelkeltés, nem az alapszintű informálás. A Finantare.ro oldal szintén több éves múltra tekint vissza. Erősségét a szakmai háttéranyagok és vélemények képezik. Az információs szolgáltatások egyes részei már fizetőssé váltak, de az ingyenes részek is bőven adnak információt pályázati lehetőségekről. es közlöny kérhető, ez összefoglalja a legfontosabb információkat, de nem ad teljes körű tájékoztatást, még címek szintjén sem a honlapon megjelenő újdonságokról. 5

6 A pályázati kiíró felkutatása és a teljes pályázati dokumentáció megszerzése Az internetnek köszönhetően mára már jóformán minden pályázati kiíró saját honlappal rendelkezik. Ennek köszönhetően a pályázati kiírásokkal kapcsolatos teljes dokumentáció is fellelhető az interneten és akár másodpercek alatt le is tölthető. Az esetek túlnyomó többségében a pályázati portálok tartalmazzák az eredeti kiíró honlapjának hivatkozását. MÁSODIK LÉPÉS: A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE Amikor megtaláltuk az adott projektünk számára alkalmasnak bizonyuló pályázati kiírást, érdemes olyan részletesebb háttérinformációra is szert tennünk amely segít pontosan beazonosítani a pályázati kiíró célkitűzéseit és motivációját abban, hogy számunkra támogatást nyújtson. Fontos időben megtudnunk, hogy milyen mellékletek, dokumentumok csatolására van szükség a pályázati űrlap mellé, mivel maga a pályázati dokumentáció összeállítása akár egy több hetet is igénybe vevő folyamat lehet. Így ennek a megtervezése fontosnak bizonyulhat annak érdekében, hogy minden határidőre meglegyen. Részletes információgyűjtés Gyűjtsünk információt a kiíró intézményről és az érdekesnek és használhatónak bizonyuló támogatási rendszerről! Melyek a kiíró intézmény céljai? Milyen általános feladatköröket lát el az intézmény (vagy milyen célokat követ, amennyiben civil szervezet)? A pályázati koordinátor neve Ki foglalkozik közvetlenül az adott pályázati kiírással, kivel lehet kommunikálni? Melyek az elbírálási procedúra részletei? Mi a pályázati határidő? Hogyan kellene a pályázatot beküldeni? Van-e több lépcsős pályázás? Van-e lehetőség elektronikus pályázásra? Mikor közlik a választ? Mikor várható szerződéskötés? stb. Az elbírálás menete, az elbírálók 6

7 Egyre több esetben az elbírálók kiléte már titkos. Ennek rációja éppen az, hogy a pályázok ne gyakoroljanak etikus de akár etikátlan befolyást sem ezekre a személyekre. Ilyen értelemben az elbírálási kritériumok, az értékelési pontozás szerepe egyre jelentősebbé válik. Pályázati dokumentáció Szerezzük meg a részletes kiírást, illetve a teljes pályázati dokumentációt - ha van. A legtöbb esetben ezek elektronikusan elérhetők. Pályázati űrlap Szerezzük meg a pályázati űrlapot - ha van. A pályázati űrlap ma már csak akkor használható, ha elektronikusan kerül kitöltésre. Amennyiben pályázati űrlap létezik, ennek használata kötelező a pályázat összeállításának folyamatában. Határidő Tájékozódjunk a beadási határidő felől! A határidő be nem tartása egyet jelent a pályázat kizárásával. A pályázati határidők több fajtáját is ismerjük: A leggyakoribb eljárás a pontos határidő megadása, napra és órára pontosan, beérkezést számítva. (Vagyis amennyiben a pályázatunk az adott időpontig nem jut el a kiíróhoz, úgy a határidőt lekéstük). Másik eset a postabélyegző dátuma, ebben az esetben elég, ha az adott napon postára adjuk küldeményünket. Ebben az esetben a postázási bizonylat megtartása igen fontos. Európai uniós támogatások esetében egyre elterjedtebb az, hogy bár van határideje a pályázatok leadásának, az a pályázó élvez elsőbbséget az elbírálásnál, amelyik hamarabb adta le dokumentációját. Mellékletek, egyéb dokumentumok Tudjuk meg, milyen mellékletek csatolására van szükség! A nem általunk megírandó, hanem más intézményektől, hatóságoktól, partnerektől beszerzendő dokumentumok időbeni elkészíttetése, összegyűjtése ugyanannyira fontos a pályázat szempontjából, mint a tartalmi részek megszerkesztése. 7

8 Háttérinformációk Tisztázzuk a következőket: Általában kiket támogat az intézmény? Bármennyire is megfelelnénk egy támogatási program célkitűzéseinek, amennyiben szervezetünk nem tartozik a támogatott jogi formák közé, nem tudunk sikerrel pályázni. A behatárolás jogi (cég, ezen belül üzleti forgalom, alkalmazottak száma szerint szűrve, civil szervezet vagy közintézmény), földrajzi (régiók, megyék, települések), illetve közigazgatási (vidék, város, lakosságszám) formát ölthet. Milyen jellegű projekteket részesít előnyben? A pályázati dokumentáció mellett előző évek támogatott-listái, a nyertes projektek rövid leírásai hasznos fogózót nyújthatnak abban, hogy még jobban meggyőződjünk, talál-e a projektünk az adott pályázati kiíráshoz. Milyen célcsoportok elérését támogatja? A támogató intézmény tevékenységi köre szintén jelentős befolyással bír. Egy munkaügyi minisztérium várhatóan egészségügyi projektet nem támogat, de egy szociális kérdésekkel foglalkozó alapítvány sem fog gazdaságélénkítésben szerepet vállalni. Mennyi és milyen jellegű támogatást oszt szét? - Legtöbb illetve legkevesebb hány százalékban támogat egy projektet? - Legtöbb illetve legkevesebb mekkora költségvetéssel rendelkező projektet támogat (összegben kifejezve)? - Természetbeni hozzájárulást elfogad-e, mint költségfedezés? Érdeklődjön arról, hogy a pályázati kiírásról szerveznek-e bemutató előadást esetleg képzést a meghirdetéssel kapcsolatosan? Törekedjen a személyes kapcsolatok kialakítására és ápolja azokat! Konkrétumok: Legtöbb esetben a pályázatot kiíró alapítvány/intézmény pályázati csomagot állít össze, amely használati útmutatót (Ghidul Finantatorului), űrlapot (formular pentru cerere de finantare) tartalmaz. Ez alapján mindent tudni lehet az illető kiírásról. Ebben a dokumentum-csomagban olyan elérhetőséget is megadnak, ahol a potenciális pályázó további részletes információkra is szert tehet. 8

9 HARMADIK LÉPÉS: A PÁLYÁZAT MEGÍRÁSA 1. Egy pályázat részei Ennél az alpontnál sohasem szabad figyelmen kívül hagyni az esetleges űrlap szerkezetét, és ennek formáját érdemes követni, mivel a kiíró az, amely dönt pályázatunk sorsáról, tehát az ő elvárásai a legfontosabbak. A) Fedőlap Formai kellék. Érdemes minőségi nyomtatást végeznünk, ugyanis fontos támogatási kérelmünknek esztétikailag is formát adjunk, ha az űrlap maga ezt nem biztosítja. Esetenként érdemes akár színesre is szerkeszteni és nyomtatni. B) Kísérőlevél Hivatalos levél, amelynek hossza egy oldal. Célja a kapcsolatfelvétel (formálisan) a pályáztatóval és a pályázat bevezetése, nem a program bemutatása. Nem kötelező alegység, de ha valóban fontos és nagy összegű pályázatról van szó, akkor érdemes ilyen dokumentumot is szerkeszteni. C) Adatlap Ennek hossza is egy oldal. Ez tulajdonképpen egy összegző a pályázatról. Általában a pályázat címét, a pályázó szervezet és a projektvezető nevét és adatait, a program rövid, 3-5 soros összefoglalását, időtartamát vagy időpontját, a költségvetés összegét, a kért támogatást, ennek százalékos kifejezését, a mellékletek felsorolását, a dátumot, pecsétet és aláírást tartalmazza. Bizonyos esetekben ez az adatlap felesleges, ennek bizonyos adatait fel lehet akár a fedőlapon is tüntetni. Itt, természetesen csak a legfontosabbra gondolunk, mint: a név, a pályázat címe, a kapcsolattartó személy és a költségvetési végösszeg. Figyelem: A rövid összefoglaló tartalmazza a célt, célcsoportot, a vállalt tevékenységeket, valamint a problémát, melyre a program megoldást nyújt. Ha az űrlap adott, ellenőrizzük, hogy teljesen kitöltöttük-e. Az adatlap tetejére érdemes egy frappáns idézetet írnunk, amely kapcsolódik a program tematikájához. 9

10 D) A pályázat leíró részei Hossza 3-5 oldal. Célja a pályázó felkészültségének bizonyítása a pályáztató előtt, valamint a program részletes bemutatása. Részei: A program célja, a pályázó szervezet bemutatása, a probléma/igény bemutatása, amelyre megoldást ad a projekttervünk, a tevékenységek bemutatása, a projekt ütemezése, az értékelési szempontok, valamint a költségvetés leírása. E) Mellékletek Ezeknek célja a pályázat leíró részében közölt információk alátámasztása, a pályázó hitelességének bizonyítása. Többek között a következőket tartalmazhatja: jogi bejegyzési bizonylat, alapszabályzat, alapító okirat, újságcikkek, referenciaanyagok, előző éves szervezeti beszámoló, szakmai önéletrajzok, ajánlások, költségvetési részletezés, stb. (bármi, ami a pályázatot alátámasztja) 2. A pályázat leíró részei A) A program célja: A program célja három szintet takar. Az első, legáltalánosabb szint a program társadalmi hatása. (Ezt a program neve alá érdemes felírnunk.) Ez egy teljes, lehetőleg összetett mondat, mely tartalmazza azt az általános célt (tulajdonképpen küldetést), amelyet a programunk elérni kíván, illetve az eszközöket, amelyeket felhasználunk ennek kivitelezésére. Pl. A program célja a demokratikus társadalom fejlesztése a fiatalok állampolgári tudatának erősítése révén. Feltétlenül kerüljük a cselekvésre utaló szavakat (pl. csinálni, szervezni, képezni, előállítani), inkább általánosabbakat használjunk (pl. fejlesztés, megerősítés, megszüntetés, csökkentés). A következő két szint már inkább a tevékenységekhez kapcsolódik, ezeket lehet célkitűzéseknek nevezni. Az egyik ezek közül a program hatása a résztvevők életére, a másik a program konkrét kimenetele (tehát egy elméleti és egy gyakorlati sík). Fontos, hogy ezeket a célokat úgy határozzuk meg, hogy ezek mindig mérhetőek, reálisak legyenek. A pályáztató nem lát fantáziát egy olyan pályázatban, amelynek nem írjuk le a kézzel fogható kimenetelét. Hiába látjuk ezt mi át, ha nem tesszük a kiíró/elbíráló bizottság számára is láthatóvá, akkor kevés az esélye annak, hogy támogatást nyerjünk. 10

11 Pl.: A program egy éves időtartama alatt 120 fiatalt* kívánunk kiképezni az érdekképviseleti folyamatok szakterületén, oly módon, hogy azokat a saját életükben alkalmazni tudják**. A képzésen résztvevő fiatalok minimum 70%-a érdekképviseleti szervezetben fogja használni az elsajátított ismereteket. * mennyiségi vetület ** minőségi vetület Amire feltétlenül vigyázni érdemes, az a direkt beszédmód használata. Negatív példa erre a következő: "A képzés hatásaként azt reméljük, hogy". Ez helytelen. Csak azt sejteti a pályáztató fele, hogy még mi sem vagyunk biztosak a dolgunkban. A direkt beszédmód határozottságot utal. Vigyázzunk azonban arra is, hogy a beképzeltség, túlzott magabiztosság érzését se keltsük a pályáztatóban. B) A pályázó bemutatása Ez a rész arra hívatott, hogy meggyőzze a támogatót: a szervezet tökéletesen alkalmas a program kivitelezésére. Itt szükséges említést tenni a hasonló jellegű programokról, amelyeket a szervezetünk sikeresen valósított meg. Kerüljön bemutatásra itt a személyes, illetve a szervezetünk tapasztalata ezen a területen, valamint az is, hogy milyen képzettségűek a program kivitelezői. Itt ne csak a programvezetőre hivatkozzunk, tegyünk említést lehetőleg minden szervezőről. (Öt embernél többet nem érdemes bemutatnunk, és mellékletként csatolnunk kell minden egyes bemutatott személy szakmai önéletrajzát). Azt is tárgyaljuk, hogy a program miképpen hat a szervezet küldetésének megvalósítása érdekében. C) A probléma / igény, amelyre a projekt megoldást, választ nyújt Ezen alpont célja, hogy a program fontosságát, szükségességét bizonyítsa. Az általunk bemutatott megoldás (azaz a program, amire támogatást pályázunk) egy valós igényre válaszol. Ezért érdemes a probléma okait, lehetséges hatásait ismertetnünk (amennyiben nem oldódik meg teljesen a kérdés, amire választ keresünk). Amennyiben erre lehetőség van, szolgáltassunk számszerű, konkrétan alátámasztott adatokat is a probléma nagyságára, jelentőségére vonatkozóan, és jelöljük meg adataink forrásait. D) A tevékenység bemutatása Az esetleges adományozó itt kaphat betekintést a tevékenység konkrét szerkezetébe. Ismertetnünk kell a helyszíneket, időpontokat, a meghirdetés módját (a reklámozásra érdemes külön hangsúlyt fektetni). Írjuk meg, milyen a tervezett résztvevők köre. S természetesen nem szabad kihagynunk magának a tevékenységnek a leírását sem. Próbáljunk megindokolni, ésszerű, érthető magyarázatot adni mindenre. Ha a projektünk al-programokra oszlik, mindegyik esetében külön-külön csoportosítva tűntessük fel az adatainkat. 11

12 Konkrétumok Itt valós összefüggés mutatkozik egy pályázat megírása és egy előzetes, belső, szervezési könnyítés érdekében megírt projekt között. Egy jól megírt, reális és használható projekt jelentős mértékben megkönnyíti egy pályázat megírását, hiszen a pályázati kiírás is sok esetben egy projekttervet kér. A különbség csak a kiíró szervezet projektről kialakított felfogásában mutatkozhat, viszont az átírás nem nehéz. E) Ütemterv Táblázatba foglalva ismertessük a program ütemtervét. Ezt a tervet lehetőleg fel kell bontani három részre, amelyeket jól el vannak különítve egymástól. Ezek: előkészítés, lebonyolítás, kiértékelés. Használhatjuk a Gantt-diagrammot, illetve a Ki-mit-mikorra listát. F) Életképesség Be kell bizonyítanunk, hogy a támogató finanszírozásának lejártával a program nem fog leállni. Ez sokszor fontos és meghatározó értékelési szempont a benyújtott pályázatoknál! G) Értékelési szempontok Fontos, hogy megadjuk programunk értékelésének szempontjait. Szükséges kitérnünk arra, hogy pontosan milyen eszközökkel, módszerrel mérjük majd le a program hatékonyságát. A pályáztató már jó előre látni akarja, hogy eredményes az ő befektetése. Szó kerülhet itt a konkrét, fizikai formában is megjelenő eredményekről (kiadott anyagok, esetleg egyéb tevékenységek, melyeket e program sikeres megvalósítása implikál). H) Költségvetés A különböző alapítványok igényei ezzel a pályázati résszel kapcsolatosan meglehetősen eltérőek. Általában minden alapítványnak megvan a saját követelménye a költségvetés struktúrájáról. Éppen ezért, amennyiben nem vagyunk tisztában a költségvetés megszerkesztési módjával, feltétlenül vegyük fel a kapcsolatot az adományozóval. (Az adományozó elvárja ezt, több esetben külön kiképzést is szervez a pályázat megírásának módjáról!) Amennyiben nem fértünk bele az űrlapban megszabott költségvetési keretbe, vagy úgy látjuk egyes kiadásainkat jobban, részletesebben is meg tudjuk indokolni, akkor mindenképpen csatoljunk egy részletes költségvetési mellékletet pályázatunkhoz. Kiadások Ha nincs külön igény erre, a kiadásoknál nem kötelező feltüntetni, hogy miből fedezzük a költségeket, mivel ezt a bevételi résznek úgyis tartalmaznia kell. A kiadási tételeket minél részletesebben írjuk le, 12

13 (hacsak az alapítvány nem kéri explicit módon a rövid kiadási listát). Itt főleg arra kell vigyázni, hogy az általunk megszerkesztett kiadási lista rendszere könnyen átlátható legyen. Az adományozónak nincs kedve arra, hogy hosszú időt töltsön, csak a költségvetési szerkezetünk megértésével. Inkább elutasítja ezt. Nagyobb terjedelmű kiadáslista esetén mindenképpen készítsünk egy összegzőt is, amely a nagyobb tételek összköltségét tartalmazza. Itt is, ha tehetjül, el kell különítenünk az előkészítés, lebonyolítás, értékelés egységeit. Bevételek Ezt az alpontot is tagolnunk kell. A pályáztató mindenképpen tudni akarja, hogy nem csak a tőle származó támogatásra alapozunk, és hogy reálisan fel tudtuk mérni, a szervezéshez szükséges pénzt összegyűjtését. Pár alapvető bevételtípus létezik: Biztos bevételi források (iskolai támogatás, ingyenes terembér, a szervezők saját munkája, ami szintén költség kellene legyen, de szervezetünk ingyen felvállalja) Már megérkezett alapok (szponzorok, pályázatok, amelyek kedvezően voltak elbírálva). Ezekről bizonylatokat kell mellékelnünk! Remélt és kért bevételek más forrásoktól (benyújtott, de még választ nem kapott pályázat, tervbe vett szponzorok) Kért összeg (itt is részletezzük, hogy konkrétan a költségvetés mely részeire igényelünk anyagi alapokat a pályáztatótól). Egyéb megjegyzések Vigyázzunk mindig arra, hogy a bevétel összege legyen egyenlő a kiadással. Nem létezhet különbség, hiszen az azt jelentené, hogy nem mértük fel jól a helyzetet. Arra is figyeljünk, hogy elírások, összeghibák ne legyenek. Azt az érzést keltheti, hogy nem vagyunk elég megfontoltak a pénzügyi rész kezelésében. Konkrétumok: A költségvetés esetében ajánlatos a Microsoft Excel program használata. Amennyiben a költségvetést ebben a programban készíti el, úgy megadódik a lehetőség az összegek számítógépes összeadására. Ezáltal pedig a hibaveszély majdnem teljesen kizáródik. A pályázat leíró részével kapcsolatosan annyit érdemes megjegyeznem, hogy ezeket a szempontokat legtöbb esetben magában a pályázati űrlapban kérik. Ez különböző formákban történhet. Az előbbi felsorolás egy általános képet kívánt nyújtani a pályázatok e fontos részéről. NEGYEDIK LÉPÉS: A PÁLYÁZAT LEADÁSA ÉS NYOMONKÖVETÉSE 13

14 Határidő és beadás A pályázatot határidőre adjuk le, azonban határidőből is kétféle létezhet. Az első formája az, amikor a pályázat postai feladásra vonatkozik. Ilyenkor az a célunk, hogy a határidő napján záróra előtt elérjünk a postára, vagy, amennyiben gyorspostát választunk, aznap vegye el a csomagot a futárszolgálat. A határidő második formája a beérkezés pillanatához köti a pályázatok elfogadását. Ilyenkor azt kell biztosítsuk, hogy dokumentációnk ez előtt beérkezik a támogatóhoz. Itt figyelembe kell vennünk, hogy hány napig megy postán egy levél, hány órára vállalja a postaszolgálat a kézbesítést. Ebben az esetben semmilyen késést nem fogadnak el még akkor sem, amikor nyomós ok van. Egy harmadik eset újabban elektronikus leadásokra vonatkozik, ilyenkor a küldés és beérkezés pillanata gyakorlatilag azonos, mivel a pályázatot a támogató internet-honlapjára kell feltöltenünk. Amikor a végső feltöltő gombot megnyomjuk, azzal az időponttal regisztrálja a rendszer pályázatunkat. A leadástól az eredményhirdetésig - hiánypótlás Ne üljünk nyugton a leadás után sem. Sok esetben lehetőség van arra, hogy amennyiben hiányos egy dokumentáció, a támogató kiegészítő információkat, dokumentumokat kérjen be tőlünk. A hiánypótlás valószínűleg elektronikusan ( en) érkezik az általunk megadott címre, és szoros határidőt kapunk arra, hogy meddig küldjük el a hiánypótlást. Az eredményhirdetésre is tudatosan figyeljünk. Vannak esetek, amikor a támogató azt is meghatározza, hogy meddig hirdet eredményt. Amennyiben mégsem, jogunk van érdeklődni az eredményekről. Ha nyert a pályázat Kössünk a támogatóval írásos szerződést (legtöbb esetben ezt a támogató is igényli). Bonyolítsuk le a programot a szerződésnek megfelelően. Ha változik valami a szervezésben, tájékoztassuk az adományozót. Ő is tisztában van azzal, hogy tökéletesen semmit sem lehet megtervezni, előre jelezni. Reklámozzuk támogatóinkat. Ha van mód rá, vonjuk be közvetlen módon is az adományozót a támogatott programba. A program lejártával minél részletesebb dokumentációt készítsünk, amelyben beszámolunk a programról, és részletesen kitérünk a pénzügyi elszámolásra (ugyanis itt mindenki a legtámadhatóbb). Ha a programról újságcikk jelenik meg, vagy fényképek készülnek, mellékeljük ezeket is beszámolónkhoz Ha nem nyert 14

15 Érdeklődjük meg, miért és hogyan fejlesszük tovább a projektet illetve a mögötte húzódó gondolatot, hogy megfelelő (és főleg támogatásra érdemes) legyen. Amennyiben technikai-formai hibát követtünk el, érdeklődjük meg, mi volt hibás a pályázatban. Folyamatosan tájékoztassuk arról támogatókat, hogy milyen más programokat szervezünk. Érdeklődjünk az adományozó más pályáztatási lehetőségeiről. ÖTÖDIK LÉPÉS: MEGVALÓSÍTÁS Szerződéskötés A szerződéskötés feltételeit a támogató határozza meg. Sok esetben a támogató már a pályázati felhívás megjelentetésénél vagy a részletes pályázati dokumentációban is szerződésmintát tesz közzé. Ez alapján a pályázó azt is eldöntheti, hogy majdan a szerződéskötés pillanatában teljesíteni tudja-e a feltételeket: Példa: Szülőföld Alap A Szülőföld Alap egy pályázat leadásához nem kér részletes dokumentációt és mellékleteket, azonban már a felhívás megjelentetésénél közzéteszi, miket fog kérni a szerződéskötéshez. Így hiába nyer egy szervezet támogatást, ha ezt követően nem képes szerződést kötni. A projekt pályázat szerinti megvalósítása A megvalósítás folyamatában a kulcskérdés abban rejlik, hogy a szervezet pénzügyileg képes-e lemenedzselni a pályázatot. Ez főképpen akkor fontos, amikor a támogatás vagy részben vagy akár teljes egészében a projekt lebonyolítása után kerül folyósításra. Abban az esetben, amikor utólagos a támogatás, a szervezet még a lebonyolítás előtt meg kell arról győződjön, hogy képes megelőlegezni az összegeket. Az is kulcsfontosságú, hogy az elszámolásba csak szerződéseket és számlákat, vagy kifizetési bizonylatokat (nyugtát, kasszabont, banki utalványt) is be kell-e mutatni. Ha nem, akkor lehetőség van arra, hogy egy-egy szolgáltatóval megegyezzünk, hogy kiállítja a számlát, azonban őt kifizetni csak akkor fogjuk, amikor elszámoltuk és megkaptuk a támogatást. A lebonyolítás folyamatában szintén fontos a lebonyolítás időtartamának betartása. Amennyiben a projekt lebonyolítását június 30-ig le kell zárjuk, ne próbálkozzunk júliusi vagy augusztusi számlákkal, mert azt a támogató várhatóan nem fogadja el. A projekt népszerűsítése Bár nem minden támogató ad kötelező utasításokat a támogató népszerűsítésére, ezt elvárja. Ezért bármilyen sajtóanyag, reklámtárgy, egyéb vizuális eszköz születik a projekthez kötődően, ezen 15

16 tüntessük fel a támogató nevét és grafikus elemek esetében a támogató jelvényét. Amennyiben ezt a támogató nem teszi elérhetővé honlapján, ezt explicit módon kérhetjük tőle. Nagyobb értékű támogatásokat nyújtó pályázati rendszerek esetén a kiírás dokumentációjának részét képezheti egy külön népszerűsítési útmutató. Ebben az esetben az ott megfogalmazott előírásokat kötelező módon be kell tartanunk a teljes projekt folyamán. Ragadjunk meg minden lehetőséget arra, hogy kommunikáljunk saját projektünkről, és ebben a támogatónak is megjelenési felületet biztosítsunk. HATODIK LÉPÉS: ÉRTÉKELÉS, ELSZÁMOLÁS, A SZERZŐDÉS LEZÁRÁSA Az elszámolásokról általában Az elszámolás tulajdonképpen a megvalósított projektről, rendezvényről készített tartalmi és pénzügyi beszámoló, amely azt támasztja alá, hogy a támogatótól, a támogatási szerződés feltételei megkapott (vagy utólag beérkező) támogatás miként volt felhasználva. A támogató az elszámolás függvényében ítéli meg, hogy a támogatás rendeltetésszerűen volt-e felhasználva, és ennek következményeként dönthet úgy, hogy a támogatási folyamatot az adott projekt kapcsán teljesen lezárja. Az elszámolás részei Minden elszámolás két alapvető részből tevődik össze: a tartalmi és pénzügyi beszámolóból. Az egyiknek vagy másiknak, elszámolásban betöltött súlya támogatónként változik. Például a Youth in Action Program kispályázatainál (9.000 euróig) csak tartalmilag kell beszámolni, ez viszont az eredeti pályázat szintjén kidolgozott modell szerint áll össze. Más esetben a tartalmi beszámoló gyakorlatilag lényegtelen (például DRI), ahol jóformán csakis a számlákat és bizonylatokat nézik. Mitől lehet hatékony egy elszámolás? Könnyen áttekinthető: a bizonylatok sorszámozottak, akár tartalomjegyzék is kíséri őket. Minden bizonylatmásolat jól látszik, és pontosan érthető, mekkora összeg szerepel rajta. A számlákat elszámolási összesítőben táblázatosan is feltűntetjük. Részletes: ne sajnáljuk az oldalakat, ne próbáljunk zsúfolni, több számlát egy oldalra tenni. Érthető: a tartalmi beszámoló kövesse lehetőleg ez eredeti pályázat formáját. Ily módon az eredmények összehasonlíthatóak az eredeti tervvel. A támogatás akkor tekinthető lezártnak, amikor a támogató elszámolásunkat elfogadta. Ezt többnyire írásos vagy szóbeli formában közli is velünk. 16

17 17

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványközösségek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Pályázati kiírás. Pályázatot kiíró: Csana Háttérszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Tavasz 56. PIER-00022

Pályázati kiírás. Pályázatot kiíró: Csana Háttérszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Tavasz 56. PIER-00022 Csanaháttér által ajánlott könyvelő - Pályázati kiírás Pályázatot kiíró: Csana Háttérszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Tavasz 56. I. Pályázat célja és háttere 1. Részcélok A Csana

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja BALATONVILÁGOS JÖVŐJÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1. Célja A Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (későbbiekben Alapítvány) abból az okból állította össze jelen Pályázati dokumentációt, hogy

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: A Magyarország vezető, díjakkal többszörösen elismert márkastratégiai és marketingstratégiai tanácsadó- és reklámügynökségi csoportja. Több, mint 10 éve dolgozunk azon, hogy ügyfeleinknek

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Magánszemélyek illetve for-profit szervezetek részt vehetnek az Európa a polgárokért programban? Magánszemélyek

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére

Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére KÉPZÉSI FELHÍVÁS Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott Lehetőségek egyenlősége című projekt keretében Kis-, és középvállalkozások menedzsmentje részére szakmai képzést indítunk. KÉPZÉS

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványban folyó oktatási tevékenységek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó

Részletesebben

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország meghívásos pályázata A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere: A United Way 24 éve kezdte

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Egy pályázati nyertes közvetlen partnerei? 1. Közreműködő szervezet 2. Szállítók 3. Hitelezők 4. Pályázatíró, ill. projekt menedzsment cég 5. Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Kik adhatnak be pályázatot? Nem-kormányzati szervezetek, egyházi intézmények, iskolák, egyetemek és természetes személyek. Politikai pártok

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A MOL Gyermekgyógyító Program 2014-ben is online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben