A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK"

Átírás

1 A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁVAL ÉS BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Kik adhatnak be pályázatot? Nem-kormányzati szervezetek, egyházi intézmények, iskolák, egyetemek és természetes személyek. Politikai pártok és azokhoz köthető ifjúsági szervezetek, illetve szakszervezetek nem vehetnek részt a pályázatban. A megvalósítani tervezett projektben minimum egy magyar és minimum egy lengyel partnernek kell részt venni. Pályázatot fenti résztvevők bármelyik nevesített partnerrel benyújthatnak (pl. egyetem és magánszemély, magánszemélyek egymás között, stb.). Gazdasági tevékenység támogatására nem lehet támogatást kérni. Mekkora összeg áll rendelkezésre a pályázatok támogatására? 2015-ben (harmincezer) euró. A projekteket egyenként minimum 1000, maximum 5000 euróval tudjuk támogatni. Mi a pályázat benyújtásának feltétele? Benyújthat-e egy pályázó több pályázatot? Az alábbi dokumentumok elküldése elektronikus úton: Kitöltött pályázati űrlap. A pályázó felek közös, írásos nyilatkozata arról: nyertes pályázat esetén vállalják a projekt lebonyolítását. Az összes résztvevő partner nyilvántartásba vételi bejegyzéséről készült kivonatot vagy annak másolatát (szkennelt példányt elfogadunk). Magánszemélyek pályázata esetén személyazonosságot igazoló okirat fényképes oldaláról készült fénymásolat csatolását kérjük. Kérjük, hogy minden pályázó ugyanazzal a partnerrel csak egy pályázatot adjon be, ellenkező esetben a Döntőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy az általa legjobbnak ítélt pályázatot értékelje és kizárja a pályázó többi, azonos partnerrel benyújtott pályázatát. Melyik országban lehet a pályázatokat értékelő varsói Döntőbizottsághoz megvalósítani? Lengyelországban vagy mindkét országban (Magyarország és Lengyelország). Van-e lehetőség hiánypótlás benyújtására? Mik a benyújtott pályázat kizárásának okai? Hiánypótlás benyújtására két esetben van lehetőség: addig, amíg a kiíró en nem igazolja vissza a pályázónak a pályázat beérkezését (ez esetben kérjük, egyértelműen adjon arról en tájékoztatást, mikor küldte meg azt a pályázatot, amelyhez hiánypótlást ad be), vagy akkor, ha a Döntőbizottság saját maga dönt úgy: hiánypótlást kér a pályázótól. A benyújtott pályázatok kizárásának okai:

2 formai okok: pl. hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap, hiányzó dokumentumok, pályázati határidő utáni beérkezés, nem megfelelő/hiányzó nyelven adták be a pályázatot. tartalmi okok: pl. kevesebb önrész megjelölése, mint a pályázatban elvárt minimum 10%; a maximális támogatási igény (5000 EUR) túllépése; a megvalósítandó projekt később fejeződik be, mint december 31-e, nem jogosult pályázó pályázata. egyéb okok: pl. nem valós információ szerepeltetése a pályázati anyagban. A Döntőbizottság köteles a formai vagy tartalmi okokból kizárt pályázat kizárásának konkrét okát a pályázóval írásban közölni. Amennyiben a benyújtott pályázattal szemben tartalmi okokból merül fel kifogás, a pályázat kizárása automatikus, ez esetben hiánypótlást a Döntőbizottság nem kér. Egyes pályázóknál korábban előfordult az, hogy a pályázati adatlapot kizárólag lengyelül nyújtották be, amelyhez nem csatoltak magyar nyelvű leírást. A pályázatokat a következő nyelveken várjuk: angol, vagy magyar és lengyel nyelveken együtt. Milyen pályázatokat vár a kiíró? A pályázatok témái között értékelési különbség nincsen, nem értékelünk pl. egy kulturális eseményt egy tudományostól eltérően (és viszont sem) kizárólag azért, mert különböző típusú együttműködésről van szó. A pályázatok megítélésének elsődleges és döntő szempontja az, hogyan segíti elő a projekt a két ország közötti kapcsolatok fejlődését. A Döntőbizottság a különböző témákban (pl. sport, zenei, művészeti, utazási, oktatási, tudományos, kulturális, egyházi, stb.) beadott pályázatok esetében a kategóriákba sorolást maga végzi. A Döntőbizottság az adott kategóriákba eső pályázatokat saját kategóriájukon belül értékeli, fenntartva magának a jogot, hogy a győztes pályázatok magas színvonalának biztosítása érdekében kategóriánként akár több (nem azonos pályázótól beérkező) pályázatot is támogatásra érdemesként jelöljön meg, vagy egyes kategóriá(ko)n belül ne válasszon ki támogatásra érdemes beadott programjavaslatot. A beadott pályázatok alapján a kiíró szintén fenntartja magának a különböző kategóriák évenkénti meghatározásának jogát. Minden projektnek ugyanannyi esélye van a támogatás elnyerésére a megvalósítás helyszínétől függetlenül. Milyen szempontok szerint történik a pályázatok értékelése? Kap-e a pályázó visszajelzést arról, hogyan értékelte a kiíró a befogadott pályázatot? A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik: a pályázat kidolgozottsága (a pályázat mennyiben járul hozzá a magyar lengyel kapcsolatok bővítéséhez, a pályázat eredményeire mennyire lehet következő projekte(ke)t alapozni);

3 a pályázók eddigi szakmai tapasztalata, amely (támogatás esetén) a program sikeres lefolytatását vetíti előre; a pályázat promotálása a médiában. Kérésre a Döntőbizottság a pályázónak megjelöli benyújtott pályázata legjobbnak és legkevésbé kidolgozottnak tartott részét, s ezt részére elküldi. A nyertes pályázatok kiválasztása A Döntőbizottság a teljes EUR keretet szétosztja a támogatandó projektek között. A Döntőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra érdemesnek tartott, azonban a rendelkezésre álló pénzügyi keret korlátozottsága miatt elutasított pályázatokat pótlistán tegye közzé. Amennyiben egy nyertes és támogatandó pályázat megvalósulása a Döntőbizottság szerint veszélybe kerül vagy a pályázó visszalép annak kivitelezésétől, a Döntőbizottság köteles a pótlistás pályázók közül minimum egy pályázóval kapcsolatba lépni a keretösszeg teljes felhasználása és az Együttműködési Program céljainak maradéktalan teljesülése érdekében. Milyen határidőkkel dolgozik a Bizottság? február 12. A évi pályázatok meghirdetése március 20. A évi pályázatok benyújtásának határideje április 13. A nyertes pályázatok kiválasztásának határideje április 14. A nyertes és pótlistára tett pályázók kiértesítésének határideje, felszólítás a szerződéskötéshez szükséges adatok benyújtására április 23. A szerződéskötéshez szükséges adatok benyújtásának határideje április A szerződések egyeztetése a nyertes pályázókkal, majd azok postára adása május 5-ig A nyertes pályázók által aláírt szerződések visszaküldése a Nagykövetségnek; a pénzügyi támogatások folyósítása (+2 munkanap) Pótlistás pályázóknak: szerződések előkészítése május eleje Nyertes pályázó(k) visszalépése esetén a következő pótlistás pályázó értesítése, neki szerződés megküldése aláírásra A pályázatok pénzügyi tartalmával kapcsolatos kérdések Előfordulhat-e, hogy a pályázó kisebb összegre kap támogatást, mint amennyit a benyújtott pályázatában kért? Igen. A Döntőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott pályázatokban szereplő költségvetési tételek támogathatóságát és annak mértékét külön-külön vizsgálja és döntsön azokról. A Döntőbizottság minden pályázónál azzal számol, hogy a megítélendő támogatás nagyságától függetlenül a vállalt önrészt a pályázók biztosítani tudják.

4 Mi és hogyan számolható el önrészként? A megpályázott összeg minimum 10%-át kell a pályázóknak biztosítani, amelyet bármelyik (akár több, illetve akár az összes) partner is vállalhat. Önrészként elszámolható természetbeni hozzájárulás (pl. önkéntes munka, saját eszközpark [terembérlet] biztosítása, stb.) Milyen tételek kifizetésére nem lehet támogatást kérni? Közüzemi és telekommunikációs szolgáltatásokra (beleértve a vezetékes és mobiltelefon, mobil adatforgalom és internetforgalom költségeit), saját infrastruktúra (pl. helyiségek, saját gépjármű) bérlésére, használatára. Amortizációs költséget nem tudunk elfogadni. Kérhető-e személyi jellegű költség, bérjellegű kifizetés? A pályázók nem számolhatnak el bérjellegű kiadást a projekt adminisztratív/szervezési lebonyolításával, a projektbeszámolók (pénzügyi és szakmai beszámoló) megírásával összefüggésben. Amennyiben bérjellegű kifizetésre vagy tiszteletdíj kifizetésére a projekt megvalósítása érdekében a pályázónak feltétlenül szüksége van, a költség elszámolható, de az ilyen tételek után felmerülő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljes egészében a pályázót terheli. Mi a szerződéskötés előfeltétele? Milyen adatokat és dokumentumokat kér a Döntőbizottság szerződéskötésnél a pályázati partnerektől? Mi a szerződés megkötésének folyamata? Előfeltételként egy önálló számla vagy alszámla megnyitását kérjük. A projekt megvalósításával kapcsolatos összes kiadást erről a számláról kell kifizetni. A Döntőbizottság elnöke a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A szerződéskötéshez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek: Bankszámlaszám (megjelölve az a valutanemet, amelyben a számlán lévő összeget tárolják ez vagy PLN vagy EUR lehet). Bankgarancia: a pályázó és számlavezető bankja által aláírt és lepecsételt dokumentum. A bankgaranciát a korábbi tapasztalatok alapján a lengyel bankok kiállítják, viszont ez időt vehet igénybe. Szervezet esetén: jogi képviselő neve. Természetes személyek esetén: személyi igazolvány/útlevél száma, természetes személy lakcíme. Általános tudnivalók a nyertes pályázóval megkötendő szerződésről A szerződésminta általános szerződési feltételeket tartalmaz, attól a Döntőbizottság a pályázó konkrét pályázati vállalásai fényében esetenként eltérhet. A szerződést a magyar jogszabályoknak

5 megfelelően kell megkötni, a hivatkozott magyar jogszabályok angol nyelvű változatai a következők: Milyen pénznemben kerül sor a támogatási összeg kifizetésére? Szabályok a pályázati támogatás kifizetésével kapcsolatban Elsősorban PLN-ben. Indokolt esetben (eurófolyószámla számának megadása esetén) a sikeres pályázó dönthet úgy, hogy EUR-ban kéri a támogatási összeget. A sikeres pályázók a támogatási összeg terhére a kiadásokat alapvetően banki átutalással kell kifizessék, a pénzügyi elszámoláshoz csatolva a banki átutalásokról szóló kivonatokat. Ettől csak indokolt esetben lehet eltérni. Hogyan és milyen határidővel kell a pénzügyi elszámolást benyújtani? Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a pénzügyi elszámolásnál a mellékelt táblázatot használják. Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően járjanak el, illetve figyeljenek arra, hogy a benyújtott számlamásolatok és bankszámla-kivonatok hátoldalán az alábbi elemek szerepeljenek: a számlamásolat hitelesítése, elhelyezve ezen (lehetőleg bélyegző formájában) az alábbi szöveget: Ez a számla annak eredetijével teljes mértékben megegyezik a következő szerepeltetése a számlákon: Felhasználva a című támogatott projekt elszámolásához ; annak szerepeltetése, hogy a kifizetett számla összege milyen mértékben került megosztásra az önrész és a támogatási összeg között; a pályázó pecsétje és képviselőjének aláírása.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BGA-13-HA-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A pályázat célja A keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben