EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM (EVP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM (EVP)"

Átírás

1 EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM (EVP) Preambulum Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata már az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a lakosság számára az egészségügyi ellátórendszer minél szélesebb körben váljon hozzáférhetővé és a népesség egészségi állapota javuljon. Különösen nagy kihívást jelent ez napjainkban, amikor az állami intézkedések éppen az ellenkező irányú folyamatokat gerjesztik. A tavalyi év során, az egészségügyi ellátórendszer átalakításának következtében markáns változások zajlottak le a város egészségügyi szektorában. Ezen változások újrarajzolták az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) szakmai struktúráját. A szigorú gazdálkodás és a racionalizáló intézkedéseknek köszönhetően, elkerülhetővé vált 2007 évben, hogy a fenntartótól jelenetős mértékű, működési célú támogatást igényeljünk, illetve sikerült megtartani az intézmény pénzügyi-gazdasági stabilitását. Ismerve a 2008-ban várható környezeti hatásokat (gazdasági helyzet, egészségügyi finanszírozási alap, biztosítási rendszer átszervezése, stb.) nem számíthatunk előnyösebb helyzetre a jövő évben sem. Mindez a város felelős döntéshozói számára komoly kihívást jelent, amelyek válaszokat, új koncepció kidolgozását, és az eddig meglévő lehetőségek átértékelését feltételezik. Világszintű kihívás, hogy az öregedő és fogyó társadalmakban, mint Magyarország egyre nehezebb a fenntarthatósága és finanszírozása az egészségügyi rendszereknek. Az egészségügyi rendszerek súlypontjai egyre jobban a preventív ellátás és az öngondoskodás irányába tolódnak. Tőlünk nyugatabbra az állam jelentős feladatot vállal az állampolgárok ez irányú felkészítésében, különös tekintettel a preventív jellegű ellátások biztosításában. Sajnos Magyarországon az elmúlt 4-5 évben az országos népegészségügyi program teljesen kiüresedett, amit a 3 éve tartó 0 forintos költségvetési fedezet bizonyít a legjobban (korábban közel 1 milliárd forint fordítódott e célra és az is kevés volt). Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése ebben a helyzetben szeretne a hódmezővásárhelyi lakosok segítségére lenni és az Egészséges Vásárhely Program keretében népegészségügyi és preventív szolgáltatásokat nyújtani a helyi lakosság részére. A program hosszú távú célja, hogy javuljon a vásárhelyi lakosság egészségben eltöltött életéveinek száma és ezáltal életük minősége. Ez egy hosszú folyamat, amelyben a lakosság egészség magatartásának jelentős változáson kell átesnie ahhoz, hogy a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának meg tudjon felelni. Jelentős lemaradást szenved el mind gazdasági, mind szociológiai értelemben az a közösség vagy társadalom, amely nem képes a preventív szemlélet útjára lépni és a lakosság életmódját egészséges irányba befolyásolni. Statisztikai elemzések Magyarország egészségi állapotának romlása a hatvanas évek közepe óta tart, egyre nagyobb a leszakadás a fejlett egészség-kultúrájú országoktól. A népesség egészségi állapota rosszabb az ország gazdasági fejlettségi szintjénél. A halálozás lassú csökkenése mellett növekszik a fiatalabb korosztály halálozása, rendkívül magas az időelőtti halálozások száma, mindezek mellett kimagasló a középkorú férfiak halandósága. Miközben a fejlett országokban egyfajta 1

2 értékmérővé vált az egészség, illetve az egészségre orientált életmód, addig a Közép- és Kelet-Európa országaiban, így hazánkban is a rendszerváltozás után tovább romlott a népesség egészségi állapota. Csongrád megye, ezen belül Hódmezővásárhely lakosságának egészségi állapota kisebb eltérésekkel az országos helyzetet tükrözi. A megyei kistérségi lebontású adatok alapján Hódmezővásárhelyi kistérség egyetlen megbetegedési vagy halálozási mutatója alapján sem tölt be vezető helyet. A megbetegedési mutatók az országos átlagnál rosszabbak a cukorbetegség, a magasvérnyomás, az ischaemiás szívbetegség, az asthma bronchiale, a hörgőrákos és a pszichiátriai megbetegedésekben. A haláloki szerkezet évek óta azonos, az észlelt kisebb változásokból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, összességében a keringési rendszer és a daganatos megbetegedés dominanciája továbbra is jellemző. Területünkön magas a dohányosok, az alkoholfüggők és az elhízottak száma. A születéskor várható élettartam kissé növekszik, a népesség kormegoszlása öregedő populációt mutat. A szülőkorú nők viszonylag nagyobb száma ellenére a születések száma stagnál, megyénk népessége a hazai és az európai mutatókhoz hasonlóan folyamatosan csökken. Hazánkban a népegészségügyi programok kidolgozásához adatok vagy elemzések nagyon korlátozott számban és megkérdőjelezhető hitelességgel állnak rendelkezésre. Jelenleg a lakosság egészségi állapotát monitorozó rendszer hiányában, nehéz települési népegészségügyi programokhoz kiinduló alapadatokhoz jutni, melyek a futó programok vagy tervezett programok eredményességének, hatékonyságágának méréséhez szükséges összehasonlító elemzésekhez elengedhetetlen. Korszerű népegészségügyi program megvalósításához, a program eredményeinek méréséhez halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatok rendszerezett gyűjtése válik szükségessé települési szinten. Jelenleg ezek az adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ebből következik, hogy ha mérhető népegészségügyi programot kívánunk működtetni, először a lakosság egészségi állapotát, monitorozó rendszert kell kidolgozni. A monitorozó rendszer főbb elemei: demográfiai, társadalmi, halandósági, megbetegedési és egészségmagatartási adatok, melyből elemzések készíthetők. A halandóság elemzése az egyik fontos alapindikátor. A halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivataltól beszerezhetők, melyek elemzéseiből, haláloki statisztikai adataiból, a népegészségügyi program kiindulási adatat képezhetjük. Ezek a kiindulási adatok lehetnek a hosszú távú halálozás csökkentésére kitűzött célok viszonyítási alapjai. Megjegyezendő, hogy a halálozási statisztikák adataiból készült elemzések megállapításai nem alkalmasak gyors népegészségügyi reagálásra, mivel a halálhoz vezető okok többnyire már jóval korábbi időpontban keletkeztek. Megbetegedési elemzések alapadatai a háziorvosi praxisok által gyűjtött adatokból állnak rendelkezésre, azonban az adatszolgáltatást népegészségügyi szempontból kell módosítani. A monitorozás során pontos tájékoztatást kell kapnunk az új megbetegedésekről, melyek segítségével lehetőség van a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változásokra történő gyors reagálásra, esetleg a program módosítására, vagy a megelőzés és gyógyítás prioritásainak megváltoztatására. Egészségmagatartási adatokhoz egészségfelmérések segítségével juthatunk. Ezen adatok azon egyénekről is szolgáltatnak ismeretet, akik panaszaikkal nem fordulnak még orvoshoz, így nem kerülnek be az ellátórendszer adatbázisaiba. Az ellátórendszerben gyűjtött adatokkal szemben ezen felmérésekben nemcsak betegségekről, hanem az egészséget döntően 2

3 meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőkről, például az iskolázottságról, anyagi helyzetről, életmódról (pl.: dohányzás, alkoholfogyasztás) is képet kaphatunk. Korszerű népegészségügyi program működtetése során az alapadatok gyűjtése mellett, szükséges a változások monitorozása, célkitűzéseinek megvalósulását mérő program működtetése, mely nyomon követi a halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatokat. Az adatokból elemzések segítségével lehet a változásokra reagálni, programmódosításokat tenni, hatékonyságot mérni. 3

4 Halálozási adatok Halálozási adatok a Magyar Egészségadattárban, legkisebb lebontásban kistérségi szintig, 2004-ig állnak rendelkezésre. A mellékelt diagramokon Csongrád megye kistérségei (szegedi, mórahalmi, szentesi, csongrádi, kisteleki, makói, és hódmezővásárhelyi) halálozási és haláloki adatait mutatjuk be. Kiemelt vonallal jelöltük a Hódmezővásárhelyi kistérség adatait, a többi kistérséget pedig csak szemléltetjük, így érzékeltetve a trendeket. Az ábra nem alkalmas a kistérségek közötti összehasonlításra, mert a megadott adatok nincsenek lakosságszámra arányosítva. A mellékletben található digitális térképeken az egyes haláloki csoportokban elhelyezhető a Hódmezővásárhelyi kistérség az ország összes kistérséghez képest. Az ábrákból és térképekből megállapítható, hogy a Hódmezővásárhelyi kistérség halálozása kis elmozdulást mutat csökkenés irányába és nincs egyetlen haláloki csoport sem, melyben vezető helyet foglalna el (a tanulmányban be ne mutatott halálozásoknál sem). 500 Összes halálozások nõ 0-64 évesek 400 Hódmezõvasarhelyi Forrás: Magyar Egészségadattár 1300 Összes halálozások férfi 0-64 évesek Hódmezõvasarhelyi Forrás: Magyar Egészségadattár Az összes halálozás tekintetében, a éves és a 0-64 éves korúaknál az országos és a megyei halálozási adatoknak megfelelően lassú csökkenés tapasztalható. A két korcsoportra való bontás jelentősége abban rejlik, hogy szemlélteti az úgynevezett idő előtti halálozást, amely az aktív korú népességet érinti. Az aktív korú népesség halálozása szervezett népegészségügyi programokkal csökkenthető, ezért a továbbiakban a 0-64 éves korosztály halálozásával foglakozunk. 4

5 A halál okok megoszlása a 0-64 éves férfiak körében (10 év átlagában) 7% 1% 1% 8% 4% 16% 1% 27% 31% Fertőzés és paraziták okozta Daganatok okozta Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek okozta Mentélis és viselkedés zavarok okozta Keringési betegségek okozta Légzőrendszeri betegségek okozta Emésztőrendszeri betegségek okozta Perinatális okok miatti Veleszületett rendellenességek okozta Sérülés, mérgezés és külső okok Külső okra visszavezethető 1% 3% A 0 és 64 éves férfiaknál a vezető halálokok a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a külső okok, sérülések és mérgezések okozta halálozás. A halál okok megoszlása 0-64 éves korú nők körében (10 év átlagában) 2% 7% 5% 2% 3% 7% 1% 40% 31% Fertőzés és paraziták okozta Daganatok okozta Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek okozta Mentélis és viselkedés zavarok okozta Keringési betegségek okozta Légzőrendszeri betegségek okozta Emésztőrendszeri betegségek okozta Perinatális okok miatti Veleszületett rendellenességek okozta Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei okozta Külső okra visszavezethető 1% 1% A 0 és 64 éves nőknél a vezető halálokok a daganatok, a keringési rendszer betegségei, a külső okok és az emésztőrendszeri megbetegedések okozta halálozás. 5

6 A keringési rendszer betegségei okozta halálozás, az európai és a hazai statisztikák alapján a 0-64 éves korosztályban a férfiaknál és nőknél is csökken, a csökkenés mértéke a nőknél kisebb. A keringési rendszer betegségein belül a szív és érrendszeri betegségek előfordulási aránya évek óta nem változik. Forrás: Magyar Egészségadattár A daganatok okozta halálozás emelkedő tendenciát mutat, vezető helyen van a tüdőrák a férfiaknál csökkenő, a nőknél meredeken emelkedő tendenciát mutat. A méhnyak, az emlő és a prosztata daganatok miatti halálozás enyhén csökken, vagy stagnál. Forrás: Magyar Egészségadattár A külső okokra visszavezethető halálozás pl., baleset, mérgezés, öngyilkosság, gyilkosság miatt között 511 férfit és 68 nőt veszítettünk el. Forrás: Magyar Egészségadattár 6

7 Megbetegedések Jelenleg a megbetegedésekről csak megyei bontásban állnak rendelkezésre adatok. A megbízhatónak tekintett haláloki statisztikai adatok mellett a megbetegedések számadatai nagyobb bizonytalanságokat mutatnak. Leggyakrabban előforduló megbetegededések a férfiak körében 2003-ban Magasvérnyomás 34% Rosszindulatú daganatok 3% A máj betegségei 4% Deformáló hátgerincelváltozások 4% Idült alsó légúti betegségek 5% Cerebrovasculari s betegségek 4% Gyomor- nyombél-, gastrojejunális fekély 6% Ischaemias szívbetegségek 12% Spondylopathák 11% Cukorbetegség 10% Lipoproteinanyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák 7% Forrás: OSAP Magasvérnyomás 33% Leggyakrabban előforduló megbetegedések a nők körében 2003 évben Idült alsó légúti betegségek 3% A vér és a vérképző szervek betegségei 3% Deformáló hátgerincelváltozások 4% Cerebrovascularis betegségek 4% Gyomor- nyombél gastrojejunális fekély 4% Pajzsmirígy rendellenességei 6% Spondylopathák 11% Ischaemias szívbetegségek 10% A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei 8% Lipoproteinanyagcsere rendellenességei és geyéb lipidaemiák 6% Cukorbetegség 8% Forrás: OSAP A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek a magasvérnyomás, ischaemiás szívbetegségek, spondylopathiák és a cukorbetegség. Nőknél a magasvérnyomás, spondylopathiák, az ischaemiás szívbetegségek, csontsűrűség betegségei és a cukorbetegség. 7

8 Leggyakoribb megbetegedések Békés Csongrád Békés Csongrád Békés Csongrád Békés Csongrád Békés Csongrád Bács- Bács- Bács- Bács- Bács- Bács- Békés Csongrád Átmeneti agyi ischaemiás attakok Cerebrovascularis betegség Diabetes Ischaemiás szivbetegség Magasvérnyomás Májbetegségek Forrás: Regionális Egészségadattár Leggyakoribb megbetegedések a nők és a férfiak körében a magasvérnyomás, az ischaemiás szívbetegség és a cukorbetegség (diabetes). Új daganatos megbetegedések aránya 100 ezer lakosra Bács-Kiskun Békés Csongrád Magyarország Bács-Kiskun Békés Csongrád Magyarország Új daganatok Új rosszindulatú daganatok Forrás: Rákregiszter A megbetegedések eloszlásában a daganatos megbetegedések nincsenek vezető helyen, azonban a halálozás terén betöltött dobogós helyezés miatt figyelemre méltó, hogy az új rosszindulatú daganatos megbetegedések száma 2005-ben hirtelen megugrott. A kiugrásnak nem feltétlenül a megbetegedések számának emelkedése, hanem a népegészségügyi szűrővizsgálatok bevezetése is lehet oka, több betegséget ismertek fel a szervezett szűrővizsgálat segítségével (mely bizonyítja annak létjogosultságát). 8

9 A lakosság egészségi állapotát befolyásoló kockázati tényezők A lakosság egészségi állapotát a születéskor és a további életkorokban várható átlagos élettartam hosszát alapvetően befolyásolja a lakosság életmódja, életvitele. Egyes betegségcsoportokban a betegségek kialakulásában az életmódnak, az ehhez kötődő kockázati tényezőknek meghatározó jelentősége van mind a halálozásban, mind a népességet érintő egészségkárosodásban. A rizikótényezők közül kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak a rosszindulatú daganatok, szívkoszorúér betegségek, tüdőbetegségek érelmeszesedés kialakulásának körében. A dohányzás a legjelentősebb népegészségügyi súlyú életmódi tényező, ez okozza a legtöbb megbetegedést, halálesetet, az összes elkerülhető kockázati tényező közül. Az életmódi tényezők közül nincs még egy, amely önmagában ilyen nagy hatással lenne a halálozás és megbetegedés alakulására. A népegészségügyi programok hosszú távú eredményessége elsősorban azon múlik, hogy ezt a kockázati tényezőt mennyire tudja visszaszorítani. Az összes daganat 25-30%-ának kialakulásában a dohányzás kóroki tényezőként szerepel. A dohányzó egyénekben háromszor nagyobb valószínűséggel fejlődik ki a daganat, mint a nem dohányzó személyekben. A dohányzás a férfiak születéskor várható élettartamát 7,5 az alkohol 3 évvel rövidíti meg. Ugyancsak kiemelkedő szerepe van az alkoholfogyasztásnak az idült májbetegségek, balesetek, öngyilkosság, mentális viselkedés zavarok kialakulásában. A magyar lakosság halálozása szempontjából kritikus éves férfinépesség körében a dohányzásnak a halálozásban 35-%-ban, az alkoholfogyasztásnak 27%-ban van szerepe. Az elhízás nemcsak a mozgásszervi szív- és érrendszeri betegségek, hanem bizonyos rákféleségek keletkezésének valószínűségét is növeli. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás az alkoholfogyasztás együttes jelenléte növeli a kockázatát a vezető halálokok valamelyikének vagy halmozott kialakulásának. Megyénk és a régió lakosságának egészségmagatartását az utolsó, 2003-ban végzett reprezentatív felmérés, az Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2003) alapján, az alábbi ábrákon jellemezzük röviden. 9

10 Dohányzás A magyar dohányfogyasztás jóval az EU országainak (kivétel a közép-kelet európai országok) fogyasztásából számolt átlagérték felett van. A dohányzás számos népbetegségnek számító, nagy betegségcsoport (pl. krónikus légzőszervi megbetegedések, szív-érrendszeri megbetegedések, légúti daganatok) elsőszámú rizikó faktora Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl soha nem dohányzók alkalmi dohányosok Dohányzási szokások (%) Közép-Dunántúl Közép-Magyarország rendszeresen legalább napi 20 szálat Észak-Magyarország Észak-Alföld dohányzásról leszokottak Országos rendszeresen napi 20 szálnál kevesebbet dohányzásról leszokottak 18% rendszeresen napi 20 szálnál kevesebbet 15% Dohányzási szokások megoszlása a Dél-alföldi Régióban rendszeresen legalább napi 20 szálat 14% alkalmi dohányosok 3% soha nem dohányzók 50% Forrás: OLEF 2003 A dohányzás megoszlása alapján a Dél-alföldi régióban 100 lakosból 14 fő 20 szál vagy annál több cigarettát szív, 15 fő pedig 20 szálnál kevesebbet, tehát a lakosság 29%-a dohányzás tekintetében érintett. Alkoholfogyasztás Magyarországon becslések szerint a népesség 8-10%-a alkoholfüggő, nemzetközi összehasonlításban a hazai alkoholfogyasztás mennyisége nem tér el az EU tagállamaiban tapasztalható értékektől. A hivatalos alkoholfogyasztási statisztikáknak ellentmond, hogy az EU tagállamaiban csökken, hazánkban növekszik a krónikus májbetegség és májzsugor okozta megbetegedések és halálozás. Alkohol fogyasztás (%) alkalmi fogyasztó 24% Alkohol fogyasztás megoszlása a Dél-alföldi Régióban nagyivó 7% Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Országos mértékletes ivó 17% nem fogyaszt 52% nem fogyaszt alkalmi fogyasztó mértékletes ivó nagyivó Forrás: OLEF 2003 Az alkoholfogyasztás megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 7 nagyivó, 17 fő pedig mértékletes ivó, a lakosság 24%-a az alkohol tekintetében érintett. 10

11 Testtömeg A dohányzás és az alkoholizmus után az elhízás a harmadik legfontosabb, elkerülhető betegséghez és halálhoz vezető ok, amely az elmúlt évtizedekben egyre meredekebben emelkedő tendenciát mutat a fejlett országokban. Testtömegindex (%) Testtömegindex a Dél-alföldi Régióban Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld sovány normál túlsúlyos elhízott Országos elhízott 20% túlsúlyos 37% sovány 2% normál 41% Forrás: OLEF 2003 A test tömegindex megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 20 fő elhízott, 37 fő túlsúlyos, a lakosság 57%-a súlyfelesleggel küszködik. Véltegészség Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy az egyének saját egészségükről kialakított véleménye, nemcsak azt jelenti, hogy az emberek hogyan élik meg egészségi állapotukat. A vélt egészség kérdése fontos, hiszen az ellátórendszerben potenciálisan megjelenő páciensek arányáról ad tájékoztatást. Véltegészség Véltegészség megítélése a Dél-alföldi Régióban jó/nagyon jó 41% nagyon rossz/rossz 20% 0 Nyugat- Dunántúl Forrás: OLEF 2003 Dél- Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarors zág Észak-Alföld nagyon rossz/rossz kielégítő jó/nagyon jó Országos kielégítő 39% A vélt egészség megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 20 az egészségét rossznak vagy nagyon rossznak ítéli, 39 fő az egészségét csak kielégítőnek, tehát a lakosság 59%-a potenciálisan megjelenik majd az ellátórendszerben. 11

12 Az Egészséges Vásárhely Program A statisztikai adat alapján Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében elengedhetetlen az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése. Az egészséges népesség ugyanis a jövő Vásárhelyének egyik legfontosabb alappillére. Annak érdekében, hogy az egészségnek, mint megőrzendő értéknek a jelentősége az emberek életében nőjön, prioritást kapjon, már a fogantatás fogva, minden életkorban kiemelt figyelmet kell szentelni. Társadalmi, közösségi szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon értékelhetők. A befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget eredményezhet. A program egyik legfontosabb célja, hogy fiatal felnőtt korra a közösség lehető legszélesebb körében alakuljon ki egészségtudatos magatartás. A város a beszűkülő, egészségügyi közfinanszírozás miatt, előrelátó módon elindítja az Egészséges Vásárhely Program -ot mely intézményesített formában, források hozzárendelésével a felvilágosításra, betegség megelőzésére, egészség megőrzésre és az egészséges életmód ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. A program szerteágazó jellege, illetve a feladat mennyisége miatt elengedhetetlen egy központi szervként működő programiroda kialakítása. Ez az operatív apparátus tervezi és szervezi a feladatokat, megállapítja a költségvetést, felkutatja az esetleges pályázati forrásokat, figyelemmel kíséri a kormányzati népegészségügyi politikát, kapcsolatot tart a célcsoportok tagjaival, a feladatba bevonható szervezetekkel és a felelősökkel. Szoros együttműködést tart fenn a kórház vezetésével, gyógyító egységeivel és az Önkormányzattal. A program működésének hatására várhatóan az elkövetkező években-évtizedekben csökken az egészségügyi ellátásra szorulók száma. A program elemei között fellelhetők azok a már korábban elindított akciók, melyek a kitőzött célokat külön-külön is támogatják (pl. Mindennapos testnevelés, Városi sport és egészségnap, stb.), azonban ezeket rendszerezve, az egyéb újabb elemekkel kiegészítve egymást erősítő programmá ötvözhetők. Logikai szempontból a közösségekben való részvétel (oktatás, munkahely) ezen belül életkori és nemek szerinti csoportosításban célszerű meghatározni a feladatokat. A legalkalmasabb szemléletformáló hely az óvoda és az iskola, ebből a legfontosabb az általános iskola osztálya, illetve a középiskola, hiszen itt még minden leendő felnőttet elérhetnek a programok. Különös figyelmet érdemel a munkavállalói réteg, mivel itt is szervezett formában találkozunk a lakossággal, ezen belül kiemelendő a közszférában dolgozók, mivel velük még szorosabb kapcsolat alakítható ki, a közalkalmazottak és köztisztviselők egészségi állapotát közvetlenül is van lehetőség figyelemmel kísérni. A fentiekben ismertetett rendszerezés alapján az Egészséges Vásárhely Program akciótervei 4 fő területre oszthatók: 12

13 1. Szervezett oktatásban résztvevő gyermekek, fiatal felnőttek (ifjúsági programok) Célcsoport: bölcsődés, óvodás és iskolás (általános-, középiskola) gyermekek A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések Felelősök: programiroda, gyermekorvosok, egészségtan tanárok, testnevelő tanárok, iskolaorvosok, fogorvosok, védőnők, rendőrök Kiemelendő az egészségtan tanárok szerepe, akik ezt a tevékenységet 4 évig tanulják. A Mindennapos testnevelés és a kapcsolódó programok folytatása o az eddigi mérési elemek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy teljesebb képet kaphassunk gyermekeink egészségi állapotáról o kiszűrt problémákról a szülők személyre szóló értesítést kapnak o a további orvosi vizsgálatok szükségességét személyre szólóan meghatározzuk és biztosítjuk o sportfelszerelések biztosítása a rászoruló gyermekek számára o adatok rögzítését és gyors elemzését biztosító adatbázis kezelő software kialakítása o többfunkciós, internetes felület kialakítása általános, összefoglaló adatok, elemzések bemutatására minden érdeklődőnek és a szülők számára kóddal hozzáférhető individuális adatok lekérdezéséhez Az ifjúsági program elemei között kiemelt helyen szerepel a túlsúlyos gyermekek kezelése. Az elhízással kapcsolatos felvilágosítás mellett hangsúlyt kapna az egészséges táplálkozás és életmód témaköre, valamint a mindennapos testnevelés program mellett a különböző tömegsportok támogatása. Komplex iskolaérettségi vizsgálat kiegészítő egészségügyi szűréssel akcióban, minden nagycsoportos korú gyermek tekintetében sor kerül a családi anamnézis felvételére. Így még iskola előtt ki lehetne szűrni számos olyan problémát, amely később az iskolaidőben, csak hiányzással oldható meg. A családszűrés eredményének megfelelően a családok tagjainak személyre szóló életvezetési, életmódi tanácsadása is megtörténik. A szűrés tervezett elemei: o labor szűrés o EKG szűrés o fizikális vizsgálat o hipertónia szűrés o egészségügyi törzslap készítése (akár elektronikus formában) A nem kötelező védőoltások széleskörűvé tétele, a primer prevenció megerősítése. o kullancs encephalitis elleni o Pneumococcus fertőzés elleni o Minigococcus fertőzés elleni o Bárányhimlő elleni o HPV fertőzés-10 éves korban o Hepatitis A B elleni o Per os immunizáció fertőző betegségek ellen 13

14 A iskolai órarendben beépített egészségtan tantárgy egészséges életmódra nevelés tartalommal való megtöltése, egy egységes tananyag készítése amely az összes iskolában egyformán tanítható. Tudatformáló felvilágosító rendezvényekkel, előadásokkal, kiadványokkal, szóróanyagokkal a gyermekek részére szervezünk programot. o A közétkezésben résztvevő gyermekek számára rendszeresen biztosítunk táplálék kiegészítő termékeket. o mentálhigénés képzések, előadások, beszélgetések szervezése o egészségtudatos magatartás kialakítását célzó programok beindítása o egészséges táplálék biztosítása az iskolai büfékben o fiatal serdülőkorúk számára felvilágosító előadások szervezése Baleset, dohányzás és drog prevenció folyamatos és kampányszerű szervezése 2. Az aktív korú lakosságnak (munkavállalóknak) szóló program 2/1 Nőknek szóló program Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú nők A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (tavaszi időszakban, 1-2 nap) Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök A hölgyeknek szóló egészségszűrés elemei o méhnyak szűrés o emlőrák szűrés o csontsűrűség mérés o szív-, érrendszeri betegségek szűrése o anyagcsere betegségek szűrése o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok Egészségtudatos magatartásra nevelő rendezvények szervezése. Témakörök egészséges táplálkozás, egészségtudatos magatartás, dohányzás, alkoholfogyasztás, drog megelőzés és baleset-megelőzés. 2/2 Férfiaknak Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú férfiak. A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (őszi időszakban, 1-2 nap) Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök 14

15 A férfiaknak szóló egészségszűrés elemei o prosztatarák szűrése o szájüreg és gége daganatok szűrése o vastagbél és végbél eredetű daganatok szűrése o szív-, érrendszeri rendszeri betegségek szűrése o anyagcsere betegségek szűrése o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok Egészségtudatos magatartásra nevelő rendezvények szervezése. Témakörök egészséges táplálkozás, egészségtudatos magatartás, dohányzás, alkoholfogyasztás, drog megelőzés és baleset-megelőzés. 2/3 A közszférában dolgozóknak szóló program Célcsoport: az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, cégek dolgozói A program jellege és időtartama: kampányszerű, illetve folyamatos Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, intézményvezetők, foglalkozás-egészségügyi orvos, fogorvosok, szakorvosok, rendőrök Évente kampányszerű szűrővizsgálatokon vesznek részt az önkormányzati intézményekben dolgozók, ahol szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak szűrése (magasvérnyomás, multimetabolikus szindróma), illetve rosszindulatú daganatos betegségek szűrési programja (emlőrák, méhnyakrák, prostatarák és kolorektális karcinóma) történik Cél az egészséges munkahelyek megteremtése illetve, minimalizálni a munkahelyi ártalmak előfordulási gyakoriságát, mértékét. 3. A teljes lakosságot érintő programok Célcsoport: a teljes lakosság A program jellege és időtartama: kampányszerű, világnapokhoz kötött Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, háziorvos, egészségtan tanárok, civil szervezetek, sport egyesületek, ÁNTSZ, rendőrök, A közszférában elindított, dohányzásról történő leszoktatási program kiterjesztése város teljes lakosságának körére. Városi ingyenes sport és egészségnap, ahol különböző sportolási lehetőségek megismerése és kipróbálása mellett, ingyenes szűrővizsgálatokra nyílik lehetőség mindenki számára. A családok számára kikapcsolódást biztosítanak a népszerű előadóművészek és a színes tájékoztató előadások. A program elemei o vérnyomás, testsúly, testmagasság mérés o BMI meghatározás o vérkoleszterin, vércukor mérés o prosztatarák rizikószűrése 15

16 o testzsír-százalék mérés o színlátás, látásélesség vizsgálat o csontsűrűség mérés o kérdőíves szájüregi, vastagbél, méhnyakrák rizikó mérésére o emlő önvizsgálati módszerének bemutatása o szakorvosi tanácsadás (belgyógyászati) o bőrgyógyászati szűrés o pszihoszociális szűrés konfliktus kezelési kérdőív o dietetikai tanácsadás, tápláltsági állapot felmérés-kérdőív o dohányzásról történő leszokás lehetőségeinek ismertetése (tanácsadás, szénmonoxid szint mérés, tájékoztatók) o tüdőszűrés o gyermekek gerincferdülés és lúdtalp szűrése o allergia szűrés és tanácsadás o légzésfunkció mérés o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok o kihelyezett véradás Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program keretében végzett szűrővizsgálatok hatékonyságának, a lakosság részvételi arányának növelése o mammográfiás és a méhnyakrák szűrés megjelenési arányának javítása o vastag- és végbél, daganatos betegségeinek komplex szűrőprogramjának beindítása Nem sorolható a közvetlen haláloki tényezők közé a pszichiátriai jellegű megbetegedések, azonban a gyakoriságból adódóan, illetve a gondozókban nyilvántartottak száma alapján elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk ezekkel a betegségekkel is. Így ennek érdekében mentálhigénés szűrések és pszicho-szociális felmérések bevezetését tervezzük. A leggyakoribb kórképek, pl. a depresszió korai felismerése és megfelelő kezelése hasznos nyereség lehet, az egyén és a társadalom szintjén is. Az egészséges környezet biztosítására irányuló akciók szervezése. Meghatározott céllal mozgósítani a lakosságot: parlagfű mentesítés, környezetvédelemi akciók (pl. szemétgyűjtés, faültetés, szelektív hulladék gyűjtés, tiszta udvar, rendes ház stb.), autómenetes nap, kerékpár túra, stb. 4. Nyugdíjasokat érintő programok Célcsoport: a nyugdíjasok A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű, világnapokhoz kötött Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, háziorvos, öregek otthona, napközi otthonok, olvasó körök, szociális munkások mentálhigénés szűrések és pszicho-szociális felmérések, egészségállapot felmérések egészségnevelés, különös tekintettel az időskori mentális zavarokra, táplálkozásra, mozgásra és a közösségi életbe való beilleszkedésre 16

17 17

18 Melléklet A 0-X éves korú férfiak és nők halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 18

19 A 0-64 éves korú férfiak és nők halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 19

20 A 0-64 éves korú férfiak és nők daganatos betegségek miatti halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 20

iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Tárgy:

iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Tárgy: Címzett: iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Dr. Sonkodi Balázs egészségügyi

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum

TARTALOMJEGYZÉK. Somogy Megyei Egészség Fórum SOMOGY MEGYE LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETJELENTÉSE a döntéshozók részére TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása Rákellenes Világnap 2017.02..04. Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust.

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével.

Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram. Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Új-Generációs Kardiológiai Szűrésprogram Őrizze meg szíve egészségét a legmodernebb szív- és érrendszeri szűrésprogram segítségével. Őrizze meg szíve egészségét A CardioMobile szűrésprogram célja, hogy

Részletesebben

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján)

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 29.szeptember Statisztikai Hivatal ISSN 978-963-235-253-4 Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Egészséges Vásárhely Program Éljen az egészség!

Egészséges Vásárhely Program Éljen az egészség! Éljen az egészség! Tisztelt Vásárhelyi Polgárok, kedves olvasó! Az elmúlt években mindannyian a saját bőrünkön tapasztaltuk a magyar egészségügy nehéz helyzetét. A vásárhelyi Erzsébet kórház ezekben a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA TATABÁNYA TÁJÉKOZTATÓ KISBÉRI KISTÉRSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA Összeállította: Kisföldi Beáta egészségfejlesztő 2800 Tatabánya, Győri út 13. 2801 Tatabánya, Pf.: 162. Tel: (36 34) 309-448 Fax:

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv. I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai

Közép-Dunántúli Régió Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv. I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Fejlesztési Terv I. fejezet A régió általános leírása, sajátosságai Szövőszék Kft. Heves István mérnök-közgazdász

Részletesebben

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága

Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Az alapellátásban gyűjtött egészségadatok megbízhatósága Vokó Zoltán* Debreceni OEC, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék *Kardos László és Széles György

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK

GYTK KÖTELEZŐ ADATOK GYTK KÖTELEZŐ ADATOK Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek. DEMOGRÁFIA Magyarország egészségi állapotát jellemző demográfiai

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Előterjesztő: Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna mb. megyei tiszti főorvos Készítette: Kaszásné

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2006. október 09. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2006 ISBN-10: 963-235-019-7

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012

BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 rövıdített változat BUDAPEST EGÉSZSÉGTERV 2012 rövıdített változat Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2012 Szerkesztette: Dr. Ádány Róza

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PARADOXON MAGYARORSZÁGON A magyar lakosság rossz egészségmutatóinak ismeretében már hosszú évek óta magas szintű politikai figyelem irányul a népegészségügyre,

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre

Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre Népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége, különös tekintettel az emlőszűrésre Dr. Beke Gabriella megyei tiszti főorvos Rózsáné Rigó Éva megyei szűrési koordinátor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Milyen esetekben fordulunk

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ. Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról. Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési osztályvezető KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Készítette: Kaszásné Zsidákovits Ildikó egészségfejlesztési

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet Békéscsaba. Békéscsaba, szeptember 29.

ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet Békéscsaba. Békéscsaba, szeptember 29. Az egészség a jövő záloga KLIMENTNÉ KESZTHELYI MAGDOLNA ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet Békéscsaba Békéscsaba, 2010. szeptember 29. 1 Előadás vázlat Fogalmak, meghatározások Egészség indikátorok Békéscsabai

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Lehetséges környezetszennyezéssel terhelt község lakosságának egészségi állapot-vizsgálatának lehetőségei

Lehetséges környezetszennyezéssel terhelt község lakosságának egészségi állapot-vizsgálatának lehetőségei Lehetséges környezetszennyezéssel terhelt község lakosságának egészségi állapot-vizsgálatának lehetőségei RUCSKA Andrea, KISS TÓTH Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar efkrucsi@uni-miskolc.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28.

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28. Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok Szeged, 2011. április 27-28. HUMÁNERŐFORRÁS MEGBECSÜLÉS, MINT A KÓRHÁZ JÖVŐKÉP PROGRAMJÁNAK RÉSZE A humán erőforrás megléte és minősége

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 2010 ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 2010. TARTALOM AJÁNLÁS... 3 BEVEZETŐ... 4 LAKOSSÁGSZÁM, KORMEGOSZLÁS, ÖREGEDÉSI INDEX... 5 TELEPÜLÉSSZERKEZET...

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben