A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi Szakmai beszámolójának megtárgyalását és elfogadását: Nyíregyháza, június 16.

2 Határozati javaslat..../... Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi Szakmai beszámolóját a,) b,) elfogadja nem fogadja el Nyíregyháza, június 21. Dr. Szilassy Géza Elnök

3 Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről Nyíregyháza, március 31. A beszámolót készítette:

4 Tartalomjegyzék Gyermekjóléti szolgáltatás... 3 Ellátási területek... 3 Tárgyi feltételek... 3 Személyi feltételek... 3 Szakmai feladatunk...6 Statisztikai adatok... 6 Aktuálisan jelentkező szakmai nehézségek ben végzett tevékenységeink...7 Továbbképzések Kapcsolattartási ügyelet Statisztikai adatok Bölcsődék A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként működő bölcsődék A bölcsőde meghatározása A bölcsődei felvétel rendje Térítési díj Külön szolgáltatások a bö1csődékben A bölcsődék közösségi programjai Szakmai feladatok A bölcsődék kapcsolatai...20 A bölcsődék kihasználtsága 2012-es évben Személyi feltételek Tárgyi feltételek Családok Átmeneti Otthona Az átmeneti otthon működésének személyi feltételei...22 Abekerülés feltételei...22 Az otthonban élő családok számára elérhető szolgáltatások Néhány statisztikai adat Az otthon kihasználtsága 2012.évben A bekerül és jellemző okai A gyermekeket ellátó nevelési-oktatási intézmények...24 A gyermekek pszichés gondozása, pszichés gondozást nyújtó intézmények...24 Térítési díj...24 Szakmai munka-család gondozás A szakgondozók, gondozók munkája Gyermekek Átmeneti Otthona Személyi feltételek Tárgyi feltételek...27 Szakmai program megvalósítása Együttműködés eredményessége a jelzőrendszer tagjaival Az átmeneti otthon kihasználtsága Az átmeneti gondozás utáni alternatívák:...30 Összegzés Pszichológiai tanácsadás Fejlesztőpedagógiai tanácsadás... ; Módszertani tevékenység

5 Gyermekjóléti szolgáltatás Ellátási területek Az Északi Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza, Tas u. 2.) a város közigazgatási területének északi részén (Bethlen Gábor és a Bocskai István utcától északra eső területen, valamint Nyírszőlős, Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Oros területén) és Nyírpazony területén látja el a tevékenységét. A Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Vécsey u. 15. alatt fogadja közigazgatásilag a város déli területén élő klienseket. Ellátási területünk még a városhoz tartozó külterület egy része is (Kistelekiszőlő, Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Nyírjes, Nagyszállás, Rozsrétszőlő). A Huszár-telepi Gyermekjóléti Központ, Huszár tér 5. alatti központ látja el a Huszár lakótelep, Kertváros, Hímes, Felsősima, Alsó és Felsőbadur, Bokor tanyák, a Belváros Ferenc krt. Vasvári Pál utca és a Tokaji út felé eső részek. Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Tokaji út 3. alatt Nyíregyháza város közigazgatási területén élő krízishelyzetbe került teljes és csonka családokat, illetve várandós anyák elhelyezéséről gondoskodik. Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Kollégium u február l-től szervezeti egysége Intézményünknek a krízishelyzetbe kerülő és számos más problémával küzdő gyermekek számára, ezzel is megelőzve a családból való kiemelésüket. Ellátási terület: Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz, Kótaj, Napkor, Nyírtura, Sényő február Ol-től Ibrány várossal ellátási szerződés kötésére került sor. Igazgatóság Nyíregyháza, Tokaji út 3. alatt kapott helyet. Tárgyi feltételek Az intézmények külön épületben helyezkednek el, melyek jól megközelíthetők. Kivéve a Családok Átmeneti Otthonát és az Igazgatóságot. A távolság és a helyi közlekedési eszköz járatainak a hiánya miatt. A központokban a kollégák több helyiségben (iroda, interjúszoba, tárgyaló, fejlesztőszoba, tornaszoba, számítógépes szoba, stb.) végezhetik munkájukat. Mindhárom központ számítógéppel és egyéb irodatechnikai eszközzel jól fel szerelt központunk, számítógépek és netbookok, laptopok segíti munkánkat. Minden szakembernek van saját íróasztala az intézményünkben. A területen végzett munkához (családlátogatás, kapcsolattartás ajelzőrendszer tagjaival, eseti gondnoksággal kapcsolatos feladatok, stb.) a szakembereknek az intézmény összvonalas helyi autóbusz-bérletet biztosít. A város külső területein, ahol nehéz megoldani a családlátogatást helyi autóbusszal, ott az intézmény szolgálati gépjárműit veszik igénybe akollégák. Személyi feltételek A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központban a szakemberek mindegyike rendelkezik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet mellékletében előírt végzettséggel. A központokban mediátor, facilitátor (családi csoportkonferencia, resztoratív technika) és "Chicoca" fája prevenciós képzést végzett szakember segíti a szolgáltatások működtetését. A megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező kollégák között előfordult olyan, hogy rejtett feladatot végeztek, ami mögött nem volt effektív munkavégzés. Mindenki a megfelelő 3

6 munkakörben a munkakörének megfelelő feladatot lát el, kiegészítve a speciális feladatok ellátásával Gyermekjóléti családgondozás Gyermekjóléti Központunk munkatársai, a családgondozók, minden esetben a vonatkozó jogszabályok, tanulmányaik és szakmai képzések alatt megszerzett sokrétű ismereteik, készségeik, valamint a Szociális Munka Etikai kódexe alapján végzik munkájukat. Legfontosabb feladataik közé tartozik, hogy a Q-18 éves korosztály különös védelmét szolgálva figyelemmel kísérjék az ő sorsukat, szükségleteiket, igényeiket. Az évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kimondja, hogy "A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemeit gyermek visszahelyezését" A családgondozás, mint a szociális munka egyik módszere, a fentiekhez kapcsolódva éppen azt a célt szolgálja, hogy a családban megjelenő problémákat egységesen szemlélve nyújtson szakszerű segítséget. A szándék mindenkor a megfelelő és hatékony segítség nyújtása a családban élő gyermekek jólétének elősegítése. Fontos, hogy a segítő kapcsolat során a kliens önállóvá válj on, hatékonyabb legyen, kiszolgáltatott érzése csökkenjen. A kollégák az adott problémával megismerkedhet egyrészt úgy, hogy a család maga, önként keresi fel intézményünket, illetve a jelzőrendszer tagjai közül értesítenek. A bejelentés történhet névtelenül is. Optimális esetben a családdal történő kapcsolatfelvételkor - de legkésőbb egy hónapon belül fel tudjuk térképezni, hogy a felmerülő probléma mélyebben gyökerezik, vagy éppen a kialakult krízishelyzet megoldása érdekében szükség van-e hosszabb távú beavatkozásra vagy az egyszeri esetkezelést követően lezárható. Amennyiben a kol1égák és sok esetben a mögöttük álló team úgy ítéli meg, hogya gyermek veszélyeztetettsége fennáll, annak enyhítésére, megszüntetésére, hosszabb távú beavatkozást, családgondozást javasol. A probléma súlyosságától függően valamint a szülő együttműködésén múlik, hogy a családgondo zás az alapellátás keretein belül, vagy kötelezéssel, védelembe vétel útján történik. Alapellátás keretében történő családgondozás A családokkal végzett szociális munka alapja az önkéntesség. A családoknak szükséges önként vállalni a gyermekvédelmi szakemberrel való együttműködést. A segítő kapcsolat mindig egy szabályozott viszonyrendszer. Amennyiben a szülő együttműködő, a segítő beszélgetések alkalmával fény derülhet a család működési zavarainak okára, lehetőség adódik a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárására. 4

7 Ezek alapján készíti el a család gondozó a szükséges adatlapok kitöltését és a gondozásinevelési tervet, amely alapján együtt fognak dolgozni az elkövetkezendő hat hónapban. A terv elkészítésébe a szakember bevonja a család, a gyermek életében fontos szerepet betöltő (pl. családtagokat, nevelési-oktatási intézmények szakembereit, pszichológust, stb.) személyeket, szakembereket. Az együttműködés során a Gyermekjóléti Központ szakemberének sok eszköz nem áll rendelkezésére, csak a tudását, a kommunikációját, a kapcsolatait és a személyiségét tudja felhasználni a megfogalmazott cél/ok eléréséhez. Az alapellátás időszakában a közreműködő személyekkel rendszeresen kapcsolatot tartunk, nyomon követjük a folyamat alakulását. Amennyiben ezek együttes felhasználása következtében a család elfogadja a segítséget, változás történik a probléma megoldása érdekében, azt sikerként könyvelhetjük el. Ellenkező esetben a felülvizsgálatot követően (hat hónap múlva) tovább foglalkozunk a családdal alapellátás keretében vagy javaslatot teszünk a Járási Gyárnhivatalban a gyermek/ek védelembe vételére (hatósági intézkedés). Védelembe vétel ideje alatti családgondozás A hatósági intézkedést, - mely már nem az önkéntességen alapszik, hanem a kötelezettségen, a Járási Hivatal Járási Gyárnhivatala hozza meg, dönt arról, hogyacsaládgondozó javaslata, az érintettek meghallgatását követően, hogy szükséges-e az intézkedés, A védelembe vétel idejére a Járási Gyárnhivatal kötelezettségeket ír elő a szülő és a gyermek számára, amelyek betartása szükséges a probléma megoldása érdekében. Ebben az esetben nem dönthetnek úgy a családtagok, hogy nem működnek együtt a családgondozóval, hiszen annak súlyos következményei lehetnek a család életében (pl. a gyermek kikerül a családból ideiglenes hatályú elhelyezés, más gyermekvédelmi intézkedés). A családgondozók a védelembe vételi végzés alapján gondozási-nevelési tervet készítenek, melyben rögzítik a hatóság által meghatározott kötelezettségeket, illetve kiegészítik a szükséges feladatokkal Ebből a gondozási-nevelési tervből minden, az ügyben érintett személy kap egy példányt, hogy tisztában legyenek a számukra előírt kötelezettségekkel. A védelembe vétel ideje alatt sem minden család tűnik együttműködőnek, hiába a hatósági kötelezés, nem gondolják úgy, hogy az számukra pozitív változást hozna, ezért nem tesznek annak eleget. A családgondozó ebben az esetben szintén csak a tudását, a kommunikációját, a kapcsolatait és a személyiségét tudja felhasználni a cél elérése érdekében. A védelembe vételt egy év múlva hivatalból felülvizsgálják, amennyiben senki nem kéri a rendkívüli felülvizsgálatot egy évben belül A felülvizsgálat során több javaslat is születhet egy-egy család, gyermek esetében. A védelembe vétel megszüntetése alapellátás nélkül, ekkor a döntést követően már nem működünk együtt a családdal, az ügyet lezárjuk. A védelembe vétel megszüntetése alapellátás mellett, a továbbiakban nem szükséges hatósági közreműködés a probléma megoldása érdekében. A védelembe vétel fenntartása, az elmúlt egy évben nem sikerült a hatósági kötelezés mellett sem megszűntetni a veszélyeztetettséget, ezért a továbbiakban is szükségesnek tartjuk a hatóság közreműködését. A más gyermekvédelmi intézkedésre (átmeneti nevelés) teszünk javaslatot, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a kiskorú veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az már a családon belül nem kezelhető. A gondozás időszakában bármikor úgy ítéli meg a szakember, hogy a gyermek életében olyan veszélyeztető tényező lépett fel, amelyre azonnal reagálni kell, ideiglenes hatályú elhelyezésre teszünk javaslatot. 5

8 Szakellátásban lévő gyermekek szüleinek vérszerinti családgondozása A szakellátás rendszerébe került gyermekek vérszerinti család gondozását a gyermekvédelmi törvény alapján intézményünk végzi. A családokkal rendszeresen kapcsolatot tartunk, azon munkálkodunk, hogy a család ismét alkalmas legyen a kiskorú nevelésére, gondozására. Szakmai feladatunk Az NRSZH tevadmin, TAJ-alapú nyilvántartását vezetjük február l-től. A rendszerrel kapcsolatosan többször vettek részt szakembereink előadáson, konferencián (a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által szervezett tájékoztatón , Budapest Huszárvár ). Statisztikai adatok Eszaki Gyermekjóléti Déli Gyermekjóléti Huszár telepi Központ Központ Gyermekjóléti Központ gyermek család gyermek család gyerme család k I Alapellátás I Védelembe vétel i ID Atmeneti i nevelésbe vétel. Tartós nevelésbe 2 l vétel Utógondozás összesen Gondozást nem igénylő esetek összesen A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ gondozott gyermekeinek száma évben összesen: 1706 gyermek, 966 család. Aktuálisan jelentkező szakmai nehézségek A családok különböző problémával kerülnek intézményiinkbe, egyre több esetben fordul elő az anyagi probléma a családoknál, illetve az ebből adódó konfliktusok. A szülők esetében gyakran előforduló problémaforrás a pszichiátriai betegség, a hatékonyabb szakmai munka érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a Talentum Alapítvány, az Adalante Alapítvány és a Szociális Gondozási Központ pszichiátriai közösségi ellátást nyújtó szakemberei vel Az elmúlt években egyre több esetben foglalkozunk jó vagy rendezett anyagi körülmények között élő családokkal, akiknél a válás folyamatban van, a vagyonmegosztás és a 6

9 gyermekelhelyezés, -láthatás ügyében nem tudnak megegyezni a felek és a gyermek szem és fültanúja a verbális, illetve a fizikai agressziónak. A szülők felhasználják a gyermeket a másik ellen folyó bosszúhadjáratukban. A szakemberek folyamatosan fejlesztik készségeiket, képességeiket, kompetenciáikat, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjanak nyújtani a családok számára. Nehézségek a munkánk során A évi CXL. törvény - a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól - szerint 15 napunk van arra a hatóság megkeresését követően, hogy megalapozott döntést hozzunk és megtegyük javaslatunkat, illetve megküldjük azt az illetékes szerv felé. Az elmúlt időszakban többször előfordult mindhárom központunkban, hogy a megkeresés időpontja és az ügyben tartandó tárgyalás (védelembe vételi, átmeneti nevelés felülvizsgálata, stb.) időpontja között nem volt 15 nap, 8-9 nap állt a rendelkezésünkre a megalapozott döntés megtételére. A Gyámhivatalban a védelembe vételi tárgyalásokon nem ügyfél barát körűlményeket tapasztalunk. Egy kb. 15 négyzetméteres szobában 2-3 ügyintéző végzi napi munkáját. A védelembe vételi tárgyalásokon nincs hely a klienseket, ügyfeleket megillető körűlmények megteremtésére, egy nagyobb család be sem fér az irodába, illetve előfordult már hogyacsaládgondozó végig állt a tárgyalás alatt. A másik két ügyintézőt keresik az ő ügyfelei, benyitnak a tárgyalás alatt, ő kimegy hozzájuk, ezért felállítja az ügyfeleket, hogy ki tudjon menni. Nem lehet ebben a formában egy olyan helyzetet kialakítani, hogyaklienseink megnyíljanak, illve elmondjanak olyan dolgokat, amelyeket fontos lenne tudni az ügyintézőnek a probléma megoldása érdekében. Munkánk során problémát jelent a krízishelyzetbe kerűlt családok segítése. Nincs lehetőség arra, hogyacsaládoknak gyorssegély t adhassunk. Nem tudjuk anyagilag támogatni a családokat, hogya krízishelyzet megoldódjon, eljuthassanak egy másik városba, ahol az ellátásuk megoldott lenne. Csak a kliens természetes támogató közegére számíthat a szakember. A családok segítése során szintén sokszor lenne szükség gyors anyagi segítségre, élelmiszeradományra, amire jelenleg nem minden esetben van megoldás. Ezekben az esetekben a személyes kapcsolatainkat használjuk fel a probléma megoldása érdekében. Határidőben nem történtek meg a felülvizsgálatok, a gyámhatóság részéről. Ez nehezíteti a családgondozói munkát, mivel a védelembe vétel határideje lejárt, újabb eljárásra nem kerűlt sor, a családok helyzete és a segítő, ellenőrző tevékenység is függőben van ben végzett tevékenységeink A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ működéséhez új szakmai programot és szervezeti és mű'ködési szabályzatot készítettünk. A szakmaközi konferencúikat minden évben úgy tervezzük, hogya szakemberek által tapasztalt, illetve nehézséget jelentő témákban szervezzük, hogy ezzel is segítsük a további eredményesebb, hatékonyabb szakmai munkát. Az idei évben szakmaközi konferenciát a törvényt szerint hat esetben hívtunk össze, melyek 7

10 témái a következők voltak: a külföldi állampolgárságú gyermekek helyzete a gyermekvédelem rendszerében, a házi gyermekorvosok szerepe az észlelő- és jelzőrendszer működésében, a városban lévő családi napközik működése, új szemlélet a középiskolákban végzett szociális munkában, új szemlélet az általános iskolákban végzett szociális munkában, új szemlélet az óvodákban végzett szociális munkában, Munkánk során a megalapozott döntést segítjük azzal, hogy rendszeresen szervezünk egy-egy gyermek, család ügyében esetkonferenciákat. Erre meghívjuk az ügyben érintett gyermek/ek/et, család/ok/at, illetve szakembereket és a természetes támogató közegből a potenciális segítséget nyújtókat. A gondozott gyermek/ek érdekeinek védelme érdekében rendszeresen veszünk részt a nevelési-oktatási intézmények által szervezettfegyelmi tárgyalásokon, amelyen az intézmény, illetve a gyermek, a szülő kérésére június hónapban mindhárom központ együttműködésével átdolgozásra került Nyíregyháza város közigazgatási területének utcanévjegyzékének segítségével a körzetbeosztás, amely a központok gondozási számát figyelembe véve némileg módosításra is került. Munkatársunk a 2009-ben alakult Kalamolók ifjúsági zenekarral rendszeresen próbál a Huszár-Várban kialakított próbateremben, több fellépésük volt az idei évben is. A gyerekek részéről igény van a közös zenélésre, felnőtt segítségére, bár egyre inkább önállósodnak, önállóan alakít ják a műsoraikat. Segítségre igazából a fellépések szervezésébe és a fellépések helyszínére való eljutásban igényelnek. A fiatalok felléptek a "Demecseri Káposztás Napok"-on, a NyírVV Nonprofit Kft. által, a rászoruló családok számára szervezett karácsonyi ünnepségen, minden alkalommal nagy sikert arattak a közönség előtt. A gyermekek önállósága miatt Imre újabb csoport indítását tervezi, melyre a gyermekeket szerveztünk a 2012-es év végén. Központunk kihelyezett munkatársi értekezletet tartott március 22-én az erdei tornapályán, ahol kivétel nélkül minden munkatársunk részt vett november 16. első alkalommal került megünneplése a szociális munka napja alkalmából a szociális munkások. Az Erzsébet-táborba Központunk 40 gyermeket szervezett, azonban 4 fő nem tudott részt venni a vajtai táborban, 36 gyermek élményekkel, emlékekkel gazdagodhatott a 6 nap alatt. Központunk nyári napközis tábort is szervezett a gondozott gyermekek részére, ahová a saját gyermekeinket is bevontuk. A kollégák tizenkét alkalommal vettek részt a rendőrség által szervezett akcióban, amelynek a célja az volt, hogy az iskola időben csellengő tanulókat felderítsük. Egy kolléganő április végén Romániába volt tanulmányi úton. A romániai Bethany szervezet, Szerbiában a DUGA, Magyarországon a Volt Állami Gondozattak Országos 8

11 Egyesülete szervezésében. Március elején Szerbiában volt a tanulmányi út folytatása. A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek társadalomba történő beilleszkedés ét és munkaerő piaci esélyét segítő civil és állami szervezetek megismerése, valamint a tapasztalatcsere volt a program célja. A Tas utcai központ vezetője intézmény bemutatót tartott a külföldi csoport számára a projekt záró rendezvényén. Központunkban a munkatársak eseti gondnoki feladatokat látnak el. A szakemberek sok időt fordítanak ezen tevékenységre, hiszen a felfüggesztett iskoláztatási támogatás felhasználása elsősorban a gyermek érdekét szolgálja. Adalante Alapítvány 2012 nyarán,,after-klub"-ot szervezett központunkban, melyre szakembereink főt delegáltak a gondozott gyermekek köréből, akik valamilyen formában érintettek a droghasználat tekintetében. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyári gyermekétkeztetést biztosított június 25-től augusztus 31-ig a rászoruló gyermekek részére, ezt intézményünk koordinálta. Az Elámen Zrt naponta 1292 adag meleg ételt osztott ki a rászoruló gyermekek részére. A kiosztást hetente követtük a Móricz Zsigmond Általános Iskola élelmezésvezetőkének segítségével, és az át nem vett adagok figyelembe vételével módosításra került a létszám a három központ között. Intézményünk és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közösen a Lego - gyár által adományozott ruhaadományban részesült. Az intézmény szakemberei a rászoruló gondozott családoknak osztotta ki a különböző ruhaneműket. A NyírVV Nonprofit Kft. második alkalommal szervezett gyűjtést, karácsonyi ajándékozási akciót dolgozói körében, hogy segítsenek a rászoruló családoknak. A 2012-es évben a Gyermekjóléti Központot keresték meg ez ügyben, hogy delegáljunk családokat a programjukhoz, intézményünk által gondozott családok közül 26 család (74 gyermek és 37 szülő) részesült adományban a kft. által szervezett ünnepségen. Az idei tél nagyon hideg és zord volt, sok családot veszélyeztetett a kihűlés a saját lakóhelyén, a város vezetése nem tudott megfelelő mennyiségű tüzelőt adni a rászorultaknak, ezért a város lakossága számára a Huszár-telepen, a Huszár-Vár udvarán lévő helyiséget (korábban az iskola ebédlője volt) megnyitotta. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szakemberei közül szinte mindenki vállalt éjszakai ügyeletet, volt, aki több éjszakát is töltött kint. A Kelet Karitasz intézményünk által gondozott családok közül 130 kis családot és 114 nagycsaládot részesített élelmiszeradományban november hónapban. Az általuk adományozott csomagokban tartós élelmiszer volt, amely sokat segített a családok élelmezésében. Az Északi Gyermekjóléti Központ által decemberben szervezett karácsonyi ünnepségen "Cipős doboz akciónk" keretében 113 gyermeket sikerült megajándékozni a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Szent Imre Gimnázium tanulóinak, az Eszterlánc Óvoda és az intézményünkhöz tartozó Bölcsőde gyermekei és kollégáink illetve családjaik, különböző cégek és magánszemélyek támogatás ával, felajánlásával. 9

12 A Déli Gyennekjóléti Központban december 19-én szervezett Üllnepségen 138 gyenneket sikerült az intézménynek megajándékozni, és ezzel szebbé tenni a karácsonyukat. Támogató intézmények voltak: a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda, a Gyennekek Háza Óvoda, a városban működő bölcsődék, a Nyíregyházi Főiskola Szociálpedagógiai Tanszék. Baba-mama klubot a tavalyi évben nem tartottunk, mert a korábbi helyen, ahol működött, tulajdonosváltás történt, az új tulajdonos nem volt partner ezen szolgáltatás szervezésében. A program előkészítése megtörtént a 2012-es évben, így 2013-ban két helyszínen indul, egyik a Tesco áruház gyennekmegőrzője hetente egy alkalommal, illetve az Északi Gyennekjóléti Központban havonta egy alkalommal. A program beindítását azért tartjuk szükségesnek, mivel nagyon hatékony volt működése alatt, magas volt a résztvevők száma. A gravidák, szülők és gyennekeik részére, havonta egy-két alkalommal különböző szakembereket fogunk szervezni a foglalkozások levezetésére november és december hónapban szakembereink kidolgozták az intézmény egy új szolgáltatását a,,fogyatékkal élő gyermekek szüleinek segítése" szakmai anyagát. A szolgáltatás bevezetését az indokolta, hogy a családgondozók a munkájuk során gyakran találkoznak olyan családokkal, ahol pszichiátriai beteg, értelmileg sérült, autista gyenneket nevelnek. Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a családok több esetben nehezen tudják a gyennek állapotából adódóan kialakult új élethelyzetet kezelni és megérteni. A szolgáltatás a szülők számára nyújt szakmai segítséget illetve a gyennekek számára egyéni fejlesztés lehetőségét biztosítja Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén. A szolgáltatásban a feladatok felosztása, a részt vevő szakemberek bevonása december 31-ig kidolgozásra került. Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működése érdekében bölcsődei, óvodai, iskolai szociális munkát végeztünk az ellátási területünkön lévő oktatási-nevelési intézményekben. A családgondozók folyamatosan tartják a kapcsolatot az érintett intézményekkel, havonta legalább egy alkalommal felkerestük az intézményeket, s infonnációt cseréltünk. Ebben a munkában minden családgondozó részt vett. A bölcsődei szociális munkát az intézmény integrációja miatt a továbbiakban nem fogjuk végezni, mível szakmailag indokolatlan. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, prevenció és gondozás hatékonyabb működése érdekében. A Nyíregyházi Gyennekjóléti Központ évtől végez nevelési - oktatási intézményekben iskolai, óvodai szociális munkát. Az eltelt években szerzett tapasztalatok alapján fogalmazódott meg az, hogy szakmailag indokolt újragondolni az intézmény által végzett szociális munkát ezen intézményekben, ezért az óvodában és az iskolában végzett szociális munkát újragondoltuk, szükségesnek tartottuk a szemléletváltást ezen a területen, ezért előkészítettük, ezen szolgáltatások módszertani anyagát. A Chicocca fája prevenciós programot központunkban nagy létszámmal végezték el a munkatársak és alkalmazzák is a prevenciós munkában a vetítést. Az iskolai szociális munka keretében ajánljuk az oktatási intézményeknek a programot és szükség esetén megtartjuk a foglalkozásokat. A területünkön lévő iskolák nagy részében már vetítettük a filmet. A gyerekek esetében a hatékony prevenciót mindezek mellett az szolgálja, hogy a témafeltáráson és az általános beszélgetésen túl a testtudatos nevelés elemeire is kitérünk. Az általunk preferált korosztály: általános iskolák 2-4. osztálya 10

13 A Huszár telep i Gyennekjóléti Központ családgondozói október hónaptól a resztoratív technikán alapuló Kethano Színházat szervezett a Sója Miklós Görög Katolikus Általános Iskola tanulóinak. A szolgáltatásban alkalmanként 5 és 10 fő közötti létszámban vettek részt gyermekek. A családgondozók október hónaptól december 31-ig hetente két alkalommal kedden és csütörtökön délután végzik a szolgáltatást, amelynek a helyszínt a Sója Miklós Görög Katolikus Általános Iskola biztosítja. A város összes általános iskolájának felső tagozatos, és középiskoláinak (akik igénylik) osztályos tanulói részére tartunk drogprevenciós órákat. A filmvetítést beszélgetés követ a drogokról és használatuk káros következményeiről. Cél a fiatalok felvilágosítása. A családgondozók által felajánlott mediációs szolgáltatásokat folyamatosan végezzük. Egyre több család él ezen szolgáltatással. A szakembereink egyre magabiztosabban és szakszerűbben végzik ezt a fajta tevékenységüket. Egyre több a sikeres mediáció, amelynek a végén sikerül megállapodást kötni. A készenléti szolgálatot az Északi Gyermekjóléti Központ szakemberei látják el, 4 fő bevonásával működik a szolgáltatás. A 2012-es évben összesen 28 hívás érkezett, ebből három esetben nem volt illetékessége intézményünknek, egy esetben egy négy gyermekes családot kellett elhelyezni a Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonában a készenléti szolgálatot ellátó szakembernek. A februári nagy hidegben egy esetben oldottuk meg egy család fűtési problémáját, akik fűtés nélkül maradtak, ezáltal nem volt szükség ideiglenes elhelyezésre, a saját környezetükben maradhattak. A hívások többségére jellemző a tanácsadás, információ kérése, melyek láthatással kapcsolatosak voltak jellemzően. Olyan jelzések is érkeztek hozzánk, amelyek már meglévő ügyeinket érintett, ezekről minden esetben értesítettük az illetékes családgondozót. Ebben az évben a területünkön lévő iskolák részére folyamatosan ~jánlottukfacilitációt. Volt olyan iskola, aki igénybe vette ezt a szolgáltatást, de a resztoratív kör már nem valósult meg. Fontos feladatunknak tartjuk ennek a szolgáltatásunknak a népszerűsítését az intézmények felé, ennek érdekében készítettünk egy tájékoztató anyagot a facilitációról A gondozott családok részére felajánljuk a családterápia lehetőségét, amennyiben úgy érezzük, hogy ez a módszer lenne a leghatékonyabb a problémák sikeres megoldása érdekében. Családgondozóink között képzett szakember nincsen, ezért Dr. Bojti István családterapeutát keressük, akivel sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, készségesen áll a rendelkezésünkre. Ebben az évben a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ minden szervezeti egysége több alkalommal szervezett szabadidős foglalkozást, az ünnepekhez (például, Farsang, Húsvét, gyermeknap, karácsony, stb.), illetve a gyermekek szabadidejének, az iskolai szünidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódóan. A gondozott, illetve az intézményben élő gyermekek közül sok gyermek vett részt a programon. Különböző kézműves technikákat alkalmaztunk a foglalkozások során, készítettünk különböző dekorációkat, díszeket. Ezeket a foglalkozásokat az intézmény költségvetéséből sikerült finanszírozni. A TKKI gyermeknapot szervezett a huszártelepi és a keleti lakótelepen élő gyermekek számára május 20 és június 15. közötti időszakban. A gyermekek körében a legnépszerűbb program az arcfestés volt, szervezési feladatokat láttunk el, életvezetési tanácsokkal, információkkallátta el az érdeklődőket. 11

14 A évben sikerrel rendezett ruhabörzét megismételtük évben két alkalommal, mely a szociálisan rászoruló családoknak - akik meghívásos alapon jöttek - nyújtott segítséget ruházattal és egyéb használati tárgyakkal (lakossági felajánlásból). A kollégák közbenjárására Szokira atya nagyobb ruhaadományt adott, így ezt is május hónapban ki tudtuk osztani a családoknak. Rajzpályázatot hirdettünk 2012.február hónapban, amely nyilvános volt, nem kizárólag a gondozotti kört érintette, mely kifejezetten pozitívum, hisz ez is volt elsődleges célunk, hogy nyissunk olyan gyermekek felé is, akik nem állnak kapcsolatban a Gyermekjóléti Központtal. A rajpályázat eredményhirdetésére március 07-n került sor a Déli Központban, melyre minden pályázót szeretettel vártunk. Személyes kapcsolatainkon keresztül szerzett játékokkal tudtunk minden pályázót (26 gyermekrajz érkezett) megajándékozni kisebb ajándékokkal, illetve a 3 korcsoportban a első 3 helyezett nagyobb értékű játékot kapott. A családok visszajelzése alapján a kezdeményezés jó volt, mind a gyermekek, mind a szülők pozitívan nyilatkoztak róla, folytatása következő években anyagi forrás függvénye lesz. Nyírpazonyban családi napot szerveztünk az iskolában, ahol az egész napos program keretén belül a Huszár telep i Gyermekjóléti Központ családgondozói arcfestést, az iskolával közösen kirakodó vásárt, sorverseny, tűzoltó bemutatót, kutyás bemutatót szerveztek. A programon kb. 250 fő vett részt, az érdeklődés magas volt. A Nyíregyháza Város Kossuth téren megrendezett program keretén belül a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ családgondozói részt vettek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett drogellenes nap szervezési munkálataiban, illetve arcfestést vállaltak. Továbbképzések március 29. Családi legendárium, családi fotó A március 27.-n az önkormányzat Krúdy termében rendezett éves jelzőrendszeri tanácskozáson a központvezetők előadást tartottak a központok évi szakmai munkájáról Szeminárium a prostitúcióról és az emberkereskedelemről - Közéleti Roma Nők Egyesülete szervezésében Nyírségi nők és a Kalamáris Egyesület szervezésében június. 28-n vettünk részt egy pályázat nyitórendezvényén, melyben a Babakocsi tologat: Kismama (kispapa) közösségi tér program kerűlt bemutatásra Human - net Alapítvány által szervezett tréningen részvétel: "Párkapcsolati szerviz kezdőknek, haladóknak, újrakezdőknek pszichoedukációs foglalkozás sorozat A kistérségi módszertani továbbképzés 12

15 Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény kötelezően működtetendő egyik speciális szolgáltatása a "Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás",1 amely a Déli és az Északi Gyermekjóléti Központban működik pénteki napokon óráig, és szombati napokon 9-16 óráig. A szolgáltatás működtetésében a három központ családgondozói, illetve az intézmény pszichológiai és fejlesztőpedagógiai tanácsadója is részt vesz. A kapcsolattartási ügyelet szabályozásában jogszabályi hiányosságokat vélünk felfedezni, intézményünk, mint a gyermekvédelem része nem befolyásolhatja a kapcsolattartás szabályozását nyarán a kapcsolattartási ügyeletben résztvevő szakemberekkel közösen átnéztük a szolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani anyagot, mely módosításra került. Központunkban néhány szakember kivételével mindenki részt vesz a szolgáltatás működtetésében. Statisztikai adatok A szolgáltatást évben az alábbiakban közölt gyermek és kapcsolattartásra kötelezett és jogosult hozzátartozó jelent meg a Kapcsolattartási ügyeleten (halmozott adat): Déli Gyermekjóléti Gyermek Kapcsolattartásra jogosult Egyéb Központ Kapcsolattartásra kötelezett I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen (halmozott adat): Család Gyermek Kapcs. t.jogosult/kapcs.t.kötelezett Egyéb Eszaki Gyermekjóléti Központ Gyermek Kapcsolattartásra jogosult Kapcsolattartásra kötelezett I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen (halmozott adat): Egyéb Család Gyermek Kapcs.t.jogosultJKapcs. t.kötelezett Egyéb

16 Összesítve a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központban a,,kapcsolattartási szolgáltatást az alábbi számban vették igénybe: ügyelet" Gyermek Kapcsolattartásra egyéb I i jogosult Kapcsolattartásra kötelezett 2012.év (halmozott adat) Család Gyermek Kapcsolattartásra jogosult Kapcsolattartásra kötelezett A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Déli, Északi és Huszár telepi Gyermekjóléti Központ jainak munkatársai a szolgáltatást működtetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat folyamatosan megosztják egymással a kéthavonta szervezett (a szolgáltatást koordinátor szervezi) team megbeszélésen, mely a szolgáltatás hatékony működését, teljes körű információcserét is lehetővé teszi. Ezen tapasztalatokra alapozva a szakmai véleményünk az volt, hogy a szolgáltatás módszertani programját szükséges átdolgozni, melyben a Déli és Északi Gyermekjóléti Központ munkatársai vettek részt aktívan. A módszertani anyag átdolgozás ra került, és igazgatói aláírást követően megküldtük a Járási Gyámhivatalnak és a Járásbíróságnak. Az Északi Gyermekjóléti Központban a kapcsolattartási ügyeletet működtető családgondozók részéről érkezett egy igény, mely szerint a kapcsolattartási ügyeletszolgáltatásban résztvevő családok esetében személyes információcserére lenne szükség a gondozást végző családgondozók és a szolgáltatást működtető családgondozók között. ennek megfelelően megbeszélést tartottunk. A kapcsolattartási ügyek megoldásában a nehézséget az adja a családgondozóknak, hogy a törvény nem ad a gyerrnekjóléti központ számára hatékony eszközt a probléma kezelésére, illetve a kapcsolattartási ügyelet, mint kötelezően működtetendő szolgáltatás nagyban nehezíti a családokkal való további egyeztetés, konfiiktuskezelés folyamatát További gyakorlati tapasztalatunk, hogy egyre inkább igényként jelentkezik más településeken élő, az ellátási körzetbe bele nem tartozó családok részéről a szolgáltatás igénybevétele, amely térítésköteles. Több megkeresés érkezett a bíróság részéről írásban, telefonon egyaránt, azonban akár a leszabályozott kapcsolattartást követően sem került mindeddig sor megvalósult kapcsolattartásra. A szolgáltatás a tapasztalatok alapján kihasznált - a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeknek megfelelően - maximálisan. A szolgáltatás működésébe az intézményben dolgozó családgondozók közül egyre többen kapcsolódnak be, amely azért ideális, mert a szombati napon történő munkavégzés, illetve a munka jellege a családgondozókat szellemileg lemeríti, esetenként érzelmileg megviseli és minél több családgondozó végzi váltásban ezt a munkát, annál kevesebb alkalom jut egy-egy kollegára, kiégésük ezáltal megelőzhető. 14

17 A szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételeket folyamatosan az intézmény költségvetéséből és a lakosság által érkezett felajánlásokból töltjük fel, és pótoljuk az elhasználódott eszközöket. 15

18 Bölcsődék A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként működő bölcsődék 5. sz. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz sz. Napsugár Bölcsőde Nyíregyháza, Dália út sz. Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom út sz. Nefelejcs Bölcsőde Nyíregyháza, Sarkantyú út sz. Micimackó Bölcsőde Nyíregyháza, Stadion út 8/A 10. sz. Katica Bölcsőde Nyíregyháza, Tőke út sz. Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gyula út sz. Bóbita Bölcsőde Nyíregyháza, Tas utca sz. Aprajafalva Bölcsőde Nyíregyháza, Fazekas János tér 13. A bölcsőde meghatározása A területi bölcsődék napos bölcsődék, munkanapokon tartanak nyitva. Nyitvatartási idejük 6:30-l7:00-ig. Minden területi bölcsőde önálló szakmai egységként működik az intézmény keretében ben összesen 836 férőhellyel működtek a bölcsődék. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szint je alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel segíti a családokat. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. E szolgáltatás igénybevételénél a szülő nem köteles munkáltatói igazolást benyújtani a bölcsőde részére. A szülő az időszakos gyermekfelügyeletet egy hónapban 10 nap alkalmával veheti igénybe. Ennek a szolgáltatásnak külön díjazása van. A 2012-es évben a Bóbita és a Katica Bölcsődében vették igénybe ezt a szolgáltatást. A bölcsődei felvétel rendje A gyermekek felvétele egész évben folyamatos. Az országos és helyi szabályozásnak megfelelően a bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetestől 3 éves korú gyermek, akinek szülője vagy törvényes képviselője nem tudja biztosítani a gyermek napközbeni ellátását. A felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket. Kedvezményre jogosultak még a három vagy több gyermekes családok, tartósan beteg 16

19 vagy fogyatékos gyermekeket nevelő családok. Előnyben részesülnek még azok a gyerekek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükségessé vált a bölcsődei elhelyezés. A bölcsődébe jelentkező gyerekek felvételi kéreimét nyomtatvány segítségével rögzítjük. A felvételt nyert vagy nem nyert gyermekek szüleit levélben értesítik, visszaigazolását külön nyomtatványon vezetik, amit a szülő személyesen ír alá. Váró lista nem minden bölcsődében működik. Van olyan bölcsőde, ahol annyi jelentkező van, hogy kénytelenek elutasítani gyereket, ott várólistát vezetnek. Ennek a vezetése külön nyomtatványon történik sorszámmal és dátummal, hogy milyen időpontban tudnának helyet biztosítani a gyermek részére. A kiértesített szülők levelében szerepeltetni kell a gyermek várólistán szereplő sorszámát is. Ebből kiderül, hogy a gyermek előtt még hányan várnak elhelyezésre. Ha a szülőnek a gyermek elhelyezése sürgős, a levélben fel van tüntetve az is, hogy esetleg melyik más bölcsődében van számára üres hely. A nyomtatvány átvételét aláírással igazolja a szülő. A 2012-es évben 526 gyermek felvételét kérelmezték: - A szülők kérelmére 494 esetben, A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ kérelmére 5 esetben, A házi gyermekorvos kérelmére l esetben, - A körzeti védőnő kérelmére l esetben, - A település jegyzője, védelembe vételi határozat alapján 5 esetben. Tárgy évben 25 esetben nem tudták a bölcsődék biztosítani a gyermek elhelyezését, ebben az esetben várólistára kerültek a gyermekek. Térítési díj 2012-es év márciusától bevezetésre került a TAJ alapú nyilvántartási rendszer. A napi bent lévő gyermekek számát a TAJ szám jelentése alapján tartjuk nyilván. A jelentési kötelezettségünket az NRSZH Tevadmin oldalán tesszük meg. A 2012-es évben a gondozási díj bevezetésére nem került sor. A fenntartó csak az étkezésre állapított meg térítési díjat, melynek összege 506 ftlnap. Az időszakos gyermekfelügyeletet a térítési díjon felül 500 ftlnap összegért vehetik igénybe a szülők. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők ingyen vehetik igénybe a bölcsődei ellátást. A három vagy több gyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok 50 %-os normatív támogatásban részesülnek. 17

20 A mellékelt táblázat tartalmazza a 2012-ben kedvezményben részesült gyermekek számát. 5 3 l l Külön szolgáltatások a bö}csődékben A bölcsőde szolgáltatásként nyújtja a só szoba igénybevételének lehetőségét, mely szolgáltatásban a bölcsődei ellátottak ingyenesen vehetnek részt. A só szobában a gyermekek a gondozónők segítségével alkotójátékokat valósítanak meg. A téli időszakban a só szoba kihasználtsága gyakrabban érvényesül ben a Nefelejcs Bölcsődében valósult meg a só szoba kialakítása. A Nefelejcs Bölcsődében játszószoba működik, melyet a gyerekek a gondozónők felügyelete alatt vehetnek igénybe. Angol és zene külön foglalkozásra van lehetőség a Katica Bölcsődében. Hetente egyszer, fél óra keretében angol, illetve zenepedagógus látja el ezt a feladatot. Ez a szolgáltatás nem kötelező, előre felmérés alapján, a szülők kérésére vesznek rajta részt a gyermekek. A gondozónők minden alkalommal elkísérik a gyermekeket ezekre a foglalkozásokra, a bölcsődén belül az erre kialakított helyiségbe. A szolgáltatásnak külön díja van. A bö}csödék közösségi programjai A 2012-es évben minden bölcsődében a megszervezésre került programokkal igyekeztünk a helyi közösségi életet színesebbé tenni. - Februárban farsangi mulatságra kerül sor. Májusban a gyermekek a gondozónők segítségével készítenek ajándékot az édesanyjuk számára, anyák napja alkalmából 18

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 26548/2013.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben