monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen"

Átírás

1 hírmodó moorirdői Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj márciu V. évf. 1. zám Tizl Lkook! A 2015-ö évb lő lklomml közööm öök. Külöö gy muk lő áll Moorirdő képvilő-ül, hiz jllg lpülé kölégvéék mgrvzé z Süö, főzzö Idé júiu 27-é üpli Moorirdő öállóodáák íz év évfordulójá. E krk zülép lklmából külölg flupi méykkl kézül lpüléük vzőég. A gy érdklődér vló kil idé i mghirdik Moorirdő lgépzrűbb vélkdői. A or- illv pálikkézíő vryk éb válozáok lzk zűrizéb. A zkmi éréklé mll ugyi idé közöég i zvzh z áll lgjobbk, lgzbbk íél orár é lgfiombb pálikár. A győzk érék díjzáb rézülk. gyik lgfoobb flduk. Trméz korább lkzd fldik i ovább folyjuk bb z zdőb. Bővíjük lpülé közvilágíáá, krük z gézégház mgépíééhz vző mgoldáok, vlmi folyjuk z uk bilizáláá. Ezk ck ördéki k mukák, mly képvilőárim é jómgm végzük, hogy lgjobb udáuk zri bizoíuk lkoág é lpülé jövőjé. Bízom b, hogy mukák lkoág ovábbr i ámogj, hiz midzk mgvlóíá óriái fld cökkő állmi ámogáok mi. Sz Bél A Moorirdő oráj é pálikfőző vryr már mo jlkzi lh Borbá Elviráál 06-30/ , vgy Dzupi Imrééél 06-30/ lfozámo. V kép hozzá? Moorirdő öállóodáák 10. évfordulój lklmából z Okái Kuluráli é Ügyrdi Bizoág, Szociáli é Köryzvédlmi Bizoág é Moorirdői Hírmodó közö foópályázo hird. A pályáz cím: Vozáok é válozáok Ami rr cím i ul, ké émáb várjuk lkoáik: 1. kgóri, Vozáok moóvl: Moorirdő oly rmézi kici örökíi mg, mlyk z álldóágo, z örök zépég, válozlágo, z időlég muj b. 2. kgóri Válozáok moóvl: oly Moorirdőhöz köhő foók váruk, mlyk fjlődé, mozgá, dimizmu örökíik mg. Egy pályázó kgóriáké mximum 2 foóvl vzh vryr. A lgjobb pálymukák bmujuk Moorirdői Hírmodó jövőbi lpzámib. A mukákból kiállíá yílik z üpi flup kri blül, díjzok yrméykb rézülk. A foók lkroiku formáb várjuk kövkző -mil címr: címml é kgóri mgvzél. Háridő: júiu 15. Kérjük, fldj l flüi pályázó vé, címé, mil címé é lfozámá. Várjuk lkoáik! Újbb lépé z gézégház flé 2. oldl Bruházó jlkz kmpig üzmléér 3. oldl Mghívó Márciu oldl Ajál érkz rdlő mgépíéér Táborok é rdzvéyk hlyzí lz kmpig Emlékzzük gyü!

2 Moorirdő Közég Újbb lépé z gézégház flé A moorirdői gézégház mgépíéé régó dolgozik lpülé vzőég. Hulldékr bukkk Moorirdő ökormáyzák uljdoáb lévő gyik földrül rő zyz, vgy özélű közük épíéi örmlék i rlmzó hulldéko lálk. Az rdőíér Vdégről zá zól! rül mg kll izíi hulldékól, mlyk mgvlóíá ig Mi már öbbzör i bzámoluk ról, korább lkézül rvk úlágo gy voluműk volk, mlyk rdkívül kölég l vol mgvlóíi. Rádául pályázi lhőég m kíálkozo z ygi forráok mgrméér. Az lmúl évb zámo lklomml árgyl képvilő-ül z ügy. Az ökormáyz rvk kézíő céggl zr vol árvzi z épül, ám cég bb m vol prr. Ck lj új rv kézík vol lj rvköléggl. Mo zob újbb lhőég kíálkozik z gézégház mgvlóíáár, miuá gy bruházó flv kpcolo z ökormáyzl, é vázlrvk illv árjálo yújo b. A válllkozó áll lképzl épül méri kiv úgy űik okkl jobb illzkdik lpüléük mérihz, lkoágzámhoz é z épíméy várhó kihzálágához. Az áézi lprjzok é láváyrvk zri z épül földzi, pluz rézbi őér l kilkív. Az lő zi rlmzá fogdó rk, őérb pdig kigézíő, kizolgáló fukciók kpák hly. Az lőz rvk lpjá z épül bruó lprül 354 égyzmér, bből 235 égyzmér földzi, 59 égyzmér őér. Az lőz klkulációk lpjá kivilzéi kölég körülblül 88 é fél millió fori. Mivl z ökormáyz örőből m udj kifizi z z özg, pályázi lhőég pdig ovábbr ic, lpülék gyéb mgoldáok kll zámb vi. A képvilő-ül mgárgyl z ügy, é úgy döö, hogy z ökormáyz folyo rézl árgyláok válllkozóvl. Az ül rögzí bruházál kpcolo igéyk, mlyk mgvlóulá é izázá ovábbi árgylá lpjá képzik. kölég. Mivl z ökormáyzk z úl gy pézügyi rh jl, képvilő-ül lguóbbi üléé mgzvz, hogy Sz Bél polgármr ámogái igéy yújo b Földművléügyi Miizériumhoz. Várjuk z rdméy! Ebolá 2015 Ökormáyzák Lpj Éríjük lkoágo, hogy Moorirdő évi, bk kölző, vzég lli, özvzé védőoláá z lábbi időpookb végzik régi polgármri hivl épüléb: Márciu 21. zomb, 9-13 óráig: dr. Vrg Jáo. Tlfo: 06-20/ Márciu 28. zomb, 9-13 óráig: dr. Dudá Jő. Tlfo: 06-29/ A rdl zri vlmyi három hópoál időbb b vzég lli védőolá év kölző. Az olál gyidjűlg végr kll hji z bk férgirózrrl vló kzléé i. Az olá é férglíé kölég lővz bké kció áro 4000 fori. Flhívjuk kuyuljdoook figylmé, hogy vzég ll ck chippl mgjlöl állok olhók. A chip brká z b rózkodái hlyé, védőolál gyü i kérhő. A chipbrká é vzég lli védőolá lmulzáá örvéy pézbírággl bühi. Azo kuyuljdoook zámár, kik még m rdlkzk új bolái köyvvl, k ár 500 fori. A házál olo bkél z olá ár kizállá kölégévl mlkdik. Bg vgy mgfigylé l álló áll m olhó. Válozáok Moorirdő poréléb Szécéyi Pál, Régió SC lök byújo jvlá lpülé hozú ávú porkocpciójávl kpcolb. A rv gyik fő lm lj lbdrúgó zkozályi modll kilkíá, vlmi ovábbi zkozályok lérhozá. A kocpció mgvlóíá ig komoly ygi mgrhlé jl Moorirdő ökormáyz zámár. A lpülék kll bizoíi öbbk közö pályhzálo, áuz, vlmi Régió SC év kölégvéék 50 zázléká. Szécéyi Pál bdváyáb jlz, hogy kéréék gív fogdá é RÉGIÓ SC é ő mg még idé kivoul hlyi porél zrvzééből. A képvilő-ül úgy hározo, hogy kérlm ygi jllgű vokozáá m ámogj, A ül flhlmz polgármr, hogy vgy fl kpcolo lvélb Moorirdő SE vzőjévl k érdkéb, hogy hi ké lklomml z dzéhz bizoí pályá, vlmi hévégé bjoki mcck ljázáá pályá bizoí RÉGIÓ SC zámár. Amyib z ökormáyz kölégvééb blfér, é civil zrvzk ámogj, kkor lhőég v Régió SC-k i pályázi. Hirdé körű lboyolíá, léi, illv lovglái lhőég Egy hly, hol 2015-b i mid Vdégről zól! Sipio Pihőprk 2721 Pili, Vogyizk dűlő áprili 12. Eküvő kiállíá júiu 26. Old Boy kocr Eküvők, Cládi pok, Dizóoro, Lgéy- é láybúcúk, Cpépíő réigk, Cég- é gyéb rdzvéyk ljkörű lboyolíá, Tiz, illv műfüv focipály bérléi, illv lovglái lhőég géz évb kció áro. Iformáció: Tlfo: 06-30/ vgy 06-30/ Rcpció: 06-30/ (8-16 óráig) E-mil: Wb: : Sipio Pihőprk-Officil pg/hivlo oldl márciu 2

3 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj Bruházó jlkz kmpig üzmléér Hirdé Emlékábl kmpigb A moorirdői kmpig hzoíá régó mgoldl kérdé lpülé. Mo mgoldódi lázik z problém, hiz gy bruházó rül bérléi zádéká jlz mrégib z ökormáyz flé. A bérlő z év márciuáól r igéy rülr, mly zr flújíi, é hozú ávo üzmli. A rvk zri kmpig gyrmkáborozá, pközi áborok é külöfél zórkozó progrmok hlyzíéül zolgál. Ezk mll ökormáyzi progrmok é z ökormáyz rdlkzéér áll rül. Moorirdő képvilő-ül üléé árgyl bruházó é kmpig ügyé, é z döé zül, hogy bruházó kérlmék hly d, é 2,2 h rülű, rézb flépíméyl rdlkző igl márciu 1-ől zpmbr 30-ig rjdő időzkr bérb dj. Iglügyk Hírmorzák Moorirdő képvilő-ül úgy döö, hogy flugodok é Tlházvző köyváro fbruár 1-ől hározl időr mukörvéyköyv hály lá rozó jogvizoyá hározl idjű közlklmzoi jogvizoyá lkíj á. A képvilő-ül lguóbbi üléé árgyl 2015-ö év ériő iglügyk. Az ökormáyzhoz három kérlm érkz, mlykb mgázmélyk ökormáyzi lkk kívák bérb vi. Ké b blrüli, gy b pdig külrüli igl bérléér érkz igéy. A ül midhárom bérléi zádéko jóváhgy, hároz zri 20, illv 15 F/év/égyzmér áro. Egy Tölgyf uci ökormáyzi lk éb z gyik lko váárlái zádéká jlz. A ül úgy döö, hogy lk lko áll flkíál árér m dj l, Tölgyf uci igl köyvyilvárái érék kíváj ldi z jálvők. Egy máik lko ökormáyz zámár zr érékíi ké gymá mlli Vdáz uci lk. A ül úgy hározo, hogy polgármr flvzi kpcolo z jálvővl, é iráyár kér z iglokr. Egy moorirdői lko zzl kérél fordul ülhz, hogy Béyi úi iglá voják blrülb. A ül zkmi zmpook lpjá, é z ddig lfogdo fjlzék, lképzlék mi m ámog földrézk blrülb voái kérlm. A lpülé képvilő-ül flkéri Fk Ivá Álláo Ikol igzgójá, hogy íráb kézí gy zkmi, láámzó dokumumo rr vokozó, hogy mi lpjá hzálják háó bjáro, é z idokolj mg. Vgy Midáro lgjobb áro Nyiv rá: H P: , Szo, V: Moorirdő, Bráág u (Ré cárd mll) 06-30/ Erzéb ulváy é bkkáry lfogdó hly Éllmizr, vgyi áru Zöldég-gyümölc Vödrö vyúág Fri pékáru Flvágok Mirli áru (hú, zöldég, pizz) Tjrmékk Iláru (üdíők é lkoholo rmékk) Újágok Kiml jáluk: Horváh üméyk Hrbári gyógyák lpbék. Közööm ABC prr Bővbb iformáció oldlo márciu 3

4 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj Mgújuluk Az olvói igéykhz igzodv bb z évb rdzr időközöké, kéhvo lálhják poládájukb újáguk Moorirdő polgári. Fook rjuk, hogy rdzr mgjléükkl folymo ájékozuk lkook lgújbb döékről, méykről. Olvóik ovábbr i lghilbb forrából, képvilő-ül hározi lpjá iformáljuk lpüléük ériő ügykről. Lpukb lkook, válllkozáok zúl hirdhk i. Ek rézlivl kpcolb Régió Lpkidó mukári kézéggl állk rdlkzéükr. A Moorirdői Hírmodó mgjléék időpoji 2015-b: márciu 3. máju 19. júliu 21. zpmbr 29. ovmbr 17. dcmbr 11. Hirdé Idé m foguk ukozi Moorirdő képvilő-ül lfogd z idi év rdzvéyrvé. A 2015-ö zdő zi mid hópjár ju vlmily közégi ziű progrm. Márciub forrdlomr mlékzük, májub zmézdé é gyrmkpo zrvzk köryzvédlm jgyéb. A júiui flupo Moorirdő öállóágák íz év évfordulójá fogjuk üpli. Ekkor krül or már hgyomáyoá vál köryzzépíéi vryr i. Auguzu 20-á z állmlpíár mlékzük, okóbrb pdig z 56-o forrdlm é z idők világpjá üpljük. Novmbrb imé fülé zrvzk, vlmi mgrják gyzbáú Máro-pi lámpá flvoulá. Dcmbrb krácoyi rdzvéykr zámíhk lkook. Kérjük, vgy réz ö i progrmoko! Ekkor gy ki zlkív! A házhoz mő zlkív hulldékgyűjé időpoji: 1. körz: márciu 23. (héfő), 2. körz: márciu 24. (kdd) A körzk rüli hári korábbikhoz kép válozlok. A biológiilg lbomló, zöld záko hulldék lzállíáár bb z időzkb m krül or. Válozáok zociáli ámogáb márciu 1-jéől álkul zociáli ámogái rdzr. A válozáokkl kormáy célj, hogy rázorulók áláhóbb é igzágobb krk közö juhk hozzá z ők mgillő ámogái formákhoz közöl Czibr Károly állmikár. A zociáli ügykér é árdlmi flzárkózáér fllő állmikár lmod, öbb ddigi zociáli ámogá v mgválozik ugy, d zociáli ámogáokr fordío állmi é ökormáyzi forráok gyü özg m módoul. Moorirdő ökormáyzák fbruár végéig mg kll lkoi lpüléi ámogár vokozó rdlé. Ebb z új rdlb zbályozhj z llááok jogoulági fléli, z llááok mgállpíáák, kifizéék, folyóíáák, flhzáláák, llőrzéék zbályi. Az kív korúk lláááb rdzr zociáli gély korábbi formájáb mgzűik, jogoulági kör má llááokr válh jogoulá. Azo zmélyk jogoulágá, kik ddig rdzr zociáli gélyb rézülk, jgyzők flül kll vizgáli márciu 4

5 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj Kuyuljdoook, figylm! A kuyák mi kdvléből ro állok rái körülméyi, fléli kdvléből ro állok rááról é forglmzááról zóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rdl zbályozz rézl. A rdl mgfllő rézi érlméb 4 hópoál időbb bk (2013. juár 1-jé kövő) ck rzpodrrl (chippl) mgjlölv rhók. Ez flél ljüléé járái gézégügyi hivl mll rülilg illék jgyző hivo llőrizi, mi z időzko bözíráok lpjá yilváro dbázi álldó kulizáláá i zolgálj. Ez dok prkéz vzhőég érdkéb zükég z buljdoookk rzpodrrl vló lláoág é kölző vzég lli védőolá mgléék bjlé Polgármri Hivlhoz. Az b uljdoo z kölzégék z bk gydi orzámml lláo kiáll gézégügyi köyvék bmuáávl h lg. Ez dokumum mid bjlé orá, zükég do rlmz, mlyk kövkzők: buljdoo di, b di, állorvo di, b rái hly, rzpodr (mikrochip) di, orzám, vzég lli olái dok. Lhőég v ovábbá vlmyi, z lőbb mgvz d floroláár, é zok Hivlb vló ljuáár, bküldéér bármily fldolgozhó formáumb; ugykkor bül rzpodr (mikrochip) zooíó zámák é z olái köyv orzámák mgdá kkor i flélül zükég. A kuy uljdooák z lpdokb (például z b rái hly) flmrülő válozáokról imél bjlé(k) kll i, illv vzég lli oláok mgfllő időközökéi iméléék mgöréé kövő z olái köyv imél bmuá zükég. Az bk lhulláák éyé i b kll jli. A rzpodrk (mikrochipk) zooíózámá lpuló rgizrációvl özvo lkroiku yilvárá ovábbr i kzlő állorvook végzik. Az állorvook áll kzl orzágo lkroiku jllgű byilváró rdzr, vlmi hlyi Hivlb vz byilvárá közö ic közvl kpcol, így z állok uljdooik midké iráyb ljíiük kll z dzolgálái fldok. Az ljáráok díjmk. Kérm lkoág zív gyüműködéé végrhjához. Kérdéikkl mukpoko mukárimml álluk rdlkzéükr. Vrgáé V Év jgyző Hirdé Mgó üzép Moorirdő, 4- főú 43- km 06-29/ , 06-30/ Akác űzif: 2800 F/q-ól Ligi: 1188 F/q Egyéb űzif i kphó! Biobrik, őzgbrik, ém brik, lgyl zé! Koromlíó, lágyújó kphó! Hilí hídmérlg llőrizhi mgváárol űzif ömgé. Ármlé lői Lir 30NF égl AKCIÓ! 229 F/db Kigo vkolok, Bo Epg érkövk Épíőygok gyári ár l! Lábzi vkol -15%! Érékcökk záko rmékk kiáruíá! Aljzkigylíő, polizirol- é pórubo rgzó, gipzkrorgzó Új árházi lká 1db ldó Mooro! márciu 5

6 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj Az évzámok bűvöléb Nm ck gy mbr, gy kulúr, hm gy lpülé zijé i foo z mlékzé. Foo z oly méyk ljgyzi, ő mi öbb, mgjgyzi, mi gy hál vol, mi z gyéiégé lkío ki z do lpülék é z bb élők orá örökr mghároz. Ily például kilkulá. D háyzor i lkulh újr gy lpülé? Mi ruk igzából züléi idők? Egy bizo, mo már öbb mi 690 év Moorirdő (Újflu) v örélm zípdár lép. M 2015-ö íruk, oly foo méykr figylhük fl lpüléük múljávl kpcolb mll, hogy cárium v z lő gy világégék é jálo gy hlyi (hő) lko vé m imrjük még, mi például, hogy 655 év gy oklvélb Orbol évvl flruházo vizyő rül mi Moorirdővl zooíhjuk. (Mgdöbbő, mily rég i lko már z rül ). D még régbbről, b már z ii lkook vizéléi gyá prkdé idul midig zöldbb fűvl rdlkző zomzédok ll: pilii lkook bizoy cúyá mgvámoluk! Közl záz évvl kéőbb: 1465-b budi kápl jli, hogy Swry Ivá rézér zálog címé lfogll z gri kápl P mgyi birokiból kövkző iglok: Wyflu poió 23 jobbágylk, gy dr lk, gy oroy élküli lhgyo mplomo é 3 hold rdő. 425 év pdig midöz 35 cládfőről uduk, kik bizoyár még kirok z ádáz Ozmá é Hbburg cározá közp. Száz évvl kéőbb pdig már z m lh udi, hogy kckméi áhijéhoz rozó Újflu kihz rozik D háyzor i lkulh újr gy lpülé? Mi ruk igzából züléi idők? Egy bizo, mo már öbb mi 690 év Moorirdő (Újflu) v örélm zípdár lép. (ugyi z idők folymá zép l lépld) Az forrdlom lő pdig m okkl rról kphuk hír, hogy 1845-b z újflui dűlő goív l Moorhoz. Midz öbb mi 150 évr lőr ví z zoro Moorhoz kpcolódó éy, hogy öálló még m vgyuk, m voluk képk mgálli lábuko b régézi flárá i öré flukb, hol bizoy érék llk mk mg z yézől. S lérkzük z gyik lgfoobb évzámhoz, mi mghározó l Moorirdő örééb, mégpdig zéválá idj, mi mor gy krk 10 év priódu öll fl, mly végr bbizoyío, hogy z kiciy flu i kép öálló lézi gyvilágb. Ezk z évzámok, zk z méyk bizoyíéki k, hogy gy lpülék i fook é mghározók, hogy múljávl izáb lgyük é poo mg udjuk hározi hlyé (é idjé) világ hlm zípdá! Cók Géz Hirdé Szőlő újrlpíéi jog kvó z géz orzágb érvéy 6000 m 2 (kb. gy kzri hold) rülr dcmbr 31-ig érvéy F-ér ldó Tl.: 06-30/ KEDVENCEK bolj Moorirdő Moorirdő, Tölgyf u. 63. Tlfo: 06-29/ / Kuy- é mckápok Húok, ézák, riz Ápolái é flzrléi cikkk Az Adi Súdiób Szolárium, műköröm, pdikűr Széplki Adr Moorirdő, Nyárf u / Profzioáli lj vibráció, mozgárápiá lkformáló kézülék -ápok Tápok, krmáyok, ápkigézíők. Npo é lővl cirk, pulyk, fhér húlib, kc. Nyiv rá: Héfőől pékig: Szomb, várp: márciu 6

7 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj Módoul fogorvoi lláá márciu 1-ől dr. Róyi Grgő hly dr. Somogyi Rozáli láj l fogorvoi dők. Rdléi idő: Héfő: :00 Kdd: 7:00-13:00 Szrd: 13:00-19:00 Cüörök: 7:00-13:00 Pék: 7:00-13:00 Közö moduk midzokk, kik Szilágyi Ödö gyázzrráá réz vk, fájdlmukb ozozk, uoló újár lkíérék, é írjár lhlyzék z mlékzé virági. A gyázoló clád Közérdkű iformációk Háziorvoi rdlő: 29/ Gyrmkorvoi rdlő: 29/ Védőő: 29/ Orvoi ügyl (Pili): 29/ Moorirdő Közégi Polgármri Hivl 2213 Moorirdő, Szbdág u. 50/A ügyfélfogdá rdj: Héfő: 13:00 18:00, Szrd: 08:00 12:00 é 13:00 16:00 óráig, Pék: 08:00 11:00 Közpoi lfozám: 29/ Fx: 29/ E-mil: Imprzum Moorirdői Hírmodó Alpíó lpuljdoo: Moorirdő Közég Ökormáyz. Kidj: Régió Lpkidó Kf. Cím: 2200 Moor, Tácic M. u. 38. Szrkző: Ngy Rá. Fllő kidó: Ppp Jáo ügyvző. Szrkzőég: Szrkzőég: Kouh Ljo u. 71/A, I. m 1. ( K&H bk fl) Tl./fx: 06-29/ E-mil: Nyomd: Oláh Nyomdipri Kf. (1211 Budp, Közpoi ú ) A yomáér fll yomd ügyvző igzgój. Kézül: 1600 példáyb. Trjzé: Mgyr Po Zr. ISSN A lpb közöl iformációk ájékozó jllgűk. Hirdé Moorirdői közmő Bloghé Dobó Hjlk Skály Pizzéri & Pub Moorirdő, Szbdág uc 13. Prémium miőégű kmcéb ül 32 cm- olz pizzák, külölg hmburgrk! Igy kizállíáér hívd mo: 06-30/ Nyiv: H C é V: ig, P Szo: ig Márciu 14. Nőpi buli Kollár Tmál é Sikovicz Zoll Kzdé: 20 ór Ildikó Kozmik Hgyomáyo kzlék Ulrhg, Ah-kzlé Alklmi mik Rlxáló mzáz Smikoválá Moorirdő, Róz u.18. Tlfo: 70/ márciu 7

8 Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj g :30-20-i ú ő : d V r ü H F : yiv rdő, Moori 9/ N 2 Tl.: 06mid, gulbl h Cládi kizolgálá udvri váárlóik dv várjuk k ümölc y g, g é Márciui ld Fri zö ái, vgyáru lóldl Házr mck-, rágcá, Kuy- o rmékk z Fgy g áru Műy ózr r őkhú Ppír, í fri újág é k r i Npo pék fri c Mid zombo Mid rázüméy fri cuk okk j í d g u y k. u d b p y é hó Márciu 5 % kdvzm ból 9 F váárlá 8 ojáo 9 1 F gr-o ázi éz 28 h F 9 mgyr 6 1 B 185 F 0,5 l- H ör dobozo Milk 199 F F 9 9 o gr- ki o áblá c Dolly 279 F F o gr zrv ér, kuyko o flöl ri f l li kció rmékik: ocf őég v i ulváyl, é áruk! h l v b Üzlük g-mlg ékzé ki zrl d id i h ér. M yávl, bkkár ryávl vló fiz ká

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.)

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.) Ik Vro Polgrri Hivaal Adócopor 6070 Ik, Sabadg ér Tl: 76/568-070, Fax: 76/569-00 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 0 évi hlyi iparűéi adóról a 990 évi C örvéy alapj (Hv) BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 0 ju I Bvall

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4 TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4. Bvtő rdrkről é jlkről...7.. Bvtő rdrkről...7.. Bvtő jlkről...5.. Vérlé, bályoá.... Jlk rdrlmélti mgkölítéb...5.. A jlk modllji...6.. A jlk otályoá...8.. Alpművltk jlkkl...5.4.

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért!

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért! március 12. kzicbrcik.hlyipic@gmil.com I. évfolym 1 szám ovmbr 15. Kzicbrcik és köryék Krtészti- és mzõgzdsági bolt Kíáltukból: Mzõgzdsági kisgépk, szrszámok Tápok, trméyk, álltldlk Lovs flszrlésk, ptkók,

Részletesebben

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése Szofv Tvzé é Tchnoló. Tck Józf Kon Kzn Kud Zobo Óbud Ey Nunn Jáno Infok K Szofvchnoló Inéz ÓE-NIK-SZTI Szofv Tvzé é Tchnoló 1 Tlojyzék 1. Bvzé, poblé folzá, oldá pdák 2. A zofv n ék lőállíáánk foly, zofv

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

AKCIÓDUETT Ft/csomag

AKCIÓDUETT Ft/csomag ÉRVÉNYES: 05.22. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.28. SZERDÁIG Kriálycuor 1 g 199 /g MINDEN CSÜTÖRTÖKTŐL ÉS VASÁRNAPTÓL ÚJ 219 hly 199 DUETT Még öbb ció zórólp 2-5. oldlán! 59 öbbfél cím /plc.22 05-33 % 119 hly Mfilm DVD*

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai A aplac razormáció é gy alkalmazáai A PTE PMMFK villamomérök zako lvző agozao allgaói zámára kéziraké özállíoa Ki Mikló őikolai adjuku 3 Irodalomjgyzék: Bako Ivá: Elkrocika I-II (KKVMF Budap 969 Duca J:

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek. A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben