A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai"

Átírás

1 A aplac razormáció é gy alkalmazáai A PTE PMMFK villamomérök zako lvző agozao allgaói zámára kéziraké özállíoa Ki Mikló őikolai adjuku 3 Irodalomjgyzék: Bako Ivá: Elkrocika I-II (KKVMF Budap 969 Duca J: Bvzé a komplx üggvéyaba (Műzaki Köyvkiadó Budap 97 Dömöör Gábor dr (zrk: Mamaika I-II (Műzaki Köyvkiadó Budap 975 Kovác J Takác G Takác M: Aalízi (Műzaki Köyvkiadó Budap 989 Scarizky V: Vkorgomria é liári algbra (Műzaki Köyvkiadó Budap 989 Slmczi K dr Scöllr A: Villamoága I-II (Műzaki Köyvkiadó Budap 999 Sréré dr ukác Z (zrk: Mamaika ladagyűjméy (BMF KKVFK Bp

2 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 A aplac razormáció gy üggvéy razormáció: gyválozó való üggvéyz rövid üggvéyz komplx zám válozó komplx zám érékű üggvéy rövid komplx üggvéy rdl (A ovábbiakba az gyválozó való üggvéy ké razormáladó üggvéyké az z ozzárdl komplx üggvéy pdig razormál üggvéyké ogjuk mlíi A aplac razormáció gy ajáoágaiak é gyakorlai alkalmazááak imr azér oo a villamomérökök zámára mr a dirciálgyll modllz zabályozái rdzrk ulajdoágai é ulajdoágok vizgálai módzri a zakirodalom az z alapuló bből kijlz ylv írja l Ezér a mamaikába álaláoa zokáo ljégr az alábbiakba m örkdük azaz a aplac razormáció lmélék rézl é mélyraó ldolgozáa ly mglégzük a gyakorlai alkalmazái módzrk é az zk zmpojából lgooabb ulajdoágok imréévl A aplac razormáció érlmzé é diíciója gy az ( gy olya üggvéy amly a mgaív való zámok almazáak lj gézé érlmz azaz érlmzéi aromáya: D { } R gy ( igrálaó az érlmzéi aromáyáak mid korláo rézirvallumá ézzk olya M R é λ R az ( üggvéyől üggő való zámok ogy mid D λ é ljüljö az ( M gylőlég Jl végül gy olya komplx zámo vagyi α j β aol α R β R é j amly ljíi az α > λ lél Nyilvávaló ogy gy a i ulajdoágokkal rdlkző mgaározo ( üggvéy é mgado é az ( d > gy olya a komplx zám -ől mi üggl válozóól üggő ϕ ( üggvéy amlyk érék i komplx zám Állíá: Az igrálá rdméyké kapo ϕ ( üggvéy abzolú érékék mid olya α j β (komplx zám üggl válozó érék é lézik lő korlája amlyik mgll az α > λ lélk azaz M ( α λ ϕ( ( d ( α λ Bizoyíá: Az ( üggvéy igrálaóága kövkzéb valami az igrál ulajdoágai é az xpociáli alakú komplx zám abzolú érékék érlmzé azaz az ( α j β α j β α alapjá: ( d ( ( α j β d ( ( α j β d M λ α d

3 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 ( α λ ( α λ M ( α λ M ( α λ M d M ( ( ( α λ ( α λ α λ Mivl α > λ azaz a vző m ulla zér a lő korláké kapo kijzé érlmz Állíá: A korláoág áll az ( üggvéy érlmzéi aromáyáak lj gézé vagyi M ( d α λ Bizoyíá: Az α λ > mia ( α λ ( α λ zér az állíá lyég yilvávaló a gy az igrálá lő aára válozó kkor az ( d ϕ( ; válozóba olyoo zér érlmz i mid { } R é A ikr igylmml mgadaó a aplac razormáció diíciója üggvéy Diíció: gy az ( üggvéy érlmzéi aromáya { } D R lgy ( igrálaó az érlmzéi aromáyáak mid korláo rézirvallumá ézzk az M R é a λ R olya való zámok ogy az ( üggvéyr mid D é ljüljö az válozó amly mgll az Ekkor az ( λ ( M gylőlég gy az α j β olya komplx zám α > λ lélk ( aplac razormálja lézik é az az üggvéy [ ] [ ( ] ( d özüggé diiálja A aplac razormáció álal az ( üggvéyz rdl komplx válozó üggvéy a razormál üggvéy rövid ( i jlöli á [ ( ] ( Mgjgyzzük ogy az ( abzolú érékér voakozó diícióbli gylőlég a razormál üggvéy lézéék m zükég d légég lél A zükég lél(kr m érük ki mr a gyakorlai alkalmazá orá öbbyir olya üggvéykkl alálkozuk amlyk mgllk az légég lélk A aplac razormáció alapvő ooágú ulajdoágá az alábbiakba gy állíáké adjuk mg 3 Állíá: A aplac razormáció liári ulajdoágú azaz a az ; ( ; ( üggvéykk lézik a aplac razormálja é k ( k c ; c; c ado komplx zámok akkor [ c c ( c ( ] c [ ( ] c [ ( ] c [ ( ] ( k k k k (A liariá léygé rövid úgy oglalajuk öz ogy az özg agoké razormálaó é a koa zorzó kimlő a razormációból Bizoyíá: A aározo igrál ulajdoágai alapjá az állíá lyég yilvávaló 3

4 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 Néáy a gyakorlaba oo üggvéy aplac razormálja (Az alábbiakba az α jβ komplx zám válozó való illv képz rézé ké R illv Im ogja jlöli á α R illv β Im Expociáli é rigoomriku üggvéyk Állíá: Ha a R ado való zám é R > a a [ ] a Bizoyíá: A diíció zri: akkor ( a a a ( a [ ] d d ( a ( a a ( a ( a ( a ( a Téyzőké vizgáljuk a aárérék aralmazó lő ago Mivl R α > a zér az ( a α j β ( a α j β ( a a ( α j β ( a α j β ( a α j β ( a α β algbrai alakú komplx zám abzolú érék ( a α j β ( a α β ( a ( a α β ( a α β ( a α β érlmz iráyzög pdig β ϕ π arcg a α azaz a i komplx zám korláo abzolú érékű é -ól üggl Tkiv ovábbá ogy j ( a (( a j ( a j ( a ( a β α β α β α α amlyk aárérék ( a α mivl R α > a Ezér ( ( a a vagyi az állíábli üggvéy az xpociáli üggvéy razormálja A ik alapjá bizoyíá élkül mgadjuk az alábbi razormálaka i: a [ ] a R > a ; j a a [ ] é [ ] j a R > a j a j a A komplx zámok rigoomriku é xpociáli alakja közöi özüggé líró jϕ co ϕ j iϕ Eulr ormula alapjá a rigoomriku üggvéyk kijzők xpociáli üggvéykkl gy ϕ a aol a R zőlg ado kkor

5 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 co a j i a j a j a co a j i a Az özüggék özadva illv az lőből a máodika kivova mgkapjuk a rigoomriku üggvéyk kijzéé xpociáli üggvéykkl: j a j a j a j a coa é i a j Ezk alapjá állapíjuk mg a rigoomriku üggvéyk razormáljá Állíá: Ha a R ( a zőlg ado való zám akkor mid é a [ co a] é [ i a ] a a Bizoyíá: A rigoomriku üggvéyk kijzv xpociáli üggvéykkl é a razormáció liári ulajdoága mia: j a j a j a j a [ co a] ( [ ] [ ] j a j a ( j a ( j a ; ( j a ( j a j a a j a j a j a j a [ i a] ( [ ] [ ] j j j j a j a ( j a ( j a j a a j ( j a( j a j j a a Impulzuüggvéyk A zabályozái rdzrk vizgálaa orá gyakra alkalmazzák az ( jlöléű (azimmriku gaív gyégugrá üggvéy Ek diíciója: a < ( a Ami láaó az ( gyégugrá üggvéy a való zámok lj almazá a razormáció lélk mgllő módo érlmz ovábbá M é λ válazáával yilvávalóa ( M λ Állíá: Az gyégugrá üggvéy aplac razormálja: [ ( ] aol R > Bizoyíá: A aplac razormáció diíciója zri: [ ( ] ( d d iz ami az az xpociáli üggvéy aplac razormáljáak bizoyíáa orá már bláuk az igrálá rdméyéb álló aárérék ulla Ugyacak oo a δ ( jlöléű (azimmriku gyégimpulzu üggvéy má év a Dirac-él dla üggvéy amlyk diíciója: 5

6 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 6 < < < a a a a ( δ aol A Dirac-él dla üggvéy zmlél: gy zimmriku áromzög alakú mgaív érékű impulzu a gly poziív lék ljé amlyk zélég -oz a magaága -z ar d ől ügglül a graikoja é a gly közöi íkidom rül Állíá: A Dirac-él dla üggvéy aplac razormálja [ ] ( δ Bizoyíá: A aplac razormáció diíciója zri arra igylmml ogy : [ ] d d d ( ( δ δ Az igrál kizámíááoz zükég primiív üggvéyk: C C d é C C d Folyava a aplac razormál kizámíáá: [ ] ( δ 8 adódik a blyíé az özvoá é a kimlé uá A kapo ör zámlálója é vzőj gyará ulláoz ar zér a aárérék kizámíáára alkalmazzuk kézr a Hopial él! [ ] ( ( ( δ

7 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 3 Haváyüggvéy 3 Állíá: A aváyüggvéy aplac razormálja:! [ ] aol ; ; 3; é R > Bizoyíá: Számíuk ki az lőokú aváyüggvéy razormáljá! [ ] d mr a Hopial él alkalmazva az lő agra adódik ogy ( ( á a máodik ag aárérék i Ha a zőlg poziív géz kivő aváyüggvéyr alkalmazzuk a aplac razormáció diíciójá é a primiív üggvéy a parciáli igrálá zabálya zri aározzuk mg akkor rdméyül az alábbiaka kapjuk: [ ] d d A máodik özadadóbli igrál épp a [ ] [ ] aváyüggvéy razormálja á így cak a aárérék kll kizámíauk Az aló aáro v lyíéi érék yilvávalóa a lő aáro v lyíéi érék aáréréké pdig a Hopial él -zri alkalmazáával zámíajuk ki: ( ( ( ( ( ( ( 33! ( A aváyüggvéy aplac razormáljára á az alábbi özüggé kapuk: [ ] [ ] Alkalmazzuk z az özüggé rdr a ; ; 3 ; aváyüggvéykr: 3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ha igylmb vzük ogy [ ] akkor [ ] 3! ami az állíouk ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 7

8 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 Szorzaüggvéyk a xpociáli üggvéyl é a a- A gyakorlaba oo ogy imrjük az váyüggvéyl zorzo ( razormál üggvéyk a Állíá: [ ( ] ( a a üggvéy razormáljá az [ ( ] é az [ ( ] aol a R zőlg ado é R > a (A razormál üggvéybli jlölé érlmzé: az ( imr ( razormál üggvéyéb az üggl válózó lyéb blyíjük az a külöbég azaz a razormál üggvéy m közvlül -ől am a -ól ügg Bizoyíá: Az állíá lyég yilvávaló a a diiáló özüggéb alkalmazzuk az gylő alapú aváyok zorzaára voakozó azooágo: a a ( a [ ( ] ( d ( d ( a ( Állíá: [ ( ] ( ( aol ; ; 3; ado é R > (A jlölé érlmzé: az ( imr ( razormál üggvéyék a aváykivővl mggyző rdű -zrii driválüggvéyé képzzük é z aól üggő vzük poziív vagy gaív lőjlll ogy a aváykivő páro vagy párala zám Bizoyíá: Tkiük az ( üggvéy aplac razormáljá diiáló ( d ( özüggé é dirciáljuk az válozó zri midké oldal (A bizoyíá orá a driválak rdjé m vzőkkl am a rdk a magaabb rdű driválak é zokáo módo zárójlb orzámával jlöljük Ekkor ( ( d ( ( adódik iz a driválá zmpojából koa Midké oldal zorozva -gyl é a éyzők orrdjé mgválozava a ( özüggé kapjuk azaz d ( [ ( ] ( ( ( á é az állíá igaz Az árdzé uá kapo özüggé midké oldalá dirciáljuk imé az válozó zri Ekkor a kapo ( ( d ( ( özüggé ugyaúgy mi az lőbb árdzük: ( d ( ( Tá é i igaz az állíá: 8

9 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 ( [ ( ] ( Tgyük l ogy ér igaz az állíá blájuk ogy akkor igaz -r i Tá ( [ ( ] ( ( a lvé zri igaz állíá azaz ( ( d ( ( Újra dirciáljuk az válozó zri midké oldal: ( ( ( d ( ( z a már mgzoko módo árdzzük: azaz ( d ( ( [ ( ] ( ( miké az állíouk ( ( 5 Az igrálüggvéy é a driválüggvéyk Tkiük az F( ( x dx (aol {} R válozó özüggél diiál F ( üggvéy amly a bvzőb mgaározo ulajdoágokkal rdlkző ( üggvéy [ ; ] irvallumo v igrálüggvéyék vzük Emlékzük arra ogy az igrálüggvéy driválüggvéy a ] ;[ irvallumo ( azaz F ( ( x dx ( (Azér yíl az irvallum mr az igrálüggvéy az irvallum kzdőpojába lg cak jobbról végpojába balról dirciálaó 5 Állíá: Az igrálüggvéy aplac razormálja: [ F( ] ( x dx ( λ a lézik M R é λ R ogy ( M é R R( α j β α > max{; λ} Bizoyíá: A razormáció diíciójá alkalmazzuk: [ F ] x dx x dx d ( ( ( amlyb a parciáli igrálá módzrévl aározuk mg a primiív üggvéy Ekkor 9

10 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 x dx d x dx d ( ( ( Blájuk ogy bb az lő ag Mivl a ( x dx x dx ( külöbégb a kivoadó yilvávalóa iz ( x dx ( x dx zér cak a kibbídő kll mgvizgáluk Az ( üggvéy igráljáak ulajdoága alapjá kéél kll mgkülöbözi Ha a ( x dx kizámíáa uá gy (vég agyágú való zámo kapuk rdmé- yül akkor a kibbídő iz R > mia a vző Ha a ( x dx m vég akkor az igrál abzolú éréké kijük é az így kapo ör aárérékék kizámíáára a Hopial él alkalmazzuk: ( x dx ( x dx λ ( M ( j α β ( α j β M ( j β α λ ( α j β mr az lő ké zorzóéyző gy-gy korláo abzolú érékű komplx zám a armadikak pdig a aárérék mivl R α > λ Vizaérv a aplac razormál diíciójáak alkalmazáával yr ( x dx x dx d ( ( özüggér lévé az lő ag zér az állíáak mgllő ( x dx ( d ( d ( Tkiük a bvzőb mlí ulajdoágú ( üggvéy amlyről az i lélzzük ogy a lj érlmzéi aromáyá dirciálaó é ( driválüggvéy midü kivév a -ba mr o lg cak jobbról olyoo 5 Állíá: A i ulajdoágokkal rdlkző driválüggvéy aplac razormálja ( ( ( [ ] Bizoyíá: A aplac razormáció diíciójába álló igrál a parciáli igrálá módzrévl zámíjuk ki:

11 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 [ ] ( d [ ( ] ( ( d ( Mgvizgáljuk az lő ago: ( [ ( ] ( ( λ azaz a aárérék mivl ( M é R > λ iz az ( üggvéyk lézik a razormál üggvéy amly épp a máodik ag -zr Tá ami az állíouk [ ( ] ( ( ( d ( ( Mo az ( üggvéyről az lélzzük ogy a lj érlmzéi aromáyá kézr dirciálaó é ( máodrdű driválüggvéy midü kivév a -ba mr o lg cak jobbról olyoo 53 Állíá: A i ulajdoágokkal rdlkző máodrdű driválüggvéy aplac razormálja ( ( ( ( [ ] Bizoyíá: A razormáció diíciójába álló igrál a parciáli igrálá módzrévl zámíjuk ki: [ ( ] ( d [ ( ] ( ( d ( ( ( ( ( ( ( ( ami az állíouk mivl a aárérék ugyaazér mi amily okra az lőző állíá bizoyíáába ivakozuk Bizoyíá élkül mgmlíjük az -drdű driválüggvéy aplac razormáljá amly [ ( ] ( ( ( ( ( ( ( 3 ( ( ( lév ogy az ( üggvéy a lj érlmzéi aromáyá -zr dirciálaó ( é ( az -drdű driválüggvéy midü kivév a -ba mr o lg cak jobbról olyoo 6 További a üggl válozó liári razormációja rdméyképp kapo üggvéyk aplac razormálja A gyakorla zmpojából lgooabb üggvéyk razormáljaiak loroláá bjzv ké émiképp az lőző üggvéyk álaláoíó mgjgyzé zük Ha valamly g ( üggvéy érlmzéi aromáya bővbb vagyi D g {} R akkor kiük k az alábbi ( lzűkíéé a poziív való zámok almazára: a < ( g( a Ha a ( üggvéy érlmzéi aromáya él zűkbb vagyi D {} R akkor ly kiük aak alábbi ( kirjzéé a poziív való zámok almazára:

12 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 ( a D ( a {} R \ D Ily kb a g ( é a ( üggvéy ly a lzűkíél illv a kirjzél adódó ( üggvéy aplac razormáljá képzzük Ez alapul az alábbi állíá az úgyvz lolái él 6 Állíá: Rdlkzz az ( üggvéy a bvzőb mgaározo ulajdoágokkal ovábbá [ ( ] ( Tkiük az ( üggvéyk gy az alábbi érlmb v loláá: a < a g( ( a a a Ekkor a g ( üggvéy aplac razormálja: a [ g( ] ( Bizoyíá: A aplac razormáció diíciójá alkalmazzuk: [ g( ] g d a d ( ( a iz az igrál érék a [ ; a [ irvallumo mr i g ( A primiív üggvéy lyíé igráláal zámíajuk ki: bvzjük az u a lyíé Ekkor a ( a ami az állíouk d u u ( u Az alábbi állíá a aolóági él ( u a du a u u ( u u du a ( 6 Állíá: Rdlkzz az ( üggvéy a bvzőb mgaározo ulajdoágokkal ovábbá [ ( ] ( gy az ( üggvéy üggl válozójáak liári razormálja a aol a > ado való zám é kiük az ( a üggvéy Ek aplac razormálja: [ ( a ] a a Bizoyíá: A aplac razormáció diíciója zri: [ a ] ( a d ( amly a lyíé igrálá módzrévl zámíuk ki gy lyíé τ τ a ( a d ( τ dτ τ a a a adódik ami az állíouk τ a é lvégzv a Végzül mgmlíjük ogy az lolái é a aolóági él a aplac razormáció ozzárdléi zabálya iráyáak mgordíáába az ivrz aplac razormáció érlmzééb é az ivrz razormál mgaározáába jázik oo zrp

13 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 7 A aplac razormáció özoglaláa Az alábbiakba a lélk mllőzv cak loroljuk az lőzőkb állíáokké mgogalmazo razormáció özüggék Diíció é jlölé: [ ( ] ( ( d 3 iariá: [ c c ( ] c [ ( ] c [ ( ] Expociáli üggvéy: [ ] a ( a Trigoomriku üggvéyk: [ co a] é [ i a ] a Impulzuüggvéyk: [ ( ] é [ δ ( ] Haváyüggvéy: [ ]! a Szorzaüggvéyk: [ ( ] ( a é [ ( ] ( ( Igrálüggvéy: [ F( ] ( x dx ( Driválüggvéyk: [ ( ] ( ( [ ( ] ( ( ( a Elolái él: [ g( ] ( a a ( ( ( [ ( ] ( ( ( ( aol a a Haolóági él: [ ] ( a g( ( a 8 Gyakorló ladaok a razormál üggvéy mgaározááoz i 5 co3 3 5 a [ ] 3 b [ ] 3 c [ co ] d 3i [ 3 ( i ] [ co ] g [ g( ] a [ g( ] a g ( 3 ( a a < 3 3 π a < g( 3 π π co a 3 3 a a ( < a a

14 Ki Mikló: A aplac razormáció (Kézira 3 Az alábbi razormálaka aározza mg a aolóági élll é a kapo rdméy llőrizz a üggvéyr voakozó razormáció zabály alapjá! 6 a [( 3 ] b [ co 5] 3 Az alábbi razormálaka aározza mg a driválüggvéy razormáció zabályaival é a kapo rdméy llőrizz a üggvéy kizámío driváljáak razormációja újá! a [( ] b [(co ] c [( i ] d [ ( co3 ]

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben