Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül."

Átírás

1 XLVIII. évf. 2. zám zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl

2 trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t bcrkéz Bcz-Kovác Virág 5 vároi dzugl téli zzo 8 zkág vízicrkézk 10 itrcrkéz gyvilági érdkégk 14 riport Crkézbál-lőzt 16 hóp kép progrmjáló Árvízi crkézp 20 zmárfül A tgr i túl 22 trd logiki játékok 24 évforduló Szt Pétr é Pál c. c. 26 kálgép cr, vl! 28 lélkuli böjt 30 öko kkukkfű 33 vicck 34 lpítv: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzárt: uguztu 10. fllő zrkztő: Tk Bláz főzrkztő: Sárközi Gábor művézti vztő: Sáfár Lázló yomdi lőkézíté: Váltópot Közöégi Kommuikáció Ügyökég Noprofit Kft. zrzők: Molár Szbolc, Ngy Em fotók: Járdáy Bc, MCSSZ/rchív, fyphoto kidj Mgyr Crkézzövtég fllő kidó: Budy Brbá, z MCSSZ lök A cikkk léygét m éritő változttá jogát zrkztőég mgák ftrtj. Tilo z MCS bármly fotóják z MCSSZ gdély élküli újrközlé. Mg jlik hvot. zrkztőég lérhtőégi: 1080 Budpt, Horázky utc 20. fcbook/mc HU-ISSN mgyr crkéz 3 fotó: mcz/rchív

3 mix zóokok zülttk külöprób Hét crkéz ikrrl ttt Szóok külöpróbát juár 31-é: Bíró Boldizár (46.) Bogár-Ptőváry Zlá (16.) Cprgi Márto (1909.) Divéyi Jáo (148.) Hrczg Zuz (802.) L Bálit (827.) Záhoyi Ljo (1918.) A hét zóok-jlölt fél év át kézült fl z méyr, míg végül gy jó hgultú té dtk zámot tudáukról. z mlékzé pj Fbruár 22-é, Bi-Pi é flég, Ldy Olv, láycrkézk vztőjék zültépjá trtják crkézk világzrt z Emlékzé Npját (Thikig Dy), mikor z lpító üztér, crkézttvérikr, zz gymár godoluk b, 4. Crkézláy Világkofrciá dötöttk rról réztvvők, hogy mozglom lpítóják, é flégék zoo pr ő zültépjá, fbruár 22-é trtják otól jl üppot. Ez po crkézk világ mid potjá öztrtozáukt üplik. Emlékzzük idé i gymár, z lpítór, törvéyikr, közb fldjük, hogy m ck z po godolhtuk gymár zrtttl! köyv budi crkézk Lgyl Zoltá (Lgyl Zoli bá ) Budi crkézk c. hlytörtéti köyvék bmuttójár krült or fbruár 11-é, Budpt MOM kultúrházb. kpovár újrtöltv Új jáéldt crkézt Kpováro, hol z btiltá lőtt ht cpt működött, ám rdzrváltá utá m tudott gyökrt vri omogyi mgyzékhly mozglom. dt hírül Somogyi Hírlp. Toli Bláz lpk lmodt, Nyéki Kálmá tyávl, kpovár-dori Szt Krzt tmplom plébáoávl bzélgtv mrült fl z ötlt, hogy mivl hivtáo túrvztő, zív zrvz kiráduláokt gyrkkk. Amoly crkéztfél időtöltét. A plébáo zt fllt: N crkéztfél lgy, hm crkézt! A kpovárik tvly yáro már ott voltk z NNT-, igz, még m hivtlo cptkét. Hogy mozglom tlj jogú tg jává váljk, októbrig klltt váriuk. Immár égy hópj működik 37. zámú Mgyrok Ngyzoy Crkézcpt. mktt-építő pályázt A Kéő-Rómi Kikötőrőd Alpítváy pályáztot hirdt Mit dtk kük rómik? címml. Az lábbi témákb várják z lkotáokt Egy póii kéő rómi kőrőd vgy kor cázárkori pláktábor Egy póii vill oztályo tulók pályázhtk gyéilg, vgy coporto (2-4 fő). Jltkzéhz rgiztráli kll. Nvzé: fbruár 6 áprili 6. Pályázti mukák bdái htáridj: júiu 6., ór További rézlt iformációk: E-mil: brigár fl! Közlkdétudomáyi Egyült (KTE) több mit gy évtizd mid évb kioztj zokt z limrékt, mlykt kimgló tudomáyo é tárdlmi mukájukért kphtk mg z gyült kiválztott tg ji. A díjkt odítélő lökég limrt zkmbrkből, gytmi dockből, tzékvztőkből áll. Idé Bcz-Kovác Virág i kpott limrét. Virág ót dolgozik Budpti Közlkdéi Közpotb. Krékpáro trtégii koordiátorkét lgfőképp z fldt, hogy mid várofjlztét éritő dötéhoztlb mgjljk krékpárook érdki. Elkötlztt vároi élt mbribbé tétl é köryztbrát mgoldáok mlltt. Küldtéék tkiti, hogy krékpározá lfogdott é miél több mbr zámár zbdo válzthtó lhtőég lgy vároi közlkdéb. Bcz-Kovác Virág Kckmét zülttt, 1994 ót 878. Htvi Pál cc. tg j. Volt őrvztő, láy rj prcok, ztá jöttk z gytmi évk, muk, házág. Klziku crkézláy éltpály, vgy tévdé z áltláoítá? Virág zo dolgozik, hogy fővároi közlkdéb miél kdvzőbb körülméyk között brigázhuk. mc H m tudák, hogy mukhlyd, Budpti Közlkdéi Közpot két háztömbyir v i, hov lugrottál bédli, zt kérdzék: ugy brigávl jöttél? virág M igzi, tvzi idő v, úgyhogy vlób idj l lővi biciklimt. Amúgy, h z időjárá é z útvol gdi, kkor Kimlkdő tudomáyo é tárdlmi mukájáért díjzt Közlkdétudomáyi Egyült Bcz-Kovác Virágot (878.). Virág zo dolgozik, hogy fővároi közlkdéb miél kdvzőbb körülméyk között brigázhuk. zzl járok dolgozi. Vároo blül fél ór ltt kéylm l lht juti bárhová. mc Hogy lttél brigá? virág Ngydik koromtól kzdv közlkdm krékpárrl. Ez zért i hzo volt, mrt h z őr gyűlé okáig trtott, brigávl kkor i gyor hzértm. bcrkéz Itrjú Bcz-Kovác Virággl 4 mgyr crkéz mgyr crkéz 5

4 2003-b gy rovery mitt hoztuk fl biciklimt Kckmétről. Ez kóz koroztályk zrvztt kdályvry, mly Pilib volt. Azt fldtot kptuk, hogy gy égyfő cptb lgy lglább gy láy é gy krékpár. Akkor é mgrgdtm tizégy év koromb kpott mouti bik-omt, é lkzdtm vl zúzi z rdőb. Ezzl bicj jl jártm z gytmr i, é kkor jöttm rá, hogy z dolog itt i működik, mit áltláo ikoláb, még Kckmét. bcrkéz mc Az Alföldö köyű pály, ík trp, m úgy, mit budi oldlo. virág é ott jobb figylk z utóok többikr. Sokkl trméztbb dolog vidék krékpárrl közlkdi, mit itt ljé még kifjztt hjmrztők zámított fővárob krkzi, már z tlj trmézt. mc Mitől vált z zívügyddé? Azt értjük, hogy lobog hj, üvít zél, zbdok vgyuk éltérzé gy klz dolog, d mi törtét, hogy z ltt hivtáoddá? virág Amikor Műzki Egytm tultm vároi közlkdét é vároi köryztvédlmt, krékpáro közlkdéi kultúr, úthálózt-fjlzté m volt tyg. Ez gy fhér folt volt, é rr kptm rá. Miközb prz é i zrtm, h lobog hjm, fúj zél, é üt p. A diplommukámb már éritttm krékpár-úthálózt témáját. Aztá z lő mukhlym gy oly mérökirod volt, hol krékpáro trvzél fogllkoztuk. Potobb z rgdott mg z álláhirdtéb. Vlhol már bm volt, hogy m krok utópályákt é prkolóházkt trvzi. mc Tizév még hrci volt hgult z utóok é brigáok között, é még mot ic bék. Vizot htlm fjlődé. Mitől? virág Ebb jltő zrp v civil mozglmkk. Az z igzág, hogy kzdő lökét midig közöég lulról jövő kzdméyzé dj, é flmrülő igéykt i civilk foglmzzák mg. Hozú évk kllttk hhoz, hogy zkmi zitr mlkdj z kérdé. Azt godolom, hogy é bb gyfjt ktlizátor zrpt töltöttm b, mrt gyrézt közlkdé-mérökkét zt tultm, márézt zmbülöm klltt zzl, hogy m jók műzki lőíráok. Az útkzlők, htóágok m midig tudják, hogy mi l jó mgoldá krékpározá lőgíté céljából. Közb itt volt gy mzív tömg, kik rő mgfoglmzták z igéyikt. Ezt folymtot zzl tudtm gíti, hogy é értm, imrm midkét flt. A civil élméym crkéztből dódott. A títá, hogy mikét kll jobbá ti világot. Köryztvédlm, ftrthtóág, rgitkrékoág zóvl crkézllkm itt i mgmuttkozott, mikor rájöttm, hogy biciklik igi hly v várob. A zkmámb pdig z ügy tudomáyo oldlát imrhttm mg, k rdméyképp krültm Mgyr Krékpáro Klubb, hol zt két dolgot ötvözi tudtm. mc Mot pdig ott állz pult máik oldlá. virág Ig, z már tém hrmdik oldl, h úgy vzük. Voltm trvző, mjd civil mozglmár, é zutá krültm gy hivtlb. A BKK-b zért hívtk, hogy zt komplx tudát Budpt jvár fordítm. Ek fldtk vlób itt hly, gy ökormáyzti cégb. Midközb ok külföldi tpztltot i zrztm, jók kpcoltim külföldi é hzi mérökökkl i. mc Mlyik külföldi mit ttztt mg? Flhzálhtó vlmlyik, lglább rézb, Budpt? virág Ek várok Brüzl é Páriz lht lg jobb péld. Holítk úthálóztik é közlkdéi kultúrák. Amit ott mg tudtk ciáli, z itt m lhttl! Holó űrűégű bépítttég, é váro zrkzt. Ez m Holldi, hol htlm zöld trültk krztül lht öálló utkt kiépíti. Itt mg kll tláli zokt vgy mgoldáokt, mlyk gy utóforglomb i mgdják támogtát biciklik ót például folymto vizgáljuk, hogy mlyk zok z gyiráyú utcák, hol krékpárrl két iráyból i lht közlkdi. Amlyk rr lklmk, zokt piktogrmokkl, táblákkl látjuk l. Máik foto rdméy, hogy létzk már úgyvztt krékpáro flállóhlyk közlkdéi lámpákál. Ez flfté rr jó, hogy piroál brigá lőr tud corogi, gyértlmű lz z utóokk, hogy mrr kr kyrodi, bláthtóvá válik. Err Brüzlb láttm ok példát. Ők úgy godolták, hogy így midkik biztoágobb. mc Hol trtotok mukáb? Az Adráy út végig krkzhtő, több zkzt átdttok már vározrt, é MOL Bubi, hzi közbrig-rdzr i hmro trtol. virág A blvároi átfogó fjlztéi trv már kéz, mot krültk or, hogy lfogdják. A Bubi, vgyi Budpt Bik kölcöözhtő krékpár-rdzr idé tvzl idul zr drb brigávl, 75 állomáhly. Év, vgy hvi rgiztrációvl bárki igéyb vhti, fél óráig igy lz hzált. Az céluk, hogy jllgi krékpározá rézráy 3-5 zázlékról tízr mlkdj. Az már látváyo utcképi, hgulti rdméy l, é vlódi változát hozht váro éltéb! 6 mgyr crkéz mgyr crkéz 7

5 vároi dzugl A mjmok m tudk pulcit flvi A Fővároi Állt- é Növéykrt tél i fogd látogtókt. Az állttrtá hidgbb hópokb émilg körülméybb, többk között rről i kérdztük Hg Zoltát, z itézméy zóvivőjét. mc Az idi tél ddig többyir yh volt. D mi hlyzt kkor, h hidgbb z z évzk? Mily llátát igéylk zkb hópokb z álltkrt lkói? hg zoltá Vk oly álltok, mik télállók, é zért kit vk. Az álltok télálló képégét zob gyb bfolyáolj bvitt rgi, zz táplálék myiég, rgitrtlm, zért ilykor z dgokt mg kll övli. Vk oly álltik i, kik tél-yáro bt vk pálmházb, például kígyók. Náluk m okt változik z llátá. A trópui álltokt, mit z lfát, ziráf, vgy z orrzrvú, téli időzkb i kigdjük gy-két órár, mikor ugy hv kifutó, d püté idő v, mit mot, mikor bzélgtük. H még yhébb z idő, kkor kár égy-öt órár i kigdjük őkt. A máik foto dolog, hogy fűti kll. Az álltkrtb i v fűtéi zzo, ck itt hmrbb kll lkzdi, mit ottho. Az mbr z átmti időzkokb modhtj, hogy hát még m kll fűté, lgfljbb fölvzk gy pulóvrt, d z álltkrtb mjmok m tudk flvi pulcit. Az lpfűtét jllg Széchyi-fürdő trmálvizék hőjéből biztoítjuk, mi gy uió támogtál végrhjtott fjlzté. Ez z lő fűtéi zzouk, mi z ljétől végéig ily lz. A gyo hidg poko rr kll rágíti klziku földgáz lpú fűtél. mc Az itrjúk utái pokb üplik Ah, kilfát zültépját gy hárompo rdzvéy krtéb. Mily jádékot kp zülipo? zoltá A kilfát tortát fog kpi, é vl gyütt trmézt mmáj i, hiz gy hly vk. Prz z tort m cukrázütméy, z m t jót gyomrukk. A tort fő lpyg főtt riz, zt jól lht formázi, é midfél dolgokt, zöldégt, gyümölcöt blti. Egy jádékot már lőr mgkpott, gy lbdát. Mivl ki Ah már mot ötzáz kiló, még gy mdicilbd m l jó zámár, úgyhogy gömb lkr özcvrozott gumibrocokból kézítttük l lbdáját. Ez lég jól bírj gyűrődét. mc Ah lgépzrűbb z Álltkrtb? zoltá Mot ig. D gyo él vry, hiz v hét kiorozlá, két kitigri, gy lopárdkölyök, d ki vombt i gyo épzrű, vlmit tvly zülttt kiziráfok irát i gy z érdklődé. Vombt bébi zültéér gyébkét húz év m volt péld Európáb. mc Az lmúlt időzk kkor igzi bébibumm volt. Várhtó közljövőb még kiállt zülté? zoltá Mid évb tuctzám várhtó, z mot i így lz, illtv lőorb mjd tvzl. A tvlyi év lgvégé i voltk oly llék, mikből kicikt már ck idé juárb tudtuk mgmutti közöégk. Thát v zporult jllg i, d h kitvzodik, kkor újbb kiálltokr lht zámíti: mkikál, mjmokál, mdrkál. mc Eyi álltk ok hly kll, d mrégib bővült z Álltkrt trült. Vk már trvk hogy hzoítják zomzédb mgzűt Vidámprk trültét? zoltá Ngyzbáú fjlztéi lképzléik vk, zubtrópui fdtt croktól kzdv gy mprkig, mékből imrt zlíd, kz álltokkl. D midz mck rjtuk múlik. H fltétlk rdlkzér állk, kkor i lglább égy-öt év, mir trvik mgvlóulk. Prz zt zrték, hogy már z idi évb i lgy vlmi. Hogy z géz poto mi lz, zt még m tudjuk. A yárr kidrül. mc Háyfél állt él budpti álltkrtb? Trvzk- új álltot hozi prkb? zoltá Új állt midig v, é vk gy trvik, d z lgy mglpté! Egyébkét z lmúlt évkb i oly külölgégk érkztk, mit földimlc, mi záz év volt utoljár z álltkrtb, vgy vombt, mi gyv évyi züt utá krült imét prkb. Egy álltkrt oh m lht tlj. Egy kibb álltkrt áltláb jó pár tuct, vgy tlg külöböző álltfjt trt. Egy közp, vgy gyobb álltkrtb már 200, 250, 300 külöböző fjt i bmuttk. É vk z igzá gy prkok, hol kár fj i flllhtő. A mi álltkrtükb 1050 álltfj láthtó, zzl Európ gyik, fjokb lggzdgbb prkj vgyuk. A okzíűég mlltt vizot rr i od kll figyli, hogy lkrüljük, mi régbb z álltkrtk zoká volt, hogy például mdvéből trtottk több fjt, d midgyik gy zbkdőyi A flbocolt ziráf mc Ngy flháborodát váltott ki mrég kopphági álltkrtb törtét t, mikor gy kölyök ziráfot, Máriuzt lltttk, mjd yilváo flbocoltk, végül z orozláok lé dobták. Az álltkrt dolgozói hlálo fygtékt i kptk z ügy kirobbá utá. zoltá Máriuzt z állomáyzbályozár vló hivtkozál puztították l. Külöfél módzrk létzk z álltállomáy létzámák kzléér: fogmzágátlá, ivrtlítá, vgy gyzrű külö zárják hím é őtéy álltot. Kvbb álltkrti zkmbr godolj hlyk, hogy m kll bvtkozi z álltok zporodááb. A m kívát utódokt ilykor vizot lpuztítják, rr hivtkozv hogy z trméztb i így törtéik. Ez prz így v, d mi úgy godoljuk, hogy v gy comó llérv i, zért m trták kövtdő példák kopphági tt. A bocolá ugykkor yilváo volt, d m úgy törtét, hogy látogtók mit m jtv étálgttk, mjd léjük ömlztttk gy fltrcírozott ziráfot. Előr mghirdtték. Akik odmtk, tudták, miért mk od. H vlki mgkérdzé, hogy odgdék- gy bocolár látogtókt, zt modám, hogy m. Nm godolám hlyk. Ck zért löli gy ziráfot, hogy lgy mit i gymckákk, zt mi m ték. Egéz zákmáyálltot mi i zoktuk di rgdozókk, mrt zükégük v zokr tápygokr, mi zíhúb ic mg. Nyilvá húvétkor m duk yult húvő álltokk, mrt gyrkkk héz l mgmgyrázi, hogy húvéti yúlll épp mi törtéik. Mi zkt hlyé kzljük. hly élt. Ezt bélyggyűjtméy-zrvztk hívják z álltkrti zkmáb, é mpág z már túlhldottk zámít. Mi i úgy vgyuk vl, hogy ikább lgy kvbb fj, d zok tágbb, korzrűbb hlyk. mc Mily progrmokkl várják idé látogtókt? zoltá Áprilib lz gy Föld-fztiválk vztt progrm, z tuljdoképp Föld pják gy kibővíttt változt. Húvétkor z üphz kpcolódó progrmokkl, mglptékkl várjuk látogtókt. Aztá jö yár, látváyttékkl, zé álltkrti tékkl, kocrtoroztokkl. Auguztu végé pdig orzágo zit immár hrmdik évb rdzik mg z álltkrtk éjzkáját, mi zité gyo épzrű. É hát jö z őz, z álltok világpj, mjd Mikulá, d z még gyo mz v. 8 mgyr crkéz mgyr crkéz 9

6 A vízi zkág ckm gyidő hzi crkézt törtétévl. A mozglom lő gyzbáú tábor midjárt gy vízi vádortábor volt, hír vági tutjtúr. zázév évfordulóját üpltük tvly jubilumi tutjtúrávl, mlyr tizkét orzágból érkztk mgyr crkézk. Egy crkéz, Zmbry Gyul véhz fűződik z lő öálló, mgyr ylvű, z vzél é roko portokkl fogllkozó kéziköyv, mlyt zutá írt, hogy 1920-b, gy 1000 km- vízi túrá vtt rézt tárivl. Végigvzték Duát, Siót, Kpot, Zlát, Rábát, Ljtát, é Bltot. Kéőbb k yomá jött létr lggyobb vízi tljítméytúr, Vízi Ngy Kör i. A vizk már kzdtktől hlmozták ikrkt b, máodik Crkéz Világdzmbori, Dáiáb máodik hlyzét érték l kuvry é úzáb, mly búvárúzát é vízből mtét i mgáb fogllt. Hmro flldült zkág: z újpti Népzigt, gy már m működő hjóépítő tlp jött létr 1927-b Közpoti Crkéz Vízitlp. Itt idult l világvizoyltb i imrt, tkitély mgyr vízicrkéz muk. itt kézültk vízicrkézk ok győzlmt hozó külföldi vízicrkéz vrykr. Ebb z évb volt máodik vízi dzmbori, hol mi mgyrok lőzör vttük rézt, d z 10 mgyr crkéz rdméy mid várkozát flülmúlt: tizgy lő díjból htot, tíz máodik díjból ötöt mgyr vryőrök yrtk. A hrmdik tlálkozót már ittho, Tihyb rdztük mg, hol ckm zr mgyr, é hét orzágból 200 külföldi vízicrkéz vtt rézt. Ekkor volt z lő vízivztő-képző tábor i, mlyt mozglom lpítój, Lord Bd-Powll i mglátogtott, é többk között flkrt Közpoti Vízitlpt, hol crkézcókok zám bb z évb már 156-r mlkdtt. A kövtkző évtizdb már mck ku, hm vízií i iklottk crkézk, é gyr épzrűbb ltt víziiklórpülé, vízibicikli, dárdá párbj, é zigoyozá i b jlt mg mgyr vízicrkézt zót i utolérhttl özfoglló zkköyv, Járjuk vizt!. A közl 500 oldl é 300 ábrát trtlmzó köyvt gy 22 fő gárd, z MCSSZ Orzágo Vízi Vztőtizti Ttült írt, d mck vízicrkézk, hm z géz mgyr vízitárdlom hzoított. Ebb z évb z orzágb 23 hly 26 vízitlp volt. 130 cpt fogllkozott vízicrkézttl, 225 igzolt vízivztő volt mozglomb. A crkézt új jálkulá utá ck l éldt fl zkág, gykorltilg gy kicit még midig z új jáélzté fáziáb vgyuk modj Tárkáyi Botod, Kobr vct. (1108.), ki 2009-b volt orzágo vízi zkvztő. Az ő mukáj révé újr mgzrvzhtt zövtég ját Vízicrkéz Vztőképző táborát. Az itthoi crkézk mot már évk ót újr rdzr rézt vzk VVK-, mit lőorb flvidéki crkézttvérkkl vló zoro gyüttműködék közöhtük. 2011b idhz i volt újr Vízi VK, é idé imét lz. Évk ót újr zrvzük ku kormáyo képzőkt i, hiz motr z idiá ku ltt lgfotobb vízitúr hjóm, é vízicrkézt közpotjáb i íkvízi vző túrázá áll. kobr Azt héz poto mgmodi, hogy jllg háy vízicrkéz v z orzágb, mrt 2007 lőtt képzttkről ck gyo hiáyo dtok állk rdlkzéükr. Az új jáélzté ót éháy tuct oly mbrt ikrült özzdük, kik komoly, hivtázrű űzik vízicrkéztt, vgy, hogy crkézbb fjzzük ki, zkági crkézképítét zrztk. Mivl z gy vdrgéybb, kldobb, d vlljuk b, vzélybb ág i crkéztk, mit zárzföldi, létzámfjlzté vágyát midképp fékzük kll, hogy zkmi flkézíté kllő lpo lh. Négy-öt oly cpt v jllg, hol komolybb vízi élt v (zk jvrézt dumti cptok), é még ugyyi, hol z lmúlt évk fjlztéi yomá újr fléldt z igéy rr. Ámbár áro A lggyobb ddigi kldom tlá z volt, mikor cptukkl tizi vízitúrát trvztük yári táborr. Egy hóppl tábor lőtt irtózto mértékű árvíz jött, zért át klltt zrvzük z géz tábort Rábár. Miutá itt lidultuk, máodik puk utá hllottuk hírt, hogy z éjjl ok ő tt Auztriáb, zért kövtkző két pi vzét már z mlkdő vízzittl dcolv tttük mg. A máodik po gy odrá okozt ok borulá mitt már lmő pb értük l z ti zálláukt. H gy pot kll kimlm z ddigi vízi éltmből, kkor z l z. Nmck zért, mrt mg vízállá mitt gyo gyor volt folyó, hm zért i, mrt pot kkor voltuk folyó gyik lgzbb, é lggyobb kihívát jltő zkzá. Ezutá z árdá mitt lőr klltt hozuk pihőpot, mik végér már m mlkdtt tovább víz, é hjlr már pdt i vlmlyt. A tábor többi rézét már lvouló árhullámot mglovgolv tttük mg. A kövtkző évb Mooi-Du prtjár zrvztük táborukt, d z utoló pilltb zt i át klltt zrvzük máik hlyzír, zité z árdá mitt. mgyr crkéz 11 zkág Járjukvizt! motáb gyo bidult zkér: tvlyi tutjtúr, vgy z NNT vízi ltábor okkk flyitott zmét vízicrkéztb rjlő codálto lhtőégkr, é rgtg érdklődőt vozott. Igykzük rr i figylmml li, zért z idi kormáyo képzőt már három hlyzí rdzzük mg: Duföldváro, Szgd é Budpt. A tvly őzi zkági kofrciá Wr Áro vct. (126.) vtt át z orzágo zkvztői mgbíztát, é zzl flottprcoki zázlót. Azt kérdztük től, hogy mi volt lgmghtározóbb kldj víz.

7 mc Mib külöbözik gy Du mti, vgy gy bltoi vízicrkéz? Mát kll tudiuk, vgy v gy bizto lp? áro Sokfélképp lht z mbr vízicrkéz. A bizto lp víz járá kár vzv, kár vitorlázv, z úzi tudá, z lpvtő vízbiztoág, é hogy kép lgy mtéb rézt vi. A képzéik próbáljuk ku vzét é kormáyzát, é vízből mtét lőtérb hlyzi, főlg gykorlti okok mitt, d zk gyik m fltétlül zükég gy vízicrkézk. Például lht vlki úgy i vízicrkéz, hogy ldikot hjt, zt jvítj. Vgy zvdély horgáz, é rézt vz hlyi árvízvédlmi mukákb, tlg zvdély vitorlázik, d jllg m z z áltláo. mc Mily fltétlk kllk hhoz, hogy vlki bkrüljö zkágb? áro Ahhoz, hogy vlki vízicrkéz lgy, öt zkági próbát kll tljíti, miből z gyik úgyvztt lpprób, thát vlmily vízi jármű lgéyégi próbáj. Ezutá hordhtj zkági jlvéyt, kék lpo fhér horgoyt. Eélkül i trtozht zkághoz, tg j lht gy vízicrkéz hjók ( hjó vízicrkézk őr, 12 mgyr crkéz rj vgy cpt mértű közöég, kik gyütt dolgozk). Ehhz ck fl kll kri köryztéb lévő ktív hjót é jltkzi kll, h ic ily, kkor küldi kll gy milt címr, é gítük ki bb. Ugyz hlyzt zokkl próbákkl, mikt m hirdtük mg közpotilg. Vztőkét úgy ctlkozht, hogy jltkzik VVK-b, Vízivztő Képzőb. Ez vztőkk zóló zkági továbbképzé, hogy biztoágo é kompt tudjk vízicrkéz hjót vzti. zkág mc Hol vk jllg lgtöbb vízicrkézk z orzágb? áro Budpt. Ezkívül Eztrgomb, Vzprémb, Szoloko, Szgd vk zövtégb i ktív vízicrkézk. Duföldváro mot zrvződik vízicrkéz élt. Sjo zkág jllg mitt héz mgmodi, téylg m yi vízicrkéz v, mivl lgtöbb progrm cpt, rj, vgy őr zit vlóíthtó mg. A tvlyi tutjtúr prz kivétl, é vízicrkéz progrmk i ikább kiközöégk ho zú távú gyüttműködé llk. Lhtk olyok i, kik vízicrkézk ját cptukb, é m vzk rézt közpoti mukáb, ck gy-gy képzé vgy máik gyobb progrm (pl: NNT) kpcá hlluk róluk. mc Vk pciáli crkézjátékok víz i. Mik zk? áro A lgtöbb játék kormáyook ügyégét é z vzőök rjét tzi próbár. Sok játékuk gy zárzföldi játék lklmzá kur. Ily ku fogó, mikor zlgot kll ltépi máik hjó végéről, vgy lufit pukkzti z orráál. A zámháború, hol mid hjó v gy zám, é kormáyook úgy mővrzk, hogy z lgy láthtó, vgy ku frizbi, hol lgéyégkk gy céltrültr kll bjutttiuk gy frizbit, ugyoly zbályokkl, mit zárzföldi játék téb. Ez flül vk kifjztt vízr kézült játékik i, mit klózo játék. mc Tél vk zárzdzék? áro Nick, crkézk vgyuk, m portolók. A vízi éltük hgúly m lőorb porto v, hm vízi élt mgéléé, z éltvitlzrű vízjáráo. Prz lht vlki porto krztül i vízicrkéz, d mot még m z jllmző. Tél cókot jvítuk, lpátot kézítük, dobózákot vrruk é m utolóorb hgyomáyo crkéztükt éljük, mrt mid vízicrkéz zárzföldi crkéz i gyb. Porty vgy krékpártúr hlytt kiváló gykorlt z őrk, h vízr záll, é végigkutt gy folyót, vgy bjár gy vidékt ugyúgy, mit mozgótáborb. Lord Bd-Powll Bővbb iformáció, é hírk: vizi.crkz.hu, vizicrkzhu.blogpot.com, mgyr crkéz 13

8 Jövőr: Jpáb! bék 23. Crkéz Világtlálkozó 30 zr crkéz gyűlik öz jövőr Jpáb mgrdztt dzmbori. Tvly yáro már 53 orzágból réztvvő yrt bpilltát, hogy mit i jlt gy ily gyzbáú rdzvéy: z Ázi-Cd-ócái Rgioáli Crkéz Dzmbori már világtlálkozó hlyzíé zjlott. Mot, hogy kvbb, mit máfél év v hátr tlálkozóig, jváb trt z lőkézült. Sok hly lkzdődött rgiztráció, őt gy orzágokb már l i zárult. Két fltétl zükég hhoz, hogy réztvvőj lh világrzóló méyk: 14 é 17 év közötti z éltkorod, é tg j vgy Nmztközi Crkéz Szövtégk. (A Mgyr Crkézzövtég tg jkét z utomtiku.) A 18 év flülik i rézt vhtk világtlálkozó, ők z ökét cpt tg jkét z IST-t (Nmztközi Törz) rőítik. A rézvétl fltétliről Mgyr Crkézzövtég hmro tájékozttát d. Nprkéz (gol ylvű) iformációkért érdm flkri 23. Világdzmbori holpját: vgy fcbook oldlát: híröki Egyr közlbb XXIII. világdzmbori Fülöp-zigtki crkézk hálóztot építk A Fülöp-zigtki Crkéz Szövtég (FzCz- Sz) fbruárb ötpo Bék Híröki tlálkozót trtott zövtég közpotjáb, Miláb, mi zigtorzág főváro i gyb. A tlálkozó célj Bék Híröki hálózt épzrűíté z orzágb. Az FzCSz máodik mzti crkéz zrvzt, mly gít hlyi vztőképzéb, hogy Bék Híröki kzdméyzé ikr lgy. A zigtorzág 10 crkézkrültéből 34 cpt 49 vztőj vz rézt hálóztépítéb. Főkét kózák é vádorok ctlkoztk, d flőtt vztők i bgítk. A zúd-rábii Abdullh király é Károly Guztáv véd király, crkézmozglom rdméyit limrv gy tlálkozó crkézkt Bék Hírökik vzték. Úgy vélik, hogy crkézk tvékyég gyb hozzájárul világbékéhz. A Nmztközi Crkéz Bizottág (World Scout Comitt) 2011-b hívt éltr Bék Híröki kzdméyzét, mlyk célj, hogy fllő közöégi mukár ipirálj világ több millió crkézét. Mid oly közöégi crkéz tvékyég, mi pozitív változát hoz z gézégügyi, köryztvédlmi, zociáli trült, vgy hlyi kofliktuokb, Bék Hírök projktk tkithtő. További ifó: org/od/76 vájci crkézk: újrtöltv Hogy lht újrélzti gy ckm flozlott crkéz cptot? A vájci Zürich-ktob működő Albi & Flgg Crkéz Cpt z lmúlt hópokb mgmuttt. A Főix projkt gy jó péld z rőforráok htékoy flhzáláár. Korább ktív tgok, zülők é flőtt gítők rézvétlévl ikrült éltt lhliük mármár mgzűt cptb ljér tgok zám 60-ról kvbb, mit 20 főr cökkt. A vztők lmodtk, crkéz tvékyég már ikább ck ppíro létztt. Néháy llk tg úgy dötött, hogy gyítik rőikt cpt mgmté érdkéb tvzá válágtlálkozór krült or korábbi hlyi vztők é kto közpoti crkéz cpták vztői között. Együtt mghtározták lgfotobb tdőkt, mjd zülői tlálkozót hívtk öz. fgá crkézk jádék téli ruhákt oztottk zgéykk Egy 56 tgú fgá crkéz cpt téli ruháztot oztott ckm 250 élkülöző cládk yugt Afgiztáb fkvő Ghor trtomáyb. Az otti crkézk közöégi mukáj gyo gykr vlmifél gélyzállítmáy loztááb muttkozik mg, hiz gyo ok zgéy. A váro több mit 600 zr lkoágából Az lő közöégépítő fórumk püködi tábort tlálták ki. Ezt már újr zomzédo cpttl prtrégb hozták ttő lá. Nyáro gyzbáú kmpáyb kzdtk, hogy fitlokt lérjék. Egy új holppl gyűjtötték kpcoltokt, zórólpokt oztottk zét é mid foto fztiválo, közöégi özjövtl hírét vitték toborzák őzé z rőfzítékt ikr koroázt: mglkult z lő kicrkéz őr tvzá, zz gy év lforgá ltt cpt létzám mgháromzorozódott. A Főix projkt ikr ltt. A kzdtkkor projktt átmti időzkr trvzték, d immár gy hozú távú kzdméyzéé vált, m hgy ják bb. Céljuk, hogy még épbb cpt lgyk. mitgy 1600 clád zámít hátráyo hlyztűk. A moti projktjük, PARSA, kilc trtomáyb öz 1500 ktív tgot zámláló Afgá Crkéz Progrm krtéb vlóult mg. Lgfotobb progrmjik idé béktrmté foglm köré zrvződk. Az ktív tgok 5-fél jlvéyt kphtk ikr mozglmi tvékyégük limrékét: Bék cládb, Bék z ikoláb, Bék közöégb, Bék Afgiztáb, A bék kövt. itrcrkéz 14 mgyr crkéz mgyr crkéz 15

9 l á b z é Crk Idé két hír gol, crkézt lpítój, Bi-Pi, é képzlt zült Hrry Pottr lzk Crkézbál mblmtiku figurái. Szim-Mármroi Eztr, z idi méy főzrvzőj, é gyik gítőj, Rud Jáo válzolt kérdéikr. mc Immár 20. lklomml rdztk crkézbált. Mit kll tudi crkézk z hgyomáyáról? Az lmúlt húz évb crkézbál lggyobb rdzr crkézprogrmmá őtt ki mgát b volt z lő, kkor még z Egry Józf utci Áltláo Ikol tortrméb. A kövtkző évb zob már méltó hlyér llt Budi Ciztrci Szt Imr Gimáziumb. A bálk mid évb má krtméj é má főzrvzőj v, d midig 25-öök zrvzik. Így biztoítjuk tovább élő hgyomáyt, é folymto mgújulát gyzrr. A ok-ok év ltt tgryi vdég zámtl dologgl tlálkozhtott báloko. Volt itt gér-futttó vry, ír zkr, tácvry, krok é zimfoiku zkr. Űrhjótól püpökö át vitorlávryzőig rgtg hír mgyr tiztlt mg bükt zzl, hogy lválllt bál fővédökégét. A 25-ö crkézk pdig 16 mgyr crkéz mc Böltöző, vgy lgá? Midkttő! Örülük, h vlki vzi fárdtágot vgy bátorágot, é jlmzb bújik. Azt vizot lvárjuk, hogy lglább lgá jlj mg midki. évről évr zo igykzk, hogy vdégkk é m utolóorb ját mgukk igzá jó bált zrvzzk. Sokt dolgozuk zo, hogy crkézbálk miél ikább báli hgult lgy, z id látogtó vdégkk igéy zórkozái lhtőégt yújtuk. Épp zért bál hgyomáyihoz hozzátrtozik külölg báli mghívó, méltó fővédök flkéré, z lklomhoz illő öltözt mgkövtlé, yitótác, é báli hgultot trmtő dízltk. Azo igykzük, hogy bál igzá kllm tlálkozái lklom é fórum lgy, hiz z orzág külöböző rkib mukálkodó crkézvztők zámár z z gytl lhtőég, hogy élőb i tlálkozzk, gyütt zórkozzk. mc Hogy lkult ki, hogy 25-öök zrvzik z méyt? A bál ötlt cpttguk, dr. Udvrhlyi Btrix (Trixi) fjéből pttt ki, ő zrvzt z lő crkézbált. Ek oly gy ikr volt, hogy lhtároztuk, mid évb mgciáljuk. Fotok trtjuk zért i, mrt z z gytl oly, mid évb mgzrvztt progrm, mly z orzág é Kárpát-mdc mid tájáról ok crkézt voz. Cptuk köryzt i támogtt é támogtj zkt z rőfzítékt, gítv mukákt: Budi Ciztrci Szt Imr Gimázium mid évb otthot d bálk, mly élkül lképzlhttl l mgvlóítá. Ezúto i közöjük kik! mc Bi-Pi é Hrry Pottr között mi kpcolt? Vgy m kll kri? Nic közvtl kpcolt kttjük között. A bál idé pot Bi-Pi zültépjár ik, krtm pdig Hrry Pottrhz kpcolódik. Egyébkét yi kpoc tlá mégi v, hogy filmb Hrryt lkító Dil Rdcliff é z író, J. K. Rowlig i crkéz. Mghirdttük gy mémvryt, hol művk Bi-Pihz, vgy Bi-Pi zültépjához köthtők. A lg jobb lkotáokt kiállítjuk bálo, z lkotók pdig jutlomb rézülk mjd. mc Mir zámítht réztvvő? Egy ki hgultftő forgtóköyvt kérük. A táco lábúk gimázium díztrméb, thát lég gy prktt t 8-tól géz bál végéig kdvükt llhtik. Idé Brodwy Bd zkr zolgálttj zét, mjd éjfél utá Dj Bdi i zír lép. É h vlkik tácból z még midig m lég, éptácr i v lhtőég. H vlki kifjztt zért jö l bálr, hogy tlálkozzo régi imrőivl, é gy jót bzélg vlük, rr i lz lhtőég. Ahogy ddig, idé i lz több tház, mc Tombol, bálkirályő, bálkirály válztá lz-? 2012-b volt bál zép válztá, mot már hrmdik év lz tácvry, hol vádorkup új gzdár tlálht. A játzi vágyókk pdig kézülük gy kvízzl, mivl zité érték yrméyhz jutk zrcék. mc Kitlálttok vlmi újdoágot z ddigi bálokhoz képt? Idé lőzör fllép gy crkéz fúvózkr, z Atidphobi. Őkt lgtöbb crkéz uguztub, Nmzti Ngytáborb imrt mg, mikor záróüpég dtk kocrtt. Sok újítál próbálkozuk idé i, rméljük, hogy bálozó közöég zimpátiáját i lyrik z ötltik! mgyr crkéz 17 riport o g á z r O. X X koktélház, illtv kkóház, hol l lht üli. Krtmé progrmok i lzk, é idé lhtőég lz ú. rclmzé i réztvi.

10 fotó: 400. ó budi crkézk mogúzo pozá. hóp kép mgyr crkéz 18 mgyr crkéz 19

11 xx. orzágo crké zbál! to. A 25. k é hl yzí má r biz Az időpo t, zrvző t btöltött p t vá r mid, 16. évé Szt Im r Crkézc, 19 órá tól to mb fbruá r 22-é, zo crkézt z idi bá lr, yi út 27.). lá Vil (1114 b r Gim ázium Bud i Ciztrci Szt Im öltöztb. idé i lklomhoz illő Ahogy dd ig, mg jlé K. tti t tok, ézbá l fcbook-oldlá Rézltk XX. Crk hu -mil rk z. vgy írj tok z orzgo cím r! ryz i, tív vgy, zrtz v H zrtd zét, kr tudz! Idé t i mgmut th tod, mit é zrtz tácol i, z tácvr tg g zér krül fr ugy i imét mgrd rz, k i z tk jl ti bl ül. H r y Crkézbá l kr má ib lküld i gy vidót, m ic má dolgod, mi t ért tk zl vztt korog ráf i. Ré láthtó z lődár á l ct., (25.): tipkovit á érdklődj Stipkovit A l! rd y idé m m gmil.com. A yrmé fhov fbruár között várják Kárpát-mdc vdáz it, horgázit é trméztkdvlőit HUNGEXPO Budpti Váárközpotb. Progrm: Trófkiállítáok több mit 100 gydü lálló tróf - Mgyr vdázok trófái gzotiku tájkról - A Kárpát-mdc lgzbb vdáztrófái Pukművk é kéművk látváy bmut tój látváyo bmut tó btkitét gd puk é kékézíté, vlmi t dízíté folym táb Solymáz, kiállt é vdázkuty bmut tó Horgázuli é vtélkdő gyrkkk Óriá kvárium - ztárhorgázok bmuttói Nmztközi Fotópályázt - bmut tó Ifjúági Vdázkürt Fztivá l é még ok mid má! ifó: ww.fhov.hu 20 mgyr crkéz A Szrbii Crkézzövtég zrtttl vár mgyr crkézkt i 9. Szrb Dzmborir. A tábor hlyzí folyókkl é tvkkl v körülvév, mi zámo zbdtéri progrmr d lhtőégt. A trméztvédlm, portok, kultúr é hgyomáyok, kirádulá, vízi progrmok, vlmit tudomáy é tchológi irát érdklődők m fogk utkozi. A tábor hlyzí: Bl Crkv, Nér folyó völgyéb, Vjdágb. A tábor idj: júliu uguztu 8. Koroztályok: crkéz, kóz. 19 év kor fltt Nmztközi tábortörzb (IST) várják jltkzőkt. A tábor díj: réztvvőkk 180 uró, IST-k k 75%-, vgyi 135 uró A tábordíj trtlmzz: étkzé, progrmokhoz zükég ygok, mléktárgy, rövid kiráduláok, rpülővl vló utzá té fuvrt Tmvárról, vgy Blgrádból dzmbori hlyzíér, illtv viz. Jltkzéi htáridő: márciu 1., z küldött -milll. moháci buójárá Fbruá r 27-márciu 4ig rdzik hgyom áyo moháci buójár át fr g i épzo kához k pcolódv. A zrvzők idé i rgtg progr mml kézültk. Progr m ízlítő: Kifr g M zkot ölt prj-gy j, fr g i flvou lá, buójár ái zközök bmu ttój, Buó tácház, Mz kok é kigézítők kiá llítá, Vujicic kocrt, Alm gyü tt kocrtj, bu ólkodlm mt, máglygyújtá é bu ók körtá c, é még zám tl progr m! ifó: ww.moh cibuoj r.hu árvízi m lékp márciu 8-á krü l mg rd zér z Árvízi Emlék p zgdi Dóm tér. Az Ngyárvíz Szgdt zi t földdl ttt gylővé. Az i kérdé volt, érdm- gyáltlá újr flépíti tlj lpuztu lt várot. A polgárok, z orzág é géz Európ özfogáák közöhtő zob még i új jáépülhttt Szgd, é hhz kpcolódik Dóm, zz Fogdlm i Tm plom építé i. Szgd törtélm ét gy mértékb mg htá rozó méy r mlékzv krü l idé immár tízd ik lk lomml mg rd zér Szgd- Blvároi Plébái é dél-lföldi crkéz k zrvzééb z Árvízi Emlék p. A rdzvéy célj, hogy z özfogá é gy üttműködé rjét mgélv mlékzzük Szgd új jázültéér. Az lőző évkhz holó idé i zí prog rmokk l kézülk zrvz ők, kik rmélik, imét több záz crkéz látogt mjd ki z méy r. A trvk zrit kézműv prog rmok, mi, tábortűz, kiáll ítáok, ok-ok játék, például vároi cr kézjáték, báb bmuttó, TITOK klub prog rmji (öko-átor), orgo-bmu ttó, kovácolá, lovglá, íjázt é kicrk éz rjzpályázt i vár z érdklődőkr. További ifó: vizip.crkz. hu fl 25. progrmjáló! k u lj já k t k vjdági dzmbori t Formbotó táborrl kézül Ném mgy hog ), (BdP tég öv zz rké C mlékzz brlii fl lomláák 25. évfordulójáról. Egy közl három ht utzát trvzk Brlitől Bjkál-tóig, éritv Vrót é Mozkvát. Az utt vottl tzik mg, z út mjd 9000 km zibérii hozú, é okáig hír trz t vo zb Útkö d. vútvolo hl l ho i, roo yvá g áthld több lkdők réztvvők itt vároézé é vté hly mg k gítégévl imrkd tút vztégivl. A hozú vo vár rozá tábo o p pár végé gy ők rvz z réztvvőkr tó prtjá. A tkjl yr örömml fogdják mg rm zőkt. A rgiztráció lidult, prog tő érh lik bi láb z lpj ho hivtlo l: Időpot: júliu 31.- uguztu 19. A jltkzé fltétli: 16. éltév btölté lőzt rgiztráció még tábordíj bf izté ( jllg li ö körü uró d díj, fix ic zgr kll zá mít i) lább gol vgy émt ylv lg rt im középfokú t A jltkzéi zá dékot lőz z Pétr Erdé : flé SZ jlzi kll z MCS tro z.p rd il: ct. (831.), m u z.h rcom it z é com, mgyr crkéz 21

12 Tvly év végé z gyik lgbőégbb hgultú, több éltrjzi zált i trtlmzó köttét, z rdtilg 2005-b mg jlt Éd Muyimuyit új cím dták ki z tlá m i bj Midtr A tgr i túl cím vgáybb. A muyimuyi gyébkét törtétb zrplő édy méib zrplő Miki mjom ylv, mi gyo ok midt jltht, d zért ck ő é gyrki értik mg. Nográdi Gábor: A tgr i túl vgy éd muyimuyi! Nógrádi Gábor több évtizd írj gyrmk- é ifjúági rgéyit. Elő gy ikr Gyrkrblá Plák utcáb című köyv volt, mit kéőbb Kolti Róbrt főzrpléévl mg i filmítttk. A köyv gyáz é rméy codálto méj. Az izglm, több zálo játzódó, hlykét krimizrű törtét főzrplőj Bááti clád. Edit, z édy, ki gyb clád fj i, tízév Bdk, kihúg Kt, ővér Dór, é prz hgdűművéz p, Tmá. B gy ikoli dolgoztb így muttt b cládját: A mi cládukb yu cládfő, pu hgdül, Kt kihúgom, Bobi kutyák, Dór mg hüly ővérm. A törtét Bááti clád izzi yrlá lőtt gy ppl idul. Mgérkzéük utá mid jól mgy, d z utoló pokb z méyk flgyorulk. A korább úzóbjok édy zoká zrit úzi idul, d gy hirtl támdt tgri vihrb yom véz. Láz kré kzdődik, d prti őrég m tlálj. A clád kétégb ik, ki Kt mgyugttá lghzbb kihívá. Az y m krül lő, zért kéytlk viztéri Mgyrorzágr. Bár holttt hiáyáb m yilváítják hlottk, z mbrk vlójáb zt godolják. Bdk m vzti l rméyt, ő bizto b, hogy yukáj éltb mrdt, é hmro viztér. Rádául rá hárul fldt, hogy égyév kihúgák i rőt djo, hiz ki m modhtták mg tlj igzágot. Tlá z ufók rbolták l. Vgy cmpézk hjójár krült, é épp Miki mjomml igykzik hzkvrdi. Ayit láruluk, hogy z író mikt, midtudó olvókt hmr bvt titokb, é i két zálo fut clkméy. A törtétb gyébkét ic zit mmi, mi törtéht mg, má zóvl ck yi cod v b, myi vlük i bármikor mgtörtéht. Az író tílu lbiliclő, clkméy izglm, é irtózto jó humorrl mgírt. Bdkt é Ktát kivév midki kp tuljdoági mitt mgérdmlt cikizéből, d zért z író zt m vizi túlzáb, zrti zrplőit. Főlg gyrkkt, kikről - vlójáb flőttk iroizálv - így ír: A gyrkk gyo krtívk. Rgtg mukáb krül kük, zgéy flőttkk kivli blőlük zt z idgítő képégt, d többyir ikrül. tüdérbodár é dvvér rézlt A Bááti clád, Edit ltűé lőtt öt ppl érkztt frci tgrprtr. Egéz poto Nizzáb érkztk. Rogyáig pkolt utójukkl úgy éztk ki, mit kik m gy hétr, hm gy évr jöttk. Mgyr módr még plcitütőt mg vécékfét i lhozták. Háth ic pziób. A clád ht főből é tizégy lábból állt. Vlózíű, midki mg tudj fjti ht főhöz trtozó tizégy láb titkát, ki zrti kutyákt. Az tpztlt é bölc zmély ugyi tudj, hogy kuty i mbr, ck épp állt. Mért? Az mbrk között i lőfordul, hogy vlmlyik épp úgy vilkdik, mit gy mjom, gy lfát, vgy gy ppgáj, ck épp mbrk látzik. fülprzum Nógrádi Gábor Nyírgyházá zülttt 1947-b. Az ikoláb jó tuló volt, kilc év kor ót írt, lőzör vrkt, mjd kéőbb ovllákt i. Szüli zrit zob rd fogllkozát i klltt tuli, zért építőipri tchikumb járt égy évig. Ott kptm jogoítváyt, például öt tométr toroydrur i, d kik m jvlom, hogy dru közléb trtózkodjo, h zt é iráyítom. írj mgáról holpjá. Rgéyírá mlltt filmforgtóköyvkt i ír. Erdti mg jlé: 2005 Új kidá: 2013, Mór kidó Műfj: ifjúági rgéy Trjdlm: 216 oldl zmárfül mgyr crkéz 22 mgyr crkéz 23

13 mdorl új mgyr logiki játék többdimzió krtív játék lgoritmuát, zz zt z lvt, mikét működik poto, m gyzrű mgfjti. A mdorl két gymát mtző körből áll, mlykt ívlt volk mdulform é égyágú cillg motívumokr tgolk. A játék formáják lpj gy régi, mdorl év imrt zimbólum. A mdorl zimbólum ztlélkk é ok-ok vllái-zllmi, idg zóvl pirituáli mgyilváulák zit mid kultúráb. A távol-klti kultúrából zármzó mdlávl vló holóág m véltl. A logiki játék lő ráézér gyzrűk tűik, d ki kipróbálj, hmr rájö, hogy bár géz mákét, d rubik kockához holó m i oly gyzrű kirki. A játék célj, hogy miutá özkvrtd két mozgthtó félkört, vizállítd z rdti állpotáb, zz kirkd mdorlát rdti lkjáb é zíik hly orrdjévl. A körök mtzépotjáb kilkuló középő mdorl (mdul) é z zt körülvvő két hold ltérő zíűk. Mgyr fjlztéről lévé zó, játék rdtilg mzti zázlók zíit vili: piro-fhér-zöld zíkkl kézült. A mdorl két félkör zbdo mozgthtó körb, d ck 120 fokokét jö létr közöttük kpcolt, é ck záltl tudjuk mozgti mdul é cillg lkztokt gymához képt. A játék vizoylg gyzrű flépíté llér Mdorl kirká ok fjtörét okoz, gyo héz z rdti állpotb vizforgti. Állítólg lgügybbkk i lglább gy hét ltt ikrül. tláld ki hol vgy! mgyr Nmy Gm fjlztői cpt még tvly tvzl gy vryr kézíttt l Purud (kb.: üldözött) lvzéű, bögéző lpú játékot. A játék krttörtétr épül: lrbolk tégd, mjd lzállítk gy imrtl hlyr, d kizbdulz. Ott tlálod mgd gy váro vgy flu utcájá, tlg távol mid lkott trülttől. Ahhoz, hogy mgmkülj, é gy brátod értd tudjo jöi, mg kll ki modod, hol vgy. Ezt kll kitlálod. Midz prz időr mgy, mrt rkdb vk z mbrrblók. H záro htáridő blül m tudz gítégt kéri, zz mgmodi, hol vgy, újr lkpk: gm ovr. A játékköryzt z ddigi lgrliztikubb grfiká i túltz! :D Kifjlztéévl ugyi m okt klltt fogllkozi cptk, mrt gy gyzrű, d gyzrű ötlttl googl mpb építtték. D hát pot z léyg! A googl térképé, géz poto trt viw éztb ugyi ki tudá körbézhtz, étálhtz z utcáko, é külöböző jlkből (flirtok, épültk, utcév táblák, útjlzők) kll kitlálod, hol vgy. Rmk zórkozá, ok zép várol, illtv zok utcáik hgultávl lht kképp mgimrkdi, hová rmélhtőlg kéőbb l i jutuk. Jllg 15 pályá lht játzi, d z lő 5 utá többi lérééhz fjlztők Fcbook oldlár kll llátogti kódért. Nvigáli z gérrl é billtyűzt gombjivl i lht, tlá kurzoryilkkl lggyzrűbb. Az gér z tb i jól jö, hiz zt mozgtv hlyből i körülézhtük fjükt forgtv. Az gér görgőjét hzálv bármlyik éztből gyíthtuk, mi például flirtok, táblák lolvááál kcgtt rdméyl. A képryő ljá tlálhtó vizflé zámláló ór, mlltt közvtlül gy mobiltlfo gy zövgdobozzl. Id kll bíri, hogy zritd hol vgy. H ltlálod, mgmkültél, é újbb pályát kzdhtz. purud Egylőr kvé mgyr pály v, d zért még htáro túli mgyr hlykt i tláli. A fjlztők vizot lhtőégt dk további pályák kézítéér i! Ez m boyolult, kzdőpot földrjzi koordiátáit kll bállíti. H m mgy, gy rövid okttóvidó l i mgyrázzák, hogy kll. Jó zórkozá lz, h brátiddl gymák kézíttk fldváyokt. Például, h imrtl piciy mgyr flvkt állítotok b, é küldtök l gymák mgfjtér. Hátráy játékk, hogy ck élő itrtkpcolt té működik, é ok tlá mgyr ylvű müt i hiáyolják mjd. Szrcér zob zok i köy boldogulk vl, kik m tudk golul, mrt itt m zövg léyg. A játékot purud.my. hu cím lht léri. trd 24 mgyr crkéz mgyr crkéz 25

14 zövg: Pj Adrá. z. Szt 25 év 400 ézcpt rk Pétr é Pál C évforduló b l á p r t é P z rő! 25 év m kvé idő. Ezt ck o tudom, hogy é i épp yi idő vgyok, mg crkézcptom i. N d vjo mi ilykor tdő? z mbrt áltláb mid zültépj lklmából flközöti cládj, rokoág, bráti. Kp jádékokt, jó tb zrvzk ki vlmily ki özjövtlt i. H gyo mg krják lpi z illtőt, kkor midzt titokb zrvzik mg, hogy még gyobb lgy z öröm. É éháy ht üpltm éltm 25. évfordulóját. Áltláb z hhz holó jltőbb dátumokt, évfordulókt kimlt zoktuk kzli, gyobb jltőégt tuljdoítuk kik. Számomr ily volt 18. é 20. zültépom i. Előbbi zért, mrt hivtlo flőtté váltm, utóbbi pdig zért, mrt átléptm máodik X-t. mgb dobi 25 év jubilumo. Egy újoc, ki még ck éháy hópj v cptb, m fog j érti, hogy mit jlt gy ily évforduló, főlg, hogy ő mg még flyit m élt, mit cpt. Nhéz ügy, mikét lht méltó üpégt zrvzi gy cpt 25. évfordulójá. A mgoldát végül ját élméyimből kiidulv tláltm mg. Egy gyd zázd ltt ok fitl tölt l több-kvbb időt crkézik között. Ezt z rőégt kll kihzáli. A 400. z. Szt Pétr é Pál Crkézcpt vztőégévl zt htároztuk l évr, hogy miél több mbrt zrték mgmozgti z ötltikkl, mid cpttgok, mid m crkézk közül i. Bizto, hogy gyr törők céljik, d Jóit gítégévl é közö mukávl ikrülht mgvlóíti trvikt. t r é z t pé 0.? mi ért 40 Ez lklomml i így törtét. Végiggodoltm z ddigi éltmt, próbáltm zámb vi, hogy mit értm l ddig, é mily céljim vk jövőr ézvét. A lg jobb mégi z volt z gézb, hogy rgtg godoltk rám, érztm, hogy ok vk mllttm. Bizoyár fur lht, hogy mgmról írok. Ígérm, midjárt özáll kép. új cpttgok, illtv cládjik i mghívát kpk. Külö figylmt ztlük k, hogy miél több fotó kézüljö z kcióikról. Novmbrb gy bálll trvzzük mgkoroázi z géz év kciót. Ez flül zrték mid koroztályt bvoi z mlékzéb, zért zrvzük külöböző pályáztokt, hol őrökét é gyékét i idulhtk crkézik. Kézíthtk plkátokt rról, hogy miért jó crkézk li, idulhtk Pózolj 400-l! fotópályázto. Vidókt, itrjúkt kézíthtk gymál, kvébé ktív cpttgokkl vgy kár m crkézkkl i, zkből pdig kéőbb rövidfilm i kézülht. Jutlmzi fog juk lgkrtívbb ötltkt külöböző mglptékkl, külölg progrmlhtőégkkl. Kézülük tárgyi mlékkkl i, mit például jubilumi flvrró, póló, illtv zt zrték, hogy gy köyv i kézüljö cpt lmúlt 25 évéről. Egy crkézcpt kié má, mit z mbr. Máok fltozk z öt év zültépi tortából é mgit máok fog ják kofttit Azt rmélm, hogy jövőb gyr hgobb fog zóli ctkiáltáuk: Hbvrő, Hbvrő, Pétrpálb z rő! Nkm crkézkét i 26 mgyr crkéz Ak érdkéb, hogy gy vlób mlékzt évr tudjuk vizézi gy év múlv, külö progrmokt i zrvzük zokáok modhtó méyk kívül. Fbruárb gy cptzrrl vzi kzdtét rdzvéyorozt. Áprilib pikikzi foguk, mlyr régi é. pál c. c. mű köd ik Óbudá Ó bud i, t p t Bud lt k z A c p ól, l ku é hétközm bréb d i Pétr jóvoltáb lt v o. 9 8 o 19 g rá v z o é C rk iá pi mbrg Főplébá éd p j ktív c írt. Jl l t i z t v k y ö k z ki z két i z S é, t crk ég rég, ő űz M á ri llkéz ű ködk, ott, közöég d m Sz b m z Sg ítő rrházz l trd mgy ó rőt. É hogy K it rg M zi zrz kég i mg tlé z S l miért hbv ho főö - rtomá y zért 400 orzág i t gd zri t ttig 399 rő? Mrdl lő A tólá lh tó. háború juk yib, lü k foly t k, mrt zá m u g iztrá lt k é v r hogy z cc p tot z t. ro ptuk titk. dott o Sok má cpt i idé üpli (új já)lkuláák 25. évfordulóját. Ez gy jl lklom, így rr bizttok midkit, hogy vgy ki rézét mukából é z örömből, hiz ck úgy v értlm z mlékzék, h gyábbi cptok! v to k u rj á V má mlltt álltok át i bmuttkozá z.hu é érzitk, hogy mlltttk álló crkéz támogt titkt, gít ktk. Tgyétk hát mlékzté, mrt z z év róltok zól! mgyr crkéz 27

15 bruár utoló cütörtöké vég frgk, báli zzok. Kövércütörtök utá gyor közldik húhgyó kdd, mjd hmvzózrd, mivl kzdtét vzi gyv po böjt húvétvárpig. Hmvzózrd tél tmtéék idj, zzl tmük l mi i téli kuckózá, olá zokáát, é kézüljük fl tvzr. Tiztítuk mg ttükt i! A héz, zíro, húo étlk hlytt köyű lvkt, látákt, gézég gboákt fogyzuk, d zért yrguk mgukt! Egy jó ki brátfül, mértékkl fogyztv zért lcúzht bdőkb. f 1 kg burgoy 1 db cukkii 5 db tojá 1 gy pohár tjföl 15 dkg rzlt kméy jt 5 dkg vj 2 k. lizt 6 dl tj 2 grzd fokhgym idlig, ptrzlym ó, fhér bor A lhtőlg gyform mértű krumplikt folyó víz ltt mgmouk, é ó vízb tzük, míg mgfők. A tojáokt i mgmouk, hidg vízb tzük fl, hogy hőkülöbég mitt rpdj mg héj prcig főzzük, mjd hidg vízb tzük. Közb burgoyát 28 mgyr crkéz mgtiztítjuk, Az lmát, répát, pórét rét z oljo pó é flzltljük utá hozzákié mgpirítjuk. Ez pygokt. djuk flzltlt l z prc ltt hú Flötjük lévl, é ít blötz tj A k. puhár főzzü mjd mgjük gy kvrőtálb, lötjük. A főtt lmát, répát i b zéyit kücé főzőléből gy-két l püréírr ix tm bo l. A lö déyb zűrjük k folymto dgolju tük midt, lvt k u d é uk zzuk, borozz kézülő lvhz. Só t lh t ri z fhéjt. Ízlé bl gy kéhgyyi gül vizötjük fvé i yi y g h több ké k rjt. u zékb, é gyt forrl ököt H uod má r ü tőt ivólék, ü lv, főv, lv viik má y g itt r k, kko rép. rg á, zó bá om tm ib t- ke k i mg bé A-vil ibő m, roti trtl m k m z A ik. őd pz tm i ké v k é yálkhártyá, ir m vit zükég rr jobb tud fü tyü lgy ho, ják d tlá zért mo rt, m gézég i, ki ok répát zik lké éd z t z lm yálkhártyáj. Az mi á, friítővé tzi, vt kié v y ká zért djuk hozzá. 70 dkg á rg rép 20 dkg lm 1 póréhgym 3 vőkál olj hú A krvá l zó vlózíűlg középkori lti cr lvr, áyo mgyr 2 dl tjzí hgyom l krvá A ki. lkult ből kifjzé lhgyá, vgy víz Az ői fél litr zöldég lv üpk közül lgiká bb frg k flltthtő mg. á ok kultúráb éj fh télbúcúzttó, tvzközötő jlmz, táco multoz ó, bor, tudtd? krvál frci rkott krumpli cukkiivl A ült tjföl illt, z olvdt jt kérg zért kárpótol böjtö pokért. H még zfto zöldégkt i tzl hozzá, igzá fiom, lkttó é gyzrű étlt tudz kézíti. A frciá fogáb lv ic kolbáz, hogy mi kézítjük, rádákét hozzádott zöldégk mi mot cukkiit válztottuk zt z gytálétlt vitmib, é rotb még gzdgbbá tzik. Az lábbi rcpt égy fő rézér tz ki bőég dgot. lv lmávl kálgép! l v, crhú, ég vld árgrép krém zilvlkváro d r zúrjuk mg villávl, é h köy hld b hgy, kézr főtt. Lötjük ról forró vizt, é zité hidgt gdük rá. A vjt mgmlgítjük, bltzük liztt, z prór vágott fokhgymát. Sózzuk, borozzuk, é l flötjük tj jl. Folymto kvrgtá mlltt mgvárjuk, míg bűrűödik mártá zt hívják bmlk, é blzórjuk z prór vágott zöldfűzrkt i. A cukkiit fél cti zltkr vág juk. Egy jéi tált kivjzuk, vgy mrgril kjük ki, zórhtuk bl zmlmorzát, mivl gylt bfdjük tál oldlát é lját. Tojázltlővl flkrikázzuk mghámozott, mgtiztított krumplikt é tojáokt, mjd rétgkét rkjuk tálb. Krumpli, cukkii, tojá, pár kál bml, é így tovább. A ttjér krül tjföl, é rzlt jt. Addig ütjük 180 foko, míg piro lz ttj. ly t. Hgyomáyo zrpt kp, utóbb vllái üpk közé i bkrül frg i krvá lt vízkrzttől ( juár 6-ától) hmvzózrdá ig trt. A k mg. húvétot mglőző 47. po, húhg yó kdd rdzi Szi té krumpli, c k mo t éd. Őzl fri zi lv krül bb té ztáb, kkor zi lvágo mbóc lz blől, tél űrű, zi t fkt lkvá r olv d bl zá kb, így l z gy pill tr imét gy géd yáru tó. H m rd téztából, érdm u dlit odor i blől, é cukroz ott má kk l lfogyzt i. 1 kg lizt vgy c burgoy (Bá rmly ik krumpli mgtzi, d z lg jobb. A kof tudi fog j ) 30 dkg lizt 1 tojá 5 dkg vj/zír ó kméy zi lv lkvá r 4 k. étolj 2-3 m réky i zml morz A mgmoott burgoyát mgfőzzük. H kihűlt, lhúzzuk héját, é krump liyomó áttörjük. Az oljo mgpirítjuk mo rzát, rybrár. A hidg törtburgoyát özkv rjük tojál, vj jl, ci pt óvl é lizttl. A té zt lgy ruglm, túl kméy, jól yújthtó, é miél kvébé rgdjo. Egy gy fzékb tgyü k fl ok vizt, forráig. Egy l po kilizt ztt dzká y újtuk ki téztá t, y újtófát i liztzzü k b lőtt, k kor m tpd rá tézt. Fél cm- vékoyágú r y újtuk. Az gy ik flé r gy lt távolág okr tgyük gy ták á ly i lkvá rt, lglább gy -két uj jy i távolág lgy kupcok között, mjd hj tuk rá tézt zbd o m rd t flét. A kup cok mlltt lyomog tjuk téztá t, é drlyvá góvl flvág juk. Milőtt for ró vízb tzü k, zé lkt rő yom kodjuk ö z d rbo ké t főz zü k mg b rátfülét. H m r fljö víz ttjér, kkor lht kizdi zű rővl, é forró morz áb hm prgti. Aki úg y zrti, zórj mg fh éj porcukorrl. Vigyázz! Mg égd ylv d forró lkvá rr l! mgyr crkéz 29

16 zövg: Molár Szbolc böjt: vágykozá z érték élt flé Akkor, mikor vlki böjtről bzél, áltláb z jut z zükb, hogy z húvé tillmáról, é áltláb mgzokott módo vló táplálkozá vlmyi idig trtó cökktééről, vgy tlj lhgyááról zól. Pdig Számo réz v z éltükk, mlyr ráfér böjt. Például k, ki okt búj j zámítógépét, z jlthti z igzi böjtöt, h tudto lcökkti képryő lőtt töltött órák zámát. Motáb törtét. Egyik rggl lidultm, hogy lvégzzm zpi fldtimt, tlfoomt pdig ottho hgytm. Akkor vttm ézr hiáyát, mikor z utób ültm, é bzikútról hjtottm ki. H oly hlyr mgyk, hová m imrm z odvztő utt, kkor lővzm GPSm tudod, h ic zd, lgy GPS-d, é flhzálom tájékozódáb gítégét. Nm volt m zbmb, m tákámb, m cúzott l zokáo módo kézifékkr kozolj mllé, é comgtrtób m tttm. Ekkor tudtoodott bm, hogy vlózíűlg ottho mrdt. Azt m válllhttm, hogy rggli cúcforglomb hzmgyk ért, mrt így i lég zoro volt z idő, thát úgy dötöttm, hogy pomt mobilkézülékm élkül fogom ltölti. Vidékr idultm, zért régi jó zokát fllvítv lővttm z utó térképmt, hogy gyrmkkét z őri gyűlék ljátított térkép- é tájékozódái imrtimt flhzálv juk l Dbrctől körülblül hrmicöt kilométrr lévő tlpülér. Bvllom, lit kicit idg voltm mitt, hogy vckolom kll térképpl, d ztá gyr jobb bljöttm, é végé még élvztm i. Amikor mgérkztm, krtm gy tlfofülkét, hogy flhívjm flégmt. Amit blzóltm kgylób, z volt z lő modt, hogy ottho hgytm tlfoomt. Thát bizto lhttm bb, hogy m tűt l, hm ottho mrdt. Miutá mgyugtttm flől, hogy mid rdb v vlm, godoltb át klltt zrvzm pomt úgy, hogy tudtáb voltm k: m lz vlm titkárom, vgyi tlfoom. Az típuú mbr vgyok, ki tlfoját tkitv midt gy lpr tz fl: z zámomr z iformáció közpot, jgyzttömb, htáridőpló, z itrt bögéző, é kollégáimml vló kommuikáció ctorá lévő jtó kilic, vgyi téylg oly, mit gy igzi zizt. A kézülékm hiáyáb, thát midzkt élkülözv, lég lpo át klltt zrvzm pomt. Mid iformáció l volt rjtv b zámomr, d bb hlyztb m tudtm rá lpozi. Tudjátok, k pk lgérdkbb réz, mi mitt még mot i hálá vgyok törtétkért, z, hogy lkzdtm úgy dolgozi zp, mit gy ormáli mbr. H vlmit m tudtm, m tlfoomtól kérdztm mg, hm muktármtól. H gítégr volt zükégm, m Googl-b írtm b krtt kifjzét, hm z gyik llkipáztor ttvérmhz fordultm, ki bb kérdéb tájékozottbb volt álm. Amikor pdig jgyztlm klltt, m diktfo fukciót kpcoltm b, hm lővttm gy tollt mg gy füztt, é írtm. Mozgttm z uj jimt é z gymt. Vizgodolv, codálto p volt, mrt többt klltt máokkl bzélgtm, mit mákor, é flfdztm muktárimml vló kpcoltomb gy or érték dolgot. Tlá épp z böjt léyg! Amikor böjtölz, lhtőégd yílik rr, hogy midpi komfort élkülözé közb flfdzd mgdb é köryztdb z igzá érték tuljdoágokt. Böjt orá rádöbbz, hogy zámo fölölg dolog v z éltdb, mlyk lhomályoíthtják z érték dolgok mglátáák élyét. Akkor, mikor vlki böjtről bzél, áltláb z jut z zükb, hogy z húvé tillmáról, é áltláb mgzokott módo vló táplálkozá vlmyi idig trtó cökktééről, vgy tlj lhgyááról zól. Pdig Jézu zt modj, m több- z élt táplálékál? Az lőbbi péld i érzékltti, hogy okkl több. Számo réz v z éltükk, mlyr ráfér böjt. Az é tmb z mobiltlfo hzáltot jlti, d lht még oroli rgtg dolgot, mi bb körb bltrtozik. A krztyé gyház z évzázdok, zrdk orá kilkított mg zokárdzrét, mly lpvtő Sztírá títáá yugzik, d gyo fotok trtj z potoli kor, z Ógyház gykorlták mgtrtáát. Ehhz pdig kigézítékét hozzátrtozik hgyomáyok tiztlt é ápolá i. Ktolikuok é prottáok bb kérdéb m okb térk l gymától. A lgzmbtűőbb külöbég tlá bb yilvául mg, hogy rformáció gyházi ck zokt zokáokt trtják kövtdők, mlykt Sztírá títá látámzt é mgrőít. Egyébkét lmodhtó, hogy böjtük lpvtő két forrából táplálkozik. lélkuli Az gyik húvét lőtti gyböjt, mly húvétot, Kriztu fltámdáák üpét mglőző gyv pig trt, é lgrőtljbb potj Ngypétk, z Úr hlálák pj. Ez böjt mlékztt bükt Jézu élték gyik gy mgpróbálttáár, puztáb töltött gyv po böjtr. A gyv zám gy okkl korábbi törtétr, z Ózövtég épék Egyiptomból törtéő zbduláár mlékztt, mlyk orá Káá földjér vló mgérkzét gyv évig trtó puzti vádorlá lőzt mg. Ez z időzk élkülözékkl tli, mbrt próbáló időzk volt ép éltéb. A máik forrá pdig gypétk. A krztyék főlg ktolikuok, d ok prottá i mid pétk, z Úr hlálár vló mlékzé jgyéb, m zk hút. Sok mcrák, fölölg zkézik trtják zt zokát, zob ki hly él zzl z zközzl, z ok áldá rézévé válht. Például hdd mlítm mg, hogy gy ktoliku ikoláb i títok rformátu gyrmkkt hittr, hol yir fiom főzk, hogy z bédt gykr ott fogyztom l. Pétkkét okáig ck böjti mü volt, tvly vztték b, hogy két válzthtó étl közül z gyik húo, é mgyr crkéz 30 mgyr crkéz 31

17 ck máik húmt. Codák codáj, lgtöbb köztük é i továbbr i húmt müt válztják. Azt rmélm, hogy m mgzokából é lőírából tzik, hm zért, mrt értékk trtják zt lhtőégt. Ézr kll tuduk vi zt, hogy m cupá z étkzéi zokáikt változtthtjuk mg z év gy külölg időzkáb, böjtb, vgy pétkkét, gypétkr mlékzv, hm éltük zámo potjá v értlm k, hogy bizoyo dolgokról lmodjuk. Tlá már közhlyk hgzik, mikor vlki zt modj, hogy k, ki okt búj j zámítógépét, z jlthti z igzi böjtöt, h tudto lcökkti képryő lőtt töltött órák zámát. Midtr v gy gyrmkkori brátom, ki iformtiku ltt, é m ck flhzálói zit vált zámítógépfüggővé, d mukájá túlmő i rgtg időt töltött komputrévl. Azt kzdt ézrvi, hogy gyr távolibbá, idgbbé válik zámár cládj, mrt kifiát, ki bölcődé ltt, még oh m vitt hz o, hm midig flég mt ért. Egy rozul ikrült pot kövtő lhtározt, hogy t ht ór utá b m kpcolj gépét. Azót mid t gyütt játzik fiávl, flég pdig több időt tud mgár fordíti, mrt zt i lhtározt, hogy mápokét ő vizi hz gyrmkét, ki zót már óvodáb jár. Mot rr hívlk, godolkozz l zo, hogy t mib tudál böjtöt trti! Bzédb? Autóvztéb? Tlfoáláb? Evéb? Doháyzáb? Máok élték rézltiről vló fcgéb? Brzil zppoprák tékéti ézééb? Mi z, miről úgy érzd, hogy l kll modod ról zokk z értékkk flfdzééért, mlyk z éltdb, köryztdb é körülöttd élők éltéb rjlk? A böjt, vlmiről vlmi máért törtéő lmodá ck kkor hzo, h zt m lőírázrű, kötlégből tzd, hm zért, mrt úgy érzd, hogy z gy oly út, mly gít örüli z éltk, táridk, cládodk, It jlléték z éltdb. Végő oro pdig midyájuk zámár z lggyobb kérdé, hogy miről vgyuk képk lmodi Kriztuért, ki értük midről lmodott? A túlzott zámítógépzéről, mobiltlfoáláról vgy gy vékről vló lmodá még m cél, z ck kzdt, gy oly útk kzdt, mlyk végé ott áll gy kérdőjl: l tudz- modi ömgdról, hogy igzá zzá légy, mik It zrt láti? Ek mgválzoláához példdául, gítégül ott áll midyájuk zámár gy kérdőjlll zmb lmúlá é rom fltt golgoti krzt. kkukkfű Sziklkrtk közkdvlt övéy, o mg koyháé. Kiváló fűzrövéy ültkhz, lvkhz, mitt mid háztrtáb mgtlálhtó, midpi övéy. Azt már kvbb tudják, hogy gyógyító htá i v. kkukkfű gy codálto, okrétű flhzálár lklm gyógyfű. Hzákb vdo (kkylvlű kkukkfű - thymu rpyllum) é trmztv (krti kkukkfű - thymu vulgri) i lőfordul. Tljo lfkvő zárú, ig jllgzt, romá illtú, pró krk lvlű övéy. Virág, mlyk zí fhértől rózzí-liláig lőfordulht, júliutól-októbrig yílik. Lvl hjtáit virágzá ljé, májutól-júliuig, zár élkül gyűjtjük. H hjtáit kél, fá rézk fltt vág juk l, kkor övéy z évb többzör i zdhtő. Vigyázt, köy kifordul gyökr, h m vgyuk lég óvtok vl! Az ókorb kkukkfüvt húok trtóítáár é z áldozti álltok illtoítáár hzálták, hogy z itk zívbb fogdják zokt. Az gyiptomik é z truzkok pdig ttk bblzmozááál i flhzálták kkukkfüvt. Lti v (thymu) zt jlti: bátorág, rő. Azt trtották, kkukkfű mghozbbítj z éltt. Ez rézb igz i: kuttáok igzolták, hogy kkukkfű vlób kélltti z örgdéi folymtot, mghozbbítj jtk éltét, é rőíti z immurdzrt. Ngyo jó frtőtlítő gyógyt kézíthtő zárított övéyből, mly mgvéd btgégktől. Gyógytáját forrázál kézítjük. Eméztéi zvrokr, dprziór, étvágy jvítár i lklm. Vérzgéyégr i kiváló. Köhögé, torokfájá é víruo mgbtgdék té zité jvllt. Torokfájá té grglizáljuk vl, orrdugulá té ihláljuk. Nyálkoldó, köpttő htá i v. A ők övéyék i vzik, mrt vérzéi rdllégkt é görcökt zütt. Htév korig, míg m jálott gyógyták fogyztá, fürdőkét jvolt lklmzi. A gyrkk pórui tágbbk, így gyógyfüvk illóolj bőrükö krztül i flzívódik, immurőítő htáát így fjti ki. Fürdé utá zért töröljük mg rögtö gyrmkkt, hdd zívódjo fl z érték yg. öko zövg: Cprgi-Hilm Eztr 32 mgyr crkéz mgyr crkéz 33

18 vicck vté okkl jobb oldj fzültégt, mit írá. Lurll Ky Hmilto dulifuli Pitik, t mik öltöztél b? Ck. hull hó hvzik Miél ikább hull hó, ál ikább hvzik tláld mg Tíz külö bégt! kic rkéz tr d Növzd mg t i! cillgközi frg Gl ktiku é hgyomáyo buó r-j llóm z uzká llékk: pói K 34 mgyr crkéz mgyr crkéz 35

19 2015. JÚLIUS 28 AUGUSZTUS 8. crkz.hu/dzmbori Jltkzz t i mgyr cptb!

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

REGGELIK LEVESEK. Kedves Partnerünk! KÉKÁFONYÁS ZABKÁSA: EPERKRÉMLEVES ÁFONYÁVAL ŐSZIBARACK KRÉMLEVES PIRÍTOTT MANDULÁ KÉKÁFONYÁVAL

REGGELIK LEVESEK. Kedves Partnerünk! KÉKÁFONYÁS ZABKÁSA: EPERKRÉMLEVES ÁFONYÁVAL ŐSZIBARACK KRÉMLEVES PIRÍTOTT MANDULÁ KÉKÁFONYÁVAL S É T P L G M I Y N O KARÁCS RGGLIK KÉKÁFONYÁS ZABKÁSA: Hzzávlók: fl víz, d l céz zbphly, 2 céz flydék (fl tj y cm, kékáf yi cézé ½ i), ht kár ck vízzl i kézít ékét: édít, zrit ízlé ul md ró, my dió, :

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Aktív lengéscsillapítás. Másodfokú lengrendszer tesztelése.

Aktív lengéscsillapítás. Másodfokú lengrendszer tesztelése. Aktív lgécillapítá. Máodfokú lgrdzr tztlé.. A gyakorlat célja Jármvk aktív lgé cillapítááak modllzé máodfokú lgrdzrkét. Szoftvrfjlzté a rdzr való idj tztléér, a tztrdméyk kiértéklé.. Elmélti bvzt. A máodfokú

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kovács Krisztina. (Ružomber. tagnál! Az Artmedia elleni mérkőzés szünetében kisorsolt tomboladíjak

Kovács Krisztina. (Ružomber. tagnál! Az Artmedia elleni mérkőzés szünetében kisorsolt tomboladíjak Hirdé Gruláluk z rmdi lli mérkőzé züéb kiorol omboldíjk fődíj robogó vol. blépőjk orzám közül kiorol őz Kovác Krizi duzrdhlyi lko l kik zúo i gruláluk é jó záguldozá kíváuk! Rméljük ovábbr i zurkolóik

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U 99103 Kéu digiái cpp 1/4 ckoókk bmuj pjik é A Mrcoo gfjbb mid mpobó digiái cppé. E fháó brá cpp gy gy, köy ovhó LCD kij gíégév ájékoj háójá mid foo mér dró. 65 küöbö hûkögg kmhó. A kigéí brdé hmérékk gíégév

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

ľ É ľó ó ľ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ľ íĺ ľ ĺ ľ ö ľ ľ íĺľ Íĺ ö ľ í ü ö É Í É ĺ ĺ É É É ł É Í Ü ĺ É ó É Ü É Á ł É ł Ň ĺá ľ ľ ľ Ę ź ľ Ĺ ý ü ę ĺ ĺ ź ź ó ó ó ö ó ü ó í ű ó ĺ ű ű ĺ ľ ó Ą ö í ó Ť Ą ĺ ŕ í ü ľ ä ľ Á íą Üĺ Á

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója

Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója . évfolym 35. zám. Ár 20 fllér. Komárom, 1930. uguztu 30. ELŐFZETÉS ÁR Egz év r 10 P. Ngydévr 2-50 P. Félévr 5 P. Egy zám ár 20 fll. Mgjlk md zombto. Fllő zrkztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG ES KDÓHVTL:

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva Gondolkozzon nagyban rndzrkr özpontoítva Mi a lgjobb? Egy bzállító vagy több? Egy intgrált rndzr, amly mindn funkciót gybn kínál, vagy több gymáal özkötttébn lévő rndzr lm. Mindöz gy partnr a trvzél, bépítél,

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben