Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül."

Átírás

1 XLVIII. évf. 2. zám zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl

2 trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t bcrkéz Bcz-Kovác Virág 5 vároi dzugl téli zzo 8 zkág vízicrkézk 10 itrcrkéz gyvilági érdkégk 14 riport Crkézbál-lőzt 16 hóp kép progrmjáló Árvízi crkézp 20 zmárfül A tgr i túl 22 trd logiki játékok 24 évforduló Szt Pétr é Pál c. c. 26 kálgép cr, vl! 28 lélkuli böjt 30 öko kkukkfű 33 vicck 34 lpítv: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzárt: uguztu 10. fllő zrkztő: Tk Bláz főzrkztő: Sárközi Gábor művézti vztő: Sáfár Lázló yomdi lőkézíté: Váltópot Közöégi Kommuikáció Ügyökég Noprofit Kft. zrzők: Molár Szbolc, Ngy Em fotók: Járdáy Bc, MCSSZ/rchív, fyphoto kidj Mgyr Crkézzövtég fllő kidó: Budy Brbá, z MCSSZ lök A cikkk léygét m éritő változttá jogát zrkztőég mgák ftrtj. Tilo z MCS bármly fotóják z MCSSZ gdély élküli újrközlé. Mg jlik hvot. zrkztőég lérhtőégi: 1080 Budpt, Horázky utc 20. fcbook/mc HU-ISSN mgyr crkéz 3 fotó: mcz/rchív

3 mix zóokok zülttk külöprób Hét crkéz ikrrl ttt Szóok külöpróbát juár 31-é: Bíró Boldizár (46.) Bogár-Ptőváry Zlá (16.) Cprgi Márto (1909.) Divéyi Jáo (148.) Hrczg Zuz (802.) L Bálit (827.) Záhoyi Ljo (1918.) A hét zóok-jlölt fél év át kézült fl z méyr, míg végül gy jó hgultú té dtk zámot tudáukról. z mlékzé pj Fbruár 22-é, Bi-Pi é flég, Ldy Olv, láycrkézk vztőjék zültépjá trtják crkézk világzrt z Emlékzé Npját (Thikig Dy), mikor z lpító üztér, crkézttvérikr, zz gymár godoluk b, 4. Crkézláy Világkofrciá dötöttk rról réztvvők, hogy mozglom lpítóják, é flégék zoo pr ő zültépjá, fbruár 22-é trtják otól jl üppot. Ez po crkézk világ mid potjá öztrtozáukt üplik. Emlékzzük idé i gymár, z lpítór, törvéyikr, közb fldjük, hogy m ck z po godolhtuk gymár zrtttl! köyv budi crkézk Lgyl Zoltá (Lgyl Zoli bá ) Budi crkézk c. hlytörtéti köyvék bmuttójár krült or fbruár 11-é, Budpt MOM kultúrházb. kpovár újrtöltv Új jáéldt crkézt Kpováro, hol z btiltá lőtt ht cpt működött, ám rdzrváltá utá m tudott gyökrt vri omogyi mgyzékhly mozglom. dt hírül Somogyi Hírlp. Toli Bláz lpk lmodt, Nyéki Kálmá tyávl, kpovár-dori Szt Krzt tmplom plébáoávl bzélgtv mrült fl z ötlt, hogy mivl hivtáo túrvztő, zív zrvz kiráduláokt gyrkkk. Amoly crkéztfél időtöltét. A plébáo zt fllt: N crkéztfél lgy, hm crkézt! A kpovárik tvly yáro már ott voltk z NNT-, igz, még m hivtlo cptkét. Hogy mozglom tlj jogú tg jává váljk, októbrig klltt váriuk. Immár égy hópj működik 37. zámú Mgyrok Ngyzoy Crkézcpt. mktt-építő pályázt A Kéő-Rómi Kikötőrőd Alpítváy pályáztot hirdt Mit dtk kük rómik? címml. Az lábbi témákb várják z lkotáokt Egy póii kéő rómi kőrőd vgy kor cázárkori pláktábor Egy póii vill oztályo tulók pályázhtk gyéilg, vgy coporto (2-4 fő). Jltkzéhz rgiztráli kll. Nvzé: fbruár 6 áprili 6. Pályázti mukák bdái htáridj: júiu 6., ór További rézlt iformációk: E-mil: brigár fl! Közlkdétudomáyi Egyült (KTE) több mit gy évtizd mid évb kioztj zokt z limrékt, mlykt kimgló tudomáyo é tárdlmi mukájukért kphtk mg z gyült kiválztott tg ji. A díjkt odítélő lökég limrt zkmbrkből, gytmi dockből, tzékvztőkből áll. Idé Bcz-Kovác Virág i kpott limrét. Virág ót dolgozik Budpti Közlkdéi Közpotb. Krékpáro trtégii koordiátorkét lgfőképp z fldt, hogy mid várofjlztét éritő dötéhoztlb mgjljk krékpárook érdki. Elkötlztt vároi élt mbribbé tétl é köryztbrát mgoldáok mlltt. Küldtéék tkiti, hogy krékpározá lfogdott é miél több mbr zámár zbdo válzthtó lhtőég lgy vároi közlkdéb. Bcz-Kovác Virág Kckmét zülttt, 1994 ót 878. Htvi Pál cc. tg j. Volt őrvztő, láy rj prcok, ztá jöttk z gytmi évk, muk, házág. Klziku crkézláy éltpály, vgy tévdé z áltláoítá? Virág zo dolgozik, hogy fővároi közlkdéb miél kdvzőbb körülméyk között brigázhuk. mc H m tudák, hogy mukhlyd, Budpti Közlkdéi Közpot két háztömbyir v i, hov lugrottál bédli, zt kérdzék: ugy brigávl jöttél? virág M igzi, tvzi idő v, úgyhogy vlób idj l lővi biciklimt. Amúgy, h z időjárá é z útvol gdi, kkor Kimlkdő tudomáyo é tárdlmi mukájáért díjzt Közlkdétudomáyi Egyült Bcz-Kovác Virágot (878.). Virág zo dolgozik, hogy fővároi közlkdéb miél kdvzőbb körülméyk között brigázhuk. zzl járok dolgozi. Vároo blül fél ór ltt kéylm l lht juti bárhová. mc Hogy lttél brigá? virág Ngydik koromtól kzdv közlkdm krékpárrl. Ez zért i hzo volt, mrt h z őr gyűlé okáig trtott, brigávl kkor i gyor hzértm. bcrkéz Itrjú Bcz-Kovác Virággl 4 mgyr crkéz mgyr crkéz 5

4 2003-b gy rovery mitt hoztuk fl biciklimt Kckmétről. Ez kóz koroztályk zrvztt kdályvry, mly Pilib volt. Azt fldtot kptuk, hogy gy égyfő cptb lgy lglább gy láy é gy krékpár. Akkor é mgrgdtm tizégy év koromb kpott mouti bik-omt, é lkzdtm vl zúzi z rdőb. Ezzl bicj jl jártm z gytmr i, é kkor jöttm rá, hogy z dolog itt i működik, mit áltláo ikoláb, még Kckmét. bcrkéz mc Az Alföldö köyű pály, ík trp, m úgy, mit budi oldlo. virág é ott jobb figylk z utóok többikr. Sokkl trméztbb dolog vidék krékpárrl közlkdi, mit itt ljé még kifjztt hjmrztők zámított fővárob krkzi, már z tlj trmézt. mc Mitől vált z zívügyddé? Azt értjük, hogy lobog hj, üvít zél, zbdok vgyuk éltérzé gy klz dolog, d mi törtét, hogy z ltt hivtáoddá? virág Amikor Műzki Egytm tultm vároi közlkdét é vároi köryztvédlmt, krékpáro közlkdéi kultúr, úthálózt-fjlzté m volt tyg. Ez gy fhér folt volt, é rr kptm rá. Miközb prz é i zrtm, h lobog hjm, fúj zél, é üt p. A diplommukámb már éritttm krékpár-úthálózt témáját. Aztá z lő mukhlym gy oly mérökirod volt, hol krékpáro trvzél fogllkoztuk. Potobb z rgdott mg z álláhirdtéb. Vlhol már bm volt, hogy m krok utópályákt é prkolóházkt trvzi. mc Tizév még hrci volt hgult z utóok é brigáok között, é még mot ic bék. Vizot htlm fjlődé. Mitől? virág Ebb jltő zrp v civil mozglmkk. Az z igzág, hogy kzdő lökét midig közöég lulról jövő kzdméyzé dj, é flmrülő igéykt i civilk foglmzzák mg. Hozú évk kllttk hhoz, hogy zkmi zitr mlkdj z kérdé. Azt godolom, hogy é bb gyfjt ktlizátor zrpt töltöttm b, mrt gyrézt közlkdé-mérökkét zt tultm, márézt zmbülöm klltt zzl, hogy m jók műzki lőíráok. Az útkzlők, htóágok m midig tudják, hogy mi l jó mgoldá krékpározá lőgíté céljából. Közb itt volt gy mzív tömg, kik rő mgfoglmzták z igéyikt. Ezt folymtot zzl tudtm gíti, hogy é értm, imrm midkét flt. A civil élméym crkéztből dódott. A títá, hogy mikét kll jobbá ti világot. Köryztvédlm, ftrthtóág, rgitkrékoág zóvl crkézllkm itt i mgmuttkozott, mikor rájöttm, hogy biciklik igi hly v várob. A zkmámb pdig z ügy tudomáyo oldlát imrhttm mg, k rdméyképp krültm Mgyr Krékpáro Klubb, hol zt két dolgot ötvözi tudtm. mc Mot pdig ott állz pult máik oldlá. virág Ig, z már tém hrmdik oldl, h úgy vzük. Voltm trvző, mjd civil mozglmár, é zutá krültm gy hivtlb. A BKK-b zért hívtk, hogy zt komplx tudát Budpt jvár fordítm. Ek fldtk vlób itt hly, gy ökormáyzti cégb. Midközb ok külföldi tpztltot i zrztm, jók kpcoltim külföldi é hzi mérökökkl i. mc Mlyik külföldi mit ttztt mg? Flhzálhtó vlmlyik, lglább rézb, Budpt? virág Ek várok Brüzl é Páriz lht lg jobb péld. Holítk úthálóztik é közlkdéi kultúrák. Amit ott mg tudtk ciáli, z itt m lhttl! Holó űrűégű bépítttég, é váro zrkzt. Ez m Holldi, hol htlm zöld trültk krztül lht öálló utkt kiépíti. Itt mg kll tláli zokt vgy mgoldáokt, mlyk gy utóforglomb i mgdják támogtát biciklik ót például folymto vizgáljuk, hogy mlyk zok z gyiráyú utcák, hol krékpárrl két iráyból i lht közlkdi. Amlyk rr lklmk, zokt piktogrmokkl, táblákkl látjuk l. Máik foto rdméy, hogy létzk már úgyvztt krékpáro flállóhlyk közlkdéi lámpákál. Ez flfté rr jó, hogy piroál brigá lőr tud corogi, gyértlmű lz z utóokk, hogy mrr kr kyrodi, bláthtóvá válik. Err Brüzlb láttm ok példát. Ők úgy godolták, hogy így midkik biztoágobb. mc Hol trtotok mukáb? Az Adráy út végig krkzhtő, több zkzt átdttok már vározrt, é MOL Bubi, hzi közbrig-rdzr i hmro trtol. virág A blvároi átfogó fjlztéi trv már kéz, mot krültk or, hogy lfogdják. A Bubi, vgyi Budpt Bik kölcöözhtő krékpár-rdzr idé tvzl idul zr drb brigávl, 75 állomáhly. Év, vgy hvi rgiztrációvl bárki igéyb vhti, fél óráig igy lz hzált. Az céluk, hogy jllgi krékpározá rézráy 3-5 zázlékról tízr mlkdj. Az már látváyo utcképi, hgulti rdméy l, é vlódi változát hozht váro éltéb! 6 mgyr crkéz mgyr crkéz 7

5 vároi dzugl A mjmok m tudk pulcit flvi A Fővároi Állt- é Növéykrt tél i fogd látogtókt. Az állttrtá hidgbb hópokb émilg körülméybb, többk között rről i kérdztük Hg Zoltát, z itézméy zóvivőjét. mc Az idi tél ddig többyir yh volt. D mi hlyzt kkor, h hidgbb z z évzk? Mily llátát igéylk zkb hópokb z álltkrt lkói? hg zoltá Vk oly álltok, mik télállók, é zért kit vk. Az álltok télálló képégét zob gyb bfolyáolj bvitt rgi, zz táplálék myiég, rgitrtlm, zért ilykor z dgokt mg kll övli. Vk oly álltik i, kik tél-yáro bt vk pálmházb, például kígyók. Náluk m okt változik z llátá. A trópui álltokt, mit z lfát, ziráf, vgy z orrzrvú, téli időzkb i kigdjük gy-két órár, mikor ugy hv kifutó, d püté idő v, mit mot, mikor bzélgtük. H még yhébb z idő, kkor kár égy-öt órár i kigdjük őkt. A máik foto dolog, hogy fűti kll. Az álltkrtb i v fűtéi zzo, ck itt hmrbb kll lkzdi, mit ottho. Az mbr z átmti időzkokb modhtj, hogy hát még m kll fűté, lgfljbb fölvzk gy pulóvrt, d z álltkrtb mjmok m tudk flvi pulcit. Az lpfűtét jllg Széchyi-fürdő trmálvizék hőjéből biztoítjuk, mi gy uió támogtál végrhjtott fjlzté. Ez z lő fűtéi zzouk, mi z ljétől végéig ily lz. A gyo hidg poko rr kll rágíti klziku földgáz lpú fűtél. mc Az itrjúk utái pokb üplik Ah, kilfát zültépját gy hárompo rdzvéy krtéb. Mily jádékot kp zülipo? zoltá A kilfát tortát fog kpi, é vl gyütt trmézt mmáj i, hiz gy hly vk. Prz z tort m cukrázütméy, z m t jót gyomrukk. A tort fő lpyg főtt riz, zt jól lht formázi, é midfél dolgokt, zöldégt, gyümölcöt blti. Egy jádékot már lőr mgkpott, gy lbdát. Mivl ki Ah már mot ötzáz kiló, még gy mdicilbd m l jó zámár, úgyhogy gömb lkr özcvrozott gumibrocokból kézítttük l lbdáját. Ez lég jól bírj gyűrődét. mc Ah lgépzrűbb z Álltkrtb? zoltá Mot ig. D gyo él vry, hiz v hét kiorozlá, két kitigri, gy lopárdkölyök, d ki vombt i gyo épzrű, vlmit tvly zülttt kiziráfok irát i gy z érdklődé. Vombt bébi zültéér gyébkét húz év m volt péld Európáb. mc Az lmúlt időzk kkor igzi bébibumm volt. Várhtó közljövőb még kiállt zülté? zoltá Mid évb tuctzám várhtó, z mot i így lz, illtv lőorb mjd tvzl. A tvlyi év lgvégé i voltk oly llék, mikből kicikt már ck idé juárb tudtuk mgmutti közöégk. Thát v zporult jllg i, d h kitvzodik, kkor újbb kiálltokr lht zámíti: mkikál, mjmokál, mdrkál. mc Eyi álltk ok hly kll, d mrégib bővült z Álltkrt trült. Vk már trvk hogy hzoítják zomzédb mgzűt Vidámprk trültét? zoltá Ngyzbáú fjlztéi lképzléik vk, zubtrópui fdtt croktól kzdv gy mprkig, mékből imrt zlíd, kz álltokkl. D midz mck rjtuk múlik. H fltétlk rdlkzér állk, kkor i lglább égy-öt év, mir trvik mgvlóulk. Prz zt zrték, hogy már z idi évb i lgy vlmi. Hogy z géz poto mi lz, zt még m tudjuk. A yárr kidrül. mc Háyfél állt él budpti álltkrtb? Trvzk- új álltot hozi prkb? zoltá Új állt midig v, é vk gy trvik, d z lgy mglpté! Egyébkét z lmúlt évkb i oly külölgégk érkztk, mit földimlc, mi záz év volt utoljár z álltkrtb, vgy vombt, mi gyv évyi züt utá krült imét prkb. Egy álltkrt oh m lht tlj. Egy kibb álltkrt áltláb jó pár tuct, vgy tlg külöböző álltfjt trt. Egy közp, vgy gyobb álltkrtb már 200, 250, 300 külöböző fjt i bmuttk. É vk z igzá gy prkok, hol kár fj i flllhtő. A mi álltkrtükb 1050 álltfj láthtó, zzl Európ gyik, fjokb lggzdgbb prkj vgyuk. A okzíűég mlltt vizot rr i od kll figyli, hogy lkrüljük, mi régbb z álltkrtk zoká volt, hogy például mdvéből trtottk több fjt, d midgyik gy zbkdőyi A flbocolt ziráf mc Ngy flháborodát váltott ki mrég kopphági álltkrtb törtét t, mikor gy kölyök ziráfot, Máriuzt lltttk, mjd yilváo flbocoltk, végül z orozláok lé dobták. Az álltkrt dolgozói hlálo fygtékt i kptk z ügy kirobbá utá. zoltá Máriuzt z állomáyzbályozár vló hivtkozál puztították l. Külöfél módzrk létzk z álltállomáy létzámák kzléér: fogmzágátlá, ivrtlítá, vgy gyzrű külö zárják hím é őtéy álltot. Kvbb álltkrti zkmbr godolj hlyk, hogy m kll bvtkozi z álltok zporodááb. A m kívát utódokt ilykor vizot lpuztítják, rr hivtkozv hogy z trméztb i így törtéik. Ez prz így v, d mi úgy godoljuk, hogy v gy comó llérv i, zért m trták kövtdő példák kopphági tt. A bocolá ugykkor yilváo volt, d m úgy törtét, hogy látogtók mit m jtv étálgttk, mjd léjük ömlztttk gy fltrcírozott ziráfot. Előr mghirdtték. Akik odmtk, tudták, miért mk od. H vlki mgkérdzé, hogy odgdék- gy bocolár látogtókt, zt modám, hogy m. Nm godolám hlyk. Ck zért löli gy ziráfot, hogy lgy mit i gymckákk, zt mi m ték. Egéz zákmáyálltot mi i zoktuk di rgdozókk, mrt zükégük v zokr tápygokr, mi zíhúb ic mg. Nyilvá húvétkor m duk yult húvő álltokk, mrt gyrkkk héz l mgmgyrázi, hogy húvéti yúlll épp mi törtéik. Mi zkt hlyé kzljük. hly élt. Ezt bélyggyűjtméy-zrvztk hívják z álltkrti zkmáb, é mpág z már túlhldottk zámít. Mi i úgy vgyuk vl, hogy ikább lgy kvbb fj, d zok tágbb, korzrűbb hlyk. mc Mily progrmokkl várják idé látogtókt? zoltá Áprilib lz gy Föld-fztiválk vztt progrm, z tuljdoképp Föld pják gy kibővíttt változt. Húvétkor z üphz kpcolódó progrmokkl, mglptékkl várjuk látogtókt. Aztá jö yár, látváyttékkl, zé álltkrti tékkl, kocrtoroztokkl. Auguztu végé pdig orzágo zit immár hrmdik évb rdzik mg z álltkrtk éjzkáját, mi zité gyo épzrű. É hát jö z őz, z álltok világpj, mjd Mikulá, d z még gyo mz v. 8 mgyr crkéz mgyr crkéz 9

6 A vízi zkág ckm gyidő hzi crkézt törtétévl. A mozglom lő gyzbáú tábor midjárt gy vízi vádortábor volt, hír vági tutjtúr. zázév évfordulóját üpltük tvly jubilumi tutjtúrávl, mlyr tizkét orzágból érkztk mgyr crkézk. Egy crkéz, Zmbry Gyul véhz fűződik z lő öálló, mgyr ylvű, z vzél é roko portokkl fogllkozó kéziköyv, mlyt zutá írt, hogy 1920-b, gy 1000 km- vízi túrá vtt rézt tárivl. Végigvzték Duát, Siót, Kpot, Zlát, Rábát, Ljtát, é Bltot. Kéőbb k yomá jött létr lggyobb vízi tljítméytúr, Vízi Ngy Kör i. A vizk már kzdtktől hlmozták ikrkt b, máodik Crkéz Világdzmbori, Dáiáb máodik hlyzét érték l kuvry é úzáb, mly búvárúzát é vízből mtét i mgáb fogllt. Hmro flldült zkág: z újpti Népzigt, gy már m működő hjóépítő tlp jött létr 1927-b Közpoti Crkéz Vízitlp. Itt idult l világvizoyltb i imrt, tkitély mgyr vízicrkéz muk. itt kézültk vízicrkézk ok győzlmt hozó külföldi vízicrkéz vrykr. Ebb z évb volt máodik vízi dzmbori, hol mi mgyrok lőzör vttük rézt, d z 10 mgyr crkéz rdméy mid várkozát flülmúlt: tizgy lő díjból htot, tíz máodik díjból ötöt mgyr vryőrök yrtk. A hrmdik tlálkozót már ittho, Tihyb rdztük mg, hol ckm zr mgyr, é hét orzágból 200 külföldi vízicrkéz vtt rézt. Ekkor volt z lő vízivztő-képző tábor i, mlyt mozglom lpítój, Lord Bd-Powll i mglátogtott, é többk között flkrt Közpoti Vízitlpt, hol crkézcókok zám bb z évb már 156-r mlkdtt. A kövtkző évtizdb már mck ku, hm vízií i iklottk crkézk, é gyr épzrűbb ltt víziiklórpülé, vízibicikli, dárdá párbj, é zigoyozá i b jlt mg mgyr vízicrkézt zót i utolérhttl özfoglló zkköyv, Járjuk vizt!. A közl 500 oldl é 300 ábrát trtlmzó köyvt gy 22 fő gárd, z MCSSZ Orzágo Vízi Vztőtizti Ttült írt, d mck vízicrkézk, hm z géz mgyr vízitárdlom hzoított. Ebb z évb z orzágb 23 hly 26 vízitlp volt. 130 cpt fogllkozott vízicrkézttl, 225 igzolt vízivztő volt mozglomb. A crkézt új jálkulá utá ck l éldt fl zkág, gykorltilg gy kicit még midig z új jáélzté fáziáb vgyuk modj Tárkáyi Botod, Kobr vct. (1108.), ki 2009-b volt orzágo vízi zkvztő. Az ő mukáj révé újr mgzrvzhtt zövtég ját Vízicrkéz Vztőképző táborát. Az itthoi crkézk mot már évk ót újr rdzr rézt vzk VVK-, mit lőorb flvidéki crkézttvérkkl vló zoro gyüttműködék közöhtük. 2011b idhz i volt újr Vízi VK, é idé imét lz. Évk ót újr zrvzük ku kormáyo képzőkt i, hiz motr z idiá ku ltt lgfotobb vízitúr hjóm, é vízicrkézt közpotjáb i íkvízi vző túrázá áll. kobr Azt héz poto mgmodi, hogy jllg háy vízicrkéz v z orzágb, mrt 2007 lőtt képzttkről ck gyo hiáyo dtok állk rdlkzéükr. Az új jáélzté ót éháy tuct oly mbrt ikrült özzdük, kik komoly, hivtázrű űzik vízicrkéztt, vgy, hogy crkézbb fjzzük ki, zkági crkézképítét zrztk. Mivl z gy vdrgéybb, kldobb, d vlljuk b, vzélybb ág i crkéztk, mit zárzföldi, létzámfjlzté vágyát midképp fékzük kll, hogy zkmi flkézíté kllő lpo lh. Négy-öt oly cpt v jllg, hol komolybb vízi élt v (zk jvrézt dumti cptok), é még ugyyi, hol z lmúlt évk fjlztéi yomá újr fléldt z igéy rr. Ámbár áro A lggyobb ddigi kldom tlá z volt, mikor cptukkl tizi vízitúrát trvztük yári táborr. Egy hóppl tábor lőtt irtózto mértékű árvíz jött, zért át klltt zrvzük z géz tábort Rábár. Miutá itt lidultuk, máodik puk utá hllottuk hírt, hogy z éjjl ok ő tt Auztriáb, zért kövtkző két pi vzét már z mlkdő vízzittl dcolv tttük mg. A máodik po gy odrá okozt ok borulá mitt már lmő pb értük l z ti zálláukt. H gy pot kll kimlm z ddigi vízi éltmből, kkor z l z. Nmck zért, mrt mg vízállá mitt gyo gyor volt folyó, hm zért i, mrt pot kkor voltuk folyó gyik lgzbb, é lggyobb kihívát jltő zkzá. Ezutá z árdá mitt lőr klltt hozuk pihőpot, mik végér már m mlkdtt tovább víz, é hjlr már pdt i vlmlyt. A tábor többi rézét már lvouló árhullámot mglovgolv tttük mg. A kövtkző évb Mooi-Du prtjár zrvztük táborukt, d z utoló pilltb zt i át klltt zrvzük máik hlyzír, zité z árdá mitt. mgyr crkéz 11 zkág Járjukvizt! motáb gyo bidult zkér: tvlyi tutjtúr, vgy z NNT vízi ltábor okkk flyitott zmét vízicrkéztb rjlő codálto lhtőégkr, é rgtg érdklődőt vozott. Igykzük rr i figylmml li, zért z idi kormáyo képzőt már három hlyzí rdzzük mg: Duföldváro, Szgd é Budpt. A tvly őzi zkági kofrciá Wr Áro vct. (126.) vtt át z orzágo zkvztői mgbíztát, é zzl flottprcoki zázlót. Azt kérdztük től, hogy mi volt lgmghtározóbb kldj víz.

7 mc Mib külöbözik gy Du mti, vgy gy bltoi vízicrkéz? Mát kll tudiuk, vgy v gy bizto lp? áro Sokfélképp lht z mbr vízicrkéz. A bizto lp víz járá kár vzv, kár vitorlázv, z úzi tudá, z lpvtő vízbiztoág, é hogy kép lgy mtéb rézt vi. A képzéik próbáljuk ku vzét é kormáyzát, é vízből mtét lőtérb hlyzi, főlg gykorlti okok mitt, d zk gyik m fltétlül zükég gy vízicrkézk. Például lht vlki úgy i vízicrkéz, hogy ldikot hjt, zt jvítj. Vgy zvdély horgáz, é rézt vz hlyi árvízvédlmi mukákb, tlg zvdély vitorlázik, d jllg m z z áltláo. mc Mily fltétlk kllk hhoz, hogy vlki bkrüljö zkágb? áro Ahhoz, hogy vlki vízicrkéz lgy, öt zkági próbát kll tljíti, miből z gyik úgyvztt lpprób, thát vlmily vízi jármű lgéyégi próbáj. Ezutá hordhtj zkági jlvéyt, kék lpo fhér horgoyt. Eélkül i trtozht zkághoz, tg j lht gy vízicrkéz hjók ( hjó vízicrkézk őr, 12 mgyr crkéz rj vgy cpt mértű közöég, kik gyütt dolgozk). Ehhz ck fl kll kri köryztéb lévő ktív hjót é jltkzi kll, h ic ily, kkor küldi kll gy milt címr, é gítük ki bb. Ugyz hlyzt zokkl próbákkl, mikt m hirdtük mg közpotilg. Vztőkét úgy ctlkozht, hogy jltkzik VVK-b, Vízivztő Képzőb. Ez vztőkk zóló zkági továbbképzé, hogy biztoágo é kompt tudjk vízicrkéz hjót vzti. zkág mc Hol vk jllg lgtöbb vízicrkézk z orzágb? áro Budpt. Ezkívül Eztrgomb, Vzprémb, Szoloko, Szgd vk zövtégb i ktív vízicrkézk. Duföldváro mot zrvződik vízicrkéz élt. Sjo zkág jllg mitt héz mgmodi, téylg m yi vízicrkéz v, mivl lgtöbb progrm cpt, rj, vgy őr zit vlóíthtó mg. A tvlyi tutjtúr prz kivétl, é vízicrkéz progrmk i ikább kiközöégk ho zú távú gyüttműködé llk. Lhtk olyok i, kik vízicrkézk ját cptukb, é m vzk rézt közpoti mukáb, ck gy-gy képzé vgy máik gyobb progrm (pl: NNT) kpcá hlluk róluk. mc Vk pciáli crkézjátékok víz i. Mik zk? áro A lgtöbb játék kormáyook ügyégét é z vzőök rjét tzi próbár. Sok játékuk gy zárzföldi játék lklmzá kur. Ily ku fogó, mikor zlgot kll ltépi máik hjó végéről, vgy lufit pukkzti z orráál. A zámháború, hol mid hjó v gy zám, é kormáyook úgy mővrzk, hogy z lgy láthtó, vgy ku frizbi, hol lgéyégkk gy céltrültr kll bjutttiuk gy frizbit, ugyoly zbályokkl, mit zárzföldi játék téb. Ez flül vk kifjztt vízr kézült játékik i, mit klózo játék. mc Tél vk zárzdzék? áro Nick, crkézk vgyuk, m portolók. A vízi éltük hgúly m lőorb porto v, hm vízi élt mgéléé, z éltvitlzrű vízjáráo. Prz lht vlki porto krztül i vízicrkéz, d mot még m z jllmző. Tél cókot jvítuk, lpátot kézítük, dobózákot vrruk é m utolóorb hgyomáyo crkéztükt éljük, mrt mid vízicrkéz zárzföldi crkéz i gyb. Porty vgy krékpártúr hlytt kiváló gykorlt z őrk, h vízr záll, é végigkutt gy folyót, vgy bjár gy vidékt ugyúgy, mit mozgótáborb. Lord Bd-Powll Bővbb iformáció, é hírk: vizi.crkz.hu, vizicrkzhu.blogpot.com, mgyr crkéz 13

8 Jövőr: Jpáb! bék 23. Crkéz Világtlálkozó 30 zr crkéz gyűlik öz jövőr Jpáb mgrdztt dzmbori. Tvly yáro már 53 orzágból réztvvő yrt bpilltát, hogy mit i jlt gy ily gyzbáú rdzvéy: z Ázi-Cd-ócái Rgioáli Crkéz Dzmbori már világtlálkozó hlyzíé zjlott. Mot, hogy kvbb, mit máfél év v hátr tlálkozóig, jváb trt z lőkézült. Sok hly lkzdődött rgiztráció, őt gy orzágokb már l i zárult. Két fltétl zükég hhoz, hogy réztvvőj lh világrzóló méyk: 14 é 17 év közötti z éltkorod, é tg j vgy Nmztközi Crkéz Szövtégk. (A Mgyr Crkézzövtég tg jkét z utomtiku.) A 18 év flülik i rézt vhtk világtlálkozó, ők z ökét cpt tg jkét z IST-t (Nmztközi Törz) rőítik. A rézvétl fltétliről Mgyr Crkézzövtég hmro tájékozttát d. Nprkéz (gol ylvű) iformációkért érdm flkri 23. Világdzmbori holpját: vgy fcbook oldlát: híröki Egyr közlbb XXIII. világdzmbori Fülöp-zigtki crkézk hálóztot építk A Fülöp-zigtki Crkéz Szövtég (FzCz- Sz) fbruárb ötpo Bék Híröki tlálkozót trtott zövtég közpotjáb, Miláb, mi zigtorzág főváro i gyb. A tlálkozó célj Bék Híröki hálózt épzrűíté z orzágb. Az FzCSz máodik mzti crkéz zrvzt, mly gít hlyi vztőképzéb, hogy Bék Híröki kzdméyzé ikr lgy. A zigtorzág 10 crkézkrültéből 34 cpt 49 vztőj vz rézt hálóztépítéb. Főkét kózák é vádorok ctlkoztk, d flőtt vztők i bgítk. A zúd-rábii Abdullh király é Károly Guztáv véd király, crkézmozglom rdméyit limrv gy tlálkozó crkézkt Bék Hírökik vzték. Úgy vélik, hogy crkézk tvékyég gyb hozzájárul világbékéhz. A Nmztközi Crkéz Bizottág (World Scout Comitt) 2011-b hívt éltr Bék Híröki kzdméyzét, mlyk célj, hogy fllő közöégi mukár ipirálj világ több millió crkézét. Mid oly közöégi crkéz tvékyég, mi pozitív változát hoz z gézégügyi, köryztvédlmi, zociáli trült, vgy hlyi kofliktuokb, Bék Hírök projktk tkithtő. További ifó: org/od/76 vájci crkézk: újrtöltv Hogy lht újrélzti gy ckm flozlott crkéz cptot? A vájci Zürich-ktob működő Albi & Flgg Crkéz Cpt z lmúlt hópokb mgmuttt. A Főix projkt gy jó péld z rőforráok htékoy flhzáláár. Korább ktív tgok, zülők é flőtt gítők rézvétlévl ikrült éltt lhliük mármár mgzűt cptb ljér tgok zám 60-ról kvbb, mit 20 főr cökkt. A vztők lmodtk, crkéz tvékyég már ikább ck ppíro létztt. Néháy llk tg úgy dötött, hogy gyítik rőikt cpt mgmté érdkéb tvzá válágtlálkozór krült or korábbi hlyi vztők é kto közpoti crkéz cpták vztői között. Együtt mghtározták lgfotobb tdőkt, mjd zülői tlálkozót hívtk öz. fgá crkézk jádék téli ruhákt oztottk zgéykk Egy 56 tgú fgá crkéz cpt téli ruháztot oztott ckm 250 élkülöző cládk yugt Afgiztáb fkvő Ghor trtomáyb. Az otti crkézk közöégi mukáj gyo gykr vlmifél gélyzállítmáy loztááb muttkozik mg, hiz gyo ok zgéy. A váro több mit 600 zr lkoágából Az lő közöégépítő fórumk püködi tábort tlálták ki. Ezt már újr zomzédo cpttl prtrégb hozták ttő lá. Nyáro gyzbáú kmpáyb kzdtk, hogy fitlokt lérjék. Egy új holppl gyűjtötték kpcoltokt, zórólpokt oztottk zét é mid foto fztiválo, közöégi özjövtl hírét vitték toborzák őzé z rőfzítékt ikr koroázt: mglkult z lő kicrkéz őr tvzá, zz gy év lforgá ltt cpt létzám mgháromzorozódott. A Főix projkt ikr ltt. A kzdtkkor projktt átmti időzkr trvzték, d immár gy hozú távú kzdméyzéé vált, m hgy ják bb. Céljuk, hogy még épbb cpt lgyk. mitgy 1600 clád zámít hátráyo hlyztűk. A moti projktjük, PARSA, kilc trtomáyb öz 1500 ktív tgot zámláló Afgá Crkéz Progrm krtéb vlóult mg. Lgfotobb progrmjik idé béktrmté foglm köré zrvződk. Az ktív tgok 5-fél jlvéyt kphtk ikr mozglmi tvékyégük limrékét: Bék cládb, Bék z ikoláb, Bék közöégb, Bék Afgiztáb, A bék kövt. itrcrkéz 14 mgyr crkéz mgyr crkéz 15

9 l á b z é Crk Idé két hír gol, crkézt lpítój, Bi-Pi, é képzlt zült Hrry Pottr lzk Crkézbál mblmtiku figurái. Szim-Mármroi Eztr, z idi méy főzrvzőj, é gyik gítőj, Rud Jáo válzolt kérdéikr. mc Immár 20. lklomml rdztk crkézbált. Mit kll tudi crkézk z hgyomáyáról? Az lmúlt húz évb crkézbál lggyobb rdzr crkézprogrmmá őtt ki mgát b volt z lő, kkor még z Egry Józf utci Áltláo Ikol tortrméb. A kövtkző évb zob már méltó hlyér llt Budi Ciztrci Szt Imr Gimáziumb. A bálk mid évb má krtméj é má főzrvzőj v, d midig 25-öök zrvzik. Így biztoítjuk tovább élő hgyomáyt, é folymto mgújulát gyzrr. A ok-ok év ltt tgryi vdég zámtl dologgl tlálkozhtott báloko. Volt itt gér-futttó vry, ír zkr, tácvry, krok é zimfoiku zkr. Űrhjótól püpökö át vitorlávryzőig rgtg hír mgyr tiztlt mg bükt zzl, hogy lválllt bál fővédökégét. A 25-ö crkézk pdig 16 mgyr crkéz mc Böltöző, vgy lgá? Midkttő! Örülük, h vlki vzi fárdtágot vgy bátorágot, é jlmzb bújik. Azt vizot lvárjuk, hogy lglább lgá jlj mg midki. évről évr zo igykzk, hogy vdégkk é m utolóorb ját mgukk igzá jó bált zrvzzk. Sokt dolgozuk zo, hogy crkézbálk miél ikább báli hgult lgy, z id látogtó vdégkk igéy zórkozái lhtőégt yújtuk. Épp zért bál hgyomáyihoz hozzátrtozik külölg báli mghívó, méltó fővédök flkéré, z lklomhoz illő öltözt mgkövtlé, yitótác, é báli hgultot trmtő dízltk. Azo igykzük, hogy bál igzá kllm tlálkozái lklom é fórum lgy, hiz z orzág külöböző rkib mukálkodó crkézvztők zámár z z gytl lhtőég, hogy élőb i tlálkozzk, gyütt zórkozzk. mc Hogy lkult ki, hogy 25-öök zrvzik z méyt? A bál ötlt cpttguk, dr. Udvrhlyi Btrix (Trixi) fjéből pttt ki, ő zrvzt z lő crkézbált. Ek oly gy ikr volt, hogy lhtároztuk, mid évb mgciáljuk. Fotok trtjuk zért i, mrt z z gytl oly, mid évb mgzrvztt progrm, mly z orzág é Kárpát-mdc mid tájáról ok crkézt voz. Cptuk köryzt i támogtt é támogtj zkt z rőfzítékt, gítv mukákt: Budi Ciztrci Szt Imr Gimázium mid évb otthot d bálk, mly élkül lképzlhttl l mgvlóítá. Ezúto i közöjük kik! mc Bi-Pi é Hrry Pottr között mi kpcolt? Vgy m kll kri? Nic közvtl kpcolt kttjük között. A bál idé pot Bi-Pi zültépjár ik, krtm pdig Hrry Pottrhz kpcolódik. Egyébkét yi kpoc tlá mégi v, hogy filmb Hrryt lkító Dil Rdcliff é z író, J. K. Rowlig i crkéz. Mghirdttük gy mémvryt, hol művk Bi-Pihz, vgy Bi-Pi zültépjához köthtők. A lg jobb lkotáokt kiállítjuk bálo, z lkotók pdig jutlomb rézülk mjd. mc Mir zámítht réztvvő? Egy ki hgultftő forgtóköyvt kérük. A táco lábúk gimázium díztrméb, thát lég gy prktt t 8-tól géz bál végéig kdvükt llhtik. Idé Brodwy Bd zkr zolgálttj zét, mjd éjfél utá Dj Bdi i zír lép. É h vlkik tácból z még midig m lég, éptácr i v lhtőég. H vlki kifjztt zért jö l bálr, hogy tlálkozzo régi imrőivl, é gy jót bzélg vlük, rr i lz lhtőég. Ahogy ddig, idé i lz több tház, mc Tombol, bálkirályő, bálkirály válztá lz-? 2012-b volt bál zép válztá, mot már hrmdik év lz tácvry, hol vádorkup új gzdár tlálht. A játzi vágyókk pdig kézülük gy kvízzl, mivl zité érték yrméyhz jutk zrcék. mc Kitlálttok vlmi újdoágot z ddigi bálokhoz képt? Idé lőzör fllép gy crkéz fúvózkr, z Atidphobi. Őkt lgtöbb crkéz uguztub, Nmzti Ngytáborb imrt mg, mikor záróüpég dtk kocrtt. Sok újítál próbálkozuk idé i, rméljük, hogy bálozó közöég zimpátiáját i lyrik z ötltik! mgyr crkéz 17 riport o g á z r O. X X koktélház, illtv kkóház, hol l lht üli. Krtmé progrmok i lzk, é idé lhtőég lz ú. rclmzé i réztvi.

10 fotó: 400. ó budi crkézk mogúzo pozá. hóp kép mgyr crkéz 18 mgyr crkéz 19

11 xx. orzágo crké zbál! to. A 25. k é hl yzí má r biz Az időpo t, zrvző t btöltött p t vá r mid, 16. évé Szt Im r Crkézc, 19 órá tól to mb fbruá r 22-é, zo crkézt z idi bá lr, yi út 27.). lá Vil (1114 b r Gim ázium Bud i Ciztrci Szt Im öltöztb. idé i lklomhoz illő Ahogy dd ig, mg jlé K. tti t tok, ézbá l fcbook-oldlá Rézltk XX. Crk hu -mil rk z. vgy írj tok z orzgo cím r! ryz i, tív vgy, zrtz v H zrtd zét, kr tudz! Idé t i mgmut th tod, mit é zrtz tácol i, z tácvr tg g zér krül fr ugy i imét mgrd rz, k i z tk jl ti bl ül. H r y Crkézbá l kr má ib lküld i gy vidót, m ic má dolgod, mi t ért tk zl vztt korog ráf i. Ré láthtó z lődár á l ct., (25.): tipkovit á érdklődj Stipkovit A l! rd y idé m m gmil.com. A yrmé fhov fbruár között várják Kárpát-mdc vdáz it, horgázit é trméztkdvlőit HUNGEXPO Budpti Váárközpotb. Progrm: Trófkiállítáok több mit 100 gydü lálló tróf - Mgyr vdázok trófái gzotiku tájkról - A Kárpát-mdc lgzbb vdáztrófái Pukművk é kéművk látváy bmut tój látváyo bmut tó btkitét gd puk é kékézíté, vlmi t dízíté folym táb Solymáz, kiállt é vdázkuty bmut tó Horgázuli é vtélkdő gyrkkk Óriá kvárium - ztárhorgázok bmuttói Nmztközi Fotópályázt - bmut tó Ifjúági Vdázkürt Fztivá l é még ok mid má! ifó: ww.fhov.hu 20 mgyr crkéz A Szrbii Crkézzövtég zrtttl vár mgyr crkézkt i 9. Szrb Dzmborir. A tábor hlyzí folyókkl é tvkkl v körülvév, mi zámo zbdtéri progrmr d lhtőégt. A trméztvédlm, portok, kultúr é hgyomáyok, kirádulá, vízi progrmok, vlmit tudomáy é tchológi irát érdklődők m fogk utkozi. A tábor hlyzí: Bl Crkv, Nér folyó völgyéb, Vjdágb. A tábor idj: júliu uguztu 8. Koroztályok: crkéz, kóz. 19 év kor fltt Nmztközi tábortörzb (IST) várják jltkzőkt. A tábor díj: réztvvőkk 180 uró, IST-k k 75%-, vgyi 135 uró A tábordíj trtlmzz: étkzé, progrmokhoz zükég ygok, mléktárgy, rövid kiráduláok, rpülővl vló utzá té fuvrt Tmvárról, vgy Blgrádból dzmbori hlyzíér, illtv viz. Jltkzéi htáridő: márciu 1., z küldött -milll. moháci buójárá Fbruá r 27-márciu 4ig rdzik hgyom áyo moháci buójár át fr g i épzo kához k pcolódv. A zrvzők idé i rgtg progr mml kézültk. Progr m ízlítő: Kifr g M zkot ölt prj-gy j, fr g i flvou lá, buójár ái zközök bmu ttój, Buó tácház, Mz kok é kigézítők kiá llítá, Vujicic kocrt, Alm gyü tt kocrtj, bu ólkodlm mt, máglygyújtá é bu ók körtá c, é még zám tl progr m! ifó: ww.moh cibuoj r.hu árvízi m lékp márciu 8-á krü l mg rd zér z Árvízi Emlék p zgdi Dóm tér. Az Ngyárvíz Szgdt zi t földdl ttt gylővé. Az i kérdé volt, érdm- gyáltlá újr flépíti tlj lpuztu lt várot. A polgárok, z orzág é géz Európ özfogáák közöhtő zob még i új jáépülhttt Szgd, é hhz kpcolódik Dóm, zz Fogdlm i Tm plom építé i. Szgd törtélm ét gy mértékb mg htá rozó méy r mlékzv krü l idé immár tízd ik lk lomml mg rd zér Szgd- Blvároi Plébái é dél-lföldi crkéz k zrvzééb z Árvízi Emlék p. A rdzvéy célj, hogy z özfogá é gy üttműködé rjét mgélv mlékzzük Szgd új jázültéér. Az lőző évkhz holó idé i zí prog rmokk l kézülk zrvz ők, kik rmélik, imét több záz crkéz látogt mjd ki z méy r. A trvk zrit kézműv prog rmok, mi, tábortűz, kiáll ítáok, ok-ok játék, például vároi cr kézjáték, báb bmuttó, TITOK klub prog rmji (öko-átor), orgo-bmu ttó, kovácolá, lovglá, íjázt é kicrk éz rjzpályázt i vár z érdklődőkr. További ifó: vizip.crkz. hu fl 25. progrmjáló! k u lj já k t k vjdági dzmbori t Formbotó táborrl kézül Ném mgy hog ), (BdP tég öv zz rké C mlékzz brlii fl lomláák 25. évfordulójáról. Egy közl három ht utzát trvzk Brlitől Bjkál-tóig, éritv Vrót é Mozkvát. Az utt vottl tzik mg, z út mjd 9000 km zibérii hozú, é okáig hír trz t vo zb Útkö d. vútvolo hl l ho i, roo yvá g áthld több lkdők réztvvők itt vároézé é vté hly mg k gítégévl imrkd tút vztégivl. A hozú vo vár rozá tábo o p pár végé gy ők rvz z réztvvőkr tó prtjá. A tkjl yr örömml fogdják mg rm zőkt. A rgiztráció lidult, prog tő érh lik bi láb z lpj ho hivtlo l: Időpot: júliu 31.- uguztu 19. A jltkzé fltétli: 16. éltév btölté lőzt rgiztráció még tábordíj bf izté ( jllg li ö körü uró d díj, fix ic zgr kll zá mít i) lább gol vgy émt ylv lg rt im középfokú t A jltkzéi zá dékot lőz z Pétr Erdé : flé SZ jlzi kll z MCS tro z.p rd il: ct. (831.), m u z.h rcom it z é com, mgyr crkéz 21

12 Tvly év végé z gyik lgbőégbb hgultú, több éltrjzi zált i trtlmzó köttét, z rdtilg 2005-b mg jlt Éd Muyimuyit új cím dták ki z tlá m i bj Midtr A tgr i túl cím vgáybb. A muyimuyi gyébkét törtétb zrplő édy méib zrplő Miki mjom ylv, mi gyo ok midt jltht, d zért ck ő é gyrki értik mg. Nográdi Gábor: A tgr i túl vgy éd muyimuyi! Nógrádi Gábor több évtizd írj gyrmk- é ifjúági rgéyit. Elő gy ikr Gyrkrblá Plák utcáb című köyv volt, mit kéőbb Kolti Róbrt főzrpléévl mg i filmítttk. A köyv gyáz é rméy codálto méj. Az izglm, több zálo játzódó, hlykét krimizrű törtét főzrplőj Bááti clád. Edit, z édy, ki gyb clád fj i, tízév Bdk, kihúg Kt, ővér Dór, é prz hgdűművéz p, Tmá. B gy ikoli dolgoztb így muttt b cládját: A mi cládukb yu cládfő, pu hgdül, Kt kihúgom, Bobi kutyák, Dór mg hüly ővérm. A törtét Bááti clád izzi yrlá lőtt gy ppl idul. Mgérkzéük utá mid jól mgy, d z utoló pokb z méyk flgyorulk. A korább úzóbjok édy zoká zrit úzi idul, d gy hirtl támdt tgri vihrb yom véz. Láz kré kzdődik, d prti őrég m tlálj. A clád kétégb ik, ki Kt mgyugttá lghzbb kihívá. Az y m krül lő, zért kéytlk viztéri Mgyrorzágr. Bár holttt hiáyáb m yilváítják hlottk, z mbrk vlójáb zt godolják. Bdk m vzti l rméyt, ő bizto b, hogy yukáj éltb mrdt, é hmro viztér. Rádául rá hárul fldt, hogy égyév kihúgák i rőt djo, hiz ki m modhtták mg tlj igzágot. Tlá z ufók rbolták l. Vgy cmpézk hjójár krült, é épp Miki mjomml igykzik hzkvrdi. Ayit láruluk, hogy z író mikt, midtudó olvókt hmr bvt titokb, é i két zálo fut clkméy. A törtétb gyébkét ic zit mmi, mi törtéht mg, má zóvl ck yi cod v b, myi vlük i bármikor mgtörtéht. Az író tílu lbiliclő, clkméy izglm, é irtózto jó humorrl mgírt. Bdkt é Ktát kivév midki kp tuljdoági mitt mgérdmlt cikizéből, d zért z író zt m vizi túlzáb, zrti zrplőit. Főlg gyrkkt, kikről - vlójáb flőttk iroizálv - így ír: A gyrkk gyo krtívk. Rgtg mukáb krül kük, zgéy flőttkk kivli blőlük zt z idgítő képégt, d többyir ikrül. tüdérbodár é dvvér rézlt A Bááti clád, Edit ltűé lőtt öt ppl érkztt frci tgrprtr. Egéz poto Nizzáb érkztk. Rogyáig pkolt utójukkl úgy éztk ki, mit kik m gy hétr, hm gy évr jöttk. Mgyr módr még plcitütőt mg vécékfét i lhozták. Háth ic pziób. A clád ht főből é tizégy lábból állt. Vlózíű, midki mg tudj fjti ht főhöz trtozó tizégy láb titkát, ki zrti kutyákt. Az tpztlt é bölc zmély ugyi tudj, hogy kuty i mbr, ck épp állt. Mért? Az mbrk között i lőfordul, hogy vlmlyik épp úgy vilkdik, mit gy mjom, gy lfát, vgy gy ppgáj, ck épp mbrk látzik. fülprzum Nógrádi Gábor Nyírgyházá zülttt 1947-b. Az ikoláb jó tuló volt, kilc év kor ót írt, lőzör vrkt, mjd kéőbb ovllákt i. Szüli zrit zob rd fogllkozát i klltt tuli, zért építőipri tchikumb járt égy évig. Ott kptm jogoítváyt, például öt tométr toroydrur i, d kik m jvlom, hogy dru közléb trtózkodjo, h zt é iráyítom. írj mgáról holpjá. Rgéyírá mlltt filmforgtóköyvkt i ír. Erdti mg jlé: 2005 Új kidá: 2013, Mór kidó Műfj: ifjúági rgéy Trjdlm: 216 oldl zmárfül mgyr crkéz 22 mgyr crkéz 23

13 mdorl új mgyr logiki játék többdimzió krtív játék lgoritmuát, zz zt z lvt, mikét működik poto, m gyzrű mgfjti. A mdorl két gymát mtző körből áll, mlykt ívlt volk mdulform é égyágú cillg motívumokr tgolk. A játék formáják lpj gy régi, mdorl év imrt zimbólum. A mdorl zimbólum ztlélkk é ok-ok vllái-zllmi, idg zóvl pirituáli mgyilváulák zit mid kultúráb. A távol-klti kultúrából zármzó mdlávl vló holóág m véltl. A logiki játék lő ráézér gyzrűk tűik, d ki kipróbálj, hmr rájö, hogy bár géz mákét, d rubik kockához holó m i oly gyzrű kirki. A játék célj, hogy miutá özkvrtd két mozgthtó félkört, vizállítd z rdti állpotáb, zz kirkd mdorlát rdti lkjáb é zíik hly orrdjévl. A körök mtzépotjáb kilkuló középő mdorl (mdul) é z zt körülvvő két hold ltérő zíűk. Mgyr fjlztéről lévé zó, játék rdtilg mzti zázlók zíit vili: piro-fhér-zöld zíkkl kézült. A mdorl két félkör zbdo mozgthtó körb, d ck 120 fokokét jö létr közöttük kpcolt, é ck záltl tudjuk mozgti mdul é cillg lkztokt gymához képt. A játék vizoylg gyzrű flépíté llér Mdorl kirká ok fjtörét okoz, gyo héz z rdti állpotb vizforgti. Állítólg lgügybbkk i lglább gy hét ltt ikrül. tláld ki hol vgy! mgyr Nmy Gm fjlztői cpt még tvly tvzl gy vryr kézíttt l Purud (kb.: üldözött) lvzéű, bögéző lpú játékot. A játék krttörtétr épül: lrbolk tégd, mjd lzállítk gy imrtl hlyr, d kizbdulz. Ott tlálod mgd gy váro vgy flu utcájá, tlg távol mid lkott trülttől. Ahhoz, hogy mgmkülj, é gy brátod értd tudjo jöi, mg kll ki modod, hol vgy. Ezt kll kitlálod. Midz prz időr mgy, mrt rkdb vk z mbrrblók. H záro htáridő blül m tudz gítégt kéri, zz mgmodi, hol vgy, újr lkpk: gm ovr. A játékköryzt z ddigi lgrliztikubb grfiká i túltz! :D Kifjlztéévl ugyi m okt klltt fogllkozi cptk, mrt gy gyzrű, d gyzrű ötlttl googl mpb építtték. D hát pot z léyg! A googl térképé, géz poto trt viw éztb ugyi ki tudá körbézhtz, étálhtz z utcáko, é külöböző jlkből (flirtok, épültk, utcév táblák, útjlzők) kll kitlálod, hol vgy. Rmk zórkozá, ok zép várol, illtv zok utcáik hgultávl lht kképp mgimrkdi, hová rmélhtőlg kéőbb l i jutuk. Jllg 15 pályá lht játzi, d z lő 5 utá többi lérééhz fjlztők Fcbook oldlár kll llátogti kódért. Nvigáli z gérrl é billtyűzt gombjivl i lht, tlá kurzoryilkkl lggyzrűbb. Az gér z tb i jól jö, hiz zt mozgtv hlyből i körülézhtük fjükt forgtv. Az gér görgőjét hzálv bármlyik éztből gyíthtuk, mi például flirtok, táblák lolvááál kcgtt rdméyl. A képryő ljá tlálhtó vizflé zámláló ór, mlltt közvtlül gy mobiltlfo gy zövgdobozzl. Id kll bíri, hogy zritd hol vgy. H ltlálod, mgmkültél, é újbb pályát kzdhtz. purud Egylőr kvé mgyr pály v, d zért még htáro túli mgyr hlykt i tláli. A fjlztők vizot lhtőégt dk további pályák kézítéér i! Ez m boyolult, kzdőpot földrjzi koordiátáit kll bállíti. H m mgy, gy rövid okttóvidó l i mgyrázzák, hogy kll. Jó zórkozá lz, h brátiddl gymák kézíttk fldváyokt. Például, h imrtl piciy mgyr flvkt állítotok b, é küldtök l gymák mgfjtér. Hátráy játékk, hogy ck élő itrtkpcolt té működik, é ok tlá mgyr ylvű müt i hiáyolják mjd. Szrcér zob zok i köy boldogulk vl, kik m tudk golul, mrt itt m zövg léyg. A játékot purud.my. hu cím lht léri. trd 24 mgyr crkéz mgyr crkéz 25

14 zövg: Pj Adrá. z. Szt 25 év 400 ézcpt rk Pétr é Pál C évforduló b l á p r t é P z rő! 25 év m kvé idő. Ezt ck o tudom, hogy é i épp yi idő vgyok, mg crkézcptom i. N d vjo mi ilykor tdő? z mbrt áltláb mid zültépj lklmából flközöti cládj, rokoág, bráti. Kp jádékokt, jó tb zrvzk ki vlmily ki özjövtlt i. H gyo mg krják lpi z illtőt, kkor midzt titokb zrvzik mg, hogy még gyobb lgy z öröm. É éháy ht üpltm éltm 25. évfordulóját. Áltláb z hhz holó jltőbb dátumokt, évfordulókt kimlt zoktuk kzli, gyobb jltőégt tuljdoítuk kik. Számomr ily volt 18. é 20. zültépom i. Előbbi zért, mrt hivtlo flőtté váltm, utóbbi pdig zért, mrt átléptm máodik X-t. mgb dobi 25 év jubilumo. Egy újoc, ki még ck éháy hópj v cptb, m fog j érti, hogy mit jlt gy ily évforduló, főlg, hogy ő mg még flyit m élt, mit cpt. Nhéz ügy, mikét lht méltó üpégt zrvzi gy cpt 25. évfordulójá. A mgoldát végül ját élméyimből kiidulv tláltm mg. Egy gyd zázd ltt ok fitl tölt l több-kvbb időt crkézik között. Ezt z rőégt kll kihzáli. A 400. z. Szt Pétr é Pál Crkézcpt vztőégévl zt htároztuk l évr, hogy miél több mbrt zrték mgmozgti z ötltikkl, mid cpttgok, mid m crkézk közül i. Bizto, hogy gyr törők céljik, d Jóit gítégévl é közö mukávl ikrülht mgvlóíti trvikt. t r é z t pé 0.? mi ért 40 Ez lklomml i így törtét. Végiggodoltm z ddigi éltmt, próbáltm zámb vi, hogy mit értm l ddig, é mily céljim vk jövőr ézvét. A lg jobb mégi z volt z gézb, hogy rgtg godoltk rám, érztm, hogy ok vk mllttm. Bizoyár fur lht, hogy mgmról írok. Ígérm, midjárt özáll kép. új cpttgok, illtv cládjik i mghívát kpk. Külö figylmt ztlük k, hogy miél több fotó kézüljö z kcióikról. Novmbrb gy bálll trvzzük mgkoroázi z géz év kciót. Ez flül zrték mid koroztályt bvoi z mlékzéb, zért zrvzük külöböző pályáztokt, hol őrökét é gyékét i idulhtk crkézik. Kézíthtk plkátokt rról, hogy miért jó crkézk li, idulhtk Pózolj 400-l! fotópályázto. Vidókt, itrjúkt kézíthtk gymál, kvébé ktív cpttgokkl vgy kár m crkézkkl i, zkből pdig kéőbb rövidfilm i kézülht. Jutlmzi fog juk lgkrtívbb ötltkt külöböző mglptékkl, külölg progrmlhtőégkkl. Kézülük tárgyi mlékkkl i, mit például jubilumi flvrró, póló, illtv zt zrték, hogy gy köyv i kézüljö cpt lmúlt 25 évéről. Egy crkézcpt kié má, mit z mbr. Máok fltozk z öt év zültépi tortából é mgit máok fog ják kofttit Azt rmélm, hogy jövőb gyr hgobb fog zóli ctkiáltáuk: Hbvrő, Hbvrő, Pétrpálb z rő! Nkm crkézkét i 26 mgyr crkéz Ak érdkéb, hogy gy vlób mlékzt évr tudjuk vizézi gy év múlv, külö progrmokt i zrvzük zokáok modhtó méyk kívül. Fbruárb gy cptzrrl vzi kzdtét rdzvéyorozt. Áprilib pikikzi foguk, mlyr régi é. pál c. c. mű köd ik Óbudá Ó bud i, t p t Bud lt k z A c p ól, l ku é hétközm bréb d i Pétr jóvoltáb lt v o. 9 8 o 19 g rá v z o é C rk iá pi mbrg Főplébá éd p j ktív c írt. Jl l t i z t v k y ö k z ki z két i z S é, t crk ég rég, ő űz M á ri llkéz ű ködk, ott, közöég d m Sz b m z Sg ítő rrházz l trd mgy ó rőt. É hogy K it rg M zi zrz kég i mg tlé z S l miért hbv ho főö - rtomá y zért 400 orzág i t gd zri t ttig 399 rő? Mrdl lő A tólá lh tó. háború juk yib, lü k foly t k, mrt zá m u g iztrá lt k é v r hogy z cc p tot z t. ro ptuk titk. dott o Sok má cpt i idé üpli (új já)lkuláák 25. évfordulóját. Ez gy jl lklom, így rr bizttok midkit, hogy vgy ki rézét mukából é z örömből, hiz ck úgy v értlm z mlékzék, h gyábbi cptok! v to k u rj á V má mlltt álltok át i bmuttkozá z.hu é érzitk, hogy mlltttk álló crkéz támogt titkt, gít ktk. Tgyétk hát mlékzté, mrt z z év róltok zól! mgyr crkéz 27

15 bruár utoló cütörtöké vég frgk, báli zzok. Kövércütörtök utá gyor közldik húhgyó kdd, mjd hmvzózrd, mivl kzdtét vzi gyv po böjt húvétvárpig. Hmvzózrd tél tmtéék idj, zzl tmük l mi i téli kuckózá, olá zokáát, é kézüljük fl tvzr. Tiztítuk mg ttükt i! A héz, zíro, húo étlk hlytt köyű lvkt, látákt, gézég gboákt fogyzuk, d zért yrguk mgukt! Egy jó ki brátfül, mértékkl fogyztv zért lcúzht bdőkb. f 1 kg burgoy 1 db cukkii 5 db tojá 1 gy pohár tjföl 15 dkg rzlt kméy jt 5 dkg vj 2 k. lizt 6 dl tj 2 grzd fokhgym idlig, ptrzlym ó, fhér bor A lhtőlg gyform mértű krumplikt folyó víz ltt mgmouk, é ó vízb tzük, míg mgfők. A tojáokt i mgmouk, hidg vízb tzük fl, hogy hőkülöbég mitt rpdj mg héj prcig főzzük, mjd hidg vízb tzük. Közb burgoyát 28 mgyr crkéz mgtiztítjuk, Az lmát, répát, pórét rét z oljo pó é flzltljük utá hozzákié mgpirítjuk. Ez pygokt. djuk flzltlt l z prc ltt hú Flötjük lévl, é ít blötz tj A k. puhár főzzü mjd mgjük gy kvrőtálb, lötjük. A főtt lmát, répát i b zéyit kücé főzőléből gy-két l püréírr ix tm bo l. A lö déyb zűrjük k folymto dgolju tük midt, lvt k u d é uk zzuk, borozz kézülő lvhz. Só t lh t ri z fhéjt. Ízlé bl gy kéhgyyi gül vizötjük fvé i yi y g h több ké k rjt. u zékb, é gyt forrl ököt H uod má r ü tőt ivólék, ü lv, főv, lv viik má y g itt r k, kko rép. rg á, zó bá om tm ib t- ke k i mg bé A-vil ibő m, roti trtl m k m z A ik. őd pz tm i ké v k é yálkhártyá, ir m vit zükég rr jobb tud fü tyü lgy ho, ják d tlá zért mo rt, m gézég i, ki ok répát zik lké éd z t z lm yálkhártyáj. Az mi á, friítővé tzi, vt kié v y ká zért djuk hozzá. 70 dkg á rg rép 20 dkg lm 1 póréhgym 3 vőkál olj hú A krvá l zó vlózíűlg középkori lti cr lvr, áyo mgyr 2 dl tjzí hgyom l krvá A ki. lkult ből kifjzé lhgyá, vgy víz Az ői fél litr zöldég lv üpk közül lgiká bb frg k flltthtő mg. á ok kultúráb éj fh télbúcúzttó, tvzközötő jlmz, táco multoz ó, bor, tudtd? krvál frci rkott krumpli cukkiivl A ült tjföl illt, z olvdt jt kérg zért kárpótol böjtö pokért. H még zfto zöldégkt i tzl hozzá, igzá fiom, lkttó é gyzrű étlt tudz kézíti. A frciá fogáb lv ic kolbáz, hogy mi kézítjük, rádákét hozzádott zöldégk mi mot cukkiit válztottuk zt z gytálétlt vitmib, é rotb még gzdgbbá tzik. Az lábbi rcpt égy fő rézér tz ki bőég dgot. lv lmávl kálgép! l v, crhú, ég vld árgrép krém zilvlkváro d r zúrjuk mg villávl, é h köy hld b hgy, kézr főtt. Lötjük ról forró vizt, é zité hidgt gdük rá. A vjt mgmlgítjük, bltzük liztt, z prór vágott fokhgymát. Sózzuk, borozzuk, é l flötjük tj jl. Folymto kvrgtá mlltt mgvárjuk, míg bűrűödik mártá zt hívják bmlk, é blzórjuk z prór vágott zöldfűzrkt i. A cukkiit fél cti zltkr vág juk. Egy jéi tált kivjzuk, vgy mrgril kjük ki, zórhtuk bl zmlmorzát, mivl gylt bfdjük tál oldlát é lját. Tojázltlővl flkrikázzuk mghámozott, mgtiztított krumplikt é tojáokt, mjd rétgkét rkjuk tálb. Krumpli, cukkii, tojá, pár kál bml, é így tovább. A ttjér krül tjföl, é rzlt jt. Addig ütjük 180 foko, míg piro lz ttj. ly t. Hgyomáyo zrpt kp, utóbb vllái üpk közé i bkrül frg i krvá lt vízkrzttől ( juár 6-ától) hmvzózrdá ig trt. A k mg. húvétot mglőző 47. po, húhg yó kdd rdzi Szi té krumpli, c k mo t éd. Őzl fri zi lv krül bb té ztáb, kkor zi lvágo mbóc lz blől, tél űrű, zi t fkt lkvá r olv d bl zá kb, így l z gy pill tr imét gy géd yáru tó. H m rd téztából, érdm u dlit odor i blől, é cukroz ott má kk l lfogyzt i. 1 kg lizt vgy c burgoy (Bá rmly ik krumpli mgtzi, d z lg jobb. A kof tudi fog j ) 30 dkg lizt 1 tojá 5 dkg vj/zír ó kméy zi lv lkvá r 4 k. étolj 2-3 m réky i zml morz A mgmoott burgoyát mgfőzzük. H kihűlt, lhúzzuk héját, é krump liyomó áttörjük. Az oljo mgpirítjuk mo rzát, rybrár. A hidg törtburgoyát özkv rjük tojál, vj jl, ci pt óvl é lizttl. A té zt lgy ruglm, túl kméy, jól yújthtó, é miél kvébé rgdjo. Egy gy fzékb tgyü k fl ok vizt, forráig. Egy l po kilizt ztt dzká y újtuk ki téztá t, y újtófát i liztzzü k b lőtt, k kor m tpd rá tézt. Fél cm- vékoyágú r y újtuk. Az gy ik flé r gy lt távolág okr tgyük gy ták á ly i lkvá rt, lglább gy -két uj jy i távolág lgy kupcok között, mjd hj tuk rá tézt zbd o m rd t flét. A kup cok mlltt lyomog tjuk téztá t, é drlyvá góvl flvág juk. Milőtt for ró vízb tzü k, zé lkt rő yom kodjuk ö z d rbo ké t főz zü k mg b rátfülét. H m r fljö víz ttjér, kkor lht kizdi zű rővl, é forró morz áb hm prgti. Aki úg y zrti, zórj mg fh éj porcukorrl. Vigyázz! Mg égd ylv d forró lkvá rr l! mgyr crkéz 29

16 zövg: Molár Szbolc böjt: vágykozá z érték élt flé Akkor, mikor vlki böjtről bzél, áltláb z jut z zükb, hogy z húvé tillmáról, é áltláb mgzokott módo vló táplálkozá vlmyi idig trtó cökktééről, vgy tlj lhgyááról zól. Pdig Számo réz v z éltükk, mlyr ráfér böjt. Például k, ki okt búj j zámítógépét, z jlthti z igzi böjtöt, h tudto lcökkti képryő lőtt töltött órák zámát. Motáb törtét. Egyik rggl lidultm, hogy lvégzzm zpi fldtimt, tlfoomt pdig ottho hgytm. Akkor vttm ézr hiáyát, mikor z utób ültm, é bzikútról hjtottm ki. H oly hlyr mgyk, hová m imrm z odvztő utt, kkor lővzm GPSm tudod, h ic zd, lgy GPS-d, é flhzálom tájékozódáb gítégét. Nm volt m zbmb, m tákámb, m cúzott l zokáo módo kézifékkr kozolj mllé, é comgtrtób m tttm. Ekkor tudtoodott bm, hogy vlózíűlg ottho mrdt. Azt m válllhttm, hogy rggli cúcforglomb hzmgyk ért, mrt így i lég zoro volt z idő, thát úgy dötöttm, hogy pomt mobilkézülékm élkül fogom ltölti. Vidékr idultm, zért régi jó zokát fllvítv lővttm z utó térképmt, hogy gyrmkkét z őri gyűlék ljátított térkép- é tájékozódái imrtimt flhzálv juk l Dbrctől körülblül hrmicöt kilométrr lévő tlpülér. Bvllom, lit kicit idg voltm mitt, hogy vckolom kll térképpl, d ztá gyr jobb bljöttm, é végé még élvztm i. Amikor mgérkztm, krtm gy tlfofülkét, hogy flhívjm flégmt. Amit blzóltm kgylób, z volt z lő modt, hogy ottho hgytm tlfoomt. Thát bizto lhttm bb, hogy m tűt l, hm ottho mrdt. Miutá mgyugtttm flől, hogy mid rdb v vlm, godoltb át klltt zrvzm pomt úgy, hogy tudtáb voltm k: m lz vlm titkárom, vgyi tlfoom. Az típuú mbr vgyok, ki tlfoját tkitv midt gy lpr tz fl: z zámomr z iformáció közpot, jgyzttömb, htáridőpló, z itrt bögéző, é kollégáimml vló kommuikáció ctorá lévő jtó kilic, vgyi téylg oly, mit gy igzi zizt. A kézülékm hiáyáb, thát midzkt élkülözv, lég lpo át klltt zrvzm pomt. Mid iformáció l volt rjtv b zámomr, d bb hlyztb m tudtm rá lpozi. Tudjátok, k pk lgérdkbb réz, mi mitt még mot i hálá vgyok törtétkért, z, hogy lkzdtm úgy dolgozi zp, mit gy ormáli mbr. H vlmit m tudtm, m tlfoomtól kérdztm mg, hm muktármtól. H gítégr volt zükégm, m Googl-b írtm b krtt kifjzét, hm z gyik llkipáztor ttvérmhz fordultm, ki bb kérdéb tájékozottbb volt álm. Amikor pdig jgyztlm klltt, m diktfo fukciót kpcoltm b, hm lővttm gy tollt mg gy füztt, é írtm. Mozgttm z uj jimt é z gymt. Vizgodolv, codálto p volt, mrt többt klltt máokkl bzélgtm, mit mákor, é flfdztm muktárimml vló kpcoltomb gy or érték dolgot. Tlá épp z böjt léyg! Amikor böjtölz, lhtőégd yílik rr, hogy midpi komfort élkülözé közb flfdzd mgdb é köryztdb z igzá érték tuljdoágokt. Böjt orá rádöbbz, hogy zámo fölölg dolog v z éltdb, mlyk lhomályoíthtják z érték dolgok mglátáák élyét. Akkor, mikor vlki böjtről bzél, áltláb z jut z zükb, hogy z húvé tillmáról, é áltláb mgzokott módo vló táplálkozá vlmyi idig trtó cökktééről, vgy tlj lhgyááról zól. Pdig Jézu zt modj, m több- z élt táplálékál? Az lőbbi péld i érzékltti, hogy okkl több. Számo réz v z éltükk, mlyr ráfér böjt. Az é tmb z mobiltlfo hzáltot jlti, d lht még oroli rgtg dolgot, mi bb körb bltrtozik. A krztyé gyház z évzázdok, zrdk orá kilkított mg zokárdzrét, mly lpvtő Sztírá títáá yugzik, d gyo fotok trtj z potoli kor, z Ógyház gykorlták mgtrtáát. Ehhz pdig kigézítékét hozzátrtozik hgyomáyok tiztlt é ápolá i. Ktolikuok é prottáok bb kérdéb m okb térk l gymától. A lgzmbtűőbb külöbég tlá bb yilvául mg, hogy rformáció gyházi ck zokt zokáokt trtják kövtdők, mlykt Sztírá títá látámzt é mgrőít. Egyébkét lmodhtó, hogy böjtük lpvtő két forrából táplálkozik. lélkuli Az gyik húvét lőtti gyböjt, mly húvétot, Kriztu fltámdáák üpét mglőző gyv pig trt, é lgrőtljbb potj Ngypétk, z Úr hlálák pj. Ez böjt mlékztt bükt Jézu élték gyik gy mgpróbálttáár, puztáb töltött gyv po böjtr. A gyv zám gy okkl korábbi törtétr, z Ózövtég épék Egyiptomból törtéő zbduláár mlékztt, mlyk orá Káá földjér vló mgérkzét gyv évig trtó puzti vádorlá lőzt mg. Ez z időzk élkülözékkl tli, mbrt próbáló időzk volt ép éltéb. A máik forrá pdig gypétk. A krztyék főlg ktolikuok, d ok prottá i mid pétk, z Úr hlálár vló mlékzé jgyéb, m zk hút. Sok mcrák, fölölg zkézik trtják zt zokát, zob ki hly él zzl z zközzl, z ok áldá rézévé válht. Például hdd mlítm mg, hogy gy ktoliku ikoláb i títok rformátu gyrmkkt hittr, hol yir fiom főzk, hogy z bédt gykr ott fogyztom l. Pétkkét okáig ck böjti mü volt, tvly vztték b, hogy két válzthtó étl közül z gyik húo, é mgyr crkéz 30 mgyr crkéz 31

17 ck máik húmt. Codák codáj, lgtöbb köztük é i továbbr i húmt müt válztják. Azt rmélm, hogy m mgzokából é lőírából tzik, hm zért, mrt értékk trtják zt lhtőégt. Ézr kll tuduk vi zt, hogy m cupá z étkzéi zokáikt változtthtjuk mg z év gy külölg időzkáb, böjtb, vgy pétkkét, gypétkr mlékzv, hm éltük zámo potjá v értlm k, hogy bizoyo dolgokról lmodjuk. Tlá már közhlyk hgzik, mikor vlki zt modj, hogy k, ki okt búj j zámítógépét, z jlthti z igzi böjtöt, h tudto lcökkti képryő lőtt töltött órák zámát. Midtr v gy gyrmkkori brátom, ki iformtiku ltt, é m ck flhzálói zit vált zámítógépfüggővé, d mukájá túlmő i rgtg időt töltött komputrévl. Azt kzdt ézrvi, hogy gyr távolibbá, idgbbé válik zámár cládj, mrt kifiát, ki bölcődé ltt, még oh m vitt hz o, hm midig flég mt ért. Egy rozul ikrült pot kövtő lhtározt, hogy t ht ór utá b m kpcolj gépét. Azót mid t gyütt játzik fiávl, flég pdig több időt tud mgár fordíti, mrt zt i lhtározt, hogy mápokét ő vizi hz gyrmkét, ki zót már óvodáb jár. Mot rr hívlk, godolkozz l zo, hogy t mib tudál böjtöt trti! Bzédb? Autóvztéb? Tlfoáláb? Evéb? Doháyzáb? Máok élték rézltiről vló fcgéb? Brzil zppoprák tékéti ézééb? Mi z, miről úgy érzd, hogy l kll modod ról zokk z értékkk flfdzééért, mlyk z éltdb, köryztdb é körülöttd élők éltéb rjlk? A böjt, vlmiről vlmi máért törtéő lmodá ck kkor hzo, h zt m lőírázrű, kötlégből tzd, hm zért, mrt úgy érzd, hogy z gy oly út, mly gít örüli z éltk, táridk, cládodk, It jlléték z éltdb. Végő oro pdig midyájuk zámár z lggyobb kérdé, hogy miről vgyuk képk lmodi Kriztuért, ki értük midről lmodott? A túlzott zámítógépzéről, mobiltlfoáláról vgy gy vékről vló lmodá még m cél, z ck kzdt, gy oly útk kzdt, mlyk végé ott áll gy kérdőjl: l tudz- modi ömgdról, hogy igzá zzá légy, mik It zrt láti? Ek mgválzoláához példdául, gítégül ott áll midyájuk zámár gy kérdőjlll zmb lmúlá é rom fltt golgoti krzt. kkukkfű Sziklkrtk közkdvlt övéy, o mg koyháé. Kiváló fűzrövéy ültkhz, lvkhz, mitt mid háztrtáb mgtlálhtó, midpi övéy. Azt már kvbb tudják, hogy gyógyító htá i v. kkukkfű gy codálto, okrétű flhzálár lklm gyógyfű. Hzákb vdo (kkylvlű kkukkfű - thymu rpyllum) é trmztv (krti kkukkfű - thymu vulgri) i lőfordul. Tljo lfkvő zárú, ig jllgzt, romá illtú, pró krk lvlű övéy. Virág, mlyk zí fhértől rózzí-liláig lőfordulht, júliutól-októbrig yílik. Lvl hjtáit virágzá ljé, májutól-júliuig, zár élkül gyűjtjük. H hjtáit kél, fá rézk fltt vág juk l, kkor övéy z évb többzör i zdhtő. Vigyázt, köy kifordul gyökr, h m vgyuk lég óvtok vl! Az ókorb kkukkfüvt húok trtóítáár é z áldozti álltok illtoítáár hzálták, hogy z itk zívbb fogdják zokt. Az gyiptomik é z truzkok pdig ttk bblzmozááál i flhzálták kkukkfüvt. Lti v (thymu) zt jlti: bátorág, rő. Azt trtották, kkukkfű mghozbbítj z éltt. Ez rézb igz i: kuttáok igzolták, hogy kkukkfű vlób kélltti z örgdéi folymtot, mghozbbítj jtk éltét, é rőíti z immurdzrt. Ngyo jó frtőtlítő gyógyt kézíthtő zárított övéyből, mly mgvéd btgégktől. Gyógytáját forrázál kézítjük. Eméztéi zvrokr, dprziór, étvágy jvítár i lklm. Vérzgéyégr i kiváló. Köhögé, torokfájá é víruo mgbtgdék té zité jvllt. Torokfájá té grglizáljuk vl, orrdugulá té ihláljuk. Nyálkoldó, köpttő htá i v. A ők övéyék i vzik, mrt vérzéi rdllégkt é görcökt zütt. Htév korig, míg m jálott gyógyták fogyztá, fürdőkét jvolt lklmzi. A gyrkk pórui tágbbk, így gyógyfüvk illóolj bőrükö krztül i flzívódik, immurőítő htáát így fjti ki. Fürdé utá zért töröljük mg rögtö gyrmkkt, hdd zívódjo fl z érték yg. öko zövg: Cprgi-Hilm Eztr 32 mgyr crkéz mgyr crkéz 33

18 vicck vté okkl jobb oldj fzültégt, mit írá. Lurll Ky Hmilto dulifuli Pitik, t mik öltöztél b? Ck. hull hó hvzik Miél ikább hull hó, ál ikább hvzik tláld mg Tíz külö bégt! kic rkéz tr d Növzd mg t i! cillgközi frg Gl ktiku é hgyomáyo buó r-j llóm z uzká llékk: pói K 34 mgyr crkéz mgyr crkéz 35

19 2015. JÚLIUS 28 AUGUSZTUS 8. crkz.hu/dzmbori Jltkzz t i mgyr cptb!

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4 TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4. Bvtő rdrkről é jlkről...7.. Bvtő rdrkről...7.. Bvtő jlkről...5.. Vérlé, bályoá.... Jlk rdrlmélti mgkölítéb...5.. A jlk modllji...6.. A jlk otályoá...8.. Alpművltk jlkkl...5.4.

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben