monorierdői Egész napos programok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "monorierdői Egész napos programok:"

Átírás

1 hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk Monoidőnk KÖVÁL Z-vl köö mghozbbío zződé mác. 31-én ljá. A hulldékzállíá ovábbi flélkén KÖVÁL zolgálái díjon flül 4-5 millió foin mgfizéé jln b igényé Monoidő önkományzánk. Ez zzl indokol, hogy jnuá 1-jéől dfici véknyég nm végzhnk. Így mnynyibn lkoágól bzdhő zolgálái díj nm fdzi zolgáló kölégi, z önkományznk kll gnciá válllni zn özg kifizéé. Monoidő önkományz nm udj válllni 4-5 millió foinnyi pluz kölég, é zolgálóvl öbbzöi gyzé llné m udo mgállpodni. Ezé z önkományz úgy dönö, hogy P Mgyi Kzófvédlmől kéi közzolgálá végző kijlöléé. Ez mg i ék, mly élmébn Monoidő zilád hulldékzállíáá ápili 1-jéől z ÖKOVÍZ Kf. végzi. Folyá 3. oldlon Az gézégház módoío véől Egéz npo pogmok: Sikk i i, o i könyváo Bűnmglőzéi é dogpvnció lődáok ppízínház zknd bjnokág Bohócműo kézműv fogllkozá köhin, légvá Büfé Flunp júniu 27. Hlyzín: Közégház könyék pogmok: 9:00 Zumb 9:30 Fu Flu! 9:40 11:30 Főzővny 12:00 14:00 Ebédljünk gyü! Bokóoló 13:00 15:30 Könyző lpülékől mghívok Ön mlyik jlnkzik? Mindnki zl vá 10 év Monoidő é hlyi zvzk fllépé Gm Dnc Lov bmuó Óvodáok, ikoláok műo Őzióz Ny. Klub Szépkoú Ny. Klub Ju-ju-u bmuó 15:30 Edményhidék: Tiz udv, nd ház... Főzővny 16:00 Nozlgi buli B Jókávl 17:00 Szávndég: BUnYÓ pityu 18:10 Edményhidé: Foópályáz (Fődíj: kgóiánkén gy db fényképzőgép) Szkndbjnokág 18:30 Szn Bél polgám közönőj Egyházk közönőj 19:15 Edményhidék: Monoidő oáj Pálinkvny 20:00 Szávndég: IIgY HÓnLJmIIgY 21:30 Szávndég: CoDÁ TIBI (EX FIESTA) 23:30 03:00 RETRO DISCO Szvző: Monoidő Közég Önkományz A zvzők pogmválozá jogá fnnják! A pogmok ingynk közönég ldhj zvzá lgzbb oá é lgjobb pálinká. ké zncé zvzó jándékbn ézül. lgzbb o é lgjobb pálink kézíőj wlln ulvány ny. 3. oldl 4. oldl 5. oldl Kézül zződévz Büzkék lhünk diákjink Vnydömping Flunpon

2 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj Folyá címlpól Önnk i vn micáj? Közönjük ülmé! A zolgáló válál gyü já z i, hogy lpülén lévő öz házánk zződé kll köni Kf-vl, hogy ápiliól mindnkink bizoíni udják hulldék lzállíáá. A zződéköé z ÖKOVÍZ ké npo jlöl mg, mlyhz z önkományznk hlyiég kll bizoíni. A kijlöl npokon jno ck jlnő vákozái idő llévl lh bjuni polgámi hivl épüléb, zé z önkományz kééé zolgáló pónpo jlöl ki zződék mgköéé. Monoidő önkományz zúon i mindn kdv lkonk közöni ülmé, é lnézéé kéi z lg kllmlnég mi. A zződé láíáávl lkook mgkpák z micá, mllyl kuká flgzv bizonyíják, hogy évény zződéük vn hulldékzállíó céggl. Akik lg zmélyn nm udk mgjlnni zződé köén, zok kövkző lfonzámon ndzhik lmdáuk: A zmézállíá mn A házái hulldék lzállíáá mindn cüöökön kül o, mly micávl lláo kukábn vgy fhé zákbn lh lhlyzni. A zlkív hul- Közönő Monoidő közég Önkományzánk Képvilő-ül nvébn ngyon ok zl közönjük z édnyák. Cládjuk köébn ölö hozú, boldog él kívánunk nkik. Pdgógunp lklmából ok-ok zl közönjük pdgóguok, kik nm ck okják, d nvlik é zik i gymkink. Lomlníá A lomlníá időponjáól hmon hidőáblákon éíjük lkook, m z ügy lpzáánkig gyzé l áll. ldék lzállíáá hvi gy lklomml végzik. A zlkívn gyűjö hulldéko bámilyn áző zákbn lhlyzv lzállíják. Mivl z ápilii zállíá kimd, máju 19-én, kddn öbblhulldéko i lzállíják. A cég lgfljbb 3 czáko bizoí házáonkén. A zöldhulldék bgyűjéé zinén hvi ndzéggl kül o. A növényi hulldéko cég mblémájávl lláo zöld zákokbn kll lhlyzni. Elő gyűjéi időpon: máju 28. A cég mblémávl lláo fhé é zöld zákok Közégi Pic épülébn lh mgvááolni, nyivái időbn. Szlkív hulldékgyűjé Újhznoíhó hulldék: ppí, műnyg, fém, ilo kon. Bámilyn áző műnyg zákbn lhlyzhő, czáko bizoínk. Elzállíá időponj: máju 19. (kdd), júniu 16. (kdd) Zöld hulldék: zöld lomb hulldék, lágyzáú növényk. ÖKOVÍZ jlzél lláo zöld zínű zákbn kll lhlyzni. Elzállíá időponj: máju 28. (cüöök). Rggl 7 óáig hlyzzék l hulldéko z ingln lé, közül nm znnyző módon. Gyűj Ön i zlkívn hulldéko! Özfogá z ovioké A Cicgő Óvod dolgozói é zülői közöég jóékonyági dizkó ndz, mlyn 175 mb mulo hjnlig Dj. Bown é Old Szpi znéjé. Közönjük z Önkományz é z Álláno Ikol ámogáá. A válllkozók é mgánzmélyk ombol fljánláikkl gíék ndzvény. A ézvvők miközbn jól ézék mguk z óvodá gymkk ámogák. A ndzvény ngyon dmény vol: F gyűl öz. Ebből z SZK ámogj copook kiánduláá, gyknpo, viágülé, bllgó gykk, pdgógunpo é gy ngyobb buházá i ju ők. Közönjük gíég! Gál Mlind SZK lnök Gyknp A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN máju 22. (pénk) 10:00-16:00 Hlyzín: Mkko pk é könyék Pogmok: Óiá cúzdá légvá Könyzvédlmi oó Dogpvnció oó Népánc, áncház Íó-olvó lálkozó: Vígh Bláz (A gő fogovo, Háom bjuz gzdá k) Ppízínház Lángo üé Fék cnifug Agygozá-koongozá Népi jáékok: Óiá jng, gólyláb, Lánclp mnlő, mocájáó Jáéko vélkdők Kézműv fogllkozáok T, zío knyé A PROGRAMOK INGYENESEK! Szvző: Monoidő Közég Önkományzánk Okái Kuluáli é Ügyndi Bizoág, Szociáli é Könyzvédlmi Bizoág,Közégi Könyvá, Kiéégi Cládgíő é Gymkjóléi Szolgál Jó kpcol űzolókkl A képvilő-ül mgkp é lfogd Monoi Hiváo Tűzoló-pncnokág vlyi évől zóló bzámolójá. A dokumnumból kidül, hogy z év lgfonobb fldi közö zpl kéményüzk é zénmonoxid-mégzék zámánk vizzoíá. A űzolóág flvilágoíó, ájékozó munkáj émábn oly nnyi ik vol, hogy mindöz ö lklomml kll bvkozni kéményűznél, négy lklomml gázzivágánál, h lklomml pdig zénmonoxid-mégzénél. Kióf Sándo űzolópncnok bzámolójábn kiml, hogy működéi ülükön illék lpüléi önkományzokkl ndkívül jó kpcol. Az önkományzok űzolóággl vló gyüműködé oán mindn gíég mgdk bjbjuo lkooknk é űzolóknk gyán, mgkönnyív zzl mnéi munkálok máju 2

3 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj Ez öén még övidn A fbuái képvilő-üli ülén hozo lgfonobb háozokól má bzámolunk Hímondó lőző zámábn. Vol zonbn néhány mény, mlyől hly zűköég mi nm udunk íni. Ezkől olvhnk z lábbikbn. A képvilő-ül fbuái üléén gyhngúlg lfogd Pilin ovoi ügyl lláó Emgncy Svic Egézégügyi Szolgáló Kf vonkozó bzámolójá. Az ülén ül inglnügyk i ágyl. Háozo hozk gy önkományzi uljdonbn lévő bépíln ül béb dááól. A béli díj á gy koábbi háoz zin 20 F/m 2 /év. Egy zinén önkományzi uljdonú zánóföldől i dönök, mlynk élmébn koábbi bélő ovábbikbn i bélhi ül 15 F/m 2 /év özgé. A képvilőül mgháoz gy ldá zán önkományzi ingln kpcán földézl nyilváno éékíéi mné. A ül nm ámog Fk Iván Álláno Ikol vzőjénk zon kélmé, mlybn kdvzmény ékzé igényl z ikol dolgozói ézé. A képvilő-ül hozzájául hhoz, hogy ápili hónpbn ké bn z Őzióz Nyugdíj Klub é Cicgő Óvod Szülői Munkközöég éíémnn hználh Fk Iván Álláno Ikol onmé. A hlyiégbn mindké lklomml ndzvény ok. Az önkományz Monoi Rndőkpiányág kzdményzéé flmondj P Mgyi Rndő-főkpiányággl 1997-bn köö, Bék-köz 13. zám li épülbn lévő hlyiégbéli zződé. A ül luío gy monoidői lko homokzállíá vonkozó kélmé. A lko fljánlo, hogy polgámi hivl épül lől lzállíj homoko, céb p ndzi. A kéé zé nm ámogák, m zóbn lévő ág homoko jövőbn z önkományz különböző munkálok oán fl udj hználni. Hidé Monoidői közmő Bloghné Dobó Hjnlk Old BOy júniu óáig Blépő: 2990 F Blépő védzlo vcoávl, válzhó mnüvl: 4990 F Az gézégház módoío véől Nm lik l úgy hónp, hogy lpülévzők üli ülén n ágylnák z gézégház ügyé. Az lmúl időzkbn jlnő lőlépék öénk, mlykől folymon ájékozuk olvóink. Rövidn: jlnkz gy bfkő, ki válll z épül mgépíéé, ül pdig mindn ézl kiéőn jlz lpülé igényi z épüll kpcolbn. A oozo ágyláok, gyzék dményképpn z ügy jlnlg bbn fázibn, hogy közégünk képvilő-ül flké z gézégház kivilzéé jlnkz bfkő gy zződévz kézíéé. A dokumnumbn zplni kll mindn koábbi üli háozokbn ögzí igénynk. Nm mindgy, miko gyúj üz Sipio pihnőpk 2721 Pili, Vogyizk dűlő 4. Infomáció: Tlfon: 06-30/ vgy 06-30/ Rcpció: 06-30/ (8-16 óáig) E-mil: Wb: : Sipio Pihnőpk-Officil pg/hivlo oldl Hímozák A képvilő-ül lfogd Monoidő zóló közbzzéi vé, mlybn z óvod bővíé zpl. A vk zin közbzzé váhó időponj ől ig. A közbzzé lőzn bcül éék 99,2 millió F. Háozk ól i, hogy évi kölégvébn mgháozo közvilágíá fjlzé lőiányz hé júniu 30-ig mgvlóíj Hm ucábn közvilágíái lámp áhlyzéé, mgndli DÉMÁSZ Z-ől munkálok. Döné zül ól, hogy z idi, júniu 27-én mgndzé külő ünnpi Flunpon büfé kizáólgo üzmléévl képvilő-ül Sipio Pihnőpk Kf- bízz mg máju 5-éől gy ndl hályb lépéévl váloznk zbdéi űzgyújá vonkozó zbályok. Blüli inglnok ébn ki hulldék é z v égé ilo, kivév, h lpülén önkományzi ndl háozz mg z égé konké időponjá. Monoidő ndlkzik ilyn fj zbályozál, mly zin: A ki hulldékok égé mind házái hulldékzállíáb bvon, mind házái hulldékzállíáb b nm kpcol ülkn mindn hén zdán 8:00 17:00 óáig, é mindn vánp 8:00 10:00 óáig végzhő. A ki hulldék égé kizáólg zmély flügyl mll öénh. Ünnpnpokon z égé ilo. Ildikó Kozmik Hgyományo kzlék Ulhng, Ah-kzlé Alklmi mink Rlxáló mzáz Sminkoválá Egy hly, hol 2015-bn i Monoidő, Róz u.18. Tlfon: 70/ máju 3

4 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj Gzdik, figylm! Eménydú időzk z ikolábn Monoidőn zncé okn nk kuyá, m háziállo nvlni jó. Egy hmoniku kuy-gzdi kpcolból mindnkink ck jv zámzh, ám ki úgy dön, hogy élé gy álll i mgozj, néhány zbály ká zik, ká nm, b kll ni. Sjno okn nincnk izábn zzl, hogy könyzükbn élő mbk éppúgy kinl kll lnni, min kdvncük. A kuluál kuyánk jóéz íln zbályi vnnk, mlykből néhány znénk mgozni olvóinkkl. Győződjünk mg ól, hogy künk köülvvő kíé mgfllőn bizonágo-, nm ud- kimnni j kuy. N ngdjük önálló éá kdvncünk, m nm ck kllmlnég okozhnk máoknk, hnm vzélyzhik i z ucán közlkdők. A mgyozági állál kpcolo övényk kimondják, hogy közüln kuy ck póázon, zájkoál vzhő. Kdvncünk bámilyn báágo i lgyn, oh n ngdjük od kédé nélkül nkihz. Kiválképp hhoz n, ki gykkl vn. Vigyázzunk, hogy kuyánk má uljdonábn n gyn ká, pl. n ugojon fl koci. A kuypizok flkíá közüln z álló zámá kölző é znkcionálhó i. A pzl z muj, hogy nmkuyáok öbbég nm kuylln, é jóéz kuyókon múlik, hogy konflikuhlyzk lkülhők lgynk. Mgkéünk há mindn kdv Monoidőn élő kuyuljdono, hogy fni zbályok i figylmb vév póáz, ill. zájkoá nélkül n éálák lpülé ucáin kuyuik. Sikk i i, o i Idén Monoidő hozh hz z álláno ikolá é középikolá kocopo kupájá Dbon mgndz Jáái/ Tüli Kzófvédlmi vnyől. Cpink bjuok P mgyi kzófvédlmi ifjúági vny. Az Izgn mgndz mgméén nulóink z 5. hlyzé é különdíj nyék. A monoidői cp gji: Bdconyi Lóán, Dombi Viko, Gápá Bin é Vilck Viág. Ifjúági Jujuu Kö Monoidői Dojo Ifi cpgji: Bdconyi Vikói, Dobo Min, Kubck Rná, Lpo Mónik. A Nmzi Fjlzéi Minizéiumközlkdé nvléi pogmjánk mgvlóíá közúi közlkdé bizonágá zolgáló köznvléi inézményi nvléi véknyég 1. foduló című pályázon inézményünk F ámogá ny, mly özg közlkdéi nvlé zolgáló zközcomg mgvááláá fodíounk. Ebbn névbn i éz vünk öbb ozágo vnyn. A Ljomizén mgndz Kl-npján 18 nuló képvil ikolánk. Ügyégi povnyn I. hlyzé ék l nulóink, vlmin gy 4. ozályo nulónk II. hlyz l z énkvnyn. Szinén ozágo vny Hmnn Oó mézimi vny, hov 5 nulónk juo l. Ozágo ngol vny ugynck bjuo ikolánk 1 nulój. Bá még jvábn z ikoli név, Monoidői Hímondó ké Hnycz Aniá, Fk Iván Álláno Ikol igzgójá, zámoljon b olvóinknk név ddigi lgfonobb dményiől, ményiől. A 2014/2015-ö névbn új lkul Szülői Közöég, kik hékonyn gíik z ikoli munkánk. Támogáukkl 2014 nyán z ikol folyoóink gy éz i új fé kpo. Kimln ok gíég, ámogá kpunk munkánk zvzééhz képvilő-ülől. Többk közö gíég nyújo z ikol külő homlokzánk flújíáábn, nyílázáóink é nmink féébn. Az óvodávl vló kpcolá má nmck bikozá köé zvződik, hizn közö ikoli-óvodi pogmok zvzünk fbuábn, máciubn é ápilibn. Az idi névől billzkdéi é mgá zvl küzdő nulók monoi Nvléi Tnácdó hlybn udj ck válllni. Ezé Monoi Tnkül ngdélyz gy fél áuz fjlzőpdgógu lklmzáá máciuáól zkmb fogllkozik BTM-S nulókkl. Az lő félévbn mgvlóul pogmok, ljég igény nélkül: Okób clkozuk Mgy Diákpo npjához Tollfogó Ikolánk z idén hdik lklomml ndz mg Tollfogó küli, zkágyi vny. A zombi vnynpon, dönőn, miuán Hnycz Ani igzgónő, z önkományz é KLIK képvilői közönöék ézvvők, zínjázó zkkööink dk lő gy, zné-ánco, mulágo jln. A műo uán zknáok vzéévl vnyzők já mikb vonulk, é lkzdődö vny. Az ééklé l állvédlm/álli hé névn mgindíouk háom h pojc lő ézé TÁMOP kébn új lindíouk Tollfogó nulmányi vnyünk ngol kulúdéluán 8. ozályo nulók pályválzái kiánduláon vk éz Monoon Novmb z Önkományzl közö zvzébn uják ülünk éz vünk Máon npi flvonuláon mgouk Szép mgy bzéd hlyi fodulójá mgouk 8. ozályook nulók é zülik ézé pályválzái déluán Dcmb idén lőzö ndzük mg Mikulá kupá (jáéko pondzvény), nulóink Szényi Szkközép- é Szkikolábn íák mg közponi íábli flvélijük káconyi műo é káconyi váá ounk Jnuá mgmlékzünk mgy kulú npjáól Fk Iván npo ounk TÁMOP émhé kébn Fbuá Mgöén középfokú bikolázá Aló-flő fngo ndzünk Házi nulmányi vnyk hidünk humán é álnágykból Közö pogmo zvzünk z óvodáokkl (bábzínház) vndégink különböző fogllkozáokon kézműv, kk, b. kpcolódhk ki, vgy büfébn flozhk. Ikolánk nulói i kivék ézük ikből. Aló gozon mmik 3. évfolymon Izli Annmái 3.b ozályo nuló 2.; zövgéé 3. évfolymon Dbczni Ann 3. ozályo nuló 2., Juház Sá 3. ozályo nuló 1. hlyz l. Flő gozon kémiából 7-8. évfolymon Vilck Viág 8.b ozályo nuló 2. hlyzé é l máju 4

5 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj Ön mlyik jlnkzik? Az idi flunpon olyn okfj mgmé é kül o, hogy gy cokob zdük vnyflhíváok. Sgíég kívánunk nyújni zzl olvóinknk, hogy mindnki időbn jlnkzhn é kézülhn mgméék. Mlyik kli fl figylmé kövkzők közül? Vn kép hozzá? Monoidő önállóodáánk 10. évfodulój lklmából z Okái Kuluáli é Ügyndi Bizoág, Szociáli é Könyzvédlmi Bizoág é Monoidői Hímondó közön foópályázo hid. A pályáz cím: Vonzáok é válozáok. Amin cím i ul, ké émábn vájuk lkoáik: 1. kgói, Vonzáok moóvl: Monoidő olyn mézi kinci öökíi mg, mly z állndóágo, z öök zépég, válozlnágo, z időlnég muj b. 2. kgói Válozáok moóvl: olyn Monoidőhöz köhő foók váunk, mlyk fjlődé, mozgá, dinmizmu öökíik mg. Egy pályázó kgóiánkén mximum 2 foóvl nvzh vny. A lgjobb pálymunkák bmujuk Monoidői Hímondó jövőbni lpzámibn. A munkákból kiállíá nyílik z ünnpi flunp kin blül, díjzok nyménykbn ézülnk. A foók lkoniku fomábn vájuk kövkző -mil cím: kgói mgnvzél júniu 15-ig. Kéjük, n fldj l flünni pályázó nvé, címé, mil címé é lfonzámá. Vájuk lkoáik! Flhívá Monoidő Közég Önkományzánk Szociáli é Könyzvédlmi Bizoág mgzvzi Tiz udv- Rnd ház Szép könyz Jó közéz könyzzépíő vny. Az ééklé oán nm z nygi háé, hnm z gydi, öl kézi mgoldáok, vlmin könyzudoág mgjlnéé znlünk figylm. A vny mgánzmélyk jlnkzéé vájuk cládi ház kgóiábn. Nvzéi háidő: máju 31. A nvzé zmélyn Polgámi Hivlbn lh ldni, illv poán 2213 Monoidő, Szbdág u. 50/A cím mgküldni. Nvzéi lp kphó Polgámi Hivlbn, illv z Önkományz honlpjáól lölhő júniu 1-15 közö gy zkmbkből álló zmlbizoág hlyzíni bjáá oán, ééklő lpok kiöléévl zűizi láok. Az dményhidé júniu 27-én, Flunpon kül o. A vnyb nvzk közül z 1-8. hlyzji z Önkományz áll fljánlo díjbn ézülnk z lábbik zin: I. hlyz: F váálái ulvány, mlékábl II. hlyz: F váálái ulvány, mlékábl III. hlyz: F váálái ulvány, mlékábl IV-VIII hlyz: mlékábl. Az Önkományz díjzok ézé Tiz udv- Rnd ház Szép könyz Jó közéz" áblá dományoz, mly z épül flán kll lhlyzniük. Az öz nvző ézvélé mléklp ádáávl közönjük mg. Pálinkfőző vny A vnyn indulóknk fjánkén 0,5 li vny pálinká kll ljuni zvzőknk. Egy vnyző zőlg zámú pálinkávl indulh. Kéjük, z ilok 16:00 óáig dják l hlyzínn. Monoidő oájá vny Tém: A 10 év Monoidő. A vnyzőknk gyégcomgo bizoíunk, mly júniu közö vhő á könyvábn. Kéjük, oák 16:00 óáig dják l hlyzínn. Ppikákumplifőző vny Cpok jlnkzéé vájuk mgdo léhőégn é hlyzínn 9:00 óáig. Mindn cpnk 3 kg kumpli é 1 kg hgymá bizoíunk. Főzé npközi udván. Bővbb infomáció vnykkl kpcolbn: Bobá Elvi 06-30/ , -mil: Dzupin Iméné 06-30/ máju 5

6 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj Vgy Mindnáon lgjobb áon Nyiv á: H P: , Szo, V: Monoidő, Báág u (Ré cád mll) 06-30/ Ezéb ulvány é bnkkáy lfogdó hly Éllmiz, vgyi áu Zöldég-gyümölc Vödö vnyúág Fi pékáu Flvágok Mili áu (hú, zöldég, pizz) Tjmékk Iláu (üdíők é lkoholo mékk) Újágok Kiml jánlunk: Cp viágok, fnyőkég, viágföld. Közönöm ABC pn Bővbb infomáció oldlon Az Andi Súdióbn Szoláium, műkööm, pdikű Széplki And Monoidő, Nyáf u / KEDVENCEK bolj Monoidő Monoidő, Tölgyf u. 63. Tlfon: 06-29/ / Pofzionáli lj vibáció, mozgáápiá lkfomáló kézülék Skálny Pizzéi & Pub Monoidő, Szbdág uc 13. Pémium minőégű kmncébn ül 32 cm- olz pizzák, különlg hmbugk! Ingyn kizállíáé hívd mo: 06-30/ Nyiv: H C é V: ig, P Szo: ig Júniuól új élppl vájuk zl Folymo kciók! Kuy- é mckápok Húok, ézák, iz Ápolái é flzléi cikkk -ápok Tápok, kmányok, ápkigézíők. Npo é lőnvl cik, pulyk, fhé húlib, kc. Buno kuyzlámi 1 kg-o F/kg hly F/kg Dolfi záz kuyldl F/kg hly F/kg Mixi záz kuyáp F/kg hly F/kg Cic konzv 415 g-o F/db hly F/db Nyiv á: Héfőől pénkig: Szomb, vánp: máju 6

7 Önkományzánk Lpj Monoidő Közég Közönünk fjzzük ki mindzoknk, kik Hjduk Bálinné méén éz vk, íjá kozoú, viágo hlyzk. Külön közön D. Páczi Anl háziovonk gyógyíó munkájáé, vlmin z lbii Káldy Zolán Evngéliku Szohon vzőink é dolgozóink gondo ápoláé. Gál Gyögy é cládj Közédkű infomációk Impzum Háziovoi ndlő: 29/ Gymkovoi ndlő: 29/ Védőnő: 29/ Ovoi ügyl (Pili): 29/ Monoidő Közégi Polgámi Hivl 2213 Monoidő, Szbdág u. 50/A ügyfélfogdá ndj: Héfő: 13 18, Szd: é óáig, Pénk: Közponi lfonzám: 29/ Fx: 29/ E-mil: Polgáőég: 06-70/ (mindn np 16 óáól hívhó) Monoidői Hímondó Alpíó lpuljdono: Monoidő Közég Önkományz. Kidj: Régió Lpkidó Kf. Cím: 2200 Mono, Táncic M. u. 38. Szkző: Ngy Rná. Fllő kidó: Ppp Jáno ügyvző. Szkzőég: Szkzőég: Kouh Ljo u. 71/A, I. m 1. ( K&H bnk fl) Tl./fx: 06-29/ E-mil: Nyomd: Oláh Nyomdipi Kf. (1211 Budp, Közponi ú ) A nyomáé fll nyomd ügyvző igzgój. Kézül: 1600 példánybn. Tjzé: Mgy Po Z. ISSN A lpbn közöl infomációk ájékozó jllgűk. Hidé ig 3 : ú 5 ő : d V yiv: H dő, Fü Monoi 9/ N 2 Tl.: 06- bn, ngul ál h i d Clá kizolgál udvi váálóink dv vájuk k gombóc égű / ő F n i 0 m 5 1 émium p O d C F 9 fgyi 6 o 1 c ó b ly gom 230 F h j T UH 1,5%-o 9 F 6 1 y l B H 195 F h 0,5 l- ö dobozo nú ly 49 F y g h M 140 g-o é kfí 75 F joghu őkhú lc é Májui k Ci dég, gyümö l Fi zö ái, vgyáu óldl l Ház mck-, ágcá, Kuy- o mékk z Fgy g áu Műny óz, khú ő Ppí, í fi újág flölé -31-ig, n 5 o é 1 f l ju k á m i. i -lin *Az kcióézl jéig Npon pénkn fi c g vn on lvánnyl, é cf nk! é ő k h l váu bn i u illv Üzlünk g-mlg ékzé nki zl Mindn zombon l, hid. Mind Mindn ázümény kkáyáv vl vló fizé n b káyá fi cuk kció* mékink: máju

8 Monoidő Közég Önkományzánk Lpj SAROK ABC Új cím: Monoidő, Pci u. 2. Nyiv: H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, V: záv Tl.: 06-30/ , 06-29/ Mil: Wb: Ngyobb hlyn, ngyobb válzékkl vájuk! 4- főú, 43- kilomékő BALLAGÁSI AJÁNLATUNK! máju 31-ig! Kézüljön vlünk bllgá üdíővl, üménnyl, húl. Vgy mg gy hlyn, kdvzményn! Hlybn fldolgozo őkhú, bomfihú, mgy éé cikhú Fi zöldég, gyümölc Pimő áuk Házi jok Különlg fűzk Ezéb-ulvánnyl, Mgy Po káyávl, bnkkáyávl i fizh. Házi cikcomb Sékj 699 F/kg 1150 Dgdó Loi zckó j 2,8% 1 l Házi géz cik 599 F/kg Mgy joghu, kfí 140 g Egéz yúk, kk F/kg 995 F/kg 189 F/l 49 F/db 699 F/kg Sélpock Bono écülök Záá lő gy óávl knyé é pékümény féláon, hú é flvágok kdvzménnyl! Mgó üzép Monoidő, 4- főú 43- km 06-29/ , 06-30/ Akác űzif: 2800 F/q-ól Ligni: 1188 F/q Egyéb űzif i kphó! Biobik, őzgbik, ném bik, lngyl zén! Koomlníó, lágyújó kphó! Hilí hídmélgn llnőizhi mgvááol űzif ömgé. TÉGLA AKCIÓ má 229 F/db-ól! Kingon vkolok, Bon Epg ékövk Épíőnygok gyái á l! Lábzi vkol -15%! Éékcökkn záko mékk kiáuíá! Aljzkigynlíő, poliziol- é póubon gzó, gipzkongzó Új áházi lká 1db ldó Monoon!

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen hírmodó moorirdői Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj 2015. márciu V. évf. 1. zám Tizl Lkook! A 2015-ö évb lő lklomml közööm öök. Külöö gy muk lő áll Moorirdő képvilő-ül, hiz jllg lpülé kölégvéék mgrvzé z Süö,

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

Í é é ďé í ó đ ó é é é é ľó é é ĺ ö ź é é đé ö é é é ó é é é é ó ó ú ó é ź é í ó é ť é é é ú ö é ĺ ź ó ľ í ü ĺĺľ é éľ ľ é é ü é é é ú ö ú ú ú é Í é é ú ľ í ź ľ é é ú í ź ú é é ü ľ ó đ íé é ü ú ö ľ é Í

Részletesebben

ł ó ü ĺ ę ľ ü ü ó ľ ľ í ľ ü ę ĺ ľ Ő ü É Í ĺ É Ü ö É Í ľľ ĺí É Ü É É Á Ą ł ü č ĺ ĺ ĺ ľ ł Ö É É É í É Á ľ ü ĺ ĺ ź ź ý ĺ ĺ ź ź Í ĺĺ ü ĺíľ ü ó ĺí ü ĺ ü ó í ö ź ó ó í ľ ö ö óľ ö ú ľ ö ľ ź í ź đ ĺ í ź ó É Ą

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Í ĺ ľ ľ ĺ ľ ĺ í ľ ü ú ľ í ľ ö í ľ ľ ĺ ű ö í ľ Í ö ü í ľ ľ í É Í É Ó ľ Á Á Í É Éľ É ĺ Á É ĺé ĺ ľ ľ ĺ ĺáľ Ü É É Ü É ĺ Ľ Á ľ É ł ł ą ĺá ĺ ľ ĺ źł ł ü ľ ĺ ą ĺ ľ ö ľ ľ ů í ú ö ö ľ í ű É ľ ű ö ö ľ ľ ľ ź Ĺ ű ź

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ú ú Ż ő ú ő ü ú ü ö í ó ó ó ö ü őł Ü ö ó ó ó ö ö ü ü ö í ó ő ő ö Á ö í ö ü ó í ó ó ó Ż ö ó í ó ó ó ö ő ü ö í ü ĺ ő í ü ö ő ö í í í ü ű í ę ö ó ó ű í ü ö ő í ü ó í í ő í ü ö ő ő ö ő ä ő ő ó ó ő ö ű í ő

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

ö ę ő ź ő Í ĺ ő ľ ő ľ ĺ ľ ľ ő ü ő ľ ĺ Ö ľ ö ź ľ ü ź ő ö ü É Íľ É Éľ Ü Ü Á ž É Íľ Á ĄľÉ É ĺéá Üľ É Ü É É Á ľ ľé ľ ĺ ľ ü Í ĺ źł ľ ď ź ő ő ő ü źä ľł ő ő ö Á ö ĺ ö ö ö ľ ő ő ź ź ź ę ő ĺ ź ź ö ö ő ő ő ľ ő ľ

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

ú ö ö ú ö ú ü ü ö ö ó ľ ľ ö í í ü ú ü ő ú ľ Ö ľ ő ü ű ľ ő ő ó ő ó í ľ ľ ĺő ó ö ő ľ ő ő ó ö ő ü ü ó í ú Ö ü ő ł ł ĺ ú ú í ö ú ó Í ő ú ľ ľ ľ ü ľ ú ł ő ü ű ľ ő ú Ö Ą ű ö ö ü ö ü ű ö ő ü ő ő ö ö ö ö í ť ü

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ü ę ć Í Ĺ źú ĺ ź Í ö Ĺ öĺ ź ö ü ĺ Ű ĺ Ü ĺ Ü ĺ Ü Ü ĺ Ű ö ź ĺ ö ü ü Á ź ö ĺ ü ę ź Ü ü ĺ ü ö ĺ ü ü ź ü ö ź ü ö ĺ ö ę ü đ ń ö ö Ą ĺ ł ĺ ú ĺ Á É Á Ű É Ü É Á Á ü ú ö ü ń ł ú ĺ ü ĺĺ ĺ ü ü ä žł Ü ä ń ĺ ł ĺ Ü É

Részletesebben

Arculati kézikönyv. www.bkf.hu. v 2.0. Tel.: Cím: 1148 Budapest, 06-1-2733090. Fax: Nagy Lajos király útja 1-9. 06-1-2733099. 2.

Arculati kézikönyv. www.bkf.hu. v 2.0. Tel.: Cím: 1148 Budapest, 06-1-2733090. Fax: Nagy Lajos király útja 1-9. 06-1-2733099. 2. .bkf.hu 48 Budps, Ng jos kiál új -9. l.: Fx: 06--2733090 06--2733099 E-mil: mil@bkf.hu 2. kidás A kézi lzáv: 2006. novmb 20. Aculi kézikönv v 2.0 Jln cul lmink lklmzásá Az culi kézikönv Budpsi Kommuni-

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

ő ü ő ü ő ź ő ü ő ő ź ö ź ö ö ö ő ő ő ő Ĺ ĺ ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ĺ ĺ ď ő ĺ Ü ĺ ő ő ő Ü ő ő ő ő ő ő ö ü ő ő ő ĺ ü ő ő Á ĺ ő ź ö ü ő ő ő ő ĺ ü ő ĺ Ĺ ĺĺ ő ő ő ź ö ő ő ő ő ő ĺ ĺ ő ü ü ü ö ő ő ę ő ő ö ő

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő ľ ü ó ľ ö ö ĺ ĺ ľ ć ó ľ ľ ľ ó ő ő ľ ĺ í ő í ľ ő ľ ü ö ü ü ő ę ő ĺĺ ę ź ź ú ö ź ú í ő ę ľ í ó ľ ľ ó ö ú Ü ö ú ľ ó ö ĺ í ü ó ź í ę ó ĺ í ó ľ í ő ę ľ ĺ ü ö ü ö ó ü í ő ĺ í ó ľ ľľ ő íö ő ö ú ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

Á Á Ü ľ ľ í ĺ ő ő ü ó ľ Ü ĺ í üĺ í Ü í ĺ ł Á Ü ö ó ĺ ĺ ź ĺ ő ő ĺĺ í ź ű ö ő ö ö ľ ó ľ ĺ ó ĺ ő ó öľ ľ ĺľ öľ ö ľő ő ő öľ ö ĺ ő ő ő ö öľ ĺ ő ő ő ö ö ü ő ó ľő ő ő ö ľó ő ő ö ľ ľ ö ľ ő ő ľ ľ ĺó ó ó ö ö ú ĺ

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

ę ý ő ő ü ő ő ľ ľ ő ő ľ ő ź ź ö ź ő ź ö ü í Ĺ ź ő í É Í É É Ü Ü ľ ą É Íľ Á Á É É É Á ł É Ü Éľ ł É Á Í ü ď ő ü ő ľ ő ź ź ő ö Á ö ö ö í ő ő ź í ź ő ľ ő ź ď ö ö ľ ő ő ľ ź ź ő ľ ľ ľ ő ö ő ľ ö ö ö ő ő ź ö ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ĺ ę ę ę ź ĺ ł ü ú í ĺ ĺ ą í ü ĺ ź í ü É Í É É É Í É Ü É ł ĺ É Ą Ą ĺá ĺĺ ĺ ü ĺ ĺ í ä ü ź ü ź ű ú ĺ ü ü ź í ü ĺí ĺ ĺ ü ĺĺ ĺá ĺ í ĺ ű í ü ń ĺí ü ű ú í ź ú í đ ü ü ü ú í ú í ü ü ü í ű ú í ü ü ü ĺ ź đ ü ĺ ź

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ő ľ é é ĺ Á Ü ľ Á ľ ľĺáľ ú ľ ľ á É ĺ í é á é Í é é ľ É ľ ľ í éľ é á ő ő á ö í é ő é á í é ý á ń ó ö ö ó ľ ľ ľľ ľ ć á á á á é é é é ö í é á ľ ő á á é é é é á é é á é é é á ő á ő é á á ő á ő é á áú é ő ó

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ü ü đ ü ť ę Ü ú ü ü ľ ź ľ Ü ö ú Ĺ í í ü ü ö ü í ü ĺ ĺ ű ę ü ü ö ö í ź ö ľ ü ű ö ű ö ö í ĺ ú ü ü ź ź ź ö ö ľ ę ö ź ľ í ć ľ ü ö ű í ü ü ü ź ľ í ľ ľ í í í í ľ ú í ö ö ö ę í í ľ ü ü ę ľ ę í í ü ö ú í ý ü ę

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ó ö Ć žłä Ł ľ ľ ő Ĺ í ľ ó ő ľ ó ľ ľ ľ ľ ű ö ő ö ľ öľ ó ľ ľĺ ó ö Ĺ ó ö ő ö í ľ ü ö ö ľ í Ĺ Ĺ ö í í í ľ ó ľ ľ Ĺ ľ ľ ő Ĺ ó Ĺ ö ő ó Ĺ ó ő ő ľ ľ í ö Ż ľ ó ó ľ ľ í Ĺ ľ ő Ĺ ľ úö ľ Ż ó ó ľ ľ ő Ĺ ö ľ ó ó ľ ľ ü

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ő ö é ü ú ľ é Ö ź é ó é ľ ü é é ő ü é ú é é ö é é ő é ő ü ú Ö ľ ő é í ź ő ĺ ö í ő é ö é ő ő ő é é ü é ö ő é í ó ü é ő ü é é ü é ő ő ö é ü é é ľ é ő í ő é ľ é ľ ö é Ĺ é é Ö é Ż ü é é ő é ü ő ö í é é é ö

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

ü ü źĺ ü ó ü ó ó ö ö ö í Í ĺ đ ó ó ü ĺ ĺ ó ó Ü ó ĺ ĺ Ü íĺ ĺ ĺĺ ó ó ń ó Ü ó ĺ ź Ü Ü í ń í ę ó Ĺ ĺ ĺ ó ó ö Í ó ü Á ó ĺ Ĺ ü í ü ó ö ü ü ó ü ź ó Ü ú ó ó Ü ö ú Ö ĺ ü ĺ ö ĺ ę ź Ą ö ü ü ü ö í í í ó ö ó í ó ö

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ORIGÓ középfok. Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre. Önálló témakifejtés (képek alapján; két kép/összeállít ás/ közül választható)

ORIGÓ középfok. Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre. Önálló témakifejtés (képek alapján; két kép/összeállít ás/ közül választható) ORIGÓ köépfok Í F nyn : (nyn é xk mk mééé) 30 pc ( nékü) 50 kédéő. H d k, mn ud ndn gondokodn, kko nkd. Inyío égé ( gyk g no émk) Mgy ög fodí dgn ny Bédkéég: Fodí dgn nyő mgy: (göö újgckk) Inyío fogm:

Részletesebben

ů ü ľ ü í í í í ý ĺí ú ö đ ö ö í í ľ đ ű ę Í í ĺ ľ Ü Ü ö ľ íľ ĺí Í úľ ľ ö ĺí ú í Í ú ú ö ľ Í ľ ě í í Í ö ĺí Á ĺ Í ľ ĺ ĺ ü ľ ü ź ĺ ľ ö ú í ź ú ö Á í ń ö ú ĺ ĺ ĺí ľ ľ ľ ľ ö ú í Ę Í ę ĺĺľ í ĺĺ í ľ É ö ú ö

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

í é ő ü é ö ö é é ó é é ö é í é ó é ö é é é ö ö ö ö ö ó é ó ü é é é ü é ü é é ó ú ó ü é é ü ü ü ő é é é ü é ő é í é é é ö ó ö é é é ü é ő é é é ö ö é ü ő é ő ó é é é é é é ő ü é ü í ú é ú ó é ő é ő ö é

Részletesebben

ĺ Á ł ö É Á Á ó Ą ĺ ő ő Ö ö í ő ö í ó í ó í ő Ŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ ľ Á í ú í ĺ ö ó ő ő ő í ĺ ľ í ó ö ú í ó ő ó ó ő ü ő ú Í í í ó ö Ę ö ó ü ú í ő í ő ő ä ä í ő ő ő ö ő í ó ö ő ö í ö í ó ó ĺ ý Ą ő í ĺ ó ó

Részletesebben