A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe. Kocsis János Balázs"

Átírás

1 A kertváros a századforduló Budapestjén: A Bírák és Ügyészek Telepe A október 24-i, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék húsz éves fennállásának alkalmából rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata Az előadás a szerző University of Leicester, Centre for Urban History számára készített, The social-historical background and the development of a garden suburb in fin-de-siècle Budapest című MA disszertációján alapul (2002). Megjelent: Farkas János, S.Nagy Katalin (szerk.) 2005, Társadalmi térben: a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 20. évfordulóján rendezett emlékülésen elhangzott előadások. Budapest: BME,

2 A századfordulóig a budai és pesti polgárság megszokott lakóhelye, a bécsiéhez hasonlóan, a belvárosi bérházak valamelyikében levő lakás volt. A társadalmi rétegek közötti lakóhelyi szegregáció részben a városrészek között jelentkezett: Budán gyakorlatilag hiányzott a munkásosztály, és Pest külsőbb területeit dominálta, míg az újonnan formálódó középosztály inkább Pest és Buda belső részein tömörült. Az arisztokrácia és a felső-burzsoázia is a város bizonyos területit preferálta, ennek ellenére nem alakult ki nagyméretű, homogén elit negyed ebben az időben. Mindezen makroszintű elkülönülés mellett inkább jellemző volt a társadalmi osztályok térbeli keveredése és a szegregáció mikro-szinten, a bérházon belüli megjelenése, a nagyobb, utcai lakásokat elfoglaló tehetősektől az udvari, szoba-konyhákban lakó alsóbb rétegekig. A város drágasága miatt a századfordulóra a város növekedésének súlypontja az agglomerációra helyeződött, de ezekre a zömmel Pest környéki területekre a munkásosztály tagjai költöztek, városból való középosztályi kiáramlás, azaz szuburbanizáció nem jelentkezett. Buda és Pest akkori külső területein a felsőbb osztályok villái az 1848-as forradalom előtt már megjelentek, de számuk csekély maradt a századfordulóig, és ezek a villák, növekvő számuk ellenére, nyári lakként funkcionáltak, még az Andrássy út külső részén és a Rózsadomb városhoz közeli területein is, nem csak a rekreációs funkciójú Svábhegyen. A villák szinte kizárólag a tehetősebb rétegek tulajdonában voltak, és elsődleges funkciójuk a reprezentálás volt. A villák a szőlők között elszórva helyezkedtek el Budán, és növekvő számuk ellenére sem alkottak összefüggő villanegyedet. Budán kívül villanegyed alakult ki az Andrássy út külső része mellett, majd azon túl a század utolsó negyedében, de ezen arisztokrata villák jelentős része is csupán nyáron szolgált lakásként. A századfordulón más országokban már ekkor erősen zajló kiköltözés elmaradása mögött több tényezőt lehet felsorolni. A terület infrastrukturális elmaradottsága miatt lakás fenntartása jelentős összegeket követelt, bizonyos, a városban megszokott alapvető szolgáltatások nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek, mint például víz, világítás. A város megközelítése is drága volt és nehézségekbe ütközött, télen a budai hegyvidéki területek megközelíthetetlenek voltak, a tömegközlekedési hálózat villamos 2

3 vonalak kiépítetlensége miatt pedig a fennmaradó időben is meglehetősen költséges volt. Mindezen túl a budai területeken jól jövedelmező szőlők terültek el, minek következtében a terület ára is nagyon magas volt. Az akkori építési szabályzat által meghatározott minimális hatszáz négyszögöles telekméret sem engedte a nagyobb léptékű kiköltözést. Az fővárosban érvényes építési előírások sem segítették elő a családi házas építkezéseket. Nem utolsó sorban pedig az akkor uralkodó életmód-ideál sem kedvezett a szuburbán életmódnak. A századforduló környékén több lényeges változás nyitott utat a középosztályok külterületre való költözésének. A virágzó szőlőművelést az 1875 és 1895 közötti filoxérajárvány tönkretette, a budai hegyvidéki területek árait drasztikusan lecsökkentette, az 1876-ban elkészült, a túlzsúfolt Lánchíd tehermentesítésére szánt Margit-híd, az azon 1879-től átvezető lóvasút majd villamos-vonal, majd a későbbi 59-es vonal megépítése a XX. század első évtizedében Budát és annak hegyvidéki területeit is bekapcsolta a város vérkeringésébe. A minimális teleknagyságot a századfordulón háromszáz négyszögölre csökkentette a szabályzat a hegyvidéki területeken. Mindezen túl a középosztály lakással kapcsolatos értékei is átalakultak. A századfordulót megelőzően a leginkább meghatározó forrás a német Biedermeier stílus volt, ami a reprezentativitást helyezte előtérbe, a lakásnak ünnepélyességet és a lakók kiválóságát kellett tükröznie. A lakás az arisztokrata pallazzo-t utánozta sötét, vonalban egymásból nyíló szobáival, míg a higiéniai és kényelmi szempontok háttérbe szorultak. A felsőosztályi családok hat-hét szobás lakásaiban egy szobába zsúfolódott a család, ritka volt a fürdőszoba és a WC is. A monarchia két fővárosában a századfordulón a szecesszió érkeztével párhuzamosan az értékek is átalakultak. Míg ezt megelőzően hiába hívták föl neves szerzők és népszerű lapok kevésbé neves szerzői a helyzetben rejlő hátrányokra a figyelmet, kevés dolog változott, ekkor az értékek gyors átalakulása ment végbe. A század közepétől a nyugati városépítészetben megjelent értékek egészség, fény, levegő és tisztaság, amelyek átalakították a nyugati városokat, fokozatosan megjelentek a századfordulós középosztály értékei között. Mindemellett, a családi értékek és az intimitás is előtérbe került a reprezentáció kárára. Az étkezéssel, az 3

4 öltözködéssel és a társadalmi viselkedésmóddal kapcsolatos értékek is modernizálódtak. Az alacsonyabb társadalmi osztályokkal való, immár egészségtelennek tartott együttélést is fölváltotta a szegregálódásra való igény. A feltörekvő és öntudatosodó középosztály a századfordulóra általánosságban is elégedetlenné vált lakáskörülményeivel. A szecesszió által fölfedezett magyar vidéki építészet és a családi ház tökéletesen megfelelt a feltörekvő új, nemzeti orientációjú középosztály számára. A Monarchia első szervezett családi házas telepét Bécs melletti Währingben és Döblingben építtette föl 1870-ben a Wiener Cottageverein. Mintául a kétszintes, funkcionálisan vertikálisan megosztott angol családi ház (cottage) szolgált, ami meglehetősen szokatlan volt a térségben. A belsőépítészeti szokatlansága tehető részben felelőssé a kísérlet bukásáért a magas ár mellett: a lakók nagyon hamar két egyszintes lakássá alakították a házakat, ami mind a szokásaiknak, mind az anyagi helyzetüknek jobban megfelelt. A bécsihez képest a budapesti középosztály anyagi helyzete még kevésbé tette lehetővé az ilyen típusú házakba költözést még jó harminc évig, nem is történt hasonló kísérlet a Monarchia más területein a századfordulóig. A századfordulón az újabb angol, finn és német családi házas telep-kísérletek jelentek meg mintaként a magyar építészek számára. A kísérleteket az értelmiség kritikus lelkesedéssel fogadta. A kertvárosok építéséhez köthető utópisztikus, evolucionista elképzeléseket a magyar közönség nem tartotta reálisnak, viszont az Angliában, Finnországban és Németországban megépített kertvárosokban a lakóövezetek egészséges kialakítása, a házak magas színvonala és az ezzel párhuzamos relatív olcsósága meggyőző erővel bírt. A kor befolyásos értelmiségei, mint a jogászfilozófus-szociológus Wildner Ödön és az építész Málnai Béla és Jakab Dezső népszerűsítette a kertvárosi elveket. Az előbbi közeli ismeretségben volt Bárczy Istvánnal, az 1906-ban megválasztott új polgármesterrel. Wildner a város és a gazdaság szempontjából hátrányosnak tartotta a város külső területeinek és agglomerációjának spontán beépülését, és szervezett formát tartotta kívánatosnak. Magyarországon kivitelezhetetlennek tartotta a tervezett kertváros kivitelezésének eredeti, angol módját, a célra alapított filantróp szervezetet és a föld közös tulajdonlását, mivel a magyar 4

5 polgárságban a közcélokra adományozásnak és javak közös kezelésének nincsenek hagyományai, ezért Abenroth nyomán az önkormányzatot tartotta a szervezésre megfelelő szervezetnek. Málna Béla elvégezte számítások megmutatták, hogy Budapesten is lehetséges a középosztály számára elérhető áron családi házakat építeni, ha a minimális teleknagyság száz négyszögölre csökken és a felesleges helyiségeket kihagyják. Bárczy polgármestersége alatt beruházó típusát és a célközönséget tekintve két típusú telep-építkezés indult meg. A zömmel állami-önkormányzati beruházásban és az alsó-közép illetve munkásosztály számára épített telepek legjelentősebbike a Wekerletelep volt, míg az önkormányzati támogatás mellett magánberuházásban a középosztály számára épített típus egyetlen példánya a Kis-Svábhegyen elterülő Bírák és Ügyészek telepe volt. A telep, eredetileg szőlő, a Kis-Svábhegy délkeleti lejtőjén található, nagyon előnyös helyszínen, kilátással a Várra. A közeli Déli pályaudvaron és Széna téren keresztül könnyen elérhető volt a belváros villamosjáratokkal, a terület a későbbi 59-es villamos vonalához is nagyon közel helyezkedik el. Különböző intézmények is megjelentek már a közelben, mint iskola, kórház, templom, piac és üzletek. A területet feltáró utak, az Istenhegyi út és a Hieronymi utca is elkészültek a századforduló körül. A telepet a Bírák és Ügyészek Egyesülete építtette tagjai számára, mivel úgy érezték, a tagok lakáskörülményei nem felelnek meg társadalmi státusuknak, és a divatba jövő villatelep megfelelőnek tűnt erre a célra. Az összesen tízezer négyzetméteres telep két, össze nem függő részből áll, mivel a közötte fekvő területet nem sikerült megvásárolni. Az alsó részen tizenöt, nagyobb, általában háromszáz négyszögöles telken álltak a nagyobb, egy-két emeletes villák, illetve közösségi helységek és a tagok számára épült kollégium és bérház, míg a felső rész harmincegy kisebb, általában százötven négyszögöles telkén kisebb villák épültek. Az alsó rész villái általában két lakást tartalmaztak, míg a felső területen levők egy-egy család számára épültek. A telep létrehozása a városvezetés hathatós támogatásával zajlott. Megkönnyítendő az építkezést és csökkentendő az árakat, a telep kedvéért a minimális 5

6 teleknagyságot megfelezték, ami így százötven négyszögöl lett. Az infrastruktúrát is kiépíttette a főváros a telek határáig, illetve jelentős összegekkel járult hozzá a bérház építéséhez. Az egyesületnek sikerült kedvezményes kölcsönöket is kapnia két nagybanktól. Az egyesület lapjában hirdette meg országosan tagjai számára a lehetőséget, és az építési telkek hamar elkeltek. A beköltözők között akadtak vidékiek is, Egerből, Temesvárról, de a túlnyomó többség a pesti belvárosból érkezett. A terveket Árkay Aladár készítette, az építkezés 1911 augusztusában indult, bár a tervezgetés már 1908-ban is előrehaladott állapotban volt. Az első házakat 1912 májusában már át is adták, a bérház és a közösségi ház pedig ugyanazon év novemberére készült el. Az építkezés költségei két millió koronára rúgtak, ami nagyon alacsonynak minősült a korban, és a kortársakat is meglepte. A házak homlokzata változatos stílusban épült, keverve erdélyi, finn, angol, és néha még egzotikusabb vonásokat. A külső változatossággal ellentétben a házak belső alaprajza erősen szabványosított volt, és erősen hatott rá az angolszász lakásideál, ahogy azt Magyarországon értelmezték. A szobák és terek strukturálisan és funkcionálisan tisztán el voltak szeparálva, a korban szokásos horizontális elrendezés mellett megjelent a vertikális is. A cselédszoba és egyéb ellátó helyiségek az alagsorba kerültek. A földszint általában három szobából álltak a kisebb villákban: ebédlő, nappali és hall. Mindemellett a veranda, a konyha és a WC is a földszinten kaptak helyet. Az emeletre pedig az általában három hálószoba és a fürdőszoba került. A szobák átlagos mérete harminc négyzetméter volt. A nagyobb villákban levő lakások földszintjei négyvagy ötszobásak voltak, ami mellé még egy reprezentatív helyiség is került általában, és a szobák nagyobbak voltak a kisebb villákban találhatóknál. Az emeleten négy szoba volt, ami mellé még néhány vendégszoba és fürdőszoba társulhatott a tetőtérben. A telep a kor fogalmai szerinti lakótelep volt: egyazon társadalmi osztályba tartozó és hasonló anyagi helyzetű emberek számára épült, akik mindezen túl hasonló foglalkozást űztek. A lakosság a későbbi kor fogalmai szerint a keresztény felsőközéposztály tagjai közül került ki. A kevésbé tehetősek lakást béreltek a bérházban, a gazdagabbak a villákba költöztek. A kor más telepein hamar kialakult valami összetartozás-tudat, ami itt csíráiban megvolt, de hamar eltűnt. Ennek egyik oka talán 6

7 abban keresendő, hogy a telep különállása a szomszédos területek beépülésével megszűnt, másrészt a történelem nem adott elég időt kialakulásának. A telep elkészültét hamarosan az első világháború kitörése követte, a háborút követően a középosztály anyagi lehetőségei jelentősen romlottak. Ennek egyik következményeként jelentős ideig nem épültek hasonló telepek a városban, másrészt a telep eredeti struktúrája is átalakult. Mivel a telep lakosságának nagyon kiterjedt társadalmi hálója volt, sokuk befogadott menekült hasonló foglalkozású és társadalmi helyzetű családokat, ami az anyagi helyzet párhuzamos romlásával a villák több részre osztásához vezetett. Nem mintha nem értékelték volna az angol típusú belsőépítészet ideáit, viszont a rengeteg felesleges tér már nem fért bele a körülményeikbe: a verandát, a padlást, az alagsort hamar lakóterületté alakították, a szokásoktól idegen vertikális elosztást megszüntetve hamarosan a villákat szintenként lakásokká alakították. Számos szempontból a kísérlet csupán kísérlet maradt, az eredeti ötleteket többsége nem állta ki a helyi közönség próbáját, és a magánerős, önkormányzatilag mérsékelt támogatású, középosztályi telepek építése sem vett lendületet. Másrészt a házak igényes építészeti kialakítása, a kis telken villáknak olyatén elhelyezése, ami nem tűnik zsúfoltnak, maradandó értéket alkotnak. Az első oldalon szereplő kép forrása: Árkay Aladár, Bírák és ügyészek telepe. Magyar Építőművészet, 11 (3); melléklet: Dr. Ráth-Végh István Háza 7

8 Felhasznált irodalom: Bácskai Vera (2000). Budapest története In: Bácskai V. Gyáni, G Kubinyi, A. Budapest története a kezdetektõl 1945-ig. Budapest: Budapest Fõváros Levéltára; pp Budapest (1913). Budapest: Eggenberger Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve. Vol. XII, (1923). Budapest: Budapest Székesfõváros Statisztikai Hivatala Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Évkönyve, Vol. XI, (1914). Budapest: Budapest Székesfõváros Statisztikai Hivatala Buzinkay Géza (1992). A középosztály lakásideálja. In: Hanák P. (szerk.) Polgári lakáskultúra a századfordulón. Budapest: MTA Történettudományi Intézete; pp Csík Edina (1992). Árkay Aladár bírói ügyészi lakótelepének városképi vizsgálata. Kézirat, évszám és oldalszám nélkül. Czaga Viktória (1999). A főváros egyesítése a budaiak szemszögéből. In: Szvoboda Dománszky Gabriella (szerk.) Urbanizáció a dualizmus korában. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; pp Dercsényi Balázs (1967) Árkay Aladár. Budapest: Akadémiai Kiadó Déry Attila Merényi Ferenc (2000). Magyar Építészet Budapest: Urbino Fishman, Robert (1987). Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia. New York: Basic Books Gábor Eszter (2001). Budapesti villák. Budapest: Városháza Gergely Katalin (1999). Lakóhely és életminõség a századfordulón. In: Szvoboda Dománszky Gabriella (szerk.) Urbanizáció a dualizmus korában. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; pp Gergely Katalin (2001). Villatelep az 1910-es évek Budapestjén. Kézirat Glatz, Ferenc (1988). Polgári fejlődés, nacionalizmus, asszimiláció a XIX. században. In: Kövér, György (szerk.) Magyarország társadalomtörténete I. Vol. 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; pp

9 Gyáni Gábor (2000). Budapest története In: Bácskai V. Gyáni G. Kubinyi A. Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Budapest: Budapest Fõváros Levéltára; pp Gyáni Gábor (1992). Polgári otthon és enteriőr Budapesten. In: Hanák, P. (szerk.) Polgári lakáskultúra a századforgulón. Budapest: MTA Történettudományi Intézete; pp Hall, Peter (1996). Cities of Tomorrow, sec., updated ed. Oxford: Blackwell Hardy, Dennis (1991). From Garden Cities to New Towns. London: E & FN Spon Hardy, Dennis (1992). The garden city campaign: an overview. In: Ward, Stephen V. (szerk.) The Garden City (London: E & FN Spon); ch. 10. pp Hebbert, Michael (1992). The British garden cities: metamorphosis. In: Ward, Stephen V. (szerk.) The Garden City. London: E & FN Spon; 9. fejezet, pp Jakab Dezsõ (1909). Angol kertvárosok. A Ház, Vol. II, pp Lukács Lajos (1996). Pest-Buda az 1867-es kiegyezés idején. Budapest: Akadémiai Kiadó Málnai, Béla (1909). Családiház-telepek. A Ház, Vol. II, pp Malonyay, Dezső (1908). Eb ura fakó. A Ház, Vol. I, pp Márkus Dezső (1913). Árkay Aladár. Bírák és ügyészek telepe. Magyar Építõművészet, Vol. XI, pp Mazsu János (1988). A magyarországi tisztviselő-értelmiségi réteg társadalmi szerkezetének változási folyamata a dualizmus időszakában. In: Kövér György (szerk.) Magyarország társadalomtörténete I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; Vol. 2, pp Nagy Gergely (1997). Wekerle telep. Veszprém: F. Szelényi Ház Sármány-Parsons Ilona (1992). Villa és családi ház. In: Hanák, P. (szerk.) Polgári lakáskultúra a századforgulón. Budapest: MTA Történettudományi Intézete; pp Siklóssy László (1929). Svábhegy. Budapest: Svábhegyi Egyesület Stankovits Szilárd (1909). Az angol kertvárosokról. Budapest: Népművelés Szatucsek Zoltán (szerk.) (2000). Hegyvidéki olvasókönyv. Budapest: XII. Ker. Önk. Wildner, Ödön (190?) Kertvárosok. Budapest: Várnai F. 9

EGY POLGÁRLAKÁS BUDAPESTEN

EGY POLGÁRLAKÁS BUDAPESTEN VIGH ANNAMÁRIA EGY POLGÁRLAKÁS BUDAPESTEN A kiegyezés után Budapesten - a modern urbanizáció hatására - megváltozik a város külső képe, módosul az építkezések jellege, és ezzel együtt megváltoznak az itt

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Garai Péter Séta a Korányin

Garai Péter Séta a Korányin 2008 / Nyár G y a l o g g a l o p p A v á r o s s z ö v e t r e j t e l m e i I I. Garai Péter Séta a Korányin Az elôzô számban bemutatott helyszíntôl, a Jósavárostól csak pár lépést kell tennünk észak

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai?

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? SZIRMAI VIKTÓRIA Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? A kiinduló tétel Talán kissé túlzónak hangzik, de a címben megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy lényegében

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes

3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes 3.1.2 KÉSZ Mellékletek Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II.19.)önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék Komárom Város Képviselőtestületének

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

A településrendezési tervezés és az operatív településfejlesztés (megvalósítás) összefüggései

A településrendezési tervezés és az operatív településfejlesztés (megvalósítás) összefüggései A településrendezési tervezés és az operatív településfejlesztés (megvalósítás) összefüggései Az a települési önkormányzat, amelyik megalkotja településrendezési terveit és helyi építési szabályzatát,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

A vasút helyzete Európában

A vasút helyzete Európában A vasút helyzete Európában - a fejlesztések előzményei, lehetőségek a jövőben Pais Anna, szociológia szak/iii. évfolyam 2004. június 30. A vasút helyzete Nyugat-Európában a XX. század közepétől Az 1950-70-es

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 - 5 - INGATLAN LEÍRÁSA: A vizsgált ingatlan a D épület földszintjén található. Az eredeti épület 1986-ban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei

ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei ÖSSZEFOGLALÁSOK Két Amerika: Érvek és magyarázatok az Egyesült Államok és Latin-Amerika fejlettségi különbségei Mik lehetnek az okai annak, hogy míg a XVIII. század elején a kontinentális Latin-Amerika

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján)

Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján) Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján) A GKI a jövőben évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanfejlesztők,

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

Napimádó. nyár a város felett

Napimádó. nyár a város felett Napimádó nyár a város felett A tetôtér, ha ügyesen használják, mesevilág, napfénybirodalom, ház a ház fölött olyan kilátással, mely egészen rejtett oldaláról mutatja meg a várost Fotó Barbay Csaba/Flashback

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Módosné Bugyi Ildikó

Módosné Bugyi Ildikó Módosné Bugyi Ildikó Egyedi tájértékek szerepe a hagyományőrzésben a Jászság négy településében, két felmérés tapasztalatai alapján * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Úgy tűnik a tiszadobi Andrássy kastély sok évtizedes agóniája véget ér. PÁLYÁZAT A tiszadobi Andrássy kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása projekt keretében lehetővé

Részletesebben

Szociális tulajdonrészt!

Szociális tulajdonrészt! Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom Mai magyar társadalom Szociológia vizsgálja: Egyenlőtlenségek mértékét, arányait, területi elhelyezkedését Szegénység: élet fenntartásához szükséges anyagi javak hiánya, illetve az egyén/család nem rendelkezik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 26 Turi Attila építészete Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 27 E lapszámban az előbbiekben Turi Attila budakalászi főépítészi tevékenységét mutattuk be. Az előző kiadványokhoz hasonlóan ez esetben

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZÖVETTAN II.

TELEPÜLÉSI SZÖVETTAN II. MEGGYESI TAMÁS egyetemi tanár, BME Urbanisztika Tanszék TELEPÜLÉSI SZÖVETTAN II. A 2002/5. számunkban közöltük Meggyesi Tamás Városépítés címen készült kéziratából a települési szövettan témakör 1. fejezetét.

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (. ) önkormányzati rendelete helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról A Budapest XII. kerület

Részletesebben

Style & Draw Enteriőr tervezési pályázat MŰLEÍRÁS

Style & Draw Enteriőr tervezési pályázat MŰLEÍRÁS Style & Draw Enteriőr tervezési pályázat MŰLEÍRÁS 4QrdZuXlWhoAjMp4 4QrdZuXlWhoAjMp4 1 A tervezési feladat egy társasházi lakás átalakítása volt. A tulajdonos egy egyedülálló, jól szituált, 28 éves fiatalember,

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen Duna House Barométer 02. szám 2011 július + kitekintés: Debrecen Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Július Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Debreceni

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút?

Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút? Kolocz Dóra Hogyan született a Nagykörút? Épül a Nagykörút. József körút a Krúdy (József) utcától a Baross utca felé nézve (A felvétel 1884-ben készült) 1 Budapest utcáin járva ma már nem lepődünk meg

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet 49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet A Budapest, VIII.ker. Orczy tér - Orczy út - Visi Imre utca - Szeszgyár utca - Baross utca által határolt tömbökre vonatkozó RRT módosításáról A VIII.ker. Önkormányzat

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az.

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. 22 budapest BUDAPESTI OKTATÁSI ANZIKSZ Budapest, Budapest te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás... Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. A globális városok (mint New York,

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

(RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM

(RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM (RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM A nevelési program elkészítését több tényező teszi szükségessé és egyben időszerűvé. A nevelőintézetekben a nevelés célja és feladata sajátos és eltér minden más intézményesített

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

Kérdőív a klímaváltozásról. Statisztikai értékelés. Készítette: Kovács Mária, Szépszó Gabriella, Szabó Péter, Krüzselyi Ilona

Kérdőív a klímaváltozásról. Statisztikai értékelés. Készítette: Kovács Mária, Szépszó Gabriella, Szabó Péter, Krüzselyi Ilona Kérdőív a klímaváltozásról Statisztikai értékelés Készítette: Kovács Mária, Szépszó Gabriella, Szabó Péter, Krüzselyi Ilona Országos Meteorológiai Szolgálat, Klímamodellező Csoport Tartalom: A kérdőívet

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Műleírás. Style & Draw. Enteriőr tervezési pályázathoz. 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése

Műleírás. Style & Draw. Enteriőr tervezési pályázathoz. 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése Műleírás Style & Draw Enteriőr tervezési pályázathoz 80 m2-es I. emeleti lakás tervezése Családmodell- és igény bemutatása: A projekt megbízója egy 25 éves egyedülálló fiatal nő, aki szülői támogatással

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Á ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ö ü ü ö ü ö ú ö ö ú ű Á Ú ű Á ö ö ú ű Á ú ű Á ö ö ú ü ö ú ö ú ú ú ú ú ú ú ö ö ö ú Á Á Á Á ú Á ö ö Á ö Á ö Á ú Á Á ö Á ű Á ú Á Á ö Á Á ú ö ü ö ö ö ö ű ö ü Í ö

Részletesebben

ú ú ú Ú ú ú ő ő ú ű ú ő ő ú ő ú ő ő Ó Ó ő ű ő ő ú ő Ó Ó ú ú ú Ú ü ú ú ő Ü ü ő ü ő ő ú ú ő ő ú ő ő ü ü ú ő ű ü ő ő Ü ű ű ű ű ú ü ü ő ú Ö ű ű ő ú Ü ú ü ő ú ő ü ő ű Á Ü Ó Ó ű ü Ü ü ú Ü ő ő ő ő ő ő ő ü Ü ü

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben