Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás"

Átírás

1 Ukrajna serveetek által benyújtott pályáatok Érvénytelen pályáatok Pály áat sá Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / /2007 Agrárvállalkoók Sövetsége Kulturáls Sövetség Beregsás /2007 Dercen Köség Dercen / / / /2007 Kulturáls Sövetség Kulturáls Sövetség Kulturáls Sövetség Méda Fejlestéséért /2007 Pap Köség Érvénytelen össesen Csonkapa p A KMASZ - Jótékonyság rodája működtetésének btosítása Kulturáls rendevénysoroat Csáslócon Dercen óvoda felújítás.tataroás munkáho esköök beserése Esköbeserés a Sürte Orvos Rendelő résére Esköbeserés a Sürte háa résére Esköbeserés a Csáslóc Művelődés Há résére Lépésben a nformácó vlágával Játsótér és sportpálya megépítése lletve felújítása Hetyenben A KMASZ - Jótékonyság rodája működtetésének btosítása Kulturáls rendevénysoroat Csáslócon Dercen óvoda felújítás.tataroás munkáho esköök beserése Esköbeserés a Sürte Orvos Rendelő résére, 100 nm alapterület, újáépítése három éve kedődött A felújításho sükséges esköök beserése A műv. há ülőalkaltossággal, fogassal, íróastallal való ellátása Dktafonok, fényképeőgépek beserése a sajtóorgánumok résére. Játsótér és sportpálya megépítése lletve felújítása Hetyenben Igényelt össeg Érvénytelenség oka 1,138,000 hányos: 4.2,4.5,4.7, ,000 a pályáhatónál alacsonyabb össeg 3,200,000 2,500,000 2,620, ,000 a pályáhatónál alacsonyabb össeg, 150,000 1,023,500 11,566,500

2 Pály áat sá Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / / / /2007 Ukrán-Magyar Területfejlestés Iroda, Sécheny Jótékonyság Kulturáls Sövetség Kárpátalja Vállalkoásés Területfejlestés Köpont Jótékonyság Önkormányatok Jósomsédság festvál Önkormányat okmányok gyar nyelvű elkésítése Salánk Kuruc Hétvége Projekt a gyar polgármesterek képésére Önkormányat rendevények, falunapok Rendevény sak és kulturáls találkoókkal A dokumentunak gyar nyelven történő elkésítése Kétnapos rendevény konferencával és kulturáls programokkal Pályáat lehetőségek megsmertetése a polgármesterek és jegyők résére Önkormányat rendevények, falunapok Igényelt össeg Javasolt össeg 1,000, ,000 4,622, ,000 1,400, ,000 2,936,000 1,000,000 3,000,000 2,000, /2007 Bene Köség a Bene Falunap Benében Falunap serveése 650,000 elutasítva /2007 Beregsás Város 4.1. Falunapok, kstérség, határment együttműködések Kostható keret: Beregsás Beregsás napja rendevénysoroat Beregsás napja rendevénysoroat 1, /2007 Beregvdék Határment Önkormányat Társulás Gát falunapok falunapok 1, /2007 Csepe Köség Csepe /2007 Önkormányatok /2007 Önkormányatok /2007 Kasony Önkormányat Meőkas ony /2007 Kígyós Köség Kígyós / / /2007 Meőgecse Köség Nevetlenfalu Önkormányat Sent Mklós Ifjúság Egyesület Meőgecs e Nevetlenfal u Nagybégá ny Falunap serveése Csepében Munkahelyteremtő felnőttképés programok, gadaképés, Internet-oktatás és térségfejles Címer-ásló program folytatása a Nagysőlős járásban Kasony falunap megrendeése Köös múltunk, köös jövőnk - Tsarád és Kígyós kulturáls értéke Meőgecse Lekvárfőő Festvál és Süret mulatság Aklhegy, Öregakl falunap megserveése és "A kstérség kultúrájának megsmertetése Falunap serveése Csepében Önkormányat Akadéma, térségfejlestés sakemberek képése 30 gyar lakta település sámára címer és ásló késítése Kasony falunap megrendeése Hagyományőrés, falunap serveése Meőgecse Lekvárfőő Festvál és Süret mulatság Aklhegy, Öregakl falunap megserveése és A Bereg kstérségben élő fatalok és kultúra serető emberek találkoásának elősegítése 1,000,000 elutasítva 2,050,000 elutasítva 1,192,500 elutasítva 583,555 elutasítva 1,908,000 elutasítva /2007 Técső Város Técső / Össesen Vesta Hust Járás Társadalm Serveet Vsk Técső város napjának megünneplésével kapcsolatos kadásokho való hoájárulás A falunap és aon belül hagyományőrő süret bál Técső város napjának megünneplésével kapcsolatos kadásokho való hoájárulás A falunap és aon belül hagyományőrő süret bál 1, 680,000 elutasítva 27,022,121 5,000,000

3 4.2. Magyar nyelvű írott és elektronkus méda és médaköpontok működés és beruháás költségenek Kostható keret: Ft Pály áat sá Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / / / / / / / / / / / / / / Össesen Pedagógussövetség Kulturáls Sövetség Pedagógussövetség Kárpát Iga Só köös vállalat Kulturáls Sövetség Magyar Újságírók Kárpátalja Sövetsége Határment Régók Európa Informácós Fejlestés Köpontja Kulturáls Sövetség Pedagógussövetség Kárpátalja Református Egyhá Kárpátalja Református Ifjúság Serveet (KRISZ) Korrespondens Jótékonyság Korrespondens Jótékonyság Beregsás Beregsás Beregsás Beregsás Beregsás Nagybégány Görög Nagybégá Katolkus Egyháköség ny Nagysőlős-vdek Hírek társadalom-poltka kadvány Nagysőlő s Köoktatás c. pedagóguslap 4 lapsámának Kárpátalja c. lap nfrastrukturáls fejlestése Irka c. gyermeklap 4 lapsámának A Kárpát Iga Só köélet lap Kárpátalja c. lap megjelentetés költsége A kárpátalja gyar sajtó "Magyar Só" médaköpont beruháás költségenek A Kárpátalja Semle elektronkus működés költsége A Magyar Elektronkus Könyvtár kárpátalja tükörserverének létrehoása A KRE médaköpontjának esköfejlestése A KRISZ TESÓ című folyóratának fenntartása, serkestése, kadása, IX. "Sülőföldem" Festvál "A kőbalta vllamosítása" Magyar görög katolkusok lelkség lapja A Novn Vnohragyvscsn járás társadalm-poltka lap műsak fejlestése Köoktatás c. pedagóguslap 4 lapsámának Technka esköök beserése Irka c. gyermeklap 4 lapsámának A Kárpát Iga Só köélet lap Resköltség, tsteletdíjak fedeésére Infrastrukturáls és működés támogatások Médaanyagaban aktuáls törvénymódosítások, köérdekű nformácók, publkácók, tudományos írások A Kárpátalja Semle elektronkus működés költsége A Magyar Elektronkus Könyvtár kárpátalja tükörserverének létrehoása A KRE médaköpontjának esköfejlestése A KRISZ TESÓ című folyóratának fenntartása, serkestése, kadása, Kárpát-medencében élő nemet ksebbségek életét bemutató pályamunkák versenye. Műsak esköök beserése a kárpátalja gyar elektronkus méda támogatására A MEGMARADNI c. újság A egyetlen ugocsa gyar nyelvű lap sínesebbé és olvasmányosabbá tétele. Műsak esköenek fejlestése Igényelt össeg Javasolt össeg 1,206, ,000 4,247,000 2,000,000 2,017,400 2,000,000 5,000,000 2,000,000 4,500,000 4,500,000 21,000,000 11,200,000 2, 360,000 elutasítva 673,000 elutasítva 1,600,000 elutasítva 1,045,000 elutasítva 1,000,000 elutasítva 4,261,000 elutasítva 680,000 elutasítva 1,155,793 elutasítva 51,245,913 22,400,000

4 Pály áat sá Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / /2007 NATURA Turstka Sövetség Négyhatár Vállalkoók Sövetsége Pedagógussövetség 4.3. Internet hoáférést fejlestő programok Kostható keret: Ft Nagymus aly Beregsás Beregsás Natura turstka és környeetvédelm sövetség Internet hoáférésének és nfortka fejlestésé Négyhatár Vállalkoók Sövetsége E-gyar pont fenntartása Kárpátalja gyar skolák nternet hoáférésének btosítása Natura turstka és környeetvédelm sövetség Internet hoáférésének és nfortka fejlestésé Négyhatár Vállalkoók Sövetsége E-gyar pont fenntartása Kárpátalja gyar skolák nternet hoáférésének btosítása Igényelt össeg Javasolt össeg 700, , , ,000 1,739,000 1,000, /2007 Önkormányatok A kárpátalja E-CTN program folytatása, ntémények vlághálóho való kapcsolása 80 újabb ntémény bekapcsolása 5,000,000 1,030, / / / / / / / / / /2007 Kulturáls Sövetség Beregújfalu Köség Beregvdék Határment Önkormányat Társulás Cso Görög Katolkus Egyháköség Gordus Kárpátalja Magyar Ifjúság Demokrata Sövetség Gordus"Magyar Dáksövetség II. Rákóc Ferenc Főskola Meőgecse Köség Munkács Sent István Líceum Infortka és Idegennyelv Sakránnyal Négyhatár Vállalkoók Sövetsége Beregújfal u Gát Tsacsom a Beregsás Beregsás Meőgecs e Munkács Beregsás Kárpátalja Telehá-program 2007 Hatékonyabb roda munkát elősegítő esköök beserése sámítástechnka esköfejlestése Sámítógép és laptop árlása a Cso Görög Katolkus Egyháköség sámára Internet hoáférés btosítása A Gordus Magyar Dáksövetség nformácós webportáljának létrehoása A II. Rákóc Ferenc Főskola Internet hálóatának fejlestése "Internet solgáltató soba" a Meőgecse Köség on A Líceum nternethoáférésének 29 Kárpátalja gyar serveet nternet hoáférésének btosítása 15 új telehá létrehoása és a meglévő 17 bérlet díjának és nternet előfetésének költségere 6,960,000 1,500,000 Iroda nfrastruktúra sámítástechnka esköfejlestése Sámítógép és laptop árlása a Cso Görög Katolkus Egyháköség sámára Internet hoáférés btosítása A Gordus Magyar Dáksövetség nformácós webportáljának létrehoása A új termek bekapcsolása a főskola Internet hálóatába Ingyenes nternet hoáférés lehetőség képítése A Líceum nternethoáférésének 29 Kárpátalja gyar serveet nternet hoáférésének btosítása, saktanácsadás, Web-lap késítés, karbantartás 2,300,000 elutasítva 514,542 elutasítva 1, 2,990,750 elutasítva 795,306 elutasítva 525,000 elutasítva 2,081,000 elutasítva

5 /2007 Perspektíva Oktatóköpont Beregsás A Perspektíva Oktatóköpont előadótermének felserelése Munkanélkülek sámítógép felhasnáló képése gyar nyelven. 620,000 elutasítva /2007 Sent Mklós Ifjúság Egyesület Nagybégá ny "Kapcsolódn a vlág(háló)ho A fjúság há felserelése sámítógéppel, nternettel 950,000 elutasítva / Össesen Ukrán-Magyar Területfejlestés Iroda, Internet hoáférés btosítás Internet hoáférés btosítás 550,000 elutasítva 28,995,598 5,000,000

Igényelt összeg (Ft) A II. Rákóczi Ferenc. Kárpátaljai Magyar. Főiskola 2007. évi működéséhez való

Igényelt összeg (Ft) A II. Rákóczi Ferenc. Kárpátaljai Magyar. Főiskola 2007. évi működéséhez való Sors ám Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás 4.1. 1280/2007 4.1. 1424/2007 4.1. 1448/2007 4.1. 1426/2007 4.1. 1433/2007 4.1. 1186/2007 II. Rákóci Ferenc Főiskola Ifjúságért Jótékosági

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

Beregszász Fórum A 22

Beregszász Fórum A 22 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bányászok Baráti Társasága, B 411 Aknaszlatina Aknaszlatinai Közkönyvtár Asztély Pro Patria Szövetség, B 414 Bene Benei Faluház, B 411 A Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára

Részletesebben

A KHÖT KÉZIKÖNYVE 2011

A KHÖT KÉZIKÖNYVE 2011 A KHÖT KÉZIKÖNYVE 2011 A KÁRPÁTALJAI HATÁRMENTI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA XIX. FÓRUMA 2011. junius 16. Ungvár Beregszász 2011 1 Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása A KHÖT KÉZIKÖNYVE Összeállította:

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár Ssz. 1. 2. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 000740 000391 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Agape" Koltó - Katalin Falusi Szociális Támogatások a "Ethnika" Kulturális Magyarlapád

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Magyarországi szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok

Magyarországi szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok Magyarországi szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Érvénytelenség oka Megjegyzés 1.1 6603/2010 Gyergyó Terület Ifjúsági

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján

Egyházi oktatási intézmények működésének feltételei Kárpátalján kutatás közben 425 mények egy részét, amely szerint alapvető feladatuk pontosan a pedagógusok szakmai tájékozottságának emelése lenne. Ennél a kérdésnél nem találtunk más háttérváltozók vonatkozásában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Támogatott pályázatok. 1. oldal

Támogatott pályázatok. 1. oldal Támogatott pályázatok S.sz. Pályázati felhívás * Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SK 121/2013 A Jövő Gyermeke Polgári Társulás SK 008/2013

Részletesebben

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány Ikt. szám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg(ft) BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javaslatok a moldvai csángómagyar közösségfejlesztési tervhez

Javaslatok a moldvai csángómagyar közösségfejlesztési tervhez Javaslatok a moldvai csángómagyar közösségfejlesztési tervhez A 2011. április 8-10-i külsőrekecsini, pusztinai konferencia állásfoglalása ( De minimis koncepció ) 1 Szükségben egység, kételkedésben szabadság,

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1303/2013 "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány Beregszász 2628/2013 2674/2013 "Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely" Alapítvány "Háló"Kárpátaljai Megyei

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja:PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest "Kerek egy esztendő" 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest Kerek egy esztendő 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 2014/1-000412 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Ábel a Székelyföldi gyermekekért" "ACTIVE" Független 2014/1-01402

Részletesebben

Tisztelt Kisköreiek! visszadobták

Tisztelt Kisköreiek! visszadobták Tisztelt Kisköreiek! 2013 évben Kisköre Városi Önkormányzat sikeres, eredményes évet zárt, a pénzügyi gazdálkodás, a fejlesztések és a település közösségeinek, lakosságának nyújtott támogatások tekintetében.

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása Sorszám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) 777/2011 Arany A. László Polgári Társulás Nyitra Országos

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben