Igényelt összeg (Ft) A II. Rákóczi Ferenc. Kárpátaljai Magyar. Főiskola évi működéséhez való

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igényelt összeg (Ft) A II. Rákóczi Ferenc. Kárpátaljai Magyar. Főiskola 2007. évi működéséhez való"

Átírás

1 Sors ám Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / / / / /2007 II. Rákóci Ferenc Főiskola Ifjúságért Jótékosági Serveet Oktatásért Alapítvá Tanárképő Főiskola Hallgatói Önkormáat Kárpátaljai Vállalkoásfejlestési Köpont (KVK) Terra Dei - Kárpátaljai Meőgadasági Saktanácsadó Köpont Ukrajnai serveetek által beújtott pályáatok 4.1. Magyar elvű felsőoktatás Kiostható keret: A II. Rákóci Ferenc Főiskola évi működéséhe való hoájárulás Fiatal magyar kutatók, doktorandusok tehetséggondoó östöndíjprogramja A UNE magyar matematikai tanséke kialakításának Tehetség, tudomáosság, tanácsadás a fiatalokért, fiataloknak. Falusi turimus vendéglátók és idegenveetők továbbképése A meőgadasági sakoktatás sinvonalának javítása A II. Rákóci Ferenc Főiskola évi működéséhe való hoájárulás Kárpátaljai magyar fiatal értelmiségiek utánpótlásának kinevelése septemberében beindul a matamatikai tansék a UNE-n, amely a magyar filológiai és a magyar történelem tansékkel együtt magyar kart alkothatnak a egyetem keretén belül. Diákok segítése a tudomáosságban, sakképésben. Igéelt össeg Megítélt össeg 30,000,000 13,000,000 7,000,000 2,000,000 30,000,000 15,000,000 1,300,000 elutasítva Idegenveető képés 1,100,000 elutasítva A oktató munka hatékoságának növelése, a meglévő esköállomá bővítése, kisgépek beserése a tangadaság résére. 2,417,000 elutasítva

2 / Össesen i Képviselők Klubja A kárpátaljai magyar A kárpátaljai magyarság képviselők testületeinek, serepe Ukrajna európai prominens semélyeinek integrációjában olyan állásfoglalásainak elősegítése. 1,500,000 elutasítva 73,317,000 30,000,000

3 Sors ám Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / / / sámú Kőrösmeői 1-9. ostályos Köépiskola Pedagógus Sövetség Técsői Református Egyhái Gyülekeet Ifjúságért Jótékosági Serveet Körösme ő Técső /2007 Nagygejőci Óvoda Nagygejőc / /2007 Páduai Sent Antal Karitás Jótéko Serveet Rahói Járási "Nepomuki Sent János" Karitás 4.2. Sórvá vidéken működő oktatási és nevelési intéméek Kiostható keret: Ft Gyertyánli get Rahó Magyar elv oktatását segítő esköök beserése Kárpátaljai sórváiskolák működési alapfeltételeinek Magyar sórváköpont terveési költsége és sórváiskolák Sórváoktatásban dolgoó fiatal pedagógusok eskö, sakmai tábor Automata Mosógép és fémásoló vásárlása a nagygejőci óvodának A gyertyánligeti Római Katolikus óvoda fenntartásáho való hoájárulás 14 gyerek, kimondottan elvoktatásho eskövásárlás Kárpátaljai sórváiskolák és vasárnapi iskolák működési alapfeltételeinek Egy olyan épület megépítésére vállalkonak, amely magyar ovódát, líceumi ostályt és kollégiumi bővitési lehetőséget bitosítana. Sórváoktatásban dolgoó tanárok Mosógép és fémásoló beserése A gyertyánligeti Római Katolikus óvoda fenntartásáho való hoájárulás Sámítógépes ostály Sámítógépes ostály létrehoása sórvában létrehoása sórvában élő magyar ajkú élő magyar ajkú gyerekek gyerekek sámára sámára Igéelt össeg Megítélt össeg 540, ,000 5,625,560 2,500,000 5,900,000 2,860,000 2,500,000 elutasítva 100,000 elutasítva 3,613,333 elutasítva 1,478,416 elutasítva

4 / / / / Össesen Romsa Tódor Karitas "Jótékosági Serveet" Sent Anna Aknaslatinai Óvoda Sent István Karitas Alapítvá Sent István Karitas Alapítvá Bustyahái Sent Ersébet Óvoda Nagybocsk ó Aknaslati na Técső Bustyahá a A nagybocskói óvoda működési költségeinek A "Sent Anna" óvoda fenntartása Bustyahái Sent Ersébet Óvoda játsóterének felújítása Bustyahái St. Ersébet Óvoda működésének A 2000-ben alapított óvoda a sórvában élő magyarok gyermekei sámára bitosít magyar elvű katolikus nevelést. A "Sent Anna" óvoda fenntartása 1,451,107 elutasítva 770,000 elutasítva Játsótér felújítása 1,600,000 elutasítva Resiköltség fedeésére pályáik. Állami támogatást nem kap. 1,786,000 elutasítva 25,364,416 5,900,000

5 Sors ám Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás /2007 KAMOT Jótékosági Alapítvá 4.3. Magyar elvű képést újtó oktatási és nevelési intéméek Kiostható keret: Ft Határon túli magyarok oktatásával kapcsolatos programok, tevékeségek Kárpát-medencei iskolák találkoója, különböő helysíneken. Igéelt össeg Megítélt össeg 1,500,000 1,000, / / / / /2007 Pedagógus Sövetség Kárpátaljai Református Egyhákerület Jótékosági Alapítváa (KREJA) A Kárpátaljai Református Egyhá Veetőségének Megyei Jótékosági Alapítváa A Kisdobroi iskoláért jótékosági alapítvá Kisdobron y i Járási Máltai Seretetsolgálat Kárpátaljai magyar iskolák oktatástechnikai és semléltető igéei A Kárpátaljai Református Egyhá Líceumának működési A Péterfalvai Líceum diákjainak helyismereti és kulturális tanulmái kirándulása A Kisdobroi Általános Iskola építése Segítségújtás ECDL diploma megserésére érettségiő gimnaisták sámára Kárpátaljai magyar iskolák oktatástechnikai és semléltető igéei A épület resijének, kommunikációs költségeinek és a tanulók étketetésének finansíroása. Kijevi és Magyarprsági kirándulás a gyerekek sámára 2006-ban új iskola építése indult, 2007-ben a tornaterem építése kedődött. E két épület befejeése a cél Hátráos helyetű gyerekek sámára ECDL visga lehetőség bitosítása 10,103,380 5,500,000 11,473,846 4,000,000 1,900,000 elutasítva 8,400,000 elutasítva 1,600,000 elutasítva /2007 i Magyar Gimnáium A BMG sámítástechnikai oktatási programjainak támogatására Sámítástechnikai újdonságok bekapcsolása a tanmenetbe, illetve a felnőttoktatásba 1,050,000 elutasítva

6 /2007 Csonkapapi Óvoda /2007 Feketepataki Református Egyháköség Feőfácska óvodája Csonkapa pi Feketepat ak /2007 Gáti Köépiskola Gát /2007 Gyulai Általános Iskola Sőlősgyul a /2007 Hetyeni óvoda Hetyen /2007 Husti Magyar Iskola Hust / /2007 II. Rákóci Ferenc Főiskola Jótékosági Alapítvá "A Tisaásvái gyerekekért" Tisaásvá Bútorat és egyéb hasnálati esköök beserése a csonkapapi óvoda résére A Feketepataki "Feőfácska" Óvoda bútor- és taneskö beserés Esköbeserés a Gáti Köépiskola résére Multimédiás esköfejlestés a oktatásban A hetyeni óvoda esköbáisának fejlestése Magyar elvű képést újtó oktatási és nevelési intéméek A i magyar tanelvű gyakorlóiskolák eskö Kaánvásárlás a Tisaásvái Óvodának Bútorat és egyéb hasnálati esköök beserése a csonkapapi óvoda résére Óvoda bővítés és fejlestés Sport esköök, sámítógépek, astalok beserése Sámítógép állomá bővítése, kommunikációs esköfejlestés Televíió, fémásoló és udvari játékok beserése Néhá tanterem felújítása a Husti Magyar Iskolában Semléltető esköök beserése a gyakorlóiskolák sámára 631,000 elutasítva 1,000,000 elutasítva 1,200,000 elutasítva 562,300 elutasítva 500,000 elutasítva 500,000 elutasítva 9,578,271 elutasítva Kaán beserése 100,000 elutasítva KAMOT Jótékosági Alapítvá Határon túli magyarok oktatásával kapcsolatos programok, tevékeségek Óvodák felújítása, mivel a fenntartó önkormáatok aagi esköök híjján erre nen képesek. 18,977,000 elutasítva /2007 Karácsfalvai Stojka Karácsfalv Sándor Görög Katolikus a Líceum A Karácsfalvai Stojka Sándor Görög katolikus Fenntartási költségek Líceum fenntartási 10,000,000 elutasítva támogatás hoájárulása

7 / / / / / / /2007 Kulturális Sövetség Kulturális Sövetség Kulturális Sövetség Kulturális Sövetség Kasoi Gyermek Zeneiskola Kasoi Gyermek Zeneiskola Kasoi Gyermek Zeneiskola Meőkas o Meőkas o Meőkas o /2007 Kígyósi Általános Iskola Kígyós /2007 Kisdobroi Általános Iskola Kisdobron y Sámítógép, omtató, Esköbeserés a fémásoló, scanner, tévé Csáslóci Óvoda résére beserése a óvodának Eskövásárlás a Eskövásárlás a Téglási Téglási óvoda résére óvoda résére Esköbeserés a A hiáos esköök Palágykomoróci Óvoda pótlása, bővítése a óvoda résére sámára Esköbeserés a Esköök felújítása és Korláthelmeci Óvoda bővítése a óvoda résére résére A Kasoi Gyermek Zeneiskola hangtechnikai és irodai elektronikai esköfejlestése A Kasoi Gyermek Zeneiskola hangsertechnikai fejlestése A Kasoi Gyermek Zeneiskola mosdójának felújítása A földrengés okota károk helyreállítása a Kígyósi Általános Iskolában Újonnan épült iskola PVC és Fa ílásárókkal való felserelése A Kasoi Gyermek Zeneiskola hangtechnikai és irodai elektronikai esköfejlestése A Kasoi Gyermek Zeneiskola hangsertechnikai fejlestése A Kasoi Gyermek Zeneiskola mosdójának felújítása A földrengés okota károk helyreállítása a Kígyósi Általános Iskolában Újonnan épült iskola PVC és Fa ílásárókkal való felserelése, melynek élkésültével léegesen javulnának a oktatás feltételei 350,000 elutasítva 940,000 elutasítva 700,000 elutasítva 820,000 elutasítva 490,000 elutasítva 1,400,000 elutasítva 520,000 elutasítva 1,347,000 elutasítva 4,350,000 elutasítva /2007 Magyarok Oktatásának és Kultúrájának Fejlestéséért Alapítvá Técső A Técsői Hollósy Simon Köépiskola tornatermi padlóatának bevonása A padlóat kicserélése, gumíroott réteggel való bevonása 1,300,000 elutasítva

8 / / / / / / / /2007 Munkácsi II. Rákóci Ferenc Köépiskola Munkácsi II. Rákóci Ferenc Köépiskola Munkácsi Sent István Líceum Informatika és Idegenelv Sakiránal Nagyberegi Református Líceum Nagydobroi Református Líceum Nagydobroi Református Líceum Munkács Munkács Munkács Nagybereg Nagydobro Nagydobro Nagypaládi Móric Zsigmond Köépiskola Nagypalád Nagysőlősi 3. sámú Peréi Zsigmond Köépiskola Nagysőlő s /2007 Orosi Általános Iskola Sárosoros i / /2007 Perspektíva Oktatóköpont Péterfalvi Református Líceum Tisapéter falva A régi iskolaépület ablakainak felújítása, cseréje A iskola kövtárának felújítása A Líceum évi működéséhe való hoájárulás A Nagyberegi Református Líceum teljes belső felújítása Kollégiumi ágyak beserése A Nagydobroi Református Líceum bejárati ajtóinak a cseréje A Nagypaládi Móric Zsigmond Köépiskola ésaki sárának sátortetővel való befedése A Nagysőlősi Peréi Köépiskola tataroásának Oktatás technikai esköök és iskolai bútorok beserése A Perspektíva Oktatóköpont előadótermének felserelése A régi iskolaépület ablakainak felújítása, cseréje Padló csere és polcrendser kialakítása Resiköltség, bér, járulékok és a fiikasaktanterem esköeinek beserése 4,297,300 elutasítva 1,894,000 elutasítva 3,000,000 elutasítva Teljes körű belső felújítás 1,100,000 elutasítva A kollégium bútorata elöregedett, cserére sorulnak a ágyak. A elöregedett ílásárók cseréjével jelentős hőmeniséget tudna megspórolni a líceum. A Nagypaládi Móric Zsigmond Köépiskola ésaki sárának sátortetővel való befedése Műemlék értékű épület tataroása Oktatás technikai esköök és iskolai bútorok beserése Munkanélküliek sámítógép felhasnálói képése magyar elven. Oktatási fiika-kémia Oktatási fiika-kémia saktanterem kialakítása saktanterem kialakítása 1,600,000 elutasítva 600,000 elutasítva 2,949,000 elutasítva 8,100,000 elutasítva 797,200 elutasítva 620,000 elutasítva 1,500,000 elutasítva

9 / / /2007 Séchei István Jótékosági Alapítvá Tisaújlak Terra Dei - Kárpátaljai Meőgadasági Saktanácsadó Köpont Tisaásvái Általános Iskola /2007 Tisaásvái óvoda / / / / / Össesen Tisabökéi Oktatási és Termelési Iskolaköi Tankombinát Tisakerestúri Általános Iskola Ukrán - Magyar Jogi Konultációs Köpont, Kárpátaljai Jótékosági Serveet Vári II. Rákóci Ferenc Magyar Tanelvű Köépiskola Vári II. Rákóci Ferenc Magyar Tanelvű Köépiskola Tisaásvá Tisaásvá Tisaböké Tisakeres túr Vári Vári A újjáépített Tisaújlaki Séchei István Sakköépiskolának a magyar elvű semléltető oktatási Gadálkodók és munkavállalók átképése, munkába állásának elősegítése A sámítástechnika és magyar saktanterem esköfejlestése Játsótéri berendeések vásárlása SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK BEVEZETÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉ S Sámítástechnikai saktanterem berendeése Ismerjük-e jogainkat? Felnőttképési jogi alapismeretek programja a magyar lakta településeken. "Jobb iskolát álmodtunk Várinak" "Köös ablak a világba Váriban" Oktatási esköök beserése Tanárok és diákok útiköltség térítése. Továbbképés, munkábaállás elősegítése sámítástechnika és magyar saktanterem esköfejlestése Játsótéri berendeések vásárlása SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK BEVEZETÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS 1,765,300 elutasítva 3,000,000 elutasítva 560,000 elutasítva 500,000 elutasítva 3,274,000 elutasítva Sámítógépek vásárlása 645,000 elutasítva Felnőttképési jogi alapismeretek programja a magyar lakta településeken. Oktatási báis és infrastruktúra fejlestés Internet hoáférést fejlestő program Váriban 2,000,000 elutasítva 1,660,000 elutasítva 645,000 elutasítva 131,799,597 10,500,000

10 Sors ám Ikt. sám Pályáó neve Helység Pályáat címe Pályáat leírás / / / Össesen 4.4. Leboolító serveetek résére oktatással és sakképéssel kapcsolatos esköbeserési, programserveési támogatás Kiostható keret: Ft Oktatásért Alapítvá Ifjúságért Jótékosági Serveet i kulturálisoktatási Duhnovicstársaság Oktatással és sakképéssel kapcsolatos esköbeserési, programserveési támogatás I. Veetőképő - oktatással kapcsolatos esköbeserés A vegyes háasságból sármaó gyerekek magyar elvű oktatása Oktatással és sakképéssel kapcsolatos esköbeserési, programserveési támogatás Ifjúsági serveetek sámára veetőképő serveése 7-17 éves gyerekek magyar elvű oktatása vasárnapi iskolák keretein belül Igéelt össeg Megítélt össeg 5,100,000 5,100,000 1,500,000 elutasítva 2,000,000 elutasítva 8,600,000 5,100,000 Mindössesen 239,081,013 51,500,000

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN Dupka György A MI GOLGOTÁNK A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében,

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON

TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON 85 000 példány TÖBB EZREN MOZDULNAK AZ AVASON MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 21. szám Térítésmentes 2006. május 27. VÉGET ÉR A MÛSZAKVÁLTÁS Példaértékû párbeszéd Végéhez

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék Kutatóműhelye 1 Tartalomjegyzék I. Alkalmazott Narratológiai Műhely 1. A Műhely megalakulásának

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján Hősök vasárnapja Virágosztás a városházán Bálványos Huba tárlata Figyelem, árvízveszély! Budafok-Tétényben két helyen is lerótták kegyeletüket a polgárok május 26-án a világháborús hősök emlékműveinél.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON

TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON 26. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON 5. oldal A Föld Napját ünnepeltük Selyemképtől a tűzzománcig Egyetemi országos bajnok KOSBOR: június 6. 2 oldal 4. oldal

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Teljes lendülettel dolgozom tovább

Teljes lendülettel dolgozom tovább Hirdetmény XXVII. évf. 17. szám 2014. május 2. A 2014. évi országgyűlési képviselő választás során Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú választókerületében a FIDESZ-KDNP színeiben jelölt dr. Fazekas Sándor

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben