A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének évekre szóló Programjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról"

Átírás

1 Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka én kelt 321 sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének re szóló Programjáról A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: 1. Jóvá kell hagyni a kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének re szóló Programját (a továbbiakban - Program) (mellékelve). 2. állami hivatal pénzügyi főosztályának elő kell irányozni a 2014-es és a 2015-ös évi költségvetés tervezeteiben a Program végrehajtásához szükséges pénzösszeget. 3. E határozat végrehajtásának ellenőrzésével Horváth Lászlót, a járási állami hivatal elnökének első helyettesét, illetve a járási tanács a kultúra, a sport és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó állandó bizottságát (elnöke Szabó Á.) kell megbízni. Knobloch György a járási tanács elnöke

2 JÓVÁHAGYVA a Beregszászi Járási Tanács 321.sz én kelt Határozata A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének re szóló Programja A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének re szóló Programja (a továbbiakban - Program) Ukrajna A kultúráról, A könyvtárakról és a könyvtárügyről, A múzeumokról és a múzeumi ügyről, A hivatásos művészeti dolgozókról és a művészeti egyesületekről c. törvények, illetve Ukrajna Költségvetési Kódexe alapján lett kidolgozva. A Program célja és fő feladatai az alkotmányos hozzáférési jog biztosítása a kulturális és művészeti örökséghez, illetve az információs forrásokhoz az állampolgárok számára nemzetiségi, illetve hitvallási hovatartozásuktól függetlenül; a kultúra, illetve az ukrán társadalom szellemiségi alapjainak erősítése terén történő állami politika megvalósításának biztosítása az ukrán nép kulturális öröksége, legjobb szokásai és hagyományai használata útján; az ukrán nemzet és a járás területén élő más nemzetek kultúrája újjáélesztéséhez szükséges feltételek megteremtése, a külföldön élő ukránokkal való kapcsolatok fejlesztése; a hagyományőrző kultúra védelme, a kultúra és a művészet terén történő kutatások aktivizálása; a kultúra és a művészet anyagi technikai hátterének erősítése, informatizációja, illetve infrastruktúrája fejlesztését és korszerűsítését szolgáló feltételek megteremtése; a múzeumi ügyek fejlesztésének elősegítése; a művészeti oktatás fejlesztésére irányuló feltételek létrehozása; a könyvtárügy fejlesztése, a járás könyvtárai információs potenciálja megőrzésének és megújulásának biztosítása, egységes regionális információs forrás létrehozása, illetve a helyi információ képviselete a nemzeti és nemzetközi információs rendszerekben; a személyzet megőrzése, annak szakképzettségi szintjének emelése, fiatal szakemberekkel való ellátás, a kulturális és a művélődési intézmények, művészeti egyesületek, műkedvelő művészeti csoportok támogatása. A Program intézkedéseinek finanszírozása A Program intézkedéseinek finanszírozása az adott évre vonatkozó járási költségvetésben előirányzott kiadások keretein belül, továbbá a törvények által nem tiltott forrásokból valósul meg. A Program végrehajtásához szükséges pénzeszközök mennyisége re lebontva: 2014-es év 7517,0 ezer hrn ös év 7870,0 ezer hrn. A Program megvalósítására irányuló intézkedések a mellékletben találhatóak.

3 Várható eredmények A Program megvalósítása lehetővé teszi: az ukrán társadalom szellemiségi alapjainak a megerősítését az ukrán nép kulturális öröksége, legjobb szokásai, hagyományai, szertartásai használata útján; a könyvtárügy további fejlesztését, a könyvtárak folyóiratokkal és könyvekkel való ellátásának javítását; a művészeti csoportok szakmai felkészültségi szintjének az emelését, a koncert tevékenység aktivizálását; az európai és a világ kulturális folyamataiba való integrációt, a kulturális csere újabb formáinak és irányainak az elsajátítását; a kultúra fejlődésének gazdasági folyamatainak az aktivizálását, a magánforrások bevonása emelését az ágazat fejlődésébe; a költségvetési eszközök kiadásainak optimalizálását, a források összpontosítását az elsődleges kérdések megoldása érdekében a kultúra terén, az anyagi technikai háttér erősítését és korszerűsítését. Braun Béla, a járási tanács alelnöke

4 A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének re szóló Programja megvalósítására irányuló intézkedések A végrehajtás időszaka Az intézkedések végrehajtói A finanszírozás terjedelme (járási költségvetés, további források), (ezer. hrn.) A Program melléklete Az intézkedések megnevezése 2014-es év 2015-ös év Várható eredmények Járási További Járási További költségvetés források költségvetés források A nemzeti és a kulturális identitás, 55,0 35,0 60,0 40,0 A régió nemzeti és etnikai népi tradíciók és szokások kissebségeinek jogai megőrzése, fejlesztése. A határon biztosítása, kulturális átnyúló együttműködés, a járás kapcsolatok kiszélesítése nemzeti és etnikai kissebségek külföldi országokkal kultúrájának, illetve a kultúra terén történő európai integráció fejlesztése 2 Rendezvények (fesztiválok, versenyek, koncertek, ünnepségek, jubileumok, emlékestek), tanácskozások, konferenciák, szemináriumok megszervezése és lebonyolítása, kiadói tevékenység megszervezése. Járási alkotó csoportok és egyes előadok részvétele járási, megyei, állami és nemzetközi szintű versenyeken, fesztiválokon 3 A könyvtárügy fejlesztése: a könyvtári készletek feltöltése és 235,0 110,0 260,0 130,0 A lakosság szellemi igényeinek kielégítése, az alkotmányos hozzáférési jog biztosítása a kulturális és művészeti örökséghez az állampolgárok számára 175,0 70,0 200,0 50,0 A lakosság hozzáférhetőségének

5 megőrzése, a könyvtárak informatizációja, elektronikus információforrások létrehozása 4 A Példaértékű és a Népi címet viselő alkotó csoportok, egyesületek, illetve az amatőr műkedvelő egyesületek támogatása 5 Prémiumok kifizetésének biztosítása a kultúra és a művelődési ágazatban 6 A professzionális művészet és az alkotó ifjúság támogatásának biztosítása, a járás alkotó ifjúsága és gyermekei üdültetése 7 A járás kulturális és művelődési intézményei anyagi-technikai hátterének javítása, korszerű berendezések, eszközök, felszerelések, bútorok, hangszerek, jelmezek beszerzése 8 A járás kulturális intézményei felszerelése automatikus tűzriasztó berendezéssel, illetve tűzoltó készülékekkel biztosítása az informatizációhoz 20,0 17,0 25,0 20,0 hivatal művelődési osztály hatásának emelése a Példaértékű és a Népi címet viselő alkotó csoportok, egyesületek, illetve az amatőr műkedvelő egyesületek működésére, továbbá alkotó együttműködésűk javítása 110,0-130,0 - kultúra és művelődés közéleti személyeinek támogatása 70,0 35,0 95,0 40,0 Az esztétikai nevelés javítása, szakemberek képzése, illetve a népi tradíciók átadása a jövő nemzedéknek, gyerekek üdültetése 4200,0 1100,0 4500,0 1500,0 szintű kulturális és művelődési intézmények működése megszervezésének javítása 45,0 25,0 50,0 25,0 A járás kulturális létesítményeinek védelme 9 A járás kulturális és művelődési 120,0 55,0 140,0 65,0 Hozzáférés a kulturális

6 intézményei informatizációja, irodai berendezések, szoftverek beszerzése 10 A járás hagyományőrző kultúrájának megőrzése, védelme és fejlesztése 11 A járás kulturális és művelődési intézményei ellátása villanyárammal, illetve energiahordozókkal. Az elektromos berendezések technikai karbantartása db. autóbusz megvásárlása és fenntartása a járási számára világörökséghez, a járás kulturális és művelődési intézményeinek csatlakoztatása az ukrán információs hálózatba, a kultúra és a művészet propagandája 65,0 20,0 75,0 25,0 A kulturális örökség megőrzése terén történő állami politika megvalósítása, a nemzeti kissebségek kultúrája fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése, a népi művészet fejlődése és újjáéledése 200,0 50,0 250,0 75,0 A járás kulturális és művelődési intézményei zökkenőmentes munkája 650,0-50,0 - A műkedvelő csoportok fellépésének támogatása a járási, megyei, állami és nemzetközi szintű kulturális szórakoztató rendezvényeken Összesen (hrn.): 5 945, , , ,0

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve).

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve). Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 24-ої сесії VI скликання від 14.01. 2015р. 418 м.берегово _ VI _összehívású_24_ülésszaka 2015.01.14.én

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a 2013-2017-es években című járási Programról

A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a 2013-2017-es években című járási Programról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 263 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14) A Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ TÖRVÉNY SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN ÉLŐ MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLŐ SZERB KISEBBSÉG JOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY BECIKKELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szolnok, 2014. november 17.

Szolnok, 2014. november 17. Kulturális fejlesztési lehetőségek 2014-2020 Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Sörény Edina vezető tanácsos Szolnok, 2014. november 17. Tartalom

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális

Részletesebben

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA:

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA: BEJEGYEZTE: A Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Hivatal 2012. október 31 Tanúsítvány száma 698/1368203 JÓVÁHAGYTA: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Megyei Civil Szervezet Közgyűlésének 1. számú

Részletesebben

9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére

9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére 9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben való tagságának

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA:

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Civil Szervezet ALAPSZABÁLYA BEJEGYEZTE: JÓVÁHAGYTA: BEJEGYEZTE: A Kárpátaljai Megyei Igazságügyi Hivatal 2012. október 31 Tanúsítvány száma 698/1368203 JÓVÁHAGYTA: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Megyei Civil Szervezet Közgyűlésének 1. számú

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2015. (III. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A könyvtári stratégia céljai 2014-2020

A könyvtári stratégia céljai 2014-2020 A könyvtári stratégia céljai 2014-2020 Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály, Könyvtári Osztály Eger, 2013. július 19. Tartalom A Portál program eredményei

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Momentum Doctorandus Társadalmi Szervezet alapító-okirata. Beregszász, 2011

Momentum Doctorandus Társadalmi Szervezet alapító-okirata. Beregszász, 2011 Bejegyezve Beregszászi Járási Igazságügyi Hivatal 108 sz. bizonyítvány 32/01-04 sz. rendelet 2011. április 22. Elfogadva Momentum Doctorandus Társadalmi Szervezet közgyűlése által 2011. április 20-án,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben