Pályázati figyelő május/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati figyelő 2010. május/2"

Átírás

1 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre Többcélú kistérségi társulások és többcélú kistérségi társulás által megbízott önkormányzatok, illetve szervezetek - kistérségi közművelődési referens alkalmazása (20% önrésszel); - kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása (10% önrésszel). 139 millió forint Első témakörben legalább 1 millió, de legfeljebb 2,5 millió forint, a második témakörben pedig legalább 300 ezer, de legfeljebb 550 ezer forint június 21.

2 2 Fővárosi Közgyűlés Települési Értékvédelmi Támogatás es Települési Értékvédelmi Támogatás odaítélése Budapest városképe és történelme szempontjából meghatározó épületek, épületegyüttesek felújítására A támogatásra a Fővárosi Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) számú rendeletének hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek tulajdonosai, használói pályázhatnak június 30.

3 3 Budapest Főváros Önkormányzata i felhívás Társasházak és Lakásszövetkezetek felújítási munkáinak támogatása 1) Épületek közös tulajdonú részeinek felújítása, cseréje, a) amennyiben a tervezett munka elvégzését baleset vagy életveszély elhárítása miatt hatósági határozat kötelező erővel írta elő, b) kémények felújítása, a FŐKÉTÜSZ felújítást kötelező erővel előíró szakvéleménye alapján c) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása d) függőfolyosó tartószerkezetének felújítása e) tető felújítása f) felvonó felújítására és létesítése g) homlokzat felújítása h) homlokzati graffitik eltávolítása 2) Épületek üzemeltetési - fenntartási költségeit csökkentő egyéb beruházások, felújítások a) épületgépészeti berendezések létesítése, felújítása és korszerűsítése, az épületet ellátó gáz alapvezeték és elektromos hálózat felújítása b) energia takarékos rendszerek kiépítése, alternatív energiahordozók igénybevételével 6 vagy annál több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek Támogatási keret 1)-2) pontokban felsorolt közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási és korszerűsítési költségeinek támogatására. legfeljebb az összköltség 60%-a lehet június 8.

4 4 Díjazás Szegedi önkormányzat Régi házak üzenete - fotópályázat A város egyedi védett épületeinek, épületrészeinek művészi megjelenítésére Két korcsoport - 20 éven aluliak és 20 év felettiek - alkotásait várják. A legjobbnak ítélt művekből kiállítást rendeznek augusztus 12.

5 5 Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagja cím adományozása a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Magyar Kultúra Lovagja címet alapított. (b) A pályázhatnak azon szervezetek - a jelölt tudta nélkül -, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. (c) Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja; Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja (d) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár, illetve "posztumusz" személy. Társadalmi szervezetek október 15.

6 6 Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökségünkért érem (a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében - kiemelten falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű településeken - példamutatóan tevékenykednek. (b) Az elismerést évente legfeljebb három arra érdemes személynek veheti át. (c) formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító magyar személy. Társadalmi szervezetek és önkormányzatok szeptember 15.

7 7 Falvak Kultúrájáért Alapítvány Örökség serleg (a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése. (b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át. (c) formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség. Ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek és iskolák november 1.

8 8 Támogatási keret Támogatási összeg Budapest Főváros Közgyűlése Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalék pályázat 2010 A fővárosban működő civil-, társadalmi szervezetek működését, együttműködését, programjaik megvalósulását (kisebbséghez tartozó -, fogyatékossággal élő -, idősödő személyek, peremkerületekben élő gyermek és ifjúsági közönség esélyegyenlőségét közvetetten vagy közvetlenül elősegítő programok) Különös tekintettel a fővárosban működő kulturális szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására. Előnyt jelent, ha a programok több hátrányos helyzetű csoporthoz jutnak el, valamint célkitűzéseik között szerepel a kulturális integráció elősegítése. Civil-, társadalmi szervezetek Ft Ft június 8.

9 9 Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága A civil szervezetek társadalmi-közösségi-közjóléti célokat szolgáló programjainak, projektjeinek, kezdeményezéseinek megvalósítása, különös tekintettel közösségi terek létesítésére, működtetése A társasházi közösség, lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek alábbi felújítási- és korszerűsítési munkáira 1) Épületek közös tulajdonú részeinek felújítására, cseréjére, 2) Épületek üzemeltetési fenntartási költségeit csökkentő egyéb beruházásokra, felújításokra, A társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek pályázatot nyújthatnak be: A városrehabilitációs célterületeken lévő társasházas, és lakásszövetkezeti lakóépületek, a I. 1)-2) pontokban felsorolt közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási és korszerűsítési költségeinek támogatására június 8.

10 10 Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, Országos Értékvadászat Az (1) kategóriában magánszemélyek, a (2) kategóriában magánszemélyek és csapatok nyújthatják be pályaműveiket. (1) Víz és tájérték kategória Két egyedi tájérték típus, a gémeskutak és a forrásfoglalások országos gyűjtésére irányuló akció, amelynek a célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk az ország gémeskútjairól és forrásfoglalásairól (a forrás vizét feltáró és összegyűjtő műtárgyakról), számukról, használatukról és kialakítási módjukról, esztétikai értékükről. (2) Területi kategória A területi kategóriát csapatok és magánszemélyek számára A cél a csapatok környezetében - települési, illetve legfeljebb kistérségi szinten - található tájértékek minél teljesebb körű felmérése Helyi közösségek, iskolák, intézmények, civil szervezetek - azaz csapatok -, valamint magánszemélyek vehetnek részt augusztus 30.

11 11 B) Nemzetközi pályázatok Támogatási keret Támogatás összege Európai Bizottság kulturális szervezetek partnerségének támogatására EuropeAid/129799/C/ACT/MULTI Civil szervezetek, felsőoktatási és kutató intézmények, valamint nemzetközi szervezetek Olyan 24 hónapos, november 30-ig befejeződő projektek támogathatók, amelyek többek között a következő területek egyikéhez tartoznak: a kultúrához való nyilvános hozzáférés fejlesztése; az európai identitás fejlesztése; kulturális szervezetek regionális és régiók közötti együttműködése; a kulturális szervezetek hálózatépítési lehetőségeinek erősítése. 2,5 millió euró 50 ezer, de legfeljebb 300 ezer euró június 1. webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbpublilist=15&orderby=upd&order byad=desc&searchtype=rs&aofr=129799

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2013. július

Pályázati figyelő 2013. július i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP-1.2.18/A-2013 Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára I. Teljesítménymenedzsment

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. augusztus

Pályázati figyelő 2012. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12 A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus

Részletesebben

Pályázati figyelő 2013. november

Pályázati figyelő 2013. november i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges,

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. április

Pályázati figyelő 2014. április Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

A 2014. 10. A 2014. 30. A

A 2014. 10. A 2014. 30. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására Budapest Főváros XIV.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. július

Pályázati figyelő 2010. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Budapest Bank Budapestért Alapítványa Közérdekű civil kezdeményezések támogatása Magyarországon

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7

Gyógyító Magyarország...2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3. Vállalkozásfejlesztési Program...5. Foglalkoztatási Program. 7 P á l y á z a t i H í r l e v é l Új Széchenyi terv Gyógyító Magyarország...2 Zöldgazdaság-fejlesztési Program..3 Vállalkozásfejlesztési Program...5 Foglalkoztatási Program. 7 Közlekedésfejlesztési Program...8

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére

9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére 9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben való tagságának

Részletesebben

Finisben a Kolostor utca felújítása

Finisben a Kolostor utca felújítása XVII. évfolyam 14. szám Megjelenik kéthetente 2011. július 29. A Keve-Kiserdei az év iskolabüféje Ismét a Keve-Kiserdei iskola büféje az elsõ az év iskolabüféje versenyben. A kínálat megfelel az egészséges

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet 1 Új Széchenyi Terv pályázati kiírása Beadás kezdete: 2012.01.05. Beadási határidő: 2012.06.29. célja: i feltételek/ mértéke (%): 60 minimum 50 000 000.- HUF maximum 400 000 000.- HUF Az üzleti infrastruktúra

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám:35 - /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen

SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen SAJTÓANYAG 1 Hozam Klub, 2010. január 26. SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ciklusértékelő beszámolója Szolnok, 2010. január 26. A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014 Pályázók köre: civil szervezetek, szövetségek, egyesületek és alapítványok, szociális szövetkezetek Támogatás vehető igénybe a következő területeken:

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben