I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1."

Átírás

1 Hatályos: január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra részeként, elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, a rehabilitációban, a személyiség formálásában, az egészséges életmódra nevelésben, a közösségi magatartás kialakításában, valamint különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében a sportról, a sport igazgatásról, működtetéséről, támogatásáról a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvénnyel, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -val, az Európai Sport Chartával összhangban, - a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következő rendeletet alkotja I. rész Általános rendelkezések, alapelvek 1. (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja a polgárok alkotmányos jogát a rendszeres testedzéshez. (2) A testnevelés és sport részterületei az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny- illetve látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja egymással összefüggő, kölcsönhatásban álló egészet képeznek. (3) A testnevelés és sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődés) egyenrangú eleme. (4) Az Önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek hozzájárulva a polgárok egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. (5) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos tevékenysége során védi és fejleszti a sport erkölcsi alapjait.

2 2 2. Az Önkormányzat által fenntartott sportintézmény, sportlétesítmény nem lehet elkötelezett egyelten vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. E rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, vagyoni, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. A rendelet hatálya 3. E rendelet hatálya kiterjed 1.) 1 a helyi testnevelés és sporttevékenység megvalósulásában részt vevő magánszemélyekre, 2.) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportintézményekre, sportlétesítményekre, sportszervezetekre, 3.) a rendeletben szabályozott módon az Önkormányzattal együttműködő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre az együttműködés keretében, 4.) az Önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre, 5.) a Képviselő-testületre és szerveire. II. rész Az Önkormányzat sport feladatai 4. Az Önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sporttevékenység működése érdekében kiemelt feladatának tekinti: 1.) a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából, 2.) az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, 3.) A tömeg- és szabadidősport helyi feltételeinek megvalósítását és javítását, 4.) a fejlett sportélet alapját képező bölcsődei, óvodai- és iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését, 5.) bölcsődei és óvodai tornaszobák, valamint iskolai tornatermek építését, korszerűsítését, 1 Módosította a 14/2009.(I.30.) rendelet 1. Hatályos: január 30.

3 3 6.) az óvodai és iskolai kerületi sportverseny rendszer, így az óvodai- és diákolimpia működtetését, fejlesztését, 7.) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 8.) a verseny, élsport és látványsport támogatását, a hagyományoknak megfelelő eredményesség érdekében, ugyanakkor figyelembe véve az amatőr és hivatásos sport közötti különbségeket, 9.) a fogyatékosok sportjának támogatását és lehetőségeinek fejlesztését, 10.) a tulajdonát képező sportlétesítmény(ek), sportintézmények működtetését, fenntartását, sportlétesítmények védelmét és funkciójuknak megfelelő használat megőrzését, 11.) a hátrányos helyzetűek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is sportintézmények, sportlétesítmények igénybevételének lehetőségét, 12.) a célkitűzéseivel összhangban a kerületben tevékenykedő sportegyesületek, valamint sporttal és testneveléssel foglalkozó szervezetek támogatását, 13.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését, 14.) a szabadidő hasznos eltöltését célzó sporttevékenységek feltételeinek javítását, 15.) a kerületben működő sportvállalkozások ösztönzését, támogatását. III. rész Az Önkormányzat sport feladatellátásnak elemei és intézményei 5. Az Önkormányzat a testnevelési és sportfeladatainak ellátása érdekében sportintézményeket, sportlétesítmény(eke)t tart fenn, sport-közfeladatokat ellátó közalapítványt működtet, sportszervezeteket támogat. 6. Az Önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába megállapodás alapján az alábbi intézményeket, létesítményeket és szervezeteket vonhatja be: 1.) az Önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit, 2.) az Önkormányzat közigazgatási területén működő, nem önkormányzati fenntartású létesítményeket,

4 4 3.) 2 az Önkormányzat területén működő sport célú társadalmi szervezeteket, sporttevékenységi körű vállalkozásokat és gazdasági társaságokat. 7. Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményt tartja fenn és működteti: Sportpálya (1239 Budapest, Haraszti út 26.) 8. Az Önkormányzat sportlétesítményének ellenőrzését a Képviselő-testület látja el. IV. rész A sporttevékenység irányítása, ellenőrzése 9. (1) A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, a (2) pontban felsorolt esetek kivételével. (2) A sporttanácsnok javaslatot tesz a költségvetésben sport céljára rendelkezésre álló keret felhasználására, és ennek figyelembe vételével a keret felhasználásáról a Polgármester dönt. V. rész A sporttevékenység támogatása 10. (1) Az Önkormányzat intézményi költségvetésen keresztül biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést és a mindennapi testedzést, valamint az iskolai diáksportkörök működését. (2) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátására biztosítja az óvodai és iskolai kerületi sportverseny-rendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközöket. 2 Módosította a 14/2009.(I.30.) rendelet 2. Hatályos: január 30.

5 5 (3) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátására biztosítja sportlétesítménye fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. (4) Az Önkormányzat évente a sport működési feladatainak anyagi támogatására legalább a költségvetésének 1 %-val megegyező összeget fordít. (5) 3 Az Önkormányzat a kerületben működő sportszervezetek támogatását lehetőségekhez mérten az előző éves munka értékelése alapján biztosítja. (6) Az Önkormányzat helyi lapban közzé teszi az általa biztosított kedvezményes, önköltséges és ingyenes sportolási lehetőségeket. VI. rész Záró rendelkezések 11. (1) 4 Jelen rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Geiger Ferenc s.k. polgármester Dr. Homonnai Ildikó s.k. jegyző 3 Módosította a 14/2009.(I.30.) rendelet 3. Hatályos: január Számozást beiktatta a 14/2009.(I.30.) 4. Hatályos: január Beiktatta a 14/2009.(I.30.) rendelet 5. Hatályos: január 30.

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 32/2005. (XII. 1.) ÖR. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója 1 Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója Jóváhagyta: Gyömrő város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2011. (03.29.) sz határozatával. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 2 I. Bevezető Magyarországon a sport

Részletesebben