ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres testedzés biztosításával valósítható meg. Változó világunkban a fokozódó versenyhelyzetben egyre jobban felértékelődik az egyén számára az egészség, s megfelelő testi-lelki harmónia. Riasztóak a magyar lakosság igy a somogyi polgárok egészségi állapotát tükröző statisztikák. A sportban jelentősen csökkent az állam szerepvállalása, megszűnt az állam főszponzor szerepe. Korábban állami erőkből épültek a létesítmények, fenntartásuk, működtetésük is az állam feladata volt. Ma már a községi önkormányzatok is nagy szerepet vállaltak/nak a sportszervezetek támogatásában, és a sportegyesületek bevételi forrásaiban egyre növekvő tényező az önkormányzati támogatás. A sportról szóló évi CXLV. törvény a települési önkormányzatok kötelező sportfeladatául szabja a helyi sporttevékenység támogatását, amelyet elsősorban a tulajdonukban álló sportlétesítmények fejlesztésével, új sportlétesítmények építésével, a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével, a gyermek- és ifjúsági sport, a nők, és a családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítségével oldhatnak meg. A községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészséges életmódra történő nevelésben való közreműködést és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását, melyek a helyi lakosságot érintő, fontos feladatának tekinti. A feladatok megvalósításában, végrehajtásában fontos szerephez jutnak az oktatási intézmények, ahol a gyermekek kezdetben, játékos formában tanulhatják meg a mozgás és a sportolás jelentőségét, melyet a későbbiek során akár a versenysport szintjén művelhetnek tovább. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja, illetve azokat lehetőségeihez képest fejleszti. A sportolás iránti igény elsősorban a fiatalok körében jelentkezik, de csak egy viszonylag szűkebb téren, a labdarúgás területén érezheti hatását. G ö l l e, június 27. Kovács Ernő sk. polgármester

2 GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6/2003. (VI. 30.) r e n d e l e t e a sporttevékenységről. Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve a sport jelentőségét az egészség megőrzésében, személyiség formálásában és a szabadidő hasznos eltöltésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Alapelvek 1.. (1) Az önkormányzat a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a község területén lakó állampolgárok rendszeres testedzéséhez való jogát. (2) A testnevelés és a sport hozzájárul a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A sport részterületei az óvodai, iskola testnevelés, a verseny, - látványsport, a lakosság szabadidő sport egészet képeznek. 2.. Az önkormányzat sportlétesítménye, intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A sporttevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. A rendelet hatálya 3.. E rendelet hatálya kiterjed a) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósulásában résztvevő, az önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra, b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett és támogatott sportlétesítményekre, sportszervezetekre, c) az önkormányzattal együttműködést kötött szervezetekre és mindazokra, akik a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják. d) A képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra.

3 - 2 - Az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatai. 4.. Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során feladatának tekinti: a) a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskola testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek a fejlesztését, bizosítását, b) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, vállalkozásokkal való együttműködést, c) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését, fejlesztését, d) a szabadidősport feltételeinek a megteremtését, e) a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények támogatását, f) a lakosság ösztönzését a sportolásra, az egészséges életmód iránti igény felkeltésére, A sporttevékenység ellátásának szervezeti keretei 5.. (1) Az önkormányzat a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében sportintézményt működtethet, sporttal, testneveléssel kapcsolatos megállapodásokat köthet, sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeteket támogathat. (2) Az önkormányzat a Törvényben és a rendelet 4. -ában foglalt feladatai ellátása érdekében intézményt működtet. (3) Az önkormányzat saját fenntartású intézménye: a) labdarúgópálya öltözővel b) általános iskolai tornaszoba, kispálya A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 6.. (1) a jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület és a polgármester gyakorolja. (2) A polgármester testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által üzemeltetett sportlétesítmények törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét, valamint a sport igazgatását a jegyző látja el.

4 - 3 - A sporttevékenység finanszírozása. 7. (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív támogatás, az önkormányzat saját bevétele, és a különböző pályázati rendszerek keretében biztosított pénzeszköz. (2) Az önkormányzat a feladatok ellátására a pályázathoz szükséges önrészt éves költségvetésében biztosítja. Záró rendelkezések 8.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. G ö l l e, június 27. Tóbiás Ernőné körjegyző Kovács Ernő polgármester Záradék: A rendelet június hó 30 napján kihirdetésre került. Tóbiás Ernőné körjegyző

5 számú melléklet a 6/2003. (VI. 30.) számú rendelet 6.. (2) bekezdéséhez A polgármesterre átruházott hatáskörök 1. Sporttal összefüggő megállapodások, együttműködési szerződések megkötése. 2. Sport és más társadalmi szervezetekkel való együttműködés. 3. Az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztése a sport területén. 4. Sport pályázatokon való részvétel, pályázatok elkészítése.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja és Terve 2012. 1. Bevezetés Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben