A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években című járási Programról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a 2013-2017-es években című járási Programról"

Átírás

1 Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від р. 263 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka én kelt 263 sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években című járási Programról A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: 1. Jóvá kell hagyni A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években című járási Programot (a továbbiakban - Program) (mellékelve). 2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. 3. E határozat végrehajtásának ellenőrzésével V. Hoblikot, a járási állami közigazgatási hivatal vezetőjének helyettesét, illetve a járási tanács az egészségvédelem, rekreáció, a munka és a polgárok szociális védelmének kérdéseivel foglalkozó állandó bizottságát (elnöke Szajkova K.) kell megbízni. Knobloch György a járási tanács elnöke

2 JÓVÁHAGYVA a Beregszászi Járási Tanács.sz én kelt Határozata JÁRÁSI PROGRAM a járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években A Program megnevezése: Állami megrendelő: A Program kidolgozásának előzményei: A Program célja és feladatai: A Program megvalósításának határideje: A Program intézkedéseinek végrehajtói: Finanszírozási források: A Program végrehajtásának várt eredményei: A Program végrehajtásának ellnőre: I. A Program leírása a járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években a járási állami közigazgatási hivatal egészségügyi osztálya - a fogászati megbetegedések gyakorisága és intenzitása, azok szövődményes és súlyos formájú folyamatos növekedő tendenciájával - a Beregszászi járás lakosság fogászati ellátásának tökéletesítése; - az ingyenes fogászati ellátás elérhetőségének maximális megőrzése, a haladó technológiákat alkalmazó, megelőző jellegű fogászati ellátás bővítése a kommunális tulajdonban lévő létesítményekben a korlátozott finanszírozási feltételek mellett is - ingyenes fogászati ellátás és fogprotézis szavatolása a megye kedvezményeket élvező lakossági rétegei részére; - a fogászati megbetegedésék csökkentése; - a fogászati ellátás minőségének ellenőrzése és irányítása a különböző tulajdonformájú intézményekben es évek a járási állami közigazgatási hivatal egészségügyi osztálya, valamint a járási állami közigazgatási hivatal az oktatási, ifjúsági és sport, a lakosság szociális védelmi, illetve pénzügyi főosztályai a megyei és a járási költségvetés, valamint a vállalkozási alanyok és civil szervezetek, illetve egyéb, a törvény által nem tiltott források - a fogászati megbetegedések elterjedésének csökkenése a gyermekek és a felnőtt lakosság között; - a város és járás lakossága a fogászati segítségnyújtáshoz való hozzáférhetőségének növelése; - a fogászati segítségnyújtás minőségének javítása; - a legelterjedtebb fogászati megbetegedések elsődleges és másodlagos betegségmegelőző intézkedéseinek szervezési tökéletesítése; - az ismétlődő fogászati segítségnyújtási igénylés gyakoriságának csökkenése; - a fogászati intézmények koordinációs tevékenységének lebonyolítása a többcsatornás finanszírozás számlájára. a járási állami közigazgatási hivatal egészségügyi osztálya

3 II. A Program megalapozottsága A fogászati segítségnyújtás az egészségügyi ellátás egyik legtömegesebb típusa. A betegek fogorvoshoz való látogatása az általános beteglátogatás több mint a negyedét alkotják, ami második helyet jelenti a családorvosok látogatottsága után. A fogászati megbetegedések a legelterjedtebbek és a járás lakosságának több mint a 80 % érintik. A fogorvosok évente körülbelül beteget fogadnak. Az utóbbi években jelentős változások figyelhetők meg az állami szervek hozzáállásában Ukrajna lakosságának fogászati ellátásához a szociális és gazdasági kapcsolatok átalakulási folyamatai miatt, és ennek megfelelően csökken az egészségügy pénzügyi támogatottsága. Ez az általános fogászati megbetegedések növekedését váltotta ki, illetve a más típusú fogászati patológia jelentős elterjedtségét: fogágygyulladás, a fogak és az állkapocs rendellenességei, a szájüregi dysbacteriosis. Különös aggodalomra ad okot a betegek számának növekedése a gyermekek körében. Ezen problémák megoldása más országok tapasztalatai alapján, például Norvégiában, Hollandiában arról tanúskodnak, hogy a legjobb eredményeket az időszerű célirányos megelőző intézkedésekkel lehet elérni, melyek magas állami szinten kerülnek megszervezésre, illetve kidolgozásra elsősorban a gyermekkorú lakosság számára. A fogászati megbetegedések növekedésének főbb okai a járás lakossága körében: a Beregszászi járás a fluorit-jód hiány területek egyike; a fogászati megbetegedések megelőzése problémáinak megoldása lokális megközelítéssel figyelmen kívül hagyva az általános szomatikus betegségek szerepét, az egész szervezet fiziológiai állapotát, illetve az étkezési szokásokat; a lakosság elégtelen figyelme a nevelői higiéniai szokásokra; a fogászati ellátás nem időbeli igénylése az egészségügyi intézményekben. Az állami szinten megszervezett higiéniai ismeretek propagandája a fogászati megbetegedések okairól és elkerülésűk lehetőségeiről országunkban szinte hiányzik. A fogászati szolgálat anyagi-technikai bázisának morális és fizikai elöregedése (2013. április 1-i állapotok szerint eléri az elhasználtság 70%) a betegellátás minőségének csökkenéséhez vezet. A járás fogászati intézményei munkájának elemzése a következő fogászati megbetegedések járványügyi mutatóit mutatja a járás gyermekei körében: a 6 éves gyerekek ideiglenes fogai fogszuvasodásának elterjedése eléri a 86% a 4,6-os károsodás intenzitása mellet -; a 12 éves gyerekek állandó fogai fogszuvasodásának elterjedése eléri a 69% a 2,75-ös károsodási intenzitás mellet; a fogágy szöveteinek károsodása átlagban 30-40% növekedett az életkortól függően. A fent leírtak megalapozzák a fogászati megbetegedések növekedésével kapcsolatos problémák megoldásának szükségességét a Program kidolgozása és végrehajtása által. A Beregszászi járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években c. Program által előirt intézkedések végrehajtására irányuló próbálkozások, hoztak némi pozitív előremozdulást. Ellenben, maximális sikert a fogászati megbetegedések megelőzésében nem sikerült elérni a Program elégtelen finanszírozása miatt. A Program keretein belül a következő tervezett betegségmegelőző intézkedéseket lehet a pozitívakhoz sorolni:

4 a Beregszászi járás egészségügyi intézményeinek fogorvosi rendelőiben felújítottak a fogászati megbetegedések megelőzésének, illetve a száj higiéniájának szakmai fontosságát bemutató szemléltetőket; oktatási program beindítása az általános iskolai oktatási intézményekben a szájüreg higiéniájának és a fogászati betegségek megelőzése kérdéseiből «Egészségügyi leckék» témájú órák lebonyolítása által; módszertani javaslatok, illetve tankönyvek készültek a fogászati megbetegedések elsődleges megelőzése kérdéseiből; számítások kerülnek kidolgozásra: a gyerekek fogbarázda hermetizálásáról a 6-7 éves és 9-12 éves korcsoportokban, a fogászati megbetegedések megelőzési eszközei beszerzése az árva és azon gyermekek számára, akik szülők nélkül maradtak. Az állami fogászati szolgálat problémái hátterében növekszik a magán fogorvosok által nyújtott szolgáltatások része. Ellenben ezen szolgáltatások árai, illetve minősége nem mindig egyezik a lakosság igényeivel. III. Cél, legfontosabb feladatok, a megvalósítás feladatai A program célja a fogászati megbetegedések csökkentése a fogászati betegellátás tökéletesítésével, az elsődleges és másodlagos fogászati betegségmegelőzések alkalmazása, feltételek megteremtése az új metodikai és szervezési technológiák alkalmazása beindításában a fogászati szolgálat munkájában, melyek a következőkben csökkentik a lakosság gyógyászati szolgáltatásának szükségességét, illetve feljavítsák a fogászati szolgáltatás minőségét. A Program céljának elérése érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani: meg kell oldani az ingyenes fogászati ellátás pénzügyi támogatását a tanárok, óvodai munkások, az étkeztetési szféra, illetve az egészségügyi dolgozok számára a tervezett fogászati kezelések keretein belül; biztosítani a költségvetési forrásokból a fogászati protézisek elkészítését kisköltségű technológiák felhasználásával a lakosság azon csoportjai számára, amelyek Ukrajna törvényei szerint jogosultak az ingyenes fogászati protézises ellátásra (nemesfémes protézis, valamint a hasonló költségű technológiák felhasználásán kívül); a járás fogászati intézményei működésének koordinációja tulajdonformájuktól függetlenül. A főbb fogászati megbetegedések megelőzésének stratégiája: Az intézkedések Felelős személyek Csoport elvégzésének Megelőző intézkedések ideje Társadalom Lakosság Élete során A víz fluorosítása (К) Az étkezési só fluor- és Iskola Fogászati személyzet Gyerekek Páciens Gyermekkorban, élete során A látogatások között jódosítása (К, ХП) Fluoros öblítgetések (К) Fluor tartalmú készítmények (К) Egészségügyi-felvilágosító munkа (К, ХП) Megelőzés (К,ХП) Helyi alkalmazás (К,ХП)

5 Oktatás a szájüreg higiéniájáról (К,ХП) Fogbarázda hermetizálása (К) Páciens Páciens Élete során Az étkezés korrekciója (К) A szájüreg higiéniája (К,ХП) Fogkrém használata (К,ХП) Jelmagyarázat: К fogszuvasodás, ХП fogágy betegségek. A Program által kitűzött feladatok teljesítése érdekében szükség van a megfelelő szervezési, ágazati és ágazat-közötti megelőző, illetve a gyógyászati intézkedési rendszerek alkalmazására a csúcstechnológiai fogászati szolgáltatás biztosításával, illetve a minőségi fogászati ellátás intézkedéseinek biztosítására. A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a es években című járási Program végrehajtására irányuló intézkedések a járási állami közigazgatási hivatal elnökének rendelete által kerülnek jóváhagyásra. IV. Pénzügyi biztosítás A Program finanszírozása Ukrajna törvényeinek megfelelően a megyei, járási és egyéb, a törvények által nem tiltott forrásokból valósul meg. évek A gyermeklakosság fogbarázda hermetizálása Az állam által garantált teljes körű egészségügyi fogászati ellátás a kedvezményezett lakosság számára Halaszthatatlan fogászati ellátás (az akut állapot megszüntetéséig) Fogászati protézisek elkészítése kisköltségű technológiák felhasználásával az erre jogosult személyek számára A fogorvosi rendelők felszerelésének megújítása Járási, megyei költségvetés, egyéb, törvény által nem tiltott források Összesen, ezer hrivnya 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 46,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 199,0 203,0 203,0 203,0 203,0 1011,0 Braun Béla, a járási tanács alelnöke

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve).

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve). Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 24-ої сесії VI скликання від 14.01. 2015р. 418 м.берегово _ VI _összehívású_24_ülésszaka 2015.01.14.én

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

r '{. R E G Y H Á Z A ... '/~\..~... Kósa Tímea alpolgármester N Y Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó

r '{. R E G Y H Á Z A ... '/~\..~... Kósa Tímea alpolgármester N Y Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR L PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2011 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 3 HERÉD KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK... 5 A TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE PAPKESZI KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 376/2009. (XI.4.) számú határozatával elfogadta. Papkeszi, 2009. 1 I. Bevezetı A program háttere, szükségessége Az 1949.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyvezető Főorvosától. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben