A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a os évekre szóló járási Programról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a 2015 2016-os évekre szóló járási Programról"

Átírás

1 Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 24-ої сесії VI скликання від р. 415 м.берегово _ VI _összehívású_24_ülésszaka én kelt 415_sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Programról A vállalkozás fejlődéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtése érdekében a járás területén, Ukrajna A kis- és középvállalkozás fejlesztéséről és állami támogatásáról Ukrajnában c. törvény értelmében, illetve A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: 1. Jóvá kell hagyni a kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Programot (mellékelve). 2. hivatalnak a járási intézményekkel és szervezetekkel közösen biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását. 3. E határozat végrehajtásának ellenőrzésével a járási tanács állandó bizottságait kell megbízni. Seder Ilona, a járási tanács elnöke

2 JÓVÁHAGYVA a Beregszászi Járási Tanács.sz én kelt Határozata A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program A járás kis- és középvállalkozásinak helyzete és problémáinak értékelése. A Program célja és várható eredményei A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Programja (a továbbiakban Program) a vállalkozás fejlődéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtése és támogatása érdekében lett kidolgozva. A kis- és középvállalkozás fejlesztése a járás szociális és gazdasági fejlesztésének alkotó eleme. A kis- és középvállalkozás a piacgazdaság önálló elemeként nagyban befolyásolja a szerkezeti átállításokat a járás gazdaságában, jelentős mértékben hozzájárul a termelés, kiskereskedelem és a közszolgáltatások növekedéséhez. Az üzleti vállalkozás fejlesztése megtakarításokhoz vezet és hozzájárul az erőforrások ésszerű felhasználásához, kedvező feltételeket teremt a konkurencia kialakulásában és a monopólium megszüntetésében, biztosítja az innovációs folyamatok és az effektív munkaerő ösztönzését. A Program leírása a Program 1. számú mellékletben található. A vállalkozás fontos szerepet tölt be a gazdasági és szociális kérdések megoldásában. A vállalkozói kultúra megformálása a gazdasági növekedés és gazdasági versenyképesség életfontosságú eleme. A vállalkozás fejlesztése aktív támogatásban részesül a járás területén, ami hozzájárul a munkahelyek nagymértékű létrehozásához, az adóalap növeléséhez és a nemzeti jövedelem növekedéséhez. A kis- és középvállalkozás, mint a körszerű piacgazdaság integráló szerkezeti eleme, jelentős szerepének mutatói annak mennyiségi adataiban nyilvánul meg január 1-jei állapotok szerint a járásban 320 kisvállalat van nyilvántartva, ami átszámolva 62,0 vállalat 10 ezer lakosra. A kisvállalatok által értékesített termékek volumene (munka, szolgáltatások) a 2013-as év áraiban a 2012-es évhez képest 5,3% növekedést mutatott és 62,8 millió hrivnyát tett ki, ami a járás teljes volumenének 31,7% ban a járás kisvállalatainál 658 munkavállaló dolgozott. A kisvállalkozói alanyoktól a járási be 11,5 millió hrivnya folt be, avagy 36,4%. A kisvállalatokban dolgozó munkavállalók havi átlagfizetése 2013-ban 1321,0 hrivnyát tett ki, avagy 111,6% a 2012-es évhez viszonyítva. Az elért eredmények mellet számos probléma is felmerült: a társadalom elégtelen aktivitása a végrehajtó hatalom által végzett szabályozási tevékenységben való részvétel jogának gyakorlati alkalmazásában; a szükséges hitelforrások hiánya; a havi átlagfizetés lényegesen kevesebb a járás gazdaságában lévő általfizetéshez képest; a piaci infrastruktúra elégtelen fejlődése (ipari parkok, üzleti támogatási alapok); a befektetések bevonásának elégtelen mennyisége és a progresszív technológiák beiktatásának mellőzése; az fiatalok körében való és a vidéki vállalkozás elégtelen aktivitása.

3 Ezen negatív tényezők kiküszöbölése és a kisvállalkozás további fejlesztése érdekében a következő feladatok végrehajtása élvez prioritást a járásban: a kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló járási Program végrehajtásának biztosítása; a vállalkozás támogatását biztosító infrastrukturális objektumainak támogatása, illetve ujjak létrehozásának elősegítése; a vállalkozói tevékenység létrehozásának és beszüntetésének egyszerűsített mechanizmusainak további beiktatása; a kis- és középvállalkozás személyzete járási szakképzési, szaktovábbképzési rendszerének további fejlesztése; a járásban prioritást élvező szakágaiban való vállalkozás fejlesztésének támogatása, különösképpen vidéken és a falusi zöldturizmus területén. Ezen intézkedések megvalósításának eredményei - a vállalkozás további fejlesztése, a vállalkozói struktúrák gazdasági-pénzügyi működése hatékonyságának javítása, azok hatásának növelése a gazdaságra és lakosság jólétére, illetve életszínvonalára. A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program fő célja az elért szint megőrzése és feltételek megteremtése az új kapacitások növelése érdekében, mely folyamatosan fejleszti majd a gazdasági tevékenység ezen ágazatát az európai és a világon elismert szintig, megteszi azt a piacgazdasági modell hordózójává, mint ahogy az a fejlett országokban van. Ezen cél megvalósítása a következők segítsége által érhető el - az erre a gazdasági ágazatra gyakorolt folyamatos aktív politika végrehajtása, a vállalkozás és a vidéki közösségek érdekei kombinációja azok földrajzi elhelyezkedése jellemzői és előnyei, természeti erőforrásai és rekreációs lehetőségei felhasználásával, hatékony kapcsolatmechanizmus létrehozása a helyi állami végrehajtó szervek és vállalkozások között, illetve a prioritást élvező irányvonalak kijelölése, éspedig: a szabályozási folyamatok és a kis- és középvállalkozást szabályozó normatív-jogi bázis tökéletesítése; a kis- és középvállalkozás alanyai által létrehozandó új munkahelyek megteremtésének elősegítése; a kis- és középvállalkozás szférában való tisztességes konkurencia fejlődése feltételei betartásának, illetve a vállalkozói alanyok termékei minősége és versenyképessége javításának feltételei biztosítása; a következők fejlődésének elősegítése: a vállalkozást támogató hatékony infrastruktúra, mely ellátja majd a vállalkozói alanyokat információs, konzultatív, tudomány-technológiai és oktatói szolgáltatásokkal; külgazdasági és régiók közötti kapcsolatok; a vállalkozói szféra dolgozóinak szakképzési rendszere; a kisvállalkozói szféra innovációs technológiái és a kis- és középvállalkozás alanyainak potenciálja javítása; népi képzőművészeti mesterségek, turisztikai ágazat, az agrárszektorban való üzleti vállalkozás. A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program intézkedéseinek (mellékelve) megvalósítása, elő kell, hogy segítse a vállalkozói tevékenység további fejlődését, a gazdaság ezen ágazatának mihamarabbi integrációját a civilizált gazdasági kapcsolatokba, a munka nemzetközi elosztásába, illetve a globális gazdasági és pénzügyi struktúrákba. A Program jellemzői a 2. számú mellékletben találhatóak.

4 Pénzügyi, hitelezési és beruházási támogatás A Program egyik legfontosabb feladata a kis- és középvállalkozás pénzügyi, hitelezési és beruházási támogatása. A Program e szakaszának intézkedései a következő cél elérésére irányul stabil pénzügyi és hitelezői támogatási rendszer kialakítása a járás területén, a kisvállalatok hozzáférésének leegyszerűsítése a pénzügyi- és hitelforrásokhoz a kisvállalkozás támogatási rendszerének pénzügyi lehetőségeinek egyesítése, illetve a külföldi hitelek és befektetések bevonása által. Fő feladatok az ipari ágazatra irányuló befektetési infrastruktúra hálózatának létrehozása és beiktatása. A pénzügyi, hitelezési és beruházási támogatás intézkedéseinek megvalósítása lehetőséget ad a kisvállalkozás alanyai számára a banki- és hitel szövetkezetek által nyújtandó hitelek hozzáférésére, saját k és külföldi befektetések bevonására. A Program előirányozza a kisvállalkozás fejlesztésére irányuló összes pénzügyi források használatát, éspedig: i pénzeszközök; hitelszövetkezetek ; a vállalkozók saját ; külföldi beruházások bevonása; az állami alapokból bevont pénzeszközök. A vállalkozás támogatási infrastruktúrájának erőforrásbéli, információs, személyzeti biztosítása és további fejlesztése Az erőforrásbéli biztosítás előirányozza az egyenlő esélyek mechanizmusának létrehozását a vállalkozói alanyok számára a rekreációs és természeti források, faanyag használatában, az ásványi nyersanyagok, termál és ásványvízi források kidolgozásában és használatában, a határ menti infrastruktúra kiépítésében, termelőiés földterületek használatában ipari tevékenység folytatása érdekében. Nagy figyelem van fordítva a turisztikai-rekreációs komplexum anyagitechnikai bázisának megerősítésére, a falusi zöldturizmus fejlesztésére, a farmergazdaságok és megreformált mezőgazdasági komplexum szolgáltatási hálózatának kiépítésére és kiszélesítésére. A mezőgazdasági komplexum vállalkozói alanyai támogatásban részesülnek a zárt állami intézmények részére lefoglalt regionális megrendelések formájában az általuk kitermelt mezőgazdasági termékekre. Információs biztosítás A kisvállalkozás alanyainak információs támogatási rendszerének létrehozási intézkedései azok tevékenysége deregulációja, illetve védettségi szintjük emelése érdekében az ellenőrző szervekkel szemben; a kisvállalkozói alanyok tájékozottsága a Nemzetközi Kapcsolatok és Jószomszédi napok megszervezéséről a potenciális külföldi és belföldi beruházások bevonása érdekében. A saját termelőről szóló információs források vásár-kiállítások, konferenciák, szemináriumok és versenyek, melyek rendszeresen kerülnek megrendezésre járási és megyei szinteken tapasztalatok megosztása érdekében az innovatív ötletek, a új és magas technológiák használata terén. Elő van irányozva a vállalkozás fejlesztésének munkaerő-, alapjai-, pénzügyipiacai kérdéseinek pótlólagos megvilágítása a médián keresztül és közölve lesznek a járási állami közigazgatási hivatal honlapján.

5 Szakképzet személyzeti biztosítás A járás gazdaságának egyik legfontosabb feladata szakképzett személyzet biztosítása a vállalkozói alanyok számára. A Program figyelmet fordít a személyzet szaktovábbképzésének kérdéseire, a járás munkanélküli lakosságának szakképzésére, a nem állami oktató intézmények fejlesztésének elősegítésére, valamint a speciális oktatási programok beiktatási munkája tökéletesítésére a személyzet rendszeres szakképzése érdekében a kisvállalkozások számára. Elő van irányozva egy sor elsődleges intézkedés végrehajtása a kisvállalkozások szakképzett személyzeti ellátásának biztosítása érdekében: a helyi közigazgatási szervek személyzete és a kisvállalkozások képviselői szakképzésének és szaktovábbképzésének megszervezése; konzultációs szolgáltatásrendszer beiktatása a vállalkozók számára, ezen belül a kezdőknek a törvényhozás és adózás, menedzsment és marketing, illetve segítség nyújtása a vállalkozók számára üzleti-tervek kidolgozása kérdéseiből; speciális oktató programok kidolgozása a lakosság szociálisan védtelen rétegei (mozgáskorlátozottak, nők, fiatalok, munkanélküliek, visszavonult katonai személyek) bevonása érdekében az vállalkozói tevékenységbe; vállalkozok bevonása a versenypályázási alapokon való közigazgatási személyzet szakképzése érdekében a vállalkozási szféra részére. Várható eredmények A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program előirányozza: a kisvállalkozások számának növekedését; a kisvállalatoknál dolgozók számának növekedését; kiegészítő bevételek biztosítása a ek minden szintjébe a kisvállalkozói tevékenységekből; a piaci struktúra kiszélesítése; kisvállalkozások hozzájárulásának növelését a járás valamennyi gazdasági ágazatába, a határ menti infrastruktúra, az ipari és nem ipari infrastruktúra kiépítését, a falusi zöldturizmus fejlesztését, lakosság fogyasztói kiszolgálásának javítását, a kereskedelmi hálózat fejlesztését; a kisvállalatoknál dolgozók fizetésének emelését a járásban meglévő havi átlagfizetés szintjéig; a kisvállalatok termelésének növelését. Horváth László, a járási tanács alelnöke

6 A Program 1.sz. melléklete A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program leírása A Program neve A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program A Program kidolgozásának alapjai A kidolgozója Program A Program Felelős végrehajtója A Program célja és fő feladatai A Program fő intézkedései A Program megvalósításának időszaka A Program pénzügyi biztosítása A Program megvalósításának várható eredményei A Program megvalósításának ellenőrzése Ukrajna március 22. kelt, 4618-VI számú A kis- és középvállalkozás fejlesztéséről és állami támogatásáról Ukrajnában szóló törvény, a megyei állami közigazgatási hivatal elnökének december 1. kelt, 360 számú A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló megyei Program kereskedelmi főosztálya a járási állami közigazgatási hivatal strukturális alegységeivel, a városi-járási foglalkoztatási központtal és a vállalkozók társadalmi szervezeteivel közösen kereskedelmi főosztálya, a járási állami közigazgatási hivatal strukturális alegységei, a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai A kis- és középvállalkozás fejlődéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtése, a járás gazdasági fejlődése mutatóinak javítása, a prioritást élvező gazdasági ágazatok fejlesztése, a lakosság foglalkoztatásának biztosítása a vállalkozói alanyok ösztönzése útján tevékenységük fejlesztésére A Program olyan intézkedéseket foglal magába, melyek megvalósítására a van szükség és a kitűzött cél, valamint az előirányzott feladatok végrehajtására irányulnak: célirányos, folyamatos és átlátható szabályozási politika kialakítása, a kis- és középvállalkozás pénzügyi, hitel és beruházási támogatásának aktivizálása, a vállalkozói tevékenység fejlett támogatási infrastruktúrájának kialakítása járási szinten, a lakosság foglalkoztatottsága problémáinak megoldása, a városijárási foglalkoztatási központ által nyilvántartott lakosság szociálisan védtelen rétegei bevonása a vállalkozói tevékenységbe Kiadások előirányzása a járási ben a kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program intézkedéseinek finanszírozására A Program megvalósítása biztosítani fogja a kisvállalatok számának növekedését, a vállalkozói tevékenység árnyékforgalmának csökkenését, a ek minden szintjei bevételeinek növekedését, a régió gazdasági bázisának megerősítését, a piac áruval és szolgáltatásokkal való telítését, az üzleti környezet javítását és a járás pozitív imázs - nak kialakítását a beruházások bevonása érdekében kereskedelmi főosztálya negyed elemzést készít a Program intézkedéseinek végrehajtásáról, melyet megküld a járási közigazgatási hivatal elnökének és a megyei közigazgatási hivatal gazdasági fejlődési és kereskedelmi osztálynak

7 A Program 2.sz. melléklete A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program jellemzője 1. A járás általános jellemzője Terület 0,7 ezer km 2 A lakosság száma 51,9 ezer ember (2014. október 1-jei állapotok szerint) Sajátosság agrár-ipari termelés, a turizmus és a rekreáció fejlesztése, könnyű és élelmiszeripar, bányászat A munkanélküliség szintje - 0,96 százalék (2014. október 1-jei állapotok szerint) 2. A Program jóváhagyásának dátuma 3. A Program fő megrendelője A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal A Program fő kidolgozója hivatal gazdasági fejlődési és kereskedelmi főosztálya Társkidolgozók: a járási állami közigazgatási hivatal strukturális alegységei, a városi-járási foglalkoztatási központ, a vállalkozók társadalmi szervezetei 4. A Program célja A végrehajtó hatalmi szervek, a kis- és középvállalkozás alanyainak, a vállalkozók társadalmi szervezeteinek erőfeszítései összpontosítása a kedvező feltételek megteremtése érdekében a vállalkozói tevékenység aktivizálására, az üzleti tevékenység deregulációja intézkedéseinek beiktatása járási szinten, a szabályozási és engedélyeztetési folyamatok egyszerűsítése, a kis- és középvállalkozói vállalatok versenyképességének javítása, a vállalkozói tevékenység támogatási infrastruktúrája új alanyainak létrehozása 5. A Program prioritást élvező feladatai Új munkahelyek megteremtése, mezőgazdasági árutermelés és feldolgozás, farmergazdaságok támogatása és az azokat kiszolgáló infrastruktúra létrehozása; turisztikai-rekreációs tevékenység megszervezése, ezen belül a falusi zöldturizmus; a vállalkozói tevékenység támogatási 6. A Program megvalósításának várható eredményei a célkitűzések változási dinamikájában infrastruktúrájának fejlesztése A Program kezdési időpontjának állapota szerint Várható eredmény (prognózis) A lakosság 10 ezer főre jutó kisvállalatok 59 60

8 száma, egységekben A kisvállalatoknál dolgozó személyek száma (fő) Egyéni vállalkozók száma Önrész az áruforgalom mennyiségében 36,5 37,0 (munka, szolgáltatás) - százalékban A vállalkozói alanyok tevékenységéből 11,7 11,9 befolyt bevételek járás ébe (millió hrivnya) A kis- és középvállalkozói alanyok támogatási infrastruktúrájának száma (egységekben): pénzügyi és hitelezői intézmények (hitelszövetkezetek); biztosító társaságok (ezen belül leányvállalatok) A kis- és középvállalkozások bevonása munkák elvégzésére és szolgáltatások nyújtására állami megrendelésre mennyiség (db)/volumen (millió hrivnya) 25/3,5 29/3,8 Azon vállalkozók száma, melyek szakképzésben, szaktovábbképzésben - 2 részesül (fő) A kisvállalkozás által létrehozott új munkahelyek száma 7. A Program megvalósításának időszaka és szakaszai 8. A célirányos projektek és alprogramok jegyzéke 9. mennyisége, mely a Program intézkedéseinek finanszírozásához szükséges (összesen): fő forráskezelő járási állami közigazgatási hivatal Innovációs projektek beiktatása, a vállalatok technológiai szintjének emelése. Új termelési kapacitások megszervezése, a már meglévők bővítése belföldi és külföldi befektetések bevonásával év - 89,0 ezer hrivnya év - 89,0 ezer hrivnya 10. A Program finanszírozásának fő forrásai, banki hitelek, hitelszövetkezetek, a vállalkozók saját, külföldi beruházások, más a törvények által nem tiltott források 11. A Program megvalósítása ellenőrzésének megszervezési rendszere Negyedévenkénti beszámoló a kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program megvalósításáról intézkedéseinek

9 A Program 3. sz. melléklete A kis- és középvállalkozás fejlesztésére irányuló, a re szóló járási Program megvalósításának intézkedései Prioritást élvező feladatok A feladatok tartalma A végrehajtás A finanszírozás Érték (ezer Végrehajtók időszaka forrásai hrivnya) A vállalkozói tevékenység szabályozásának rendszerezése 1. A vállalkozói tevékenység állami szabályozó politika megvalósítása, a vállalkozói tevékenység szabályozása rendszerezési folyamatai átláthatóságának biztosítása A szabályozási rendeletek jóváhagyása azok a kitűzött céloknak való potenciális hatékonyságának és a gazdasági környezetre való lehetséges hatása teljes körű elemzése alapján. Ukrajna szeptember 11. kelt, 1160-ІV számú, A vállalkozói tevékenység állami szabályozó politika alapelveiről szóló törvény betartása 1.1. Szemináriumok, tematikus megbeszélések és találkozók lebonyolítása a helyi végrehajtó hatalmi szervek, önkormányzatok és vállalkozás alanyainak szakemberei részvételével a vállalkozói tevékenység állami szabályozó politika megvalósítása kérdéseiből 1.2. A szabályozási rendeletek elektronikus adatbázisának állandójellegű frissítése, illetve ezen adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása a vállalkozás alanyai és a társadalom számára 2015 рік рік hivatal strukturális alegységei, a járási állami közigazgatási kereskedelmi főosztálya, a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai kereskedelmi főosztálya kereskedelmi főosztálya a járási állami közigazgatási hivatal apparátusának kommunikációs és a belpolitika kérdéseivel foglalkozó szektorával közösen

10 2. A vállalkozói tevékenység A vállalkozói tevékenység fejlesztését fejlesztését szabályozó szabályozó törvényhozás, illetve más törvényhozás, illetve más rendelkezések módosítási tervezeteinek rendelkezések tökéletesítése kidolgozása és benyújtása a megyei közigazgatási hivatalnak 2.1. A helyi adók, az egyesített és rögzített adók reális mértékéről, illetve a szabadalmak, a létesítmények és berendezések használata bérleti díjának mértékéről szóló javaslatok kidolgozása és benyújtása 3. A vállalkozói tevékenység fejlődését korlátozó akadályok megszüntetésére irányuló intézkedések foganatosítása 4. Az ellenőrző szervek megalapozatlan beavatkozásainak száma csökkentése a vállalkozók tevékenységébe 5. A kisvállalkozói szférában dolgozók fizetése emelésének elősegítése a járásban meglévő havi átlagfizetés szintjéig A vállalkozók beadványainak elemzése és az általuk felvetett problémás kérdések összegzése és azok megoldásának javaslatai kidolgozása A vállalkozói alanyok tervezett és nem tervezett ellenőrzése terveinek monitoringja A törvényhozás következő előírásainak betartása a járás vállalkozói struktúrák által: a kollektív szerződések megkötésére irányuló munka aktivitása a kereskedelmi főosztálya kereskedelmi főosztálya a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságaival, a Beregszászi egyesítet állami adóügyi hivatallal (beleegyezés esetén) és a vállalkozók társadalmi szervezeteivel (beleegyezés esetén) közösen kereskedelmi főosztálya kereskedelmi főosztálya közösen a Beregszászi egyesítet állami adóügyi hivatallal (beleegyezés esetén) és a vállalkozók társadalmi szervezeteivel (beleegyezés esetén) hivatal a lakosság szociális védelmi főosztálya

11 6. A vállalkozói alanyok tudásszintjének emelése munkaadók körében; a fizetések szintje biztosítása a törvény által előirt minimálbér mutatóinak betartása által és azok időbeli folyósítása Az egyesített és rögzített adók reális mértékéről, illetve a kereskedelmi szabadalmak árairól szóló tájékoztatók közzététele a médiában 6.1 Szemináriumok, kerekasztal megbeszélések lebonyolítása a pénzügyi ellenőrző szervek képviselete és a vállalkozók, a vállalkozók társadalmi szervezeteinek vezetői részvételével 1. Pénzeszközök előirányzása a helyi ekben a kisés középvállalkozások fejlesztésének támogatására 2 A járás farmergazdaságainak pénzügyi támogatása 3. A munkanélküli személyek, ezen belül a fiatalok vállalko- 2. Pénzügyi, hitel és befektetési támogatás ös év A kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatásához szükséges i pénzeszközök indokolt mennyisége javaslatainak előterjesztése a járási tanács jóváhagyására A farmergazdaságok létrehozásának elősegítése, új munkahelyek létrehozása, a vidéki lakosság foglalkoztatási szintjének emelése A munkanélküli ellátás egyszeri folyósítása a vállalkozói tevékenység os év kereskedelmi főosztálya a járási állami közigazgatási hivatal apparátusának kommunikációs és a belpolitika kérdéseivel foglalkozó szektorával és a Beregszászi egyesítet állami adóügyi hivatallal (beleegyezés esetén) közösen kereskedelmi főosztálya a vállalkozók társadalmi szervezeteivel (beleegyezés esetén) közösen kereskedelmi főosztálya hivatal mezőgazdasági fejlesztési osztálya A Beregszászi városi-járási foglalkoztatási központja A munkanélküliség esetére való 5,0

12 zói kezdeményezésének támogatása 4 A gazdaság prioritást élvező ágazataiban tevékenykedő kisvállalkozói alanyok ösztönzése további új munkahelyek létrehozására 5. A falusi zöldturizmus pénzügyi támogatása 6. Innovációs-beruházási projektek megvalósítása. A turisztikai-rekreációs ágazat objektumainak építése és már meglévők rekonstrukciója. beindításának támogatása érdekében (beleegyezés esetén) kötelező állami szociális biztosítási Alap A tényleges kiadások térítése az egyetlen kötelező társadalombiztosítási díj összegére, mely a munkába állított személyek fizetési alapja után lett felszámolva A vidéki (falusi) vendégházak promóciója az internetes honlapokon; reklámanyagok kidolgozása és elkészítése; oktató-szemináriumok megszervezése a vidéki (falusi) vendégházak tulajdonosai számára a turizmus fejlesztése kérdéseiben járatos szakemberek részvételével A Kaszonyi gyógy-rekreációs központ épületeinek rekonstrukciója a meglévő termálvizes kút hatékony kihasználása érdekében 6.1. A Dédai Bumeráng Kft. turisztikairekreációs komplexuma új kemping részlegének építése A Beregszászi városi-járási foglalkoztatási központja (beleegyezés esetén) hivatal művelődési és turisztikai osztálya a Falusi Turizmus beregszászi járási szervezetével (beleegyezés esetén) közösen Kaszonyi gyógy-rekreációs központ Kft (beleegyezés esetén) a járási állami közigazgatási hivatal művelődési és turisztikai osztályával közösen 2015 ös év Bumeráng Kft. (beleegyezés esetén) a járási állami közigazgatási hivatal művelődési és turisztikai osztályával közösen A munkanélküliség esetére való kötelező állami szociális biztosítási Alap Saját pénzeszközök, beruházások Saját pénzeszközök, beruházások 3. A vállalkozás támogatási infrastruktúrájának erőforrásbéli, információs, személyzeti biztosítása és további fejlesztése 1. A vállalkozói tevékenység A vállalkozói tevékenység alanyainak alanyainak forrásbeli bevonása a járás i hivatal osztályai: oktatási, támogatása intézményeinek ellátásával kapcsolatos pályázatokon való részvételbe egészségügyi, a i pénzeszközök fő forráskezelői 2. A vállalkozói tevékenység Javasolni kell a helyi tanács a nagyközség, 15,0

13 alanyainak helyiségekkel való ellátása bérleti-szerződéses alapokon önkormányzatoknak a vállalkozói tevékenység alanyai számára való felszabaduló helyiségek bérbeadását 2.1. A helyiségek kedvezményes feltételű bérbeadása a gazdaság prioritást élvező ágazataiban kezdő vállalkozóknak 2.2. Kedvezményes és halasztott befizetésű bérleti díjrendszer beiktatása, valamint a bérelt objektumok javításával és felszerelésével kapcsolatos kiadások bérleti díjként való beszámítása 2.3. A szabad, kihasználatlan termelési területek, helyiségek, berendezések, eszközök, az építés befejezetlen állapotában lévő objektumok adatbázisainak állandó frissítése községek közös tulajdonában lévő objektumok kezelésével foglalkozó osztálya (beleegyezés esetén), a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai tanács a nagyközség, községek közös tulajdonában lévő objektumok kezelésével foglalkozó osztálya (beleegyezés esetén), a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai tanács a nagyközség, községek közös tulajdonában lévő objektumok kezelésével foglalkozó osztálya (beleegyezés esetén), a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai kereskedelmi főosztálya, a járási állami közigazgatási hivatal osztályai: mezőgazdasági fejlesztési, a városépítési, építészeti, infrastruktúra és a lakáskommunális gazdaság kérdéseivel foglalkozó és a községi (nagyközségi) tanácsok végrehajtó bizottságai 3. A kisvállalkozás alanyai A falusi zöldturizmusban tevékenykedő A vállalkozói

14 részvételének elősegítése a kisvállalkozók szolgáltatásainak falusi zöldturizmus megfelelő minősége feltételeinek fejlesztésében létrehozása 4. Beruházások bevonása a járás A vállalkozói tevékenység alanyai vállalkozói tevékenység bevonása a nemzetközi kapcsolatok és alanyai számára, potenciális jószomszédi napokon, valamint partnerek felkutatása az ország nemzetközi konferenciákon való területén, valamint külföldön részvételében 5. Információs biztosítás Információs szemináriumok megszervezése a munkanélküliek bevonása érdekében a vállalkozói tevékenységbe 5.1. Állásbörzék (mini-börzék), nyitott ajtók napok megszervezése és lebonyolítása az iskolák végzősei és a fiatalság számára 6. A működő farmergazdaságok tevékenységének támogatása, a vidéki lakosság bevonása a vállalkozói tevékenységbe, új farmergazdaságok létrehozásába 7. A vállalkozói tevékenység alanyainak bevonása a nemzetközi, országos és regionális fórumokon, szemináriumokon, A működő farmergazdaságok gyakorlati és elméleti támogatása, a vidéki lakosság ellátása gyakorlati és elméleti segédanyaggal a farmergazdaságok létrehozásáról és működéséről. Vásár-kiállítások, megszervezése fesztiválok hivatal művelődési és turisztikai osztálya kereskedelmi főosztálya, a járási állami közigazgatási hivatal osztályai: mezőgazdasági fejlesztési, művelődési és turisztikai a vállalkozói tevékenység alanyaival (beleegyezés esetén) közösen A Beregszászi városi-járási foglalkoztatási központja (beleegyezés esetén) A Beregszászi városi-járási foglalkoztatási központja (beleegyezés esetén) hivatal mezőgazdasági fejlesztési osztálya hivatal művelődési és turisztikai osztálya a vállalkozói tevékenység alanyaival (beleegyezés tevékenység alanyainak A munkanélküliség esetére való kötelező állami szociális biztosítási Alap A munkanélküliség esetére való kötelező állami szociális biztosítási Alap, a vállalkozói tevékenység 1,0 10,0

15 bemutatókon, versenyeken való részvételbe 7.1 "Barátság határok nélkül BEREG FEST" beregszászi járási fesztivál megszervezése4 és lebonyolítása 8. Az ukrán és külföldi cégek partnerkeresői tevékenységük támogatása 9. Szakmai ünnep méltatása - a Kereskedelemben Dolgozók Napja (Ukrajna Elnökének június 5-én kelt 427/95 számú rendelete) 10. A Vállalkozók Napja méltatása A vállalkozói tevékenység alanyainak részvétele az megrendezendő Tureurocentr - Zakarpattya nemzetközi vásárkiállításon Találkozók, sajtótájékoztatók, kerekasztal ülések lebonyolítása a kereskedelem és a vendéglátói ipar dolgozóival, azok oklevelekkel és emléktárgyakkal való kitüntetése. A járási kereskedelem és vendéglátói ipar fejlődéséről szóló információk, valamint köszöntök közzététele a médiákban a Kereskedelemben Dolgozók Napja alkalmából Találkozók, tájékoztatók, kerekasztal ülések lebonyolítása a vállalkozók társadalmi szervezeteinek vezetőivel. Szeptember, esetén) közösen kereskedelmi főosztálya, a járási állami közigazgatási hivatal osztályai: mezőgazdasági fejlesztési, művelődési és turisztikai, oktatási; a járási állami közigazgatási hivatal apparátusának kommunikációs és a belpolitika kérdéseivel foglalkozó szektora hivatal művelődési és turisztikai osztálya a vállalkozói tevékenység alanyaival (beleegyezés esetén) közösen kereskedelmi főosztálya a járási állami közigazgatási hivatal apparátusának kommunikációs és a belpolitika kérdéseivel foglalkozó szektorával közösen kereskedelmi főosztálya a alanyainak, a vállalkozói tevékenység alanyainak 30,0 15,0 3,0 3,0

16 11. Népművészeti mesterségek újjáélesztése 12. Azon munkanélküli személyek szakképzése, szaktovábbképzése, melyek vállalkozói tevékenységet kívánnak folytatni 13. A vállalkozási szféra részére való közigazgatási személyzet továbbképzése 14. A mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek fejlesztésének elősegítése 1. A régió turisztikai és rekreációs lehetőségeinek A járás legsikeresebb vállalkozóinak oklevelekkel és emléktárgyakkal való kitüntetése, a kisvállalkozás fejlődéséről szóló információk, valamint köszöntök közzététele a médiákban a Vállalkozók Napja alkalmából A népművészeti mesterségek társulásai létrehozása a járás településein A Kezdő vállalkozó nevű oktatóprogram megszervezése Szakemberek bevonása a versenypályázási alapokon a vállalkozási szféra részére való közigazgatási személyzet továbbképzése érdekében, annak promóciója a médián keresztül, az oktatási intézmények végzőseivel való találkozók lebonyolítása A már meglévő mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek támogatása, újak létrehozásának elősegítése Szakképzet személyzeti biztosítás Összesen a járási ből: A Nemzetközi Turjevrocentr - Zakarpattya kiállítási vásár Célirányos projektek és alprogramok járási állami közigazgatási hivatal apparátusának kommunikációs és a belpolitika kérdéseivel foglalkozó szektorával közösen hivatal művelődési és turisztikai osztálya A Beregszászi városi-járási foglalkoztatási központja (beleegyezés esetén) kereskedelmi főosztálya, a járási állami közigazgatási hivatal oktatási és sport osztálya, a Beregszászi városijárási foglalkoztatási központja (beleegyezés esetén) hivatal mezőgazdasági fejlesztési osztálya hivatal művelődési és A munkanélküliség esetére való kötelező állami szociális biztosítási Alap 2,0 5, ös év 89, os év 89,0

17 prezentációja, együttműködés kiszélesítése a turisztikai ágazatban való megszervezése és megrendezése a turizmus és rekreáció fejlesztésére irányuló, ös évekre szóló járási Program keretein belül turisztikai osztálya a vállalkozói tevékenység alanyaival (beleegyezés esetén) közösen

Берегівська районна рада Закарпатської області. Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я

Берегівська районна рада Закарпатської області. Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak pénzeszközöket kell előirányozni a Program megvalósítására a járási költségvetés lehetőségeihez mérten.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak pénzeszközöket kell előirányozni a Program megvalósítására a járási költségvetés lehetőségeihez mérten. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 21-ої сесії VI скликання від 13.06. 2014р. 375 м.берегово _ VI _összehívású_21_ülésszaka 2014.06.13.én kelt 375

Részletesebben

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA:

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 260 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve).

A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programja. 1. A járás lakossága jogi képzésének 2015 2017. évi Programját (mellékelve). Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 24-ої сесії VI скликання від 14.01. 2015р. 418 м.берегово _ VI _összehívású_24_ülésszaka 2015.01.14.én

Részletesebben

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA:

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének 16. pontja alapján a járási tanács ELHATÁROZTA: Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 326 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre

A Beregszászi járás a mobilizációra való felkészítését szolgáló Programról a 2015-ös évre Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2014р. м.берегово összehívású ülésszaka 2014 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének

A helyi önkormányzatokról Ukrajnában c. törvény 43. cikkelye 1. részének Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

A hozzáférhető lakások építését (vásárlását) célzó, es évekre szóló járási Programról

A hozzáférhető lakások építését (vásárlását) célzó, es évekre szóló járási Programról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 19-ої сесії VI скликання від 01.04. 2014р. 344 м.берегово _ VI _összehívású_19_ülésszaka 2014.04.01.én

Részletesebben

A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a 2013-2017-es években című járási Programról

A járás lakossága fogászati egészségi állapotának javítása a 2013-2017-es években című járási Programról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 263 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

Seder Ilona, a járási tanács elnöke. Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja. Берегівська районна рада Закарпатської області Р І Ш Е Н Н Я

Seder Ilona, a járási tanács elnöke. Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja. Берегівська районна рада Закарпатської області Р І Ш Е Н Н Я Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 27-ої сесії VI скликання від 28.05. 2015р. 452 м.берегово _ VI _összehívású_27_ülésszaka 2015.05.28.én kelt 452_sz.

Részletesebben

A Beregszászi járás szociális és gazdasági fejlesztésének 2015. évi Programjáról

A Beregszászi járás szociális és gazdasági fejlesztésének 2015. évi Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 24-ої сесії VI скликання від 14.01. 2015р. 414 м.берегово _ VI _összehívású_24_ülésszaka 2015.01.14.én

Részletesebben

A járás növénytermesztési ágazatának fejlesztésére és támogatására irányuló évi Programról

A járás növénytermesztési ágazatának fejlesztésére és támogatására irányuló évi Programról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Beregszászi járás magángazdaságai szarvasmarha állománya visszaállításának évi Programjáról

A Beregszászi járás magángazdaságai szarvasmarha állománya visszaállításának évi Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2016р. м.берегово összehívású ülésszaka 2016 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A bűnözés megelőzésére irányuló 2015 2018. évi komplex Programról

A bűnözés megelőzésére irányuló 2015 2018. évi komplex Programról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я сесії скликання від 2015р. м.берегово összehívású ülésszaka 2015 én kelt sz. H A T Á R O Z A T А Beregszász

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok GYŐR 2014-17- 20 Úton a zöld Olimpia-, és a Smart-City-vé válás felé 2020+3x20 & a kapcsolatok Az ALAPOK - PARADIGMÁK EYOF 2017 EU 2014-2020 1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program

teljesítésének menetéről A Beregszászi járás lakosságának reproduktív egészsége 2015-ig c. Program Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 14-ої сесії VI скликання від 21.06. 2013р. 262 м.берегово _ VI _összehívású_14_ülésszaka 2013.06.21.én

Részletesebben

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa TERÜLETI PAKTUM A PAKTUM BEMUTATÁSA 2006. szeptember 25-én aláírták a Területi Foglalkoztatási és a Társadalmi Integráció a Központi Régióban Paktumot (egyezmény), melynek a többi 73 mellett, ebből 11

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben